A jelenség okairól és az elért sikerekről az ottani robotikai intézet igazgatója, Dr. Lakmal Seneviratne nyilatkozott.

Women’s stories need to be toldBár a robotika a nyugati világban sem áll annyira távol a nőnem tagjaitól, mint a több évtizede „férfiasnak” számító területek, tőlünk keletebbre meglepő módon nagyságrendekkel gyakoribb, hogy a fiatal lányok reál szakon tanuljanak, majd sikeresen el is helyezkedjenek.

Míg Európában, vagy Amerikában ez a szám jóval alacsonyabb, addig Kínában például a sikeres mérnökök megközelítőleg fele, Iránban a reál szakon továbbtanuló egyetemi hallgatók 70%-a, az Egyesült Arab Emírségekben pedig a robotikai mérnökhallgatók szintén fele nő.

Természetesen a föld nyugati térfelén is akadnak olyan „új” tudományterületek, amelyekben jelentős női részvételnek és sikereknek lehetünk tanúi: ilyen a bioinformatika, az asztrofizika vagy az epigenetika - és az említett robotika is.

Visszatérve a Közel-Keletre, a Khalifa egyetem vezető kutatójának beszámolója alapján egyre több nő érdeklődik a tudományos és technikai témák iránt, a robotikát is ideértve.

A robotikai intézet igazgatója, Dr. Lakmal Seneviratne elmondása szerint az Egyesült Arab Emírségekben hatalmasat változott a helyzet a nők lehetőségeit illetően: említett területeken az aktív női részvétel és tudományos eredmények tekintetében az ország magasan veri mind Amerikát, mind Angliát. Ez már csak amiatt is különösen szembeötlő, mivel azokról a tudományágakról van szó, amelyek - állítólag - hagyományosan nem vonzzák a pályaválasztás előtt álló fiatal lányokat, s a nyugati világnak nem is sikerült igazi áttörést elérnie az ügyben.

Dr. Seneviratne kifejtette, hogy a Londoni Királyi Főiskolán, - ahol ő is dolgozott - a műszaki hallgatóknak csak mintegy 10%-a került ki a lányok közül, s ez a szám most is kb. 20% körül mozog. Ellenben az Egyesült Arab Emírségekben az említett szám mintegy 50% - ami a robotika terén is feltűnően megmutatkozik.

Tod Laursen professzor, az egyetem elnöke szerint a trendnek és a lányok nagyfokú, reáltárgyak iránti érdeklődésének többféle oka is lehet. Míg a nyugati világban a reálterületek népszerűsége az utóbbi években folyamatosan csökkent (ezzel együtt lecsökkent az ide áramló férfiak száma is - miközben amíg e szakok népszerűek voltak, rövid ideig a nők aránya is emelkedő tendenciát mutatott), addig az emírségekben a mérnöki szakma fokozottan népszerű és megbecsült, ennek folytán az oktatás is „reálközpontú”.

Másik fontos momentumként említhető, hogy a családok büszkék továbbtanuló lányaikra és nem próbálják őket a szakma nehézségére hivatkozva eltántorítani. A család, különösen az apa támogató hozzáállásának jelentőségét több kutatással is bizonyították: ez a vizsgálat például arról tanúskodik, hogy a szülők szexista hozzáállása a szocializáció során gátolhatja a lánygyerekek felnőttkori, szakmai ambícióit.

Az ország vezetése is pozitívan áll a kérdéshez, hogyan lehetnek a nők aktív és hasznos szereplői a munkaerőpiacnak. Az egyre növekvő számú példaképek, mint Dr. Fatima Taher, szintén sokat jelentenek.

Hind Al Tair például egy olyan robotikai fejlesztésen dolgozik, melynek segítségével a robotok nem csak követik az emberi utasításokat, hanem önállóan „döntve”, reagálni is képesek - előre programozott, „lehetséges” forgatókönyvek segítségével.

Mindannak ellenére, hogy - mint a bevezetőben is említettük - a robotikai fejlesztések világában nyugaton is szép számmal képviseltetik magukat a nők, általánosságban elmondható, hogy a technikai fejlesztések jelentős részét egyre inkább ázsiai országok tudhatják magukénak. Az említett Kínán kívül - az országgal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a fiatalok számára rendezett tudományos versenyeken a kínai lányok és fiúk a díjak jelentős hányadát tudhatják magukénak - Irán fejlődése jelenleg a leggyorsabb ütemű, s a nők másodrendű szerepének ellenére a reálterületekre való betörésük eleinte kirobbanó volt (a reál szakos egyetemi hallgatók 70%-át nők adták; Irán ebben az időben számtalan tehetséges, nemzetközileg is sikeres matematikusnőt képzett).

Mindez az oktatás minőségével is mutat némi összefüggést: a PISA teszteken matematika terén legsikeresebben szereplő országok szinte mindegyike távol-keleti. Közös jellemzőjük, hogy míg nyugaton a reál tárgyak központi szerepe folyamatosan romlik, fontosnak tartják a matematikai készségek minél hatékonyabb elsajátítását. Sok esetben a lányok matematika teljesítménye sem általánosságban, sem a kimagasló eredmények tekintetében (például 6-os szint fölött) nem gyengébb a fiúkénál, sőt, előfordul, hogy egyenesen felül is múlja azokét. Az élvonalbeli Szingapúr esetében a legutóbbi mérés során a lányok matematika eredménye bizonyult jobbnak. Érdekesség, hogy az Intel Isef egyik tavalyi győztese is szingapúri származású lány.

Ezek az országok átlagosan is jobb eredményeket produkálnak az európai, vagy amerikai területeknél.

Az alábbi tanulmány a matematika vonatkozásában elemzi a tantárgy megbecsültsége és az ebből következő tudományos sikeresség közötti összefüggést, továbbá a távol-keleti dominanciát. (Illetve az Amerikában, bevándorlók részéről tapasztalható felülreprezentáltság jelenségét.)

A tanulmány rámutat, hogy a kimagaslóan tehetséges lányok arányát egyértelműen megnöveli, ha a matematikaoktatás követelményei magasan vannak.

Math Skills Suffer in U.S., Study Finds

Cross-Cultural Analysis of Students with Exceptional Talent in Mathematical Problem Solving

Math Skills Suffer in U.S., Study Finds

Egy másik tanulmány többek között a SAT tesztek eredményeiből vezeti le, hogy a fiúk közötti, matematikai készségekben megfigyelhető nagyobb szórás nem minden körülmények között bizonyul igaznak, s erős összefüggést mutat azzal, milyen hangsúlyt fektetnek a matematika oktatására. Az ázsiaiak egy részénél, vagy bizonyos, kiváló matematikai eredményeket felmutató országokban nincs megfigyelhető különbség a fiúk és lányok között, vagy e különbségek akár meg is fordulhatnak.

Gender, culture, and mathematics performance

Az előbbiek ellenére robotika terén mi sem állunk rosszul - sőt, Japán sem...

Hogy a nőket valamiért nagyon érdekli a robotika (s ettől még a Japánban tapasztalható, diszkriminatív környezet, vagy a humán pályák felé mutató szocializáció sem tántoríthatja el őket), jó ideje szilárd tény.

Matematikaoktatás ide vagy oda - az új terep kedvezőnek mutatkozott, hogy tiszta lappal indulva kamatoztathassák a tehetségüket.

A nyugati világ első, többfunkciós, mesterséges intelligenciával bíró szociális robotját Dr. Cynthia Breazeal alkotta, akit ezáltal a szociális robotika és mesterséges intelligencia úttörőjeként tart számon a tudomány.

A robotika - ellentétben más, bebetonozottan férfiterületnek számító tudományággal - a fiatal lányok körében is egyre népszerűbb.

Érdekesség, hogy míg a férfiak nevéhez általában a harci drónok és erotika világában funkcionáló "szexrobotok", addig a nőkéhez a szociális robotok, a rokkant, fogyatékkal élő embereket segítő robotvégtagok, egészségügyi robotok, vagy gyereknevelés terén funkcionáló "oktatórobotok" köthetők.

A fiatal lányok előtt példaképként állhatnak a nyugati társadalom azon kutatónői (a teljesség igénye nélkül), akik a modern ember életét nagyban megkönnyítő robotikai találmányok tucatjaival járultak hozzá a társadalom jobbá tételéhez:

She, Robot

First robot able to develop and show emotions is unveiled

Robots get emotiona

Daniela Rus to head MIT’s largest department

Mint kitűnik, a női kutatók főképp a szociális érzelmek, egészségügyi, háztartási robotok, nanofejlesztések, továbbá a mesterséges intelligencia kutatásában értek el kimagasló eredményeket. Mindezek a páratlanul értékes eredmények viszont nem minden esetben olyan kézzelfoghatóak és látványosak, mint egy sokszor kezdetleges, emberi mozgást utánozó robotszerkezet, vagy harci gép; a laikusoknak gyakran épp emiatt nincs róluk tudomása.

Pedig ha számításba vesszük ezeket - a lassan az élet minden területére beszivárgó - innovációkat, könnyen beláthatjuk, hogy a mesterséges intelligenciával operáló programok, illetve a nanotechnológia terén elért újítások nélkül manapság már elképzelni sem tudnánk a mindennapjainkat.

Szintén érdemes megjegyezni, hogy a távol-keletiek aránya a nyugati érdemek ellenére is kimagasló a robotikai mérnöknők között. "Fehér hollóként" említhetjük Japánt, ahol a nők helyzetét illetően bőven akadna még tennivaló, ám robotikai érdemek terén még ők sem panaszkodhatnak.

Robotika - a "jövő tudománya"...?

Tehetséges, ázsiai származású mérnöknőknek köszönhetünk olyan jövőbe mutató találmányokat, amelyek hamarosan a modern technika meghatározó részeivé válnak:

World first "Gel Robot"

Mihoko Otake például Japánban valósította meg azt, amit számtalan nőtársa Európában vagy Amerikában vitt véghez: korszakalkotó felfedezésével egy olyan területen sikerült "nagy elsőnek" lennie, amelyet hazájában mindeddig kizárólag férfiak uraltak.

"Mihoko Otake’s research topics include modeling and simulation of cognitive function of humans and electroactive polymers and their applications to design and control of intelligent systems and services. She has been an Associate Professor with Department of Mechanical Engineering, Graduate School of Engineering, Chiba University, Japan since 2012. She is concurrently the Founding Director of the Fonobono Research Institute (FRI) since 2007. She has been a Principal Investigator of the PRESTO Program of JST from 2010 to present on “Individually Adapted Cognitive Activity Support based on Large Scale Conversation Data”, and since 2004 to 2008 on “Development of Bilateral Multiscale Neural Simulator” respectively. For her contributions in electroactive polymer gel robots, involving beam-shaped gels curling around an object and starfish-shaped gel robots turning over, Otake was awarded the Young Investigator Award from Robotics Society of Japan."

Előbbihez hasonló Dr. Kaori Kuribayashi-Shigetomi fejlesztése is - amely a tudományokban kevésbé jártas emberek számára minden bizonnyal ismeretlen (a nanotechnológia területével együtt), ám annál jelentősebb befolyással lehet a jövő szerkezeteit illetően.

A nyugati fiatal generáció számára pedig szolgáljon biztatásul a tény, hogy a nők még a Japánban uralkodó, diszkriminatív körülmények között is képesek a legforradalmibb tudományos felfedezésekre - ezzel együtt a modern tudomány meghatározó mérföldköveinek letételére...

Update: "a térérzékelés és az általános intelligencia kapcsolata" - avagy miért félrevezetőek az intelligenciatesztekben a férfielőnyt biztosító, térérzékeléssel kapcsolatos feladatok.

https://www.independent.co.uk/news/science/visual-intelligence-higher-iq-no-link-study-isabel-gauthier-vanderbilt-university-a8045451.html

Update:

www.bbc.com/future/story/20180316-four-teenage-inventors-changing-the-world

www.businessinsider.com/10-year-old-coder-so-successful-now-a-valley-sensation-2018-10

Az intelligenciahányados X kromoszómához köthető öröklődéséről:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3933868

The obvious contrast may indicate that the IQ-related genes are over-represented on X chromosome...

https://pdfs.semanticscholar.org/2b70/473eca13416ce5c7bb8c3cf087c0dbbd8c93.pdf

/A szórás nyilván máig nem bizonyított hitelt érdemlően - ráadásul a mozaikos szerkezet eredményezhet nagyobb varianciát./

Kapcsolódó cikkek:

Tizenéves "zseni lányok" a világ minden tájáról

A tizenéves zsenilányok 2014-ben is taroltak...

a szöveget megalkotta: Kalechtor  2015.12.25. 22:22
most jön a java: 289 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nokesferfiak001.blog.hu/api/trackback/id/tr838142520

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Oliva76 2016.04.13. 10:48:11

@No_Name01: Nőkben meg olyan van, aki nem a szex, hanem a kapcsolat hiányát racionalizálja. Nem mindenki vállalja fel mint Kalechtor meg ti tettétek, míg nem akartatok állandó kapcsolatot.
Nagyon sok nő van, aki még mindig fél kimondani, hogy csak kaland vagy szex (kapcsolat) kell neki. Ilyenkor a férfiakra hárítanak.
Egyik közeli ismerősöm szerintem már képtelen lenne bárkivel is együttélni. Imád szingliként élni, kényelmes neki ez az életmód (ő tud főzni és az egyszemélyes háztartás vezetése se teher neki).
Milliószor összeköltözhetett volna férfiakkal, de mindig ugyanaz zajlik. Udvarolnak neki, találkozgatnak, szórakozgatnak, összejárnak, szexelgetnek. Addig nagyon jól érzi magát és csúcs a pasi.
Amint a pasik felvetnek többet, elkezd hibákat találni bennük és elmarni maga mellől őket.
Ha sikerül, panaszkodik, hogy ő már mióta keresi a nagy szerelmet, de minden pasi szemét és ő nem kell senkinek.
A saját anyja mondta meg neki, hogy te már képtelen lennél együttélni bárkivel, mert még velem is minden évben összeveszel mikor nálad nyaralok egy évben egyszer egy hétig és nem jól teszek le valamit a helyére. :((

Oliva76 2016.04.13. 12:49:26

A statisztikában csak annyi látszik, hogy a nők ugyanazért a bűntényért kisebb büntetést kapnak.

velvet.hu/helyszinelo/2016/04/12/26_evig_apolta_agysorvadasos_lanyat_aztan_260_nyugtatot_kevert_a_joghurtjaba/

De TÉNYLEG ugyanarról a bűntényről van szó?

