4_1.jpgPár ezer éve az emberiség nagy része még hitt benne, hogy az ősök dicsősége, kudarcai, hőstettei és bukásai generációról generációra vándorolnak tovább. Spirituális tanok beszéltek róla, hogyan határozzák meg sorsunkat az előző életek. Szent könyveinkben olvashattuk: "megbüntetem az atyák vétkét a fiakban...".

Néhány évtizede mindez sokak számára már nem volt több megmosolyogtató mítosznál; amint a tudomány felfedezte a különböző életformák testét felépítő apró alkotórészeket, a sejteket, kromoszómákat és géneket, a régi bölcsességek lassan homályba vesztek, és újabb, sok szempontból egyszerűbb magyarázatok születtek az emberi viselkedésre és életfunkciókra.

Ma a modern tudomány mégis bizonyítani látszik, hogy eredményei közel sem annyira egyértelműek és megdönthetetlenek. Az eddigiek megtagadásától függetlenül egyre több tudós döbben rá, hogy a géntudomány és öröklődéstan az ősi, spirituális tanokkal akár kéz a kézben is járhat...

A szülők "karmája"

A tudományosan máig rejtélyes anyai hatásról már eddig is sokat olvashattunk:

"Az állatvilágban általános jelenség, hogy a petesejt, pete, vagy tojás térfogata messze meghaladja a spermiumét. Az embernél „csak” kétszázezerszer, a baromfiaknál pedig sokmilliárdszorosan nagyobb a petesejt. Vajon miért a nagy különbség, ha a női és a hímivarsejt is csak egy-egy kromoszóma-garnitúrával járul hozzá az új élőlény képződéséhez? Az általános vélekedés szerint azért, mert a női ivarsejtek citoplazmája sziket tartalmaz, olyan anyagokat, amelyek fedezik az embrió energia- és tápanyagszükségletét. A „szikhipotézis” értelme nyilvánvaló a petét (tojást) rakó élőlények életében, ahol az utódok fejlődését a pete anyagai biztosítják. De vajon miért nagyobbak az olyan élőlények petesejtjei a spermiumoknál, amelyek embriói az anyaméhen belül fejlődnek, ahol lehetőség van az embrió (magzat) folyamatos ellátására? Azért, mert a peték, a petesejtek citoplazmája nemcsak sziket, hanem olyan anyagokat is tartalmaz (mindenekelőtt mRNS- és fehérjemolekulákat), amelyek a petesejt érése során kerülnek a petesejtek, a peték citoplazmájába, és elsősorban ezek irányítják az embriógenezis kezdeti lépéseit. A jelenséget anyai hatásnak nevezik, és szerepe sokkal fontosabb életünkben, mint bárki hinné. Gondolta volna a kedves olvasó, hogy az anyai hatás a magzatvédő program alapja?"- (Szabad János: Petesejt-citoplazma és anyai hatás; termeszetvilaga.hu)

Az anyai hatás számtalan téren megmutatkozik- például egy ló anya és egy szamár apa keresztezésekor az utódok inkább lóhoz, fordított esetben viszont inkább szamárhoz hasonlítanak. Állattenyésztők figyelték meg, hogy az utód maximális testsúlya és erőnléte az anyáéval korrelál. A sejten kívüli öröklődés és az anyatej hatásainak eredményeiként az anyák szervezete mintegy "aktívan a saját képére formálja" az utódokét, miközben- legalábbis eddig ezt hittük- az apák pusztán a genetikai kód felét nyújtják. Érdekesség, hogy néhány százaléknyi különbség még intelligenciavizsgálatoknál is mutatkozik: a gyermekek intelligenciája felnőve állítólag hajszálnyival az anyáéhoz húz jobban.

Talán ennek is köszönhető, hogy mindezidáig a tudomány nagyobb figyelmet fordított az anyák egészségére, az őket érintő, terhesség és szoptatás alatt biztosítandó nyugodt körülményekre vagy az anyai életkorra, bár mindez érdekes kettősséget mutatott azzal, hogy nem is olyan rég az utódokat nagyobb részben az apák leszármazottainak hitték; újabb kettősség, hogy ennek ellenére a nőktől várták, hogy képesek legyenek fiúutódot szülni, mely a jelenlegi eredmények szerint egyaránt múlik mindkét szülőn.

Az epigenetika viszonylag gyors fejlődésének köszönhető, hogy e modern tudományág az anyai hatáson kívül számtalan más, jelentős kérdést is felölel, melyek közül néhány már-már sci-fi-be illő módon teremt kontrasztot a gének általi determináció és a környezet általi tapasztalatok genetikánkra való visszahatása között. Itt tehát már nem csupán a klasszikus, genetika kontra környezet problematikájával találkozhatunk; a bizonyítékok szerint szerzett tapasztalataink öröklődő változásokat idézhetnek elő genetikai rendszerünkben, melyeket továbbadhatunk utódainknak is.

Az epigenetika úttörői között találhatjuk Marion J. Lamb-ot, Eva Jablonkát, vagy a Harward Egyetem molekuláris biológia professzorát, a munkásságáról nálunk is közismert Catherine Dulac-ot.

Dulac munkatársaival nemrég mutatta ki, hogy a szülői gének epigenetikai eszközökkel csaphatnak össze az utódokban a fennmaradásért.

Az ezzel kapcsolatos, összegzett eredmények többféle jelentős genetikai érdekellentétet is felsorakoztattak.

- Magzati korban az apai gének a magzat táplálására, az anyai gének a tartalékolásra tesznek hajlamossá. Ennek elsődleges oka, hogy a férfiak nem lehettek teljesen biztosak benne, hogy a nő következő gyermeke is tőlük származik majd, míg a nőknek értelemszerűen minden gyermek "saját".

- Kisgyermekkorban az anyai gének az anyával és a testvérekkel való önzetlenségre és összefogásra hajlamosítanak, míg felnőtt korban az apai gének önzésre tesznek hajlamossá. Itt megint csak a vérvonal anyai bizonyossága játssza a fő szerepet, amire (a testvérekkel való összefogásra) felnőttként kevésbé lehet szükség; ilyenkor az evolúció már az "önérvényesítő" apai géneknek kedvezett.

- Leányutódok esetében az anyai és apai részről öröklött x kromoszómák egyike a sejtekben mintegy véletlenszerűen kikapcsol, ám az agykéregben található idegsejtek esetében ez többnyire az apai x kromoszóma. (A fiúgyermekek egyetlen x kromoszómát örökölnek az édesanyjuktól.)

- Részben ennek magyarázatául szolgálhat, hogy a feltevések szerint a házasságok révén régebben a nők kerültek a férfiak falujába, azok rokonai közé, így az anyák esetében az evolúció az "önzést" (önmaga és utódai előtérbe helyezését), míg apák esetében a falubeli rokonokkal szembeni altruizmust támogatta.

origin_evol_life.jpgAzonban a kutatások meglepő eredményei itt még nem érnek véget. A mai álláspont szerint a környezeti hatások, életmódunk, döntéseink eredményei akár utódaink fenotípusos megnyilvánulásait is módosíthatják. A genetikai öröklődés részben összefolyik a környezetivel, s érdekes, többszörösen oda-visszaható folyamatok eredményeként az anyai hatás mellett immár "apai hatásról" is beszélhetünk.

Egy idő óta nyílt titok, hogy az apák életkora, egészségi állapota is befolyásolja a nemzés sikerességét és az utódok egészségét, intelligenciáját, de tavaly első ízben sikerült bizonyítani, hogy olyan közvetett hatások, mint a kamaszkori étkezi szokás, vagy a stressz is változást idézhetnek elő a leszármazottak viselkedésében és egészségében.

A DNS-molekuláinkhoz az életmódunkból, a környezetünkkel való kölcsönhatásokból kifolyólag, s azok függvényében kapcsolódó metilcsoportok epigenetikai szinten a genetikai anyag módosulását idézhetik elő- amit nagy eséllyel adunk tovább gyermekeinknek is. A viselkedésünk, hangulatunk, közérzetünk, szerzett egészségi állapotunk, a fiatalkorban gyakorolt káros szenvedélyeink, a munkahelyi stressz mind lenyomatokat hagynak az örökítő sejtjeinkben- a petesejtben és a hímivarsejtben egyaránt.

A metilációs mintázat változásai tehát örökletesek lehetnek, noha a DNS maga nem változik.

Ikerkísérletekkel jól kimutatható, hogyan megy át a "szerzett útravaló" a következő generációba- mely szintén az epigenetikus folyamatok tárgykörébe tartozik. Az ikrek genetikája, noha teljesen azonos, leszármazottaik életét döntően meghatározhatják a szülők eltérő életkörülményei, döntései, sikerei avagy kudarcai.

Ám mindezidáig kérdéses volt, hogy ha a petesejt és hímivarsejt metilációs mintázata a megtermékenyítés pillanatában törlődik, a szülők korábbi epigenetikus "tapasztalatai" miként kerülnek át a magzatokba? Az anyai hatás ilyen szempontból más jellegű, hiszen a magzat kihordása és az anyatejjel való szoptatás kellő alapot nyújt az anya életmódjának és testi jellemzőinek sejten kívüli örökítéséhez.

A New Scientist által a biológia egyik legnagyobb rejtélyének nevezett problémára Isabelle Mansuy (Zürichi Egyetem) és kutatócsoportja adta meg a választ nemrég. A kutatónő a Nature-ben számolt be eredményeiről, melyek szerint a megoldást a sejtekben nagy számban megtalálható mikroRNS molekulák jelentik.

Mansuy egereken kísérletezett kollégáival; az állatokat jelentős stresszhatásnak tették ki, majd a mikroRNS változásait vizsgálták. A változások- összehasonlítva a stresszhatást át nem élt egerek mikroRNS állományával- érintették az agyban, a vérben és a spermában lévő mikorRNS-molekulákat is, erősen befolyásolva az élettani folyamatokat és a szaporodást.

Az egerek depresszióra hajlamos viselkedésmintákat mutattak, kerülték a nyílt tereket, az erős fényt- s mindez a spermiumon keresztül részben átadódott a következő generációra is, akik immár öröklött jellemzőként váltak hajlamosabbá az említett viselkedésre, annak ellenére, hogy a stresszhatsokkal nem találkoztak közvetlenül.

Az igazi meglepetést azonban az okozta, hogy e módosulások, beleértve a megváltozott anyagcsere folyamatokat, még a harmadik generációra- tehát az unokákra- is hatással voltak.

