Állapította meg a témában végzett összegző vizsgálat.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/81/ab/4c/81ab4ca5e7950c58971ca2b1472f0ede.jpgEgy 1999-ben kelt tanulmány alapján a tudomány egységesen elfogadott álláspontjává vált, hogy a nők peteérésük alatt, termékenységük csúcsán, főként rövid távú kapcsolatra a férfiasabb vonású és agresszívebb, határozottabb, dominánsabb viselkedésű férfiakhoz vonzódnak, míg a hónap többi napján, főleg hosszú távra a "lágyabb" arcvonásokat részesítik előnyben.

Az erről szóló evolúciós, kettős-stratégia értelmében az utódok biztonságos felnevelését segítheti elő, ha "kevésbé vonzó", de szelídebb partnerekkel kötik össze az életüket, akik készek az utódok érdekében invesztálni, jó apák és feminin vonásokkal bírnak; majd "jó géneket" garantáló, versengő, erős immunrendszerű, vonzó, férfias férfiakkal lépnek félre (és termékenyülnek meg), akik több nő körében sikeresek, ám nehezebben köteleződnének el.

Mindebből ez idáig a hiánytényezőket sikerült bizonyítani: a nők a túl "maszkulin" férfiakat alkalmatlannak találják a hosszú távú kapcsolatokra és ösztönösen nem tartják őket "jó apának", ami más tényezőkből (például magasabb agressziószint, a gyerekek iránti kisebb érdeklődés) is fakadhat.

Bővebben: Dominancia dilemma

A feltételezés másik oldalát, miszerint rövid távra mégis ők lennének vonzóbbak, nem sikerült maradéktalanul igazolni.

Módszertani hibák- és téves feltételezések... avagy légy kerül a levesbe…

Az új kutatást végző Christine Harris (University of California, San Diego) 2011-ben akarta megismételni az 1999-es vizsgálatot, amelyet addig minden kritika nélkül vettek át a tudósok. Ehhez 258 menopauza előtt álló nőt használt alanyként, akik nem voltak állapotosak, nem szedtek hormonális fogamzásgátlót és szabályos volt a menstruációs ciklusuk.
A nőknek kaukázusi és ázsiai férfiarcokat mutattak, amelyeket a maszkulin vonások irányába torzítottak el. A feladat az volt, hogy vonzerő szempontjából értékeljék a férfiarcokat.  Az eredmények nem jeleztek semmiféle termékenységgel összefüggő korrelációt. A vizsgálat tanulsága, hogy a nők számára a definíció szerint enyhén "feminin" vonású férfiak általánosságban, ciklustól függetlenül vonzóbbak.

Ne olyan gyorsan...

Harris ominózus kísérletét többen is bírálták, mondván, nem szűrte ki a 40 fölötti nőket, illetve figyelmen kívül hagyott más olyan kutatásokat, amelyek alapvető elméleteiket a '99-es eredményekre építették, minek következtében úgy döntött, nekifut még egyszer a dolognak. Megismételte a kutatást, immár 30 éves, vagy fiatalabb alanyokkal.

Kis kitérőként érdemes megjegyeznünk, hogy a domináns férfiakhoz való fokozottabb vonzalmat kimutatni addig is csak olyan, már párkapcsolatban élő nőknél sikerült, akik átlagéletkora magasabb volt; a hajadonoknál, egyedülállóknál, nem tartós kapcsolatban élőknél nem találtak ilyesfajta preferenciát. Továbbá a "vonzalom" kizárólag rövid távú érdeklődés esetén mutatkozott meg.

Visszatérve Harrisre, második alkalommal is ugyanazt az eredményt kapta, ami megfelelő motivációnak tűnt, hogy a régebbi vizsgálat módszertani hibáit kezdje feszegetni.

Vajon a "kettős-stratégia" elmélete inkább lehet egyfajta indok a női hűtlenségre, nem csak a nők, hanem a férfiak részéről is?

A továbbiakról a kutatás végén olvashatunk.

"Jó gének" és "immunkompetenciahátrány-hipotézis"...

A "jó géneket" a kutatók eddig egyértelműen, abszolút szempontként használva kötötték össze a fokozott "férfiassággal". Az érveik körülbelül azon a ponton kezdtek önmagukba csavarodni, amelyen a nők választásával próbálták igazolni a nők választását. Az "alfa" férfi sikeres - mert sok nő választja, s mivel az ilyen nők fiainak is sok utóda születik, az alfa férfiak továbbra is sikeresek maradnak. Richard Dawkins és mások is segítségül hívják ezt az önmagát igazoló logikai elvet, s ilyesformán a női választás visszacsatoló hatása valóban generálhatna genetikai előnyöket. A logika azonban éppen matematikailag sántít.

"Egy olyan társadalomban, ahol a hímek azért versenyeznek egymással, hogy férfias férfiként kiválasszák őket a nőstények, az egyik legjobb dolog, amit egy anya tehet a génjeiért, hogy olyan fiút hoz világra, aki azután, amikor reá kerül a sor, vonzó férfias férfinak bizonyul. Ha biztosítani tudja, hogy fia, amikor felnő, azon kevés szerencsés hím egyike legyen, akik a legtöbb kopulációhoz jutnak, akkor rengeteg unokája lesz. Ennek az a következménye, hogy a nőstény szemében egy hím egyik legkívánatosabb tulajdonsága egészen egyszerűen maga a nemi vonzerő."

"Az a nőstény, aki egy rendkívül vonzó férfias férfival párosodik, nagyobb valószínűséggel szül olyan fiakat, akik a következő nősténygeneráció számára vonzóak lesznek, s akik sok-sok unokát nemzenek neki. Elképzelhető tehát, hogy eredetileg a nőstények olyan, nyilvánvalóan hasznos tulajdonságok alapján választják ki a hímeket, mint az erőteljes izmok, de amint az ilyen tulajdonságok egy faj nőstényei körében mint vonzó tulajdonságok széles körben elfogadottá válnak, a természetes szelekció a továbbiakban már pusztán azért is kedvezni fog nekik, mert vonzóak."

(Richard Dawkins - Önző gén)

a) Problémás gondolatmenet...?

A modellt tekintve az, ha csupán kevés számú alfahím párzik - s a nők genetikai hajlamuknál fogva ezt az "osztozkodó" rendszert támogatják - legfeljebb a legrátermettebb nők fiainak fog kedvezni, hisz ők kerülhetnek majd be a következő generáció alfahímjei közé; a többi nő fiúutódai hoppon maradnak...

Ellenben ha azok a gének érvényesülnek, melyek a nőket birtoklásra, féltékenységre, vagy promiszkuitásra teszik hajlamossá, az ő leányaik is ilyenek lesznek, minek eredményeként fellazul/létre sem jön a poligám rendszer - és nem csak az "alfa" nők fiai szórhatják a génjeiket.
Ha mindenki "alfahímektől" termékenyült meg anno - nem az apák minősége döntött a következő generáció alfáiról. Hanem az anyáké.*
A bónusz, hogy a nők sosem lehetnek benne biztosak, léteznek-e náluk "jobb" egyedek, akiket a nekik tetsző "alfa" megtermékenyít. A női szaporodási stratégia számára két lehetséges út marad: (kölcsönös) promiszkuitás / kölcsönös monogámia és féltékenykedés.

*Több, egymástól független vizsgálat tanulsága szerint a fiúutódok intelligencia-, dominancia-, agressziószintje, továbbá számtalan állatfaj esetében a felnőttkori státusz is az anyáéval korrelál. Az intelligencia öröklődését például a genetikusok az x kromoszómához kötik, amelyet a fiúk kizárólag anyjuktól kapnak.

b) Fonák magyarázatok...?

A "túl maszkulin alfahímek" ezen kívül immunrendszer és spermiumminőség tekintetében sem múlják fölül kevésbé "férfias" társaikat - de még az intelligenciaszintre gyakorolt jótékony hatás is erősen vitatott. Egy előbbitől független kísérletben ráadásul bizonyították, hogy az ilyen apák fiai férfiasak lesznek, ám érdekes módon lányaik is ezeket a vonásokat öröklik, így kevésbé lesznek nőiesek és vonzóak.

Ha gyengébb az immunrendszer - jön a szintén önmagát igazoló hátrány-elmélet (handicap principle), amelyet Amotz Zahavi dolgozott ki 1975-ben.

Az izraeli tudós elvét ezután a páva farkára, a szarvas agancsára, végül a (túl) magas tesztoszteronszintre is alkalmazni kezdték (utóbbira annak felettébb hátrányos jellemzői miatt). Érdemes figyelembe vennünk, hogyan elmélkedik minderről Richard Dawkins.

"Én nem hiszek ebben az elméletben, ámbár most már nem vagyok annyira magabiztos, mint amikor először hallottam róla. Rámutattam, hogy a logikus következmény a féllábú és félszemű hímek kifejlődése volna. Zahavi, aki izraeli, azonnal visszavágott: „Legjobb tábornokaink némelyike félszemű!” Mindazonáltal továbbra is megmarad az a probléma, hogy a hátrányelméletben, úgy látszik, alapvető ellentmondás van. Ha a hátrány valódi - és az elmélet lényegéhez tartozik, hogy valódinak kell lennie -, akkor maga a hátrány éppoly biztosan fogja büntetni az utódot, mint ahogy vonzhatja a nőstényeket. Mindenesetre fontos, hogy a hátránynak nem szabad továbbjutnia a lányutódokba."

Dawkins természetesen maga is logikai hibákba esik, amikor azt írja:

"Az a nőstény, aki egy rendkívül vonzó férfias férfival párosodik, nagyobb valószínűséggel szül olyan fiakat, akik a következő nősténygeneráció számára vonzóak lesznek, s akik sok-sok unokát nemzenek neki. Elképzelhető tehát, hogy eredetileg a nőstények olyan, nyilvánvalóan hasznos tulajdonságok alapján választják ki a hímeket, mint az erőteljes izmok, de amint az ilyen tulajdonságok egy faj nőstényei körében mint vonzó tulajdonságok széles körben elfogadottá válnak, a természetes szelekció a továbbiakban már pusztán azért is kedvezni fog nekik, mert vonzóak."

Megfeledkezvén róla, hogy mindkét nem, párhuzamosan fejlődött "valamilyenné", pedig elmélete szerint "alfa" és "béta" nőstények nincsenek (megjegyzendő, hogy más összefüggésben vannak) - s mindezt maga is gyakorta a természetes szelekcióval, a nemek fegyverkezési versenyével, továbbá a mérsékelt nemi szelekcióval magyarázza.

Az első értelmében a legéletképesebb egyedek utódai maradtak életben (a nőies alkat például összefügg az anyák és az utódok intelligenciaszintjével - a férfiak fizikai ereje pedig lehet az egymással való versengés következménye a női ízlés, mint hatótényező nélkül is), a második arra tér ki, hogyan próbálták a nőstények és hímek párhuzamosan érvényesíteni a szaporodási stratégiáikat (tehát nem a másik nem ízlésére, hanem ellenkezőleg, a nemek közötti "érdekellentétekre" helyezi a hangsúlyt).

Az alfahímelmélet "bukása"...

Különösnek tűnhet, de magát az elméletet a gyakorlatban soha, senki nem bizonyította. Egy Angus John Bateman nevű kutató ecetmuslicákkal végzett, 1948-as kísérletének és egy Williams nevű másik kutató "szülői befektetés" elméletének "nászából" nemzette egy Trivers nevű, harmadik kutató.

Az ecetmuslicával végzett kísérleteket sokáig senkinek nem jutott eszébe visszaellenőrizni sem; kritika nélkül fogadták el úgymond "genetikai bizonyítékként", noha csak megfigyelésen alapult. A lépésre végül Patricia Adair Gowaty szánta rá magát, nem is olyan rég, 2012-ben.

A genetika épp úgy nem igazolta vissza Bateman-t, ahogyan a más állatfajok körében végzett vizsgálatok sem igazolták vissza az addigi megfigyeléseket.

One Weird Trick Female Animals Use to Control Who Gets Them Pregnant

Genital Evolution: Why Are Females Still Understudied?

Az "immunkompetencia-hátrány" elméletével egyéb gondok is akadtak. Például egy tanulmány értelmében egészségügyi ellátás szempontjából minél fejlettebb és biztonságosabb egy ország, annál inkább a "feminin" arcvonásokkal rendelkező férfiakhoz vonzódnak a nők (amit szintén a hendikep-elmélettel magyaráztak); ám ezzel szöges ellentétben egy másik tanulmány a "többségében vidéki környezetben élő" nőknél mutatott ki a városiakkal szemben hasonlót.

Csak feltételezhetjük, hogy első esetben más állt az eredmények hátterében, vagy maradnak a módszertani hibák.

Az alábbiakban érdekességként arról is olvashatunk, hogy a nők az általuk birtokolható erőforrások függvényében, különböző "stratégiákkal" válogatnak a férfiak közül: minél több saját erőforrással rendelkezhetnek, annál inkább a férfi külseje kerül előtérbe az eltartó képességével szemben. Ami igazán érdekes, hogy az elemzés - sok más mellett - kitér a sok gyermeket tervező nőkre is, akik szintén a "femininebb" férfiakat részesítik előnyben.

The Effects  of Control  of Resources  on Magnitudes  of Sex Differences  in Human Mate Preferences

Újabb ellentmondások…

Előző stratégia tökéletesen illeszkedne abba az elméletbe, amely kimondja: a feminin férfi „jobb apa”. Csakhogy a dolgokat bonyolítandó, időközben annak is ki kellett derülnie, hogy a férfiak „valóban feminin aggyal” bírva kevesebb utódot nemzenek és hajlamosabbak ellenségeskedni a nőkkel.

A kutatók a gyűrűs és mutatóujj hossza, továbbá a domináns viselkedés között nem találtak összefüggést.

A továbbiak megértéséhez segítségül kell hívnunk a prenatális tesztoszteron fogalmát - ami a még magzati korban termelődő tesztoszteront jelenti.

A hormon nem csupán az agy szerkezetét téríti el "férfias" irányba az "alap" (nőies) irányból, de az ujjak arányát is befolyásolja: hatására lesz a férfiak gyűrűsujja hosszabb a mutatóujjuknál. (Nők esetében is hasonló végeredménnyel jár az átlagosnál magasabb magzati tesztoszteronszint.)

Cikkünk szempontjából mindebből annyi fontos, hogy a „feminin” (alacsony prenatális tesztoszteronszint, esetleg mindehhez relatíve magas felnőttkori ösztrogénszint -> valóban „nőies” csontszerkezetű arc) és a „kevésbé maszkulin” (magas prenatális, alacsony felnőttkori tesztoszteronszint -> szerkezetileg „férfias” felépítésű, ám nem túl markáns arc) jellemzők gyakran keverednek össze a kutatásokban, ami rögtön megmagyaráz egy sor, mind ez idáig érthetetlen jelenséget.

A nőknek általánosságban nem a feminin, hanem a kevésbé maszkulin férfi számít vonzónak; s mindazok a tesztek, amelyek korlátoltságuknál fogva egy fokozottan maszkulin és egy valóban feminin arcot vetettek össze, erős kényszerhelyzetbe hozták az alanyokat, akik így (mintegy kizárásos alapon) kénytelenek voltak a „túl maszkulin” arcot választani. De még erre sem volt feltétlenül szükség - a számítógépes technikával torzított arcok tekintetében a magas tesztoszteronszintre utaló, „túl maszkulin” jegyeket fel sem tüntették. Nincs haj, arcszőrzet, gyakran szemöldök sem, a bőr tónusa egészséges, aminek szintén fontos szerepe lehet a választásban.

Ebben a kutatásban azt találták, hogy a nőket leginkább az eddigi fogalmaink szerint „nőiesebb” arcú, ám férfias bőrtónusú férfiak vonzzák. Más vizsgálatok is érdekes következtetésre jutottak: például a férfi izomtömegénél, „férfias” testfelépítésénél fontosabb szempont, hogy ne legyen elhízva.

A magas prenatális tesztoszteronszint, mérsékelt felnőttkori tesztoszteronszinttel ötvözve szimmetrikus testet, még bőven egészséges immunrendszert eredményez - melyek mindegyike összefüggést mutat a nők orgazmuskészségével. Mindezt anélkül, hogy a magzatkori tesztoszteronhiány, esetleg felnőttkori ösztrogéntöbblet valóban „feminin” irányba vinné el a férfi hormonrendszerét, vagy a magas felnőttkori tesztoszteronszint (a "macsó", klasszikusan férfias külső előidézője) hátrányosan befolyásolná az immunrendszer működését és a test szimmetriáját.

Ha nincsenek "alfahímek" - miért létezik "női hűtlenség"?

A "domináns, férfias" alfák és női monogámia, férfi poligámia vonatkozásában fentebb már olvasható néhány kutatás arról, hogy a nőstények számos fajnál hajlanak a promiszkuitásra és igyekszenek a hímek nagy részét "helyzetbe hozni", éppen a nemek fegyverkezési versenye és a szexuális konfliktusok folytán, továbbá utódaik rátermettségének érdekében.

Tény, hogy a nők az embernél is hajlamosak a félrelépésre.

A legújabb becslések szerint a női hűtlenkedők aránya hasonló a férfiakéhoz - más meglátások azt is vitatják, hogy a "nőies" félrelépésnek minden esetben "érzelmi" okai vannak.

A női hűtlenség lényegének kutatásakor eddig is érdekes adalékokra bukkantak a tudósok: még ha a "közvetlen előny" vitatott is volt (egy nő képtelen így magasabb utódszámot produkálni), a már említett "közvetett" előnyök, az apaság "elbizonytalanítása", a nagyobb biológiai változatosság jelenthettek némi indokot.

Ennek ellenére (vagy éppen ezért is?) az elméleti megközelítések viszonylag sokáig megmaradtak a "jó gének", "összeillőség" elméleténél - s a radikálisabb elgondolások még azt sem tartották kizártnak, hogy a nők optimális esetben hajlandóak akár osztozkodni is a rátermettebb férfiakon.

"Passzív petesejtek" - "aktív spermiumok"?; Kezdjük az elejétől...

A fogantatás pillanatában a nő dönt

"A mikroszkópot körülbelül 400 évvel ezelőtt találták fel, s 100 évnek kellett eltelnie, míg a kutatók a technika e csodáján keresztül megvizsgálták az emberi ejakulátumot. Ekkortól ismeri a tudomány a ficánkoló ondószálat, amit – hasonlóan az ebihalhoz – egy cikázó farkacska mozgat. Ezt követően még 250 esztendő telt el, míg a tudomány az első petesejtet is a napvilágra segítette, és csak mára jutottunk el oda, hogy kellőképpen respektáljuk a női petesejtet, és felismerjük hihetetlen képességeit."

"Régen úgy tudtuk: az ondószálak a méhszájtól kiindulva versenyt indítanak a petesejthez, kis farkincájuk ostorozza őket a célig.

Aktuális ismereteik: az igaz, hogy az ondószálak mozgása jelzi, hogy azok elevenek, és ezáltal képesek a megtermékenyítésre, de hogy milyen irányba haladjanak, azt sajnos nem tudják. Segítség nélkül csak körbe-körbe forognának. Ezért a női nyáksejtek a méhszájnál „síneket” alkotnak, amelyre az ondószálak rákerülnek. A megfelelő „üzemanyagról” is a női szervezet váladékanyaga gondoskodik. Végül megtörténik az első válogatás: a méhnyakcsatorna csak azokat az ondószálakat ereszti át, amelyeknek normális formájú a fejük s mozgékonyak. A többiek kudarcot vallanak, hiszen – azt is mondhatnánk – nem illenek a sínekre."

"Régen így tudtuk: minden a gyorsaságon múlik: ha 100 millió ondószálból csak egynek van esélye, a középmezőny eleve esélytelen.

Aktuális ismereteink: természetesen megpróbálták megmérni, milyen gyorsan halad saját erejéből egy ondószál. A spermiumokat méhszáj-nyákba helyezték, üvegcsőbe tették, és megfigyelték, mennyi időre van szükségük az így megkonstruált 9 cm-es út megtételéhez, ami egyébként megfelel a női testben bejárandó távolságnak. Mi derült ki? A megtermékenyítésnél a spermiumok gyorsasága nem számít! Az, hogy milyen gyorsan jutnak fel, a nő hormonszintjétől függ. Az optimális fogamzási készség 8 órájában a cervixváladék tehát „gyorsvasúti síneket” és szuper üzemanyagot termel, a termékenység fő idején kívül pedig már csak a „személyvonat” gyorsaságára telik. De még ezzel a sebességgel is célba érkezhetnek a spermák! Az utazás maximálisan 4-5 napig tarthat, ennyi diő az ondószálak életképessége.

Az orgazmus jó szállítóeszköz. Az orgasztikus hullámok úgy szállítják felfelé az ondószálakat, mint egy lift."

"Régen így tudtuk: csak néhány spermium tudja megtenni az utat a petesejtig. A legerősebb ondószál feltöri a petesejtburkot, és behatol a sejtmagba.

"Aktuális ismereteink: jó néhány száz ondószál feljut a megtermékenyítésre kész petesejthez, s menyasszonytánc módjára körüludvarolják azt."

"A petesejt a legnagyobb sejt az emberi szervezetben, bár egytized milliméternyi átmérőjével szabad szemmel alig látható. Az udvarló ondószálak még ennél is kisebbek: méretük tízszer kisebb, mint a tizedmillimétert kitevő petesejté.

Az érett petesejt gömbölyű, a sejtmagját három burok veszi körül:

  • A külső burkot petehordozó dombnak is nevezhetjük. Sejtcsoportjai gondoskodnak a petesejtről az érési folyamat során.
  • A középső réteg a „tündöklő korona”. Mikroszkóppal felfedezhetők a korona ágai, amelyek körülveszik a petesejtet. Az ágak irányjelzőként szolgálnak az ondósejtek számára, melyek egyébként céltalanul bolyonganának. A középső rész vonzerővel is rendelkezik, ami nem fizikai, sokkal inkább biokémiai jellegű. Csalogatóanyagot áraszt a spermiumok felé, s a megfelelő irányba tereli azokat.
  • Végül a legbelső burok következik, amely cukorban, fehérjeanyagokban, táplálékban és csábító anyagokban gazdag, ezek mind a spermiumokat hivatottak szolgálni, akiket mindez mágneses erőként vonzza maga felé. A csábító réteg mindemellett könyörtelen is: azokat a spermiumokat, amelyek nem tetszenek neki, lepattintja magáról, méghozzá olyan brutális módon, hogy azoknak már esélyük sincs egy újabb megközelítési kísérletre."

"Régen így tudtuk: az ondószál fején lévő kupak biokémiai kulcs gyanánt megnyitja a petesejt burkát, a győztes behatol, s maga mögött bezárja a kaput minden konkurens előtt.

Aktuális ismereteink: a megtermékenyítés előtt a legbelső burokban lévő cukor különösen fogékony olyan cukrok iránt, amelyek hasonlítanak az ondószál fejében található cukorfajtákhoz. Mihelyt ez a peteburok dönt egy spermium mellett, magába szippantja választottját, és újra bezáródik. A legbelső réteg vonzereje olyan erős, hogy a boldog, kiválasztott ondószál tehetetlen vele szemben. A spermiumnak ilyenkor már mozognia sem kell. Elveszti csapkodó farkincáját. Az ondószálban található anyagok táplálják a petesejtburkot, mely fontos szerepet játszik a megtermékenyített petesejtnek a méh irányába való elszállításában. Létrejön az új élet első sejtje. A petesejtben és a spermiumban található kromoszómák – az örökítőanyag hordozói – párokat alkotnak, és az öröklődési anyag elvegyül.

Az új élet keletkezésekor tehát nagyon sok döntés a nő szervezetében zajlik le.

Csak egyetlenegy dolog múlik továbbra is a férfin: a gyermek nemét egyedül a spermium dönti el. Ha X-kromoszómát hordoz, akkor kislány születik, ha Y-t, akkor kisfiú."

A fogantatás körülményei mellett a terhesség és az epigenetikai tényezők is sokat nyomnak a latban.

Az anyai hatás hozadékaként az állatfajokon végzett vizsgálatok szerint az utód egészsége, súlya, fizikai jellemzői, agressziószintje vagy csoportban elfoglalt státusza (embereknél az intelligenciája) is jobban korrelál az anyáéval.

Arra viszont csak nemrég derült fény, hogy a nő szexuális partnerei - egyfajta"apai hatás" folytán - szintén befolyást gyakorolhatnak az utód fizikai jellemzőire, sőt, a spermium "minőségén" át a partner kedélyállapotára, közérzetére, egészségére és fiatalságára is.

A hüvelyen át felszívódó spermiumok egyrészt fitten tarthatják a nő szervezetét (emiatt is fontos a férfipartner egészsége, fiatalsága (életkora), spermiumminősége), másrészt a még éretlen petesejtekbe is bejuthatnak, s befolyásolhatják azok "epigenetikai" minőségét. Maga a DNS természetesen érintetlen marad.

A frissen (2014-ben) bizonyított eredmények minderre kézzelfogható tényeket is szolgáltatnak: legyeken végzett megfigyelések alapján egy nőstény előző partnerei részben meghatározzák a később, más apától születő utódok jellemzőit; úgy mint erőnlét, testsúly, egészség vagy állóképesség... annak ellenére, hogy az utód génjeit felerészben változatlanul az apától örökölheti.

Az epigenetika napjainkban elegendő hangsúlyt kapott ahhoz, hogy olyan, régebbi elgondolások is újra megfontolás tárgyát képezhessék, mint a kétes hírű és számtalan mítosszal övezett hullámgenetika (telegónia). A szócikk alatt már idézett újabb eredmények egyértelművé teszik, hogy a megfigyeléseknek volt némi alapjuk; bár azok értelmezése nem mindig vezetett objektív végeredményre.

"A group from The University of New South Wales has showed a phenomenon similar to telegony to be seen for the first time in a species of fly. These results were presented at the 2013 XIV Congress of the European Society for Evolutionary Biology in Lisbon and the recent Australasian Evolution Society’s conference in Geelong. Earlier, a team of scientists from Oxford, Uppsala and UCL had conducted a similar research and obtained a similar result.

Professor Leonard A. Herzenberg of Stanford University in 1979 for the first time proved that fetal DNA can pass into the mother during pregnancies. Fred Hutchinson Cancer Research Center in 2012 has shown that it is not uncommon for fetal DNA to get through the blood–brain barrier and into the brain of the mother. Leiden University Medical Center in the same year published a result which indicates fetal DNA from previous pregnancies can enter the bodies of younger siblings. In 2013, scientists around the globe demonstrated in animals, the significant effect of incorporating foreign DNA.

Apart from the above-mentioned, one Chinese scientist has proposed possible molecular mechanisms that may account for telegony, however he relies on the beliefs of pre-Mendellian breeders to shore up the idea that traits are passed from earlier matings. The proposed mechanisms include the penetration of spermatozoa into the somatic tissues of the female genital tract, the incorporation of the DNA released by spermatozoa into maternal somatic cells, the presence of fetal DNA in maternal blood, incorporation of exogenous DNA into somatic cells, presence of fetal cells and fetal DNA in maternal blood and sperm RNA-mediated non-Mendelian inheritance of epigenetic changes."

Hogy mi köze mindennek a nők hűtlenségre való hajlamához (illetve a kifejezetten nőies nőkről kimutatott "párhuzamos kapcsolatok fenntartására" való hajlandósághoz) - arra jó néhány, előzőleg végzett kutatás adhatja meg a választ.

Miből lesz az életképes utód...?

A tudományos világot régóta foglalkoztatta, hogy az apaság elbizonytalanításán (s ezáltal az alfahímek általi "csecsemőgyilkosságok" megakadályozásán) kívül miféle hajtóerői lehetnek a nőstények esetében a partnerek halmozásának (különös tekintettel, ha félrelépésük esetén sem preferálnak más típusú hímeket; vagy egyenesen "lefelé" próbálnak válogatni) - mígnem valakinek eszébe nem jutott, hogy az utódok életképességének szempontjából is megvizsgálja a kérdést.

Kis kitérőként fontos lehet annak tisztázása, hogy a megfigyelések régóta bizonyították: a fajok többségénél a nőstények sem monogámok, s minél "poligámabbak" egy adott faj hímjei, annál inkább próbálnak az "alfákon" (magas rangú, domináns hímeken) kívül "bétákkal" (alacsonyabb rangú hímekkel) is párosodni.

A női ízlés tehát bizonyos szempontból a poligámia és hím-dominancia ellen hat - a "domináns" vezérhímek pedig fizikai agresszióval igyekeznek büntetni a "kihágásokat". Innen nézve akár az a kérdés is megfogalmazható, hogy a hím dominancia és agresszió vajon valóban amiatt fejlődött-e ki, mert a nőstények az ilyen viselkedésű hímeket preferálták - vagy ellenkezőleg: a nőstények ízlésével párhuzamosan, ám a nemek fegyverkezési versenyének során annak "ellenségeként", ami éppen a női választás és promiszkuitás ellehetetlenítésére szolgál?

Ahogyan a nőstények próbálják meggátolni a hím dominancia érvényesülését a szaporodási rendszerekben, úgy a hímek a női promiszkuitást és feltételszabást igyekeznek ellehetetleníteni azzal, hogy "gyengébb" és szubdominánsabb társaikat elüldözik a közelükből és megpróbálják "saját kézbe" venni a megtermékenyítésről való döntés jogát.

A hagyományos nézőpontok uralta tudományos világ hosszú ideig tagadta ezeknek a megfigyeléseknek a hitelességét - ahogyan Sarah Hrdy apaság elbizonytalanítására irányuló elméletét is, - végül azonban kénytelenek voltak fejet hajtani az ellentmondást nem tűrő, genetikai bizonyítékok előtt. Mindezzel az "alfahímelmélet" egymással párhuzamos, többféle úton is elindult szomorú végzete felé.

A végső lökést a női monogámiára és férfi poligámiára épülő elméletek felülbírálásának azok a 2006-ban kezdődő kutatások adták, amelyek mind gének, mind életképesség szempontjából tesztelték a párzási rendszereket.

Az első ilyen vizsgálatot erszényes egereken végezték (eredetileg a Nature tudományos folyóirat közölte) - melynek során bizonyították, hogy a több partneres nőstények utódai sokszorosan egészségesebbek és életképesebbek, mint a csupán egyetlen hímmel párosodó nőstényeké. A kutatók itt is a spermiumversengéssel próbálták magyarázni a jelenséget. Az eredményeket többek között Helen Fisher kutatónőnek köszönhetjük.

Ezután jó darabig egymást követték az olyan kutatások, melyek mindegyikében hasonló eredményt kaptak, mint amit a szaporodási stratégiák témájában mérföldkőnek számító felfedezéseket tett Patricia Gowaty is kimutatott: a több partnerrel szexuális kapcsolatot létesítő nőstények minden vonatkozásban (genetikailag, környezeti visszacsatolás által és általános életképesség terén is) rátermettebb utódokat tudhatnak magukénak.

A következő vizsgálat már az emberre vonatkozóan is elképzelhetőnek tartotta a kapott adatok érvényességét - noha változatlanul a spermiumversengéssel operált, aminek értelmében nagyobb merítésből vélhetően jobb "gének" keverednek ki apai részről a petesejtek (s az utódok) számára.

2006 óta senki sem számolt azzal, hogy a "több potenciális apa" epigenetikai hatások folytán is javíthat a genetikai minőségen, a petesejt és a női szervezet azon befolyásánál fogva, hogy több(féle) spermiumból "rakja össze" és "alkotja meg" a közös utódokat...

A petesejtbe olvadó és vele egyesülő "genetikai anyagot" a nőt megtermékenyítő férfi adja - miközben a női szervezeten és az éretlen petesejtekbe epigenetikai úton épülő genetikai alkotóelemeken (epigenetikai hatások) keresztül a további partnerek a DNS szekvenciájának megváltoztatása nélkül befolyásolják az utódok általános biológiai jellemzőit: mint testsúly, erőnlét, egészségi állapot, rátermettség.

A határvonal a kétféle befolyás között látszólag egyértelmű - mégis "kényes"; és a génelmélet szempontjából is érdekes következményekre vezethet.

Egy további tanulmánynak sikerült eljutnia odáig, hogy a "többpartneres" nőstények rendszerint termékenyebbek is lesznek monogám társaiknál - s ezt akár a hím utódok felé való arányeltolódásra is használhatják. A "választás" vélhetően környezeti feltételektől függ: ahol az utódok nagyobb fokú rátermettségét mutatták ki, ott nem tolódott el a nemi arány a hím utódok felé; ahol viszont utóbbit, ott a rátermettség maradt változatlan.

A monogámia női részről való kiiktatása és megkerülése, mint a közös utódok egészségét, szellemi képességeit negatívan érintő rizikófaktor semelyik szinten nem bizonyult igaznak - ellenkezőleg, a hatás egyértelműen a pozitívumok irányába mutatott.

Más vizsgálatok a diverzitást okozó, beépülő genetikai egységekkel kapcsolatban bizonyították, hogy több zseni (például kiváló festő, zeneszerző) került ki a "sokadik szülöttek" közül, illetve az elsőszülöttek elenyésző mértékben magasabb intelligenciahányadosa kizárólag a nevelésnek köszönhető - tehát eredetét tekintve környezeti.

Női hűtlenség - mint "férfifantázia"...

Miközben az epigenetika terén számtalan tudós részben felülbírálta Richard Dawkins génelméletét - egyben alá is kell támasztanunk ezen elmélet létjogosultságát és inkább érdemes a kétféle elgondolás szintézisére törekednünk.

A génelmélet "a kiválasztódás egységének Darwinnal ellentétben nem a fajokat, hanem a géneket tekinti".

A gének azon információhordozó alkotóelemei az élő szervezeteknek, amelyek célja folyamatosan "lemásolni önmagukat" - s ennek érdekében a szervezetet különféle viselkedésformákra késztetni. Nem a szervezet érdeke tehát, hogy "jó géneket" kapjon - hanem a gének érdeke olyan szervezet "kialakítása", amely elősegíti a terjedésüket...

A gének "érdekei" így akár "el is térhetnek" a szervezet egészének érdekeitől, amely elv számtalan jelenségre adhat magyarázatot.

A darwini definíciókkal ellentétben, ha nem az egyént vagy a fajt tekintjük az élő szerveződés alapjának, magyarázatot kaphatunk az olyasféle jelenségekre, mint a szülői szeretet, önzetlenség, önfeláldozás, az "életösztönnel" látszólag szembemenő viselkedés, stb.

Ha a gének folyamatos továbbjutása a cél, a szervezet számtalan olyan viselkedésformát fog előnyben részesíteni, amely látszólag "árthat" a személynek - ám a génjeinek (illetve azok másolatainak) kedvezni fog. Továbbmenve, ezen genetikai egységek érdekei egymástól is eltérhetnek - amely akár szervezeten belüli, "genetikai csatározást" is generálhat.

A gének tehát "harcolhatnak" egymással a testen belül is - de szülő-gyerek, testvér-testvér, és nemek közötti konfliktusokat is okozhatnak.

Összecsapnak a szülői gének

Ahogyan fentebb már jeleztük, a "többszülős" szaporodást preferáló női viselkedéssel az epigenetikai hatások függvényében gyakorlatilag egyfajta hibridek keletkezhetnek, akikre egyaránt hat genetikailag az anya, az apa, továbbá epigenetikailag az anya előző partnerei, akik a nőnek az elfogyasztott élelem minőségéhez hasonlóan főképp a közérzetét, egészségét befolyásolhatják, az utódnak viszont már a súlyára, állóképességére, fizikai jellemzőire is hatással lehetnek.

Mindez az "igazi apának" látszólag hátrányos - de mi a helyzet az apa génjeivel, mint "önmagukban" működő egységekkel?

Hasznos lehet e gének számára, ha (bár az utódok az érintett férfitől származnak) az apával közös családot alapító nő nem (volt) monogám - ehelyett a promiszkuitás felé hajlott?

Azt már régóta tudjuk, hogy a spermiumversengés és a diverzitás ("génkeveredés") rátermettebb utódokat eredményezhet, ahogyan azt is, hogy mindennek ellenére az állatvilágban a nőstények a változatosság, míg a hímek gyakorta a "belterjesség" felé mozdítják a faj szaporodási stratégiáit. Ennek oka szintén egy genetikai konfliktusban keresendő, nem csak hím- és nőnem között, hanem a hímek "sajátos érdekein" belül is: bár a "cél" részükről is a rátermett, egészséges utód létrehozása volna, a nőstényekkel ellentétben korlátozások nélkül szórhatják a génjeiket, ami könnyen poligám rendszerhez vezethet. Ez az adott gén terjedésének szempontjából hasznos, a szervezet "általános életképességének" szempontjából viszont kártékony lehet.

A spermiumversengésnél hasonló jelenség tapasztalható: ismert, hogy a hímek poligám rendszereknél visszafogják a spermiumtermelést, holott szintén kedvez a rátermett utódok létrehozásának. Ezen kívül monogám párkapcsolat esetében is "spórolnak a spermával", sőt - mivel a hímivarsejtek termelése "veszély esetén" fokozódik, akkor hajlamosak ettől eltérni, ha olyan nővel létesítenek szexuális kapcsolatot, akinek a hűségében nem lehetnek maradéktalanul biztosak.