Ahogy olvasni kezdtem, eszembe jutott, hogy hol volt ennek a lánynak az apja? De láttam, hogy velük élt. Az is eszembe jutott, hogy miért akarta az anya magával vinni a halálba, ha volt egy másik szülője, aki gondoskodhatott volna róla? Ha egy apa teszi, mindenkinek az az első kérdése hogy hol volt a gyerek anyja?

De az is eszembe jutott, hogy az apának dolgozni kellett. Italozni nem kellett volna. De akkor miért voltak tele adóssággal? Súlyosan sérült gyerekekre elég magas gondozási díj jár.

Nico3 2016.05.01. 23:04:57

@Kalechtor: Nade Black, fele kérdésemre se válaszoltál. Nem láttad azt a sok kérdőjelet? Csak azt tudtam meg, hogy a fórumozók nagyon rossz emberismerők. :)))

Hiába kerülgetjük a Miért a buta nőket szeretik a férfiak I. részét mindaddig, míg valahol be nem pörgetnek egy mémet, azért valami ünnepi grafomán posztot neked is alkotnod kellett volna a hétvégén!

Kalechtor 2016.05.01. 23:12:16

@Nico3: "Csak azt tudtam meg, hogy a fórumozók nagyon rossz emberismerők. :)))"

Tőlem...? :)

"azért valami ünnepi grafomán posztot neked is alkotnod kellett volna a hétvégén"

Érd be azzal, hogy hozok neked ünnepi videót. ;)

youtu.be/K41EEiBLV_s

+1

youtu.be/9FQ0aa3YbGc

jefoo 2016.05.02. 11:49:17

@Nico3: Szerintem nem azt kerüljük :-)
Benézted vagy megpróbálod megtéveszteni?

Kalechtor 2016.05.03. 08:53:37

Mennyire igaz, hogy a nőnem az agresszióra és "nemi erőszakra" bukik, s a hímek uralma a nőstények felett, utóbbiak önrendelkezésének elvétele evolúciós szükségszerűség, a nőnem által is vágyott "fantázia", "a természet rendje"; nem pedig kóros és természetellenes állapot?

www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160219134924.htm

Egy olyan társadalomban, ahol a fiatal lányok törvényesen alárendeltek a "férfidominanciának" és megindokolják, miért a férfiak rendelkezhetnek a testükről (pl Ázsia egyes részein) - nem is nehéz tönkretenni a képességeiket, a kiegyensúlyozottságukat és az esetleges (az anyaság biológiai programjával összefüggő) vezetői készségeiket.

"In a recent study in Scientific Reports, lead author Tracey Shors, professor in the Department of Psychology and Center for Collaborative Neuroscience in the School of Arts and Sciences, discovered that prepubescent female rodents paired with sexually experienced males had elevated levels of stress hormones, could not learn as well, and expressed reduced maternal behaviors needed to care for offspring."

Az elnyomott és szülésre kényszerített nőknél (többek között) épp az _anyaságot_ teszik tönkre.

Eszembe jutott Roosh is, az "alfahím", aki - ha igaz - olyan trükkökkel jutott szexhez, mint a nők leitatása, átverése... vajon hány lányban sikerült tönkretennie az anyai hajlamokat és a gyermekvállalás motivációit?

Nico3 2016.05.09. 19:34:52

"hvg.hu: Zsuzsa, igaz, hogy azért került a programba, mert otthon unatkozott?

M. Zs.: New York előtt Kaliforniában, a Caltech-en és a UCLA-n dolgoztam. Éppen akkor költöztünk ide, amikor vártam a harmadik gyermekünket, de mint tudománnyal folgalkozó ember, megőrültem volna, ha nem mozgathatom meg az agyamat is. Érdeklődésből már évek óta hozzájárultam a LIGO-hoz is, így csatlakozni a Columbia csapatához végül is természetes volt.

Amolyan igazi laborközpontú mentalitással megáldott kísérleti fizikus vagyok, ezért úgy alakult, hogy a fiúk (sokszor elméleti) feltevéseit, kreatív ötleteit és elképzeléseit elkezdtem megmérni és igazolni. Eredetileg optikával foglalkoztam, mostanra viszont megszállott kitartással tervezek új eszközöket és kísérleteket, így a gravitációs hullámot mérő műszer elkészítésében is részt vettem.

B. I.: Zsuzsa most is szerénykedik, de valójában úgy van köztünk a munkamegosztás, hogy Szabolcs szokás szerint mindenbe beleásta magát a műszertől, az adatanalízisen át az asztrofizikáig – sorozatban gyártva a jó ötleteket, én az asztrofizikában a fekete lyukak „dolgában” jeleskedek igazán, és Zsuzsának pedig a detektorok fejlesztése lett a specialitása. A LIGO időszinkronizáló rendszerének a megépítése alapvetően az ő érdeme. Az ő vezetésével épült meg a Columbián az az elektronika, mely képes biztosítani a detektorok kontrollját. Ha ez nincs, akkor a sok száz együttműködő rendszerelem nem tudna szinkronban dolgozni, és lehetetlen volna pontosan mérni azokkal."
hvg.hu/instant_tudomany/20160215_magyar_felfedezok_gravitacios_hullamok_univerzum_kapuja_comumbia_cnn_asztrofizika

Háromgyerekes anyuka és nem mindennapi kutatónő. Mondjuk ehhez olyan férj is kellett, aki nem akarta otthonra bezárni, például mert ő maga is buta és tehetségtelen.

KevinT 2016.05.12. 12:51:39

@Nico3: a ferje is tudos.
Nem lefele kell valogatni,akkor nem tilt el a tudomanytol mert irigy:D

Nico3 2016.05.13. 10:13:51

888.hu cikk a Kiss ügyről.

Először azt hittem, a full konzervatív, hüvelyi orgazmus létét a maszkulin-szubmisszív Oraveczcel szemben tagadó Lux Elvira elkezd áldozathibáztatni, férfimentegetni, de ahhoz képest amire számítottam korrekt volt.
888.hu/article-lux-elvira-az-ilyen-eroszakteves-egy-szexualis-aberracio

És sok helyen inkább férfi mint "nődémonizál".

"Az erőszakos viselkedés eredendően benne van a férfiban, de ez nem jelenti azt, hogy ez feltétlenül manifesztálódik is valamilyen formában."

"Véleményem szerint a második világháború óta az erkölcsi morál teljesen megváltozott, azt is lehet mondani, hogy felhígult. Addig az emberek egyszerűen tudták, hogy mit szabad, mit nem, ezt be is tartották."
Perszepersze, csak "fogta és behúzta a lányt a bokorba". :'(

www.origo.hu/filmklub/blog/interju/exkluziv/20140502-elkapta-a-ferfi-a-not-aztan-behuzta-a-bokorba-szerelempatak-interju-sos-agnes-both-veronika.html
Az meg szegény, szégyenében el se merte mondani, mert ezért csak ő lehetett a hibás, azért mert létezik.

"Az erőszakos viselkedés egyfajta infantilitást feltételez. Lehet, hogy az ember fizikálisan már érett, emellett még mentálisan és morálisan lehet az, de erkölcsileg olyan gátak vannak, amelyeket nem tud még kezelni. Legyen 20, 30 vagy akár 40 éves az ember, belül még gyerek és kompenzálni akar valamit. Hogy mit, azt képtelenség megmondani, mert minden eset egyedi, millió és egy okot lehetne sorolni. Ehhez magával az adott emberrel kell beszélni."

"Bármi okozhatja az ilyen jellegű aberrációkat. Családon belüli minták, egy agresszív apa"
Érdekes amikor a konzervatívok egyszer verik a tamtamot a férfidémonizálás ellen, máskor meg ők érvelnek a férfiak agresszívebb és erőszakosabb természete mellett.

Nekem a régi, kedvenc példám, hogy a nők nem elég törtetők, túl szendék, szelídek, félősek ahhoz, hogy vezető posztra jussanak, ehhez a férfiak határozott, agresszív, másokat (ha kell) eltaposó személyisége szükséges. És ők állnak ki a külvilágban is a nőért, mert az biztos nem tud, elsírja magát amint határozottabban kellene fellépnie. :D
De otthon már fordítva igaz, ott a férfi a szelíd, bétásított ártatlanbárányka, a nő meg a verbálisan agresszív-állat, aki tönkreteszi. Kicsit se paradox.

Lux Elvira végülis elismeri, hogy az erőszakos természet megnyilvánulását befolyásolja a társadalmi közeg. Ebben igaza van. Minél elfogadottabb például, hogy egy nő maga felelős az elkövető helyett a nemi erőszakért, ha alulöltözött volt, későn, egyedül ment az utcára, kihívóan viselkedett, annál gyakoribb az erőszakos esetek aránya és ezt csak úgy lehet visszafogni, ha a nők VALÓBAN "bezárkóznak" és nem teszik ki a lábukat férfikíséret nélkül. Ezáltal kaphatnak ezek az országok látszólag kedvező statisztikákat. Mondjuk a férjük így is megerőszakolhatja őket és bármilyen érdekes, női szempontból akkor már teljesen mindegy, hogy a férj vagy egy idegen, mert szeretni, kívánni az ilyen férfit akkor se tudja ha a férje.
Utálni fogja és még rosszabbul is eshet neki, mintha egy idegen tenné, főleg ha rendszeres.

"Persze, hogy meg kellene állni, ezen a ponton már előjön a férfi személyisége, de ettől függetlenül a nőnek fel kell mérnie az esetleges veszélyeket. Például idegenekkel nem megyünk lakásra."
A nemi erőszakok leggyakoribb elkövetői olyan férfiak, akiket már régebb óta ismernek a nők.
De legalább azt nem tagadja, hogy a férfinek akkor is meg kell állni ha a nő nemet mond, ha a nő előzőleg felment a lakására vele. Szomorú, hogy még itt tartunk. A természetes az lenne, hogy BÁRMIKOR meg kell tudni állni mindkét félnek, még szex közben is. A belegyezésnek folyamatosnak kell lennie. Ha én szexelni kezdek, azzal nem adtam fel az önrendelkezésemet, se a férfinek nem adtam át.

"A nők esetében is elmondható az erkölcsi, vagy morális éretlenség. Ez is eset függő. Ettől függetlenül egy ilyen tettet nem szabad elkövetni. Főként a történések leírása alapján. Egy ember nem ájul el csak úgy. Ahhoz borzalmas dolgokon kell átesnie egy nőnek, hogy elveszítse az eszméletét. Ebbe még belegondolni a rossz. Minősíti az elkövetőket."

"Egyértelmű, hogy ez nem egy ideális felállás, de az ilyen esetekben nem feltétlenül az adott embernek a felelősségét kérdőjelezném meg, sokkal inkább azokét, akik egy ilyen pozícióba tették."

Nico3 2016.05.17. 19:36:20

@Nico3:
Előzőhöz: barokeszter.hu/2016/05/12/lux-elvira-888-nak-adott-interjuja-ravilagit-a-paradigmavaltasra-igy-tunik-el-lassan-a-regi-mainstream-pszichologia/

Oliva76 2016.05.20. 06:11:16

@Nico3: Igaza van. Számomra is enyhébb Lux Elvira mint amit vártam volna tőle, de azért nem tudott magából teljesen kivetkőzni.

A férfiak meg azoktól nem veszik zokon, hogy ők az agresszívebbek, akik el is fogadják ezt és a nő dolgának, felelősségének tartják hogy ne váltsa ezt ki, nem az agresszorénak. Csak sajnos minél inkább ez a nézet uralkodik, annál alacsonyabb lesz az agresszor ingerküszöbe.

Nico3 2016.06.06. 09:14:43

@Kalechtor: Látom szépen fejlődsz. Hogy maradjunk a szóvicceknél, már programokat is ajánlgatsz a kis barátodnak.
Csak azt nem értem, miért egy ilyen egyszerű és idejétmúlt verzióval akartál villogni pont te, amikor már van belőle újabb is? :)))

Kalechtor 2016.06.06. 10:34:53

@Nico3: Újabb versiont, miután a félinfós ogyi porszívóval szereli a gépét? :)

Hát mertem én...?

Megtaláltam ezt a múltkori, munkaerő-piaccal kapcsolatos elemzésemet:

"Való igaz - ha a nőket kivonnánk a munkaerőpiacról, a felszabaduló munkaköröket nem tudnánk férfiakkal betölteni. Ennek árnyaltabb oka, hogy a nők egy része a társadalom átszerveződése folytán pontosan azokat a feladatokat látja el, amelyeket régen is a "nagycsaládban", a feudalizmus idején - s amiket férfiak tömegesen nem láttak el soha. (ne feledjük, a férfiak feladatai is átszerveződtek: ahhoz képest, hogy akkoriban 80-90%-uk szintén "htb"-ként oldotta meg, amit ma kőművesként, mezőgazdasági munkásként)

Mi történik, ha a nők által betöltött állások jelentős része felszabadul? (jóindulatú leszek - ezúttal meg sem említem, hogy az antifeministák szerint nagy részük egyszerűen eltűnne, mivel szerintük nem többek "látszatmunkahelyeknél")

Itt mindenki kihagyja, hogy nem csak a munkahely szabadulna fel - hanem maga a női kapacitás is.

Ha az anyák otthon maradnának, nem volna szükség üzemi konyhákra, szociális intézményekre, de még az élelmiszerüzletek számtalan "késztermékére" sem (-> konzervgyárak, élelmiszerfeldolgozó üzemek)
Tovább fokozhatom azzal, hogy jó néhány ruhagyárat, varrodát is bezárhatnának. És ezek csak az alapanyagokra, késztermékekre vonatkozó hatások.

Egyetlen család sem volna olyan eszement, hogy ne kezdjen "spórolni" az otthon ülő anyuka munkaerejének igénybevételével, hanem "külsős" embernek fizessen inkább betegápolásért, gyerekfelvigyázásért, konyhakész élelmiszerért, más egyébért.
A folyamatnak pedig megvolnának a hosszútávú gazdasági hatásai. Ha a szolgáltatóhoz egyre kevesebben fordulnak az adott szolgáltatásért - egyre kevesebb emberre lesz szüksége annak nyújtásához. Ha az egészségügyben, pékségben, gyors étkezdében dolgozó Józsi munkájának igénybevétele helyett a család azt az opciót választja, hogy anya majd otthon beadja az injekciót a rokkant családtagnak, megfőzi az ebédet, de még a kenyeret is megsüti, apa, mint "családfenntartó" talán épp ebből kifolyólag lesz hamarosan munkanélküli - hiába volt eleinte marha boldog, hogy egy jóféle "női munkahelyre" került. :)
(nagyon nem akarok elrugaszkodni, de sok otthonülő anyuka ráérő idejében a falat is lefestené - és egyéb, "férfiasnak" tartott, egyébiránt szvsz egyszerű teendőben is feltalálná magát, hogy a család pénzt takaríthasson meg)

Az már csak hab a tortán, hogy a htb nő _átlagban_ számítva nem vesz annyi csinos ruhát, nem használ annyi kozmetikumot - és a családnak sem kell a munkába járáshoz két kocsi.