"Apai hatás"

Nem csak "anyai hatás" létezik tehát, hanem az apát ért stressz, az élmények, a tapasztalatok, viselkedésminták, vagyis az ezekkel összefüggő testi folyamatok (a petesejthez hasonlatosan) a hímivarsejten át is hathatnak. Sokáig hittük, hogy a hímivarsejt sem mitokondriumot, sem más anyagokat nem ad át az örökítő anyagon kívül, ám 2004-ben azt is sikerült kimutatni, hogy egyes, sejtplazmájában jelenlévő RNS-molekulák mégis bejuthatnak a petesejtbe.

Az apai mikroRNS-ek ezt követően működésbe léptek és kialakították az apákban is jelenlévő, "módosult" mintázatokat (természetesen az anya releváns mikroRNS-eivel együttesen).

A kutatók szerint a fenti folyamatok az embereknél is hasonlóképpen végbemennek.

Nem mindegy, mit fogyasztanak a leendő apák

Spanyol kutatók Jiménez-Chillarón vezetésével szintén egereken vizsgálták az apa és anyaállatok táplálkozásának utódokon lecsapódó hatásait, s nagyjából ugyanazt az eredményt kapták, amit a stresszel kapcsolatban. A klónozott, ámde különböző módon táplált (túltáplált; kontrollcsoport) egerek utódainál nagyban kimutatható volt az epigenetikus összefüggés.

E hatások érdekessége, hogy jelentős különbségek mutatkoznak a gyermek nemét illetően, ahogyan fentebb már megjegyeztük- az apai hatás inkább fiúkra, az anyai inkább lányokra érvényes, bár az x kromoszómát tekintve kizárólag az anyai érvényesül.

Brit csecsemők és családjaik tanulmányozásából derült ki a kilencvenes években, hogy ha az apa erős dohányos, a férfiágon tapasztalt egészségügyi következmények igen súlyosak lehetnek: a több mint 5000 férfi közül az erős dohányosok gyerekeire már 9 éves korban jellemzőbb volt az elhízás.

Egy svéd vizsgálatban az egészséges táplálkozás hatásai nemtől függően hosszabbították meg az utódok életkilátásait. Ha apai ágon volt jellemző, a fiú, ha anyai ágon, a leányutódoknak javultak a hosszabb életkorra való esélyei, s ez még az unokák vonatkozásában is megmutatkozott. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ezek szerint nem csak a saját, de felmenőink táplálkozási szokásai is erősen összefügghetnek azzal, meddig van esélyünk élni- és milyen egészségi állapotban. A férfiak kimutathatóan egészségtelenebb táplálkozása láncreakciót indíthat el a fiúutódok vonatkozásában is, miközben a leányutódokra a vizsgálatok szerint az anyára jellemző hat számottevőbben.

A túlsúlyos, egészségtelenül táplálkozó és káros szenvedélyekkel rendszeresen élő férfiak aránya a világon szinte mindenütt meghaladja a hasonló nőkét.

Bizakodásra adhat okot, hogy egyre több országban figyelnek a férfiak egészségtudatosságának növelésére.

Isabelle Mansuy úttörő felfedezése nem csak a stressz tekintetében jelentős. Az őssejtkutatás, a mesterséges méh kifejlesztése, s az örökítő anyagok mesterséges felhasználása szintén gyerekcipőben jár, ám a fejlődés az utóbbi időben egyre gyorsul. Ehhez azonban tisztában kell lennünk az anyai és apai részről fennálló, sejten kívüli hatások mibenlétével is.

Mint a közelmúltban olvashattunk róla, japán kutatóknak kecskeembriókkal sikerült tesztelniük a mesterséges méhet, ám a létrehozott embriók többsége elpusztult. A háttérben az anyai hatás hiánya is gyanítható, azonban Mansuy vizsgálataival mind az anyákra, mind az apákra jellemző epigenetikus hatások feltérképezhetővé válhatnak, ami a jövőben utat nyithat a gondokkal küzdő nők, férfiak, párok kisegítésére is.

A probléma szempontjából szintén jelentős őssejtkutatásban Dr Foteini Hassiotou ausztrál kutatónő ért el kiemelkedő eredményt, amikor sikerült kimutatnia az anyatejben található őssejteket, amelyekből más sejtek is előállíthatók. A forradalmi felfedezés nagyban megkönnyíti az őssejtek felhasználását. Ezzel a lépéssel a kutatónőnek- aki mikrobiológia terén kitüntetést kapott- az őssejtkutatás egyik legfőbb problémáját sikerült megoldania.

A fentieket figyelembe véve nem pusztán a problémákkal küzdő pároknak, de hamarosan akár az egyedülálló férfiaknak és funkcionálisan meddő nőknek is lehetőségük nyílhat, hogy a szakemberek tudásának és áldozatos munkájának köszönhetően gyermeket vállalhassanak.

Hogy ez mennyiben járható út, arról egyelőre nem az orvostudomány hivatott dönteni.

Az apák szerepe...

Miközben folyamatosan hangsúlyt kap az anyák szerepének fontossága, az apákat a hagyományos szemlélet gyakran hajlamos kizárólag családfenntartói feladatokra redukálni, pedig a vizsgálatok tanulsága szerint a kisfiúk és apák között már a kezdetektől különleges, biológiai kapcsolat van.

Az is bizonyos, hogy a kisfiúk az eddigi eredmények alapján már magzati kortól érzékenyebbek mind a méhben őket ért hatásokra, mind az anyatej hatásaira, majd később az iskolai környezetre épp úgy, mint az otthoni körülményekre.

A Western Australia Egyetem kutatói az anyatej és a matematika teljesítmény összefüggéseit vizsgálták, minek során az anyatejjel fél évnél tovább táplált gyerekek matematikaeredményei szignifikánsan jobbak voltak. E hatás kisfiúknál volt jelentősebb, bár nem tudni pontosan, hogy az anya közelsége, vagy maga az anyatej befolyásolta-e. Ha előbbi, az annyit tesz, hogy a fiúgyermekeknek ebben a korban mind az anya, mind az apa közelségére nagyobb szükségük lenne.

Wendy H. Oddy, a kutatás vezetője úgy vélte, a fiúk alapvetően érzékenyebben reagálnak a stresszre, a lányoknak viszont védelmet jelenthetnek a női hormonok. Az anyatej gyakorlatilag védő-funkciókkal rendelkező női hormont, ösztrogént juttathat a kisfiúk szervezetébe.

Egy további, átfogó felmérés tanulsága, hogy főképp a fiúkat érintette hátrányosan, ha pár hónapos korukban nélkülözniük kellett az édesapjukat.

"A vizsgálat eredménye szerint azoknál a gyerekeknél találtak komolyabb viselkedési problémákat, akikkel szemben az apjuk távolságtartóbban viselkedett vagy kevesebb időt szánt rájuk.

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy ez a hatás erősebben mutatkozott meg a fiúknál, mint a lánygyermekeknél. Ez alapján a szakértők feltételezik, hogy pár hónapos korban a fiúkra erősebb hatást gyakorol az apa személye, mint a lánygyerekekre – olvasható a ScienceDaily tudományos ismeretterjesztő portálon."

Az apák szerepe később is jelentős marad- de nem csak a gyermekekre, hanem magukra az apákra is igaz, hogy kiegyensúlyozottabbá teszi őket, ha kiveszik a részüket az otthoni teendőkből, különös tekintettel a gyermeknevelésre.

Az apai ösztön hormonális kialakulásában is a babákkal aktívan töltött idő játszik kulcsfontosságú szerepet, s ha ez nem volna elég, a nők párkapcsolati elégedettségét is erősen befolyásolja, választottjuk a közös gyerek megszületése után mennyire van jelen.

Az apa-gyerek kötődés megerősítéséhez és a boldog párkapcsolathoz elengedhetetlen volna, hogy a férfiak- a nőkhöz hasonlóan- a kezdetektől sokat foglalkozzanak gyermekeikkel, hisz ez az a kritikus időszak, melynek hatásai nem csak a párkapcsolatra, de a gyerek későbbi életére is döntő befolyást gyakorolhatnak; így az anyáknak is érdekük ezt biztosítani. Az apai gondoskodás és jelenlét természetesen az újszülött kislányok esetében is kiemelten fontos.

A férfiaknál az együtt töltött idő és a gondoskodás "pótolhatja" azt, amit a nőknél a terhesség szükségszerűen eredményez- például egy nemrég készült vizsgálat bizonyította, hogy az apák ugyanolyan hatékonysággal reagálhatnak a gyermekük sírására, ha ők is aktívan foglalkoznak a kicsivel.

51.jpg

"The researchers found that wives' perception of the father-child relationship had the strongest effect on the marital quality of both spouses. Following this, there was a positive correlation between wives' perceptions of father participation in child rearing with reports of marital quality for both spouses. Being more satisfied with the division of family labor correlated with both spouses reporting higher marital quality. Both spouses reported higher satisfaction with the division of labor when wives reported that their husbands had greater responsibility for family tasks. Wives reported being more satisfied with the division of labor when they worked together with their spouses rather than alone."

További eredmények:

A magyar származású Mezey Éva, (Amerikai Nemzeti Egészségügyi Kutatóintézet (National Institute of Health) Neurológiai Intézete) őssejtekkel kapcsolatos nemzetközi jelentőségű felfedezése, hogy az emberi csontvelőből származó őssejtek az agyba juthatnak, és ott működőképes neuronokká alakulhatnak át, így felhasználhatók sérült agyterületek újjáélesztésére is. A kutatónő eredményeit 2003-ban a New Scientist tette közzé.