A férfi tehát a "hűtlen feleség" és a "bizonytalan szerető" esetében kész ösztönösen "spermiumversengeni" - függetlenül attól, hogy e versengés kimutathatóan pozitív hatással van az utódok rátermettségére. (Mindezt "női nyelvre" lefordítva: egy nő akkor tehet szert legnagyobb eséllyel "rátermett utódokra" egy férfitől, ha "hűtlen feleségnek", vagy "bizonytalan szeretőnek" mutatja magát - esetleg valóban az.) A nőkre gyakorta rásütött "tartós szexmegvonás" is hasonló eredményre vezethet, amelynek így akár evolúciós alapjai is lehetnek.

Visszatérve - hasznos lehet-e az apai géneknek, ha a férfivel szexuális kapcsolatot létesítő nő a promiszkuitás felé hajló szaporodási stratégiát folytat?

Annyit leszögezhetünk, hogy életképesség szempontjából biztosan - bár a férfi apaságának szempontjából kifejezetten veszélyes ügy; ami a szervezeten belüli genetikai konfliktus által így pszichés bűntudattal terhelt és ambivalens viszonyulást eredményezhet - a női hűtlenséggel kapcsolatban - a férfiakban.

Az önmagát generáló folyamat következménye lehet a női hűség túlmisztifikálása; logikailag pontatlan, szubjektív alapokon nyugvó kategóriák létrehozása (például a női nemi szervet "elhasználttá" teszi a több férfivel való együttlét - ám ugyanez nem teszi azzá, ha a nő csupán egyetlen partnerrel folytat napi szinten szexuális kapcsolatot); - illetve az ún. "női hűtlenségről" való fantáziálás fokozott jelenléte is.

Az un. "cuckold fantáziák" indokolatlanul nagy népszerűségnek örvendenek a férfiak körében, noha a női hűtlenség a világ minden táján az egyik legüldözöttebb és legelvetendőbb viselkedésformának számított. "A szexlapokban, a fórumokon, a férfimagazinokban a szexuális fantázia dobogósaként végzett „a feleségem más ágyában” műfaj - angolul: cuckold..." - írja más források mellett a Dívány cikke.

A tudatosan elnyomott vágy gyakran kizárólag pornófantáziák formájában valósul meg - ott viszont a filmkészítők jelentős bevételi forrását generálja.

"If you’ve ever browsed Xtube or PornHub, you have undoubtedly seen this and other so-called “cuckold” scenarios played out over and over again. But why would porn made by, and for, heterosexual guys so often depict men who take pleasure in letting other men have sex with their wives?

The answer, in part, is because there’s a huge demand for it. In an age where pornographers are practically responding to viewers’ demands in real-time, porn-consumers have made it clear that watching someone’s wife bang a random guy is a top priority. When neuroscientists Ogi Ogas and Sai Gaddam analyzed the contents of a billion online search terms as research for their 2012 book A Billion Wicked Thoughts, they discovered that “cuckold porn” is second only to “youth” in heterosexual porn searches. (For the more literary-minded, a quick search for “cuckold erotica” on Amazon yields hundreds of books, including such clever titles as The Cuck Club and Lucky Cucky.)

But it’s not just the market for cuckold content that bears out the trend. Believe it or not, guys on the internet constantly send me their fantasies about watching some stranger give it to their wife. “It turns me on to think about my wife having sex with another man,” one guy wrote. “And not just OK sex, but wild, passionate, and very satisfying sex for her.” Another wrote, “I wish I could take my wife to sex clubs so that I could watch her have sex with other men.”"

A cuckold fantasy "kínosabb" mérteket ölt mint bármely más férfifantázia - olyannyira, hogy a Playboy magazin külön foglalkozott a témával. Cikkükben mellesleg a spermiumversengést és azt is megemlítik, hogy a férfiak spermiumtermelődése (emellett a spermiumok aktivitása) megemelkedik, ha olyan pornójelenetet látnak, melyekben a nők nem egyetlen szexpartnerrel vannak együtt.

A szervezetet felépítő genetikai egységek önjáró módon generálhatnak párhuzamosan kétféle, egymásnak ellentmondó izgalmi folyamatot: a biztos apaság és párőrzés miatti "szüzességfétist", és az életképesség növelésére szolgáló "cuckold fétiseket", amelyek a bűnös fantáziák által a gyakorlatban csak tovább fokozzák egymást. Ezek a gének kivétel nélkül úgy juthattak tovább keletkezésüktől fogva az egymást követő generációkban, ha e két folyamat egyikéről sem voltak hajlandóak "lemondani", ellenben mindkettőre kondícionálták a szervezetet. Meglehet, hogy különböző génekről van szó, amelyek különböző szelekciós folyamatok által, véletlenül kerültek egymás mellé a férfiak viselkedését meghatározó információs láncolatban.

Az apai gének különálló egységekként működve nem veszik figyelembe a test egészének érdekeit - ha ilyen különálló egységenként lehetőségük adódik olyan utódokban jelen lenni, akiknek életképessége a nő további partnereinek "behatása" folytán sokszorosa a szigorúan monogám szexuális kapcsolatot követő nők utódaiénak.

A cuckold fantáziák, a férfiak "csoportszex" iránti vonzalma, s a női hűtlenség ambivalens fetisizálása így a régi, többnyire mazochista és szubmisszív hajlamokkal operáló elméleteken kívül immár közvetlen, biológiai magyarázatot is nyerhetnek...

Update: https://www.vanguardngr.com/2018/07/are-women-naturally-promiscuous/

https://www.bionews.org.uk/page_139423

Update 2: https://bionews.org.uk/page_138196 (a kigyúrt férfiak vizuálisan csupán a nők 1%-ának tetszenek)

a szöveget megalkotta: Kalechtor  2015.12.31. 17:00
most jön a java: 998 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nokesferfiak001.blog.hu/api/trackback/id/tr368142486

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kalechtor 2016.12.12. 10:49:24

@Nico3: "Most meg olyanokat olvastam, hogy a férfiak szex közben, az orgazmus pillanatában annyira gyengének, esendőnek és kiszolgáltatottnak érzik magukat, hogy ez szex után "haraggal" tölti el őket a nők riányában és valahogy "revansot" akarnak venni. Birtokolni a testet, ami őket birtokolja. :))) (A szüléssel is összefügg!)"

Kösz, megnéztem. Nagyjából pontos képet nyújt - de a férfiaknak ez az "esendősége", kiszolgáltatottsága, gyengesége, amiből a "birtoklásvágy" fakad, egyben törékennyé is teszi őket.

A birtoklás maga nem, ám e törékenység vonzó lehet a nőknek - no nem azért mert "függnek" tőle; hanem mert kontrasztban áll az önmagukból fakadó erejükkek, mintegy ellentpólust hozva létre (igazi nő nem is engedi birtokolni magát, hisz azzal szűnne meg nőnek lenni)

Innen már az is igaz, amit fentebb írtál a romantikáról (hogy magát a "folyamatot" a férfiak "kezdték") (általában a "gyengébb" fél a romantikusabb, de ez gyakran "csak" a másikkal szembeni elvárásként jelentkezik ;)

jefoo 2016.12.13. 17:40:48

@Nico3: @Kalechtor: Emlékeztek a life-os, antifeminista H. Andreára, akit a hagyomámyos hozzáállása miatt sorozatos csalódások értek?

jefoo 2016.12.13. 17:40:57

@Kalechtor: De valamit írtál egyszer, hogy a nőket taszítja a "sokpartneres" férfi, te meg pont az "érintetlenekben" látsz valami vonzót. Tényleg?
Azt értem, hogy a szexért fizető férfi miért nem vonzó nektek, meg hogy derogálna aki másnak csak pénzért kell, de aki sok nőnek kell?
Most csak szexuálisan értem :-)

Nico3 2016.12.13. 17:41:09

@Kalechtor: "ha megpróbálják "visszatartani" a szexet és elérni a férfinél, hogy minél több energiát, erőforrást fektessen a "meghódításukba", az talán kitart mellettük... és a _saját_ utódait is kész velük együtt nevelni
figyelem, itt nem is annyira az erőforrás a lényeg: inkább az az általános, mindenkire jellemző pszichológiai "tény" (még a PUA is ezzel próbál "fordítva" operálni), hogy minél több időt és energiát fordítunk valamire, annál inkább sajnáljuk "elveszíteni" - gyakorlatilag (profánul megfogalmazva) még maga az anyai kötődés is ezért erősebb a biológusok szerint, hisz az anya hordja ki az utódokat, a petesejt eleve nagyobb a hímivarsejtnél, etc..."
Ehhez a pszichés izéhez találtam még valamit, mikor írtad a "kpop boyokról", hogy a túlszexualizált külsőnek milyen hatása lehet:

"Szerintem azóta - más úton - már megválaszoltam a kérdésedet.
Nincs "felső 20%".

Sőt, egy nő többféle férfit is szerethet, akár mindegyiket másért, más módon (mindegyikben mást)
Ebben még rangsor sincs feltétlenül, hogy melyik is a (leg)fontosabb.

Ti, férfiak viszont igaz szerelemmel általában mindig csak egy nőt tudtok szeretni, hiszen erre volt szükség a monogámiához, amely az utódok biztos felnevelkedését garantálhatta. Több nőhöz csak kevesen köteleződhettetek el, szülni meg nem ti szültetek - így egyhez "muszáj" volt. Az már más kérdés, hogy ezt megpróbáltátok evolúciósan kikerülni, hogy az élősködő, magszóró stratégiát is fenntarthassátok - emiatt sokatok szándékosan olyannal köt házasságot, akibe nem halálosan szerelmes.

Meg egyébként is: a férfi szerelme megoszlik, ha többet szeret, a nőé viszont megsokszorozódik. Minél több férfi "tesz boldoggá" egy nőt, annál jobban fogja szeretni mindegyiket. ;)

Preferenciák persze vannak, mert belőlem pl egy "izmos "alfahím"" ha fejre állna se váltana ki semmit.

"Ha nincsenek "alfák", miért írtál olyat a kpopboy szerű gizdákra, hogy azoknak elég egy helyben feküdni?"

Mert annyira magas fokú a vizuális inger, hogy azonnal fel lehet tőle izgulni szexuálisan. Értelemszerűen alacsonyabb vizuális ingernél másfajta inger lehet hasonlóan magas fokú - ami, mivel _nem vizuális_, nem elég "egy helyben feküdni" hozzá. No de ez nem jelenti, hogy az a fajta inger intenzitásában alacsonyabb szintű. A különbség forma- (tehát) nem minőségbeli is lehet.

Különben dereng valami arról, hogy mintha említettem volna, hogy az extra jó külsejű fiúk gyakran annyira elvonják az ember figyelmét a puszta külsővel, hogy más - kötődést jobban elősegítő - pszichés momentumra nem is tud figyelni. A túl jó külső így akár visszájára is fordulhat és a nő alkalmanként nehezebben szeret bele az ilyen férfiba; pont mert _ennyire_ "szexualizált".
Továbbmenve: lehet magas fokú a szex intenzitása, de mivel azonnal egymásnak esnétek (a kpop boy szintről beszélek itt), a szexuális feszültséget és annak feloldását megalapozó tényezők is kevésbé lehetnek jelen.

Mintha annyira ráfeszülnél egy ajándékra, hogy azonnal letéped róla a csomagolást - azzal szemben, hogy a várakozás izgalmát kiélveznéd."

Nico3 2016.12.13. 17:41:14

@Kalechtor: "Innen már az is igaz, amit fentebb írtál a romantikáról (hogy magát a "folyamatot" a férfiak "kezdték") (általában a "gyengébb" fél a romantikusabb, de ez gyakran "csak" a másikkal szembeni elvárásként jelentkezik ;)"
Ezért:
"A férfiak az "életrevalóbb" nők mellett valószínűleg fenti "előre kért" befektetés nélkül is megmaradtak* (hacsak nem a másik, "féltudatos" mechanizmus hatott, aminek szintén vannak ösztönös gyökerei, s amely arra késztette őket, hogy "buta nőket" kötelezzenek el a biztos utódok érdekében (akik felé ők kevéssé elkötelezettek), de lépjenek félre mellőlük, megtartva ezzel a magszóró stratégiát is, az utódot meg természetesen bízzák rá teljes egészében az anyjára, annál kevésbé lesz macerás "lazán kezelni" az apaságot)"

Az elejéről annyit, hogy szerintem még különösebben életrevalónak se kell lenni, pszichésen az is elég ehhez, ha a férfi a nőnek csak szexre kell. A férfiak könnyen belehabarodnak az ilyen nőkbe is, mert valahol a függetlenségre, női dominanciára asszociállnak ebből, ami azt az illúziót kelti bennük, hogy a nőt érdemes "követniük". :)))

Ellentétben a példádban szereplő "buta nővel", akit a példádban levezetett módon nem azért "tartanak", mert érdemes volt érte feladni a magszórást, hanem ellenkezőleg: mert meg lehetett tartani mellette.

A férfiak ebben is a szélsőségeket képviselik. Ezért láthatunk sok férfit olyan nővel házasságra lépni, aki legutolsósorban az "ideálja", vagy olyan nőket követni (mivel a nők a tévhitekkel ellentétben "csak szexet" attól akarnak, aki nem számít nekik), akiknél "sokadikok" a sorban.

"A birtoklás maga nem, ám e törékenység vonzó lehet a nőknek - no nem azért mert "függnek" tőle; hanem mert kontrasztban áll az önmagukból fakadó erejükkek, mintegy ellentpólust hozva létre (igazi nő nem is engedi birtokolni magát, hisz azzal szűnne meg nőnek lenni)"
Ugye nem azt akarod mondani, hogy a nők is "férfimódra", a másik nemhez viszonyítva határozzák meg magukat? :D

A "törékenységnek" meg egy kifejezetten érdekes és alternatív definícióját olvashattuk. :)))

Kalechtor 2016.12.13. 18:32:58

@jefoo: A nőt, aki azt várja el a férfiaktól, amit azok elvárnak, hogy elvárjon tőlük - folyamatos csalódások érik? Rémlik valami...

Kibontva:

Maga a patriarchátus várja el azt a "férfire támaszkodó" női szerepet, melyről Andrea kisasszony beszélt - és veti el, hovatovább támadja az ettől való függetlenséget.

Andrea soha nem azt kapja, amit vár - de ha nem ezt várná, "szankcionálnák" érte.

Én ezzel kapcsolatban csak egyetlen összefüggésre hívnám fel a figyelmet.

A személyes véleményem, hogy aki hagyományos értelemben vett érzelmi függést és kiszolgáltatottságot vár a nőktől (vagy a másik nemtől), az <s>gyenge és csak az egóját akarja ezzel pallérozni</s> legalább vegye a fáradtságot és válljon erre méltóvá. Vagy fogadja el a női függetlenséget és _támogassa_ a partnere önállósodását.

Kizárólag ez a két út lehet korrekt. :)

Az olyasmi miatt való hisztizés helyett amit Andrea "támadói" adtak elő - és amellyel kapcsolatban magunk vártuk, hogy a másik nem elvárja tőlünk, jobb ha az ember erőt vesz magán és:

1) megtanítja a másikat, hogyan álljon meg enélkül (drágám, nincs neked szükséged erre)
2) összeszedi magát és megfelel a szerepnek

Kicsinyes dolog annak a fajta szükségletnek örülni, amit nem akarunk kielégíteni legjobb tudásunk szerint; ez maga az arról szóló "önállótlanság", mennyire fontosak vagyunk mi _másoknak_.

Micsoda benső energiahiányra vall valaki függésén úgy élősködni, hogy az illető "semmit" nem kap cserébe?

Ugye tudjuk, hogy nevezik a férfiak figyelmén "élősködő" nőket, akik ezt a figyelmet nem csak elvárják, de a végsőkig elmennek érte - szándékosan "felhergelve" a másik nemet - kivéve a szexet?

Ilyen az a férfi is, aki nem csak elvárja, de szíve szerint érzelmi függésbe hajszolná ezeket az antifeminista nőket, aztán nem (vagy csak korlátozottan) hajlandó velük érzelmileg kapcsolódni.

Ilyenek H. Andrea bírálói, akik minden egyes alkalommal erős nyomásgyakorlásra ragadtatják magukat, valahányszor egy 'kötsög "érzelmileg (és egzisztenciálisan) független" nő kerül az útjukba és erősen el akarják vitatni e jelleget a nőnemtől - ám nyafognak a "másik véglet" miatt, a saját áldozatuknak feltüntetve; ahelyett, hogy megbecsülnék a "mesterségesen" előállított H. Andreákat, akik (ne feledjük) rengeteg "szocializációs energiába" kerülnek a szegény, patriarchális társadalomnak. ;)

Az a sok reklám, a női magazinok, divatlapok és filmek, a sok rózsaszín festék a kislányok játékaira...

Én mindig azt vallottam, hogy becsüljük meg, amit magunk miatt, a mi igényeink szerint "hoztunk létre". Lehetőleg többször is. ;)

Nico3 2016.12.14. 05:17:29

@Kalechtor: Nincs férfi önállóság - a függetlennek tűnő, hagyományos férfi ha másból nem tud, a nők (feltételezett) szenvedéséből táplálkozik.

Egyik sem tudná nyugodsz szívvel azt mondani, hogy "őszintén örülök, ha ti nők nem szenvedtek nélkülünk". :)))

A társadalom nem csak azért költ ennyit a nők és lányok kapcsolatfüggővé szocializálására, hogy a férfiak mindig "biztos nőhöz" juthassanak.

A másik ok, hogy ott érne véget az "önálló" férfi illúziója, amint a nők kollektíven nem lennének hajlandóak többé a "kapcsolathiánytól" szenvedni.

Egy ideig persze még gyártanák erről a mítoszokat, mert melyik férfi is tudná őszintén kimondani, hogy "sok boldogságot, örülök ha ti se kaparjátok kínotokban a falat, vagy legalábbis irreleváns"? :)))

Nem csak "nőillúziókra" van szükségük, a természet erősen beletáplálta a férfibe a nőtől és a nő iránta való függésétől való függést. :'(

Ez viszont, ilyen formában tényleg arról szól, hogy épp a férfinem meríti abból az önbizalmát, hogy milyen fontos a másik nemnek.

Ezért láthatjuk, hogy a férfiak önállóságáról szóló írások is arról szólnak, milyen fontos a férfi a nőknek.

A férfiaknak ezekszerint tényleg nincs "középpontjuk", kifelé élnek, a nők meg "befelé", a saját középpontjuk körül forogva.

Kalechtor 2016.12.14. 06:15:49

@Nico3: Reggeli kommentbeengedés... :)

Válaszolok inkább most, mert este megint nem biztos hogy lesz időm ezzel foglalkozni.

"A társadalom nem csak azért költ ennyit a nők és lányok kapcsolatfüggővé szocializálására, hogy a férfiak mindig "biztos nőhöz" juthassanak."

Az még hagyján... de legalább ne a mi adónkból tennék.
És ha már benne van az adónk, legalább becsülnék meg. ;)

""sok boldogságot, örülök ha ti se kaparjátok kínotokban a falat, vagy legalábbis irreleváns""

Ahha... :)

Így viszont nagy hátránnyal indulnak az "igazi" rad femikhez képest.

Mintha említettük volna, hogy a "radikális feministák" túlnyomó többsége hagyományos házasságban húzott le x évet - és aztán ahelyett választotta a rad. feminizmust.

Tán pont Kanton írta, hogy a "feminizmust" emiatt is lesz nehezebb megfékezni, mint pl az Ázsiában "lázongó", nőtlen agglegényhordát, akiknek a fő problémájuk, hogy "adják nekik vissza a nőket". (ahogyan gyakorlatilag a hazai antifeminizmusé is)

Ők a múltért harcolnak - a radfemik viszont nem harcol(hat)nak azért a szép, modern jövőért, amit sokuknak még megtapasztalni se volt lehetősége egy igazán vonzó és élvezhető, modern férfi mellett.

A rad feminek hiába adnak férfit - ha pont amiatt lett radikális feminista, hogy nem kellett neki.

"Ugye nem azt akarod mondani, hogy a nők is "férfimódra", a másik nemhez viszonyítva határozzák meg magukat? :D"

Nem, dehogyis "férfimódra" határozza meg magát a nő. :)
Csak arra asszociál, hogy a férfi az, aki "odaadja magát neki", "beleadja magát", mintegy táplálva, illetve átadva "lényegét" a nő teremtőerejének. (remélem forintocska is olvassa ezeket a sorokat :)

Ez egy természetes biológiai-szellemi folyamat - és a férfiakkal ellentétben ezért tudják a nők pont azokat igazán szeretni (és szeretetből hűségesek maradni), akiket "birtokolnak". S egyedül ekkor nyerheti el egy férfi egy nőtől a "kizárólagosságot".

A csak-szex kapcsolatban is lehet emberi szeretet, de mikor érzi a nő, hogy az a férfi "az ő férfije", akkor érzi úgy, mintha a férfi valóban a "részévé" vált volna.
Ez pedig nem a nő érdeke és szükséglete - ez egy döntés és szubjektivitás, egy átlényegülés, ami arról szól, hogy: ami az enyém, az jó...
A férfi nem azért "bízza magát a nőre", mert a nőnek "szüksége" van erre. (hasonlítsuk csak ezt össze a férfiak nők felé fennálló kiszolgáltatottságából fakadó birtoklásvággyal)

Mintha beintegrálódott volna a személyébe/testébe.
Így lesznek valóban "egy testté" (miközben egyik sem adja fel önmagát) - és azt a férfit már nem csalod meg, nem bántod, megbecsülöd, mert "a tied". :)
Minden csak felületes illúzió ehhez képest - mert ami a "tied" az előnyt élvez: szent és sérthetetlen. (Nagyon helyesen) azzá teszi a szubjektum. (hogy érthető legyen: a magadénak is érzed, nem csak "így döntesz")

Ilyen kapcsolatban egyáltalán nem nehéz hűségesnek maradni, akkor sem, ha nem monogám a női természet - és annak ellenére sem, hogy nem függsz a kapcsolattól. :)

Ez az a helyzet, mikor a férfi őszintén átadja magát a nőnek, a nő pedig őszintén magába fogadja a férfit, s keletkezik egy vérségi viszonnyal analóg "szentség", szinte mint a szülő-gyerek kapcsolatban.

Minden szülő lát a sajátjaihoz hasonlóan szép és okos gyerekeket (de még szebbeket, okosabbakat is), de mindez kimondhatatlanul irreleváns; nem fogja pusztán ettől az objektív ténytől jobban szeretni őket: mert "az övé az övé".

Vagy mint a vezető, aki tűzbe menne a követőiért, noha nincs "szüksége" rájuk; de "az övéi". (aki nem értette, hogyan fér meg egymás mellett az önállóság és az elkötelezettség, az most remélhetőleg megkapta a választ ;)

A női testbe, a "nőbe" "beolvadni" alapvetően más, mint az a folyamat, amelyben a férfi akarja birtokolni a női testet, amely őt birtokolja... úgy, hogy ő veszi át tőle a "nőiség lényegét" (olyan motivációkat merítve magának ezzel, amelyeket az a gonosz evolúció a nőnemnek adott; a nőt pedig megfosztva mindettől)

A férfi itt a nő helyére lép: helyette/miatta okos, erős, "domináns", kompetens, sikeres, gazdag, hogy "nőként" (a testét birtokolva) élhesse meg a "férfilétet"; amivel épp a férfiasságát veszti.

A nő ebben a felállásban nem azt fogja átélni, hogy ők ketten "egy test" (a férfibe amúgy sem lehet beolvadni), hanem hogy elvettek tőle valamit... :)

Sőt - a férfiben sem a fenti, pozitív női hozzáállás párját gerjeszti a folyamat (hisz "belé olvadni" nem lehet), hanem ellenkezőleg: a távolságtartó birtoklás mellett az eltávolodást más nők felé (ez a cél is)

"az extra jó külsejű fiúk gyakran annyira elvonják az ember figyelmét a puszta külsővel, hogy más - kötődést jobban elősegítő - pszichés momentumra nem is tud figyelni. A túl jó külső így akár visszájára is fordulhat és a nő alkalmanként nehezebben szeret bele az ilyen férfiba"

Ebben még mindig van igazság. Így nézve egyik szépfiú olyan mint a másik; máshol meg a psziché szubjektuma "dönt". A vonzalmainkat gyakran jobban meghatározzák a "véletlenek", mint az "objektívnek" tartott tényezők. ;)

Kalechtor 2016.12.14. 06:32:05

@Nico3: Konklúzió (kicsit átmegyek tahóba, de az előzékenységem mellett állítólag ezért (is) szeretnek) - kevésbé szépfiúként talán keményebb munka és tripla "seggnyalás" kell a vonzalom felébresztéséhez, ám e vonzalom talán pont annyival lesz tartósabb, amennyivel lassabban alakult, egyszerűen mert mások az alapjai; no meg a nő "önigazol", hogy ha már olyanhoz kezdett vonzódni, akiről sose hitte volna, hát annak bizonyára _nyomós oka_ lehetett. (néha unom, hogy még a nőket is én ismerem jobban és a mindenből profitálni vágyó részem sajnálja, hogy sose fogok csajozni ;)

A psziché kiegyenlítésre és az ellentmondások feloldására törekszik. No meg az "egó" is. ("ami az enyém, az csak jó lehet...")
Ennek tudatos önvezérléssel lehet engedni, de a felismerés által akár meg is kerülhető. Ez a döntés lényege.
Domináns férfi (ha léteznének, ugye...), ezzel sakkozhatna "a nőn", domináns nő meg vezérelheti és kiegyensúlyozhatja a viszonyulásait, felhasználva e pszichés impulzusokat. (kicsit ellentéte annak, mint mikor én eldöntöttem, hogy komolyan foglalkozok egy szépfiúval a sok közül - aki annak ellenére válhatott "a szépfiúvá", hogy most is tudom, hogy bármelyik lehetett volna... de őt én választottam; rajtam múlt)

No meg persze felőlem fordítva is igaz lehet: talán én is csereszabatos vagyok objektív értelemben (sose hittem az "igaziban"), de ez az egész nekem inkább az emberi szabadság bizonyítéka. Azé, hogy mi választunk, "mit mivé" teszünk - ami aztán "azzá válik".

Ne kárhoztassuk a férfiakat, akik "érzelmi lényként" "bárkibe" bele tudnak szeretni; mert mi sem vagyunk "jobbak".
Ilyen szempontból bennünk is ugyanaz a psziché működik... (más kérdés, személyiségének egyéb jellemzőit tekintve "szükségszerűségből" ki mennyire "érzelmi prostituált"; de ekkor sem a "bárki" a hangsúlyos, hanem a "mindenkinek odaadom magam (a szerelmem), aki csak "kéri"... vagy pont azoknak, akik nem" ;)
(ez sem az "alfaságról" szól és Mark és Lauren példázata se releváns - mert ott leszögeztük, hogy Mark fordítva már boldogult volna: ha a többi nő nyeri el nehezen a szerelmét, Lauren viszont könnyedén...)

A törvényszerűségek ugyanazok, s e törvényszerűségek között az említett (energiaráfordítással kapcsolatos) pl elsődlegesebb más minőségeknél.
És ez az, amivel lehet tudatosan (dominánsan) "játszani" (magunkat illetően is)

Azt is megfigyeltem, hogy szinte(!) mindegy, kivel foglalkozik az ember (domináns személyiségként pláne)
Az energiabefektetés számít. (magasabb szinten értelmezve: az, hogy mit akarsz értékké tenni)

Ezért vannak főleg külsővel kapcsolatos preferenciáim, meg tudatosan kialakítottak (hogy valami már legyen), mert egyik helyzet olyan, mint a másik és te teszed azzá, amivé... akarod. :)

Emlékeztek a gyerekre, aki egyszerre álmos és éhes?
A magát vezérlő személyiség eldönti melyik lesz és azzal tölti ki a pszichét. Avagy megtanul evés közben aludni, vagy alvás közben enni. ;)

@jefoo: Tényleg. :)

Látok bennük valami "tisztaságot".
Nem "mocskolták" be őket más nők testnedvei...

Voltak nem elkötelezett szexkapcsolataim, mikor nem kellett több, de azokban nem csak orál nem volt (meséltem, hogy az amúgy sem nagyon szokott), de én olyankor pl csókolózni se csókolóztam.
A "szexjátékszer" tényleg csak "szexjátékszer" volt. (emberileg nem degradáltam őket - és az is az ő dolguk volt, ha ez viszont is fennállt; nem volt semmi egyenlőtlenség, pont mert a hozzáállás természeténél fogva én se vártam, hogy pl meg akarjanak csókolni)

Bár érdekes, hogy ezt jobban hiányolták, mint az orált (pedig állítólag még a prostik is ezt nem hagyják a kliensnek és olvastam róla, hogy sokszor ott is ezt hiányolják a férfiak)

Ilyenek, hogy lábfétis, egyoldalú orál (ha szeretné és igényli ő is, hogy adhassa) + egy halom más preferencia játszik, de csók nem. Az nem zavart, ha máshol érnek hozzám szájjal (amennyiben derékon alul történt)...

Aki nem értené, miért nem kívántam csókolózni valakivel, akiről nem tudhattam, nem-e nyalta ki "félórával" azelőtt valaki más seggét, annak bátorkodom az ezzel kapcsolatos pornós tarifákra és arra célozni, hogy pornózás helyett (ahol ezt busásan megfizetik) inkább mennék el még vécét takarítani is. :)

Engem (ezt is meséltem) taszítanak más nők testnedvei. Akkor már inkább csináltam volna olyannal, aki más fiúkkal "keveredik" össze. :))

Ennél már csak a szó szerinti "érintkezés" rosszabb, amikor nekem kellene összekeverednem velük.

Volt valami Velvetes vagy Nl-ás cikk (vagy life-os?), mikor a férj rábeszéli a feleségét a "hármasra" (nővel: tehát a leszbiségre), a feleség meg x idő eltelte után is érzi magán és úgy érzi, nem tudja lemosni magáról "a másik nő mocskát".

Kalechtor 2016.12.14. 06:37:09

@jefoo: De elmesélek egy tanulságos történetet arról, mennyire ki is fordulhat magából a dolog.

A nőktől távol áll a leszbiség, még a "barátnői gyengédség" is mesterséges képződmény. Ha megfigyeljük, az igazán jó barátnők még puszilgatni se szokták egymást. Legjobb (tényleg megbízható) barátnőimmel mi egymáshoz sem értünk évek óta.

Nincs leszbiség az állatvilágban, sem a matriarchátusban (ami annak látszik, az sem az)

Beszélgettem egy szokottnál őszintébb "mostmár leszbi" csajjal (barátilag), aki elmesélte, hogy nála is úgy kezdődött, hogy az akkori partnere rábeszélte a hármas szexre.

Ő belement de rettegett attól, hogy lelkileg meg fogja terhelni és féltékeny lesz a faszira, amiért az "a másik nővel foglalkozik".

A szituáció jellegéből fakadóan sejthetjük, hogy "pornón szocializálódott" fószerről volt szó - a nő meg hirtelen azt vette észre magán, hogy nagyon felizgatja a szituáció és nemhogy negatív érzései támadnának, hanem egyenesen élvezi... azt a részét, mikor az idegen csajt "dominálják"/illetve a csaj "előjátékozza" meg az ő férfijét.

Pár alkalom elteltével mégis felébredt benne valami "féltékenység" féle ezeket látva; amit nem is értett.

Majd rá kellett jönnie, hogy ő nem a "férfire" féltékeny, hanem arra, ami a férfijével "történik".
Rádöbbent, hogy a fószerrel már nem is élvezett semmit, rutinból csinálta, orgazmusa se igen volt és végső soron utálta az egészet (kb mióta átmentek "a pornós version"-be)
Érzelmileg függött, de neki ez a férfi szexuálisan már nem kell.
Az az izgató, amit a másik nő "szubmisszíven" ad - és amit ő a férfijétől nem kapott meg...

A történet a szokásos: a két csaj végül "egyedül" folytatta a bizniszt. ;)

Nico3 2016.12.14. 09:34:49

@Kalechtor: Akkor a nyitott kapcsolatot hogy csinálnád? :)))

Csak ha nem csókolóznátok másokkal is és nem nyalogatnátok őket, vagy akkor a fiúddal is ilyen korlátozott lenne a testnedvcsere?

Nőknek amúgy cuckold fantáziáik sincsenek, hogy idegen nők "összetestnedvezik" a párjukat. :)))

KevinT 2016.12.14. 12:44:29

@Kalechtor: blacknek mindig mindegy,kivel beszél.:D

KevinT 2016.12.15. 08:51:00

@Kalechtor: "Csak arra asszociál, hogy a férfi az, aki "odaadja magát neki", "beleadja magát", mintegy táplálva, illetve átadva "lényegét" a nő teremtőerejének. (remélem forintocska is olvassa ezeket a sorokat :)"
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=142083037&t=9165170 :D

jefoo 2016.12.15. 08:51:03

@Kalechtor: Nem csalódtam benned. Akkor ez nem csak ilyen toyboyos történet :-D

KevinT 2016.12.15. 08:51:13

@Kalechtor: @Nico3: "A rad feminek hiába adnak férfit - ha pont amiatt lett radikális feminista, hogy nem kellett neki."
forum.index.hu/Article/jumpTree?a=142072342&t=9165170
"HELYESEN ÍGY HANGZIK:

Néhány párkapcsolati kudarcos, önző és erőszakos nő
s feministává s
leszbikus antifeministává lesz akkor is, ha hiába próbálkozik, nem kell senkinek sokadjára sem. Ez ilyen egyszerű.":)
Black, a libaella no letere miert olyan eroszakos stilusu mint egy pokroc?:D

Kalechtor 2016.12.15. 11:14:54

@KevinT: Ezt az ss-ezést még gyakorolni kell. ;)

A forintocska cikkben meg még van is igazság. ;) Mi is beszéltünk róla, hogy a férfiaknak valójában kis %-a végez "produktív" munkát, viszont jobbára miattuk tartjuk fenn az adónkból a börtönöket, rendfenntartó szerveket, stb.
Khm... ilyenkor mi van a "kollektivitással"?

Az ilyen férfiak ráadásul jóval többen vannak az ujjhosszak arányát tekintve bizonyítottan nőies agyfelépítésű férfitudósoknál. :)

@jefoo: Nem; akkor rég lecseréltem volna. Hozzám _ösztönszerűen_ pont egy ~47 kilós illene (azt fel is tudnám emelni jobb kézzel a fejem fölé a "fogantyújánál" fogva...) ő meg összejövetelünk óta stabilan 62 - és így nincs meg az a kontraszt, amit szeretek.

De hát így jártam. ;)

jefoo 2016.12.15. 12:17:27

@Kalechtor: És ehhez mit szólna? :-D

Kalechtor 2016.12.15. 12:27:41

@jefoo: Komolyan venné az elejét meg a végét, a többin meg röhögne, mert (mint egyszer írtam) van humorérzéke; + megtanítottam, hogy:

"Ha az, amit mondunk, kétféleképp érthető és az egyik megsért, elszomorít vagy feldühít, akkor mi a másikra gondoltunk." ;)

Arra is tanítom, hogy - nem ez a célom - ha velem történne valami/bármi miatt szétmennénk, álljon meg önmagában/nélkülem is.

A gyengék és másik nemtől függők merítik az energiáikat abból, hogy a másik (nem) nélkülük életképtelen és szenved. Engem ez speciel nyomasztana.

S bár a fenti full férfias tulajdonság: ebben legyen inkább nyugodtan "nőies". ;)

Nico3 2016.12.15. 14:39:13

@Kalechtor: Erre a szakaszra gondoltál? :)))
"A férfiak alig végeznek értéket létrehozó munkát. ... az önmaguk, a nők feletti hatalmát fenntartó intézményesített tevékenységeiket, és az ezt biztosító tőkés érdekek kiszolgálására létrehozott intézményekben végzett tevékenységeiket ... Ilyen a katonai, a rendőri, a papi, a politikusi, pénzügyi tevékenység."

Azért ez a "kalechtor-féle" nagyvonalú "nősovinizmussal" így hangzik":

""The study results indicated that the correlation between hippocampus size and intelligence was mainly positive for men and negative for women, which according to researchers "support the efficiency hypothesis in women"."

Kösz, hasznos kutatás. :)

www.counselheal.com/articles/4134/20130228/workplace-experiment-finds-women-work-longer-harder-men.htm

Az, hogy a nők keményebben dolgoznak... mint tudjuk, tény. ;)
Előszeretettel hivatkoznak a testi erő hiányára a férfiak, hogy legalábbis fizikai téren ők viszik a prímet; csakhogy a jóléttel és civilizációval ez nem mutat semmiféle összefüggést. Legfeljebb fordított korrelációt. :)

Nem Afrikában élnek legjobban, s nem náluk a legmagasabb a fejlettségi szint - hanem azon a fránya Távol-Keleten, ahol a férfiak átlagos fizikai ereje egy európai nőének felel meg. (az most mindegy, hogy ma már gépek, + a modern technika segítségével - de mégis ők jutottak legtovább; hozzáfűzöm az alacsony tesztoszteron- és magas ösztrogén-szint "ellenére" is)

A szorgalom és tesztoszteronszint inkább fordított arányosságot mutat (az állatvilágban sem termelnek erőforrásokat az utódoknak a magas tesztoszteronszintű vezérhímek; gyakran még maguknak sem - az erejük a versengést és a nőstények elnyomását "szolgálja")

Összességében egyébként jó kérdés, mit vegyünk figyelembe. A GDP-t, vagy a termelést. A GDP- t ugyanis azok pörgetik legkevésbé, akik közvetlenül legtöbbet termelnek - de ez a "férfivilág" sajátja (is)
Piaci szabályszerűség, hogy egy butikoslány nagyobb GDP értéket pörgethet ki egy nap alatt, mint egy varrónő vagy ápolónő. Egy élősködő férficeleb, mint egy bányász.