Hogy a munkahelyek száma drasztikusan lecsökkenne, csak az egyik oldala a dolognak.
Emellett engedtessék meg, hogy feltételezzem: a jelenleg képzetlen férfiréteg képességeinél fogva sem tudná pl az "élettudományok" terén felszabaduló helyeket betölteni.
A számtalan "új" munkaterületen férfiak szintén nem dolgoztak tömegével a múltban - tekintve, hogy ezek a területek egyszerűen nem léteztek.

Ezek voltak a lightosabb érvek, amolyan bemelegítésként. :)

A hardcore érv meg az, hogy barátunk a születésszám növelése érdekében vonná ki a nőket a munkaerőpiacról - és pontosan ezzel érné el, hogy a munkanélküliség nem hogy fenntartaná, de egyenesen meg is duplázná önmagát.

Osszunk-szorozzunk: ha x számú feleség otthon marad, akik ezután nem 1-2, hanem 3-4 gyereket szülnek (kb felük majdani "családfenntartónak" (tehát munkavállalónak) szánt kisfiú) - akkor a következő generációban a kieső nők helyére jelentkező álláskeresők száma is törvényszerűen _megduplázódik_ (csak a felnövő fiúk számát tekintve is) - ha nem egyenesen megtriplázódik.

A gyengébbek kedvéért adott egy 200 fős populáció, mely per pillanat nem termeli újra önmagát (alacsonyabb is a munkanélküliség sok ázsiai országénál, ahol "túltermelés" tapasztalható emberanyagban - részben ez generálja a tömeges kivándorlást is, hiába van szó fejlődő országokról, relatíve magas arányú kiszervezett munkával)

Említett populációból kivonunk 100 fő munkavállaló nőt - akik hirtelen elkezdenek szaporodás terén "túlteljesíteni" (egy gyerek helyett kettő; kettő helyett négy); így viszont a következő generációban már nem 100 fő (férfi) álláskeresővel kell számolnunk, hanem a felnövekvő kisfiúk létszámából adódóan még csak nem is 200, hanem ~3-400 fő felnőtt férfivel.

Nekik honnan a túróból teremtenek új munkahelyeket, ha a családok átlagfogyasztása ennyivel semmiképpen nem növekszik? :) (a nagyüzemi gyártásban nem kell több ember a gép mellé amiatt, hogy több darabszám megy le a futószalagon; a többgyerekes családok nem költenek arányosan többet gyerekenként: pl nagyobb házat vehetnek bár, de azt is csak egyszer kell felépíteni, nem hordanak minden egyes gyereket külön kocsival, stb.)"

Nico3 2016.06.06. 10:51:34

@Kalechtor: Pedig ha azt felnyomná, utána csak az láthatná, aki mindent lát. :)))

Tényleg, ogyit miért nem látom?

jefoo 2016.06.06. 11:06:30

@Nico3: Miről beszéltek, mit kell felnyomni?
Mi az? Valami láthatatlannátevő prosztatamasszázs vibrátor? :-(

jefoo 2016.06.06. 11:06:34

@Kalechtor: Sejtem már.
A gépemen nincs ilyen gondom, de windowsos a mobilom és néha mobilon is netezek.

Nekem mit tudsz ajánlani?

Kalechtor 2016.06.06. 11:16:27

@jefoo: "de windowsos a mobilom és néha mobilon is netezek.
Nekem mit tudsz ajánlani?"

Menj, és bánatodban idd le magad. :)

@Nico3: "Tényleg, ogyit miért nem látom?"

Mert rossz a szemed...

@KevinT: :))
Nem hiszem, hogy ez a rossz ateista Istenre gondolt. Az viszont jó, ha te rá gondoltál, Kevin.

Én mindig kimondhatatlanul örülök, mikor egy-egy újabb tévelygő bárányka tér meg az Úrhoz. ;)

Nico3 2016.06.06. 12:16:25

@Kalechtor: @KevinT: @jefoo: Idenézzetek már. Egészen vicces. :D
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=139879130&t=9165170

Mi is csinálhatnánk ilyen vicces mémeket.

jefoo 2016.06.07. 00:01:28

@KevinT: Olyan mint Kalechtor!

Nico3 2016.06.07. 00:01:29

@KevinT: Ejjjjj ez az ogyi, hát mért olyankor kell gépet szerelnie, mikor jóféle olasz sorozatok mennek a tévében! :DD

Kalechtor 2016.06.07. 00:09:44

@KevinT: @Nico3: Ti aztán rendesen át tudtok menni szívatósba. Hozzátok képest maga vagyok a megtestesült gyengédség. ;)

Hagyjátok már békén szegény fiút ezzel a porszívózással - bár erős dilemmába keveredtem; mert lehet, hogy őt is szórakoztatja. Vagy tesz rátok magasról - azt mindenki jól járt. ;)

@jefoo: Na, megoldottam a windows phone-os problémádat. És még szexet se várok cserébe...

Átküldtem neked priviben, úgyhogy örülhetsz.
Látod, pedig én egyelőre még a fiúkat élvezem jobban, nem az okostelefonokat.

www.ncscooper.com/63-of-heterosexual-women-prefer-smartphones-over-men-survey-says/

"Olyan mint Kalechtor!"

Mi az, hogy olyan mint én?
Nem is szoktam porszívózni. ;)

Nico3 2016.06.07. 09:46:46

@Kalechtor: "Na, megoldottam a windows phone-os problémádat."
Hogy te mekkora egy tahó vagy. :'(

A tanulmányod meg megkérdezéses. Lehet hogy csak kéretni akarják magukat. Manipuláltat keress, ahol nem egyenesen teszik fel a kérdést, mert azt nem befolyásolják annyira a sztereotípiák, nemekkel kapcsolatos elvárások, például hogy a nőknél még mindig elítéli a társadalom a túlzott szexmániát. :'(
Egyidejűleg persze el is várják tőlük, de az már mindegy, mert a nő bele fog zavarodni az ellentmondásos elvárásokba és védekezésként az okostelefonjához menekül.

Az nem támaszt vele szemben olyan logikátlan követelményeket, mint a férfi és a patriarchátus :)))

Vagy van jobb ötleted, miért jobb egy okosteló egy férfinél? Van rajta rezgő funkció is? :D

Ittvan egy példa a manipulált kérdésfeltevésre:
www.businesswire.com/news/home/20131030005200/en

jefoo 2016.06.07. 09:46:48

@Kalechtor: Beszarás :-))
Köszönöm!!

"És még szexet se várok cserébe..."

Pedig kapnál :-D :-D

Nico3 2016.06.08. 09:44:42

@jefoo: Látod milyen jóságos veled annak ellenére, hogy tengeri szerzetesnek nevezted a múltkor? :DD

Nico3 2016.06.08. 09:44:45

@Kalechtor: @jefoo: Hova lettetek?
Elmentetek szobára?

jefoo 2016.06.08. 09:44:47

@Nico3: @Kalechtor: Olvastam ma reggel egy hosszú vitát a férfihangon a hüvelyi orgazmusról, amiben arra jutott Alter Ego, hogy mindenki a saját orgazmusáért felelős, de a nők irigylik a férfiakét, mert az jobb :-D
És ennek örülni fogtok: nincsenek alfahímek, akiknek, a pénisz behatolásával megvalósuló dominanciájának, alávetve magukat a nők jobban élvezik a szexet mint a bétákkal.
Ilyenek csak az orángutánok között vannak :-D

Deansdale szerint meg a maga útját járó férfinek családon belül is megvan a maga élete és útja, ugyanúgy mint szingliként. Ebbe csatlakozhat be a nő meg a család :-D Akik követik a férfit :-)

Kalechtor 2016.06.08. 10:18:58

@Nico3: Képes voltál potom .....ért kinyírni a studymat? :)
Nagyon következetesen levezettük, hogy a férfiak domináns szexuális szokásai miatt a hagyományos fószerek mellett élő nők lassan már a leszbikus kapcsolatoktól kezdve a melegpornón át az aszexualitásig szinte _bármit_ jobban díjaznak a klasszikus nemi szerepeken alapuló heteroszexnél.

A két tanulmány ráadásul illeszkedik egymáshoz; a tied csak egy új megoldást vázol fel az enyémhez képest: ha feltételezzük, hogy pontosan 63%-nyi a hagyományos gondolkozású férfiak mellett élő nők aránya, akik eddig a partnereikkel való szex helyett az okos mobiljukat preferálták, ez a csoport egyszerűen csak rájött, hogy akár le is cserélheti a szexmentes házasságot a házasság nélküli létre.

"Vagy van jobb ötleted, miért jobb egy okosteló egy férfinél? Van rajta rezgő funkció is? :D"

+ Fut rajta a 3D gayvilla. ;)

@jefoo: Mit irigyelnénk a férfiaktól?
A rövidebb és alacsonyabb intenzitású péniszorgazmust? :)

Való igaz, hogy a nőknek általánosságban véve rosszabb lehet az orgazmuskészségük - de ennek oka éppen a "mindenki a saját orgazmusáért felelős"-elv "férfidominancia" és "pornós hozzáállás" szerinti megkerülése. Az, hogy "a férfi irányítsa a nőt", aki egyfajta alávetett, "slave" szerepben - mindennek az elvnek kissé ellent is mondva - pusztán a "férfiélvezet tárgya".

A nők a szocializáció miatt "oda akarják adni, át akarják adni magukat" a férfinak, nem pedig irányítani akarnak a szexben. A dolog feltűnően nem működik.
Mindehhez jön a nő szexuális "tájékozatlanságával" kapcsolatos hagyományos elvárás, ami arról szól, hogy a csajok szexuális kultúrája is főként a férfiélvezetre fókuszáljon, a férfiak által megszabott vezetésnek és irányvonalnak megfelelően. (emellett megmaradt, hogy azt (is) a férfi "tudhassa", a nőnek mi a jó (szerinte nyílván ez...;))
Az antifeministák 90+%-a meg is akarja mondani, mert szerintük mi nem tudjuk. Érdekes, hogy ezzel párhuzamosan épp ők panaszkodnak legtöbbet a női szexmegvonásra és frigiditásra. (a nők meg ha mégis - az ő hozzáállásukra)

A "feministáknak" is maximum ezzel a hozzáállással van bajuk szerintem.
Nem kell "csodát" tennie a férfinek (fenti nézetekkel jobb is, ha nem akar...), sem "csúcshímnek" lennie; csak ezt kellene elengedni.

És ha már a csodáknál tartunk...
Az aktív hüvelyizomzat a passzív pénisszel szemben olyasfajta "csodákra" is képes, amelyekre a pénisz soha nem válhat alkalmassá; célzok itt akár a teljes "autoszexualitásra".
Spontán magömlés ugyanis még csak-csak előfordulhat férfiaknál is. De ez?

peakshop.hu/girl/orgazmus-sportolas-kozben/

www.vital.hu/orgazmus-edzes

www.ma.hu/eletmod.hu/116490/Senki_se_veszi_eszre__Letezik_orgazmus_edzes_kozben

Orgazmus - pusztán a hüvelyizomzat megfeszítésével.

A férfiaknak viszont nincs hüvelyizomzatuk.
Egy passzív szivacsos állomány pedig önmagától - bárminemű "segédeszköz" bevonása nélkül - ilyesmit nem produkál. ;)

"a pénisz behatolásával megvalósuló dominanciájának"

Ezt meg értelmezni se tudom. :)
Én részemről kifejezetten kedvelem a pénisz "közreműködésével" elért orgazmusokat, de hogy a dominanciához egy vérrel megtelt szivacsos állomány "ki be huzigálásának" nincs sok köz, arra mérget vehetsz azonnal.
A férfi a testével és hozzáállásával dominálhat - fentebb írtam, milyen eredménnyel. (ha a nő igazán élvezi a szexet, ez viszont a hüvelyizomzat erős rászorítása és összehúzódásai miatt is eleve kizárt)
A pénisz nem dominálásra való.
Pontosabban szólva: alkalmatlan rá. De ezzel nincs gond, ez így van rendjén.

Az alfahímekkel valóban rendelkező fajok egyébként marha jó példa erre, ugyanis ők rendelkeznek a legsatnyább, leggyengébb pénisszel. Tippem szerint a nőstény észre se veszi a behatolást. ;)

A másikról:

Annak a férfinek az életébe, akinek a céljai Deansdale szerint "a _női célok_ fénymásolatai"? Ennek folytán teszem hozzá apai ösztönei sincsenek.
Megint fordítva ülünk a lovon, alsóneműt adunk a szarvasmarhára (jelképes utalás, nem célzás)... és vak vezet világtalant? ;)

A saját útját járó férfi, aki lazán kötődik a "családhoz" (a nőhöz és a "nő gyerekeihez") és akihez a "család" Deansdale szerint "becsatlakozhat" - legfeljebb egy saját útját járó nőhöz való "toyboykénk"; aki fenntartja magát és lazán kötődik hozzá.
Ezzel nincs gond: ilyenkor _egymáshoz_ kötődnek lazán.

A nő megteremtheti a biztonságot a gyerekeinek, az apai "szeretet" hiánya sem okoz problémát (pl, hogy legfeljebb a "birtoklás" szintjéig juthatnak a férfi gyerek iránti érzelmei) és a férfit sem kell "túlkomolyan" vennie. :)

+ Ha a nők _ösztönösen_ igazodnak a férfiakhoz, miért vallják, hogy a férfiak 80-90%-a bétásítható, vagy eleve nőkhöz igazodó béta, miért tartják olyan marha nehéznek az általuk shit tesztnek nevezett jelenség kezelését és a PUA "dominanciatanait"? Itt valami megint nem stimmel. Ezek az arányok inkább utalnak arra, hogy bétaként képtelenség irányítani a nőket.
"Alfák" meg, mint tudjuk nincsenek. ;)

Nico3 2016.06.08. 10:45:33

@Kalechtor: @jefoo: "És ennek örülni fogtok: nincsenek alfahímek"
Hát mégsem dőlt meg hiába az alfahímelmélet!