A cikkben tárgyalt tanulmányhoz hasonlóan 2014-ben egy, az anyákra vonatkozó eredmény is megjelent: a BMC Medicine szaklapban publikált vizsgálatban a kanadai University of Lethbridge egyetem kutatónőjének patkánykísérletekkel sikerült felfedeznie a nőket érő stressz petesejtekre, fogamzásra és magzatokra vonatkozó, összetett hatásait. Gerlinde Metz szerint: “korábban nem tudtuk, hogy az emberi betegségek fontos biomarkerei, a mikroRNS-ek a tapasztalatok vagy öröklés útján jönnek létre. Most kiderült, hogy az anyai stressz sok generáción át tartó mikroRNS változásokat hozhat létre.“a koraszülést sok tényező okozhatja, a mi kutatásunk azt vizsgálta, hogy az anyák, nagyanyák és még korábbi elődök stressze milyen kockázatot jelent a terhességre és a szülésre nézve. Az eredményünknek van egy olyan vonzata, amely túlmutat a terhességen; kutatásunk azt sugallja, hogy sok bonyolult betegség őseink tapasztalataiban gyökerezik.” (forrás: figyelemkontroll.hu)

Angol összefoglaló

Japánban élő kollégáihoz hasonlóan az amerikai Dr. Helen Hung-Ching Liu, a manhattani Cornell Egyetem reproduktív endokrin laboratóriumának kutatója is élen jár a mesterséges méh kifejlesztésének terén- már több egereken végzett kísérletet is a háta mögött tudhat. Liu 2001-ben publikálta emberi zigótákkal történő kísérleteit. A biztató eredmények ellenére a kutatónő így nyilatkozott az eljárásról:

"Egészen biztosan nem szeretnék olyan nőknek segíteni, akik egyszerűen csak nem akarnak kihordani egy gyereket és ezért választanák a mesterséges méh-megoldást”

“Olyan méhet szeretnék létrehozni, ami egy helyettesítő szerv lenne, amelyet be lehetne ültetni egy nő testébe a saját méhe helyére, és amelyet a saját endometriumának sejtjeiből hozunk létre.”

A mesterséges megtermékenyítés különböző formáival és az őssejtekkel kapcsolatos kutatásoknak nem csak a meddőségi problémák adnak megfelelő apropót. Azok a nemrég felröppent hírek is aggasztóan hatottak, melyek szerint a férfiak termékenysége az utóbbi időben- többek között a káros kémiai anyagoknak és a modern életvitel hátrányos oldalának köszönhetően- folyamatosan gyengül. Néhány kutató genetikai alapon vizionálta, hogy evolúciós léptékkel mérve "hamarosan" talán maga az y kromoszóma, s vele a hímnem is eltűnhet.

Ráadásul a férfiak szervezetére a bizonyos értelemben kevésbé stabil immunrendszernek és a férfispecifikus működésnek köszönhetően számtalan káros szenvedély hat hátrányosabban- ilyen többek között a dohányzás is.

Pár millió évük maradt még a férfiaknak?

A mesterséges megtermékenyítés fejlődésével elvileg egy olyan megoldás is kikísérletezhető, amely két női ivarsejt egyesítéséből származtat utódokat, az egyik genetikai anyagát a másik sejtbe juttatva. Az eljárás viszont épp a fenti, epigenetikai eredmények függvényében mégsem lenne olyan egyszerű, mint azt néhány éve gondolták. 

Aggodalomra ennek ellenére semmi ok, a legújabb eredmények biztatóak. Többek között Jennifer Hughes (aki 2012-ben végezte el a rhesusmajom Y-kromoszómájának szekvenálását)a massachusettsi cambridge-i Whitehead Orvosbiológiai Kutatóintézetének tudósa is azon a nézőponton van, hogy az y kromoszóma évmilliók óta stabil, s az előzetes következtetések voltak pontatlanok. 

""Végre empirikus adatokkal is alá tudjuk támasztani, hogy az Y-kromoszóma változatlanul tartotta magát az elmúlt 25 millió évben" - mondja Hughes. "Az Y-kromoszóma génvesztéseinek zöme szinte mindjárt azután lezajlott, amikor megszűnt a rekombinációja az X-kromoszómával" - mondta. A 19 fennmaradt génnek valószínűleg létfontosságú biológiai funkciója van, mondta a kutatónő, így valószínűleg az evolúciós közeljövőben nem tűnnek el sehova."

Ugyanezt támasztották alá Melissa Wilson Sayres nemzetközi visszhangot kiváltott eredményei. A bioinformatika élvonalbeli képviselőjeként ismert kutató európai és afrikai férfiak y kromoszómáinak vizsgálatából mutatta ki, hogy az y-on megmaradt gének egyrészt egyáltalán nem feleslegesek és sérülékenyek, másrészt a kromoszóma jellege, egységessége és hasonlósága nem az eddig feltételezett párosodási rendszer következménye. 

Wilson-Sayres szerint régebben, az emlősök őseinél az x és y kromoszóma még képes volt géneket cserélni, ám a hímnemet meghatározó gének némelyike káros lett volna a nőnemre, ezért ez a folyamat megszűnt.

A mai férfiak y kromoszómái jobban hasonlítanak egymásra, mint az várható lenne, ami két dolgot jelenthet. Az egyik, hogy a történelem folyamán csak kevés férfi tudta jelentős mértékben továbbadni a génjeit, míg a másik, hogy a kromoszóma a természetes szelekciónak köszönhetően "egyedül oldotta meg" a káros mutációk kigyomlálását.

A kutatónő nemrég közzétett elemzései azt mutatják, hogy ha igaz lenne, hogy jóval kevesebb férfi, mint női őstől származunk, az x kromoszómáinknak (amelyek egyikét minden leánygyermek az apától kapja) is kisebb variabilitást kellene mutatniuk. Az ok tehát- amit eddig az "alfahímelméletnek" véltek, s ami így közvetve hozzájárult volna az y kromoszóma "csökevényesedéséhez",- voltaképp a kromoszóma stabilitásában, ellenálló képességében és evolúciós alkalmazkodásában, egyszóval nem a nemi, hanem a természetes szelekcióban keresendő.

Wilson Sayres két kulcsfontosságú dolgot tárt elénk nemi kromoszómáinkról. Ezek közül az első, hogy az y kromoszómán megmaradt gének túlságosan hasznosak és ellenállóak ahhoz, hogy "véletlenszerűen" tűnjenek el. Ellenkezőleg, az y a káros mutációk kiszűrése miatt egységes, s a feltételezésekkel ellentétben megmaradt génjei stabilan állják ki az idő próbáját. A második mintegy alátámasztja, hogy a kromoszóma génveszteségeinek becsléséből eddig rosszul határozták meg a mindenki közös férfiősére vonatkozó, feltételezett történelmi kort, amelyben a "kromoszóma-Ádám" néven emlegetett ősapa élhetett: ez a férfiős mégsem számottevően eltérő időpontban volt jelen, mint a "mitokondriális Éva" néven elhíresült genetikai ősanya- ami szintén arra utalna, hogy kevesebb férfiőstől származunk.

Az angol nyelvű kutatás a következő linken olvasható: Natural Selection Reduced Diversity on Human Y Chromosomes

M. Wilson Sayresel közel egy időben két független kutatócsoport is hasonló eredményre jutott közös őseink korát illetően, aminek kapcsán a szakértőként megkérdezett kutatónő kijelentette, az egyezés nem azt jelenti, hogy a két ős feltétlenül ismerte egymást, vagy közös utódokat nemzettek volna. 

Felhasznált források:

Petesejt-citoplazma és anyai hatás

Eva Jablonka; Marion J. Lamb: Evolution in Four Dimensions Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life "A molekuláris biológia eredményei a génközpontú öröklődés eddigi feltételezéseit is kétségbe vonhatják. A Négydimenziós Evolúció című könyv szerint a négy öröklődési rendszer mindegyike részt vesz az evolúció alakításában: a genetikai, epigenetikai, viselkedéses és szimbolikus öröklődési rendszer mindegyike rendelkezik hatást gyakorol a természetes szelekció alakulására."

Az utód nemére mindkét szülőnek befolyása van: Sarah Robertson; Adelaide-i Egyetem. Female biology screens for the best sperm

Boldogkői Zsolt: Összecsapnak a szülői gének

Children fathered by older men are less intelligent

A férfiaknál is ketyeg a biológiai óra

Traces of Trauma in Sperm RNA

Sperm inject RNA into eggs at fertilisation

The Artificial Womb Is Born

Breastfeeding Duration and Academic Achievement at 10 Years 

Do early father–infant interactions predict the onset of externalising behaviours in young children? Findings from a longitudinal cohort study

Father-Child Relationship Linked to Marital Quality

Átalakul az apák agya, amikor gyerekük születik

Sexy dads: The allure of men who like babies

Megfejtették, miért a férfiak halnak meg korábban

Miért rossz férfinak lenni?

Fathers are happier if they do more housework, study finds

Natural Selection Reduced Diversity on Human Y Chromosomes

 

- korábbi cikkeinkből -

 

a szöveget megalkotta: Kalechtor  2015.03.13. 19:29
most jön a java: 1020 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nokesferfiak001.blog.hu/api/trackback/id/tr827249937

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kalechtor 2015.12.12. 11:31:59

@Nico3:
Szép munka!

Az egyedülálló apákról szóló adatok viszont aggasztóak. Pedig a nőknek bőven van elég petesejtjük ahhoz, hogy "magszóró" módon megosszák őket azokkal a férfiakkal, akik műméhhel akarnak majd szaporodni.

Ez látszólag egy modern, rideg és embertelen világ eljövetelét vetíti elő - ám objektíve lennének előnyös oldalai is. :)

Vége a jogegyenlőtlenségnek, amely folytán egy okos nőt is egy buta férfi gyámsága alá rendelhettek, így a férfiak nyugodtan kiélhették "hipergám ösztöneiket" annak veszélye nélkül, hogy át kelljen adniuk az irányítást az okosabb félnek.
Ma sok férfi házasságra a kényelem miatt kifejezetten gyengébb kognitív képességű nőt választ / sok intelligens nő kizárólag (a jelenleg még kevés számú) modern férfiakkal hajlandó elköteleződni; ez szociológusok szerint az emberiség átlagos IQ-jának csökkenéséhez vezethet.

Ha a szülőknek nem lenne muszáj együtt élniük, illetve egy nő anélkül juthatna utódokhoz, hogy emiatt hátrány éri a karrierpályán (mivel a partnere nem méltóztatik igazi apaként viselkedni és felerészben otthon maradni a _saját_ gyerekeivel) - szerintem akadnának, akik a gyermektelenség helyett elkezdenének petesejteket osztogatni. Ha már a férfiak családban élve félig se akartak szülőkké válni - ha meg szülőkké válnak, hirtelen kizárólag egyedül akarnak azok lenni, ismét önmaguknak mondva ellent mindkettővel abban, hogy egy gyereknek két szülőre van szüksége.