Innen követhetetlen, ki "élősködik" kin. Kire költünk többet és miért? A nőknél kiesik a szülésre, gyereknevelésre fordított idő, amit a férfiak helyett is csinálnak. Ezért nem fizetni kellene valakinek, hanem ha a férfi is megtenné a maga részét, a nő se kerülne hátrányba a munkaerőpiacon. (30-ig nem kerül, sok területen többet keres - tehát a férfilogika szerint jobb a teljesítménye)

A férfiak többet vesznek ki a "közösből", ha az ő juttatásaikhoz is hozzátesszük a gyerekkel kapcsolatos jóléti költségek felét (az ő gyerekük is - és nem bánom, vegyük ezt csak a gyerekre vonatkozóan és csak akkor, ha a szülők házasok) - vagy a sportra fordított pénzeket, a rendőrökre, börtönökre, börtönőrökre, testőrökre, stb. költött összegeket.
Természetesen miután standardizáltuk a bűncselekmények vagy erőszakos bűncselekmények nemek szerinti megoszlását. (lehet róla picsogni, mekkora verbális erőszaktevők a nők, de a bankokba testőr nem amiatt kell, hogy Mancika bemegy az ügyintézőnek reklamálni; ennek tekintetében nyugodtan vegyük figyelembe a fegyveres bűncselekmények nemekre vonatkozó arányait)

Felsoroltak egyike sem termel, mindegyike fogyaszt.

Ha már itt tartunk, pl a buszsofőrök sem termelnek semmit - s ha valaki alacsonyabb fizetést adna a bérszámfejtőknek, nekik miért járna magasabb? Mert nem az agyukat terhelik, hanem kormányt tekernek?

Ahogyan a befizetések is követhetetlenek. Nem a bányász fizet be sok járulékot. A férfiak befizetéseit az dobja meg, hogy magasabb pozíciókba juthatnak. A szegény varrónőnek/adminisztrátornak nem bányászjóska befizetéseiből lesz meg a csekély nyugdíja.
Kínában nagyon sok a gyári munkásnő, de náluk is úgy adhatják a nők a GDP felét, hogy felszabadították őket a két ember helyett végzett gyereknevelés alól, ezért egyre több lehet közöttük a szakmájában sikeres "karrierista" is.
(itt azt nem értik sokan, hogy a gyereknevelés nehézségi fokától és a fizikai megterheléstől függetlenül időigényes: de meg lehet próbálni, hogy a csecsemőkkel az apák maradnak otthon, a beteg gyerekkel ők mennek táppénzre, a nagyobbakért ők húznak el du. 4-kor a suliba; nincs semmi baj, ha emellett (női segítség igénybevétele nélkül)* ugyanolyan hatékonyak tudnak maradni a munkahelyükön is; én leszek az első, aki elismeri, hogy jobbak a nőknél) Parasztbakancsban, fejen állva is. ;)

Léteznek egyébként %-os elemzések:

www.economist.com/node/6802551

Tudom, rosszul kezdődik. ;)

Hipergámia témában az előbb kimaradt:

westhunt.wordpress.com/2013/08/04/raking-a-table/

*Amit még nem értenek: hogy az idő a legdrágább.
Ha a multi napi 8 órán keresztül elvárja, hogy a butikoslány ott _álljon_ az üzletben és reszelgesse a körmét, kutya kötelessége megfizetni. Mert a 8 óra lehúzása után nem mehet el még a konzervgyárba is, hogy rendesen "megéljen".
No meg GDP-t pörget neki. Legyenek dekoratív butikusfiúk, valahol írtam, hogy én örülnék ennek - azt golyózzák ki a lánykákat, ha tudják. :)"

Nico3 2016.12.15. 15:10:35

@Kalechtor: "Ahha... :)
Így viszont nagy hátránnyal indulnak az "igazi" rad femikhez képest."
Az a szomorú helyzet, hogy a h. férfiak mindig is hisztizni, picsogni és nyafogni fognak, hogy "mi olyan fontosak vagyunk a nőknek, annyira odáig vannak értünk, sírnak és szenvednek nélkülünk, jaaj!" :))) ("De közben mi ANNYIRA függetlenek vagyunk!")

Sajnos ezt így osztotta az evolúció, elértéktelenítették a hímivarsejteket, ezért paraziták lettek és a parazita jobban függ a gazdatesttől, mint fordítva. De hogy ne bukjon le és előnyös helyzetbe hozza magát, megpróbálja úgy beállítani, hogy a gazdatest függ tőle.

Sose fognak nyugodt szívvel felhagyni a nők "elképzelt" függésén való gyerekes csimpaszkodással, ezzel is akaratlanul táplálva a női egót.

Nagyon nehéz és hatalmas érdem így "önmagunkban álló nőnek" maradni, látva ezeket a gyámoltalanokat. :'(
:)))

KevinT 2016.12.17. 10:08:20

@Nico3: @Kalechtor: a radfemik kozt is vannak,akik "ferfifuggok", csak a noket egyenessegre szocializaljak.:) ezert szepen bevaljak, a "h ferfiak" meg azt csinaljak amit irt nico:
"Az a szomorú helyzet, hogy a h. férfiak mindig is hisztizni, picsogni és nyafogni fognak, hogy "mi olyan fontosak vagyunk a nőknek, annyira odáig vannak értünk, sírnak és szenvednek nélkülünk, jaaj!" :))) ("De közben mi ANNYIRA függetlenek vagyunk!")"
Tenyleg igazatok van,a patriarchatust akarjak vissza allitani.:)

KevinT 2016.12.17. 10:09:21

@Nico3: @Kalechtor: :Dd
forum.index.hu/Article/jumpTree?a=142100495&t=9165170
"Aki nem értené, miért nem kívántam csókolózni valakivel, akiről nem tudhattam, nem-e nyalta ki "félórával" azelőtt valaki más seggét, annak bátorkodom az ezzel kapcsolatos pornós tarifákra és arra célozni, hogy pornózás helyett (ahol ezt busásan megfizetik) inkább mennék el még vécét takarítani is. :)"
de nem biztos h minden ferfi csinalja.:)

jefoo 2016.12.17. 10:09:32

@Kalechtor: Pörgés van! Ne aludjunk :-D

Nemis tudom, hogy a kép a "női pedofíliát" támogatja, vagy a fiatal férfiakat kisfiúsozza le?

Azt tudom, nyugi, hogy a vége téves, biztos sztereotípiák szerint válaszolgattak a nők, mert viselkedni nem úgy viselkednek (sokkal nagyobb eséllyel válaszolnak a fiatalabbaknak).

Meg a "mennyi korkülönbséget fogadna el" amúgy is téves, mert lehet valami fiatalosra gondolnak közben :-)

Ehhez mit szólsz?

www.yourtango.com/experts/kim-olver/older-men-daing-younger-women

"végül is van benne praktikum, ha a fiatal fiúk 18-30 között inkább a náluk érettebb nőkre buknak, a fiatal, "kapcsolatfüggő", érzelmesebb lányok meg a 30-40 feletti férfiakra. Mindenki jól jár és nem zavarják egymás köreit.

A fiatal fiúk (szerencsére) nem várnak érzelmi biztonságot az érettebb partnernőtől (olyan értelemben, hogy nincsenek "kapcsolatfüggésre" szocializálva), de ha várnak, akár azt is megkaphatják - és nem borul fel semmiféle "szerep", mert ahogy a Nico által hozott study is levezette, az ilyen kapcsolatok inkább mutatnak az egyenlőség irányába. (nőket nem lehet szexszel vagy szexmegvonással irányítani, de a fiatalabb srác célja nem is ez)

Az "érettebb" férfi meg nehezebben jut (fiatal) nőhöz, ezért jobban meg fogja becsülni a lányt, mint egy kortársa, aki csak folyamatos csalódást okozhat neki. Szintén nem borulnak fel a szerepek, ha és amennyiben(!) a lány nem megy bele semmiféle anyagi függésbe, "félhtb" szerepbe, főállású anyaságba, nem adja fel a szakmáját, a "saját életét".

Ez esetben a kapcsolatfüggés/félreszocializáltság/férfiakkal való nem "profi" bánásmód ellenére esélyes egy relatíve jó párkapcsolati pozíció megszerzése; erre értettem, hogy az idősebb férfi / fiatalabb nő felállás nem mindig az egzisztenciáról szól, hanem előfordulhatnak a "lefelé válogatás" speciális esetei is."

Akkor a jó párkapcsolati pozíción se azt érted, hogy pénzelik a csajt, hanem ha jól sejtem szexuálisan figyelmesebbek, "szubmisszívebbek", vagy Oliva írt olyat, hogy ezek a férfiak gyakran jobb apák, szívesebben otthonmaradnak gyerekezni, háziasabbak, már nem építenek karriert, le vannak nyugodva.

És ez?

www.yourtango.com/2016296497/eight-shocking-scientific-traits-high-intelligence

jefoo 2016.12.17. 10:09:39

@Nico3: @Kalechtor: Fórum! És pont mire sikerült dobnom? :-D

forum.index.hu/Article/jumpTree?a=142102823&t=9165170

Black!

index.hu/tech/2016/12/04/feltortek_az_egyik_legnagyobb_pornooldalt/

A sötét web piacterein ilyesmivel kereskednek a bűnözők?

ezanevjelenikmegablogokban 2016.12.17. 10:10:03

@Nico3: a radikalis feministak is ott vannak azert a szeren.:-)

@Kalechtor: "Így viszont nagy hátránnyal indulnak az "igazi" rad femikhez képest.

Mintha említettük volna, hogy a "radikális feministák" túlnyomó többsége hagyományos házasságban húzott le x évet - és aztán ahelyett választotta a rad. feminizmust.

Tán pont Kanton írta, hogy a "feminizmust" emiatt is lesz nehezebb megfékezni, mint pl az Ázsiában "lázongó", nőtlen agglegényhordát, akiknek a fő problémájuk, hogy "adják nekik vissza a nőket". (ahogyan gyakorlatilag a hazai antifeminizmusé is)

Ők a múltért harcolnak - a radfemik viszont nem harcol(hat)nak azért a szép, modern jövőért, amit sokuknak még megtapasztalni se volt lehetősége egy igazán vonzó és élvezhető, modern férfi mellett.

A rad feminek hiába adnak férfit - ha pont amiatt lett radikális feminista, hogy nem kellett neki."

erre gondoltal? tegyuk rendbe a temat.

"azt mondjak, Indiaban, Kinaban a feminizmust lesz nehezebb megallitani.
a lazadozo ferfiaknak csak visszadja a rendszer a felesegeket es lenyugszanak.
visszavaltoznak boldog rabszolgakka.
a noknek viszont mas volt a bajuk.
hogy egyutt kell elniuk a patriarchalis vilag szabalyai szerint a ferfiakkal.
hogy a patriarchalis vilag szabalyai szerint kell egyuttelniuk a ferfiakkal.
a noknek hiaba adnak ferjet, nem homalyositja el latasukat az osztonok kielegulesenek lehetosege.
a nok az uj vilag szabadsagharcosai.
mondjak az ottani almodozok.:-)"

szerintem jobban ki kellene fejtenunk, mert felreertik.
(rajottem, hogy rossz csapatba soroltam be az elejen)

"Konklúzió (kicsit átmegyek tahóba, de az előzékenységem mellett állítólag ezért (is) szeretnek) - kevésbé szépfiúként talán keményebb munka és tripla "seggnyalás" kell a vonzalom felébresztéséhez, ám e vonzalom talán pont annyival lesz tartósabb, amennyivel lassabban alakult, egyszerűen mert mások az alapjai; no meg a nő "önigazol", hogy ha már olyanhoz kezdett vonzódni, akiről sose hitte volna, hát annak bizonyára _nyomós oka_ lehetett."

velem pontosan igy jarnal, nem mint a feledheto, fiatal gizdaiddal meg gothjaiddal.
nem valo neked a monogamia, rajuk is azert fogadtal, hogy ha mar nem dominalhatod halomra oket mint regen, legalabb futtathasd.:-)

Kalechtor 2016.12.17. 17:54:11

@jefoo: @ezanevjelenikmegablogokban: @KevinT: "a radikalis feministak is ott vannak azert a szeren"

Mármint ezt a másik nemtől való függésre írtad?
Esetleg szexuálisan... (lásd lent) - és ott is csak az lehet a gond, amire egyszer már utaltam.
A megmaradt, "hagyományos" berögződések miatti sorozatos sikertelenség, "párkapcsolati" kudarc: "Viszont nem lehet rendben minden, mert akkor rendben volna a férfiakkal kapcsolatos viszonyulás is. Ott viszont nyilván valami hiba csúszott a gépezetbe: a nő túl sok mindent bevállal (szexuálisan) a férfinek, hagyja feltételeket szabni, szolgáltatásként nyújtja a szexet... Uram bocsáss, tudatos tévedésből nem átall egyenesen neomaszkulinokat előnyben részesíteni."

"Tenyleg igazatok van,a patriarchatust akarjak vissza allitani.:)"

A patriarchátust nem igen tudják visszahozni egy olyan világban, ahol a házas nők 80 valahány %-a az okosmobilját részesíti előnyben a férje helyett. ;)

"a noknek viszont mas volt a bajuk.
hogy egyutt kell elniuk a patriarchalis vilag szabalyai szerint a ferfiakkal.
hogy a patriarchalis vilag szabalyai szerint kell egyuttelniuk a ferfiakkal."

Ez most is "baj" lenne; csak már kikerülhető.

A férfiak akkor bukták el a harcot, amikor szépen, fokozatosan elkezdték feladni a függőségükből fakadó nyomásgyakorlást a nők felé és inkább beérték a "magszórás illúziójával" ahelyett, hogy tovább folytatták volna a nőnem félreszocializálását, megszégyenítését - amennyiben a nő bátorkodik kijelenteni, hogy neki bizony nincs szüksége a hagyományos értelemben vett(!) "komoly kapcsolatra"; alternatív kifejezéssel élve: a házasságra.

Ha a férfi tovább csimpaszkodik erre a megmaradt szalmaszálra anno - és elég erősen sugalmazza a nőnek, hogy márpedig nélküle, a "családfő" nélkül az élete mit sem ér, talán még meg lehetett volna menteni a rendszert (habár Kínában sem sikerült - pedig ott az állami nyomásgyakorlás is jóval erősebb; a patriarchátus spontán felbomlásához mégis elegendő az igazi _szocializációs_ "egyenlőség", melynek eredménye végső soron a nemek természetszerű egyenlőtlensége lesz, hisz a nők már most "túltettek" a férfiakon :) (ez nem baj, később majd értékben egyenlítődik, ahogy a "gyengébb" nem tagjai tömegével kezdenek metroszexuális "toyboyokká" válni)

Ma már nemhogy a sugalmazás, de az ordítás se lenne elég. :)
Túl késő, hiába tették tönkre a reáloktatást, hogy a fiúk teljesítménye maradhasson magasabb az összeomlott rendszer romjain - és a plasztikusabb (nagyobb zsenialitásra képes) női agy ne érvényesülhessen. A nők már enélkül is rég rájöttek, hogy a tudás alapú társadalomban mindaz a hagyományos "férfiérték", amire állítólag(!) szükségük volt (de amivel még régen sem tartották el őket), a modern párkapcsolatokkal vagy "csak szexszel" szemben fabatkát sem ér. Sőt: nem is létezik.

A városokat tekintve a férfiak már házakat sem építenek (90%-uk nem is tudna), de még az elromlott műszaki cikkeket sem ők javítják meg. Mindkét tevékenységet egyre inkább "nemtelen" munkások végzik, fizetésért. (akiknek férfi mivolta ebben a minőségben nem releváns - az üzemi konyhákon vagy varrodákban dolgozó nőknek sem jár pluszban semmi a fizetésükön kívül, mert "kollektív érdemek" nincsenek)
Két helyről nem járhat juttatás ugyanazért. A szerelő-, kőművesmunkáért nem járhat fizetés is, meg feleség is "jóléti alapon". Tessék szépen megint "htb férfinak" lenni, úgy fogni "htb feleséget", mert a férfiak tömegeinek "emancipációja" nem a nőkkel baszott ki jobban, hanem a "férjekkel". :)

A mai férj semmit nem tud végezni a "ház körül", amire a saját fizetéssel rendelkező nő végletesen rá lenne szorulva.
És még maga után(!) mosogatni sem akar... :) Ezek a régi, derék, háztartásbeli férfiak névtelen munkások tömegeivé váltak és velük tették magukat csereszabatossá.

Nagyvonalú leszek: tegyük fel, a nők tényleg olyan bénák, hogy többségük képtelen megtanulni, hogy kell kicserélni egy izzót, megjavítani egy zárat, egy lefolyót, egy konnektort, hovatovább egy számítógépet (bár a magam részéről pár nap alatt bármelyik ~10 éves kislányt megtanítom bármelyikre - no de mint mondani szoktam: innen lehet nagyvonalúnak lenni ;)
Viszont ha csak női "emancipáció" létezne (értsd: a patriarchátus kasztrendszerét csak a nőkre vonatkozóan oldották volna fel) - és az ilyen nő nem találna szerelőt, akitől mindezt megrendelheti, ugyanúgy rászorulna a férfira, ahogy állítólag régen.

És ebben az esetben bizony minden nő kénytelen lenne (el)tartani egy férfit, csak azért, hogy az a jóember megcsinálja neki ezeket. :)

Kalechtor 2016.12.17. 17:55:04

@KevinT: @ezanevjelenikmegablogokban: @jefoo: Még egyszer: a(z egyik) hiba ott történt, hogy a férfiak a (férfi)tőkéseknek "prostituálták" magukat: a testi erejüket (bár az egyre kevésbé számít) és képességeiket, ezzel tévé a "hagyományos férfi értékeket" bárki által eladhatóvá és megvásárolhatóvá.

A dolog másik oldala a szex, mégpedig az élvezeti. Az apaság a harmadik - de mint tudjuk az igazi apukák a "modern apák", aminek semmi köze a patriarchátushoz, úgyhogy ezt hagyhatjuk is.

A szexre kitérve, nem csak a modern fogamzásgátlással vált elérhetővé annak élvezete a szaporodástól függetlenül. Fogamzásgátló módszereket már az ős(!)korban is ismertek, a kutatók szerint a rejtett ovuláció is a fogamzás időzítését szolgálja.
Olyannyira igaz ez, hogy a patriarchátus "túlfokozott" emberszaporulatához minden hagyományos országban az kell és kellett, hogy a vallási vezetők egyértelműen a gyermekáldással, mint "céllal" kössék össze a szexualitást.

A nők többnyire jól be tudták volna időzíteni a teherbeeséseiket (a nőstények is képesek erre a párzási időszakon belül, de még a szabad szerelemben tobzódó matriarchátusban is megoldják valahogy), ám a patriarchátusnak kellett az emberanyag.
A módosabb családoknak viszont átlagban régen is kevés gyerekük született.

Végül jegyezzük meg azt is, hogy a nők tartós kapcsolatban esnek teherbe könnyebben. A női szervezet így szűri meg a "jó apákat" a "szexjátékszerektől"/"magszóró ribancoktól". (nyilván egy nő előbb-utóbb akkor is teherbe fog valakitől esni, ha nem akar tartós kapcsolatot, ám szexelni szokott (védekezés nélkül) férfiakkal)

Mindennek fényében igaz lesz a máshol idézett komment: miszerint "csak szexelni" nem az "alfákkal" szoktak, hanem azokkal, akiket nem méltatnának "többre is".

És most következzen Kanton másik cikk alatti kérdése, amelyben nem átallott összevetni a férfiak szex és nőfüggését az alapvetően autoszexualitásra is könnyedén képes nők laza kis szórakozásaival. ;)

"miert hasznalna a fuggetlen no "csak szexre" a ferfiakat?:-)"

Nos kedves Kanton, ennek valójában egyetlen oka van: mégpedig hogy jelenleg még mindig a férfi a legolcsóbb "szexuális segédeszköz". :)

Vehetnél bármilyen vibrátort, dildót vagy akármit (ezekben annyira nem vagyok jártas), mindegyikért meglehetősen borsos árat kérnek a gyártók. Itt van pl ez:

www.erotikashow.hu/akcios_szexshop_termekek/eszkozok/lover-g-pont-vibrator-fekete-8227

Rákerestem próbaként, megláttam és azt kérdeztem magamtól: ez most komoly...?

Régebben persze jól működhetett a vibrátorbiznisz, mikor még az említett nyomásgyakorlás is működött és szegény nők "nem merték" szexjátékszerként használni a férfiakat, azok házasságcentrikussága és az ebből fakadó társadalmi nyomás miatt. A nő inkább kifizette a "borsos árat", ahelyett hogy hagyományos házasságra lépett volna, vagy veszélybe sodorta volna a "jóhírét".

Ez a helyzet mára megváltozott, a férfiak belefáradtak abba, hogy "visszaterelgessék" a nőket a patriarchátus által feltalált házasság intézményébe - viszont a "szexfüggésük" továbbra is megmaradt.

Visszatérve: a szexuális segédeszközökért tehát fizetni kell. A férfiért viszont nem kérnek semmit.

A férfi jelenleg akkor kerül erőforrásba és energiába a nőnek, ha ún. "hagyományos párkapcsolatra" lép vele.
Egyedül ebbe az egybe nem szabad egy nőnek belemennie, mert rögvest azon kaphatja magát, hogy valami "alacsony státuszú" munkakörben _ugyanannyit_ kell dolgoznia, mint a magas státuszú munkakörökben dolgozó emberek teszik (csak ő kénytelen volt feladni a karrierjét) + a férfi helyett is házimunkázik, gyereket nevel.

Kerülik is a nők a hagyományos párkapcsolatokat, mint ördög a kápolnát. :) (kivéve azt a néhány - egyre kevesebb - "életképtelen" nőszemélyt, akik kénytelenek ezzel a szereppel kiegyezni; de ők meg cserébe a későbbiek során "pénztárcaként" tárgyiasítják a férfit: elzavarják maguk helyett is dolgozni, megfosztva a családjától, gyerekeitől - a gyerekeket meg az apjuktól (ne vessük a szemükre, mert ezzel egyben az "életképtelenségük" árát is megfizetik: mivel nem lettek önfenntartók, kénytelenek ezt tenni, mert a "talpraesettebb" nők "elkapkodják" előlük a modern férfiakat és jó apákat))

A férfiakat meg szépen átverték az ösztöneik, ezért akkor is szíves-örömest kielégítik a nőket, ha azok többé már nem hajlandóak rájuk mosni-főzni-takarítani, vagy ami még fontosabb: szülni, "egyoldalúan" gyereket nevelni helyettük is, vagy csak mellettük - hisz ezt a modern férfivel teszik, tartós kapcsolatban.
A férfielme - úgy tűnik - megrekedt valahol az őskorban: mert mintha csak nekik lenne kedvezőbb ez az egész, a nők egyetlen csettintésére ugranak, de még versengenek is, ki okozhat a független csajoknak többszörös orgazmust. ;)

Kalechtor 2016.12.17. 18:00:27

@KevinT: @ezanevjelenikmegablogokban: @jefoo: Ne feledjük, ez a nőknek a sperma és az epigenetikai diverzitás miatt biológiailag is előnyös stratégia - no de mit nyer vele a férfi?
OK, megkapja a maga rövidke kis orgazmusát, meg az említett illúziót, hogy "magot szórhat", valójában ezzel támogatva a modern, matriarchális társadalom létrejöttét, hisz így a nőket lassan már semmi nem motiválja a (hagyományos) házasságkötésre.

A házasságkötés márpedig a patriarchátus alapja. :)

A nőket újra "párőrizni" kellene, hogy a férfi megint családfő lehessen - mert így, jelen pillanatban a modern férfiakat leszámítva (akik társak, szexpartnerek és jó apák) csak egy "státusz nélküli szexjáték".

Ráadásul a magszórás illúziójával élők alaposan benn is ragadnak ebben az állapotban, mert ha véletlenül mégis az a gondolatuk támadna, hogy akár pénzt, akár házasságot követelnek a nőknek nyújtott "szolgáltatásaikért", a nők - autoszexualitásuknál fogva - azonnal a jóval olcsóbb, higiénikusabb és energiatakarékosabb vibrátorokra térnének át.

A férfi tehát még ezt a pozícióját is csak úgy és addig tarthatja meg, míg "árban" ennyire "alámegy" a szexuális segédeszközöknek.

Kifejtve pontosan ezt jelenti a tőlem és tőled - általam - "idézett", rad femikkel kapcsolatos két gondolatsor is: hogy hosszú távon a modern társadalom fog győzni - vagy maradnak a férfiak "szexjátékszerek"; miközben titkon a családfőségről ábrándoznak. ;)

s29.postimg.org/e1z8439fb/csfszjsz.jpg

Nico3 2016.12.19. 15:41:53

@KevinT: "de nem biztos h minden ferfi csinalja.:)"
Ugyan Kevin. Te is tudod, hogy minden férfi kinyalja a nők seggét. Egyesek talán mást hazudnak erről, de mi hagyatkozzunk nyugodtan a tudományra. :)))
s31.postimg.org/kva48k4pn/image.jpg

jefoo 2016.12.20. 00:23:23

@Kalechtor: forum.index.hu/Article/viewArticle?a=142143935&t=9165170

@Nico3: Ez jó :-D
Abban a játékban, hogy minél rövidebb szöveggel reagálj le valamit, amibe minél több egységet pörgess be vagy asszociállj (előre), minél több lapot köss össze, még jók is lennénk :-D

jefoo 2016.12.20. 00:23:26

@Kalechtor: @Nico3: Teljes történet!

forum.index.hu/Article/jumpTree?a=142137028&t=9165170

Itt bizonyítottan Hayának lesz igaza. A darktriad is jól manipulál, azért tévesztheti meg a nőket. Az agressziót meg evolúciósan kerülik, erről pont itt olvastam.

Kalechtor 2016.12.20. 01:10:43

@Nico3: Nyelvében él a nemzet. ;)

Megint egy kis pontosítás.

"minden férfi kinyalja a nők seggét"

A párőrző ösztönök folytán léteznek férfiak, akik "önsorsrontó" módon mindezt kizárólag fantáziák szintjén teszik... a való életben meg egyenesen kompenzálni próbálják.

Ennek eredménye (amennyiben a művelet sikeresnek bizonyul) a frusztrált, elégedetlen nő és az agresszív férfi.

A megalázkodásra kényszerített nőkben tehát a frusztráció és elégedetlenség fokozódik, az elnyomó férfiaknál viszont a nő kikényszerített megalázkodása csak még nagyobb agressziót és haragot gerjeszt - utóbbit már csak azért is, mert tudat alatt csalódtak a női dominanciában. ;)

(fordított felállásban a női dominancia és férfi szubmisszivitás a férfiben nyugalmat, rajongást és megelégedettséget, a nőben szintén nyugalmat, határozottságot - ám gyengédséget és szeretetteljességet kelt)

@jefoo: "Ja, csak abba nem gondolnak bele, hogy ha a tigris fáradt és basztatni kezded akkor harap, ha éhes akkor agresszívvé válik és vadászni akar, ha ilyenkor az útjába állsz akkor harap, ha nem sikerül kaját szereznie akkor lefekszik pihenni és ha akkor basztatod akkor megint csak harap.

Elég durván alá kell rendelnie magát valakinek ha egy tigris mellett akar élni.

A modern nőknek ez nem megy.

Nekik inkább egy kedves kutyust kellene keresniük, aki nem olyan erős de türelmes és csak akkor harap ha tényleg nagyon kell.

Még szerencse, hogy a völgyben nem ilyen hülyék a nők."

Tényleg nem megy ez a modern nőknek - de mint említettem, ha menne is: a megalázkodás a férfiakban csak az agressziót fokozza.

Egyébként nem fárad el ennyi harapásban...? :)

A harapós tigrisekről meg szokás szerint ennyit:

www.erdekesvilag.hu/kepek/tigris-templom/tigre-temple-16.jpg

Agresszió vs dominancia.

Sokan nekem szokták szegezni, hogy a tibeti szerzetesek is fegyelmezik ("kínozzák") _eleinte_ ezeket a drága jószágokat (tudnék vitatkozni az _elvvel_)

Mégis van egy alapvető különbség.

A tibeti szerzetesek _eleinte_ magukat _is_ kínozzák. Eleinte. ;)

www.erdekesvilag.hu/kepek/shaolin/shaolin-szerzetesek-6.jpg

www.erdekesvilag.hu/kepek/shaolin/shaolin-szerzetesek-2.jpg

www.erdekesvilag.hu/kepek/shaolin/shaolin-szerzetesek-18.jpg

www.erdekesvilag.hu/kepek/shaolin/shaolin-szerzetesek-13.jpg

encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNKB-XV1FxQjBbJyCY6fnkVNoDW3yEY40s2GKLEQm19VNZnMjq6w

A tibeti szerzetes ezen felül csak reagál a tigris agresszivitására. Láttunk már tibeti szerzetest, aki meg akart enni egy tigrist? Naugye. A tigris a hibás, minek ment oda? :)

A múltkor új kihívást kerestem és kitaláltam, hogy nem ~47 kilót fogok jobb kézzel emelni, hanem elmegyek 60-ig. Ha minden nap pakolok rá pár kilót, ~2 hét alatt meglett volna.

Aztán gondolkoztam, hogy ennek a "pusztán fizikai erőnek" már tényleg semmi értelme. Elképzelhetően lassítana, másrészt inkább nyomom meg a nemegyféle harcművészetet meg az egyféle küzdősportot.

"Hozzáment, hogy majd ő megváltoztatja"

Ez a "majdnem megvan" játszma, amiről már beszéltem - meg eszembe jut a cikk is, amiben a tesztelt nők mindegyike hiszi, hogy a "rosszfiú" csak az ő gyerekének lesz "jó apja". (igen, már első olvasáskor is röhögtem ezen (nem rosszindulatból) - pláne, hogy a nőkkel szigorúbb vagyok - mert nem az a baj, hogy számukra az egész _ennyire_ a "női dominanciáról" szól; hanem hogy elszámolják magukat...)

Képességektől függetlenül _mindegyikük_ biztos volt benne, hogy a férfi kizárólag "nekik" fog megváltozni.
Pedig jó esetben szükség sincs ilyen hitekre; az egész irreleváns.

AI nem érti a motivációkat. Nem érti, hogy itt az illúzió és versengés a leglényegesebb. Az érzet, hogy "ő" több, hogy hierarchiában a többi nő fölött áll.

A nőket - írta talán Esther Vilar? - nem is annyira a "férfiak" motiválják, mint "más nők". :)
A férfi ebben a játékban csak trófea...

Nyilván ez már egy torzult forma, mert épp a függetlenség és önmagukban megállás sérül - s amúgy is másokhoz viszonyít - de a csajok versengésének tétje, hogy "ők azok, akiket egy "ilyen" férfi önként és dalolva, "jó apaként" követ..."

Hol volt ebben a képletben "rosszfiúság"?

A nők legnagyobb ereje és gyengesége, hogy _valójában_ képtelenek elfogadni a hierarchiát, ám itt "férfiassá" silányul a versengés. A mesterek nem küzdenek, mondaná erre a keleti bölcs.

És hol vannak a "derék, jószívű Karcsikák", ha valaki az egyik nő mellett agresszív és elnyomó, a másik mellett meg a világ legszubmisszívebb férfija? (az agresszió és szubmisszivitás valahol tényleg ugyanannak a valaminek a "két oldala")

A két fél persze együttesen határozza meg a viszonyokat; nem is ezt akarom vitatni.

"Persze persze. A nők meg véletlenül sem vonzódnak a keménycsávókhoz, ugye?"

regmedia.co.uk/2013/02/12/double_facepalm.jpg?x=648&y=348&crop=1

Kb olyan a fenti, mintha én még mindig lennék olyan hülye hogy azt hiszem, robo valaha is meggyőzhető lesz teszemazt 1456327 hiteles studyval az igazunkról. ;)

jefoo 2016.12.21. 09:07:30

@Kalechtor: "A megalázkodásra kényszerített nőkben tehát a frusztráció és elégedetlenség fokozódik, az elnyomó férfiaknál viszont a nő kikényszerített megalázkodása csak még nagyobb agressziót és haragot gerjeszt - utóbbit már csak azért is, mert tudat alatt csalódtak a női dominanciában. ;)"

Nekem nincs problémám azzal, ha a nő vezet, nem nagyon vannak vezetői ambícióim. De azt vedd figyelembe, amit egyszer megjegyeztetek: nem tudhatjuk, hogy a frusztrációnak oka vagy következménye a szubmisszivitás, hogy a nő a rossz viszonyulásba betegszik bele, vagy problémamegoldásnak, feszültségoldásnak használja az alárendelődést.

jefoo 2016.12.21. 09:07:33

@Kalechtor: "Még egyszer: a(z egyik) hiba ott történt, hogy a férfiak a (férfi)tőkéseknek "prostituálták" magukat: a testi erejüket (bár az egyre kevésbé számít) és képességeiket, ezzel tévé a "hagyományos férfi értékeket" bárki által eladhatóvá és megvásárolhatóvá."

Nem is hülyeség.
De a férfiak is így vannak egymással. Már nem többfunkciósak, mindenki csak a saját szakmájához ért. De ezekre a szakmákra is ritkán van szükség, szerelőkre hónapokig, évekig se.

Termelőmunkát a többség náluk se végez. Minek kellene a nőknek egy fizikailag erős férfi? Nem ezért kezd egyre nagyobb érték lenni a háziasság? Arra minden nap szükség van.

Nico3 2016.12.23. 09:59:31

@jefoo: Mint megszokhattuk, minden fordítva igaz, amit a patriarchák állítanak. :)))
www.google.hu/amp/s/www.thesun.co.uk/living/1636941/blokes-with-stay-at-home-partners-more-prone-to-stress-and-depression-study-finds/amp/
A nőket boldoggá tette a saját jövedelem, pénzügyi kontroll és anyagi kiszolgáltatottság hiánya, a férfiakat meg depresszióssá.
De ez a helyzet minden téren, lásd a Szürke ötven árnyalatának rajongótáborát, vagy a leszbikus, alkohol és pszichés problémákkal küzdő antifeminista nőket.

Most mutattak nekem egy beszélgetést arról is, hogy már a családfőként nőkön uralkodni akaró szegény Bedő Imrét is lemanginázták (bár mifelénk a nőies dominánst jelent).

Sok hagyományos férfi szerint csak az nem "mangina", aki kihasználja a nőket: agresszív velük, élősködik rajtuk, vagy az elpusztításukra törekszik.

Mi itt nem hozzájuk hasonlóan gondolkodunk. Nem hisszük, hogy a (női) dominancia, az erő, a vezető szerep, a családunk fenntartása behódolás a férfinek. Azt sem hisszük, hogy kevésbé dominánsak leszünk a saját gyerekeink nevelésétől, önmagunk kiszolgálásától, vagy attól, ha nem análisan dugunk meg egy férfit, hanem hüvelyizomzattal tesszük magunkévá a lábai között található passzív szivacsos állományt.

Mi másért állhat fenn ez a különbség a nemek között, mint a férfiak nagyobb fokú gyengesége?

Ahogy a gyengébb nők is kénytelenek jobban hisztizni, önvédelemre mindenféle eszközt használni, túlságosan bebiztosítani magukat, végül férfigyűlölővé és / vagy leszbikussá válni, mert képtelenek megélni a domináns női szerepet, ezeknek a férfiaknak sincs fogalmuk róla (még csak elképzelni sem tudják), hogyan kellene domináns családfőnek lenni férfiként.

ezanevjelenikmegablogokban 2016.12.23. 10:00:08

@Kalechtor: "(más kérdés, személyiségének egyéb jellemzőit tekintve "szükségszerűségből" ki mennyire "érzelmi prostituált"; de ekkor sem a "bárki" a hangsúlyos, hanem a "mindenkinek odaadom magam (a szerelmem), aki csak "kéri"... vagy pont azoknak, akik nem" ;)
(ez sem az "alfaságról" szól és Mark és Lauren példázata se releváns - mert ott leszögeztük, hogy Mark fordítva már boldogult volna: ha a többi nő nyeri el nehezen a szerelmét, Lauren viszont könnyedén...)"

nem nagy teljesitmeny elnyerni valakinek a szerelmet (szextol fuggetlenul), ha azt a szerelmet akarki elnyerheti.
ez szerintem nokre is vonatkozik (szextol fuggetlenul).

a "szuksegszeruseggel" arra celzol, hogy erzelmi prostitualt, aki kapcsolatfuggo? mindegy neki, csak valaki legyen?

Kalechtor 2016.12.23. 10:29:41

@Nico3: Részemről azon is elgondolkoztam, miért válik el annyi nő gazdag és sikeres fószerektől.