"Annak a férfinek az életébe, akinek a céljai Deansdale szerint "a _női célok_ fénymásolatai"? Ennek folytán teszem hozzá apai ösztönei sincsenek.
Megint fordítva ülünk a lovon, alsóneműt adunk a szarvasmarhára (jelképes utalás, nem célzás)... és vak vezet világtalant? ;)"
Ezt az ellentmondást kizárólag egy módon tudjuk megszüntetni: ha feltétételezzük, hogy a saját útját járó férfi egy nő. :)))

jefoo 2016.06.08. 12:09:36

@Kalechtor: Ha nincsenek "alfák", miért írtál olyat a kpopboy szerű gizdákra, hogy azoknak elég egy helyben feküdni? A másfajtáknak meg mindenféle, szubmisszív akrobatamutatványokat végezniük, vagy mindenképpen mozogniuk :-D

"Az alfahímekkel valóban rendelkező fajok egyébként marha jó példa erre, ugyanis ők rendelkeznek a legsatnyább, leggyengébb pénisszel. Tippem szerint a nőstény észre se veszi a behatolást. ;)"

Biztos csak annyi nősténnyel dugtak, hogy elkopott :-)

jefoo 2016.06.12. 19:42:27

@Kalechtor: Borzasztó vagy :-)
Bármerre járok a neten, mostmár mindenről a te poénjaid jutnak eszembe :-D

A fenti kérdésemre gondoltam. Arra mikor válaszolsz? :-))

Kalechtor 2016.06.12. 19:56:22

@jefoo: Ez is hosszú választ igényelne, de majd megpróbálom röviden.

"Bármerre járok a neten, mostmár mindenről a te poénjaid jutnak eszembe :-D"

Ti még mindig jobban jártok nálam. Most gondolj bele, milyen lehet az, amikor nekem már mindenkiről a _saját_ poénjaim jutnak eszembe? ;)

Kalechtor 2016.07.14. 23:47:19

@jefoo: Szerintem azóta - más úton - már megválaszoltam a kérdésedet.
Nincs "felső 20%".

Sőt, egy nő többféle férfit is szerethet, akár mindegyiket másért, más módon (mindegyikben mást)
Ebben még rangsor sincs feltétlenül, hogy melyik is a (leg)fontosabb.

Ti, férfiak viszont igaz szerelemmel általában mindig csak egy nőt tudtok szeretni, hiszen erre volt szükség a monogámiához, amely az utódok biztos felnevelkedését garantálhatta. Több nőhöz csak kevesen köteleződhettetek el, szülni meg nem ti szültetek - így egyhez "muszáj" volt. Az már más kérdés, hogy ezt megpróbáltátok evolúciósan kikerülni, hogy az élősködő, magszóró stratégiát is fenntarthassátok - emiatt sokatok szándékosan olyannal köt házasságot, akibe nem halálosan szerelmes.

Meg egyébként is: a férfi szerelme megoszlik, ha többet szeret, a nőé viszont megsokszorozódik. Minél több férfi "tesz boldoggá" egy nőt, annál jobban fogja szeretni mindegyiket. ;)

Preferenciák persze vannak, mert belőlem pl egy "izmos "alfahím"" ha fejre állna se váltana ki semmit.

"Ha nincsenek "alfák", miért írtál olyat a kpopboy szerű gizdákra, hogy azoknak elég egy helyben feküdni?"

Mert annyira magas fokú a vizuális inger, hogy azonnal fel lehet tőle izgulni szexuálisan. Értelemszerűen alacsonyabb vizuális ingernél másfajta inger lehet hasonlóan magas fokú - ami, mivel _nem vizuális_, nem elég "egy helyben feküdni" hozzá. No de ez nem jelenti, hogy az a fajta inger intenzitásában alacsonyabb szintű. A különbség forma- (tehát) nem minőségbeli is lehet.

Különben dereng valami arról, hogy mintha említettem volna, hogy az extra jó külsejű fiúk gyakran annyira elvonják az ember figyelmét a puszta külsővel, hogy más - kötődést jobban elősegítő - pszichés momentumra nem is tud figyelni. A túl jó külső így akár visszájára is fordulhat és a nő alkalmanként nehezebben szeret bele az ilyen férfiba; pont mert _ennyire_ "szexualizált".
Továbbmenve: lehet magas fokú a szex intenzitása, de mivel azonnal egymásnak esnétek (a kpop boy szintről beszélek itt), a szexuális feszültséget és annak feloldását megalapozó tényezők is kevésbé lehetnek jelen.

Mintha annyira ráfeszülnél egy ajándékra, hogy azonnal letéped róla a csomagolást - azzal szemben, hogy a várakozás izgalmát kiélveznéd.

ezanevjelenikmegablogokban 2016.07.15. 00:34:33

@Kalechtor: kisfiuknak valo rossz noi casanova szoveg!
ilyen volt mikor a ferfiak ecseteltek hogy tobbnejusegben minden feleseguket egyforman szeretnek.
csak mi már regen abbahagytuk a probalkozast is, mert pofonvagna erte az asszony.

Kalechtor 2016.07.20. 16:27:00

@Nico3: Viszont a készítője remélhetőleg nem megrendelésre csinálta egy mémgyárban. ;)

i.imgflip.com/17oibh.jpg

KevinT 2016.07.26. 20:55:15

@Kalechtor: @Nico3:
ujkor.hu/horizont/jarvanyok_elso_vilaghaboru
"Nem egy ebből az időszakból származó orvosi nyilatkozat az otthon maradó nők iránti bizalmatlanságról árulkodik: a férjüket hiányoló feleségek hisztérikussá válnak, és hajlamosak lesznek a félrelépésre. Egy bécsi doktor 1916-ban azért ostorozta a korabeli közállapotokat, mert a 14–18 éves ifjak igen keresettek lettek a hölgyek körében, míg az idősebb férfiak a hadseregben szolgáltak. A statisztikák, melyeket néhány ausztriai kórházban készítettek, a nemi bajos serdülő fiúk számának emelkedését mutatták ki. A korszak felfogásában a szexuális csapongás továbbra is a férfiak „kiváltsága” maradt. Ezt a vétséget a folytonos életveszélyben élő katonáknak még kevésbé rótták fel. Ezzel a ténnyel magyarázható, hogy sokkal több volt a nők, kiváltképp az örömlányok felelősségét firtató vélemény."

Kalechtor 2016.07.26. 22:49:35

@KevinT: Japánban is ez megy/ment, mikor a sok patriarcha, munkamániás, csak pénztárcának alkalmas férj soha nem volt otthon, a feleségeket meg htb-ségre kényszerítették.

Beszélgettünk is róla itt régebben, hogy ha megvalósulna a mai antifeministák álma és a nők otthon maradnának a gyerekekkel, az oktatási intézményeket meg felváltaná a magántanulói státusz, a férjek dupla ennyit túlórázhatnának: viszont otthon ülne az összes feleség és az összes ~18 éves szomszédfiú.

Megfontolandó, nemde? ;)

Nico3 2016.07.27. 14:23:36

@Kalechtor: Sok helyen mehet még ez. Patriarcha férj nincs otthon, asszonyka vígan félreléphet a fiatal szomszéddal, postással, kertésszel, pizzafutárral.

Élete párját csak este kell egy-két óráig elviselnie. Szexet se akar mindig, mert a vezető beosztású férfiak könnyebben válnak impotenssé. Tökéletes munkagép. :D

Talán hiába harcolunk, mert épp ez a rendszer vált be, nem az, ahol a nőket belökik a hagyományos, kiöregedett vezetőférfiak uralta munkaerőpiacra, akiket egész nap el kell viselniük.

Csak hát a szegény férfiak, nekik a fentiek értelmében a patriarchátus legfeljebb fiatal éveikben jó, amikor végigjárhatják a férjes asszonyok hálószobáit. Legalább értük kötelességünk az egyenlőségért küzdeni! :)))

jefoo 2016.08.06. 14:20:00

@Kalechtor: @Nico3: Egymás külsejét sértegetik a férfiak a férfihangon :-(
Már ide jutott a modern társadalom.

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140529190&t=9165170

"Legyen nő a lényében, a gondoskodásában, az odaadásában, az együttműködésében, a megtartásában és az anyaságában."

Ezt az odaadást miért hangsúlyozzák ennyire?

Hát ehhez mit szólsz?

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140528633&t=9165170

Még egy. Alap stílusát már régen akartam kérdezni.

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140529122&t=9165170

Nico3 2016.08.06. 15:04:05

@jefoo: Nem csak hangsúlyozzák, sok helyen másból se állnak ki, mint hogy: legyél odaadó, add oda magad, odaadja magát, nem adja oda magát, a legkülönfélébb változatokban. És csodálkoznak, hogy fanyalognak a nők, akik örömmel akartak belemenni a kapcsolatba és adni is akartak (de nem "magukat"), meg kapni is: a férfit. Alanyok akartak lenni, nem tárgyak.

De a férfi úgy festi le magát, mint egy önző, nőket "bekepelező", nagyranőtt parazita. :'( A nő meg viszolyog, menekülne, elmegy a kedve a szextől, ami kölcsönös élvezet is lehetne, de már az elején az "önfeladásról" szól a dolog.

Még emiatt is lehet egy kis sikere a puának, ami olyasmire tanítja őket, hogy nézzenek úgy magukra, mintha ők és a tőlük kapott szex lennének "ajándék" a nők számára. Ezzel azt akarja kiváltani, hogy a férfi szabhasson feltételeket, mégis, szegény "odaadásra" szocializált nőkre akkora hatással lehet a követelőző hozzáállással szemben az, hogy kaphatnak is valamit, hogy működik. :)))
Kivontuk az önfeladást, betettük az élvezet lehetőségét és már ennyi is elég. :P

KevinT 2016.08.06. 16:28:21

@Nico3: @Kalechtor: most meg az a nagy kerdes,hogy a nok milyen sportokban lehetnek jobbak?
Mert ennek mekkora jelentosege van.:D hogy a nok masodranguak bennuk.:P:D

Kalechtor 2016.08.06. 17:08:56

@jefoo: @Nico3: Bazzeg.
Eljutottunk a teljes egyenlőségbe. ;)

"Még emiatt is lehet egy kis sikere a puának, ami olyasmire tanítja őket, hogy nézzenek úgy magukra, mintha ők és a tőlük kapott szex lennének "ajándék" a nők számára."

Kétségtelen, hogy a férfi, aki önmagára mint potenciális élvezeti forrásra tekint, _legalább_ elfelejti vallani, hogy a szexben főképp a nő adja oda magát, az ő élvezetére - hiszen a két "elv" összeütközne egymással.

"Ezt az odaadást miért hangsúlyozzák ennyire?" + "Nem csak hangsúlyozzák, sok helyen másból se állnak ki"

Nézzük, mi van a szexualitás / utódgondozás / párkapcsolat nőkre vonatkozó elvárásai mögött.
A biológia.

Mert nem tudnak szülni. :)

A férfi (biológiai) odaadását felesleges hangsúlyozni. Ő úgyis odaadja magát, a spermáját; őt odaadóra gyártotta le a természet.
Másképp megfogalmazva: a férfiak odaadó princípiumát akarják ellensúlyozni ezzel a "projekcióval".

Esetleg, mivel a férfinek nincs "női teste" - arra céloznak, hogy a nő adja át a testét, testéről való rendelkezést és hagyja a férfit "női (biológiailag, szexuálisan kontrolláló) szerepbe" lépni maga helyett. (ezzel egyidejűleg "gyakorló apaságot" továbbra sem várjon tőle, a "munka" és utódgondozás kényelmetlenebb részét - a kiszolgáló tevékenységet - tartsa csak meg magának) Ez utóbbi, zárójeles is felfogható odaadásként.

(emlékezzünk: a sperma megkapása és a férfitest nem befolyásolja a szexuális kontrollt; a marakodás mindig a női test - mint szűk keresztmetszet - felett megy, már csak azért is, amire az imént rámutattam: a férfi adja bele magát, lényegét a nőbe, s nem fordítva; ezzel gyakorlatilag átadva nem csak a potenciális utód biológiai "birtoklásának" jogát, de minden szexualitással és utódlással kapcsolatos kontrollt és döntésjogot is)

Női szempontból nem árt kicsit belegondolni, mi lenne, ha holnaptól csak úgy szaporodhatnánk, hogy a petesejtjeinket átadjuk egy másik ember testébe - aztán ez a másik az "aktus" után kimondhatná, hogy márpedig mivel az az ő teste, hát ő rendelkezik fölötte a továbbiakban (is), a mi petesejtjeinkkel együtt. Esetleg párhuzamosan gyűjtögetne magának többfelől is petesejtet és még azt sem tudnánk nyomon követni, vajon a "miénkből" hoz-e létre utódokat. Mi vajon nem azt éreznénk egy ici-picit jogosnak (és igazságosnak), hogy kontrollálhassuk ennek a velünk szemben hatalmas biológiai előnnyel bíró lénynek a testét és döntéseit (_mert_ odaadtunk neki valamit, ami a miénk, belőlünk "szakadt ki") - legalább részben vagy felerészben, annyira, ami már több-kevesebb, saját génjeink további "sorsának" tekintetében való bizonyosságot jelent?

Ezt csak arra, hogy a férfi(ösztön) nem elnyomásnak, hanem legtöbb esetben puszta _egyenlítésnek_ és kompenzációnak érzi, hogy az ivarsejtjeit birtokló test fölötti befolyást akar. Az ivarsejtjei fölötti befolyás számára - biológiailag kiszolgáltatottabb lénykénk - csak így valósítható meg; s ebből a vágyból születik kivetítés által a női szubmisszivitás mítosza is. Ami azonban a szexuális ösztönök szempontjából legalábbis ambivalens, hisz kiszolgáltatottság tekintetében erősen felcseréli a nemek szerepét.

Kapaszkodjunk meg: ettől függetlenül a férfi jobban vágyik kontrollra a nő teste és személye, mint a _saját_ teste fölött.

A férfiak többsége boldogan adná - és adja - fel a saját teste fölötti önrendelkezést, ha cserébe megkapja a nőét. A férfitest birtoklása maguknak a férfiaknak "értéktelen".
A Közel-Keleten máig tömegek mennek el rabszolgamunkára, hogy feleséget "vehessenek". Sokan egész életükben ezt nyomják, úgy, hogy még otthon is alig lehetnek, a családjukkal. Mások az életüket kockáztatják, de olyat is hallottam, hogy a homoszexuális perverziókkal is bíró, közel-keleti "uralkodó klán" egyik tagjának "adta el magát" nem egy férfi, mert cserébe nőt kaphatott.

Ez a minta természetellenes és a problémát másképp, "modern" eszközökkel kell kezelni és megoldani. Csupán az indítékokra mutatok rá. (pl nekem a kötelező apasági teszt ellen se lenne kifogásom, ha valahogy garantálják, hogy a férfipartner se szórhat el másfelé utódokat: hisz az már a nőt hozná genetikai hátrányba)
Azért még egy vélemény, karrierista, érdekes hobbikkal rendelkező, művelt férfitől: ő az _egész_ "életét" feladná, ha választania kellene - és boldogan élne mindenre kiterjedő gyámság alatt (akár továbbra is pénzt keresve, akár otthon, "bezárva"), ha cserébe _garantálnák_ neki, hogy a nő, aki ezt rajta gyakorolja, élethosszig köteles szexelni vele, utódokat szülni tőle és hű maradni hozzá.