A többit meg bízzuk a természetre. :)

Ha beválik a műméh, egy átlagos férfi rengeteg áldozatot (időt, pénzt, energiát) fordít majd arra, hogy felneveljen egy gyereket - még akkor is, ha 20-100E Ft. körüli gyerektartást kaphat a gyerek biológiai anyjától. Első hátrányként azonnal nehezebben juthat munkához és ha munkához jut is kevesebbet kereshet a túlórák hiánya, illetve a gyerekkel otthon töltött idő, a táppénz, a munkahelyi "megbízhatatlanság" folytán (feltételezve, hogy segítséget nőrokontól sem kér)

+ Nem adok neki egy-két generációt, mire a férfiak rájönnek, felnőve mekkora előnybe kerülhetnek a többiekhez képest az olyan utódok, akik magas IQ-t örökölhettek a biológiai anyjuktól - ez pedig hamar utat nyithat a "női magszóró stratégiának", hiszen nyugodtan lehet majd egyezkedni a gyűlölt "alfanőkkel", ha úgyis csak a gyerekeiket kell felnevelni, nem pedig eltűrni a férfiénél jobb képességeiket és arra vonatkozó "követelőzéseiket", hogy apa is vegyen részt a közös gyereknevelésben. ;)

A ma sztárolt "buta nők" / egyszerre szidott és vágyott "gold diggerek" (tehát a "patriarchális nőtípus") számára nyilván elég cudar világ köszönthet be, ha nem lesz aki eltartsa őket, illetve nevelje velük együtt / helyettük az utódaikat. De a jobb képességű nőket ez a rendszer olyannyira fel fogja szabadítani, ami még általam sem látott következményekkel járhat a társadalomra nézve. Sejtéseim szerint pl. hatalmas technikai fejlődés következik be; nem csak, hogy utolérjük Kínát, de akár le is hagyhatjuk, ha minden okos nőnek lesz elég ideje egyetlen molekulából álló diódákat felfedezni (amellett, hogy szórhatják a génjeiket), a középszerű férfitudósok ellenben otthon maradnak gyereket vállalni ahelyett, hogy évekig stagnáltatnák a reál területek színvonalát.

jefoo 2015.12.12. 15:21:00

@Kalechtor: Minek annyi dióda? :-(
A középszerű férfi tudósok miatt stagnálnak a reál területek?
Lehagyjuk Kínát? :-D

Nico3 2015.12.12. 18:49:11

@Kalechtor: Engem az is foglalkoztat, hogy ha egy megerőszakolt nőről szóló tartalom alá a nők sorozatban beírkálnák, hogy "mázlista!", "bárcsak én jártam volna így!", "jöhetett volna inkább hozzám!", vajon LENNE E egyáltalán nemi erőszak törvényünk? :)))

Vagy a férfiak ezekre a "női véleményekre" hivatkoznának és ostobaságnak tartanák, hogy a törvény bünteti a nők elleni nemi erőszakot? :'(

www.psychologytoday.com/blog/beyond-pink-and-blue/201409/shyness-doesn-t-make-boy-any-less-man
Tényleg előfordulhat, hogy a félénk fiúkból lesznek a "rosszfiúk"!
"Why does penalizing boys for being shy, and only showing them bold brave role models, matter? Because research shows that it is extremely stressful to be shy when you are a boy. Even in preschool, shy boys have higher cortisol levels (the hormone that becomes elevated when stressed) throughout the day compared to shy girls. This increased stress level stays throughout childhood. If you conceptualize drug and alcohol use as a means of coping with stress, it is not surprising that being shy increases the likelihood that boys will engage in substance abuse in adolescence. For girls, being shy actually reduces their likelihood to drink or do drugs."
Ez viszont azt mondja, hogy azért kell a fiúknak a végén határozottabbá válni, mert ők a gyengébbek. :'(

jefoo 2015.12.13. 20:39:30

@Kalechtor: @Nico3: És mi van, ha mindkettő részeg? Akkor ki erőszakolja meg a másikat, ki a meg erőszakolt?

Kalechtor 2015.12.13. 21:43:12

@jefoo: Nyilván inkább eldönthető, melyik fél _nem_ "lehet" ilyen esetben "áldozat".

1. Aki kezdeményezte a szexuális aktust (leszámítva, ha valamit aktus közben kényszerítenek rá, tiltakozása ellenére - erre ugyanis nem jogosítja fel a másikat a kezdeményezés)

2. Aki a "passzívabb" féllel szemben képes mozogni, és ezt meg is teszi (tehát ha a nő van felül és ő mozog a férfin, az nagyjából kizárja az áldozat-szerepet, hisz bármikor leszállhatna róla :)

Természetesen fordítva is ugyanígy. ;) Ha a férfi tudott kezdeményezni/mozogni/felül lenni, ugrott, hogy őt csak "kényszerítették". Kivételt képez a zsarolás, fizikai erővel, fegyverrel való fenyegetés stb., amely esetekben megfélemlítés folytán tesz eleget a másik kéréseinek.

Mindebből következik, hogy a megzsaroltságon/fenyegetettségen kívül eső körben potenciális áldozatként csak az aktust(!) nem-kezdeményező, aktus során(!) mozgás terén passzívabb fél jöhet szóba.

Oliva76 2015.12.14. 12:44:03

@Nico3: Jól veszem ki, hogy két szülős és egyedüllálló anyás családoknál is csak az anya végzettségével sikerült összefüggést kimutatni? :)

@Kalechtor: Ez meg milyen borzalmas jövökép? Ki szeretne ilyet a gyerekeinek? :(

Olvasom az új cikket! Miért nem a boldog családok elérése a cél, ha végre van esélyünk felszámolni a mítoszokat?

Nico3 2015.12.14. 13:24:16

@Oliva76: Igen. :)))

"Ez meg milyen borzalmas jövökép? Ki szeretne ilyet a gyerekeinek? :("
Sok évnyi elnyomás után itt az ideje, hogy végre a férfiak szüljenek és neveljenek gyerekeket NEKÜNK. Remélem nem arra célzol, hogy a gyereknek borzalom lesz, ha egyedül az apja neveli. :'( Ez férfidiszkrimináció! Te nőként bármikor szülhetsz magadnak.

Közeleg a nagy, matriarchális-poliander társadalom létrejötte! :)))

Mindig hasznos migtáukat hallgatni. Ha nem vállalnak gyereket, kihalnak. Ha buta nőktől vállalnak, hátrányba kerülnek. Ha okos nőktől, az meg a karrierista nők gyerekvállalását segíti. :)

A boldog család legfőbb akadálya az önző nyugati férfi, aki még egy kávét is sajnál a kedvesétől. :'(

:)))

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2015.12.14. 17:20:06

@Kalechtor: @Nico3: El vagyok akadva ott, hogy ezek most a saját gyerekeiknek se akarnak igazi apái lenni, vagy még a nők helyett is lennének anya? (Apa?)

@Oliva76: Minden országban összefügg a nők iskolázottsága és a gyerekek egészségi állapota, jóléte, általános intelligenciája. De ez különösen jó tanulmány, mert adott országon belül vizsgálja a jelenséget.

Oliva76 2015.12.14. 18:57:13

@Nico3: @No_Name01: @Kalechtor: Mert úgy gondoljátok, a férfiak tényleg elkezdenének egyedül, tömegesen gyereket vállalni? Nekem vannak kétségeim.

Kalechtor 2015.12.14. 19:16:11

@Oliva76: Dehogy kezdenének* - mikor még a nők mellett se megy nekik. :)

Amelyik valóban gyakorló apa, annak meg semmi baja a modern nőkkel - mivel nem "patriarcha", hanem "modern" férfi. Annak a híve, hogy a gyereknek két szülője legyen: egy őt nevelő anya és egy őt nevelő apa (tehát apa se csak ritkán látott "pénzautomata", akinek ez az egyetlen funkciója... amin szexet vásárol a feleségétől)

*Leszámítva néhány gazdag fószert, de az ő gyerekeiket végső soron szintén _nők_ (nevelőnők, babysitterek, nőrokonok) nevelnék, jópénzért. :)

Berki Krisztián gyerekét is egy nő neveli - miközben ő Puzsér szerint a heréit vasaltatja, hogy selyemfiú lehessen.

Tehát szvsz elpornóznák-prostiznák az életüket, szexrobotra gyűjtögetnének - és beérnék a jó öreg "magszórás" _illúziójával_.
A génjeiket meg nem adnák tovább senkinek. A génjeit az a kevés, modern férfi adná tovább, aki hajlandó apaként viselkedni, felerészben otthon maradni, megosztani a gyereknevelést.

De nézzük a másik versiont: mi volna, ha ezek a patriarchák valóban megemberelnék magukat?

Egyértelmű, hogy _nekik_ (de csak nekik) tényleg jót tenne a műméh. Végre szülőkké válhatnának, megtapasztalnák, milyen kötődni az utódaikhoz - ahogyan hamarosan rájönnének arra is, hogy ha egy nő hajlandó 50%-ban velük együtt nevelni őket, az nem önző-rossz anyaság (mármint: hogy nem neveli őket 100%-ban, _helyettük is_), hanem hatalmas pozitívum mind a gyereknek, mind nekik.

Ezt a nők nyilván már most is tudják: hogy a gyerekeknek az apjukra is szükségük _lenne_. Amivel nem a válás után kellene érvelniük a férfiaknak - hanem _jóval előtte_, de addig valahogy "a nő dolga" (és a nő felelőssége) az egész gyerekvállalás.

Mondom, egy-két generáció lemenne így - és vagy "poliander-magszórás" alakulna ki, vagy legrosszabb esetben kitermelődne egy halom "modern férfi", akik önként szállnak ki a patriarcha-pénzautomata-családfő szerepéből. ;)

A kezdet lenne nehéz - de az nagyon; a nők ugyanis ezerszer előbb kezdik el egyedül fenntartani az egész civilizációt (lásd Kína), mint a férfiak 20-40 között egyedül nekiugrani a gyerekvállalásnak. :)

Nico3 2015.12.14. 20:01:56

@Kalechtor: Kicsit kipucolná a társadalomból a sztereotípiákat is. :)))

A munkáltatóknak nem állna érdekükben, hogy okos és tehetséges nők helyett akár egy buta és tehetségtelen férfit vegyenek fel, mert az úgyse megy GYES-re. A szülőknek nem állna érdekükben, hogy magolósnak, strébernek, szubmisszívnak, manipulatívnak, kapcsolatfüggőnek és alkalmazkodónak neveljék a lányaikat, ha a "magszóró alfanők" juthatnának előnyhöz. Az apáknak nem állna érdekükben, hogy a fiaik csak "férfias" dolgokat tanuljanak, ne babázzanak, házimunkázzanak, hiszen egyszer majd nekik is gyereket kellene nevelniük, egyedül.