Mit sem ér a wellness hétvége, a gyémántok, a luxus - ha a "javakat" (a nővel együtt) a férfi birtokolja.

A nők nem birtokolva szeretnek lenni, hanem ami igazán boldoggá teszi őket, az a "saját egzisztencia"; amely így sajnos - esetenként - a "férfiéből" képződik.

Ezért járunk jobban mindannyian, ha maguknak építik fel, mert az "út" úgyis ugyanoda vezet. ;)

jefoo 2016.12.25. 00:12:45

@Nico3: "Ahogy a gyengébb nők is kénytelenek jobban hisztizni, önvédelemre mindenféle eszközt használni, túlságosan bebiztosítani magukat"

A bebiztosításon gondolom azt érted, hogy házasságot, közös vagyont akar, meg mindenféle női előjogot, jogszabályt, mert nem tudja magát és a határait megvédeni, vagy nincsenek is határai, "saját élete" :-)

@Kalechtor: Igen, meg azért is, mert az udvarlás szakaszában ezek a "gyengébb" nők is úgy érezhetik, hogy hatalmuk van (a férfin).
A férfi akkor még ígérget fűt-fát, a nő meg feltételeket szabhat. Ha megszületik a házasság a gazdag férfivel, a nő hatalma megszűnik. A férfi már birtokának érzi a nőt, kötelességként jelentkezik, hogy a nő (egyedül) gyereket nevel, szendvicset csinál, szexet szolgáltat és ha pénzre van szüksége, egyre "szubmisszívebbnek" kell érte lennie.
Egyre több energia, játszmázás, trükközés, képmutatás.

A férfi a nő fölé kerül azzal, hogy birtokába vette :-)
Aztán az ilyen nők talán nem is a fiatal medencetisztitóval lépnek félre, hanem egy olyannal, akin ezt a "hatalmat" megint érezhetik.

Mai híreink!

Az antifeminista férfiak erkölcsössé akarják minősíteni az élősködő, magszóró stratégiát, ami szerintetek és a studyk szerint bizonyítottan csökkenti az apai elkötelezettséget.
A női hűtlenségről meg változatlanul hiszik, hogy váláshoz vezet, annak ellenére hogy már arról is született bizonyíték, hogy a hűtlen nők többségének eszében sincs elválni.

És megint megy a nyafogás amiatt, hogy a nők, akiktől gyengeséget vár a társadalom, túl "egósak" és "hercegnősek" lesznek. Szóval a nő erős se legyen, meg gyenge nőként védeni se védje magát azzal, hogy önző kisgyerekként viselkedik :-)

Erről nem valami olyasmit mondtál, hogy a férfiak nem várhatják, hogy a partnerük egyszerre legyen az anyukájuk és a kislányuk? Az anyák erősebbek a gyerekeiknél és azért tudják őket önfeláldozó módon, "feltétel nélkül" szeretni, mert ők töltik be ebben a viszonyban a dominánsabb, vezető szerepet.

A kislányok önzők az apukájukkal szemben.

A férfi se lehet egyszerre családfő és önző (gyenge) kisfiú, akinek teher és áldozat az erő, önzetlenség, előzékenység, dominancia, amit jó vezetőként nyújtania kellene :-)

Megint az van teritéken, hogy a nőkben ne legyen semmiféle önzés, legyenek szerények, önfeladók, önzetlenek de NAGYOBB erő és önmegvalósítás nélkül.

Ez az elvárás az önmagában meg nem álló, nőnem felé kiszolgáltatott, gyengébb "kisfiúkra" jellemző szerinted?
Vagy csak a hímnem általános szexuális gyengesége és kiszolgáltatottsága (nem tud szülni) csinálja a hagyományos férfiben, hogy a "nőbe integrálódva" létezik, emiatt a saját gyámoltalanságát önző gyerek módra átvetíti a nőkre, akiknek a helyzetébe akar kerülni? :-(

Rémlik hogy a férfi pont a kiszolgáltatottsága miatt akar hatalmat (a nőn), ezért nem működik, hogy az "erősebb" férfi előzékeny lesz, a gyengébb nő meg önzőbb lehet nála.
A nőknek meg csak a függetlenségük növekszik az erővel, ezért működhet, hogy az "erősebb" nő jó vezető lesz egy "gyengébb" férfi mellett.

Mondják is, hogy a nők nem tudják a saját javukra felhasználni a "hercegnős egoizmust", de én mégis azt látom, hogy tudják. Legjobban az erős, független nők járnak, akik annyira erősek, hogy még önzetlenek is tudnak lenni (van miből), de rögtön utánuk ezek a hercegnők jönnek, akik meg azáltal járnak jól, hogy egy egész udvartartást használhatnak ki.

Volt még egy study amiről itt olvastam, hogy a férfiak vagy a független nőket tudják értékelni, vagy az ilyeneket, akik nem önzetlenek velük, hanem olyanok mint egy elkényeztetett kislány és nagyon sokat várnak el már azért is, hogy szóbaálljanak a férfivel.

A szerény, önzetlen, alárendelődő nőtípust sose veszi udvartartás körül, mert magát is alulértékeli, meg a könnyen elérhetőség hatását kelti.
Ez a típus csak a könnyű szexuális hozzáférés, alacsony elvárások miatt van buksisimizve :-(

www.medicaldaily.com/big-five-personality-traits-dark-triad-best-friend-377262

Most mi van?
A nárcisztikus nárcisztikussal barátkozik szívesen?

A fórumon is ez a téma.
De ha Haya tényleg nárcisztikus, ti valami mások vagytok, mert nem nagyon hasonlít a kétféle hozzáállás számomra egymáshoz. Haya általában jobban el van foglalva mások véleményével.
Vagy ha AI-ék az igazi nárcisztikusak, akkor se.
Itt például sose volt gond az egyetértés hiánya. Vagy ti már annyira egósak vagytok, hogy ez se számít? :-D

jefoo 2016.12.25. 00:12:56

@Kalechtor: "Persze persze. A nők meg véletlenül sem vonzódnak a keménycsávókhoz, ugye?"

De a domináns nők tudják kezelni a férfiagressziót, nem? Irreleváns, vagy imponál is az ellenhatás miatt, hogy dominanciával "lekezeled"?

Mondjuk tartós kapcsolatra lehet ti is kerülitek, mert az agresszív természetű férfi felfelé elfogadja a hierarchiát, lefelé viszont nem fogja és hogy bíznátok rá egy olyanra a gyereketeket, aki gyerekként mindenképpen gyengébb lesz nála?
Ott már nektek is a gyerekszeretet, gondoskodó hajlam, önzetlenség, kedvesség a legfontosabb, nem? Ezeket nem zárja ki a dominancia vagy a szubmisszivitás, de az agresszió már kizárja őket.

A férfiaknak is ez az egyik legnagyobb függősége a szex mellett, a nő felé, hogy minél hagyományosabbak, annál valószínűbb, hogy őket is egy nő nevelte, meg a gyereküket is egyedül egy nő fogja nevelni "élet és halál uraként", mert ők odalesznek családfenntartani a munkahelyükön.

A nő meg azt csinál a gyerekkel amit akar, az apa talán meg se tudja :-(

Kalechtor 2016.12.25. 00:17:37

@jefoo: "A férfi a nő fölé kerül azzal, hogy birtokába vette"

Jól írtad - ezen van a hangsúly. A többi mind csak eszköz.

Talán még a házimunkában sem a kiszolgálás a leglényegesebb, hanem hogy "a hagyományos férfiak szerint minden, ami fizetett és megbecsült, ezért növelheti a függetlenséget, önállóságot és hatalmat - férfias; és minden, ami fizetetlen és kevésbé megbecsült, ezért _csökkenti_ az előbbieket - nőies".

Engem soha nem érdekelt a házimunka, mert más tevékenységekkel szemben kurva unalmasnak találnám még akkor is, ha a h. férfiak képesek lennének annyira megbecsülni, mint én a fiúmban. (a főzés pl szerintem egy magas szintű, alkotótevékenység is lehet...)

Vagy ha nem a másikkal szembeni függetlenséget csökkentené...

De jól megfigyelhető, hogy azok a férfiak, akiket még a Teremtő is háziasnak rakott össze - amint találnak valami nőt, azonnal lemondanának kedvenc időtöltésükről (a főzésről, sütésről, mosásról, mosogatásról, takarításról: a lakás rendezgetéséről) és rögtön átengednék, hovatovább "átnyomnák" mindezt a partnerükre.

És abban a minutumban le is értékelik, amint "a nő végzi".

No de miért nem képes a férfi _ugyanúgy_ (bizonytalan új cikkünk témája is ez lesz) értékelni a nőben - mintegy "objektíve" -, amit önmagában is értékelt?

Jól látod ezt is: a hímnem aránytalan gyöngesége, függése és kiszolgáltatottsága az az ok, amely minden "nőiessé vált" tevékenységet degradálni törekszik. Azt az egyoldalú, nő felé fennálló "gyámoltalanságot" igyekszik kompenzálni ezzel a férfi, amit magának szerzett az élősködő, magszóró stratégia által, elértéktelenítvén a hímivarsejteket. Ha a férfiak is tudnának szülni, senki (ismétlem: _senki_!) nem fecsérelne ennyi fölös energiát annak bizonygatására, mennyire függenek a férfiaktól a nők, akik annyira de annyira szubmisszívek, életképtelenek és hipergámok... továbbá annyira érzelemvezéreltek, önmaguk fölött vezetőt igénylők, család, gyerek, férfi(!) (újabban: hagyományos párkapcsolat és "alávetett" női szerep) nélkül "értelmetlen életűek" és boldogtalanok...

Ámen. ;)

"talán nem is a fiatal medencetisztitóval lépnek félre, hanem egy olyannal, akin ezt a "hatalmat" megint érezhetik"

Mit gondolsz, a férjük miatt kell a sok Wellness hétvége? :)

A szeretőnek még nincs "hatalma" a nő felett... sok kapcsolat ezért romlik meg az összeköltözés után.
Mindez esélyes, ha a nőnek tényleg nincs "saját élete", hanem kizárólag a szexszel, a testével tud "hatalmat gyakorolni" a férfin (önmagában viszont nem áll meg: szüksége van a férfire - mint "eszközre" - az "életben maradáshoz")
A kapcsolat mindenképpen megromlik. Ha nem jár sikerrel, azért; ha meg sikerrel jár, túl magas az ár, amit fizet: lemondás az élvezeti szexről, annak eszközként való felhasználása + az a fajta gyengeség, hogy ő képtelen pl úgy vezetni és "dominálni" (mind önmagát, mind a másikat), hogy teszem azt pont akkor és úgy szexel, ahogy éppen megkívánja.

"a nők nem tudják a saját javukra felhasználni a "hercegnős egoizmust""

Mivel nincs önmagukban megállás, igazi benső erő, hosszú távon valóban vesztes a játszma. :) (és gyakran két vesztes van - mert végül a "pénzért nőt vásárló férfi" se számít győztesebbnek)
Vagy elnyomott (majd el- s esetleg radikális feministává vált) feleségként végzik - vagy a figyelmet hajszolják és függővé válnak tőle (ez szintén a férfi hatalma lesz a nő fölött) - vagy mégis sikerül "lenyúlniuk" valami "balekot" és immár saját vagyonnal elérik azt, amit az életképesebb/szerencsésebb szocializációval megáldott nők önmagukban is elengedett kézzel felépítenek. Azonban "bánni" már nem mindig tudnak vele. Rosszak a módszereik, nincsenek meg a függetlenség és erő alapjai, addigra már az értelmetlen luxus halmozásától is függenek, a "menőség" látszatának hajszolásától, úgyhogy sokszor csak elherdálják a megszerzett pénzt és egzisztenciát.

Az ilyen nők gyakran tönkre is mennek, mert már fiatalon maguknál sokkal idősebb/magasabb státuszú férfit választanak, aki a hagyományos felállás folytán hamar "maga alá nyomná" őket.
(a nőnek a "hercegnőség" csak addig érdekes, míg feltételeket szabhat általa (ez a női dominancia erősen torzult formája, mivel hiányzik belőle az igazi függetlenség és erő...); amint a kapcsolat odáig vezetne, hogy az ő gyengesége, függése, anyagi kiszolgáltatottsága (és az ezekért, "cserébe" fizetendő "szolgálat") kerül középpontba: vagy másik "gazdatestet" keres (ha tud), vagy elkezdődik a valós devalválódás)

s28.postimg.org/3vkdnoph9/1_2.jpg

"Egészségügyileg" is az volna legkedvezőbb, ha egy nő (domináns pozícióból) minél több fiatal/fiatalos (alacsony tesztoszteronszintű) férfi spermáját és "szubmisszív élvezhetőségét" kapná meg - miközben élvezi az elért szakmai sikereket és függetlenséget, saját egzisztenciát...

*ha kegyetlenül hangzik, gondoljunk bele, hogy bár a női ösztönök a promiszkuitás irányába hajlanak - az elnyomott és félreszocializált nőknél az ilyen nők szabad döntésből és szeretetből a tudatos hűségre is jobban képesek... ;)

Nico3 2016.12.25. 20:41:35

@jefoo: "Az antifeminista férfiak erkölcsössé akarják minősíteni az élősködő, magszóró stratégiát, ami szerintetek és a studyk szerint bizonyítottan csökkenti az apai elkötelezettséget.
A női hűtlenségről meg változatlanul hiszik, hogy váláshoz vezet, annak ellenére hogy már arról is született bizonyíték, hogy a hűtlen nők többségének eszében sincs elválni."
Következzen egy provokatív, nősoviniszta, vagy csak objektív és a tudományos eredmények fényében tárgyilagos komment? Nameg a nemek közötti különbségek hangsúlyozása se elhanyagolható! :)))

"Megint fordítva. :)

Pont a nőknek vannak fenntartásaik az "elhasznált" férfiakkal kapcsolatban. (a nő hogy használódik el, mikor a női promiszkuitás ösztöne alapvető, egészségesebb és életképesebb utódokat eredményez, a pénisz meg egy ~élvezeti célra létrejött passzív-szivacsos állomány, mely megedzi a hüvelyizomzatot...? pszichésen használódhat el, de az más tészta: és a statok szerint pont a hagyományos kapcsolatokban lehet jellemző, egyetlen partner mellett _is_; illetve szexuálisan a "nőietlenítés" járhat még hasonló eredménnyel)

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2669482/Ill-shes-having-Women-prefer-men-road-tested-previous-relationships-not-many.html

A cikkben taglalt jelenség egyik fő "oka", hogy a "jó apaság" sajnos a férfiaknál függ össze az alacsony partnerszámmal. A válással nem feltétlenül: a férfi "hülye lenne kiugrani a jóból" - mondják maguk a patriarchák az Esther Vilar szerint oly elnyomó kapcsolatra(!).
Azonban már tisztáztuk, hogy külső vonzalmak fennállásakor a nők nagy része sem válna el, ha elfogadottabb volna a női promiszkuitás - és számára is kényelmesebb lenne a házasságában maradni (gyerekeket nevelni, családfenntartani, háztartást vezetni valakivel együtt - akinek az ottléte nem "többletterhet" jelent) mint egymagában húzni az igát.
Ha a férfi csak pénztárcaként kíván funkcionálni, a környezete mégis őt ítélné el hűtlenkedés esetén, úgy természetesen csak a béklyóit vesztheti. ;)

Folytatva a biológiai szálat: egy nőnek minden további nélkül lehet erős a kötődése a gyerekei felé, függetlenül attól, hány partnere volt/van, hisz nála ez nem az "elszórt", potenciális utódok számát fogja növelni. Mindegyik gyereket ő szüli, s a gyerekek még "életrevalóbbak" is lesznek a diverzitás epigenetikai hatásaitól. Az sem befolyásolja az anyaság megélésében, mennyire "élete értelme" a gyerekei apja. (a férfit annál inkább a gyerekek anyjához való - kizárólagos - viszony)

Konklúzió: miközben a "sokpartneres" férfiakból még a hagyományos nézeteket valló evolúciós biológusok szerint sem válhat "jó apa", addig a sokpartneres nőknél az előélet ~0%-ban befolyásolja az anyaság megélését. Sőt. :) Más fajoknál az ilyen nőstényeknél mutattak ki nagyobb termékenységet és magasabb minőségű utódgondozást.

A férfiaknak egyedül a "szexuális biztonságpara" (bizonytalan apaság) miatt van bajuk a sokpartneres nőkkel. Minél alacsonyabb minőségű férfi mivoltában a férfi, annál inkább. (eddig tabu volt a férfiak vonzerejét és szexuális preferenciáit _együttesen_ mérni, ilyesmit csak a nőkkel tettek: de szerencsére lassan elkezdődött valami az ügyben)

A többinek egyszerűen nincsenek reális biológiai alapjai.

Ráadásul erősen keverik a fogalmat (természetes női promiszkuitás) azzal a fajta nővel "aki nem válogat és nem szab feltételeket", ami már tényleg baj és idegen is a női természettől, noha ezt tudatosan - a szűziesség mellett (= a társadalmi normák és saját gyengesége, kapcsolatfüggése miatt kényszerűségből mégis szűzies, hogy képes legyen "eladni" magát) - éppen ők várnák el.
Egész pontosan megfogalmazva, hogy:
- ne legyenek a nőnek magas "elvárásai" a partner felé (nem a pénzre / képzettségre gondolok)
- ne egyéni igények/preferenciák miatt kössön házasságot, hanem a patriarchális rendet elfogadva kapcsolatfüggésből (hogy ezen a módon szerezzen társadalmi státuszt magának)
- tekintse "munkáltatójának" a férfit és ne a szexuális vonzalom tárgyának ennek szexuális élvezhetőségre vonatkozó jellegeivel együtt

Igen, ezeket a patriarchátus várja a nőktől, hiába nyafognak miatta utólag, hogy mégsem így "gondolták"; a partnerszerzés szakaszában ugyanis marhára kényelmesnek tűnik, hogy sok kapcsolatfüggő, rászoruló szűz nő közül lehet válogatni, akiknek elég megvásárolni az önrendelkezését, nem szabhatnak viselkedésbeli feltételeket a férfinak (pl jó apaság) és szexuális elvárásaik sem lehetnek.
Nyilván felőlem mindenki azt preferál amit akar. :) Én csak azt nem értem, miért sír utólag, hogy ő "csak" pénztárca lett, meg munkagép, nem szeretik önmagáért, nem akarnak szexelni vele, a gyerekek megszületése után meg már tudomást se vesznek róla és az asszony amúgy is "golddigger" aki az igaz szerelmet nem ismeri - ha maga vágyott széllel szembe pisilni és megerőszakolni a természetet? Magyarul: ha maga méltatta _annyira_ férfiként magát, hogy egy létében kiszolgáltatott, emiatt "bármilyen selejtet" bevállaló, igénytelen nő fanyalodjon rá, érdekből."

Nico3 2016.12.25. 20:41:52

@Kalechtor: "Azonban "bánni" már nem mindig tudnak vele. Rosszak a módszereik, nincsenek meg a függetlenség és erő alapjai, addigra már az értelmetlen luxus halmozásától is függenek, a "menőség" látszatának hajszolásától, úgyhogy sokszor csak elherdálják a megszerzett pénzt és egzisztenciát."
Azt se hagyjuk ki, hogy a hagyományos kapcsolatok preferálása a nőknél kifejezetten az alacsonyabb intelligenciaszinttel mutatott korrelációt. :)))
„As expected, there was a negative relationship between women's intelligence and how much they adhered to traditional gender ideology (r=-0.42. p<0.001), which remained even after controlling for age (r=–0.3, p<0.001) (see Table I ).”

Hogy ezek a nők végül vérmes antifeministák lesznek e (önigazolásból), vagy radikális feministák, olyan mindegy: mindkét csoport "női előjogokat" és férfiak (meg erős nők) általi felkarolást vár, ahogy a gyenge, patriarchális férfi várta el a patriarchális jóléti rendszert, a férfikvótákat, a tekintélyelvűség folytán való boldogulást, "családfői előjogokat", azt hogy vele mint ösztönlénnyel, elnézőbb legyen a társadalom.

"jól megfigyelhető, hogy azok a férfiak, akiket még a Teremtő is háziasnak rakott össze - amint találnak valami nőt, azonnal lemondanának kedvenc időtöltésükről (a főzésről, sütésről, mosásról, mosogatásról, takarításról: a lakás rendezgetéséről) és rögtön átengednék, hovatovább "átnyomnák" mindezt a partnerükre."
Az a fránya birtoklási hajlam. :))) Pedig a nők azok, akik belebetegszenek, ha ezt a (ma már) céltalan, saját élet nélküli szerepet kényszerítik rájuk.
A főzés, kreatívkodás, gyereknevelés részt én is értékesnek tartom. Ha egy képzett, intelligens nő végzi, ezek a tevékenységek értékesebbek és szellemileg magasabb rendűek, mint a férfiak által végzett "biorobot" munka 99 százaléka. (A gyerek intelligenciája az anyáétól függ, a képzett nők által nevelt gyerekek az apa személyétől függetlenül intelligensebbek a képzetlen nők által nevelteknél.)

De még ezeket is lehet munka és szakmai sikerek mellett csinálni (a mai, dolgozó nők több időt töltenek a gyerekeikkel, mint a 60-as évek háztartásbelijei) és legalább "apja is lesz a gyereknek", ha sikerül megosztaniuk a feladatokat.

A hagyományos, szexuálisan kiszolgáltatott férfiak viszont nem "szellemileg magasrendű, megbecsült" anyaságot szánnak a nőknek, hanem amire az imént utaltam: céltalan, függő, önállótlan, "szolgai" életet, elbutulást, életképtelenséget. Ez a masszív szexhiányban még érdekesnek is tűnhet, ám később már pont ezért nem tudják majd "nőnek látni" őket, a hipergám ösztöneik miatt.
Sokfelé megfigyelhettük már az átlagos, antifeminista női kommentelőt: többségük "barátzónás" az (antifeminista) férfiak számára. Úgy kezelik, mintha nem is nővel beszélgetnének, néhány formális jelzésen kívül (kap egy kis buksisimit) az ilyen nő "nőként" kevesek érdeklődését kelti fel. (Lásd még "párkapcsolati sirámok" fejezet fentebb.)

Visszatérve, ebbe a "céltalan" életformába betegszik bele végül a nő. Ha főz is, senki nem tekint a munkájára "magas szintű alkotótevékenységként", ha gyereket nevel is, annak se a szellemi oldala hangsúlyos.

És éppen ebbe a "céltalanságba" nem betegednének bele a férfiak, ha a "gyengeségükből" fakadó birtoklásvágy hagyná, hogy megélhessék, mivel a nők azok, akiknek (az utódgondozás miatt) szellemi igényeik lennének, nekik viszont a "céltalan élet" feladása jelent erőfeszítést. Nézzük csak meg az átlagos szingli férfit, milyen jól elvan a tévé előtti meccsnézéssel, a haverokkal való sörözgetéssel, női seggek és csöcsök egész napi bámulásával (ha olyan könnyen kaphatnának szexet, mint a nők, már rég úgy jártak volna mint annak a halfajnak a hímjei, amelyek csökevényként kapcsolódtak a nőstények testére). :'(

"A mosogatás a férfiboldogság" titka, mondja a tudományos bölcsesség, és azért épp a mosogatás, mert a főzéssel ellentétben egy monoton, szellemileg alacsonyrendű tevékenységről van szó. Főzni valójában kevés férfi főz profi szinten, nagyjából csak a mesterszakácsok, de még náluk is jobbak lennének a hétköznapi háziasszonyok, dehát az egy karrierpálya. :)))

Kalechtor 2016.12.25. 21:14:34

@Nico3: A végét úgy el nősovinisztultad, hogy komolyan vehetetlen lett az egész; pedig még lenne is benne igazság. ;)

A másikhoz meg már találtunk egy-két jobb studyt, amik szerint a "magszórók" családhoz való kötődése (ergó az "apai minőség") tényleg gyengébb.

jefoo 2016.12.25. 22:59:53

@Kalechtor: "Ráadásul erősen keverik a fogalmat (természetes női promiszkuitás) azzal a fajta nővel "aki nem válogat és nem szab feltételeket", ami már tényleg baj és idegen is a női természettől, noha ezt tudatosan - a szűziesség mellett (= a társadalmi normák és saját gyengesége, kapcsolatfüggése miatt kényszerűségből mégis szűzies, hogy képes legyen "eladni" magát) - éppen ők várnák el.

Egész pontosan megfogalmazva, hogy:
- ne legyenek a nőnek magas "elvárásai" a partner felé (nem a pénzre / képzettségre gondolok)
- ne egyéni igények/preferenciák miatt kössön házasságot, hanem a patriarchális rendet elfogadva kapcsolatfüggésből (hogy ezen a módon szerezzen társadalmi státuszt magának)
- tekintse "munkáltatójának" a férfit és ne a szexuális vonzalom tárgyának ennek szexuális élvezhetőségre vonatkozó jellegeivel együtt"

Több hibát is felfedeztem az antifeminista logikában, nem jó például a kulcs-zár hasonlatuk, mert mikor ribancozzák a modern nőket, azt mondják azért értéktelenek, mert "amelyik zárat MINDEN kulcs kinyit".

De pont hogy nem nyitja ki mindegyik, ha ezek a nők SZERINTÜK csak a férfiak felső 20 %-ával szexelnek a faszkörhintán :-)

Azt nyitná ki minden kulcs az ő logikájuk alapján, aki már fiatalon összeáll egy "bétával", "omegával" (vagyis velük, az erre panaszkodó réteggel).

Ti mondjuk nem hisztek ebben al alfa-béta dologban, csak jelezni akartam, hogy nem stimmel önmagában se :-)

jefoo 2016.12.26. 17:30:42

@Nico3: "Azt se hagyjuk ki, hogy a hagyományos kapcsolatok preferálása a nőknél kifejezetten az alacsonyabb intelligenciaszinttel mutatott korrelációt. :)))
„As expected, there was a negative relationship between women's intelligence and how much they adhered to traditional gender ideology (r=-0.42. p<0.001), which remained even after controlling for age (r=–0.3, p<0.001) (see Table I ).”

Hogy ezek a nők végül vérmes antifeministák lesznek e (önigazolásból), vagy radikális feministák, olyan mindegy"

"Sokfelé megfigyelhettük már az átlagos, antifeminista női kommentelőt: többségük "barátzónás" az (antifeminista) férfiak számára. Úgy kezelik, mintha nem is nővel beszélgetnének, néhány formális jelzésen kívül (kap egy kis buksisimit) az ilyen nő "nőként" kevesek érdeklődését kelti fel. (Lásd még "párkapcsolati sirámok" fejezet fentebb.)

Visszatérve, ebbe a "céltalan" életformába betegszik bele végül a nő. Ha főz is, senki nem tekint a munkájára "magas szintű alkotótevékenységként", ha gyereket nevel is, annak se a szellemi oldala hangsúlyos."

Na te is írhatnál minden nap egy cikket a kommentjeidből, ahogy Kalechtor is ÍRHATNA :-)
Csak az a baj ezzel, hogy a feministákra vetítik rá, amik a saját, antifeminista (gyenge) nőikre igazak :-D
(Ti azt írjátok, hogy a női erő és dominancia egy nő számára az egyetlen járható út és tényleg ez látszik mindenhol bebizonyosodni, a hagyományos férfiak meg a nők vágyott "férfifüggése" körül rugóznak, bár azt már én se értem, miért forog ennyire akörül az életük, hogy kelljenek a nőknek.)

Nekik minden feminizmus. Nők = feminizmus, ami a nőnek kicsit is előnyös vagy nekik hátrányos, rendszertől függetlenül "feminizmus" lesz. Vagy ami a nőknek nem jó, azt megpróbálják a feminizmusra kenni, attól függetlenül hogy pont a patriarchátus váltotta ki :-)

A férfihangon is egymást feministázzák, ha nem értenek egyet. Az alfahímkedő, poligám, férfidominanciapárti BigG van most feministának minősítve, de valamelyik szerint az állatvilág vezérhím rendszerrel rendelkező része is matriarchális, hiába a hímek kis csoportja dönt mindenről.

@Kalechtor: "Az ilyen nők gyakran tönkre is mennek, mert már fiatalon maguknál sokkal idősebb/magasabb státuszú férfit választanak, aki a hagyományos felállás folytán hamar "maga alá nyomná" őket."

És/VAGY a romlott spermától mennek tönkre, nem? :-D

""Egészségügyileg" is az volna legkedvezőbb, ha egy nő (domináns pozícióból) minél több fiatal/fiatalos (alacsony tesztoszteronszintű) férfi spermáját és "szubmisszív élvezhetőségét" kapná meg"

Még egy ellentmondás a tegnapihoz!
Hogy maradjanak szüzek, ha olyan 13 éves koruktól minél több friss, fiatal férfi spermája tesz a legjobbat az egészségüknek? :-O

jefoo 2016.12.26. 17:30:57

@Kalechtor: Az emlegetett BigG-től:

"a helyes pszichológiai és kommunikációs megközelítés – határozottnak és dominánsnak lenni, s egyidejűleg szellemesnek, játékosnak, pimasznak, emberségesnek megmaradni – nem csupán a csajok felszedésében, de a párkapcsolatok megóvásában is nyerő stratégia"

Na ez már egy Kalechtor szintű dominancia-értelmezés :-D
Gondolom nőként még működik is :-(

Itt bukik el mindig a módszerük:

"A nőt alapvetően nem poligám, hanem hipergám ösztönök hajtják. A férfival ellentétben nem az újdonságot, a kalandot keresi, hanem – evolúciós programozásának eleget téve – a jobbat, a lehető legjobbat."

Hogy hihetik ezt, mikor a nők nagy része több férfivel is képes kavarni egyszerre és BÁRMELYIK férfiből kiábrándul 2-3 év múlva, ahogy elmúlik kémiailag "az újdonság varázsa"?

Meg akkor hogy lehet, hogy sok nő olyan férfiakba szeret bele, akik hozzájuk meg a többi férfihez képest is bénák meg gyámoltalanok, hiába találhatnának "életerős, határozott alfákat"?
Ezt sokáig nem is értettem a nőkben, hogy ott van egy karnyújtásnyira a szerintünk "álompasi", de azt levegőnek nézik és inkább bajlódnak valakivel, aki "problémás" meg gyenge. És ezekkel járhatják meg később, mert egy férfinél ez a gyengeség összefonódhat a fizikai agresszióval és önuralom hiányával is, amit megintcsak egy igazán domináns nő tudna kezelni. Tudom, hogy a nőknél is, de ott kevésbé látványos, meg a hisztis nőnek szinte minden férfi be tud ígérni "két pofont". (Ma már ez is veszélyesebb, mert a labilisabb nő könnyen feljelentheti a férfiakat.)

Sok nőnek mintha még fétise is lenne az "elgyengült" férfi és akkor szerelmesebbek, ahogy Vivien Leight is írta pont náluk, hogy ilyenkor a legszerelmesebb.

Mintha a függés általi kihívás ennek lenne az ellenkezője, amikor a nő egy vágyott állapotba szerelmes és beleragad függőségből a férfivel való kapcsolatba, mert a férfi PUA módra "szórakozik" vele és azért se adja meg, amire vágyna. De ez szerintem nem őszinte szerelem, csak trükközés a női egóval, ezért sem lehet tartós.

DennisVT válasza:

"Ha úgy pontozna, akkor nem lenne ennyi női kezdeményezésű válás, nem lennének gyerekeiktől elszakított, vagyunukból kiforgatott, amúgy tök normális átlagos férfiak, hiszen legalább 20 ponttal állnának a legnagyobb hódító felett is. De hát vannak. Ezt csak látod… Következésképp azt is látnod kell, hogy valahol hibás a modell."

Valamit megint nem értek.
Ezek azt hiszik, hogy a többgyerekes, negyvenes nők azért válnak el, mert valami férjüknél nagyobb "hódítóval" költözhetnek utána össze? Az ő mércéik szerint egy olyan férfivel, aki a férjnél magasabb státuszú és dominánsabb.

De akkor hogy van, hogy egy negyvenes, lelakott nő már nem kell senkinek? És ha nem fog kelleni senkinek, annál jobban vigyáznia kellene rá, hogy megtartsa a férjét.

Meg aztán ezek a nők tényleg nem költöznek össze senkivel a válásuk után, a statisztika szerint nem is akarnak újra férjet (úgy betett nekik a patriarchális házasság :-D), az elvált férfiak meg nagyobb arányban vágynak újabb házasságra náluk.

Valami más lehet az oka a válásoknak.
Amit írtok az helytállónak látszik, olvasgattam én is itt ott és látom, hogy a radfemi nők nagyrészt ezekből az elvált, vagy még házas de válni készülő rétegből tevődnek össze.

Kalechtor 2016.12.26. 17:44:47

@jefoo: "bár azt már én se értem, miért forog ennyire akörül az életük, hogy kelljenek a nőknek"

Mert ők a "gyengébbik nem". ;)

Meglepődnének ha tudnák, hogy _valójában_ még a nagyon erősen erre szocializált nőket is mennyire nem izgatja, "kellenek-e a férfiaknak"...
Inkább tényleg csak a státusz része, a nőtársak előtti dicsekvés - és nyilván benne van a dologban, hogy a férfiak mindig "könnyen hozzáférhetőek" voltak, sőt: egyenesen rátukmálni próbálták magukat a nőnemre, aminek inkább kellett ez ellen védekeznie, mint küzdenie érte.
Mindez annyira beépült a női ösztönökbe, hogy evolúciós léptékben mérve több millió évnek kellene eltelnie, míg - többek között ogyi vágya szerint - a nők "udvarolni" kezdenének és _valóban_ szubmisszívvé válnának a párkapcsolatért. (szvsz előbb halnánk ki - vagy előbb valósulna meg az "alfahímelmélet" azon része, hogy csupán a férfiak ~20%-a párzik: akik még hajlandóak menni a nők után... ;)

Írtam már, hogy ez egy "evolúciós áldozat", amit rájuk osztott a természet, mert parazita módjára elértéktelenítették a hímivarsejtjeiket (van másik vonatkozása: ezért több közöttük a nemi erőszakoló, elnyomó is, mint a nők között)... no meg a férfi az, aki (még önmaga előtt is) azzal a mércével méri magát, mennyire felelt meg, mennyire "kell", mennyire van szüksége rá a társadalomnak és a másik nemnek.

A nőket "túl értékesnek" tartotta épp a férfitársadalom(!) a szülés és szex miatt.

Nem a nőnek értékesebb a másik nő; nem "neki" szül, számára semleges, vagy akár ellenség is lehet - ahogyan a nők többsége a férfiak "kipusztítására" sem törekedne, akkor sem, ha azok teszem azt haszontalan életmódot folytatnak. A patriarchális rendszerben (férfiszempontból) "alfa" státusszal bírók vesszőparipája az emberek hasznosságuk általi minősítése. Ők azok, akik nem tudnak "semleges" módon viszonyulni a másikhoz. Az ő érdekük volt "béta" férfiak tömegeit biorobotként felhasználni - a nőket meg "szülőgépként" -, és szintén nekik lesz útban ez a réteg, ha már nem használhatják fel semmire: _akkor is_, ha képes "fenntartani önmagát".

Ahogy egy sokat emlegetett, kínai hadvezér mondta: az egykor (magzatként) előnyben részesített "férfifelesleg" problémáját leginkább egy háború oldhatná meg, ahol jók lennének golyófogónak. Nem feminista női vezető; férfi.

Nézzétek meg a Snowpiercer c filmet. ;)

No már most - belátható, hogy nekünk egy "még poligámabb" alfahímrendszer nem érdekünk (akkor sem, ha nem függünk a férfiaktól és akkor sem, ha ez a hatalom a radikális feminizmust kívánja felhasználni, látszatelőnyöket biztosítva a nőnem "gyengébb" tagjainak, akiket egyidejűleg a helyén kíván tartani)

Ebben a rendszerben ugyanúgy egyedül nevelnénk a gyerekeinket, akiknek ugyanúgy nem lenne apjuk - mi meg ugyanúgy nem kapnánk élvezhető férfiakat, továbbá rajtunk ugyanúgy egy "férfielit" uralkodna, ahogyan a patriarchátusban történt. Az egyetlen "kedvezmény", amit a múlthoz képest megpróbálnak előnynek feltüntetni: hogy nem kellene többé elviselnünk egy "patriarcha családfőt" magunk fölött. Azt a "patriarcha családfőt", akit egyidejűleg a férfiak tömegeiből akarnak továbbra is a szocializáció által legyártani, hogy minél inkább elválaszthassák egymástól a nemeket.

Roppant elmés, mi?
Először "elrontják" őket, majd lecserélik jóléti szolgáltatásokra, miközben a nő változatlanul szül, gyereket nevel, GDP-t pörget a tudás alapú társadalom és férfitőkések számára. A férfinek meg pár jó év és a családfőség/magszórás illúziójában fürdőzve fel sem tűnik, hogyan csinálnak belőle puszta "spermadonort"... :)

Nico3 2016.12.27. 11:11:52

@jefoo: "Csak az a baj ezzel, hogy a feministákra vetítik rá, amik a saját, antifeminista (gyenge) nőikre igazak :-D"
Tudom. :)))

A "leszbikus feministák" valójában "leszbikus ANTIFEMINISTÁK", a "frusztrált dolgozó nők" valójában "frusztrált htb-k", a "kudarcos domináns nők" valójában "kudarcos szubmisszívek".