A férfiaknak az "egyenjogúság", biológiai hátrányaiknál fogva _ösztönösen_ elnyomást jelenthet... illetve másképp értelmezik és ragaszkodnának az ivarsejtjeik, genetikai állományuk fölötti, nőkével megegyező befolyáshoz. A nők meg nem értik, hogy jönne ahhoz egy másik ember, hogy akár csak részben is, de rendelkezzen az életükről és döntéseikről.

Kalechtor 2016.08.06. 17:11:30

@jefoo: @Nico3: Apropó, Puzsér az írás közepén egyrészt jól ledegradálja az apaságot, másrészt csak nőknél tartja egymást kizárónak a gyerekvállalást és karriert.
Jó reggelt, _erre_ kell az apaság mesterséges degradálása: hogy e nézet tarthassa magát.
Csak szólok, azoknak, akiknek szálka a szemében az apasághoz képest felmagasztalt anyaság: muszáj hivatkozni valamire, miért is anyukáé "legyen" a gyereknevelés, "a gyerek" (válás _után is_, mert akkor már minimum így jogos)

Hát azért, hogy ő legyen "kénytelen" otthon maradni vele, feladni a szakmáját, önrendelkezését, előmenetelét, hobbijait, majd +20 évig is mindent ehhez igazítani, mert erre - a gyereknevelésre, "anyaságra" - az a béna férfi képtelen.
Egyszerűen így kell tálalni és a férfiak "okosabbik" része be is vállalja a nők manipulálása érdekében ezt az "áldozatot", pedig a túrót lennének alkalmatlanabbak (ebben az értelemben valóban monogám faj vagyunk, amihez minden hormonális alap adott): csak azt már a nők se nyelnék le szó nélkül, hogy úgy neveljenek apuka helyett _IS_ utódokat, hogy még csak "jobbak" se lehetnek benne...

A férfiak is válasszanak, mindent nem lehet. Ha egyenrangú szülők, akkor igenis képesek a nőkkel egy szinten gyereket nevelni - és semmi nem indokolja az anyák egyoldalú "otthon tartását". Ha nem azok, ne követeljenek máskor sem a gyerekkel kapcsolatos "egyenlő jogokat".

A BV megint értelmesebb egy fél fokkal - pedig őt se tartom etalonnak.

Ez a szöveg meg megfordítva is odakívánkozott volna:

"Ha azt érzi, hogy indát fontak köré, béklyót akasztottak a lábára és megfullad, akkor fusson messzire és keressen egy olyan fiút, aki meghagyja a teste, a lelke és az ideje feletti korlátlan hatalmat, mivel ezekkel a dolgokkal kizárólag ő rendelkezik."

"Még egy. Alap stílusát már régen akartam kérdezni."

Alapnak egyszerűen ilyen a stílusa, ami gyanúm szerint tényleg csak túltolt stíluselemek összessége. Jól kezelhetőnek és veszélytelennek tartom; + egy ponton túl az ilyen már immunissá teszi önmagára a környezetét. Egyik nagyapám is hasonló volt, de kb semmiben nem ő döntött, hanem nagyanyám, aki egyébként határozottabb és nyugodtabb ember.
A hímsovinizmusa meg olyasmi lehet, mint az én nősovinizmusom: nagyrészt szöveg.

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140528633&t=9165170

Micsoda "hallgatás - beleegyezés" a h. férfiak részéről az esettel kapcsolatban... :)

No hát akkor eldöntötték végre, hogy egy 13 éves kisfiú elég érett ahhoz, hogy egy felnőtt nővel keveredjen erotikus kapcsolatba.
De ez alapján meg igaza van Hayának, aki feldobta, hogy a prostik által megerőszakolt 13 éves srác önszántából is "odamehetett", mert hajtotta a vére.

Nekem aztán édesmindegy, megint az ő nézőpontjuk a kiindulási khm... alap.

Elvégre: az evolúció valahol a pókoknál, sáskáknál "kezdődött", s máig őrizhetjük ezeknek az időknek az emlékét. Náluk úgy tudom, a hímek jóval fiatalabb korukban "éretté" válnak a párzásra - mielőtt a kétszer akkora nőstény felfalná őket. ;)

(a táncoslányoknak meg legalább volt egy jó napjuk - no nem azért, mert "pedofilok" (bár a férfiak szerint mitől is volna az, aki megkíván egy 13 évest - ha egyszer a 13 éves már megérett a szexualitásra?), de legalább nem 60 éves patriarchák nyalogatták össze őket :)

Kalechtor 2016.08.06. 17:17:37

@KevinT: Milyen sportokban lehetnek jobbak a nők?

- torna
- futás egyes válfajai
- lovaglás (ha néha vegyesen versenyeztetik a két nemet, rendszeresen születnek női győzelmek, komoly versenyeken is)
- harcművészetek egyes válfajai
- meg ha a balettben/műkorcsolyában cserélnénk fel a nemeket, szerintem ott is könnyebben érnénk el, hogy egy nő megtanuljon ~70 kilót dobálni, minthogy egy férfi olyan hajlékonyságra és mutatványokra legyen képes a levegőben, mint a partnere

index.hu/sport/atletika/2016/02/21/nagy_katalin_a_ferfiakat_is_megelozte_palyacsuccsal_nyerte_a_floridai_mocsarfutast/

www.buzzfeed.com/annanorth/7-sports-in-which-women-have-beaten-men

www.reddit.com/r/AskReddit/comments/1xto34/is_there_a_sport_where_women_regularly_outperform/

Itt egy kis vita kerekedik a lábakról.
Annyit fűznék hozzá, hogy MMA-ban is a nők lábát tapasztaltam erősebbnek. Férfiak ilyesforma szorításokban marha gyengék a nőkhöz képest - a férfit "felül" kell hatástalanítani.
Bár épp a lábak eltérő anatómiai felépítése miatt lehetnek jobbak pl a fociban a fiúk.

Nyílt vízi úszás:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22830602

A nőknek más a testfelépítésük, hő-háztartásuk, hőleadásuk, energiafelhasználásuk; sok területen lehetnek hajlékonyabbak/gyorsabbak.

De ha nem így lenne, akkor is leszögezhetjük, hogy a (fehér) férfiak meg a fekete férfiakhoz képest másodrangúak a sportban: ha férfiként születnék újjá, mégis szívesebben lennék távol-teleti férfi, mint bármi más. ;) (persze harcművész, nem kpopboy)

A súlyemelésről annyit, hogy ahol már elválhatnak a nemek - annak már sem értelme, sem jelentősége. Még teherbírás, nemhogy harcok terén is kontraproduktív akkora súlyokat emelgetni; az a sportág teljesen "öncélú" (100 kilót meg egy várandós kismama is kiemel úgy, hogy meg sem látszik az izomzatán)

Érdekes lesz, de a manipulált tesztek szerint a sakkban is jobbak _lehetnek_ a nők (a pontozási rendszer ezt nem igazán hozza ki hitelt érdemlően)
No meg a csúcssakkozó férfiak agyáról is tudjuk amit tudunk. :)

Mindegy.
Biztos nektek is rémlik a study, amiben férfiakat versenyeztettek nőkkel az interneten.
Ha a nő tudta, hogy férfi ellen játszik, leromlott a teljesítménye. Ha viszont azt hitte, másik nő ellen - gyakran verte el a férfit a játékban.
Férfiaknál a végeredményt nem, csak az "agresszív játékstílust" befolyásolta, ha tudni vélték, milyen nemű ellenfél ellen játsszanak.

Ezt nőkkel szemben jobban alkalmazták, aminek élőben nyilván "nyomásgyakorló" hatása is kíván lenni.

(a férfistratégiák "klasszikusai" (tehát a hagyományos férfiakra jellemző stratégiák, illetve a(z) (tudatosan befolyásolható) ösztönszint evolúciósan): a fizikai erő, agresszió és megfélemlítés - a racionalitás és józan érvelés helyett; nagyban pedig az ellenfél kizárása a pályáról)

A póker nem klasszikus értelemben vett sport, de azért ott is elég szép győzelmek születnek női részről.

www.cardplayer.com/poker-news/20566-safiya-umerova-wins-2016-world-series-of-poker-1-500-shootout

en.wikipedia.org/wiki/Annette_Obrestad

Az ilyen "pontgyűjtögetős" játékok - mint a sakk, póker - egyébként elég csalókák tudnak lenni tehetség/teljesítmény terén, mert sokra jellemző, hogy ha én lenyomom a világbajnokot _egyszer_, de ő _szorgalmasabban_ nyomogatja lefelé a többieket, akkor bizony _jóval_ előbbre tarthat nálam a ranglistán.

Azt meg így kijelenteni, hogy a férfiak jobbak a sportokban a nőknél és ez mit is jelent...
Fontosnak tartom a fizikai állóképességet és teljesítményt, de nézzünk szemben a makacs ténnyel: ezek terén kb az összes állatfaj leköröz bennünket a maga szintjén. ;)

ezanevjelenikmegablogokban 2016.08.06. 19:01:42

@Nico3: bekebelezo, draga. tudom, hogy elirtad.

jefoo 2016.08.08. 21:41:41

@Kalechtor: Cikket írnak róla, milyen bénák meg gyengék a nők. Alatta meg ott rajonganak Sarah Connorért :-O

jefoo 2016.08.08. 21:41:59

@Kalechtor: És nálatok is te vagy, aki kb. "semmiben nem dönt"? :-D
Az nekem is furcsa, mikor a "h. férfiak" nyavalyognak, hogy a fiatal fiúk zaklatását nem kezeli elég komolyan a "nőcentrikus" törvénykezés.

KevinT 2016.08.08. 21:42:09

@Kalechtor: szegeny tancoslanyok megerdemeltek,hogy legyen egy jo napjuk.:D
Nem kell finomkodni, nem torvenyellenes.:)
Es meg EZERT IS fizettek a noknek.:(
Jobb helyeken, nekik kellet volna.

Nico3 2016.08.08. 21:42:18

aztadom.co/wp-content/uploads/2014/02/polo.png

A feminista apa ezerszer normálisabb. Egy lány ugyanius se nem az apja, se nem a pasija tulajdona. Tanuljanak meg szülni! :)))

"Az én kis hercegnőm" ? :D
Nahát, a férfiak nem is a nők, vagy anyósok, hanem a lányos apukák miatt szívnak folyamatosan, akik hercegnőket kényeztetnek a kislányaikból? :'(

Éljen a patriarchátus, ami a kölcsönös férfikínzás legfőbb intézménye. :'(
Mondjuk a férfiak nagyrésze mint tudjuk mazochista, de a nőket igazán kihagyhatnák belőle. Rendezhetnének összejöveteleket amiken megkorbácsolják egymást, vagy ilyesmi. :)))

Puzsér cikkének elejéről meg annyit, hogy miért ne állatozhatnák és szexgépezhetnék le a radikális feministák a férfiakat, ha a férfiak is ezt teszik magukkal? Egyenjogúság van, meg ha valaki mást állít, még az lesz a baj, hogy nem ért egyet. :)))

@Kalechtor: "A reformátusok vajon a felnőtt táncoslányokat is meglepnék zsenge 14 éves fiúkkal? :'("

jefoo 2016.08.08. 21:42:44

@Kalechtor: Arra is utaltál már, hogy a férfias sport ösztönszintű és agresszív, a nőies művészi, tudatos, rugalmas. A harcművészet feminim. Kecses mozdulatok, összpontosítás, nem az indulatok hanem a koncentráció erejével él.

Érdekes hogy ezt az antifeminista férfiak is így látják a maszkulin sportról, mint te.

A feminimről nem látnak semmit, csak hogy a nők soha nem a fizikai erejüket és a fizikai versengést használták "erőforrások" megszerzésére. Ebben is van valami. Kivéve az állatvilágot, ahol a nőstények nagyon is használják, meg egymással is versengenek erőforrásokért és hierarchia is van köztük.

De az emberi nők közt hiába van hierarchia, inkább az érvelés képességét meg a manipulációt, emberismeretet használják a kiépítésére.

Az anyák státusza az embereknél is jobban befolyásolja a felnövekvő utód státuszát mint az apáké?
Erről is mintha lett volna valami, hogy az anya képzettsége fontosabb.

Nico3 2016.08.08. 21:42:51

@Kalechtor: Mintha csak fizikai erőben meg csapatjátékokban lennének jobbak a férfiak. :)))

www.mob.hu/olasz-anna-a-ferfiakat-is-megelozte

24.hu/sport/2016/06/08/lindsey-vonn-a-ferfiak-mezonyeben-is-elindulna/

Katinka sikerének örülök, viszont csak 33. lenne a férfiak között. De egy érdekes jelenség: pár évtizede MEGELŐZTE volna az akkori férfimezőny legjobbját is. Tudom, hogy a nők nem gyorsaságban és hirtelen erőkifejtésben, inkább hosszútávú folyamatos terhelésben jók, de mi ez? Valami modern evolúció?
nemzetisport.hu/rio-2016/rio-2016-hol-lenne-ezzel-az-idovel-a-ferfiak-kozt-hosszu-2517837

Mégse "kőbe vésett" a teljesítmény?

A golfban meg együtt játszanak a nemek?
nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/golf-ujra-noi-jatekos-nyerte-meg-a-magyar-kupat-2412767

Humor:
www.femcafe.hu/blog/dumaszinhaz/noi-eloado-gyozott-a-comedy-central-tehetsegkutatojan-zabolai-margit-eszter-nyerte

Kalechtor 2016.08.08. 22:13:58

@Nico3: "A feminista apa ezerszer normálisabb."

Nekem furább az "én is azt teszem veled" szakasz.

Mert ha apukának tényleg olyan céljai vannak a kislánya fiújával, hogy előbb vesz neki egy csokor virágot, vacsorázni viszi, gyengéden megcsókolja, majd orálisan kielégíti mielőtt megdugná, tényleg nem az anyós, inkább az após miatt nem akarnak együtt élni a szülőkkel a fiatalok.

Virágot ajándékozni már nőnek is gáz, férfinek meg sört veszünk, nem kérdés. ;)

@jefoo: "És nálatok is te vagy, aki kb "semmiben nem dönt"? :-D"

Árnyaltabb a kép - de majdnem.
Velem azt az embert sikerült kifogni, akinek a dolgok 90%-a "tökmindegy" kategória, a maradék 10 meg arról szól, hogy ne legyek szubmisszív és vezető szerepet tölthessek be a kapcsolatban. ;)

Írok egy példát.