Tényleg, nem félnének, hogy a gyerekneveléstől meleggé válnak a végén? Vannak elég vad elképzeléseik ezekről a dolgokról. :D

jefoo 2015.12.14. 21:29:00

@Kalechtor: @Nico3: Más, nektek bejön a vasalt here? Mi abban a jó? Berki tényleg olyan ronda? Havercsajok szerint azér vasaltat, hogy valami szép is legyen rajta. :-)

comment.blog.hu/2014/02/27/kolbaszbol_kinyert_bakteriummal_toltottek_fel_a_kivasalt_hereju_berki_krisztian_homlokat

Nico3 2015.12.14. 21:49:18

@jefoo: Hát kellett ez nekünk? :'(

Nem foglalkozunk a külsejével. Nem szexualizáljuk őt azzal, hogy a meztelen testét bámuljuk. :)

Berki nekünk elsősorban ember! És másod- illetve harmadsorban is. :)))

A herevasalás szerintem nem fontos a nőknek. De gondolom a többi beavatkozás drágább lett volna. :'(
El tudom képzelni, hogy Berki heréit szépnek látják, amikor VÉGÜL meglátják őket. A barátnőid pedig NAGYON szégyelljék magukat! :)

Te meg ne kérdezz ilyeneket, mert tudhatnád, hogy a nők ízlése nem egyforma. :D
foxhoundstudio.com/wp-content/uploads/2011/05/ideal-male-body-slides-tyler-durden-brad-pitt.jpg

Nico3 2015.12.15. 10:49:08

@Kalechtor: Az egyik kis barátod írta. Talán mégse mind olyan ütődött. :)))
"Férfiként nekem a legnagyobb önmegvalósítási lehetőségem az, hogy látom, hogy hogy nőnek fel a gyerekeim.
Szerinted ki az a pöcs, aki arra büszke a gyerekei helyett, hogy már megint milyen jó jelentést tett le a főnök asztalára?
Az emberek 99,9%-a csavar a gépezetben."

Kalechtor 2015.12.15. 16:04:44

@Nico3: Ja, őt csípem. Jól jön a kontraszthoz. ;)
Amúgy meg az ilyenek kicsit mindig jobb emberek, mint amilyennek látszanak. Szerintem Puzsér is csak túlérzékeny.

Kalechtor 2015.12.15. 16:06:25

@Nico3: images2.wikia.nocookie.net/__cb20130407012935/big-bang-vocaloid-cake-randomness/images/6/64/Taeyangbigbang20090609se.gif

Ezeket a magukat önként tárgyiasító kis skiddieket viszont sokadsorban is "csak" ffként szeretik a nők. Tehát Berki és Puzsér járt jobban. ;)

Gondoljunk bele, hány és hány nő vágyik rá, hogy elsősorban az embert, a barátot, és ne a szexuális tárgyat lássák benne!
Mit nem adnának érte, ha kiélvezhetnék, amit Berki; hogy ennek még az alulöltözöttségük sem akadálya. :)

Egyébként meg a fizetős csajokon kívül Berkit is szerethetné valaki. Például Puzsér. Micsoda kontrasztos történet lenne, ha hirtelen egymásra találnának, miután szexi fiatalemberré változtak. Utóbbi csak a sci-fi jelleg miatt fontos, mert a romantikus jelleg önmagában a szenvedély gyilkosa!!! ;)

Nico3 2015.12.15. 16:41:16

@Kalechtor: Nem ennek a koncertjén taposta egyszer agyon egymást egy csomó lány? Nem baj, talán egyszer majd egy Berki vagy Ganxsta koncerten is láthatunk hasonlót. :)))

jefoo 2015.12.16. 10:23:24

A szülés mizériához semmi hozzáfűznivaló? :-)

Kalechtor 2015.12.16. 11:03:40

@jefoo: Én nem vagyok anyaság ellenes - no meg sose vettem igazán komolyan, ha meg akarták mondani, mit tegyek. Mindenki arra vágyik, amire akar, az ő dolga.
A nézeteltérés az esetek többségében egyébként nem a "mit"-en, hanem a "hogyan"-on van; ezért tudják kölcsönösen kiforgatni egymás véleményét a különböző ideológiák képviselői.

A szövegekből meg inkább hiányolom az apákat.
Ha nem is apaként... de legalább hagyományos szerepkörükben jelen lehetnének hímnemű embertársaink is, akiktől szeretnénk, hogy gyerekeket tartsanak el a nőknek... tartsák el a nők gyerekeit a szexért, vagy valami hasonló (ha már gyereknevelésre saját maguk szerint sem alkalmasak) :)

Ákos meg csak a maga útját járja: ő is volt fiatal, érdekes módon akkoriban állítólag még nem beszélt hülyeségeket, aztán 35+ után bevette a piros pirulát és elkezdte megszabni a nők helyét (Kínában és néhány nyugati területen szerencsére nem tudják, hogy a természet rendje szerint nem szabadna többet keresniük a férfiaknál - sőt, a sokat kereső nők hirtelen több gyereket kezdtek vállalni a középfokú végzettségűeknél)

Vele egyébként a radfemik nyernek kurva sokat, mert abban van igazságuk, hogy ki a franckarika akar "a férfinak szülni"? Kb azoknak az apáknak a számához konvergálhat az ilyen "anyák" száma, akik családban élve szívesen éreznék magukat csupán "spermadonornak".

A nő magának vagy _kettőjüknek_ szül (a gyerek meg egyébként nem értéktárgy) - harmadik opció nincs. A férfiaknak talán az kellene, hogy megszüli, aztán leteszi nekik a küszöbre? Vagy nem érzi a sajátjának, mert "csak" a férfié (aki nem kötődik annyira sem hozzá, hogy szükség esetén egy évet otthon töltsön vele)?

Hogy a fenébe lehet egy közös gyereket a férfinak szülni? Mit érezhet olyankor egy anya? És az apa mit csinál vele, ha felnevelték helyette is, "neki"? Megtartja rabszolgának?*

A szülési irigységet és nőkomplexust másképp kellene kezelni, és ezúttal komolyan beszélek. :)
Ez ugyanis az anyától, anyaságtól való elidegenítés, ahol is a férfi akar "anyaszerepet" venni magára, ám annak gyakorlása nélkül (önkéntes alapon pusztán "pénzautomata") - a nőt pedig pusztán "nevelőnő" minőségbe taszítaná. Az ilyen férfi mellett a nők egyik fele azért nem szülne, mert köszöni, de _igazi anya_ szeretne lenni, a másik fele meg azért, mert még biológiai értelemben sem szívesen lenne az.

Ha valamiféle kényszer útján mégis megvalósul ez az opció, és "a férfinek kell megszülni" (mert magadnak (is) nem lehet - felejtsd el) - az a legkarrieristább szülők gyerekeinél is apátlanabb-anyátlanabb utódokat eredményez.
A kötelességből, "megrendelésre" szülő anyák, és gyermeküket azok anyjától "megvásárló", majd tárgyként birtokló apák birodalmát.

Mi egyébként itt azt várjuk nagyon, hogy a férfiak végre igazi anyák lehessenek - és ne legyen szükségük arra, hogy egy "másik nő" szüljön "nekik", akire ezért irigykednek és akivel folyamatosan vetélkednek a szülői státuszért, amin elsősorban a gyerek érdekében kellene megosztozniuk...

De nincs semmi baj, mindenki szabad ember. Én részemről maximálisan támogatok minden olyan technikai fejlesztést, amelynek segítségével megszerezhetik a maguk kisajátított, anyátlan gyerekeit. Már egy fél klinikányi, kiváló női tudós dolgozik a műméhen - előbb-utóbb csak összejön. ;)

*A nők hagyományos válaszreakciója lehet a tényleges elidegenedés. Csak "szolgáltatásként" hordja ki azt a kölyköt, de tényleg nem érzi a sajátjának, meg hát ő se létezik igazán, nincs léte, személyisége, a férfi árnyéka, és nő nem tud így szeretni, csak használni másokat: a gyerek is, a férfi is eszköz lesz, akiken keresztül él és akiket ezért a saját eszközeivel leural, mert ha nem teszi, mártírként tönkremegy, elsorvad az élete.

A női princípium középpont; nem alkalmas arra, hogy árnyék legyen.

A másik reakció az anyaság felmagasztalása, szentségnek tekintése. Az igazi cél a gyerek (és a nő); a ff a nő szaporodásához csupán hátteret szolgáltat.**

A családi élet a magasabbrendű társadalmi képződmény, a "munka" az árnyéklét, a férfi az anyagi javakkal azonos - a lelki minőség ellenpólusaként.

A nőnek muszáj középpontnak maradnia, ha nem is a férfi, de önmaga számára mindenképpen. A férfi nem lehet a nő középpontja, mert nem tud a nő helyett nővé válni.

**Igény esetén kifejtem, miért nem működik fordítva.

Nico3 2015.12.16. 11:44:35

@Kalechtor: Sejtem, de írd! :)))

@jefoo: Én nemrég szültem és hármat tervezünk! Többet már nem tehetek! Kérem a jóképű szűz pasihárememet érte jutalomként és motivációként, mert a drága háziférj már megvan! :)))

Nico3 2015.12.16. 11:44:38

@Kalechtor: Napersze nem NEKI szültem, még mindig itt vagyok a kicsivel, nem hagytam ott, hogy szüljek egy másiknak is. Tőle szültem és magunknak. Az úgy már rendben.