Ennek mégis mi értelme van azon kívül, hogy a feministáknak (ha nem lennének elég tapintatosak!) lenne min röhögniük, mert ezekben még annyi fantázia sincs, hogy ne a saját antifeminista, szubmisszív nőik "gyengeségeivel" támadják őket? :D
Tessék feminista gyengeséget találni, saját hibákat is megérdemlünk. :)))

Téged látva Jefoo, már kezdtem beleélni magam, hogy nem minden férfit "férfilogikával" vert meg a sors, mint például AI-t, aki a saját (antifeminista!) feleségét hozta fel példának elmarasztalólag, a női természet hibáira, mikor Hayával beszélgetett. :D

Ahogy cicus mondaná: jáccani bármivel lehet, csak a jóizl... józan ész szab határt, hogy nehogy véletlenül magunkat lőjük seggbe. :)))

@Kalechtor: @jefoo: (Megtanultam ezt is végre.)

"És/VAGY a romlott spermától mennek tönkre, nem? :-D"
"Még egy ellentmondás a tegnapihoz!
Hogy maradjanak szüzek, ha olyan 13 éves koruktól minél több friss, fiatal férfi spermája tesz a legjobbat az egészségüknek?"
Még sok +++++++, csapattárs!
Meglepő, hogy a nőket a fiatal férfiak spermája fiatalon és egészségesen tarthatja, a férfiakat viszont nem tarthatja így a fiatal nők hüvelyváladéka, ami néha nagyobb mennyiségű az átlagos férfi egyszeri ejakulátumánál.

Számukra ezekszerint nem létezik megfelelő módszer? :)))

KevinT 2016.12.27. 11:12:23

@jefoo: jol oszeolloztad ezt az ervelest,nem lett rossz.
Nehez igy ervelni mi? Megha csak masolgatod is a szovegeket.:D
@Kalechtor: faj a fejem es ez a komentfolyam nem segitett raja.:(

KevinT 2016.12.27. 11:12:59

@Nico3: mi ez a hibakeresos jatek? Azt hittem csak nekem kell helyesirasi hibakat felfedezni.

ezanevjelenikmegablogokban 2016.12.27. 11:13:09

@Kalechtor: jut eszembe!

eltunt meg egy bizonyitekod a leszbikus, depresszios, nyugtatos, alkohol es drogproblemas hagyomanyos antifeminista nokrol, akikre "minden igaz amit a ferfiak a feministakrol allitanak".

be se probalkozz egy ujabbal, mert mar az elejen latszik hogy pocse van a menyasszonynak.:-)

tudom hogy meg maradt tizenvalahany, azokrol nem is szoltam egy szot se, de azt is tudom hogy mindent akarsz vinni, mint a pokerben.:-D

Nico3 2016.12.27. 11:13:35

@jefoo: Senki nem jelezte a hibákat, úgyhogy kijavítom én. (Ez egy hülye játék, amúgy "is"-el nyomtam direkt tele, de nem szóltatok érte.)

++++++++++ Zseniális! Ilyen, mikor egy férfi végre nem férfilogikát használ. :D

Ha már ennyire ki akarták sajátítani a intellektust, én a helyükben lettem volna olyAn igényes, hogy ekkora hibákkal nem égetem magam. Bár ott szokott lenni (a már szintén megcáfolt!) másik, kulcs-zár hasonlatnak ELLENTMONDÓ, alfa-özvegységre vonatkozó érv is: hogy ha egy nő akárcsak egy "alfával" is együtt volt (stilisztikai), túl igényes lesz és nem lesznek elegek neki szegény bétaként, EZÉRT kell a szüzeket preferálni. :)))

"Megint az van teritéken, hogy a nőkben ne legyen semmiféle önzés, legyenek szerények, önfeladók, önzetlenek de NAGYOBB erő és önmegvalósítás nélkül."
Ebben is találtam hibát, az önfeladás és önmegvalósítás fogalmilag eleve ellentmond, meg tegnap láttam MÉG egy másikat, de azt már elfelejtettem.

A következő kommented érdekesebb.

"A férfiaknak is ez az egyik legnagyobb függősége a szex mellett, a nő felé, hogy minél hagyományosabbak, annál valószínűbb, hogy őket is egy nő nevelte, meg a gyereküket is egyedül egy nő fogja nevelni "élet és halál uraként", mert ők odalesznek családfenntartani a munkahelyükön."
Nem tudom, mennyire érdekli a "párőrző-magszóró" férfit a gyerekek sorsa.
Afrikában (és más patriarchális országokban, például a fejlett Japánban) a legmagasabb a nők és anyák által elkövetett gyerekbántalmazások és nemi erőszakok száma.
A fiatalon néha szó szerint megvett, férjhezadott, eladott lányok anyai minősége is romlik, a férfiakhoz való megfelelő hozzáférés és a nőiesség, női természet megfelelő megélése is korlátozott (ami nem menti fel őket) és ez szélsőséges kompenzálásba torkollik.

A nők, akik átélték az elnyomást, védtelen gyerekeket nyomnak el.
És a férfiak, akik kisfiúként átélték a bántalmazást egy nagyobb lánytól vagy felnőtt nőtől, ugyanúgy feleséget fognak vásárolni és joguknak tartják a nemi erőszakot, mint az apjuk.
Ami nekem fura, hogy még ha benne is van, hogy így adódik tovább, kölcsönösen az adok-kapok, gyakorlatilag ezek a férfiak teremtik meg újra és újra a közeget ahhoz, ami velük történt.

A férfi elmegy dolgozni, hogy fiatal "szűz nőt" birtokolhasson, aki a végsőkig kiszolgáltatott neki, a családját bezárja a lakásba, a gyerekek meg egyedül maradnak egy anyával, akinek az "anyai minősége" ki sem fejlődhetett, mert még az emberit is folyamatosan elnyomták.

A gyerekek felnőve elfelejtik, mi történt, illetve csak arra emlékeznek, hogy őket a "másik nem" bántotta. Talán az anyák is ezért a kisfiúkat bántalmazzák gyakrabban, ami (a különbség) az ilyen országokban még jellemzőbb.

Értelmezni kellene a történteket, hogy rájöjjenek, a "rendszer a hibás" és amivel a bajukat próbálják kezelni a nemek, azzal váltják ki újra és újra.

Nem győzhetsz le valakit azzal a rossz módszerrel, aminek magad sem hiszel a működőképességében.

@Kalechtor: "azzal a mércével méri magát, mennyire felelt meg, mennyire "kell", mennyire van szüksége rá a társadalomnak és a másik nemnek"
Elég nagy harc lesz ez, mert a férfiak képtelenek elfogadni, ha nincs rájuk "szükség". :'(

"Írtam már, hogy ez egy "evolúciós áldozat", amit rájuk osztott a természet, mert parazita módjára elértéktelenítették a hímivarsejtjeiket"
És még szülni se tudnak nekünk, nem is értem, mit akarnak. :)))

Ha elhisszük, hogy a normális párkapcsolat alapja két önálló, független, felnőtt ember és a férfinél ez hibádzik, amit ezerszeresen kompenzál, az egészből nem sül ki túl sok jó a következő generációkra nézve.

Még csak nem is az a baj, hogy a férfiaknak ennyire (ennyivel jobban) szükségük van a nőkre (ami a kompenzációból lejön), hanem a kompenzáció ténye. Az, ahogy ezt a nőből akarják kipréselni.

A férfinek erőforrás a nő, hülye lesz lemondani róla a függetlenség illúziójáért, ám be már nem zárhatja, meg már nem veheti, így marad a nyomásgyakorlás: annak folyamatos hajtogatása, hogy a nők boldogtalanok és tönkremennek, ha nem tartanak legalább egy saját férfit. :D

És mivel "a férfiak a nőkről szólnak" (férfinek lenni számukra azt jelenti, ahogyan tükröződnek a nőkben: attól érzik bármennyire is férfinek magukat, ha érezhetik, hogy a nők akarják őket, hogy boldogságo... FÜGGÉST okoznak a nők számára való létükkel, szenvedést a hiányukkal), SOSEM fogunk olyasmit olvasni, ami a férfi önmagában való létét veszi alapul. Mert ilyen nincs is. :)))

Nem fogunk szingli férfiakról olvasni, akik boldogan shoppingolnak, horgásznak, örülnek a természetnek vagy a sportkocsiknak, esetleg "megvalósítják önmagukat". Nem lesznek férfimagazinok soha, amik ne a "nőkkel" és a nők érzéseivel lennének tele attól függetlenül, hogy a férfiak akarnak e velük valós kapcsolatot egyáltalán. Mi legfeljebb csak olyan férfiakról olvashatunk, akik elégedetten ülnek a tévéjük előtt és meccsnézés közben ANNAK örülnek, mennyire szenved nélkülük a sok női szingli. :P

jefoo 2016.12.28. 13:57:58

@Nico3: @ezanevjelenikmegablogokban: @KevinT: @Kalechtor: "A mai pasiknak elvárásaik vannak, hogy legyél vékony, legyél trendi, jól nézzél ki, ne égesd mások előtt, ne légy önmagad, ne csináld ezt, nyald ki a pasid seggét, te kezdeményezzél , te vegyél magadnak mindent, menj egyedül haza, nehogy véletlenül jól érezd magad és mit kapunk vissza cserébe? SEMMIT. A mai pasik nem tudnak udvarolni, sőt, nincsenek tisztában azzal, hogy kell egy lánynak udvarolni. Nem tudják mi kell nekünk. Taperolnak, megakarnak halni értünk facebookon, élőben meg basznak köszönni,a kisujjukat se mozdítanák meg értünk. Talán szerepcsere történt? A fiúk elkislányosodtak, beszari senkik lettek, akiknek lövésük sincs arról, hogy mi kell egy nőnek."

via agymosogep :-D

Ez arról szól, hogy a férfiak már nem tudnak udvarolni. (= A NŐK MAGUK SE TUDJÁK, MIT AKARNAK!)
Kiveszett a világból a romantika.

És ez hiányzik az átlagos nőknek. A szerelem :-D

Vivien Leigh a férfihangról:

"Dennis:

“Szerintem túlbecsülöd a nőket:) Ha minden adott a kis afférhoz, és elég biztos lehet benne, hogy sosem fogod megtudni, akkor simán lezavarja a menetet a két ponttal jóképűbb pasival. Ha fél a következményektől – pl lelépsz -, akkor talán nem teszi meg,”

Szerintem most nagyon (a szokottnál is:)) pesszimistább vagy. És most nem magamról beszélek,hogy én nem így működöm,de azért sok nő,-hidd el- nem így működik. Azt aláírom,hogy a mai tizenévesek,huszon eleje talán gyatrább erkölcsileg,de azért akad még rendes lány-nő. Alapvetően,csak azért, mert egy pasi “jóképűbb” még nem fog félrelépni egy átlagnő.Rengeteget lehet tenni azért,hogy egy nő ,ne csak a külsőt lássa (aki meg csak azt látja,azért meg kár a férfiembernek kaparni-ebbe a hibába sokszor meg a férfiak esnek bele,hogy egy átlagnál szebb nőt felruháznak nem létező jó tulajdonságokkal). Egy nagyon jó külsejű férfi,valahogy mindig gyanús (legalábbis nekem). Jut eszembe,amikor arról írtál,hogy több pontot kapott ugyanazon férfi,amikor “nősként-családosként” mutatták meg,nem biztos,hogy azért kapott több pontot,mert kell más nőnek,hú akkor jó pasi,hanem ,mert megbízhatóbbnak,gyerekszeretőnek stb tartották (legalábbis a nők egy része biztosan). Mondok egy példát:

Itt van két (általam is) nagyon jó külsejűnek tartott és életkorban is inkább az én korosztályomhoz közeli színész. Szinte azonos életkor,magasság, talán híresség:Eric Bana és Gerard Butler. Abban egyet érthetünk,hogy mindkettő az átlagostól lényegesen jobb külsővel megáldott férfi.Egy hatalmas különbség van,míg az egyik (Butler) nőfaló és tipikus szoknyavadász-lényegesen több trófeával,addig Bana 20 éve házas ( a velem egykorú feleségével),példás családapa (nem igen olvastam még pletyka szinten sem arról,hogy Eric félrelépegetne). Bana számomra és szerintem nagyon sok nő számára lényegesen vonzóbb és szimpatikusabb,mint Butler.Pont azért,mert megbízható családapa.A nők nagy része az ilyen Bana típusú férfira vágyik-legalábbis hosszú távon bizonyosan.És ilyen esetben a sok nő csak ront a renomén…

Big G :

“Nincs nagyobb vágykeltő egy nő számára, mint látni, hogy fel akarod zabálni. Persze, ha már kapun belül vagy.”

Ez egy nagy -nagy igazság,már csak tudom,hisz nő vagyok és ezzel tutira nem vagyok egyedül…

“De egy ÁTLAGOS nő igényelni fogja az érintést, a suttogást, a spontán öleléseket, a még spontánabb VIBER üzeneteket. Ezek mindegyikében a törődést, a szerelmet látja, és ha nem nyálasan, nem frusztráltan, nem needy módon adod elő, hanem könnyeden, játékosan, férfi módon és szabadon, úgy a legerősebb kovásza lesz a kapcsolatnak.”

Van egy-két alap dolog,amiben nagyon nem értek egyet Big G-vel,de azért azt el kell ismerni,hogy érti a nők nyelvét. A fentebb írtak a nők 90%-ra igazak (az ordas kurvákra is).

Xcsakx:

“Ne keverjük azokat a kb 5-10 ezreléknyi hülyepicsákat ide, akik az extrém „devianciára” buknak, lásd a legnagyobb, legkegyetlenebb bűnözők rajongótáborait!

Az emberek 90%-a viszolyog a testi hibáktól, nem véletlenül, így ezen nők közül akárhányat kiválaszthatsz, kurvára el fogják utasítania fickót 100%-ban!

Az hogy van olyan degenerált, aki az extrém devianciára „bukik”, az nem etalon.”

Neked csak egy klasszikus (Ben Hur) idézetet mondanék, “Több a világ mintsem gondolnánk”. Az,hogy valaki képes a külsőn túl látni,mögé látni,meglátni Valakit,attól még nem “devienciára bukó hülyepicsa”. (nyilván nem a bűnözős részre gondolok,hanem a testi hibákkal rendelkezőkre,persze tudom azt is,hogy ez a”nem csak a külső számít” kettőnk között antagonisztikus történet:)) Tudod a kiemelkedően csúnya fréfit/nőt és a kiemelkedően szép férfit/nőt ugyanúgy megszokják külseje alapján egy hosszabb kapcsolatban.Szokták mondogatni,hogy egy rémisztő külsőtől először megijedsz,aztán megszokod,végül beleszeretsz…Persze ehhez kell egy olyan belső is."

jefoo 2016.12.28. 13:58:02

@Nico3: @ezanevjelenikmegablogokban: @KevinT: @Kalechtor: Mégegy Vivien Leigh:

"Mi tök másról beszélünk, Te “goldiggerek”-ről és ugye mindenkinek tiszta volt remélem (rajtad kívül),hogy én nem Palácsik és társairól írok, amikor a külső mögé látásról, meg a “megszokod, végül beleszeretsz”-ről regélek. Nem ilyen típusú kapcsolatokról van szó…

A megszokják a külsőt tényleg létezik. Megint egy filmes példa…Mel Gibsontól egyik kedvenc filmem az Arc nélküli ember. Eleinte rémisztő volt (nyilván dramaturgiailag is így volt felépítve,filmezve),aztán valahogy megszokta az ember,a film végére nem láttam az arcát,valahogy lényegtelenné vált. A gyönyörű nőket is megszokják,ezért nem elég egy csodaszép nőnek sem csak a külső,hosszú távon ezzel nem lehet “megtartani” egy férfit. Igenis meg lehet szokni egy testi hibát stb …Ajánlom a Rozsda és csont c. filmet és ilyen nem csak a filmeken van.

Úgy gondolom Bana már akkor is volt elég ismert és sikeres,hogy ne kelljen érdekből házasodnia. Számomra ezek a nem beállított,nem “nagy közönségnek szóló” képek bizonyítják,hogy jó párost alkotnak így 20 év után is.Hidd el léteznek ilyen kapcsolatok is,ilyen emberek,társak is:"

Ezek érdekesek számomra:

"Tudod a kiemelkedően csúnya fréfit/nőt és a kiemelkedően szép férfit/nőt ugyanúgy megszokják külseje alapján egy hosszabb kapcsolatban.Szokták mondogatni,hogy egy rémisztő külsőtől először megijedsz,aztán megszokod,végül beleszeretsz…Persze ehhez kell egy olyan belső is.""

Azt nem tudom "ordas kurván" mit ért, meg azt se, hogy ezek az ordas kurvák is azt igénylik, amit szerinte a többi nő.

Kalechtor 2016.12.28. 14:35:46

@jefoo: Ezek megragadtak valahol a "múltban". A nők már rég nem rocksztárokkal hancúroznak; azok az idők elmúltak és egyébként is csak akkor álltak fenn, mikor még a rocksztárok voltak a legvékonyabbak, leggizdábbak és nekik volt a legtöbb hajuk. ;)

BigG:

"A kockahas ugyanúgy vonzza a nőt, ahogy a státusz, a humor, a dominancia, és igen, a vágyból fakadó törődés is."

Féligazság. Az első mondat meg az utolsó stimmt - a közepe? Tán a külső meg a humor, de nagyon elhanyagolható módon... :)
A "vágyból fakadó törődésben" (bár nem így fejezném ki a dolgot) már érzi, mire van szükség.

"A cikkben a csaj ezt csak Jakabnál érezhette."

Jah - érezte, hogy ez a "Jakab" (legyen bárki; bocs, de nem olvastam el) szerelmes belé. A nő szerelme a férfi szerelmére, vagy(!) a férfi _elképzelt_, idealizált szerelmére adott "reakció".
Ezt az evolúció már csak így rendezte, nincs mit szépíteni - a férfi a nőbe szerelmes, a nő meg bizonyos értelemben "a férfi szerelmébe".
(szintén bizonyos értelemben(!) - és tényleg ne értse félre senki - a férfi öröme az "én akarom", a nőé meg az "ő akar"... de csak _ebben a vonatkozásban_) (a jó külsejű férfiak felé fennálló, erős szexuális vonzalom nem szerelem; de még ott is a férfi vágya az "erősebb")

A PUA ezt meg kívánja fordítani, azzal, hogy elképzel egy érzelmileg (szexuálisan is?) "passzív", domináns férfit, aki mindig kevésbé akarja a nőt, mint fordítva.
A nőnek viszont így nem lesz "mibe" szerelmesnek lennie. :)

Márpedig a nők nem lettek csak úgy, maguktól szerelmesek a férfiakba, nem kezdtek "menni" utánuk, udvarolgatni nekik, kötődni hozzájuk bele a vakvilágba :) - mert e stratégia evolúciósan roppant kártékony lett volna. A nő vagy olyanba lett szerelmes, aki még szerelmesebb volt belé; vagy nem lett szerelmes egyáltalán (még ha szexelgetett is ezzel-azzal)

"egy férfi sohasem mutathat több szerelmet, mint a nő, mert különben elveszett."

Ez meg már teljesen téves.
Próbáljon csak a férfi "kevesebb" szerelmet mutatni. Legfeljebb egy tényleg végletekig kapcsolatfüggő/érzelmi függő/önmagában meg nem álló/válogatni egyáltalán nem tudó nő mellett teheti meg.
Egyébként úgy otthagyják, mint a huzat. :)

Amint megszűnik a nő iránti (intenzívebb) "rajongása", megszűnik (vagy nagyon felületessé válik) a nő kötődése is (mindaddig a szintig, míg a férfié "alá" nem kerül) - aminek következménye, hogy:
- kihűl, a nő részéről is "rutinná" válik a kapcsolat (ekkor már valóban lehet esélye egy "hódítónak")
- a nő inkább egyedül marad (még akkor is, ha ez valamelyest szintén kellemetlen)
- vagy (a kötődésével együtt) átpártol egy "rajongóbb" férfihoz / egy olyanhoz, aki bár nem szerelmesebb belé mint az előző, de legalább jobb a külseje, fiatalabb, szubmisszívebb, bevállalósabb, "élvezhetőbb" (tetszés szerint kiegészíthető a lista)

*nyilván ebben mindig az a viszonyítási alap, mennyire szerelmes a nő és milyen szerelmet "idealizál"; tehát ha én valakibe "alig" vagyok szerelmes, de ő nálam teszem azt egy kissé jobban, már jól működhet a viszony; de még akkor is, ha ugyanannyira
az egyetlen _kerülendő_ stratégia, ha a férfi a nőé alá akarja csökkenteni az érzelmei intenzitását

"És ez hiányzik az átlagos nőknek. A szerelem"

Akkor miért mindig a férfiak vannak a "szerelemmel" elfoglalva?*

"a férfiak már nem tudnak udvarolni. Kiveszett a világból a romantika."

A fiúk elkislányosodtak, vagyis domináns (és passzív) nők lettek; mindig mondtuk, hogy ide vezet ez a patriarchális társadalom. ;)

Nem tudnak a fenét - sőt, többségük túl romantikus. :) (márpedig a romantikában csak a művészi ér valamit és még az is csak a művésziség, a játék, a közvetettség, nem a romantika vagy a férfi művészi tehetsége miatt)
A romantikus tartalmak többsége viszont hétköznapi és giccses, közvetlen és szimbiotikus, ami egyfolytában zúdul rá pont azokra, akiktől távol áll ez a stílus. Ez is a férfinem sajátja; hiszem, hogy "csakazértis" csinálják, mert ők aztán _mindent és mindenkit_ meg akarnak változtatni. (tévhit, hogy általánosságban a nők akarnák megváltoztatni a férfiakat)

Nekem inkább az jön be, ha a szerelem csak úgy "észrevétlenül" jelen van. A háttérben, mintegy "mellékesen".
Én emberileg tényleg nagyon tudok szeretni, de a nyílt romantikázás, a férfi-nő kapcsolat, szerelem középpontba állítása nem az én műfajom. Ha ilyesmit várnak el, akkor se tudom így kezelni...

Ha a másik saját részről így kezeli, zavarni nem zavar; az ő dolga, irreleváns (hisz én azt még a "háttérben" tudom tartani - még érdekes is lehet) - de ha folyamatosan rámerőlteti, hogy hasonlóan reagáljak és "belehúz", egy idő után nagyon negatív értelemben telítődöm vele és nem a várt eredményt éri el (növekszik az én részemről is a szerelem érzésének elsődlegessége), hanem kifordulok belőle és otthagyom az egészet.
(mondjuk ha nem hagyom magamra erőltetni és csak ő "romantikázik" egyoldalúan, beállhat egy egyensúlyi állapot; de mivel a romantikaigényem ilyen értelemben nem nagy, engem az sem zavar, ha a másik is a "háttérben kezeli" a dolgot)

Kalechtor 2016.12.28. 14:55:07

@jefoo: Gondolkoztam még ezen az "elsőbbségen" - de erről írtam már, hogy a nőknél simán lehetnek első helyen többen is, akár egyféle, akár más-más vonatkozásban. Pont a férfiak, akiknél ott általában mindig csak egy nő van, mert evolúciósan csak egyet tudtak követni...

Egy kezemen meg tudnám számolni, hányszor voltam eddig "komolyabban" szerelmes - DE olyan még a "nagyon mély" szerelmeknél is előfordult, hogy egyszerre több férfibe, ugyanolyan mélyen, ugyanakkora intenzitással. Néha éreztem ezeken kívül is valami potenciális "ebbe talán bele tudnék szeretni" hatást, ám különösebb nyomás vagy motiváció nélkül. Vagy csak túlságosan mással voltam elfoglalva. (szerintem akik folyton szerelmesek, azok: az unatkozó nők; akiknek más tartalmak erősen hiányoznak az életükből; illetve az "érzelmileg függő" típus (a három összefügghet és átfedheti egymást))

*Én nem vagyok "szerelmes/lángoló/alapból kötődő" fajta. A flört szórakoztat, de abban is inkább a "játék": a humor, a pörgés, a logika, a dominanciám megnyilvánulása, a "shit-teszt kezelés" intellektuálisan és érzetre... tehát az, ami bármi másban (ilyen értelemben szinte mindegy is, valami flört vagy nem flört); a kontrasztokat izgalmasnak találom, talán pont azért, mert azok legalább pszichésen kicsit feldobják azt a számomra alapból inkább "unalmas" valamit, amit szerelem alatt kellene érteni... de még ebben se a flört, hanem maga a kontraszt a lényeg: ezt onnan tudom, hogy barátságokban, vagy úgy általában az emberi kapcsolatokban is izgalmasnak tartom (láttam egyszer egy filmet egy családról, ahol a gyerekek mostohaszülőt kaptak, de a végén egészen megkedvelték egymást és ott is tetszett a dolog; ezzel ellentétben "tisztán romantikus" filmeket végig se tudok nézni, az nekem maga a pokol) - a kötődéseim viszont általában erős szexuális vonzalmon alapultak, tudatos ráhatással.
A szexualitásom is érdekes, mert mind szex, mind orgazmus nélkül meg tudnék lenni, holott nagyon szeretem mindegyiket. De szeretem az alkoholt is, mégis ugyanígy vagyok vele (sokszor hetekig, hónapokig, évekig egyetlen korty alkoholt se ittam)
Nekem a "spontán" kötődés kialakításával voltak "problémáim", ezért is kellett a tudatos ráhatás, de ennek előnyös oldala, hogy szinte nincsenek függőségeim se; hacsaknem véletlenül marad meg valami, amit nagyjából akkor teszek le, mikor úgy döntök.

A "másodlagos" pszichés tartalmak miatt kialakuló szerelem egyébként jellemző a nőnemre (mert a szexuális függés generálta motiváció gyengébb); "hagyományosabb" nőkre is, meg rám is. Csak náluk az önbizalomépítés, bizonyítási vágy, megfelelésvágy, kapcsolatfüggés generálják - nálam meg főleg a fentiek / vagy az említett, szexualitásból fakadó, "tudatos" elhatározás: mikor "direkt" állok úgy valakihez, hogy pozitívan kötődni kezdjek...

Még mindig az elsőbbségről: mutattátok valamelyik "alfa magyarázatban" - amivel nyilván az alfaságot akarták igazolni - hogy a nők félrelépésekkor az új partnerhez vonzódnak lángolóbban és "szexuálisabban", a régihez meg inkább érzelmileg kötődnek, a biztonságot, stabilitást látják benne, mert az vagy eleve béta volt, vagy "elbétásodott".
A franckarikát. ;) Annyiról van szó, hogy az új partner "még új", megvan az újdonság varázsa (minden téren - testileg is), + a fenti tényezők se egyenlítődtek ki és simultak bele a kapcsolatba. A pozitív nagyon pozitív, a negatív nagyon negatív benne, s ezek ki is élezhetik egymást, ami még jobban megragadhatja a figyelmet. No meg egy halom olyan "kihívást" generálhat, amit még "meg kell oldani".

A szituáció a lényeg, nem a "személy" (lehet az a személy az ő mércéjükkel ezerszer "bétább" is)

A réginél mindezek már nem állnak fenn. De a nő "mélyebben" talán a régihez kötődik és "felületesebben" az újhoz. Ha vált is (kevésbé tudatos nőkre jellemző, hogy emiatt váltsanak), azért, hogy az újból is "régit" csináljon. ;) Vagy maradjunk annál, hogy mindkettőt másképp szereti és mást szeret bennük - s hogy melyik az "első", még ebben az esetben is nehéz eldönteni.
(_emiatt_ váltani meg azért nem érdemes - hacsak valaki nem ezt a körforgást akarja tudatos döntésből gyakorolni - mert mindkét érzetnek megvan a maga varázsa, a maga pozitív oldala, s mikor az új válik "régivé", mellette is ugyanúgy hiányozni fog az érzet, amit anno még ő biztosított) Valójában helyzeteket "válthatunk", nem személyeket (és szituációkat hajszolhatunk, folyamatok lineáris skáláján válthatunk pozíciót) - talán ez az értelmezés áll a legközelebb a valósághoz. :)

A kurvasággal kapcsolatban: (a tudatos - és ellentmondásos - spekulációkon kívül; ismerős férfiak reakcióiból kiindulva) ők is az érzelmi prostituáltakat látják ribancnak leginkább; akik "mindenkibe" beleszeretnek, akivel lefeküdtek, vagy mindenkibe beleszeretnek és _ezért_ fekszenek le "mindenkivel".

Kalechtor 2016.12.28. 15:19:20

@jefoo: Ez az a(z érzelmileg kiszolgáltatott) típus, akiről pontosan fogalmazta meg Vivien, hogy promiszkuitása ellenére maga a kötődés határozza meg a viszonyulásait. "Szerelemfüggő", szüksége van a szimbiózisra. Az ilyen nők hetente más-más férfinak nyafoghatnak, hogy "jaj, szeress már, foglalkozz már velem".
(alapvető különbség, hogy a nem-érzelemfüggő nő még szerelmes is csak akkor - és annyira - lesz, ha és amennyire a férfi szerelme az övének mértékét eléri/né vagy meghaladja)

Utolsó: igen, a psziché így működik. Kiegyenlítődhetnek a dolgok; mind a pozitívat, mind a negatívat megszokhatjuk: aminek folytán a pozitív és negatív hatás és jelleg mérséklődhet - egymás irányába mozdulhat el.
A "Halo-hatás" is működik mindkét vonatkozásban: a kedves(!) férfiakat külsőleg is vonzóbbnak látták a nők, a jó külsejűeket meg kedvesebbnek érzékelték... :)

Na már most, ehhez a szakaszhoz érdemes még megjegyezni, hogy folyamat-szempontból értelmezve _mindig_ a negatívból pozitívba forduló a kedvezőbb. Én nem akarok tippeket adni, mert néhány barátnő már árulónak minősített és azzal vádolt, hogy "ellenük" és a "kötsög férfiak" érdekében írok ilyeneket (bár gőzöm sincs, a _tényszerű igazságok_ miért nem segítik épp a tisztánlátás által mindkét felet - még ha egymás ellen is? ;) - de ez az átkozott, mindenek felett álló objektivitásom és tényszerűségem mégis erre késztet (másrészt tessék, a nők legyenek nők és irányítsák önmagukat és a sorsukat, lássák át és döntsenek róla, mennyire befolyásolja őket az ilyesmi)

Szóval: emiatt a pszichológiai hatás miatt szoktam javasolni, hogy ha már a férfi kontraszttal és ambivalenciával "dolgozik", _mindenképpen_ a negatívummal _kezdje_. A "rosszfiúból jófiúvá válok (a kedvedért)" szinte minden nő számára felér egy katarzissal; ellenben a "jófiúból váló rosszfiú" biztos kudarc. Ha egyszer már megkapott és "birtokolt", ezzel többé nem tudsz neki "kihívást generálni" - ellenben azt érzi majd hogy elromlottál, elárultad; és rossz esetben meggyűlöl, jóban csak "elenged". (az én pszichém is csak psziché - voltak szubmisszív fiúim, akik először kizárólag a szubmisszív oldalukat mutatták nekem, később viszont próbáltak "kompenzálni"; s esküszöm, negatívabb volt az összhatás, mint azoknál az eleinte "dacosaknál", akik később _kisebb mértékben_ lettek szubmisszívvé a "kedvemért"...)
(férfiaknál a hatás még fokozottabb és amúgy is más a hangsúlyos benne: többségüknél nagyobb spontán orgazmust válthat ki, ha kedvesen néz rájuk egy "szadista" nő, mintha egy szubmisszív kinyalná a seggüket; ráadásul őket a másik véglet se "akasztja" meg: minél negatívabban kezd hozzájuk viszonyulni az addig "kedves" partnerük, ők annál jobban kezdenek ragaszkodni hozzá :)

A psziché így működik - és nem csak a "női egó" miatt. Sokkal jobban élvezi a negatívum után tapasztalható, _növekvő_ pozitívumot, mint a _nagyobb_ pozitívumból _csökkenőt_. Előbbiben a pozitív effektus lesz kiélezett, utóbbiban a negatív.

S ha már a női egónál tartunk: srácok, hitessétek el a csajotokkal, hogy ez a váltás egyedül _miatta_ történt és nem játszottátok el minden nőnek ugyanezt (emlékezzünk Mark és Lauren példázatára, ahol Mark simán befutó maradt volna, ha azt sugallja Laurennek, hogy egyedül csak ő nyerte el a szerelmét könnyedén - a többi nő meg nehezen, vagy sehogyan)

Ne essetek Markhoz hasonló hibába és ne próbáljátok azzal elvenni a csajotok önbizalmát, hogy titeket "érzelmi prostiként" bárki utatokba kerülő "megkapott" - csak pont neki kell ezért tepernie; mert úgy otthagy, mint a hétszentség. ;)

Ez még kihívásnak se kihívás senkinek - ám mindenképpen "kudarc" elnyerni valakit, aki a többieknek oly könnyedén dobta oda magát...

@Nico3: "Nézzük csak meg az átlagos szingli férfit, milyen jól elvan a tévé előtti meccsnézéssel, a haverokkal való sörözgetéssel, női seggek és csöcsök egész napi bámulásával (ha olyan könnyen kaphatnának szexet, mint a nők, már rég úgy jártak volna mint annak a halfajnak a hímjei, amelyek csökevényként kapcsolódtak a nőstények testére). :'("

Lehet, hogy perverz vagyok, de ebben azért valahol van valami "szexi". Mármint a halfaj hímjeiben, mert mégiscsak a nőstény a nagyobb, erősebb és dominánsabb. Persze élősködnek rajta "parazitaként", de még mindig inkább aranyos a dolog. ;)
(mondom én, aki sose tartott még el férfit - és valószínűleg nem is fog, kivéve ha "önhibáján kívül" leesik a lábáról a kedves; mert abban igaza van Kantonnak, hogy az ilyen esetek más megítélés alá esnek, mint a "partnervásárlás" ;)

(ez majdnem kimaradt)

"Meglepő, hogy a nőket a fiatal férfiak spermája fiatalon és egészségesen tarthatja, a férfiakat viszont nem tarthatja így a fiatal nők hüvelyváladéka, ami néha nagyobb mennyiségű az átlagos férfi egyszeri ejakulátumánál.

Számukra ezekszerint nem létezik megfelelő módszer?"

De. A fiatal férfiak spermája. ;) Mit gondolsz, miért "természetesebb" a férfi biszexualitás...?

Nico3 2016.12.29. 10:48:59

@Kalechtor: "Mármint a halfaj hímjeiben, mert mégiscsak a nőstény a nagyobb, erősebb és dominánsabb. Persze élősködnek rajta "parazitaként", de még mindig inkább aranyos a dolog. ;)"
Igen, ha lelkileg a nő "lehet" ilyen - NAGYOBB, ERŐSEBB ÉS DOMINÁNSABB (!) - akkor lehet "jó vezetője" a családnak és AKKOR várhat több felelősséget tőle a férfi. Ha nem ilyen, ha gyengeséget várnak tőle és szubmisszivitást, csak egy "hisztis kislányt" kapnak. Ezt már Jefoo is megértette. :)))

Ezért kiegyensúlyozottak a nők a matriarchális társadalmakban és lesznek tömegével öngyilkosok például Indiában, pedig a két szerep nagyon hasonló tevékenységeiben egymáshoz. Gyereket nevel, háztartást vezet, erőforrást termel mindkettőben. Csakhogy az egyikben "családfő", vezető szerepet tölt be, szellemileg IS, a másikban meg gyengeséget, alárendeltséget várnak tőle és fölötte áll egy férfi.
És ezért teljesítenek jobban a képzett, dolgozó, saját szakmai sikerekkel rendelkező (férfiaknak nem alárendelt) nők gyerekei, akik emellett az apjukat se nélkülözik.

"Minél patriarchálisabb egy ország, a jelenség annál fokozottabb. Egy keleti patriarcha már azzal védte ki egy pár éves kislány megerőszakolását, hogy a gyerek "csábítóan" viselkedett előtte (ezek szerint egy kislánynak is nagyobb felelőssége van és nagyobb akaraterejének kellene lennie, mint egy felnőtt, - szerintük - vezetésre termett férfinek - bár akkor miért előbbit akarják törvényesen utóbbi gyámsága és vezetése alá rendelni?)"
A nagyobb felelősséghez nagyobb hatalomnak is kell járnia, a nagyobb hatalomhoz meg nagyobb felelősségnek. Itt bukott el a patriarchátus VÉGKÉPP. :)))

www.scribd.com/doc/273840677/2015-08-I

Mi, a modern párkapcsolat hívei, nem akarjuk a "család vezetőjeként" is kidobni a nyakunkból a felelősséget. Ha mi vállaljuk fel ezt a szerepet, nem fogunk a férfira mutogatni, hogy azért vagyunk ingerültek, agresszívek, vagy gyerekverők, mert ő (a "minket követő fél") nem volt velünk elég kedves, vagy nem nem hozta be reggel a kávét és nem csinált szendvicset (vagy nem "adott" többszörös orgazmust).