Kérdés volt, hogy az idén egy sportkocsi kiállításra menjünk-e, vagy az EB-re. (volt már ilyen, régebben)
A "vita" (mivel számtalan dolog a másik félnek is hozzám hasonlóan "mindegy") valahogy úgy zajlott mindkét részről, hogy "nekem mindegy, döntsd el te", "de nekem is mindegy"... mire valamelyikünk (erre már nem emlékszem) bedobta, hogy "nekem az is mindegy lenne, ha itthon maradnánk".

Úgyhogy egyikre se mentünk. ;)

Különben tényleg marha sokat tudok "engedni". Csak az számít, hogy a "keretek" rendben legyenek nagyban - és vagy nálam legyen a kapcsolat fölötti kontroll, vagy legalábbis ne kelljen feladnom a magamra vonatkozó részét.

Szerintem elnyomott nőként nem tudnék ennyit, mert látom, hogy ahol a nő anyagilag kiszolgáltatott vagy érzelmileg függő(bb) (esetleg a férfi státuszban felette áll), mennyit veszekednek és mennyire a kezében akar minden apróságot tartani. Nyilván kompenzálásból.

Kontrollálni is jobban akarja a férfit a "függetlenségétől" megfosztott nő.

Nico3 2016.08.10. 11:21:04

@Kalechtor: "A reformátusok vajon a felnőtt táncoslányokat is meglepnék zsenge 14 éves fiúkkal? :'("

jefoo 2016.08.13. 12:21:45

@Kalechtor: A divatról vitatkoznak :-(

KevinT 2016.08.13. 14:35:01

@jefoo: ferfihang:antifeminista divatmagazin.:D

Kalechtor 2016.08.13. 15:08:44

@Nico3: "Fordítva" már nem ér. :) Mindig a gyengébb és kiszolgáltatottabb félnek van "előjoga" a kérdésben. Felnőtt, (doninánsabb), erősebb embert nem "lepünk meg" gyengébbel, döntésképtelenebbel és védtelenebbel - ezt nem értik a férfiak, hogy ha(!) ilyennek kívánják a nőket, bizony, a nőnek lesz a kérdésben több "előjoga". (de hát pont azért kívánják őket ilyennek, hogy ne legyen nekik...)
Ha tehát élvezheti is egy 14 éves srác (vagy lány) a felnőttekkel való erotikát, mindenképpen csak ő "lephető meg", igényei szerint.

KevinT 2016.08.16. 09:21:58

@Kalechtor: @Nico3: Tibiatya memjei.:D
tibi-atya.tumblr.com/

ezanevjelenikmegablogokban 2016.08.16. 15:58:32

@Kalechtor: @Nico3: nocsak!

forum.index.hu/Article/jumpTree?a=140647343&t=9165170

robo is a vedett faj tagja lett!
a vegen meg igaza lesz kalechtornak, azzal a kontrasztos studyval.

@KevinT: ne mar!

Kalechtor 2016.08.17. 00:34:55

@KevinT: Örvendek tibiatya mémjeinek - pláne duplikálva. Megnéztem, de sajnos nem győzött meg. Láttam tőle egy-két ötletes darabot életem során, ám őszinte leszek: ezek többségét számomra minimum JustVidmannek kellene meganimálni ahhoz, hogy viccesek legyenek. De odaseneki, ízlés kérdése. ;)

@KevinT: @Nico3: Nézzük inkább ezt:

www.femcafe.hu/blog/dumaszinhaz/noi-eloado-gyozott-a-comedy-central-tehetsegkutatojan-zabolai-margit-eszter-nyerte

youtu.be/CBKN_zIgPLc

Nem rossz - bár először a feministánál kezdtem röhögni.

Feministáknak még macskából is csak süket jár, bazzeg...? :)

De az "azon szoktak nevetni" se sült el rosszul - aztán jött még egy-két tűrhető poén.

A férfimezőnnyel összehasonlítva ígéretes, viszont mégsem ő mutatja meg nekünk, mennyire igaz erre a területre is a "több a férfi - de a legjobbak mindig nők lesznek" elve; hanem a világ _egyik_ legvadabb analógiáira, asszociációira és szövegkiforgatásaira képes, roppant rugalmas és fantáziadús gondolkozással megáldott női humoristája, ahogy azt ez a rétegzett jelentéstartalmú mém kiválóan szemlélteti:

s3.postimg.io/6a75oka6r/image.jpg

KevinT 2016.08.17. 17:50:57

@Kalechtor: errol a fogalom parba rendezesrol mit mondasz?

FÉRFIENERGIÁK
NŐI ENERGIÁK

alkotás
táplálás

keménység
gyengédség

logika
intuíció

irányítás
érzelem

szervezés
megadás

aktivitás
befogadás

Kalechtor 2016.08.17. 18:04:14

@KevinT: Ennél logikátlanabb párhuzamot még keveset láttam. :) Kivéve ezt - mert ezt speciel ismertem.

FÉRFIENERGIÁK
NŐI ENERGIÁK

alkotás
táplálás

Erre még fogjuk rá - bár nem értek egyet - hogy az egyik táplálhatja a másik "alkotóenergiáit". Bár nekem kissé gyanús, hogy azt "magunknak" kell - mások legfeljebb _inspirálják_.

keménység
gyengédség

Ez az egy stimmel. Kiegészítve, hogy szerintem az "erővel" a 2. hozható összefüggésbe, a "törékenységgel" meg az első...

logika
intuíció

Itt ugorjunk vissza az alkotáshoz; amellett, hogy az egész ábra logikátlan. Az alkotáshoz intuíció és "gyengédség" (az elme rugalmassága) kell. A keménység akadálya; a logika csak eszköze. A logika és intuíció _nem_ ellentétpár.

irányítás
érzelem

WTF? :) Hogy jön _ez_ a kettő egymáshoz? Az irányítás és dominancia egy _érzelmi_ funkció (pont ahogyan a logika eszköz...); vagyis a dominancia maga az: az irányítás ennek folyamatát kifejező fogalom. Érzelem meg mindenben van. Ha ragaszkodnánk a különbontáshoz, a puszta érzelmi töltet magasabbrendű lenne egy folyamatot leíró tartalomnál.

szervezés
megadás

Megint nem jön össze. Lásd előbbi. A megadásnál mit "ad meg" a "szervezőnek"?

aktivitás
befogadás

Az aktivitás ellentéte a passzivitás. A befogadásnak meg ellentéte lenne a "megadás". Bár ez az utolsó megint csak "megmenthető" volna azzal, hogy az erős, ezért passzív női minőség befogadja az aktív férfiminőséget, ami "odaadja magát neki"; de előbbiek fényében?

Ide vezet, ha emberi minőségeket erőszakkal akarnak különbontani, részben átfordítva a nemek természetes princípiumait...

jefoo 2016.08.18. 15:52:51

@Kalechtor: Deansdale új cikke? :-)

Kalechtor 2016.08.18. 16:17:34

@jefoo: Átfutottam. Teljesen korrekt.

Még ellentmondást se találtam benne.

Egyébként ha volt ezzel kapcsolatos hátsó gondolatod: engem a szöveg érdekel, nem Deansdale. A szöveg mindig sokszorosan a közlő felett áll; és hülye lennék nem egyetérteni vele, ha egyezik a véleményemmel.

Tudjátok kinek a kedvéért lennék én dróton rángatott önmegtagadó... ;)

Ha egyszer van benne igazság, felőlem maga a sátán is írhatta azt a szöveget.

Ha másképp állnék hozzá, már csak egy ugrás lenne és könnyen egymással ellentétes ökörségekkel kellene érvelnem... ezt a luxust meg szívesen átengedem bárkinek. :)

jefoo 2016.08.21. 15:24:05

@Kalechtor: Ezek se generálnak neked "véletlenszerűen" pontokat? :-(
Most halászták elő legújabb hszed egyik fő témáját. Ami amúgyis tele van gyakori témákkal.

forum.index.hu/Article/jumpTree?a=140698053&t=9165170

Milyen ügyes lett hayalilo!
Sarokba szorította AI-t. És, a "főgonoszok" nőgyűlöletét is kigyűjtötte.

Nico3 2016.08.21. 15:57:15

@Kalechtor: @jefoo: Hagyjuk azt az egy lapot, az már fel se tűnik.

Viszont mivel magyarázod, hogy ahogy beúszott ide a leszbi téma, a fórumon másból se álltak ki minthogy cicus valójában leszbikus nő?

És később több helyen is feljött ugyanígy a nemi identitás témája, nemcsak ahol várható lett volna.

"Milyen ügyes lett hayalilo!"
Ennek az ellentmondásnak a szembeállítása tényleg ügyes húzás volt tőle:
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140689923&t=9165170
Eddig mindig a hosszú szövegeket tolta az empátiáról meg a humanizmusról: ez teljesen logikai alapú módszer volt.

De sokszor bénázik is, szerintem: mikor "túlreagál" dolgokat és elfogult.
Ez érzelmi alapú nála, amit úgy kellene kezelni, mint Black utalt rá (egységesen).
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140704437&t=9165170

Ő mintha aránytalanul nagy jelentőséget tulajdonítana nekik. Akarommondani mintha úgy gondolná, hogyha nem passzolja vissza őket, VALÓBAN hatással lehetnek rá.
Ezért is meglepő, hogy most nem vonta el a felháborodás AI durva kettős mércéjéről a figyelmét.

Emiatt ne ítéljünk elhamarkodottan.
A tizenegyesről is azt hittük, hogy nincs személyisége, de kiderült hogy még shit tesztet is egész jól tud kezelni. :)))
Írom ezt annak ellenére, hogy most hozott Blacknek 15 pontot. :'(

Fontos!
"A fiúk nem igazán ismerik a “hisztinyelvet”. Pedig annyira egyszerű. Mindig pont az ellenkezőjét kell csinálni, mint amit mondunk. Ha azt kérem, ne hívjon, elvárom, hogy hívjon. Ha azt mondom, haza akarok menni, egyébként nem akarok. Ha azt mondom semmi bajom, egyértelmű, hogy nagyon is van baj. De ezt nem mindenki tudja." Shitteszt.

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140705122&t=9165170
Ahha, a testépítő férfiak persze nem válnának impotenssé. :P
Amúgy, én pont azt olvastam a sportolónőkről, hogy könnyebben szülnek. :)))

Nameg régen nem voltak "fizikailag nagyon igénybevéve" a parasztasszonyok? Mikor megszültek a mezőn, másnap meg folytatták a munkát. :'(

Napi agymosógép:
67.media.tumblr.com/2f025868ddbc7094c40b6c030469cf7f/tumblr_oc936nn6xP1qbcq8eo1_1280.jpg

Napi komoly téma:
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140701859&t=9165170

forum.index.hu/Article/jumpTree?a=140703768&t=9165170

jefoo 2016.08.21. 17:51:01

@Nico3: És még mindig a leszbikusokról van szó.

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140707172&t=9165170

Milyen amúgy az a kokárdáspina? Az már nagyon perverz*
Egyébként tényleg nem sértés. Én is leszbikus vagyok :-D

*Aszittem.
Majd hozzá olvastam az előzményt :-D

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140706985&t=9165170

jefoo 2016.08.21. 17:51:03

@Kalechtor: @Nico3:

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140706932&t=9165170

Nem igaz!
A legcsodálatosabb szerelmesverset kalechtor írta, a háziasszonyokhoz :-)

A parazitizmuson nem tudom mit nem értenek, hogy a férfi génjeit is tartalmazó gyereket csak a nő látja el erőforrásokkal a terhesség alatt. Ezt egyébként se a feministák találták ki, hanem minden "alfahímelméleti" tudósnál megtalálható már az is, hogy a petesejtek vannak tele tápanyaggal. Ezért is válogat jobban az elmélet szerint a nő, mert a hímivarsejt olcsó, a petesejt előállítása drága és a terhesség is sokszorta nagyobb erőforrás ráfordítás mint a nemzés.
Az is pont olyan parazitaság, ha a megszületett gyereket otthagyja az anyja és az apa neveli fel, egyedül. Olyankor a nő a parazita, mert a génjei továbbmennek, mégse látja el őket 50 százalékban erőforrásokkal. Mert ez lenne az alaphelyzet. Ha egy élőlény egy másikkal közös utódokat hoz létre, akkor közös az erőforrás ráfordítás is.

A közös utód meg a férfi GÉNJEINEK is érdeke volt. Ezért tették számára a gének a szexet élvezetté,hogy motiválják a szaporodásra.
Vannak fajok, ahol csak beindítja a nőstény szaporodását a hím, ott tényleg nem nevezhető parazitának, semmilyen értelemben.

Kalechtor 2016.08.21. 18:15:39

@jefoo: "Ezek se generálnak neked "véletlenszerűen" pontokat? :-("

De igen. Véletlenszerűen. Ez ennek a játéknak a lényege. ;)

"Ami amúgyis tele van gyakori témákkal."

Pontosan. Ez a titok nyitja. Beszélnék csak a kvantumelméletről. ;)

@Nico3: forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140701859&t=9165170

Szövegértés. :)

Nem a magzat "genetikai parazita" - hanem a hímnem kénytelen így szaporodni; amiről leírtam számtalanszor, hogy részemről speciel értékítéletet sem tartalmaz (még a magszórás apaság nélkül sem), egyszerűen biológiai vonatkozásban jelenti azt amit.
Másrészt egy jó apa ezt minden további nélkül kompenzálja azzal, hogy születése után ő is neveli a gyerekét.

Az alfahímelmélet _egyik_ kidolgozója, a rámutató jelleggel többször is beidézett Dawkins persze már keményen megnyomja a dolgot azzal, hogy a hímnem eleve az "alattomos" szaporodási stratégiát választotta (a magszórásban tényleg van parazitaság, de e hajlamon a valós monogámiával/utódgondozással felül lehet emelkedni)

Nekem ezzel az a kettős mérce a legfőbb problémám, hogy míg a magszóró férfiakat (hogy világosan értsétek: az e stratégiát követő, utódgondozásba egy hajszálnyi erőforrást fektetni nem szándékozó módszert) egyfajta hősként, vagy legalábbis semlegesen festi le mind a társadalom, mind a tudomány, addig a nőnem kapcsán feltételezett "erőforrás keresést" a hímnemben, avagy a férfiak "anyagi lenyúlását" prostitúcióként emlegeti.
A magszóró férfi felmagasztalt; a sok férfit lehúzó nő ribanc. Holott mindkettő ugyanolyan élősködés.