Nekem az se hangzik jól, amikor mondják, hogy xy mennyi pénzt keres a FELESÉGÉNEK, aki persze a gyerekeket neveli belőle.
Hát nem a családnak keresi? A gyerek olyankor megint csak a NŐÉ?
Tudják ezek forgatni a köpönyegüket. :)))

Nico3 2015.12.16. 11:56:26

@Kalechtor: "akkoriban állítólag még nem beszélt hülyeségeket, aztán 35+ után bevette a piros pirulát és elkezdte megszabni a nők helyét (Kínában és néhány nyugati területen szerencsére nem tudják, hogy a természet rendje szerint nem szabadna többet keresniük a férfiaknál - sőt, a sokat kereső nők hirtelen több gyereket kezdtek vállalni a középfokú végzettségűeknél)"
35 előtt kevesen vesznek be redpillt. Kivéve Puzsért meg Berkit. Ők szerencsések voltak. De Ákosnak nagy hátrány lehetett régebben az akkori külseje, neki meg kellett érni, elég bölccsé válni hozzá. :)))

Kalechtor 2015.12.16. 12:10:04

@Nico3: Fordítva miért nem működik? :)
Mert a ff nem szül és önmaga szerint sem rendelkezik önálló (szellemi) motivációkkal. Én csak lefordítom, amit mondanak.

Mihez biztosítana hátteret a nő a ffnak? :)

Ahhoz, hogy robotol, civilizációt épít - ami ezek szerint a ffprincípium lényege? Ehhez volna háttér a női árnyék-lét?

No de épp ez az, amit a ff nem "önmagából fakadóan" tesz. A nő nélkül nem tenné. Nem mondhatjuk, hogy a nő szolgáltat hátteret a ff magasabbrendű szellemi céljaihoz, s mellékesen szül egy gyereket is tőle, ha e célok nélküle nem léteznének.

A ff céljai a női célok fénymásolatai. (ez nem az én tézisem, felőlem lehetnek "saját" céljaik is - csakhogy az ő céljaik számukra csak úgy érdekesek, ha egy nő helyett valósíthatnak meg valamit velük, aminek folytán "nőt szerezhetnek" általuk; ha a nőnek ilyen szempontból nincs szüksége ff-re, a ff érdektelenné, motiválatlanná válik - a cél és középpont, a "mozgató" tehát a nő: pedig egymás mellett is lehetne, mindkettőnek érdeklődésből / a közös utódokért...)

Fordítva magyarázni épp oly logikátlan, mint feltételezni, hogy a lelkileg gyengébb bétásíthatja a lelkileg erősebbet, vagy a szubmisszív idomíthatja a dominánsat.

jefoo 2015.12.16. 13:20:41

@Kalechtor: miért, a nő önmagából fakadóan akar utódokat meg civilizációt építeni? Úgy kérdezem, hogy ha a férfi valahogy "nem lenne" akkor is akarná?

Nico3 2015.12.16. 18:23:46

@jefoo: A céljaink többségéhez egyenrangú partnerek lehetnek a férfiak, de a motivációkhoz semmi közük. :))) Ezt Ákos se érti, amikor azt mondja, hogy a nő célja ne az legyen, hogy többet keressen a férfiaknál és lehagyja őket.

A férfi nekünk teljesen irreleváns indok. Ők akarnak azért sokat keresni, hogy lehagyják a nőket. Nekik ez egy verseny, vadászat. Mivel nem tudnak szülni, valahogyan zsákmányolniuk kell egy női testet. A férfit a nő motiválja, de a nőt is önmaga motiválja.

A nőknek nem sok választásuk van. Nekik vannak petesejtjeik, ők estek teherbe és muszáj volt, hogy akkora "saját" egzisztenciával rendelkezzenek, amiből eltarthatják az utódaikat. A női egzisztenciateremtő ösztön motiválója nem a férfi, hanem a petesejt. A nő genetikai kódjával. Az a középpont, amiről Black beszél. Ezért építenek civilizációt az anyák az apáktól függetlenül is.

A "férfinek szülni", szülőcsatornaként éppen azt az anyai érzést tenné tönkre, hogy először egész ember lettem, aztán meg továbbadhatom magam az utódaimba. A tudásomat, értékrendemet, vonásaimat, hajlamaimat. A párommal EGYÜTT, aki szintén továbbadja neki. Egyszerre szerethetjük magunkat, egymást benne és élhetjük át, hogy egy tőlünk független kis emberi lényt alkottunk közösen.
Érte dolgozunk, miatta vagyok hajlamos arra, hogy három diplomám legyen, amiből kettő reál. És arra is, hogy ne az motiváljon orvosi berendezések tervezésére, hogy imponáljak a másik nemnek és szexet kapjak, hanem a világ jobbá tétele. Ha nem petesejtekkel születek, talán mindegy lenne számomra, "kartondobozokból" áll e a világ. :)))

A férfiak számára érthetetlen módon fonódik össze ez. A nőnek előbb "valakivé" kell válnia, hogy tovább tudja adni magát az utódokban, akikért hajlamos valakivé válni.

Az önmegvalósítás legmagasabb szintje ÍGY számomra is a kisfiam. :))) Az életem benne folytatódik majd. És ez egy normális apa esetében is így van. Ha megkérdezed a páromat, ő is azt fogja mondani, hogy a kisfiunkra a legbüszkébb, aki pedig még nagyon pici.

De szubmisszív szülőcsatornának lenni NEM önmegvalósítás. És a patriarchák sokszor ezt erőltetnék. Önfeladást a férfiért.

Ott éppen az anyaság lényege vész el és talán ez is az egyik kiváltó oka, hogy annyi nő marad inkább gyermektelen.

Kalechtor 2015.12.17. 10:15:19

@Nico3: Az nekem speciel fel se tűnt, hogy az _ember_ önmegvalósításának legmagasabb minősége a gyerekvállalás.

Más kérdés, hogy ez jó esetben ffakra is vonatkozik - és természetesen csak lehetőség, amivel nem muszáj élni.
De könnyen belátható, hogy az emberi lény legnagyobb alkotása lehet, ha teremt egy másik emberi lényt - _nem_ szülőcsatornaként vagy spermadonorként.

A gyerekszülés egy erősen domináns, teremtőfolyamat - ami abból is látszik, hogy a férfi a szülés mintájára írta át a bibliai teremtéstörténetet: Ádám hozza a világra Évát, császármetszéssel. :)

Az "unokákat szülni" részen is feleslegesen lovagolnak: hisz ez a szövegrész nem azt mondja, hogy a nő a ffnek szüljön. Azt meg mindenki sejthetné, hogy itt a "nekünk" jelképes, mert egyetlen nagyszülő se hiszi komolyan, hogy a gyerekeik "miattuk" vállalnak gyereket.

Ettől függetlenül még egy ilyen csodálatos folyamat is megutáltatható a nőnemmel.

Miközben a matriarchális társadalmakban boldogan szülnek a nők és a legnagyobb kincs a gyerek, ha a nőt alárendelt helyzetbe hozzák és a "teremtő minőséget" jelképesen átveszi tőle a ff, az pontosan olyan "minőségromlást" eredményez az anyaságban, mint ha a családfői szerepet vetnénk össze a kizsigerelt rabszolga szerepével.

Bár a példa sántít...

"Ők akarnak azért sokat keresni, hogy lehagyják a nőket. Nekik ez egy verseny, vadászat. Mivel nem tudnak szülni, valahogyan zsákmányolniuk kell egy női testet. A férfit a nő motiválja, de a nőt is önmaga motiválja."

Dönthetnek úgy, hogy hüvelyizomzat összeméregetésbe kezdenek, dominánssá, családfővé, feltételszabóvá válnak - csak aztán ne menjen a hiszti miatta, ha ők impotensek lesznek, a feleségük meg frigid (továbbá domináns helyett agresszív, depressziós, dühös és frusztrált)

nokesferfiak001.blog.hu/2013/07/22/a_siker_es_a_potencia-_forditottan_aranyos

Mi szüksége egy nőnek egy másik nőre - aki ráadásul őt akarja kitúrni a szerepéből? ;)

Más: m.livescience.com/24375-what-fertile-gals-want.html

Nyilván nem is a (valóban) "feminin" fickókat szeretik, hisz azok meg túl dominánsak/okosak lennének. (agyhuzalozás alapján ez a nőkkel ellenségeskedő tudós típus - bár pl Tesla kifejezetten "nőpárti" volt)

A nőknek leginkább bejövős a magas prenatális, alacsony felnőtkori tesztoszteronszintű férfi.

A férfiak viszont biztonsági okokból szívesen vesznek feleségül maszkulinabb, szubmisszívebb, gyengébb kognitív képességekkel bíró nőket. :)

Nico3 2015.12.17. 12:36:59

@Kalechtor: Pályázni kellene a rekordok könyvébe. Mítosz még nem dőlt meg ennyiszer és ennyiféle módon, matematikailag meg mindenféleképpen mint ez a szerencsétlen alfahímelmélet. :)))

Vajon mennyit fizetnek? :O

Nico3 2015.12.17. 12:41:07

@Kalechtor: Ákossal szerződést bontott a telekom. És Kövér Lászlót is keményen betámadták. Hirtelen mindenki nagybetűs feminista lett, aki eddig a feminfót szidta ugyanígy. Részben Kiss Helénáék (nők a feminizmus ellen) is nézőpontot váltottak, amivel elkezdték elveszteni az antifeminista követőik egy részét.
Figyeljük az eseményeket. :)))

A férfitársak aláássák a migtáu mozgalmat és a családfőségért nyújtott szexet!
NEKIK elég egy kis aprópénz. :)))
www.sowetanlive.co.za/goodlife/2015/09/12/career-women-are-buying-sex

Kalechtor 2015.12.17. 12:56:01

@Nico3: A Telekom azt vesz feleségül/férjül (és "futtat"), akit akar. Az ő dolga. :) Ahogy a ffakra se kényszeríthető, hogy kössenek házasságot azzal, akivel nem egyeznek az elveik.

A feminfón sokak részéről megy a képmutatás - ami a nem feministáknál nyilván nem abból fakad, hogy hirtelen fontosnak tartják a nők jogait.

Érdekes, hogy az antifemik egy része is épp így, szélsőséges irányba forgatja ki az "önmegvalósítás legmagasabb minősége" szófordulatott - bár ők arra használják, hogy a pusztán biológiai szülési folyamattal próbálják vétózni a női önkiteljesedés más aspektusait.

"Legmagasabb" nem = azzal, hogy "egyetlen".

Ákos meg konzervatív véleményt képvisel - amiről a vele szembehelyezkedők természetesen elmondhatják a saját véleményüket, de meglincselni azért nem kéne.