Ellenkezőleg: ha mi, nők válunk családfővé, akkor lesz az egész család közérzete és kiegyensúlyozottsága a mi felelősségünk és RAJTUNK fog múlni, kedves e a férfi, hoz e szendvicset, készít e kávét, van e többszörös orgazmus.

Remélhetőleg teljesíteni tudjuk majd azt a szerepet, amiben a patriarcha férfi oly látványosan megbukott. :)))

ezanevjelenikmegablogokban 2016.12.29. 10:50:13

@Kalechtor: azok a nok is a kulonlegest hajszoljak.
a "nem szokvanyost".:-)
a romantikus filmek is errol szolnak, hogy jon a herceg aki hercegnokent banik veluk.

nem azert nem tudsz tisztan romantikus filmet nezni, mert azok hagyomanyos nemi sztereotipiakon alapszanak?
az se tetszene, ha egy dominans norol meg egy cicafiurol szolna?:-)

bar voltak noim, akik megvesztek a romantikus filmekert, de en rajtuk se lattam tulfokozott erzelmi reakciot.
inkabb "intellektualisan" neztek (sajnos velem egyutt), mint "temat".

a noket arra szocializaljak, hogy a szerelem legyen a temajuk (meg a ferfi).
erdeklodessel figyeltek a szalakat, de nem fedeztem fel, hogy atelnek "erzelmileg" is a szereplok helyzetet.
(sok nonek a kapcsolat meg hazassag is csak "tema", feladat, ami azt jelenti hogy o "nonemu es megfelel ennek a szerepnek".)

ferfibarataimon, magamon mast tapasztaltam akciofilm nezes kozben.:-)

engem a vivienes temaval kapcsolatban jobban erdekel, amit ala linkeltek: kepeket nokrol, akik mindenfele szornnyel meg fura lennyel jonnek ossze, valaszul a kulsovel kapcsolatos temara.
nem a kulso miatt erdekel, hanem a noknek ez a "fetise".

errol irtad egyszer, hogy ez is a noi dominanciabol fakad: hogy minden nagyot, felelmetest, rettenetest "magukba akarnak olvasztani" es ugy semlegesiteni.
a no ugy kuzd, hogy korbefonja az ellenseget es "megfojtja", a ferfi meg eltaszitja es tavoltartja magat tole.
ezert ragadnak benn a kapcsolatokban is a nok, mert azt hiszik ugy tudjak legyozni a bantalmazot, ha valahogy integraljak.

de utananeztem a szornyfetisnek kicsit jobban.
ez se ratok jellemzobb.:-)
a furry hentai-t ferfiak fogyasztjak nagyobb aranyban.

sexopicxxx.com/wp-content/uploads/2016/04/furry-hentai-porn.jpg

encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQM5NUm82Qs9bykDMzVd_K9xY8eHb5eK4gK40yp2C4fdYaA9Rma

65.media.tumblr.com/d7785f30a3b59c9e9ff1c2e66ad0fcce/tumblr_mzqhosUN2t1slnwxbo7_1280.jpg

24.media.tumblr.com/7ca282693ef8fa035925c087565f10bd/tumblr_myc9fd4T4Z1smtgtto1_1280.jpg

furrysites.net/wp-content/uploads/Bunny.jpg

beszaras.:-O

meg a csapos pornokat, amiben en ferfiszemmel se ertem a lenyeget. erdekes cuckold, vagy hogy kepzeli el a ferfi, ha a ferfit cserelik ki benne csapos lenyre?
marad a csapos leny meg a no, de mit jelkepez az egyik es a masik?
ferfiak vagynak arra, hogy csapos lenyek dugjak oket, de nokre vetitik?:-) a no dominalasanak kiterjesztett tavformaja? voyeurizmus?
tenyleg, valakivel fiukat akarsz megdugatni, ha te mar nem dugod oket?:-D

arrol meselj, mi izgat(ott) titeket abban, hogy egy ferfit, akihez hozza se ernetek, megdugnatok egy tavvezerleses mechanikus dugoszerkezettel?
mert talan ez lehet a nyitja a polipos pornoknak is a ferfiaknal.
en nem vagyok szakertoje ezeknek a kozvetett dolgoknak.:-)

az emberekkel való kapcsolatban neha mintha a "hasznossaguk" lenne a lenyeg neked. a "masodlagos". azert szereted oket, mert az elmeleteidet bizonyitjak?
ferfiaknal is mozgatott ez, hogy ha elmeletet igazolt, konnyebben szeretted?

erre meg semmit nem reagaltal, pedig errol jutottak eszembe a mar tizenvalahany "nok", akiket vegul meg is kedveltel:

"be se probalkozz egy ujabbal, mert mar az elejen latszik"

en is csak abbol indulok ki, amit masok magukrol irnak, mester.:-)

Nico3 2016.12.29. 15:46:43

@ezanevjelenikmegablogokban: @Kalechtor: @jefoo: Boldog Libaellát! :D

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=142236148&t=9165170
kata.blogstar.hu/2016/12/27/nem-artana-tudni-hogy-egy-nonek-hogyan-is-kellene-viselkednie/32787/

"Igen, ha lelkileg a nő "lehet" ilyen - NAGYOBB, ERŐSEBB ÉS DOMINÁNSABB (!) - akkor lehet "jó vezetője" a családnak és AKKOR várhat több felelősséget tőle a férfi. Ha nem ilyen, ha gyengeséget várnak tőle és szubmisszivitást, csak egy "hisztis kislányt" kapnak. Ezt már Jefoo is megértette. :)))

Ezért kiegyensúlyozottak a nők a matriarchális társadalmakban és lesznek tömegével öngyilkosok például Indiában, pedig a két szerep nagyon hasonló tevékenységeiben egymáshoz. Gyereket nevel, háztartást vezet, erőforrást termel mindkettőben. Csakhogy az egyikben "családfő", vezető szerepet tölt be, szellemileg IS, a másikban meg gyengeséget, alárendeltséget várnak tőle és fölötte áll egy férfi.
És ezért teljesítenek jobban a képzett, dolgozó, saját szakmai sikerekkel rendelkező (férfiaknak nem alárendelt) nők gyerekei, akik emellett az apjukat se nélkülözik.

A nagyobb felelősséghez nagyobb hatalomnak is kell járnia, a nagyobb hatalomhoz meg nagyobb felelősségnek. Itt bukott el a patriarchátus VÉGKÉPP. :)))

Mi, a modern párkapcsolat hívei, nem akarjuk a "család vezetőjeként" is kidobni a nyakunkból a felelősséget. Ha mi vállaljuk fel ezt a szerepet, nem fogunk a férfira mutogatni, hogy azért vagyunk ingerültek, agresszívek, vagy gyerekverők, mert ő (a "minket követő fél") nem volt velünk elég kedves, vagy nem nem hozta be reggel a kávét és nem csinált szendvicset (vagy nem "adott" többszörös orgazmust).

Ellenkezőleg: ha mi, nők válunk családfővé, akkor lesz az egész család közérzete és kiegyensúlyozottsága a mi felelősségünk és RAJTUNK fog múlni, kedves e a férfi, hoz e szendvicset, készít e kávét, van e többszörös orgazmus.

Remélhetőleg teljesíteni tudjuk majd azt a szerepet, amiben a patriarcha férfi oly látványosan megbukott. :)))"

Egy komment a cikk alól:
"túlzó mindent a nőkre kenni! Rohadt nagy túlzás! Mutass nekem értéket hordozó Férfit a mai világban. Nem hímnemű lényt, nem kisfiút, Férfit! Aki családfő, aki képes felelősséget vállalni, tettre kész, pro-aktív és nem csak a kanapén ül az elvárásaival és rinyál, hogy elfáradt az edzéstől vagy hogy miért sír annyit a gyerek és különben is mi ez a rumli. Nagyítóval is nehezen találsz olyan Férfit, aki hordozza a klasszikus értékeket, aki simán helyretenne egy 400 ezres babakocsiért sipákoló áldepis hisztérikát. Ha lennének valódi Férfiak és családfők, lennének valódi Nők és családanyák. Mert a mai világban egy nőnek a férfival csak egyel több önérzetes gyereke van, aki hisztizik, ha nem tekintenek rá férfiként. Szóval nem fair még ezt is a nők nyakába varrni. És bocs, értem én a példát, de 400 ezres babakocsiért kicsit kevesebben sipítoznak, mint ahány férfiatlan apamassza ücsörög a kanapén. Gerinc nélkül. Anélkül pedig nehéz egy család tartópillérének lenni."
Lennének a fenét. :))) Egyrészt a hagyományos férfi MINDIG a nőt tette felelőssé még a saját hozzáállásáért, erejéért, hangulatáért, helytállásáért is. Másrészt a cikk nyíltan ki is mondja ezt, hogy a férfiért, a családért a nő felel (csak a "családfői szerepet" vitatja hozzá). Pedig ha azt a férfinak adja, pont akkor lesz "hisztis kislány" a nőből.
"400 ezres babakocsiért sipákoló áldepis hisztérika"? Ez is biztos ANNYIRA az önfenntartó, kompetens nőkre igaz, nem az elnyomott kis htb-kre. :P

Még egy komment:
"3 gyermek édesanyja vagyok.... És amit majd kiadok a kezemből amikor felnőtté válik, az a saját tükörképem lesz. Amit itthon tanult, látott... kb."
Igen, a gyerek az anyja és az anya hatásának, nevelésének "tükörképe" lesz. Apa nincs sehol, mert "csak" pénztárca akart lenni. A következő generációt a nők formálják.
A férfiak eszközök, láthatatlan, csereszabatos, pótolható munkagépek. Az ő választásuk. Majd születnek a cikkek, hogy a lakás "a nő otthona", a gyereket a nő "az apja ellen hangolja" és mivel nincs megfelelő apa-gyerek kötődés, a sportcipőjére, iskolapénzére "kért" pénz is golddiggerkedés és lehúzás.

Mi meg hiába akarjuk (néhány modern kivételtől eltekintve) MEGOSZTANI (lemondani nem fogunk róla, velük ellentétben ilyen HÜLYÉK nem vagyunk!) ezt az utódokat formáló szerepkört, nekik nem kell.
10 százalékuknak hatalma és kollektív érdemei vannak, a többi meg a családfői tekintély által akar tündökölni, hogy ő "eltart, birtokol, tőle függnek". Pedig nem "tőle" függnek, hanem a pénzétől.
Aztán panaszkodik, hogy "kitúrták a családból", "nem embernek tekintik", leváltják, kicserélik. De ő választotta ezeket az "értékeket", neki volt fontosabb a pénz, a hatalom, az arctalan siker. :)))

A patriarchák miatt hiszem egyre jobban, hogy az igazi emberi értékek még mindig inkább rejlenek a hagyományos női, mint a hagyományos férfi szerepben. De éppen ez zárná ki, hogy a férfiben bármit is tisztelhessünk "családfőként".

Kalechtor 2016.12.29. 18:21:08

@Nico3: Na, nesze:

forum.index.hu/Article/jumpTree?a=142237690&t=9165170

"Ezekkel is az a baj, hogy a hüjelibái véresen komolyan veszik az elmebeteg férfifikázó reklámok (férfinátha!) égbekiáltó fasságait. És ha van is (még!) mellettük férfi, azt viharsebességgel papucsítják el, aztán már csak idő kérdése, hogy kigyakják a hóra és megint megy a rinya, "Jajj valamint veszék, hol egy igazi férfi?" Mert ez a hülye lúzer nem az akihez hozzámentem! Ez engem csúnyán átvert! Erős, megbízható férfinak mutatta magát, oszt kiderült, hogy egy puhapöcs!

És különben is, hol késik már a féltízes fehér királyfi a szőke paripán (aki jár nekem) - soxorosan meg van ígérve!"

Így jártál. Hát kellett ez neked? :))

(khm... az "erős, domináns férfit" el lehet "papucsítani"? érdekes! engem nem lehetett; no nem mintha erős, domináns _férfi_ lennék ;)

Csak a "nőn múlik". ;)

(az igazi dominancia nem múlhatna a másikon, sem a megőrzése - a fogalom eleve kizárja, hogy a szubmisszívebb fél "tesz" dominánssá, vagy az ő akaratától és szándékaitól függ ennek megtartása)

Komolyabbra fordítva:

Igen - ami vezetőként öröm, élvezet és katarzis, az "elnyomott", alárendelt nőként nyomorúság. :)

Nekem pl nagyon bejön a szerep amiről írsz - mert mint többször megjegyeztem, domináns személyiség vagyok.
No de a férfiak?

A férfiak nem tudnak bánni az emberekkel, márpedig a dominancia bizonyos értelemben nem más, mint az emberekkel való bánásmód.
Ezt a nemek evolúciós szerepe is determinálta. A férfi már a kezdetektől "csak" "munkagépként", "eszközként" tevékenykedett és tárgyakkal foglalkozott: elment erőforrást gyűjteni.
A későbbiekben is csak azok a férfiak fordultak "emberekkel kapcsolatos" pályák felé (váltak pl politikussá vagy vallási vezetővé), akik némiképp "nőiesek" voltak mind fizikumban, mind agyfelépítésben.

A patriarchális dominancia ezért is nem volt dominancia, csupán birtoklás, párőrzés és agresszió.
A fenti értelemben ugyanis nem az emberekkel való "bánás" sem a fizikai kényszer, sem a jogi korlátozás, sem a születési alapon biztosított tekintély, sem az ezek bármelyikével való megfélemlítés.

Ellenkezőleg: az igazi dominancia, mikor _önként_ követnek és boldogan; s ha tisztában is vannak a hatalmaddal és erőddel, az nem félelmet generál, hanem a biztonság érzetét kelti. Ez pedig akkor áll fenn, ha a téged követő fél válláról "cserébe" leveszed a felelősséget még "önmagáért" is.

Pontosan ez az, ami az _igazán_ domináns embernek pszichikai katarzist okoz. Az, hogy nemhogy saját magáért ő a felelős maximálisan - és ő irányítja a saját sorsát - de még egy, vagy több követője is "rábízza" magát és jelképesen (mintegy kollektíve) a "személyébe integrálódva" létezik.

Mondják, a vezető nem tévedhet.
Létezik egyéni felelősség, de ha valamelyik "követőm" elbukik: ezerszeres az én felelősségem. Pontosan annyival nagyobb, amennyivel a "hatalmam" is.

Hogyne vállalnánk felelősséget "követőink" hangulatáért, pszichikai állapotáért, reakcióiért és általunk kiváltott gondolataiért, mikor épp eközben érezhetjük igazán azt a kompetenciát és erőt, amit a "csak a hatalmat" akarók (és másokra mutogatók...) _soha_ nem élhetnek át? ;)

+

Hogyan tudna egy nő a "mindennapi munkába járogatásnál" és "pénzkeresésnél" sokkal nagyobb pszichikai, lelki erőt és dominanciát igénylő "gyereknevelésnek" hatékonyan eleget tenni, ha nő létére egy férfinek kell "helyretennie"?
Miféle anya, aki 400 ezres babakocsiért "sipákol" (egyáltalán - bármiért is sipákolni kénytelen; és amúgy is - kinek, minek, miért? ha már ez a vágyam, vagy megveszem, vagy nem, tehát _döntök_)
És miféle embert nevel a gyerekéből, aki még önmagán sem képes uralkodni?

Ez a patriarchális-felállás egy siralmas kudarca a nemek viszonyának, semmi több. :)

@ezanevjelenikmegablogokban: "a romantikus filmek is errol szolnak, hogy jon a herceg aki hercegnokent banik veluk"

Pont ez a legszokványosabb dolog, hogy a nőkkel hercegnőként akarnak bánni. Ezt nyomja rájuk a patriarchális társadalom mindenfelől. Erről szólt a "fehér logvagokkal" és "jóindulatú szexizmussal" kapcsolatos eszmefuttatás, hogy ennek végül ugyanúgy a "birtoklás" a lényege, mint a "direktebb" módszereknek.

A másik kérdésed meg annyira összetett választ igényel (és annyiféle vonatkozása lehet), hogy egyszer talán majd kifejtem, miután rendesen átgondoltam. ;)

"azert szereted oket, mert az elmeleteidet bizonyitjak?"

Az emberekkel való kapcsolatban - a férfiakkal való kapcsolatban is - maga a "kapcsolat" fontos. Hogy mintegy mellékesen bizonyítják az elméleteimet, nem vesz el az értékükből. Akkor is így lenne, ha ilyen szempontból semlegesek lennének.

Akárhogy forgatod ki, ezek nem "érdekkapcsolatok"; sőt - még ha valakivel eleinte csak ezért foglalkozom, később azt is megkedvelhetem más miatt is...

Ahogy Jefoo írta a szex miatt kötődni kezdő férfiakról (nem vitatom...), akik ekkor már nem csak a szex "miatt" kötődnek. Pszichés "halo hatás". ;) A nő "egyéb vonatkozásait" is megkedvelik.

Kalechtor 2016.12.29. 18:23:34

@ezanevjelenikmegablogokban: Én azt se vitatnám, hogy az anyagiak miatt, "érdekből" kapcsolatra lépő nők később "ettől függetlenül is" megkedvelik a férfit és vonzódni kezdenek; mert az a férfi van "ott" és rákényszerülnek, hogy "megismerjék". Az sem kizárt, hogy a pénzért házasságot kötő nő mintegy mellékesen élvezni kezdi a férjével a szexet (esti mese férfiaknak - bár sokan inkább azt erőltetnék, hogy őket igenis a társadalmi státuszuk miatt szeretik - még akkor is ha nem ;)

Amiért mégis ritka lehet, hogy a nőnél az egzisztencia feletti kontroll nagyon hangsúlyos, ami ilyen esetben elfojtásra késztetheti az egyéb (ezt akadályozó) "függéseket". (ha nincs saját egzisztenciája, ahhoz, hogy a férfiét "irányíthassa", trükköznie kell a szexualitásával: tehát józanul és hidegen fel kell használnia... illetve vagy az egyiket kell lazán, "tét nélkül" kezelnie, vagy a másikat: tehát vagy a férfi pénzétől nem szabad feltétlenül függenie, vagy a vele való szerelemtől/szexuális élvezettől)

Különben ki, vagy mi nem bizonyítja az "elméleteimet"? A sorrend fordított. ;)
A feltételezésed meg _általánosságban_ nem is annyira vészes és jellemzőbb, mint hinnéd. Az emberek spontán jobban kedvelik azokat, akik "által" olyannak láthatják magukat és a világot, amilyennek szeretnék.
(no problem, mondtam már, hogy én _mindenkit_ kedvelek ;)

Még egy megjegyzésedre a válasz:

"azert latom, hogy ez a monogamia pont ugy valo neked, ahogy kepes vagy megcsinalni neked nem valo dolgokat is, ha "muszaj"... akarod"

Nem tudom értelmezni. Amit képes és kész vagyok megcsinálni, az már pont annyira "nekem való", amennyire képes és kész voltam rá.
Integráljuk önmagunkat. Nem teszünk nekünk nem való dolgokat. Vagy nekünk való lesz, vagy nem tesszük. ;)

"ilyenkor mi lenne az apasag es magszoras kapcsolataval?
attol nem felsz, hogy mas nok elvonnak a "kotodest"?"

Stabil a kötődés, nagyfokú a dominancia - azért az "első helyemet" nem látnám "veszélyben" (s pont ezért maradhatna meg, mert nem függök tőle)
Sőt, ezzel talán "több első helyet" is nyernék, nem mintha ez motiválna. ;)

"az elejen latszik"

Hiába célozgatsz, tán csak az erős férfikomplexus teszi - ami szintén csak bizonyíték az egyik elméletemre. ;)

ezanevjelenikmegablogokban 2016.12.31. 18:24:54

@Nico3: "Szóval szerintem a kulcs a nő kezében van."

tenyleg titeket akarnak dominansnak.:-D

ezert nem ertik a nehany "sikeres" ferfitarsat a ferfihangon, pl. BigG-t aki makacsul ragaszkodik Kalechtor elvehez: hogy "rajta mulik".

bar Kalechtort szerintem meg csak nem is suroljak.:-))

ezt no irta, de maris kiseri a "valojaban nem dominans" ferfiak ovacioja (AI is orvendez rajta), mert valami kene: kisfius kenyelem, felelotlenseg, seggnyalas, kiszolgalas, a hibak "anyucira haritasa", de azert maradjon meg a szabadsag, ne legyenek korlatok, folottuk gyam aztan ne alljon, foleg ne egy no.

en nem vagyok a ferfidominancia ellen, ha az valoban dominancia.
de akkor a fenti mondatnak, szerintem is FORDITVA kellett volna elhangzania: "szoval szerintem a kulcs a ferfi kezeben van.":-)

visszaterve a lemanginazott Bedo Imrere, jobban tisztelem a tobbi antifeminista ferfinel, mert o legalabb megprobalja a "rajta mulik" modszert, nem csak "mutogat".

ezanevjelenikmegablogokban 2016.12.31. 18:25:08

@Nico3: "Egyrészt a hagyományos férfi MINDIG a nőt tette felelőssé még a saját hozzáállásáért, erejéért, hangulatáért, helytállásáért is. Másrészt a cikk nyíltan ki is mondja ezt, hogy a férfiért, a családért a nő felel (csak a "családfői szerepet" vitatja hozzá)."

eloszor nem ertettem.
abbol indultam ki, hogy azert ket ember viszonyat csak meghatarozza mindketto, megpedig egyforman. akar dominans, akar szubmissziv, az most mindegy.
de kalechtor (meg te) helyretettetek ezzel a "rajtam mulik" hozzaallassal, hogyan kell ezt ertelmezni.

hogy az ilyen "csaladfo" nem ugy all hozza, hogy "rajta mulik", hanem meg el is engedi magat. csak koveteli a hatalmat, de a felelosseget nem vallalja.

hat, ennyi mara.
csinaljunk memeket.:-)

ezanevjelenikmegablogokban 2016.12.31. 18:25:20

@Kalechtor: ugye azert nem akarsz tobb elmeletet bizonyitani mostanaban..?

KevinT 2016.12.31. 18:26:08

@Kalechtor: @Nico3: @ezanevjelenikmegablogokban: @jefoo:
888.hu/article-a-mikulas-segedjei-arattak-a-pornooldalakon-unnepekkor

888.hu/article-jo-hir-a-ferfiaknak-tobb-no-keres-alkalmi-partnert-mint-ferfi

888.hu/article-a-nok-jobban-elvezik-a-szexet-mint-a-ferfiak

888.hu/article-ezert-nincs-peniszcsontja-a-ferfiaknak
a poligam fajok himjeinek nem pont kissebb a peniszuk?

888.hu/article-sokaig-elsz-ha-nem-szexelsz

"Egyrészt a hagyományos férfi MINDIG a nőt tette felelőssé még a saját hozzáállásáért, erejéért, hangulatáért, helytállásáért is." nem, en dontom el milyen a hozzaallasom,erom,hangulatom,helytallasom es te igazodsz hozza ugy ahogy en eldontom, hogy reagalj es igazodj!! vagy mindegy lesz hogy igazodsz!! Ez jobb lenne?:D

Kalechtor 2016.12.31. 18:41:24

@KevinT: Mi a...?

"A kutatás alapján a nők hajlamosabbak meglévő párkapcsolatuk mellé alkalmi partnert keresni.
A Szexrandi.hu felmérésébe 5 000 főt vontak be. A kutatásból kiderült, hogy a nők nagyobb arányban keresnek meglévő párkapcsolatuk mellé szexpartnert, mint férfitársaik. Az is világossá vált, hogy a nőkkel ellentétben a férfiak inkább hosszabb távra keresnek partnert. A gyengébbik nem az egyszeri alkalmat részesíti előnyben, habár nem zárják ki, hogy kellemes együttlét esetén akár hosszú távú kapcsolattá is fejlődhet a dolog."

Tóth Dalma, szeretlek (ha változás lesz, szólok! ;)

@ezanevjelenikmegablogokban: "ezert nem ertik a nehany "sikeres" ferfitarsat a ferfihangon, pl. BigG-t aki makacsul ragaszkodik Kalechtor elvehez: hogy "rajta mulik"."

Azért ne sztároljuk az egekig ezt a BigG-t. Szerintem már túl nőies. ;)

"ugye azert nem akarsz tobb elmeletet bizonyitani mostanaban..?"

Nyugi. Mondtam, hogy nem. Miben nem nyert még igazolást, hogy a valóság az "én szabályaim" szerint működik...? (no nem az én érdemem - aki objektív tények szócsöve vagyok csupán ;)

"hat, ennyi mara.
csinaljunk memeket.:-)"

Akartam, de csak önmagamat tudnám ismételni. :)

ezanevjelenikmegablogokban 2017.01.01. 16:25:24

@Kalechtor: kerdest tolmacsolok, ezzel kapcsolatban:

"Próbáljon csak a férfi "kevesebb" szerelmet mutatni. Legfeljebb egy tényleg végletekig kapcsolatfüggő/érzelmi függő/önmagában meg nem álló/válogatni egyáltalán nem tudó nő mellett teheti meg.
Egyébként úgy otthagyják, mint a huzat. :)

Amint megszűnik a nő iránti (intenzívebb) "rajongása", megszűnik (vagy nagyon felületessé válik) a nő kötődése is (mindaddig a szintig, míg a férfié "alá" nem kerül) - aminek következménye, hogy:
- kihűl, a nő részéről is "rutinná" válik a kapcsolat (ekkor már valóban lehet esélye egy "hódítónak")
- a nő inkább egyedül marad (még akkor is, ha ez valamelyest szintén kellemetlen)
- vagy (a kötődésével együtt) átpártol egy "rajongóbb" férfihoz / egy olyanhoz, aki bár nem szerelmesebb belé mint az előző, de legalább jobb a külseje, fiatalabb, szubmisszívebb, bevállalósabb, "élvezhetőbb" (tetszés szerint kiegészíthető a lista)

*nyilván ebben mindig az a viszonyítási alap, mennyire szerelmes a nő és milyen szerelmet "idealizál"; tehát ha én valakibe "alig" vagyok szerelmes, de ő nálam teszem azt egy kissé jobban, már jól működhet a viszony; de még akkor is, ha ugyanannyira
az egyetlen _kerülendő_ stratégia, ha a férfi a nőé alá akarja csökkenteni az érzelmei intenzitását"

a ferfihangosok ellentetesen latjak.
te azt mondod, hogy a no osztonosen a ferfie ala fogja (igy vagy ugy) csokkenteni "erzelmei intenzitasat", vagy szenvedni fog es arrol fog szolni a kapcsolat, hogy egy olyan helyzetet "idealizal", amiben a ferfi rajong erte jobban. (a nonek tudom az a lenyeg, hogy o ne rajongjon jobban, nem a ferfi rajongasanak hianya vagy meglete)

ok meg azt mondjak, a ferfi osztonosen valoban igy tenne, de tudatosan muszaj "kevesebb szerelmet mutatnia", mert csak igy tudja a no szerelmet fenntartani.

a te verziod fele hajlok.:-)

de a kerdes, amit kaptam:

"Ha a női természettől távol áll, hogy ő "rajongjon" jobban, miért lesznek nők kpopboyokba szerelmesek, vagy miért vonzódnak egyoldalúan hozzájuk?"

kicsit komolyabb tema, a htb, depresszios, frusztralt nokrol.:-)
statisztika elemzes.

abba belegondoltatok, hogy nem biztos, hogy a haztartasbeliseg meg hagyomanyos noi szerep okozz frusztraciot, depressziot, hanem a frusztralt, depresszios nok nem tudnak akkora aranyban munkat vallalni, mint az egeszsegesek?
ez "megtolhatja" a statiztikat es ugy tunhet, hogy a htbseg okozta a bajaikat. de nem biztos, hogy az okozta, lehet hogy csak egyutt van jelen a ketto.

megteveszto egyebkent ez az egesz, mert folyton a szubmissziv meg gyenge ferfiakrol beszeltek es akkor elvileg nekik is boldogtalannak kellene lenniuk.
egy fuggo talan nem lehet vegul boldog? vagy egy gyenge? a gyerekek is gyengek, megis sok boldog gyereket latok.
te is ugy ervelsz, hogy ha valaki "jo vezetot kovet", az ugyanolyan boldog, mint a vezeto.

a fuggesei altal nem tanulhat valamit az ember?
nem edzodhetnek bizonyos reszei?
a mazochistak gyakran ellenalobbak es kevesbe erzekenyek a szadistaknal (vagy nem mazochistaknak).
haszna minden ilyesminek lehet, csak mas teren jon elo.:-)

Nico3 2017.01.01. 16:25:32

Vivien Leigh:
"Ebből is kitűnik,hogy ezen csak közösen lehet változtatni…Hogy hogyan,ez jó kérdés. Az bizonyos,hogy a lányok teljes szexuális szabadsága nem tesz jót,mert hiába jogilag így egyenlő a dolog,valahol azt kéne itt elérni,hogy igen,lányként is már megtehetek akármit,ha akarnám dughatnék naponta mással,jobbnál jobbal (már attól függ kinek mi a jó),de végeredményben ez rosszat tesz nekem.Sőt minden nőnek,magyarul erkölcsi alapon nem teszem meg,”nem tombolom ki magam”,bár megtehetném,mert ezzel nagyon sokat használok egy esetleges későbbi komoly párkapcsolatomnak. Arról nem is beszélve,hogy ezzel pont egy olyan ember tiszteletét vívom majd ki,aki megérdemli,akit nagyon szeretek és szeretnék boldoggá tenni. Én azt hiszem,hogy nagyon sok mai lánynak erről soha senki nem beszélt,nem mondták el nekik,hogy a szexuális szabadosság,mások kihasználása hogyan vezet automatikusan az alfa-özvegységhez…."

Nico3 2017.01.01. 16:25:35

BUÉK mindenkinek!

@jefoo: "Mondjuk tartós kapcsolatra lehet ti is kerülitek, mert az agresszív természetű férfi felfelé elfogadja a hierarchiát, lefelé viszont nem fogja és hogy bíznátok rá egy olyanra a gyereketeket, aki gyerekként mindenképpen gyengébb lesz nála?
Ott már nektek is a gyerekszeretet, gondoskodó hajlam, önzetlenség, kedvesség a legfontosabb, nem? Ezeket nem zárja ki a dominancia vagy a szubmisszivitás, de az agresszió már kizárja őket."
Igen. :))) Mert az lehet, hogy akár egy keleti "domináns férfi", akár egy nő le tudná kezelni a neomaszkulin, agresszív nagy melákokat, akik általában butábbak is a több tesztoszteron miatt. Meg az ideggyenge, ezért agresszív "gizdább" férfiakat is.
De a gyereket pont úgy nem bízhatná rá, ahogy túlórázgató-pénztárca-családot pénzért vásároló patriarcha apukának se lenne szabad rábíznia a szubmisszivitásra kényszerített, ezért frusztrált és rossz anyává vált, nőiességétől megfosztott feleségére.

A patriarchális országokban egyébként maguk a férfiak is élen járnak a gyengébb férfiak, kisfiúk megerőszakolásában és bántalmazásában. Erről azt olvastam, hogy egyes, fanatikusabb egyházak papjai azért is inkább kisfiúkat molesztálnak, mert azok legalább nem estek teherbe.

Szomorú. :'(

@Kalechtor: Ezt nem így kell!
"Boldogság and together, i love you baby, forever (ha változás lesz, szóloK!)"
Már a szövegen is spórolsz? :)))

@ezanevjelenikmegablogokban: @Kalechtor: @KevinT: Már megint ezzel jönnek, hogy a férfi a szexért adja el az apaságot meg a civilizációépítést. :'(
"A másik ok szintén nem ördöglakat: sosem volt ilyen olcsó a pina, mint manapság. A fiatal férfiak többségének 20-25 éves korára összejön néhány csaj, megtanulják, hogy a rendszeres szexhez nem kell házasság, elég a barátnő is."

Nem mintha minket ez zavarna, de akkor most mi is van azzal a "ténnyel", hogy a huszonéves fiatal férfiak szex és nőhiánnyal küzdenek, mert a korukbeli csajok 38 éves, magas társadalmi státuszú, sikeres alfákkal létesítenek kapcsolatot? :P

Amúgy meg legyenek csak szexjátékszerek és élvezzék, hogy a végén olyanok lesznek, mint annak a halfajnak a gyengébb, parazita hímjei, amelyek csökevényként csimpaszkodnak a nőstények testére. :D
s28.postimg.org/hduv08jod/nok.jpg

Tényleg elkezdődött a mai fiúk között egy ilyen tendencia. Az egész valószínűleg annak az eredménye, hogy a jogi korlátozás és fizikai erőszak már tiltott, emiatt egy-két generáció óta a lányok ösztönösen inkább az ilyen fiúkat szokták előnyben részesíteni. Fel kellene ébredni végre, hogy a nőnek nem az jelenti a "férfit", aki helyette akarja betölteni a családban a "női szerepet", de annak csak előnyös oldalait birtokolva, miközben elmegy túlórázó pénztárcának, nem kötődik rendesen a gyerekeihez és megtartja a "férfistratégia" előnyös oldalát is (magszórás).

Viszont nem csak ez a tendencia kezdődött el, mert ezek közül a fiúk közül kerülnek ki a modern, jó apák is. Hogy az lesz-e belőlük, az meg általában már csak a nő személyén múlik és pont nem abban az értelemben, hogy megpróbálja "szexmegvonással" és "kapcsolatfüggéssel" magához láncolni őket. :)))

KevinT 2017.01.01. 16:26:32

@Kalechtor: ??? en se latom,hogy huszoneves lanyok tomegesen 30 feletti ferfiakkal hazasodnak. Nem is latok huszoneves lanyokat hazasodni senkivel(akkor se ha a negyvenes fickok elvennek oket). De ez a kommentelo ILYET LAT.:D
"A másik ok szintén nem ördöglakat: sosem volt ilyen olcsó a pina, mint manapság. A fiatal férfiak többségének 20-25 éves korára összejön néhány csaj, megtanulják, hogy a rendszeres szexhez nem kell házasság, elég a barátnő is. Harmadszor pedig mindkét nem társadalmi érésének a határa erősen kitolódott. Az egyre több diplomás fiatal egyre kevésbé akar egyből fejest ugrani a házasságba. Ha egy szakmunkás 24 évesen házasságot köt, már van mögötte 5-6 munkával töltött év, amikor pénze már volt, “kiélhette” magát. Egy frissdiplomás meg ugye még csak ekkor kezd bele a dologba.
Nem tűnik úgy, hogy a huszonéves férfiak tömegével könyörögnének házasságért a Kelet- Európában még elég nagy számban jelen lévő kedves, normális huszonéves lányoknak. Ezeknek a lányoknak a harminc fölötti férfiak tesznek ajánlatot és a huszonéves férfiak ezzel teljesen meg vannak elégedve, van min. 10 évük “kiélni” magukat."

ezanevjelenikmegablogokban 2017.01.01. 16:27:12

@Kalechtor: @Nico3: nesztek, ERDEMI cafolat.:-D

"Két hazug, férfigyűlölő komment miatt még nem lesz kevésbé igaz az eredeti szöveg."

forum.index.hu/Article/jumpTree?a=142237690&t=9165170

csak azt nem akarom hallani, hogy "tipikus ferfiagyu no, akinek biztos a gyurusujja a hosszabb es ferfilogikaval csak ennyire kepes", mert HUMORNAK hoztam!

Kalechtor 2017.01.01. 16:54:27

@Nico3: "A patriarchális országokban egyébként maguk a férfiak is élen járnak a gyengébb férfiak, kisfiúk megerőszakolásában és bántalmazásában."

És nem csak a feleség, de a férjgyilkosság is több. :)

"Mert az lehet, hogy akár egy keleti "domináns férfi", akár egy nő le tudná kezelni a neomaszkulin, agresszív nagy melákokat, akik általában butábbak is a több tesztoszteron miatt. Meg az ideggyenge, ezért agresszív "gizdább" férfiakat is."

Vagy "gyengébb félként" megölik őket a feleségeik valamilyen eszközzel, mondjuk egy késsel, ha már nem bírják tovább; hátba szúrja a nő, vagy álmában ledöfi, esetleg megmérgezi.

A magukon uralkodni képtelen nők, ugye... :)
Eközben az "agressziót" sokan nyíltan sztárolják "férfistratégiaként".

Egyrészt az objektív meggyőzés helyett volt szüksége erre a (neomaszkulin; hagyományos) férfinak - másrészt a kényszer, a nő megfélemlítése, fenyítése volt az ok.
Egyben a nők "elgyengítése" is, pszichésen. A bántalmazott nő összezavarodhat, elvesztheti a stabilitását, ők meg felcserélhetik az okot az okozattal és kijelenthetik, hogy lám: egy nőnek ez "kell", hogy kemény kézzel fegyelmezzék és irányítsák, hisz oly labilis és instabil.

A női természet nem arra lett kitalálva, hogy a férfira hagyatkozzon. Hiába stabil és erős egy férfi, még a fent, általam felvázolt "dominancia" sem fogja a nőből kiváltani, hogy vezetőjeként bízik benne, rábízza az életét (annak irányítását) és boldogan, önként követi.
A nőt ehhez "meg kell buherálni". :)

Nem a férfiak hibája, vagy tehetségtelensége ez; hiszem, hogy eljuthatnak erre a szintre. És jó vezetői lehetnek mondjuk más férfiaknak. ;)

Két dolgot írtam az agresszióról.