Az nem prostitúció, hogy a csimpánzhímek tesznek a génjeik erőforrásokkal való ellátására és kifejezetten azokra a párzási lehetőségekre gerjednek, amelyek valószínűsítik is, hogy tehetnek rá - az viszont már masszívan annak tekinthető, ha a csimpánznőstények "húsért szexelnek". (aminek van egyébként logikusabb magyarázata is)

*Érdekesség, hogy itt a radikális feminista tan speciel ellentmondásba kerülne önmagával: mivel egyrészt a nő testének részeként, másrészt parazitaként tekintene a magzatra. (noha a szó szoros értelmében véve egyik _sem_)

Nézzük ezt a kis vitát közelebbről.

forum.index.hu/Article/jumpTree?a=140704417&t=9165170

Johnny bármekkora hímsoviniszta (odaseneki, mások tévedtek már nagyobbat is) - azért ő látja legobjektívebben a kérdést.
Sosem értettem a sok hasonszőrű egymásra mutogatót, akik szerint a másik "túlzásai" HŰHA!!! kategória (óvónéniii! csúnyán nézett rám az izéke, <s>mert pofánvágtam</s> :))

Miért ne mondhatná el mindenki a véleményét?
Ha hülyeséget állít, legfeljebb kiröhögik érte. Ha megpróbál mocskolódással felülkerekedni, azzal meg csak ő húzhatja a rövidebbet. A legkönnyebben kezelhető vitamódszer - bár már annak nevezni is mérhetetlen nagyvonalúság.

"az utód semmiképpen sem lehet parazita, hiszen utóbbinak a gazdaszervezetre nézve semmiféle haszna sincs"

És mint mondottam volt, az utód valóban nem parazita, Johnnynak meg igaza van: ugyanis a várandósság egy halom nagyon pozitív hormonális változással jár. Felpörgeti az agyműködést, x életkor fölött meghosszabbítja az életkilátásokat, javítja az egészséget, mivel fel kell készítenie a szervezetet az utódgondozásra. Nem csak a szellemi, de a fizikai erőnlétet is javítja. Hayánál megint a radikális feminista agyrém tehette be a kaput: ami szerint a szülés elhasználja szegény nők szervezetét, ezért a várandós nő "kihasznált áldozat"; holott amennyivel nagyobb teher számára a magzat kihordása, annyival többet is profitálhat ebből.

Az efféle "áldozatmentalitástól" azonban már megint csak egy ugrás lenne, hogy a heteroszexuális aktus sem lehet női részről domináns (vagy minimum: nem szubmisszív) és élvezetes folyamat.

Egyébként üdvözlöm a rad. femik "majmolására" létrejött "radikális patriarchizmust" (aka férfihisztit) ami meg az oly vágyott "férfidominanciát" állítja be a nők felé fennálló áldozatnak - s "kihasználtnak" a domináns férfit, mert tehetségesebbnek, önállóbbnak és erősebbnek "kell" lennie. (nyilván nem szerintem kell, itt a nézőpontba helyezkedtem bele)
Csak így tovább, legalább épp úgy alá tudjuk támasztani ezáltal, hogy a férfiak természetétől a dominancia idegen és teher számukra, ahogyan ők nevezik "nőietlennek" a szüléstől idegenkedő nőket. ;)

Visszatérve: nincs "gazdaszervezet". Anyaság és utódlás van + apaság, ami kétféle lehet. (lásd fenn)

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140704603&t=9165170

"A férfi csak dugni akar, ennek mellékterméke a szaporodás"

Fordítva. Legalábbis hajlamok szintjén.

"Mondj egy többletfeladatot, amit a női ivarszerv meglétéhez társítanak a társadalomban."

A férfi helyett _is_ nevelje az utódokat?

@jefoo: "A legcsodálatosabb szerelmesverset kalechtor írta, a háziasszonyokhoz :-)"

Oh, köszcsi.

"Majd hozzá olvastam az előzményt :-D"

"kényszeresen csámcsogsz a női ivarszerv... sűrű nyelvcsapásokkal illeted"

Ájj; erre már nem bírom megállni, hogy "ebből még szerelem lesz". De megérné: kiválóan szórakoznánk. ;)

Kalechtor 2016.08.21. 18:33:22

@Nico3: forum.index.hu/Article/jumpTree?a=140703768&t=9165170

Ez viszont már nettó rosszindulat. Még csak rá sem bízza az olvasóra, mit gondoljon.

Nyilván az ég, a sors, vagy a Jóisten (esetleg a vonzás törvénye?) szépen megbünteti azokat, akik férfigyűlölők(/nőgyűlölők... mert radikális feminista oldalról is vannak efféle reakciók), jobbosok, balosok, zsidók, nácik, fehérek, feketék. :)

Ne képzeljünk e mögé semmiféle bonyolult folyamatot. Ha van is, az egyén szintjére lebontva a lényeg egyszerű: így jár, aki "nem ért velem egyet".
Sorscsapás éri. Tönkremegy (a kapcsolata), boldogtalan lesz, egyedül marad, megtámadja valami pszichés nyavalya, esetleg meghal valamelyik hozzátartozója. (ha "engem" ér sorscsapás, annak meg nyilván az elnyomó, gonosz, elvetemült világ az oka: a feministák/patriarchák, kommunisták/kapitalisták, fehérek/feketék/migránsok...)

Természeti katasztrófa viszi el a házát. :)

Nem együttérzünk a földön fekvővel, hanem belerúgunk még egyet.
Pedig az efféle tragédiákban nem a személynek kellene számítania, hanem az emberségnek.
Nincs érdemalapú büntetés és érdemalapú jutalom. Ha már Istennél sincs, nálunk miért legyen? A tragédiában kizárólag a tragédia aktusa számít. Ettől még nem kell egyetérteni és elfogadni vonatkozott személy elveit és világképét, a kettő tökéletesen különkezelhető egymástól.

Bárhol.

Radikális feminista részről is van ilyen és ott sem értem.
Sőt, antifeminista részről is előfordul, hogy a "klán" a vele tökéletesen egyet nem értővel szemben nem együttérzést tanúsít, hanem elrettentő példaként mutogatja.

"Érdekelne, hogy az általa eddig kifejtett, masszív férfigyűlöletet miért nem említette meg a figyelmeztető jelek sorában"

Nos azért nem "említette", mert ilyen _sincs_ - vagy ha van is, _semmi közünk hozzá_. Sem egyik, sem másik részről. (keresztény megközelítésből pláne elfogadhatatlan nézőpont, hogy az egyik ember "bűnét" Isten egy másik által veri le; abszurd)

Nem a mi dolgunk. :)
Ha bárkinek "joga" lenne említeni, az ő maga.

Vagy említsük meg mindenkinél és mindenhol (a híd alá került férfiaknál, a tönkretett fiúknál, a férfimunkásokat érő üzemi baleseteknél) - vagy hallgassunk róla egységesen.

Az igazán fontos, hogy mindenkinek ahhoz van köze, ami az ő szájából jön ki. És ha így van, mi nemes egyszerűséggel vehetjük le magunkról azt a terhet, hogy (AI-hoz hasonlóan) nyíltan rá mutogatunk. Felesleges.
Ha ezt tesszük, az már a mi szánkból jön és kárörömnek hívják.

Mi elsősorban magunkkal foglalkozzunk, mert a mások terhe nem a miénk - ha meg már van terhük, legalább amiatt érezzünk velük együtt, hogy mi megúsztuk az ilyesmit.

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140704437&t=9165170

"Nos, ezt kellett volna lehajtott fejjel, szepegve, megfélemlített csicskaként szó nélkül hagyni."

Ez itt egy bizonyos "érzetből" fakadó hozzáállás.

Soha nem fogja megérteni, hogy erősebb pozícióból is magasról tesz az ilyesmire az ember. :) Illetve: nyilván nem ért egyet, de az ellenvéleménye szigorúan (és könnyeden) szorítkozik a _témára_; a vitapartner hozzáállásától _függetlenül_.

Kurvára nem érdekel, hogy "viszont" leparazitázzak valakit (vagy az anyukáját); irreleváns a vitapartner, a kedves családjával együtt - inkább elviszem témaspecifikus irányba a beszélgetést (de azt akár "erőszakkal" is), ahelyett, hogy magamat hagynám belevinni az efféle személyeskedő posványokba. :)

"de kiderült hogy még shit tesztet is egész jól tud kezelni"

Pontosan - és mibe, hogy nem Mysterytől tanulta, pénzért?
Erről beszélek. A sok hülye meg fizet érte. :)

Holott a legtöbb "fizetős", önfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatás _ingyen_ is elérhető volna. Ráadásul a fizetős szolgáltatások mindig hibákkal dolgoznak, hogy fenntarthassák önmagukat.

Bárkinek, bármikor levezetem, miért _ne_ fizessen a shit-teszt kezelés "művészetéért", nemfüggetlenül és attól elvonatkoztatva, melyik nem is shit teszteli a másikat és hogyan/miért teszi ezt vele.

"Írom ezt annak ellenére, hogy most hozott Blacknek 15 pontot."

Meg neked tízet, mert sikerült összekötnöd _utólag_ másik kettővel. Ha fordítva lett volna és tőle jön valamire "reakció", most nem kell ezzel bajlódnod; de kétségkívül szép munka. Ezeket soha nem dicsekvésként írom: én 8 azaz nyolc lapot kötöttem össze a minap egyetlen mémmel(!) (nem egy kommenttel - azzal többet)
Szóval nem dicsekvés. _Inspiráció_. Használd döntésed szerint. ;)

Az az egység meg nagyon nem az én 15 pontomról szól - remélhetőleg ezt már nem fogod vitatni -, inkább enyhe célozgatás és khm... gyanúm szerint még véletlenül sem nekem. ;)

@KevinT: m.cdn.blog.hu/no/nosza/postimage/a_no_olyan_mint_a_wifi_1334230253.jpg

Megint egy nagy ökörség. :) Burkoltan újra a női monogámiát és hipergámiát akarják ránknyomni... szerencse, hogy a biszexualitás kimaradt (hogy "a legerősebb" egy db férfi mellett még más nőkhöz is csatlakozni kell)

A férfiak nem érdekelnek, az az ő dolguk; de a nő nem "a legerősebbhez" csatlakozik, hanem a legczukibbAKhoz. ;)

ezanevjelenikmegablogokban 2016.08.21. 20:01:54

@Nico3: @Kalechtor: nem igazan tudjak a vitazo felek a kulonbozo szinteket kulon latni.
osszekavarnak mindent minden massal, hogy igazuk lehessen.

a jefoo nevu kiskancso meg kalechtor tokeletesen osszeraktak a lenyeget.

"Egyébként üdvözlöm a rad. femik "majmolására" létrejött "radikális patriarchizmust""

amennyire feminizmus az aldozatmentalitasu nyafogas, annyira patriarchizmus ez is.

@jefoo: adjon mar neki valaki egy kokardaspinat, oszt ugorjunk.

"De megérné: kiválóan szórakoznánk."

es ezert birtuk mindig kalechtort.
egy jo poenert akar a lelket is eladna az ordognek.
aztan persze vissza is venne felaron.:-)

Nico3 2016.08.21. 20:01:55

@Kalechtor: "Holott a legtöbb "fizetős", önfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatás _ingyen_ is elérhető volna. Ráadásul a fizetős szolgáltatások mindig hibákkal dolgoznak, hogy fenntarthassák önmagukat.

Bárkinek, bármikor levezetem, miért _ne_ fizessen a shit-teszt kezelés "művészetéért", nemfüggetlenül és attól elvonatkoztatva, melyik nem is shit teszteli a másikat és hogyan/miért teszi ezt vele."
Szerintem ne vezesd le, mert ha Mystery meg a többi munkanélkülivé fog válni, ők is a mi adónkból élnek. :'( :'(

Meg amúgy is, csak így ingyen, mikor könyv formájában is árúsíthatnád? :D
s13.postimg.io/666rvetx3/image.jpg

KevinT 2016.08.21. 20:01:57

@Nico3: miert kellene barmivel?
Ezek szokvanyos temak mindenhol.:)
Es mivel latod hogy mindenhol az,meg nyugodhatsz hogy mi csak jól eltalaljuk oket.:D

Kalechtor 2016.08.21. 20:08:50

@ezanevjelenikmegablogokban: "es ezert birtuk mindig kalechtort.
egy jo poenert akar a lelket is eladna az ordognek.
aztan persze vissza is venne felaron.:-)"

De miért "féláron"? Akkor jönne rá, hogy egy lyukas garast se ér, vagy mi? :(

:))

@KevinT: Na igen. Ha mindenhol ugyanaz ismétlődik, nincs mögötte semmi - mert ahhoz lassan már olyasmit kellene feltételeznie, hogy valami nagy, nemzetközi hálózatot építettem ki. :)

@Nico3: Ezért a nevemmel fémjelzett, jó ízlés ellen való memetikai bűntettért meg nem is tudom mit érdemelnél.

No de.

A mindenből kihozható valami pozitív elve alapján, tessék: ebben a versenyben kiütéssel győztél volna. ;)

mosaiconline.hu/19611/

Nico3 2016.08.22. 09:11:49

@Kalechtor: Tessék egy majdnem kvantumelmélet:
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140712636&t=9165170

És egy majdnem összeesküvéselmélet:
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140713168&t=9165170

Éljen a holografikus világegyetem, jóccakát. :)))

Kalechtor 2016.09.05. 10:52:53

@KevinT: men.hu?

Hmm... a férfiak újabban ilyen ezomagazinokat (meg antifeminista divatmagazinokat) írnak/olvasgatnak, miközben az Egyesült Arab Emirségekben reáltudományokban tarolnak a lányok? ;)

Sebaj, nekik is kell valami terület. Amint látjuk, már Jung megkezdte ezt az utat. :)

(a cikk filofófiai része a végén amúgy nem teljesen _logikátlan_; bár inkább tartozik a hit tárgykörébe... mint oly sok minden)

"Egyszerre vagy teremtő és teremtett. Egyes vélemények szerint a szinkronicitás során az isteni én üzen az anyagba zárt tudatnak.

Az egész részei állandó kommunikációban vannak egymással: Amit a tudomány ősrobbanásnak mond, azt a spiritualitás úgy határozza meg, hogy a Teremtő részekre osztotta önmagát. Természetes, hogy az egész, az egy részei szünet nélkül kommunikálnak egymással, ha értjük a nyelvet, ha nem."

És szép ez az absztrakt festmény. ;)

www.men.hu/wp-content/uploads/2014/05/2529_2_big.jpg

Nico3 2016.09.05. 11:45:57

@Kalechtor: Haha, nem jól működik a szinkronicitás. :)))
Nekem lett az egyikből pontom, amiből neked kellett volna.

@KevinT: Igazi férfimagazin, reklámozza a párőrzést. :O
www.men.hu/tovabb-elsz-ha-monogam-vagy-6-elonyod-szarmazik-belole/

Kalechtor 2016.09.05. 11:55:00

@Nico3: Nem is tudom Nico... nem szoktam ilyet mondani, de fogalmam sincs, kik írják ezt az oldalt, kiknek és miért. Itt van pl ez:

www.men.hu/5-erv-hogy-kutyas-novel-randizz/

Miért épp kutyás nővel?
Mert az már jól tud idomítani?