Felőlem speciel a sokkal radikálisabb nézőpontok is megférnek a neten. Míg jogegyenlőség van, nincs negatív diszkrimináció és sorra dőlnek be a mítoszok, nem hiszem, hogy komolyan aggódni kellene valamiért. :)

Nico3 2015.12.17. 14:24:37

@Kalechtor: A telekom üzleti megfontolásból cselekszik. Ákost is elkezdték mellőzni az eddigi rajongói. Ez nem kibszás, hanem a nép szava. Nem várható, hogy egy ilyen nagy cég rossz üzleteket kössön. Aztán majd tőlük se vesznek semmit. :'(

jefoo 2015.12.17. 17:55:52

@Kalechtor: A kolléga nők véleményéből kiindulva Ákos ez után a nőknek tényleg nem tudja majd eladni magát. De ha azt mondjátok úgyse tudta már úgy mint fiatalon, mindegy is. Felvállalja a véleményét! :-)
A kormány meg a Telekommal bontott szerződést. Üzleti szempontból a kérdés hogy a Telekom akkor járt volna rosszabbul, ha a lakossági előfizetőiből veszít meg a veszteséges Ákossal, vagy így?

Kalechtor 2015.12.17. 18:18:43

@Nico3: Nem egészen ezt állítják, de lelkük rajta. :)

@jefoo: Ebben a kérdésben azt lenne fontos megérteni, hogy a Telekom megválogathatja, kiket szponzorál, a kormány meg eldöntheti, melyik szolgáltatóval tart fenn szerződést.

Nyilván sokak egyrészről diszkriminációról, másrészről büntetésről beszélnek - de én ebben (ez _csak_ magánvélemény) szabadabb elveket vallok.

Ha megfigyeled, még azt sem olvashattad tőlem soha, hogy kompenzálják vagy részesítsék "előnyben" a nőket, mivel a szülések és gyereknevelés folytán hátrányok érik őket a munkaerőpiacon; és a munkáltató gyakran szívesebben vesz fel egy lustább/butább/tehetségtelenebb férfit helyettük, mert az nem marad otthon gyesen/táppénzen + túlóráztatható.

A vállalat a saját érdekeit nézi, azt vesz fel, akit akar. Nem várható tőle, hogy a profit szempontjából irracionálisan cselekedjen.
Erre a megoldást nem a jogszabályokkal való kényszerítés jelenti (pláne nem a kvóta): hanem a gyereknevelés + házimunka terén bekövetkező változás (a nő ne végezze el a férfi helyett is ezeket)

Kínában kvóták nélkül és erős állami "férfipártisággal" lettek a magánszektorokban lassan már-már sikeresebbek a csajok, pusztán az egykepolitikából, meg a nagyszülők támogatásából kifolyólag.

A jogszabályi kényszerítés nem használna - anyukának attól nem lenne több ideje (a gyereknek se lenne tőle _igazi_ apja...)

Az ára pedig az, hogy nem szívesen szülnek a nők, ha tudják, hogy egyedül maradnak a szülői feladatokkal. (vagy szülnek később, egyedülálló anyaként, biztos egzisztenciával / modern férfiak partnereként)

"Üzleti szempontból a kérdés hogy a Telekom akkor járt volna rosszabbul, ha a lakossági előfizetőiből veszít meg a veszteséges Ákossal, vagy így?"

Erre még én sem tudom a választ. ;)

Átgondolva, ha a lakosság nagy része képes lenne úgy külön kezelni ezeket a momentumokat, ahogy pl én teszem, már Ákos miatt se zúgolódtak volna. Ha nekem tetszik valakinek a zenéje, teszek rá, hogyan él a magánéletében (Ákos részéről sejtek egy leheletnyi önigazolást is - ők nem a klasszikus "sztárpár" a feleségével)

A magánvéleménye szintén "nem érdekel".

Félre ne érts: nem helyeslem, vagy elfogadom, csak hidegen hagy. Ugyanis míg nem nyomja a képembe a dalszövegeivel, az "ő dolga". (ha a képembe nyomja, nyilván nem hallgatom tovább)
Tanuljuk már meg az "alkotást" külön kezelni a "személytől", mert egyébként egyetlen zakkant művész egyetlen mesterművét sem élvezhetjük többé. (ez vonatkozik a nőkre is - művészként ők is elég zakkantak lehetnek ;)

Ákos zeneileg tehetséges (nekem nem a stílusom, de ezt nem vitatom)
Ezzel kapcsolatban pedig már rég leírtam, hogy az objektív, szellemileg magas szinten álló ember legfőbb ismérve, hogy ezt akár még az "ellenségeiben" is kész elismerni.

Másrészt - csak jól felfújták az ügyet, mintha baromira fontos lenne, mit gondol a nőkről egy "Kovács Ákos". ;) Mivel több az ő véleménye azokénál a rapperekénél, akik folyamatosan nőgyűlölő szövegeket nyomnak? (magukból csinálnak hülyét - egyik másik nem mindennapi módon nevetséges)

"A kolléga nők véleményéből kiindulva Ákos ez után a nőknek tényleg nem tudja majd eladni magát."

Adja el magát a férfiaknak! :)
Én nem tudom, mennyi "női rajongója" maradt, de meg lehet próbálkozni azzal is, hogy ráveszi a Józsit, hogy ezután ne a sztriptízbárba hordja a fizetését. ;)

Nico3 2015.12.17. 18:48:22

@Kalechtor: Nézd mit kerestem neked.
A fiatal Ákos.
kissemese.cafeblog.hu/files/2015/02/Bonanza_Banzai.jpg
A bal oldali hajasbabáért odáig leszel. :)))
Középen:
magyarnarancs.hu/data/cikk/8/59/91/cikk_85991/bonanz.jpg
Úgy hívják, hogy Menczel Gábor. Azóta kicsit megváltozott. :'(
keyframe.nava.hu/service/gallery/keyframe/2014/07/02/duna-66304/duna-66304-07220200.jpg :)))

Megnéztem Harris kutatását. A mi női tudósaink nélkül még mindig olvashatnánk a sok farok kvótával bekerült mítoszgyártó agyszüleményeit az alfahímekről. :D

"In 1999, a formative study showed that women in the first half of their menstrual cycle (when they are more likely to get pregnant) rated manly faces — those with square jaws and pronounced brows — more attractive than did women in the later half of their cycle. (Interestingly, all the women, no matter where they were in their cycle, found slightly more effeminate faces sexier overall.)"
Elképesztő, hogy az ezredforduló előtt egy évvel ez még átmehetett a tudomány rostáján! :'(

Nico3 2015.12.17. 19:57:52

@Kalechtor: @jefoo: "A kolléga nők véleményéből kiindulva Ákos ez után a nőknek tényleg nem tudja majd eladni magát."
"Ebben a kérdésben azt lenne fontos megérteni, hogy a Telekom megválogathatja, kiket szponzorál"
"Ha megfigyeled, még azt sem olvashattad tőlem soha, hogy kompenzálják vagy részesítsék "előnyben" a nőket, mivel a szülések és gyereknevelés folytán hátrányok érik őket a munkaerőpiacon; és a munkáltató gyakran szívesebben vesz fel egy lustább/butább/tehetségtelenebb férfit helyettük, mert az nem marad otthon gyesen/táppénzen + túlóráztatható.
A vállalat a saját érdekeit nézi, azt vesz fel, akit akar. Nem várható tőle, hogy a profit szempontjából irracionálisan cselekedjen."
Arra azért kíváncsi vagyok, hány férfi gondolja, hogy a nőknek már nem eladható Ákost a telekomnak mint magáncégnek szolidaritásból meg kellett volna tartani, akkor is, ha várhatóan nem termel elég profitot. De még a telekom népszerűségét is rontja.
És csak az igazságos ha a férfiak miatt rossz munkaerőt jelentő nőket éri hátrány.
Jóléti államot a férfiaknak! :'(
:)))

Nico3 2015.12.17. 19:57:54

@Kalechtor: Nagy magyar női rekord! Már nem kell a tehetségtelen férfifestők mázolmányait bámulnunk, akik szerint a nők ügyetlenek a művészethez.

"Franciaország - Reigl Judit legdrágább képét 340 ezer euróért, több mint 107 millió forintért adta el egy galéria, miután pedig Éclatement című festményéért mintegy 100 millió forintot kínáltak a Sotheby’s párizsi fiókjának aukcióján, ő vált a legdrágább élő magyar festővé."

www.blikk.hu/aktualis/belfold/ez-a-legdragabb-kortars-magyar-kep-a-vilagon/1qm552x
Ezen a remekművön megfigyelhető, hogy egy meztelen férfit ábrázol, akinek nincs se szeme, se szája.

A tökéletes férj. :)))

jefoo 2015.12.17. 20:14:35

@Nico3: sajnos a farka is lemaradt :-(

Nico3 2015.12.18. 12:08:42

@Kalechtor: Már meg azt írják, nem is bontották fel a telekommal csak a flottás és a mobilnet szerződéseket.

Nico3 2015.12.18. 12:08:46

@Kalechtor: Na, hogy hozod össze a kétféle eredményt az egymás mellé dobált szavakból???

"women+multiple+partner+offspring"->google

2006 óta folyamatosan születtek a bizonyítékok, hogy a több szexpartnerrel kavaró nők utódai egészségesebbek és életképesebbek. Ennek a csúcsa a 2013-as kutatás volt. Aztán hirtelen leálltak és 2014-ben már nem hangsúlyozták ki az addigi eredményeket. Beparáztak a férfiak?
A kutatások közös pontja, hogy a spermiumversengést teszik meg okká. A női test így tudja kiválasztani a "legjobbat". Minél nagyobb a verseny, a választék, annál jobbak az esélyek a rátermett utódra. De ez még mindig csak "egy férfi"! Kiküszöbölhető a dolog, ha a nő hozzájut egy fullalfához. :'(
Hacsak...

Vajon hogyan viselné a férfiegó, ha a két tényt összekapcsolva kénytelenek lennénk kijelenteni, hogy "tökéletesebbek" azok az utódok, akik epigenetikusan változatosabbak, mert "több apától" származnak?