Az egyik, hogy sosem élnék egy fedél alatt olyannal, aki "fél tőlem".
Én is szoktam enni, aludni, engem is hátba lehetne szúrni egy késsel.
Sosem osztanék meg ágyat és asztalt olyannal, aki "miattam" már a padlón van - és semmi vesztenivalója nincs.

A másik - hogy a dominanciához képest alacsonyabb szintet képvisel; és ilyen értelemben gyengeség.

Számoljátok meg, hányszor éltettem vagy helyeseltem a férfiakkal szemben megnyilvánuló, női agressziót, vagy az agresszió bármilyen formáját.

"Már megint ezzel jönnek, hogy a férfi a szexért adja el az apaságot meg a civilizációépítést. :'("

Nem értem, hogy ha a férfiakat se nem családfőségre, se nem családapaságra tervezték - ugyan miért lenne akkora probléma, ha a nők tényleg "megfosztanák őket a családtól"?
Csak a szexhez való biztos hozzáférés miatt?

Mert az ma már másképp is megoldható... és tényleg nem kellene erőltetni, ami ennyire nem megy, s amire férfirészről ennyire nincs igény (a modern férfiaknál, valóban monogám fajoknál sikerül, de most kénytelen vagyok belehelyezkedni abba a nézőpontba, amiben önmaguk szerint ők csak "tenyészcsődörök")

Ellenkezőleg: a tudás alapú társadalomban olyan berendezkedés kialakítására volna szükség, mely a nők számára biztosítja, hogy (magas státuszú munkahelyekre jutva) egyedül is képesek legyenek felnevelni a gyerekeiket.
A férfinek ez "nem fontos" - a néhány család és szexmentes férfitudóst leszámítva civilizációt ugyanis csak "muszájból" akar építeni, ahogy családot és utódgondozást is "muszájból" akar, hogy hozzáférhessen a szexhez...

A férfitől tehát nem vennénk el semmi egyebet, mint az erőszakkal rákényszerített motivációt. :)

Mondok valamit: fel kellene hagyni eme természetellenes dologgal és szexet kellene adni a férfiaknak. Még többet. Szexrobotokat, virtuális szexet, szexuális segédeszközöket - ingyen. Vonuljanak csak ki a magasabb rendű értékek közeléből ők maguk, mert mindaddig nem válhat az emberiség igazán fejletté, míg nem kerül mindenki a helyére.
A nők a civilizációépítés feladatának ellátására (melyre az utódlás folytán nekik vannak ösztöneik), a férfiak meg a "spermadonoréra", amit maguk választottak.
S mivel "utódaik" nem (nekik) lennének (sokszor ők írják: ha van szex, utód nem is kell...), magas egzisztenciára sem volna szükségük. Ellenben hasznos lenne nekik alanyi jogon biztosítani minden olyan "szépítészeti eszközt", amellyel megfelelő szexjátékszert varázsolhatnak magukból.

(hogy lefordítsam, amit a kolléga kijelent, nem több és nem kevesebb, mintha én azt mondanám: minek vágyna gyerekre egy nő, hiszen már másból is meg tud élni... az önfenntartás könnyedén elérhetővé vált, nem kell szülnie senkinek az "eltartásért")

No, az ilyen nő volna kb olyan szintű "anya", amennyire egy fent hivatkozott férfi alkalmas az apaszerepre és méltó arra hogy saját családja legyen.
(ráadásul hogyan várhatják a huszonéves lányoktól, hogy gondoljanak bele, mi lesz velük 30 év múlva - holott ők szülhetnek majd egyedül is és idős korban sem őket viseli meg jobban a "szingliség"?)

A nyugati cégek és kormányok meg talán csak ezért ölnek nagyobb pénzeket a női karrier támogatásába; hisz ott van igazi elkötelezettség és elhivatottság. Egy férfire felesleges apellálni: nincs benne elég ambíció ahhoz, hogy a "szex élvezetét" kivonva a képletből is helytálljon. ;)

Kalechtor 2017.01.01. 17:08:34

@ezanevjelenikmegablogokban: De, ugyanolyan boldog lehet a függő is, mint a független, ha a függése kielégülésre talál. A gyenge is az erős mellett. Ugyanolyan boldog lehet a szubmisszív, mint a domináns, egy csecsemő, mint egy felnőtt.

Csak a szenvedő nem... bár még egy mazochista is lehet boldog.
A szenvedés és függés meg néha (meghatározott szempontból persze, mert nincsenek "abszolút" értékek és fejlődés) nagyobb fejlődést és értéket inspirál_hat_, mint a boldogság és függetlenség. Azon törekvés melléktermékei ezek az "értékek" is, mellyel a szenvedést próbáljuk elkerülni - s melyekre az erőseknek nincs szükségük. A függés és szenvedés virágai szolgálnak jutalmul azoknak, akik ezt az árat fizetik - talán nagyobb és mélyebb eufóriát és feloldódást okozva számukra, mint a passzióból űzött művészetben tündöklő tehetség.

A kiegyensúlyozott boldogságszintnél lehet nagyobb a szenvedés utáni, ciklikus feldobottság.

Minden vágyunk és motivációnk dialektikusan nyugszik a korlátainkon. Még én is azért élem meg a valóságnak ezt az aspektusát elemzően és intellektuálisan - és egyben az ismeret bizonyosságába vetett elégedettség érzetével - mert erre késztetett az igény és az enélkül fennálló hiány érzése.

Ugyanúgy működünk mind, csak a kiegyensúlyozottság és összeszedettség más-más szintjein; és nem lehetsz független mindentől...

"Szenvedés nélkül nem érezheted a boldogságot" - tartja a mondás; amiben speciel én személy szerint nem hiszek. Lehetünk boldogak szenvedés nélkül is (jó módszerekkel), bár azt magam is tartom, hogy a kompetencia az ellenhatásban és által nyilvánulhat meg igazán - a _nehézségek_(!) utáni felállás meg erősebbé tehet. Mondom: nehézségek; megoldandó feladatok, _nem_ boldogtalanság. Amelyek közben szintén boldog vagy: a hozzáállásodtól meg a megoldás folyamatától. ;) (azért írom, hogy be ne dőljetek a sok spirituális baromságnak, hogy "muszáj" szenvednetek)
A szenvedésnek lehet utólagos haszna. De "muszájnak" nem muszáj - e "hasznok" más úton is elérhetők. ;)

Ez arról a cikkről jutott eszembe, amit a múltkor hoztatok, s ami oly érdekes volt; de nem volt időm rá.

Mutogatunk az instabilitásra, frusztrációra és depresszióra - az antifeministák a feministákra vetítve; mi meg a hagyományos nőkről szóló studyk alapján. De nem gondoljuk át, hány művészt és zseniális elmét jellemzett is ez.

Ha(!) az antifemiknek igazuk volna (mint tudjuk nincs: a saját és feleségeik, nőik hibáival operálnak) - vajon értékesebb lenne-e mint ember egy nyugodt és kiegyensúlyozott htb, mint egy labilis pszichéjű, női festő? (a példa nem releváns - épp a nőknél függ össze a tehetség a nagyobb összeszedettséggel: de ebben a példában most a fenti összefüggésben való, emberi értékítéletről beszélek)

Nem... és épp szerintük nem volna az. A férfi szerint az az érték, amiből kultúra épül és civilizáció.
"Nőként" talán igen, de ha a nő értéktelen művészként, htb anyaként meg bár betölti a funkcióját, a "férfi" és "ember" szintjét sosem érheti el: a kör bezárult.
A férfivélemény és a férfiaknak való megfelelés szükségszerűen lesz irreleváns.

És vajon nem mutogatnának-e a hagyományos női szerep hiányára az instabilitás okaként - miközben az igazi férfiművészek 99%-a instabil és labilis pszichével bírt? (nyugodjatok meg kisdrágáim, ettől még nem lesz belőletek feltétlenül művész) :)
(azt már hozzá sem teszem, hogy jelentős részük meleg volt, aszexuális, vagy sikertelen a nőknél - ellentétben Szergejjel, a derék analfabéta favágóval, akit semmi nem zökkenthetett ki a nyugalmából)

A bonyolultabb szerkezetek instabilabbak és könnyebben elromlanak - de a nagyobb komplexitás és differenciáltabb megnyilvánulás lehetőségét is magukban hordozzák. És hát: még elromlásuk és ez ellen való küzdelmük talaján is nyílhatnak csodálnivaló mintázatok.

Apropó - statisztikák. :)

Kanton, neked tökéletesen igazad van. Ahogy a kínai kislányok kiugró IQ-ja és teljesítménye mögött sem csupán a plasztikusabb női agy állhat(na) okként (nem szívügyem: más studykban már pont eléggé bizonyították) - hanem, hogy az értelmesebb családok nagyobb eséllyel vállalták kislányokat, a butábbak meg fiúkat - így a butább anyák fiai lehúzhatják a kisfiúkra vonatkozó statisztikai átlagot (nem vagyok ám ilyen nagyvonalú sem, csak szemléltetek: a nagyvárosokban és a hatos szint felett is hasonló eredmény jött ki, ahol ez már nem áll ;) - úgy valóban: a pszichés problémákkal küzdő nők jelentős része nem fog tudni munkát vállalni. Nem feltétlenül azért lesznek pszichés problémáik, mert htb-k - azért lesznek htb-k, mert egyéb irányú problémáik is vannak, ami akadályozza őket a munkavállalásban.

Ez viszont már bőven elegendő ahhoz, hogy az összefüggés kaotikussá váljon.

No de ami "vigasztalhat", hogy az ilyesmi a "patriarchák" statisztikáira ezerszeresen igaz. :)
Igaz arra, hogy az anyák nagyobb arányban bántalmazzák az apáknál a gyerekeiket (bizonyos - épp hagyományos - társadalmi csoportokat kivonva felborul az összefüggés)...

Kalechtor 2017.01.01. 17:13:37

@ezanevjelenikmegablogokban: ...hogy az egyedülálló anyák gyerekeiből nagyobb eséllyel válik bűnöző (nem az apa hiánya a valós ok, ha a társadalmi rétegeket standardizálják), vagy hogy a nőknél a kevesebb előző partner csökkenti a válás valószínűségét (összefüggés a vallásossággal áll fenn, ami egyidejűleg oka a szüzességnek és hűségnek - a sokpartnereseknél meg matematikailag bezavarnak a prostituáltak, "futtatott nők", ahol szintén nem a több előző kapcsolat az instabil viszonyulás közvetlen kiváltó oka)

A matematika gyönyörködtet. ;)

Már az se biztos - ahogy egyszer megjegyeztük, mert mi lehetünk ilyen korrektek - hogy a nők az antifeminizmusuk miatt válnak "defektessé". Lehet, hogy a defektes személyiség nőknél eleve fogékonyabb a leszbikusságra, fanatikusságra, alacsony IQ-ra és emellé, ezektől függetlenül jön be újabb defektként az antifeminizmus. ;)

Ami pont így okozhat htb-séget és frusztrációt _egyszerre_. (ez viszont alátámasztja, hogy nem is olyan kevés nő nem azért htb, mert erre vágyott - hanem mert "muszáj" volt neki)

"nem edzodhetnek bizonyos reszei?"

Októl, motivációtól, indoktól függetlenül a mazochista, a kényszerűségből és függésből helyzeteket felvállaló, azokba belemenő is "edzetté" válhat bizonyos dolgokkal szemben - csak épp a mazochista célja a szenvedés, ezért a folyamatosan növekvő ingerküszöbhöz ezt meg is fogja keresni.
A függésből kiszolgáltatott meg - bár tényleg nem vitatom, hogy más vonatkozásokban edződhet - sokszor gyenge személyiség ahhoz, hogy "megerősödjön".

Ennek ellenére nem hülyeség a "megedzette az élet" nevű mondás. ;)

Ahogy Vivien írta: egy idő után a jóhoz is, a rosszhoz is hozzászoksz, "immúnis leszel", így működik a psziché. Az életösztön meg tiltakozik - a két folyamat egyszerre hathat - és valami érdekes "pengeélen táncolás", hogy a bántalmazott nőből (férfiből) idegroncs válik-e, vagy olyan ember, aki már fel sem veszi, amit mások (szerencsésebbek) még igen. Vagy mindkettő. ;)

Fontos funkciók mehetnek tönkre/edződhetnek meg egyidejűleg, aminek többfajta vonatkozása is fennállhat... a bántalmazott egyszerre lehet végtelenül kétségbeesett és belenyugvó, aki már "független" attól, ami vele történik. Megtanulhatja "állni az ütést", ahogy a ringben tanuljuk. Megtanulhat "esni" (csak aztán tudjon felállni is, ne az ne számítson, a padlón marad-e...)
De ha az nem számít, már akkor sem szenved. A szenvedés egy idő után kiöli a szenvedést magát - ami kiölheti a motivációt a változtatásra.

Folyamatában, ebben az egy részletében ez pontosan ugyanaz az irrelevancia és "sebezhetetlenség" felé való elmozdulás, mint mikor bevéded a határaid, "állod az ütést", "sebezhetetlen" vagy vele szemben - vagy mint mikor elestél-felkelsz, de ebből is erőt merítesz. Már itt sem "függsz" a másik viselkedésétől, a helyzettől. (nyilván abban közös a kettő, hogy végül egyikben sem lesznek mérvadóak a szándékai)
Profitálni nem profitálsz belőle. De már ártani se tud, mert feloldottad az ezzel kapcsolatos függéseidet.

A keleti harcosok haltak meg így. Mikor már biztos volt, hogy legyőzték őket, nem a kétségbeesés lett úrrá rajtuk (azt nem adták meg az ellenfélnek), hanem a büszkeség és "függetlenség"; de érdekes, hogy ebben az esetben épp ezzel tudták "önmagukat megtartani"; vagyis "elmúlni önmagukként".

Ezt jelenti hősként meghalni, mikor - bár nem adod fel az utolsó percig, mégis elismered a vereséget; ám a "méltóságodat" már nem vehetik el.

Nézzétek meg a Kill Bill végén. ;)

youtu.be/m5IDxINZd-o (nem ugyanaz, mintha életben maradtál volna és "domináns emberként" folytathatnád tovább az utadat: sőt, győztesként - _de_ ugyanúgy "irreleváns" a másik viselkedése, így, hogy méltósággal haltál meg a keze által (több úton is el lehet jutni ugyanoda, ha csupán egyetlen vonatkozást ragadunk ki; a többi vonatkozás viszont nagyon nem mindegy))

Győztes - és "hősi halált halt" (negatív a szereplő, de értjük); mindkettő független. Talán (végül) még egyenrangúak is.
De ez már az az "erő", amiről beszélni szoktam.

Jó, egy film, mondhatni ilyen talán nincs is - de ez a nő úgy halt meg, ahogyan élt...

"a te verziod fele hajlok.:-)"

A férfiak hozzá vannak szokva a hierarchiához. Megszokták az "alfahímvilágban", ha vonzóbb/erősebb társaik után csak sokadikként párzottak. :)

De mutass nekem akár egyetlen nőt is, aki elfogadná, hogy nem első a sorban - _úgy_, hogy a férfi nála első helyen szerepel; illetve aki elfogadná, hogy jobban kötődik a férfihoz, mint az hozzá. (itt az ő kötődése a hangsúlyos - nem a férfiétől függ)

Leszámítva a hagyományos nőket; ám ne feledjük, az ő kötődésük nem szerelmi vagy szexuális, hisz a patriarchákat a nők nem látják férfinak. ;)

Az elejénél maradva: valójában a hímnemnek lenne való a "háremfiú" szerep. :)

@KevinT: "en se latom"

Volt egy vizsgálat, amiben _ösztönösen_ még a 40 feletti nők is a ~18 éves fiúarcokat látták legvonzóbbnak. A kutatók meg is magyarázták, hogy biztos "anyai érzelmeket" váltottak ki belőlük. ;)

A többit később... :)

ezanevjelenikmegablogokban 2017.01.06. 23:03:27

@Nico3: @Kalechtor: "Mi, a modern párkapcsolat hívei, nem akarjuk a "család vezetőjeként" is kidobni a nyakunkból a felelősséget. Ha mi vállaljuk fel ezt a szerepet, nem fogunk a férfira mutogatni, hogy azért vagyunk ingerültek, agresszívek, vagy gyerekverők, mert ő (a "minket követő fél") nem volt velünk elég kedves, vagy nem nem hozta be reggel a kávét és nem csinált szendvicset (vagy nem "adott" többszörös orgazmust).

Ellenkezőleg: ha mi, nők válunk családfővé, akkor lesz az egész család közérzete és kiegyensúlyozottsága a mi felelősségünk és RAJTUNK fog múlni, kedves e a férfi, hoz e szendvicset, készít e kávét, van e többszörös orgazmus."

a ferfi is vallalja a felelosseget, csak adjanak neki hozzá "eszkozoket".:-D
ostor, korbacs, gyamsag, noi egzisztencialis kiszolgaltatottsag. (persze nem gondolom komolyan!)

"A férfiak eszközök, láthatatlan, csereszabatos, pótolható munkagépek. Az ő választásuk. Majd születnek a cikkek, hogy a lakás "a nő otthona", a gyereket a nő "az apja ellen hangolja" és mivel nincs megfelelő apa-gyerek kötődés, a sportcipőjére, iskolapénzére "kért" pénz is golddiggerkedés és lehúzás."

nem egeszen.
hat a ferfi is, nem kozvetlenul, de kozvetve a gyerekre.
szexista apjuk miatt kevesbe motivaltak az ilyen apak lanyai.
a gyerekek tovabbviszik a mintat.
annyiban irtal igazat, hogy kimarad a kozvetlen hatas, amit az egyuttlet biztositana.
az anya gesztusai, gondolatai epulnek be, a kotodes az anyahoz lesz erosebb.

ezanevjelenikmegablogokban 2017.01.06. 23:03:33

@Kalechtor: "Egyrészt az objektív meggyőzés helyett volt szüksége erre a (neomaszkulin; hagyományos) férfinak - másrészt a kényszer, a nő megfélemlítése, fenyítése volt az ok.
Egyben a nők "elgyengítése" is, pszichésen. A bántalmazott nő összezavarodhat, elvesztheti a stabilitását, ők meg felcserélhetik az okot az okozattal és kijelenthetik, hogy lám: egy nőnek ez "kell", hogy kemény kézzel fegyelmezzék és irányítsák, hisz oly labilis és instabil."

meg mindig nem ertem, hol az objektiv valasztovonal.
nem csak azzal kenyszerithetsz valakit szubmisszivitasra, hogy megvered.
azzal is amilyen vagy, hogy nem vagy hajlando dolgokra "neki", de o meg azoktol fuggne.
ahogy talaloan mondta egy baratom: az is fizikai eroszak egy ferfivel szemben, ha egy no fizikailag NEM tesz meg valamit. nem fekszik le vele.:-) ezzel fizikailag kenyszeritheti a ferfit fizikai dolgokra: udvarlasra, eroszakra.
minden relativ. a kenyszer es valasztas kozti hatarvonal keskeny. ez mar a detereminaltak vagy szabadok vagyunk kerdeskore?

felhet a szankciotol.
attol, hogy ha nem tesz valamit, valami nem fog megtortenni.
(tudom, hogy az erzetrol beszeltel, de o kenyszernek elheti meg. tudom, hogy arrol beszelsz, hogy egy dominanssal kapcsolatban nem annak fogja.)

szoval hol az a valasztovonal, amivel nem fizikailag bar, de nem te "kenyszerited" a szubmisszivitasra?

meg ha onkent kovet, akkor megse rajtad mulik, szubmissziv-e?:-)

a "mindenkibe beleszeret" dolgot ugye nem szo szerint kell erteni?

Nico3 2017.01.06. 23:03:56

@Kalechtor: Haya válasza nagyon ügyes. AI szerint meg "iszonyúan fosnak a femcsik" Katától. Szörnyű. :)))
forum.index.hu/Article/jumpTree?a=142332581&t=9165170

Hát nekünk is első a családunk, nem kérdés, csak épp vagy az a párunknak is, vagy csak azért, hogy "pénztárcaként funkcionáljon", nem vettünk volna MAGUNKHOZ egy férfit tartós kapcsolatra. Pénztárcánk köszönjük, van saját. Meg az "idomított férfi vagyok, jajj, a szemét golddiggerek!" nevű hisztire se vagyunk kíváncsiak (még azt is egy nőtől tanulták!). :D

Kalechtor 2017.01.07. 00:11:04

@Nico3: Gondolkoztam ezen az "otthon melege" projekten, hogy mit is jelenthet azon kívül, hogy ki kapcsolja be a fűtést... :)

Meg a másik fél "kiszolgálásán" kívül.

Feljött itt már a vezetői szerep - vagy egy más értelemben tán azt takarhatja, hogy a lelkileg erősebb fél (mármint a nő) gyámolítja a lelkileg gyengébbet.

Lassan biztos vagyok abban, hogyha valaki erre az "ambivalens" viszonyulásra vágyik, annak hátterében valami érdekes anyakomplexus, az anyától való elszakadás képtelensége állhat. (további érdekesség, hogy Hitlernek is anyakomplexusa volt)

(ha nem egészen mostani formájában - vezetőként -, saját részről legfeljebb úgy tudnám megélni ezt, hogy x év múlva milfként veszek magamhoz egy fél tucat nagyon fiatal anyakomplexusos fiút, akiknek valóban az "otthon melegét" biztosítom (pláne ha biszexek lesznek ;) - tehát bár ki nem szolgálom, de lelkileg minden további nélkül gyámolítom őket és nagyon-nagyon kedvesen mosolygok domináns nőként rájuk ;)

Másképp ugyanis nekem is ambivalenssé kellene válnom hozzá, mert enélkül hogy a túróba lehetnék egy patriarcha lelkileg erősebb gyámolítója, aki közben családfő/gyámkodik fölöttem...?

"Pénztárcánk köszönjük, van saját."

A "pénztárca" dolgot azzal kísérlik meg kivédeni, hogy épp a férfiak építenek egzisztenciát a családjukért. A nők meg csak "hobbiból" és "önmegvalósításból".
Ezt rögtön két "biológiai" vonatkozás is cáfolja.

1) "erőforrásgyűjtő" ösztönei az _egész élővilágban_ a nőstényeknek vannak (pontosan az utódgondozás miatt)
2) ahhoz, hogy a férfi valóban a családért tegye, szükség volna az "apai ösztön" kifejlődésére (ami mint tudjuk, "magától" nem adott); ezt viszont az utódokhoz való szoros kötődés idézheti elő, mely bizonyítottan a _gyakorlatban együtt töltött idő_ függvénye
mindezek hiányával a férfi egzisztenciaépítése legfeljebb a párőrzésről szól :)

@ezanevjelenikmegablogokban: Még úgy se vállalta. ;)
Érzetekről és hozzáállásról van szó, Kanton. A "felelősségvállalás" azt jelenti, hogy a helyzetért, az állapotomért, a másik állapotáért nem másokra mutogatok - hanem azt mondom, hogy ez, ami van "rajtam múlt". Ha ostor és korbács van, meg női szenvedés meg boldogtalanság, frusztráció, düh, agresszió, bosszankodás - akkor az is. :)

Másrészt az "örömmel és boldogan" követi a férfi a nőt (magától) azt jelenti, hogy mindezeket is így teszi meg; és nincs benne egy "ellenérzés", hogy "de jó lenne nem vinni neki kávét, bunkóskodni vele, nem "kielégíteni"... de hát félek/tartok a "szankciótól"" (a szankció fizikai erőszakot is jelenthet, de azt is jelentheti, hogy nem lesz szex a nővel)

Írtam ezt:

"Ég és föld a különbség aközött, ha félnek tőled, ezért kellemetlen dolgokat is megtesznek (mert tartanak a még rosszabbtól) (esetleg s. szindrómából megkedvelnek, s hogy bevédjék a helyzet ellen a pszichéjüket, elképzelik, hogy szeretetet és kedvességet kaphatnak tőled); és aközött, ha tisztelnek, példaképnek tekintenek és/vagy önként és örömmel bíznák rád az életüket.

Kb a "ne bánts"!/"vezess!" különbsége ez. ;)"

Egy másik oldalról közelíti meg, ám fentiben is az "érzet", a szerepazonosság számít. Shit teszt előfordulhat - de azért, hogy megbizonyosodjanak a női dominanciáról, vagy ha már nincs szükség bizonyítékra: a "játékért", hogy változatos formákban élvezhessék annak megnyilvánulásait. ;)

Ezért szoktuk a kiegyensúlyozottsággal és (jó) közérzettel kezdeni. Meg a boldogsággal - mert főleg ez az erősebb, dominánsabb fél felelőssége.
És ezért emeltem ki ennek ellenkezőjét a nőknél: az ellenérzést, szenvedést, összezavarodottságot; hogy a nőt "meg kell buherálni" ahhoz, hogy ne magát vezesse. Csakhogy a nők ebben a helyzetben frusztrálttá válnak és nem "biztonságban" érzik magukat, továbbá mindig megmarad az ellenérzet, mint annál a szituációnál, mikor ők "szerelmesebbek" a férfibe; de egy idealizált, el nem ért "helyzetbe" azok... :)

Rámutató jelleggel élve: ez az elnyomott és szubmisszív közötti fő különbség is.

"meg mindig nem ertem, hol az objektiv valasztovonal."

A dominancia-szubmisszivitás határmezsdjén.
Az "egyenlőségnél".

Tartalmilag meghatározhatatlan - de nem mondhatja, hogy azzal kényszerítettem szubmisszivitásra, hogy nem vállaltam fel én, neki ezt a szerepet.

Ezt jelenti, hogy "önként követ" a másik.
Amire szintén nem mondhatja, hogy azzal kényszerítettem rá, hogy én nem voltam hajlandó követni őt.

Ő lehetett volna olyan, mint én - pontosan addig a pontig, ameddig én ilyen vagyok. Amíg nem kényszeríthet szubmisszivitásra és arra, hogy kövessem. Én ez ellen nem alkalmaznék semmiféle kényszert.

Ha nem lett ilyen - önként követ és önként szubmisszív; mármint az én kényszeres hozzájárulásomtól függetlenül. Ez az én részem. ;)

Az igazi vezetőt nem zavarja, ha nem követik; nem függ ettől. Mellette is sétálhatsz: irreleváns (vagy) neki. Az igazi vezetőt mindig azért követik, mert _akarják_ követni. ;)

Kalechtor 2017.01.07. 00:19:19

@ezanevjelenikmegablogokban: Választhatsz.
És nem mondhatod, hogy azért kell követned, mert ő nem követett téged - és _ezzel_ elnyomott.

Ahogy egy vitában se mondhatod, hogy a másik fizikai agresszióra kényszerített, azzal, hogy logikusabban érvelt nálad. ;) (vagyis mondhatod, a te dolgod, érezhetsz is így - de értjük a példát: nem akadályozta, hogy te is logikusan érvelhess ;)

Általánosságban véve mindenütt ez egyébként a választóvonal: hogy a másik nem kényszerít, nem nyom el téged azzal, hogy nem ő lett "olyan" amit te magadra vonatkozóan tőle elnyomásnak/kényszernek élsz meg.

Példa az egyéni felelősségre: a szubmisszív fél felelőssége, hogy "kit követ". De onnastól a dominánsé, hogy: változik (csalódást okoz) -e; megfelel-e a szerepnek, amire vállalkozott.

Az utolsó: dehogynem "rajtam múlik". Két szubmisszív nem tudja követni egymást. ;)

A "mindenkibe beleszeret" dolgot persze, hogy nem szó szerint értjük.
A lényeg a (szex-; kapcsolat-) függésen keresztüli aktusa a folyamatnak: amihez (annak fokától függően) a többi preferencia/a tűréshatár is idomul.
A hiány okozta szenvedés és annak foka lesz meghatározó. Az "érzelmi prostitúciót" e hiány gerjeszti. (az elsődleges - jóval a "célszemély/célszemélyek" megismerését megelőző időben - a "szar kapcsolat/szex nélküli létezés" (érzet szintjén); ami a kötődést spontán "megelőlegezi" (nyilván itt is az ehhez idomult preferenciákon belül))

ezanevjelenikmegablogokban 2017.01.08. 15:06:16

@Kalechtor: eleg relativ.:-)

meg egy kerdes a "nagyon eros, dominans nokrol": ha ok ugy is lefekszenek egy ferfivel, hogy nem kotik ki, hogy a ferfi ehhez kotodjon hozzajuk, meg tegyuk fel ugy is, ha utolsonak hozzajuk kotodik, akkor a ferfiaknal nem eppen azok lesznek "kotodesben elsok", akik ezt megis elvarjak toluk a szexert?

ha a ferfi ugy is jo a nonek (szexre), hogy nem kotodik hozza, minek szeretnenek bele?

ja es meg egy.

nem erosebb az a no, aki ugy is kepes elvezni a szexet egy ferfivel, hogy szubmissziv vagy mazochista, nem kinyaljak a segget hanem analszex meg melytorok is megy?:-D

Nico3 2017.01.08. 15:08:45

@ezanevjelenikmegablogokban: "a ferfi is vallalja a felelosseget, csak adjanak neki hozzá "eszkozoket".:-D
ostor, korbacs, gyamsag, noi egzisztencialis kiszolgaltatottsag. (persze nem gondolom komolyan!)"
Azért is vállalná a felelősséget a férfi, ha kést állítanának a hátába, megmérgeznék vagy kiherélnék? :))) A patriarchális országokban verik a nőket. És ott a legtöbb a férjgyilkosság.
Jelképesen odaállna a férfi és azt mondaná: rajtam múlt, hogy kést döftek a hátamba, gyűlöltek, megmérgeztek, lemészároltak?
Mert lennének akik kihúznák a kést a hátukból fordított esetben és azt mondanák: igen, én voltam a hülye.
A hülye Kalechtor például, meg a hülye BigG-ből is kinézem. :D

Kalechtor 2017.01.08. 16:08:22

@ezanevjelenikmegablogokban: Ha egy nőnek irreleváns, kötődik-e hozzá/szerelmes-e belé a férfi (és ő sem kötődik/szerelmes) ahhoz, hogy képes legyen élvezni vele a szexet; tehát ha egy nő szexuális élvezet szempontjából független a férfi(ak) kötődésétől és szerelmétől (magától a személytől, esetleg a _vele_ való szextől / a szextől "úgy általában" is) - az szerinted a férfinél a nő követésére való hajlandóság szempontjából "alacsonyabb" státusz, mintha csak akkor lenne hajlandó (és csak azzal) élvezni, aki szerelmes belé és kötődik hozzá?

Mert ugye ezt írtad: a nagyon "erős nők" azokkal is lefeküdhetnek, akiknél kötődés, szerelem szempontjából utolsó helyen szerepelnek - ezért a férfiak nem őket fogják "követni" (nem beléjük lesznek szerelmesek); hanem azokat, akik ezt az ő kötődésüktől, szerelmüktől teszik függővé.

Itt megint a relevancia-irrelevencia, függés-függetlenség fogalompár találkozik.

És ebből a szempontból már nem "erő", mikor egyesek azért vágynak a férfi figyelmére, szerelmére, kötődésére, függésére, mert ezektől a dolgoktól "függenek"; tehát mindez nem "tét nélküli, irreleváns" nekik. A függés meg paradox módon nemhogy javítaná, de egyenesen rontja az "alkupozíciót": ez a "gyenge nők paradoxona".

- ha erős vagy és irreleváns a férfi kötődése -> irreleváns a férfi kötődése
- ha gyenge vagy és (ezért is) releváns lehetne -> talán azért nem lehet, mert túlzottan függsz tőle ahhoz, hogy "tárgyalóképes(ebb)" lehess (nála)...

"ha a ferfi ugy is jo a nonek (szexre), hogy nem kotodik hozza, minek szeretnenek bele?"

Fogalmam sincs. És hogy őszinte legyek: nem is igen érdekel. ;) (hacsaknem intellektuálisan)
(nekünk nem szokásunk a "domináns(nak hitt) férfiak" hibáiba esni; mi nem azért vagyunk függetlenek a férfiak ilyen vagy amolyan viszonyulásától, hogy azzal váltsuk ki azt a viszonyulást ;)

*emlékszel arra, mit írtam a vezetőkről, meg arról, hogy az igazi vezetőt miért követik? :)

"nem erosebb az a no, aki ugy is kepes elvezni a szexet egy ferfivel, hogy szubmissziv vagy mazochista, nem kinyaljak a segget hanem analszex meg melytorok megy?"

Objektíve, pusztán attól, hogy szubmisszív vagy mazochista - nem. Csak mást preferál és máshol lesznek a határai.

Megint több szempont is fennállhat: ha az elején azért ment bele, mert valamiben "függött" a férfitől, ezért "bevállalta" neki - gyenge volt. Ha később bármely része, bármennyire is megedződött ettől - abban a vonatkozásban már erőről beszélhetünk.

Ha (x szempontból) erőből képes élvezni - erősebb; ha függésből, gyengeségből (teszi; élvezi) - gyengébb.

Emiatt lehetnek képesek "semleges", sőt, domináns férfiak is hasonlók élvezetére.
Hovatovább - emiatt lehetnek a mazochisták is erősebbek a szadistáknál.

(a férfiak célja a mélytorok-análszex kettőssel viszont nem az, hogy a nő (bármilyen értelemben) erősebb, dominánsabb, függetlenebb legyen; hanem épp ennek ellenkezője szokott lenni - legalábbis én nem hiszem, hogy ezáltal akarnak felnézni a partnerük magukénál nagyobb "sebezhetetlenségére", miközben attól olvadoznak, mennyire állja a nő az "ütést", aminek ők a tizedétől is "összeesnének")

Erre tehát megint nincs "tartalmi" válasz.
De bemásolom egy sokat idézett, régi kommentemet - nyilván a "hagyományosnak" hívott, "meghasonlott" férfiakról (asszem konkrétan a túlkompenzáló szubmisszív férfi volt a téma talán :)

"A szeretet-gyűlölet kérdéséhez idézném a Nico által írtak egy részét.

"Egyetlen lehetőség, ha a nő megőrzi a stabilitását, nem hagyja magát szó szerint különböző részekre darabolni."

Ez teszi lehetővé, hogy szeretni tudd emberileg a másikat. Nem úgy értettem, hogy feltétlenül így fog történni, ha megismerted. Ez egy választás. Annak ellenére, hogy gyakran vinne játszmákba, vagy szeretné elérni azt, hogy gyengévé, függővé, meghasonlottá válj. Tényleg nagyon röviden leírom, hogy látom az egészet.

Engem elég sokat próbáltak érzelmileg zsarolni, vagy manipulálni. Nem feltétlenül szó szerint. (mostani (talán már felesleges) hozzáfűzés: hogy ez _nem_ panasz; mert egyrészt nem tudtak; másrészt ha zavart (volna) is csak azért, mert nem lettem (volna) elég erős ahhoz, hogy "segítsek rajtuk"; ne gyűlöljem ezért őket, etc.)

A lényeg mindig az volt, hogy ha szeretem, ha fontos nekem, hát miért nem tudok érte áldozatot hozni? Természetesen úgy, hogy elkezdek függeni tőle és alárendelem magam, gyengébb leszek nála.

Nos, tudok áldozatot hozni. Emberileg. Itt fűzném közbe, hogy én sosem vártam sem gyengeséget, sem függőséget senkitől, ahogy kifejtettem annál a résznél, amikor arról írtam, hogy csak azokat vezetem szívesen, akik szabad akaratukból igénylik ezt, akiknek használhatok vele. Nem erőltetem, nincs rá szükségem.

Az, hogy emberileg tudok áldozatot hozni, sok dolgot magában foglalhat. Nagyon fontos a munkám, az egzisztenciám, de le tudnék mondani róluk. Ha az ember elér egy bizonyos szellemi szintet, akár még az életéről is le tud mondani. De ez a lemondás a függetlenségből fakad.

Kalechtor 2017.01.08. 16:11:47

@ezanevjelenikmegablogokban: Még mindig idézet...

El tudnék vonulni a világtól és képes lennék az egész további életemet puszta elmélkedéssel tölteni.

De nekik ez nem jó. Nekik nem erőből és függetlenségből, hanem gyengeségből és függésből fakadó "lemondás" kellene. Az viszont nekem nem megy. A hagyományosnak tartott, nőtől elvárt női szerep magamra erőltetése, megélése. Előbb adnám az életem valakiért, minthogy egyáltalán csöppnyit is olyanná formáljam át magam, bárhogyan szeretem, sőt, _minél inkább akarnám, annál inkább erőből fakadó nagyvonalú kegyelemkenyér lenne az egész_.

Mert egyrészt képtelen lennék visszaadni azt, amiből fakadt ez a lemondás, másrészt, és ez fontos, nem tudnám átformálni a személyiségem alapjait. Amikor megemlítettem egy ilyen meghasonlott férfinak, hogy mi a maximum, ami tőlem telne(!!) (lecsökkentett igényekkel, elmélkedve élni le az életemet), rögtön az volt a baja, hogy miért kell egy nőnek folyton filozofálni, szellemi dolgokkal foglalkozni, miért nem a férfira hagynám ezt?

Értitek? Az elmélkedést-gondolkozást. A kiszolgáltatottság kell nekik minden téren. Bármiről mondjunk is le, nem jelent számukra semmit, ha nem az lesz a vége, hogy mégiscsak szükségünk van azokra a dolgokra- az erőre, egzisztenciára, bölcsességre, sikerre-de BENNÜK ÉS ÁLTALUK.