Hisz ezt már a Jungnál bölcsebb Esther Vilar nevű humorista is megírta, hogy a férfi voltaképp nem több a nő számára egy őt szolgáló, egyszerű kis házikedvencnél, aki még magasabb formális IQ-val is <s>ostobább</s> aranyosabb.

Persze csak ha ragaszkodunk a patriarchális nemi szerepekhez. ;)

Nico3 2016.09.05. 23:16:42

@Kalechtor: Ez amúgy csak akkor ezoteria, ha nők csinálják.

Ha férfiak űzik spiritualitás, bölcsesség, az univerzum rendje! :'(

Nézzük meg inkább a szexrovatot.
www.men.hu/egyejszakas-kaland-4-ok-amiert-a-no-nem-elvezi/

Mert az is van. :)))

Fel is vehetnénk ezt az oldalt az állandó lapok közé, mit szólsz?

www.men.hu/a-felnottfilmekben-ez-mukodik-a-valosagban-nem-18/
Ezt meg mindjárt meg is kereshetnénk eredetiben.

"A pornóban állítólag a jelenetek 50%-a tartalmaz valami fajta verbális vagy fizikai megalázást. Amikor a lányt lekurvázzák, annak egy szakértő szerint igazoló üzenete van: a nő rossz nő, tehát megérdemli, hogy így bánjanak vele.

Az igazság viszont az, hogy a felmérések szerint azon nők közül, akik ilyesmivel kísérleteztek a hálószobában, igen kevesen (5-7 %) élvezték az effajta bánásmódot."

"A pornójelenetek szinte mindig (egyesek szerint több, mint 80%-ban) azzal végződnek, hogy a férfi a nő arcára ejakulál. Ennek persze oka van, hiszen ebből látod, hogy az aktus valódi.

Ennek ellenére a valóságban a megkérdezett nők döntő többsége azt felelte, nem szerette az arcra élvezést, és csupán a 10%-uk mondta azt, hogy izgató élmény volt számukra.

A pornószínészek persze ennél sokkal többet csinálják ezt, de tartsd észben: őket fizetik ezért."
Szerintem a férjek is fizetnek, csak ők majd később és egyösszegben. :'(
És vajon hány hazudott a 10 százalékból és a maradék szexuálisan élvezi e?

Végül nézzünk még be az ezotéria rovatba.
És most jöttem rá, hogy ezek komolyan gondolják. :O
www.men.hu/szellemeket-idezni-nem-szabad-pusztan-szorakozasbol/

Kalechtor 2016.09.05. 23:26:45

@Nico3: Egy másik cikkben meg azt írja, a nők tartós kapcsolatban színlelik többet az orgazmust.

De arról is olvastam, hogy sok férfi is színlel.

Egy biztos... a szubmisszív fantáziáit kiélő férfi nem szokott: ugyanis társadalmunk és normarendszerünk semmiféle szubmisszivitást nem kényszerít a férfiakra (olyannyira, hogy még a domináns nők se...); ez tehát mindig a férfiak 97%-ának szabad választása. ;)

"Szerintem a férjek is fizetnek, csak ők majd később és egyösszegben."

Bárki írja, az ilyen egyszerű férfinyelven szóló felvilágosító honlapok - mint ez a men.hu is - roppant hasznosak és előremutatóak annak tekintetében, hogyan kerüljék el hogy a nő egy gyönyörű pornós gázsit gomboljon le róluk a végén.

Másik lehetőségként akár a házassági szerződésbe is bele lehetne foglalni mi mennyibe kerül, hiszen mindennek megvan az üzleti értéke - feltéve, ha az ember természetétől idegen dologról van szó.

Márpedig ha a hagyományos férfiak szerint nekik szex jár gázsiként azért, mert játszótérre vitték a saját utódaikat vagy elmosogattak _maguk_ után? ;)

"Fel is vehetnénk ezt az oldalt az állandó lapok közé, mit szólsz?"

Az azért jó lenne, ha eredetiben is linkelnék a studykat, mert kapásból találtam egy halom alaptalan ökörséget. :)

Nico3 2016.09.06. 13:37:33

@Kalechtor: Annyira átállt a gondolkozásod, hogy már meg azt nem látod, ha oda van írva, ki írja.

Ez itt Antal Norbert cikke:
www.men.hu/igy-biztosan-meghoditod-holgyet-5-tutitipp/
"A lányok szívéhez a legtöbb esetben nem a drága ruhákon és a luxus nyaralásokon vezet az út. Rövid és hosszú távon is jobban jársz, ha apró lépésekkel és bókolva közeledsz kiszemelt ÁLDOZATOD felé."

A többi amit ír viszont teljesen rendben van. :)))
De miért kell áldozatnak lenni már megint? És csodálkoznak, hogy a feministák annyira magukévá tették az áldozatmentalitást. :'(

ezanevjelenikmegablogokban 2016.09.06. 13:37:36

@Kalechtor: harmas szintu asszociacios memek voltak ma, tegnap.
elkepeszto egy nap.

jobban tudom, mi kell neked a temaban.:-)

hu-hu.facebook.com/notes/val%C3%B3s%C3%A1g-amit-tudnod-kell/kvantummechanika-%C3%A9s-szinkronicit%C3%A1s/161291250662197/

"Egyszerre vagy teremtő és teremtett. Egyes vélemények szerint a szinkronicitás során az isteni én üzen az anyagba zárt tudatnak."

anyagba zart tudat?! ezen hogy nem akadtal ki?

Nico3 2016.09.07. 21:36:46

@ezanevjelenikmegablogokban: A kokárdáspinák megrögzött híveinek is van logikai hibája.
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140911995&t=9165170
Például elég lett volna, ha Lise Meitner a radikális feminista háttérhatalomnak adja el a maghasadás képletét.

Ezekben a mai kutatónőkben nem bízhatunk, ezek csak mindenféle kifogyhatatlan energiaforráson, szociális robotokon, műméhen, férfi fogamzásgátlón meg az y kromoszóma megmentésén törik a fejüket, a PATRIARCHÁLIS háttérhatalomnak meg egyik se érdeke, szóval még ráfizetéssel is csinálják. :'(

Nico3 2016.09.07. 21:36:48

@ezanevjelenikmegablogokban: forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140910989&t=9165170
Itt meg a "hogyan" nem mindegy. :)))

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140910982&t=9165170
Ennél meg nem tudom felsorolni, mert csak 5000 karaktert írhatok. :'(

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140910958&t=9165170
Ezért kell belőle többet is tartani, azt is minél több emberrel közösen. :)))

Nincs több Jonnhy.
Az IQ-ra ő se írt.

Nico3 2016.09.07. 21:36:51

@ezanevjelenikmegablogokban: Mivel ma senki nem nyom házikedvenceket, a mai nap feladata, hogy random szövegekben szúrjunk ki óriási logikai hibábak.
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140910999&t=9165170

Ebben például azt, hogy a nehéz, veszélyes, kockázatos, fizikai munkákat végző férfiak keresik a legkevesebbet, a bankárok, tudósok meg a legtöbbet. De azok a munkák nem veszélyesek egyáltalán.

Kalechtor 2016.09.08. 00:37:53

@Nico3: Össze kell költözni a szomszédokkal, legalább kevesebb lesz a rezsi. ;)

"Például elég lett volna, ha Lise Meitner a radikális feminista háttérhatalomnak adja el a maghasadás képletét."

Nem megy ez a "férfilogika".

Kihagytad, hogy _pedig azt MI NŐK találtuk fel_. ;)

@ezanevjelenikmegablogokban: Héjjas Istvánnak vannak _elgondolkoztató_ írásai, de maradjunk annyiban, hogy erősen túl is gondol néhány vonatkozást. No nem mintha a tudomány maga (pl az elméleti fizika) nem tenné. ;)

Vagy ez a videó.

youtu.be/UN2igUQjIs8

Ilyenkor sajnos a tiszta logika is sérül.

(mindenki megnyugtatása végett - a materializmus is ugyanebbe a hibába esik)

Bár ha az én szigorú logikai mércémmel mérnénk, nagyon kevés esetben mutathatnánk ki valós ok-okozati összefüggést és könnyen a valószínűségek világában találnánk magunkat. ;)

Persze a hétköznapi életben én is másképp fejezem ki magam, pl nem fűzöm hozzá mindenhez, hogy "nem bizonyított tény". (ehhez nagyon nincsenek hozzászokva az emberek és csak azt nem zavarná, aki hozzám hasonló rendszerben értelmezi a dolgokat)

+1

Így szemlélve nyilván a mi elméleteink is másképp állnának - ami nem gond, mert a patriarchális elméleteknek meg csak a humor kategóriában lenne légjogosultsága. (nem leszek kötsög és nem írom ide, hogy már hallom is Nico rákontrázó kérdését, miszerint "miért, most nem ott van?!" :)

"anyagba zart tudat?! ezen hogy nem akadtal ki?"

Mármint hogy nem akadtam "fenn"?
De, fennakadtam. A tudat nincs bezárva semmibe. Mutasson nekem valaki kiterjedés nélküli tudatot. (itt kötnének bele a materialisták mert az átkozott egysíkú gondolkozásuk miatt szerintük ez csak olyasmit jelenthet, hogy az anyag a tudat "kivetülése")

@Nico3: "A kokárdáspinák megrögzött híveinek is van logikai hibája."

Akadnak itt cifrább dolgok is, pl ez a férfihipergámiához való beteges vonzódás.

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140917556&t=9165170

No de legalább tudjuk, hogy minden nő így van ezzel a lelke mélyén. ;)

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140916632&t=9165170

"két lafaty között időnként előadja kettejük szappanoperájának x-edik részét, aztán miután az obligát küröket letudták, két újabb lafaty között lelkesen kontrázik

hát melyik nő tudna ellenállni ennek?????"

Hát ennek még bevallom én se tudnék, ezért is kár, hogy robo olyan nyugodt, a lelke mélyén domináns jellem aki még igazán elgyengülni se tud; s ez a kontraszt ráadásul most marhára kiéleződik AI, Balu és libaella által... de lenne csak benne egy kis igazi szubmisszivitás.

No de így jártunk. :)

Nico3 2016.09.08. 08:51:58

@Kalechtor: SEGÍTETT lefordítani az egyik haverjának. Mondjuk, a sok fordítás közül miért pont ez jut valakinek eszébe? :D

@ezanevjelenikmegablogokban:
s31.postimg.io/kva48k4pn/image.jpg

Nico3 2016.09.08. 08:52:06

@Kalechtor: Nem feltaláltuk, kiszámoltuk!
De azt se. Ő számolta ki egyedül, ellenszélben, hátsó ajtón közlekedve, fizetetlen vendégként, mire férfikollégái felkiáltottak: "milyen ostobák voltunk mi MIND!"

Azokban az időkben néhány férfiben még volt korrektség, biztos csak erre értik, hogy hová tűntek az igazi férfiak. :'( Már az a pár nő, aki a rengetek "eltűnt" férfin kívül ezt kiabálja. :)))

A férfiak: akiknek kollektív tudatra van szükségük ahhoz, hogy feltaláljanak vagy kiszámoljanak valamit, amin egy női tudós egymaga túltesz.
Jung csak miattuk alkotta meg a fogalmat is.
i.imgflip.com/1a890h.jpg

Persze kollektív önreflexiójuk nincs, szóval ezt sose ismernék be. Ez csak olyan "mi lenne, ha őszinték lennének magukhoz" dolog. :)))

Nico3 2016.10.17. 12:20:26

@Kalechtor: A fiúk leszólják ezt a csodás, radikális feminista, szülési irigységről szóló remekművet. :D
forum.index.hu/Article/jumpTree?a=141377835&t=9165170

Amit a pszichológiából is kizártak.
Ami nem is lenne baj, de a PÉNISZIRIGYSÉGET miért nem zárták ki? :'(

Már megint a férfiak hülyeségeivel előzékenykedett a tudomány.

Kalechtor 2016.10.17. 13:04:18

@Nico3: A teremtő princípiumon ment a vita; megint. Mintha a nők találták volna ki először pl azt a baromságot, hogy az utód csak tőlük származik.

Majd a tudomány eldönti.

www.independent.co.uk/news/science/children-intelligence-iq-mother-inherit-inheritance-genetics-genes-a7345596.html

Nyugi, felőlem ezek után elkezdhetjük felzárkóztatni a férfiakat, hogy azért ők is "teremtőtársak". ;)

Nico3 2016.10.19. 12:33:12

@Kalechtor: A legkisebb feminista kvótától való elhatárolódásra nem az a válasz, hogy ők is helytelenítésüket fejezik ki a 95 százalékosra és azt mondják soha többé ne legyen ilyen, hanem a terelés és magyarázkodás. :'(
forum.index.hu/Article/jumpTree?a=141390690&t=9165170
Pedig ezek egyértelmű kérdések, aki el akar határolódni, el is tud. :)))

Kalechtor 2016.10.19. 15:16:28

@Nico3: Pedig bizonyos szempontból teljesen felesleges a feminista kvótától elhatárolódni. ;)

Úgy tesznek, mintha a nyugati világ lenne a "reáltudományok" fellegvára, holott Magyarországon pl a fiúknak is kb 11%-a választja, hogy reálpályán tanul tovább.

Ázsia sok területén ez az arány mindkét nemre vonatkozóan megközelítőleg 50%.

Annyival szivárognak ki lassabban a férfiak a "komoly tudományok" területéről, amennyivel nagyobb előnyt élveztek. :)

Ami azt jelenti, hogy bármilyen kvóta is volna a nőkre vonatkozóan érvényben, az motiválatlanságuk és érdektelenségük miatt a fiúk alig pár %-át "büntetné". A nagytöbbségüket még csak nem is karcolná (hacsaknem a férfizsenik érdemeivel dicsekvő, "kollektív egójukat" ;), mert úgysem akarnak reálpályára menni.

(szerintem a lányokat se a nagy jóindulat meg feminizmus miatt próbálják újabban ezekre a területekre csábítani; hanem a szakemberhiány lehet a fő ok, no meg annak döbbenetes megtapasztalása, hogy ha nem kényszeríti őket a patriarchátus, arányaiban mennyire hamar megcsappan az igazán "komoly" tudományok iránt a fiúk érdeklődése ;)

Önálló motiváció úgy tűnik nincs...

A hangzatos számok se sokat jelentenek, miszerint itt meg amott ~tízszer annyi a férfi, mint a nő: mert ez akkor is igaz volna, ha tíz férfi és egy nő lenne az adott pályán.