Ezért is felesleges foglalkozni ezzel és küszködni rajta. Akármekkora a szeretet és az erő, szeretettel és erővel ezen nem lehet segíteni. Esetleg, ha ő is megerősödik, amivel nekem azért nincs problémám, mert egy bensőleg erős férfi egyrészt nem fog ilyet várni, másrészt nekem nincs szükségem rá, hogy valaki gyenge és kiszolgáltatott legyen számomra, függjön tőlem. Elég a saját erőm, nem azért, biztos van még rajta fejlesztenivaló."

Magyarul: ha a nő "erőből" és dominanciából éli meg azokat a dolgokat, amivel a férfi célja az ő "gyengesége", függése, alávetettsége és szubmisszivitása, azt a férfi a hajára kenheti. :)

A konkrét kérdésedre reflektálva saját részről: ha én képes lennék átállítani az elmémet, miszerint az análszex/mélytorok erőt jelentsen számomra és dominanciát (így tudjam átélni), a férfit meg hitvány, gyenge kis létformának lássam magamhoz képest (nem mert ezt akarom: hanem mert evidens, hogy ebben a sztoriban ha ő nem bírná, hát ő volna a gyengébb); az a férfidominancia/szadizmus/erő/nő fölötti hatalom szempontjából nem csak hogy irreleváns, hanem egyenesen "ellenható" is volna. A szexet meg nem ezért, legfeljebb "ennek ellenére/az ettől való sebezhetetlenség érzetével" élvezhetném.

Másik fontos: ha (akár nő, akár férfi) "erőből" éli meg az ilyesmit - mivel ebben az értelemben nincs függés - nem azért teszi, mert másképp nem szexelnek, vagy nem lépnek vele kapcsolatra.
"Ezt" már említettük annál a szakasznál, mikor a (szexuálisan) szubmisszív férfiakról beszéltünk, akiket még maguk a férfitársak sem látnak "elnyomottnak" - nincsenek ugyanis arra vonatkozó társadalmi normáink vagy hagyományaink, hogy a nők ilyesmit kötnének ki a szex vagy a kapcsolat feltételéül. Pláne nincsenek arra vonatkozóak, hogy még fizikailag is megkísérelnék ilyesmire kényszeríteni a férfiakat.

*és még másabb...

Miért tenné tönkre valaki bizonyos testrészeit - csakhogy "bizonyítsa" (akár önmagának), mennyire "erős"?
Adott szinten túl az análszex/mélytorok már roncsoló hatású... :) (a prosztatamasszázst + a férfiaktól nők felé a nyelv be- illetve feldugását nem sorolnám ide; de durva anális tágítást még kérésre se szívesen csinálnék)
A szemedet se úgy akarod megedzeni, hogy tűket szúrsz belé; meg a bőrödet se úgy, hogy késsel vagdosod.

A szubmisszivitásról ne is beszéljünk, mert a szubmisszív erősebb-e a dominánsnál kérdés "hülyeség". :)

Elhiszem, hogy pszichésen még ezek is erősít_hetnek_ "valamit" - de ez pont olyan, mintha levágnám a fél karom, a fél lábam, vagy direkt megvakulnék, csakhogy bizonyítsam: én még így is milyen "erős" tudok lenni. (de akár most rögtön beledőlhetnék a kardomba is - megmutatván, mennyire "nem függök az élettől" ;)
Vagy elkezdhetném mérgezni magam, drogozni, alkoholistává válni. És miközben "valamiben" valóban erősebbé válhat_nék_ ezáltal: párhuzamosan válnék valami másban gyengébbé... (amire te célzol, az inkább a "nem hatna rám" sebezhetetlenség-koncepció lehet, mikor (nyilván jelképesen) le akarják vágni a karod, ki akarják nyomni a szemed, de 1) beletörik a kard, a tű; 2) "átmegy rajta", ám a karod, szemed sértetlen marad; nem "hat" rád az alkohol, a drog, a rossz minőségű sperma, stb)
A szubmisszivitásnak és mazochizmusnak nem ez a lényege. (a fájdalomküszöb "edzése" soha nem volt ellenemre, de nem "análszexszel" meg "mélytorokkal", lévén azok szexuálisan nem izgatnak, továbbá nem vagyok se mazochista, se szubmisszív)

A test "megedzése" arról szól, hogy egyre "teljesebb" leszel; nem arról, hogy hibásan/hiányosan funkcionálva, félig (direkt) tönkretéve is "jól" működik... :)

Kalechtor 2017.01.08. 16:18:56

@ezanevjelenikmegablogokban: Erre pontosan a "teljesség" módszerét használd, hogy szükség esetén ebből elveszítve is "elég" maradjon. (ami másokhoz képest(!) lehet akár "sok"/"több" is; a te előző állapotodhoz képest azonban kevesebb)
Edzd az érzékeid és reflexeid úgy, hogy bekötött szemmel gyakorolsz. Told ki a fájdalomküszöböd a végsőkig úgy, hogy ne károsodjon a tested (vagy legalább önregenerálódó módon) Harcolj hátrakötözött kézzel. De közben ne dobd el a karod, a szemed, a testi "épséged" magadtól - és élesítsd a látásod, fejleszd a karjaid mozgását és a regenerálódó képességed és épséged. (s ha tökéletes harcművész vagy, _akkor is_ tanulj meg lőni ;)

Ne gyártsunk mi is "hátrányelméletet".

"Én nem hiszek ebben az elméletben, ámbár most már nem vagyok annyira magabiztos, mint amikor először hallottam róla. Rámutattam, hogy a logikus következmény a féllábú és félszemű hímek kifejlődése volna. Zahavi, aki izraeli, azonnal visszavágott: „Legjobb tábornokaink némelyike félszemű!” Mindazonáltal továbbra is megmarad az a probléma, hogy a hátrányelméletben, úgy látszik, alapvető ellentmondás van. Ha a hátrány valódi - és az elmélet lényegéhez tartozik, hogy valódinak kell lennie -, akkor maga a hátrány éppoly biztosan fogja büntetni az utódot, mint ahogy vonzhatja a nőstényeket. Mindenesetre fontos, hogy a hátránynak nem szabad továbbjutnia a lányutódokba."

Nyilván - újra megjegyzem - nagyon sok testileg fogyatékos illetve megkínzott/tönkretett ember pszichéje érdekes módon épp ettől az állapotuktól válik erősebbé és ellenállóbbá; de hiszem, hogy ez a hatás más módszerekkel is elérhető. (és fogjuk fel úgy, hogy e "más módszereknek" is megvannak a maguk kihívásai - amelyek épp abban rejlenek, hogy "mások" ;)
(meg azt is hiszem, hogy nem muszáj "hősként" meghalnunk, ha ugyanazt a hatást elérhetjük életben maradva is)

Amibe sokan rendszeresen belefutnak a kérdéseikkel, az az abszolút erő, függetlenség, sebezhetetlenség kérdésköre.
Ilyen nincs. Nem lehetsz "bármitől" független, "bármivel" szemben sebezhetetlen, "bármely" szempontból erős (meg - jelképesen szólva - mindezek ellenkezőjétől is az)
("minden mindegy" sem lehet)

Ha nincsenek "korlátok" - nincs lét. :)
Elkezdődik az "önpusztítás"; feloldod magad.

Ne pusztítsd a tested - mert az a szentlélek temploma. ;)

A Jóisten azért adott nekünk "határokat", hogy valahogyan megnyilvánulhassunk. Azért vannak korlátaink, hogy értéknek tarthassunk dolgokat.
Ez a világ, benne a sok csodával, a korlátaink miatt épülhetett fel.

Élhetnél kenyéren és vízen, mégis a finom ételeket szereted.
Vagy - neked tudtommal nagyon magas szintű és kifinomult a művészi ízlésed - örülhetnél a "giccsnek" és berendezhetnéd vele a lakásod, ahelyett, hogy "szép" tárgyakkal veszed körül magad. De minek is neked lakás? :)

Ha van némi igazság a hátrányelméletben, hát annyi, hogy a kultúra és civilizáció a függés és függetlenség érzékeny egyensúlyán épült és bontakozott ki, azáltal, hogy mi, emberek sok szempontból függőbbek és korlátoltabbak lettünk "más fajoknál" - de épp ezen a jellegünkön haladva teremthettünk értékeket is.

"eleg relativ.:-)"

Relatív a magyarázat? Nyilván az.

Ebben az értelemben minden viszonylagos; és még az abszolút magyarázatok is e viszonylagosságok összességén nyugszanak. Jobb definíciót nem találsz. :)

Hiába érzi magát elnyomottnak valaki így is, nem a másik "szándéka" nyomta el. Vagy akkor a másik magát is elnyomta. Vagy ő lenne elnyomott, ha előző elérhetné a kívánt állapotot - és akkor valaki (érzet szintjén) mindig el van nyomva; elnyomás mindig van.

Nincs olyan pontos definíciója az elnyomásnak, hogy ha ezt vagy azt teszek vagy nem teszek vele elnyomom/nem nyomom el; vagy ha azt akarom/kívánom neki, mint magamnak (verjem téglákba a - művész - szomszédsrác törékeny kezét?)

Olyan se, hogy ha "hagyom dönteni" - mert azzal (ha korlátlanul hagyom) engem vagy másokat nyomhatna el. Még az én fenti, "relatív" magyarázatom szerint is. (van aki a módját se tudná, hogyan ne érezze elnyomottnak magát, annyira ellentmondásosak a motivációi)

Ez a levezetés így is egy "szándék szintű" volt... :)

A "nem kényszerítem szubmisszivitásra / arra, hogy kövessen" (ergo irreleváns ez a szempont - s legfeljebb annyi számít, hogy én se legyek szubmisszív vele szemben/ne kelljen követnem őt), magában foglalva, hogy nem szándékozom kényszeríteni és nem zavar, ha nem teszi: bőven kimeríti az "én részem".

jefoo 2017.01.12. 22:22:42

@Nico3: Nico, Oroszországban ezután az anyák büntetlenebbül vethetik, molesztálhatják és erőszakolhatják a fiaikat, míg a párőrző pénztárca odavan dolgozni :-(

444.hu/2017/01/11/oroszorszagban-dekriminalizaljak-a-csaladon-beluli-eroszakot

Érdekes egy ország az is, a legnagyobb femdom hatalomként. A feminfo.tumblr.com is orosz.

A bige a homoszexualitást se bírja, pedig az is érdekes, hogy onnan nézik a legtöbb melegpornót, ahol tiltott a dolog.

KevinT 2017.01.12. 22:23:20

@Kalechtor: most nezem a feminfo tumblr-on a ferfiak leggyakoribb fantáziájárol irnak:
"I don’t mind my husband watching sometimes. It can be fun. But usually, mostly, I prefer that he not. I prefer that he wait in the guest room until we’re done. Until my lover gets up, dresses, and leaves.
Then… my husband and I… it’s our time to be together. It’s a ritual with us. First he licks me out and cleans me. All around, in front and back. Everywhere. Then he focuses on my clit and makes me cum.
Depending on my mood and the circumstances, I usually have him turn over, and take him with my strap-on. It’s my favorite time to fuck him like that. He’s always so beautifully accepting and submissive. He puts his ass up for me like it’s the most natural thing in the world.
Or… if he’s earned it, I’ll release him from chastity and he’ll make love to me. Slow, sensuous, gentle, loving. He never fucks me. That’s a rule of ours. Only my Bulls are allowed to fuck me. My hubby… he makes love to me. From my neck down to my toes, and back again. Usually I permit him to cum inside me. Always… he’s required to clean up after himself.
It’s our special thing. I know our lifestyle isn’t for everyone. But it works beautifully for us. I can see it in his eyes, his love for me. The way he adores and absolutely cherishes me. It’s never stronger, never more meaningful than when he’s down with his face between my legs cleaning up after I’ve been with another man, licking and sucking another man’s cum out of me. He didn’t love it at first. Way back in the beginning, he found it to be rather humiliating. It was difficult for him. He resisted. Semen was an acquired taste for him. But slowly, over time, he came to accept it, because he knew how much I loved it. And knew that I expected that of him. Now… he loves it. He actually looks forward to it. He loves pleasing me that way.
Couples like us who share this lifestyle know what I’m talking about. They’ve experienced it. They know."
Ha a szadista ferfinek a no szenvedese kell,de a szadista a leggyengebb,a gyamoltalansaga vonzo lehet a noknek?
a spermarol egyszer azt is mondtad,hogyha az idosebb ferfiak fiatalabbak spermajat fogyasztanak prosztatan vagy szajon at, az jot tenne az allapotuknak.:D (Huvelyen keresztul nem tudjak mert az nincs nekik).
ha a neomaszkulin fogyasztja cicafiuket akkor is van ilyen hatas? Kanton.:D
Ezert tetszik,ha a ferfiak egymassal osszekeverednek?
Volt egy noi karakter,aki izgalmasnak talalta az analszexet. Izgatta, csak nem birta a segge.:( Ha ferfi csinalta a karaktert,gondolod azert volt igy mert arra vagyott hogy analisan megdugjak es ezt noi karakterekbe ulteti at?

ezanevjelenikmegablogokban 2017.01.12. 22:23:47

@Kalechtor: ferfihangos kommentek a szurke 50 arnyalatarol.
ez tetszeni fog.:-)

"Ne feledjük, hogy Christan Grey egy jóképű, magas, sportos, sikeres, gazdag férfi, igazi sármőr, egyszersmind karizmatikus vezéregyéniség."

"Akinek a figyelmét a csodával határos módon egy szürke semmi kis csajszi kelti fel, és nem háremet tart topmodellekből. Női fantasy-regény."

"Pláne hogy a csajjal szemben erősen be is bétásodik."

"Komolyan? Még az is? Szerencsére nem láttam, nem olvastam, csak kb tudom mi van benne."

"Hajjaj de még mennyire. Én 1,75 kötetnyit olvastam el belőle meg a leskelődés.

A gyerekkori traumák miatt lett BDSM fun, de persze a csajszi kigyógyítja, de csak annyira hogy saját újonnan felfedezett mazo vágyai kielégítésében ez ne okozzon galibát. A csaj kora huszonéves és szűz. Sorolhatnám az igazi életből merített adalékokat…"

kezdem erteni ezeket a hatarokat, korlatokat, hatas-ellenhatast.

Kalechtor 2017.01.12. 23:11:13

@KevinT: "a spermarol egyszer azt is mondtad,hogyha az idosebb ferfiak fiatalabbak spermajat fogyasztanak prosztatan vagy szajon at, az jot tenne az allapotuknak.:D (Huvelyen keresztul nem tudjak mert az nincs nekik).
ha a neomaszkulin fogyasztja cicafiuket akkor is van ilyen hatas?"

Elképzelhető. ;)

A cuckold fantáziák tökéletesen illeszkednek a férfiak evolúciójába - mint arra már rámutattunk. :)
A változatosság epigenetikailag életképesebb utódokat eredményez; de ide még az "alfahímelmélet" saját logikája is megtenné.

Mit akar a férfi? Alfábbá válni és alfább utódokat nemzeni. Ez "része" a saját, ellentmondásos szaporodási stratégiájának is (ami megjegyzem, nem azonos a nők által preferálttal)
És hogyan érheti el ezt genetikailag a legkönnyebben... úgy, hogy az utódai még az övéi maradjanak?

Bingó. :)

Ha a nőt, akivel közös utódokat nemz, alfahímek dugják, akiknek spermája epigenetikailag ilyen hatást fejthet ki az utódra. Vagy jobb (és szintén gyakori férfifantázia): ha ezek a "hímek" őt magát is megdugják, vagy kényszerítik a spermájuk lenyelésére. A cuckold fantasyk visszatérő összetevője a "békésebb" változat: amikor az "erősebb" férfi spermáját "csak" a nőből kell kinyalnia... :)
(a nőket meg pontosan azért undorítja partnerük hűtlensége, mert nekik abból semmiféle genetikai "hasznuk" nem származhatott)

A pornólapok és oldalak saját statisztikái szerint e latens szexuális preferencia _hetero_ (sőt: épp hetero...) férfiaknál is majd az első. Már amennyire léteznek "tisztán" hetero férfiak. ;)

A látszólagos alárendelődés - más vonatkozásban épp egy aprócska lázadás akar lenni. :)
Egy önellentmondásos kitörési kísérlet a "béta sorsból"; ami meglehetősen relatív, mert még az erős férfiaknál is vannak "erősebbek".
A férfi pedig győztes szeretne lenni az evolúciós harcban: és épp ezért lesz "vesztes". (nyugi, ebből a nézőpontból a gének győznek, azokat meg mit "érdekli", ha te szenvedsz (is) a "sikerükért"? :)

A génelmélet értelmében még az emberi lény elpusztulása is programozva van. A gének addigra átmásolták magukat egy újabb szervezetbe, ahol hatékonyabban teljesíthetik feladatukat.

Itt jön képbe a mi Erin Pizzey idézetünk (Nico kommentje a "Boldog férfinapot!"-nál) és a nemi erőszak "szörnyűségének" kérdésköre.
(amellett, hogy Pizzey-vel sok dologban akár egyet is tudnék érteni)

A nemi erőszak a női természet és a nők genetikai érdekei ellen hatott - emiatt a nőt vagy _megtörni_ tudta, vagy _megedzeni_.

A hímek közötti hierarchiában viszont a másik (gyengébb, fiatalabb) hím _betörésének_ "természetes" részévé vált.

Az embereknél is gyakran fordult elő férfiak alkotta csoportokban, hogy idősebb, erősebb férfiak ezzel tanították "engedelmességre" az újoncokat.

Ehhez a nőknek semmi közük... :)

A "férfitermészet" (ahogy a hímeken is láthatjuk más fajoknál) az ilyesfajta, erősen patriarchális hierarchiához hamar hozzászokhatott, s a nőkkel ellentétben sosem lázadt: sőt, a rendszert foggal-körömmel védelmezte. Az "újoncként" megerőszakoltak később maguk is erőszakolókká válhattak, ezzel legitimizálva ami velük történt.
Összehasonlításként: a páviánnőstények még a verést is vállalják a félrelépéseik után - és nem tudják őket annyit büntetni, hogy hűségesek és engedelmesek maradjanak. Mármint természetre is. ;)
A másik hím által néhányszor "análisan megdominált" fiatal hím behódolása viszont _végleges és megváltoztathatatlan_.

A leginkább férfipárti a férfierő által behódoltatott férfi. (a nőt sem női, sem férfioldalról nem lehet behódoltatni így - vagy férfi, vagy nőgyűlölő lesz, attól függően, ki bántotta; vagy túllép a dolgon és megerősödik, talán meg is bocsájt - de nem idomul (nem válik érzetek szintjén "szubmisszívvé") és legitimizál)
Emlékeztek a súlyosan szadista bűnözőre, aki a nők alázásáról írt könyvet? Ő volt, akit már magzatkorában fejberúgott az apja - úgy, hogy hasbarúgta a terhes feleségét.
(igaz, volt erről egy olyan elméletünk is, hogy a "kisfiú" ilyenkor csalódik a nőnemben, aki nem tudta őt megvédeni; s a férfiak felnőttként is inkább látják az "anyák felelősségének" a bántalmazó apákat - annak ellenére, hogy utóbbiakhoz nagyobb családon belüli hatalmat rendelnek)

Tények; ennek ellenére természetesen megerőszakolni a férfiakat sincs joga senkinek. Ellenkezőleg: efféle hajlamokkal még jobban kell vigyáznunk "rájuk". :)
Nekünk, nőknek.

Ismertek erősen patriarchális országot (ez azért fontos, mert ott aztán _tényleg_ férfikézben van a vezetés szinte valamennyi aspektusa), ahol a férfiaknak nagyobb problémája lenne, hány kisfiút erőszakolnak meg, mint az, hogy ők is hajdani erőszakolóikhoz válhassanak "hasonlóvá"?

A betörés ilyen értelemben is sikeresnek mondható; vagy talán a spermával adódik át ez is?

Kalechtor 2017.01.13. 00:01:15

@ezanevjelenikmegablogokban: "kezdem erteni ezeket a hatarokat, korlatokat, hatas-ellenhatast"

Gondolj arra, hogy már járni is azért "tudsz", mert a lépteid "korlátoltak". Anyagi vonatkozásra lefordítva: van ellenhatás. Talaj a talpad alatt.
Gyakran értelmetlen kérdéseket teszünk fel és a végsőkig próbáljuk elvinni az "irrelevenciát", ami kétesélyes:

Vagy feloldódnak a "jelentések" (amelyek viszonylagos/duális jellegűek)
Vagy átfordulnak: pl gyengeség lesz az erőből...

Ha lesz időm, majd hosszabban is levezetem. :)

"A gyerekkori traumák miatt lett BDSM fun, de persze a csajszi kigyógyítja, de csak annyira hogy saját újonnan felfedezett mazo vágyai kielégítésében ez ne okozzon galibát. A csaj kora huszonéves és szűz. Sorolhatnám az igazi életből merített adalékokat…"

Átkozott női dominancia. :)

Amúgy meg:

Teljesen valósághű.

Egy traumatizált szadistát még egy huszonéves szűz is képes lehet dominálni. ;)

Nico3 2017.01.13. 12:26:23

@Kalechtor: @ezanevjelenikmegablogokban: Vivien Leigh, férfihang.
Megint igazad van.

"És most amivel nem értek egyet:
“Mert akkor el kéne gondolkozni megint az összehasonlításon: biztos, hogy a nemi erőszak jellegzetessége a lelki sebesülés?… Mindenki tudja, hogy nem. Mindenki tudja, és mindenki be is vallja egy idő után.”

Lelki sérülésről,pedig valóban csak az nyilatkozzon,aki maga is átélte azt.

Az első eset egy könyvhöz kötődik. Nem régen akadt a kezembe párom ajánlására Moldova György “Bűn az élet” c. könyve. (hasonlóan remek alkotás,mint Szabó László 13 bíró/rendőr/ügyész emlékezik sorozata). Ebben az ország különböző megyéi,városai,”kis kmbései”,nyomozói,járőrei,rendőr parancsnokai nyilatkoznak-mesélnek. A B.A.Z. megyei (egyszer azt hiszem már említettem,hogy miskolci származású vagyok) talán nyomozóknál,de lehet,hogy valami parancsnok mesélt éppen Moldovának,aki megkérdezte tőle,hogy volt-e valami felderítetlen,vagy olyan ügye,amikor nem sikerült elkapni a tettest és nagyon emlékezetes. Ekkor mondta el ,hogy van egy nagyon fájó pont az életében,míg él nem felejti el és hatalmas bűntudata van azóta is.Besétált hozzá még a hatvanas évek végén egy 16-17 éves forma lány. Az “édesapjával” éltek kettesben (ha jól rémlik az édesanyja meghalt,de az tuti hogy az anyja nem élt velük). A lány elmondta,hogy az apja 12 éves korától “úgy” használja őt és mivel most lett egy komoly barátja,akinek ezt elmesélte,az persze egyből kiakadt és beküldte a rendőrségre feljelentést tenni.A rendőr elküldte orvosi vizsgálatra. Pár nap múlva lányt berendelték és a következő hangzott el,a felügyelő “kénytelen” elvetni a nyomozást,ugyanis az orvosi szakvélemény szerint,amit a megyei kórház főorvosa adott ki,a lány érintetlen! Sajnálja,de ő ilyen szakvéleménnyel szemben mit tehetne (nyilván féltette az állását is). Kiderült ugyanis,hogy kedves apuka a miskolci bíróság főbírója,olyan kapcsolatokkal hogy…Ezek után a lány csendesen megköszönte,majd két nap múlva leugrott egy emeletes ház legfelső emeletének poroló erkélyéről (a bírót soha nem vonták felelősségre,ne felejtsük el hatvanas évek és kiderült,hogy a lány 4 ! hónapos terhes volt-tehát akárki is volt az apa,a főorvos egyértelműen hazudott és ez csak főbíró papa érdekében tehette) és ekkor bevágott,Te Jóisten,édesapám mesélte,hogy a “házunk” poroló erkélyéről -mi a 8-on laktunk- (az mindig nyitva volt és még ugye nem voltak kaputelefonos megoldások,az ment be ,aki akart) ,még születésem előtt épp otthon volt (anyukám a kisgyerek bátyámmal a nagyszülőknél),amikor kiabálásra lett figyelmes ,amikor lement, ott feküdt szerencsétlen lány . Sokáig (talán már egy ideje újraaszfaltozták a járdát) látszott-nekem is mutatta édesapám a repedést a járdán,ahova esett (okulásként,ha bármi történik, neki szóljak,ő bármi van segít,soha ne válasszam ezt a megoldást),ő mondta el,hogy a lány apja ejtette teherbe a lányt,emiatt lett az öngyilkos. A nyomozó hivatalosan nem tehetett semmit (mert ugye széllel szemben…),de azért gondoskodott róla,hogy “nyílt titok legyen” arrafelé. Nos, ez a lány lehet,hogy sosem ellenkezett,egyszer sem hagyta el a száját,hogy ne,12 éves korától szinte természetesnek vette,hogy “apa” azt akarja tőle,ettől még erőszak volt? Naná ! És “csak” annyira sínylette meg a lelkét,hogy 17 évesen eldobta azt,amikor is szembesült azzal,hogy nem ez a normális,hogy milyen nagy bűnt követtek el ellene és hiába kér segítséget,senki nem tudott/akart segíteni.(és senki nem jöjjön azzal,hogy HA igaz,amit a lány elmondott,mert a rendőr “vallomása” számomra bőven elég,meg az a tény,hogy egyetlen embernek volt érdeke eltitkolni/eltusoltatni a terhességet és az az apuka,meg nyilván neki volt ilyen kapcsolata is). Sokszor jut eszembe a lány,konkrétan minden alkalommal,amikor haza megyek édesanyámhoz és elmegyek a járda mellett…

És a saját eset. Ez sem egy klasszikus erőszak,de ez is kísért már olyan 8-9 éve.Döntse el ki-ki maga,hogy erőszak-e és,hogy vajon mekkora lelki traumát okozott… (ezt nyilván én tudom a legjobban)."

Nico3 2017.01.13. 12:26:30

@Kalechtor: @ezanevjelenikmegablogokban: "Gondolom sokan tudjátok ,hogy a BTK szerint régen házasságon belül nem volt nemi erőszak (ez egy néhány éve megváltozott),magyarul hiába volt válófélben-éltek külön a házasok,a férj igazából bármikor megerőszakolhatta az akár különélő feleségét,törvény szólt róla,hogy házasságon belül nincs nemi erőszak (nem állítom,hogy ezt gyakorta megtették-kihasználták a férfiak,de ettől ez még tény). Ez csak bevezetésként. a házasságom már nagyon nem volt jó (megcsalások-nem a részemről természetesen,de inkább a lelki terror miatt-ezt újból nem részletezném,első hozzászólásom már tartalmazott néhány részletet,már nem tudtam tisztelni és igazán szeretni a férjemet,de kitartottam,már a gyerek-sőt ebben az időben a gyerekek érdekében,ekkor velünk élt a férjem előző házasságából a lányzó-akit amúgy nagyon szeretek és ő is engem. Családi nyaralás ,egymás melletti családi szoba,a két lány együtt,mi a férjemmel mellettük. Már előző nap fura volt,hogy teljesen érthetetlenül és alaptalanul bántott és piszkálgatott,tudjátok,amikor akármit csinálsz nem jó,bármennyire kedveskedsz,még jobban bántanak. Aztán jött az este,életemben nem éltem át ilyet.Persze nem futottam rendőrségre,nem ordítottam hangosan,nem verekedtem,ellenkeztem. Csendben (de sírva és erre az volt a reakció,hogy felhangosította a tv-ét) tűrtem,összeszorított fogakkal-emlékszem olyan tisztán,mintha tegnap lett volna. ” Ki kell bírni”,nem tudhatják meg a szomszéd szobában a gyerekek. A férjem tudta,hogy sírok-zokogok,-amennyire lehet halkan-,de égett a lámpa,miközben húzta a hajam és jó rendesen elintézett,kértem,hogy ne így,de nem érdekelte (az sem,hogy csontszáraz vagyok és szerintem ez neki sem volt jó),mert ugye ez az “erőszak”-mint az erőszakok többsége,a hatalomról szólt. Arról,hogy bármit megtehet,mert érezte,hogy már nem szeretem és legfőképp-ez kb. egy hónap múlva derült ki-büntetett. Büntetett,mert volt egy szeretője és velünk kellett nyaralni menni,miközben az a nő “istenként” tekintett rá (amúgy egy szerencsétlen, Erdélyből áttelepült,alkoholista élettárssal -ütötte/vágta megáldott nő volt,aki a munkahelyen bárkivel összefeküdt volna egy jó szóért,pláne,ha valaki picit kedvesebb hozzá az átlagtól).Erőszak volt ? Én annak éltem meg,mert a kérésem ellenére az az ember,akinek elméletileg szeretnie kellett volna, vagy legalább a gyereke anyját látni bennem ,akiben megbíztam bántott és itt valóban első sorban nem a fizikai fájdalom volt a legrosszabb (volt benne az is bőven),hanem a lelki,ma is könnybe lábad a szemem.A házasságom egy év múlva végérvényesen véget ért (beadtam a válópert-nem csak ezért). Ez egyébként megint az a kategória (már bocsánat,de többször tapasztaltam itt,hogy vannak szkeptikusok),hogy magasan teszek rá,ha valaki nem hiszi,hogy megtörtént,vagy,hogy így történt,csak kitalálom,mert én TUDOM,átéltem,hogy így volt.

A exférjem becsületére legyen mondva,hogy évekkel később bocsánatot kért ezekért a a bűnökért (és sok másért),könnyek között.Amikor elmentem felismerte,hogy ezt nagyon elszúrta,el is mondta. Én megbocsátottam neki,mert úgy éreztem szívéből teszi azt. De elfelejteni nem tudom.Most baráti a kapcsolatunk és látom rajta,hogy máshogy csinálná az egészet,de már késő. Ő egyébként tipikus példája volt annak,aki a munkahelyi stresszt,fáradtságot a környezetén tölti ki (a lányokon kevésbé,de a lelki terrorból nekik is kijutott-ugyanezen a nyaraláson,az akkor 11 éves lányomat ordítva felzavarta a hallból,mert nem figyelt oda eléggé csocsózás közben,miközben szólt neki többször,ő volt a lányommal én a nevelt lányommal,de úgy,hogy odajött a recepcióról valaki,hogy megkérdezze baj van-e,hívja-e a rendőrséget,csak egy példa).

Ebből adódóan állítom azt,hogy azon a személyen kívül,aki átéli ezt senkinek nincs joga találgatni,hogy ez mennyire valós lelki sérülés és meddig-milyen hatással van rá. És én ugye még messze nem a klasszikus nemi erőszakot éltem át. És továbbra is hiszek a Férfiakban és nem állítom azt,hogy a férfi mind nemi erőszakoló…:) szerencsére távolról sem."

Nico3 2017.01.13. 12:26:34

@Kalechtor: "Egy traumatizált szadistát még egy huszonéves szűz is képes lehet dominálni. ;)"
Felmerül a kérdés, mennyiben felelős a tetteiért egy traumatizált szadista?
És ha az a nő a felelős, aki őt molesztálta, vajon ő mennyiben menthető fel azzal az indokkal, hogy neki is "nehéz gyerekkora" volt?
A lány, akiről Vivien írt, válhatott volna kisfiúk megerőszakolójává is.

Afrikában és a többi patriarchális országban a legtöbb a kisfiúk ellen elkövetett nemi erőszak.
A férfiak, akik nőket erőszakolnak, nyomnak el és molesztálnak, nem gondolnak bele, hogy az ő kisfiukkal is ezt teheti az egyik iskolatársa, vagy a saját anyja?
Vagy nem érdekli őket?

Ha a molesztált, megerőszakolt nők lennének ilyen "érdektelenek" a kislányaikkal szemben, a hímsoviniszta férfilogika zsigerből vágná rá, hogy "talán mert titkon élvezték". :'(

KevinT 2017.01.13. 21:47:26

Ellaaa es a tobbi ferfiidentitasos no!:D
"Egy ANTIfeminista nő nem tud eléggé férfivá válni, de nő sem tud maradni. Így két szék között a földre esik, se nem eléggé férfi, se nem eléggé nő, hanem létrehoz magában egy szörnyszülöttet, a férfinőt. Általában a férfias tulajdonságok rosszul állnak neki, illetve negatívan használja őket, a nőies pozitív tulajdonságoknak pedig híján van (mivel MEGVETI őket), de a negatívakat nem neveli ki magából."
"AZ ANTIfeminizmus tehát frusztrálttá és boldogtalanná teszi nem csak a férfiakat, de a nőket is. Úgy tapasztalom, hogy minél ANTIfeministább valaki, annál inkább képtelen arra, hogy harmóniában legyen akár a másik nemmel, akár önmagával mint nővel. Illetve minél kevésbé képes harmóniában lenni a másik nemmel és saját magával mint nővel, annál inkább jellemző rá, hogy ANTIfeminista. Nem véletlen, hogy sok ANTIFEMINISTA NO leszbikus"
prochristo.blogspot.de/2017/01/miert-nem-vagyok-feminista.html
Csak az az erdekes,hogy a forumon Hayat nogyulolettel vadoljak mert kifejti a velemenyet mas nokrol es EZZEL akarjak magyarazni,miert a nok ellensege a feminizmus.Azert mert mas noket kritizal.:Dd

Kalechtor 2017.01.13. 22:03:16

@KevinT: "miert a nok ellensege a feminizmus"

A szöveg önmagában egyik irányba sem feltétlenül "nő"gyűlölet, csak szerepek kritikája.

A fórumon látják rosszul (férfilogika :) - meg aztán robo és a "manginák" folyamatos bántási kísérlete miatt ennek alapján magukat is férfigyűlölőnek kellene látniuk. ;)

Másrészt ha gyűlölik a "manginákat", miért küzdenek az érdekeikért?
A régi világ szabályaira az ő rendszerükben(!) nem az "alfáknak" lenne szükségük.

Ha meg magukat is "manginának" érzik, magukat is gyűlölik...?

"Ellaaa es a tobbi ferfiidentitasos no!:D"

Az biztos, hogy Ella és az antifeminista nők jelentős része _magáról_ állítja, hogy "férfiggyal" rendelkeznek és a gondolkozásmódjuk is inkább "férfias".
A stíluson is lehetne vitatkozni, mennyiben hagyományos értelemben nőies az övék; de még az én szempontomból sem feltétlen az. ;)

@Nico3: "Felmerül a kérdés, mennyiben felelős a tetteiért egy traumatizált szadista?"

Pontosan annyiban, amennyiben traumatizáltság esetén az felelős, aki őt traumatizálta. :)

"A férfiak, akik nőket erőszakolnak, nyomnak el és molesztálnak, nem gondolnak bele, hogy az ő kisfiukkal is ezt teheti az egyik iskolatársa, vagy a saját anyja?
Vagy nem érdekli őket?"

Pedig ez is a feminizmussal szembeni, közkeletű kritika: hogy a feministákat valójában nem érdekli az elnyomott nők sorsa.

Egyébként olybá tűnik. De szintén férfilogika alapján az teszi a legjobbat a férfiakkal, aki megmenti őket a patriarchátustól. ;)

"Ha a molesztált, megerőszakolt nők lennének ilyen "érdektelenek" a kislányaikkal szemben, a hímsoviniszta férfilogika zsigerből vágná rá, hogy "talán mert titkon élvezték". :'("

Ha rávágnák - fordított esetben is rá kellene. Szokták is különben. A hagyományos férfiak jóval többet kommentelnek nők által megerőszakolt férfitársak, molesztált kisfiúk esetei alá olyasmit, mekkora "mázlista" az illető.

jefoo 2017.01.14. 15:14:40

@Kalechtor: "A hagyományos férfiak jóval többet kommentelnek nők által megerőszakolt férfitársak, molesztált kisfiúk esetei alá olyasmit, mekkora "mázlista" az illető."

Talán csak, mert magukra is vonatkoztatják a nőkre vonatkoztatott szabályokat :-(
Annak az értelmében, aki kihívóan viselkedik felelős azért ami vele történt.
Mi férfiak meg mindig "kihívóan" viselkedünk "úgy általában". Ezt ők vadászösztönnek ti meg könnyen kaphatóságnak nevezitek, de egy a lényege: a férfi klaszikusan bármikor kész a szexre, csábító, hódító, vadászó, "szexközpontú szextárgy", szexvezérelt.

És erre fel is hívja a környezete figyelmét ki így, ki úgy. A modernek metroszexualitással, a hagyományosak drága öltönnyel, pénztárcasággal, meg a társadalmi státusz reklámozása is ezért akar lenni.

jefoo 2017.02.22. 13:54:35

@Kalechtor: Ella és a többi férfiidentisásos nő :-D
Most már mindent értek :-)

De ők a férfias természetükkel már az igazi szubmisszivitást is átélhetik, amire a "női természet" (és nőies fétfi) képtelen.

jefoo 2017.02.22. 13:54:41

@Kalechtor: forum.index.hu/Article/jumpTree?a=142916957&t=9165170

Azért még ebben a csökött filmben is csak túlkompenzációnak minősítik a "férfidominanciát" :-(