Amint fény derült az epigenetikus hatásra, az utódok életképességére vonatkozó zseniális felfedezéseket hagyták homályba veszni. :)))

Nico3 2015.12.19. 08:35:48

@Kalechtor: "A miniszterelnök szerint egy férfi sose mondhatja magáról, hogy szakértőnek számít nemi kérdésekben. „Legfeljebb van, aki közelebb van hozzájuk, és van, aki távolabb. Én közelebb vagyok, mert nekem van négy lányom és egy feleségem, tehát azt hiszem, hogy tudom, miről beszélek." Úgy gondolja, hogy majd a nők eldöntik, hogy mit akarnak.
„Ahány ház, annyi szokás, a nők majd döntenek a saját életükről.”
-mondta Orbán Viktor péntek délután a brüsszeli csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy sokszor az ő életéről is nők döntenek."

index.hu/kulfold/eurologus/2015/12/18/orban_majd_a_nok_eldontik_hogy_mit_akarnak/

444.hu/2015/12/18/orban-szerint-az-akos-botrany-az-alkotmanyos-szabadsag-szolasszabadsag-kerdeserol-szol/

Kalechtor 2015.12.19. 11:30:44

@Nico3: Nagyon durván csúsztat a kormánnyal kapcsolatban (szokás szerint) - a születési rátára vonatkozó statok szempontjából viszont hasznos cikk:

444.hu/2015/12/18/2-fontos-tanulsag-a-teljesen-elborult-akostelekom-ugybol

A bevándorlókat szokták felhozni, de őket "kivonva" is ott szülnek legszívesebben a nők, ahol nagyobb az "egyenjogúság".
Ha csak a nyugatot vesszük (tehát Ázsiát nem), az egyedülálló nők aránya is fordítottan korrelál a feminizmussal: a "patriarchális" területeken a ffak átlagéletkora alacsonyabb, a nők kevesebbet keresnek - DE már családi gazdaságot sem tartanak fenn "gyámság alatt" - így a fiatalok is nehezebben köteleződnek el.

Visszatérve, egyrészt sok említett országban nem jellemző a bevándorlás, másrészt sok helyütt inkább ff "vendégmunkások" formájában az - akik ugye nem szülnek. Ráadásul általános jellemzőjük e térségeknek, hogy a képzettebb nők több gyereket vállalnak a középfokú végzettségűeknél.

Ezzel szokták szembeállítani, hogy márpedig az önrendelkezésétől megfosztott nő _még többet_ fog szülni (mind Európán belül, mind kívül) - figyelmen kívül hagyva, hogy a születésszám jobban korrelál az olyan tényezőkkel, mint a tudatlanság, szegénység, nyomor, magas gyerekhalandóság, rossz egészségügyi ellátás, továbba a fogamzásgátló eszközök hiánya vagy tiltása mellett a ffak önrendelkezésének _hiánya_.

Nico3 2015.12.19. 12:37:04

www.livescience.com/24375-what-fertile-gals-want.html
psychology.ucsd.edu/people/profiles/charris.html
C.H. egy pszichológus. A pszichológia, biológia, evolúciós pszichológia dugig lett nőkkel, még ha nem is a csúcson, de jól van ez így. Kis egyetemista lánykák publikálnak "forradalmi" felfedezéseket. Melissa Wilson Sayres pár év alatt lett az érdemei miatt nagyobb szaktekintély, mint a férfi vezetője.
Kellett a férfiaknak kisajátítani a "komoly" tudományokat. :)))
Megnéztem, Ázsiában nem jellemző ennyi mítosz romba döntése. Ott a lányok is elmentek feltalálónak meg csúcsmérnöknek jól keresni, meg házakat tervezni, itt meg forradalmat csinálnak a nemek biológiai szerepének tisztázásában. Végtére is, nem jártunk rosszul. :D

Kalechtor 2015.12.19. 15:10:31

@Nico3: "Gianotti állítólag részecskefizikus, januártól veszi át a svájci központú CERN vezetését 5 évre. Korábban is a részecskegyorsító körül dolgozott, az ATLAS csapatot vezette, ami állítólag valami bozont talált meg. Egyáltalán nem írják a Wikipédia oldalán, hogy hány gyereke van, vagy van-e neki egyáltalán, hogy mennyit keres a hasonló munkakörben dolgozó férfiakhoz képest, és hogy milyen széles a csípője."

444.hu/2015/12/19/folytatodik-a-genderorulet-egy-fabiola-gianotti-nevu-no-lesz-a-nagy-hadronutkozteto-fonoke

"Gianotti állítólag részecskefizikus"

"az ATLAS csapatot vezette, ami állítólag valami bozont talált meg"

4.bp.blogspot.com/-6qeurmtv0Jg/ULEVtQsOtfI/AAAAAAAAA0s/rSAugTuz05I/s1600/facepalm.jpg

"Egyáltalán nem írják a Wikipédia oldalán, hogy hány gyereke van, vagy van-e neki egyáltalán, hogy mennyit keres a hasonló munkakörben dolgozó férfiakhoz képest, és hogy milyen széles a csípője."

Felháborító!!!
A feminin aszexuális férfitudósokról se írják, hány gyereket nemzettek (10 elméleti matematikusból a fele egyet se ;), vagy mekkora a farkuk hossza. :)

Nico3 2015.12.20. 10:42:03

@Kalechtor: "Gianotti állítólag részecskefizikus"
"az ATLAS csapatot vezette, ami állítólag valami bozont talált meg"
Miért, tán nem úgy volt? :)))

Nico3 2015.12.20. 10:42:13

@Kalechtor: Komment a mi tiller foch barátunktól:
"én egy olyan országban élek, ahol a nő ahogy férjgez megy, elköltözik otthonról a férjhez, ha szült, akkor otthon marad és általában sose dolgozik többet
Nem kötelező, de a többség ezt teszi középosztálytól felfelé. Persze a GDP meg a jövedelmek is magasan a magyar felett vannak.

Filippínó maid az tök általános, nem csak a leggazdagabbaknak van, nők jellemzően nem háziasszonykodnak, naponta éttetemben esznek.

Ez a jólét. Persze vannak nagyon karrierista üzletasszonyok is itt, de azok általában elváltak (a válás itt is nagy üzlet a nők számára, egymást okítják ki, hogy hogy érdemes válni, volt ilyen témában itt beszélgetős TV show is meg könyvek adnak ehhez tanácsot...) vagy sose házasodnak meg, mert gyereket se akarnak, egyedül is sokat keresnek.

!
Gyerekszületés a világon az egyik legkevesebb itt.
!

Szóval ha az ember, a nő feneke alá rakják a jólétet, akkor bizony nem lesz túl szapora, de ha egy nő otthon marad szülés után, az se jelenti, hogy egy elnyomott rabszolga. Lehet, hogy tényleg jó neki vagy egyszerűen jobban megéri neki anyagilag az, hogy apu hordja haza a pénzt."

A másik KICSIT azért ellentmond a foglalkoztatási statisztikáknak. :)))
"A nyugati középosztálybeli nő se dolgozik, ha szült, otthon marad, gyereket nevel, esetleg jótékonykodik, önkénteskedik, maximum részmunkaidőben dolgozgat valamit.
Ez van hollandoknál, németeknél, briteknél, amerikaiaknál, japánoknál is. Középosztályban és felette egykeresős családok vannak, mert apuci orvosként, mérnökként, jogászként annyit keres, hogy anyuci nem kell, hogy melózzon. A gyerekre au-pair vigyáz, a házat bejárónő, Putzfrau tartja rendben.
Ez nem a muzulmánokra igaz csak, minden nyugati erős középosztálybeli család ilyen.
A nők csak addig melóznak, míg szinglik vagy ha prolik, munkásosztálybeliek, akkor házasság után is, gyerek mellett is dolgozni kell nekik. Ezért is nézik le a nyugatiak a kelet-európaiakat, mert Kelet-Európában a középosztálybeli asszonyok is kénytelenek dolgozni, ugyanis egy magyar orvos keres mondjuk annyit, mint egy bécsi takarítónő fizetésének a fele... Ezért K-EU-ban bizony a proli mellett a középosztálybeli feleség is melózik.
Ez a túléléshez kell, semmi köze az önmegvalósításhoz.

Amelyik rokonom német orvodhoz ment férjhez, az nem is dolgozik ott, csak terelgeti a gyerekeiket. Nem hímsovinizmus ez, egyszerűen nincs szükség arra, hogy dolgozzon. Egykeresős család van.

Magyarországon meg már az is rohadt gazdagnak számít, aki egy német takarítónő fizetését megkeresi értelmiségiként, vállalkozóként, ezért a ballib pártok meg akarják sarcolni egy plusz SZJA-kulccsal... Ez a nevetséges.

Kelet-Európában a nők nem önmegvalósításból dolgoznak, hanem mert egy fizetés semmire se elég.
Ákos jólétet teremtett a családjának, a nyugati középosztály életét élhetik. Asszonypajtásnak nem kell dolgoznia. Ez akkora botrány? Ez nem muzulmán dolog, hanem pont hogy nyugati életmód. Roknom ment hozzá echte német orvoshoz, ott az orvosfeleségek nem dolgoznak, senki nem köpködi őket ezért, ez a normális. A munkásosztálybeli nők dolgoznak gyerek mellett is. Ákos felesége meg nem munkásosztálybeli, hanem szerintem hozzák a nyugati középosztály életszínvonalát. Hát ennyi.

Én férfiként se dolgoznék, ha a feleségem azt, mondaná, hogy keres elegrt, maradhatok otthon. Mondjuk szülni nem tudok..."

Mikor jönnek már rá végre, hogy tényleg a FÉRFI önrendelkezésén múlik, nem azon otthon marad-e a nő? :)))

Ákos felesége meg szerintem se igazi htb.
Kitűnővel végzett, de utána jobban jövedelmezett nekik, ha tényleg a "szépfiú" férjét menedzseli. Ő intézte a "családi vállalkozást", Ákos meg illegette magát a közönség előtt. :D Fordítva is van ilyen, hogy a nőből lesz színésznőcske, modell, énekesnő, de azt másképp nevezik: nem mondják a férjre, hogy "htb", azt mondják rá, menedzseli a buta kislányt, felkarolta, vezeti, támogatja mint egy kirakatbabát. :'(
A férj nem hátteret biztosít, ő a nagy vállalkozó.

Ákos talán csak a saját büszkeségét védte. Hogy ő lett a híresebb, az még nem jelent semmit. :)

Talán fiatalon is ilyen volt, csak akkor még elnézték neki. :D
nokesferfiak001.blog.hu/2015/08/29/helyes_arccal_uszhatjak_meg_a_ferfiak_a_normaszegeseket-_a_kulsejuk_a_noi_itelokepesseget_torzithatj

jefoo 2015.12.20. 11:07:59

@Nico3: Ha férfiként se dolgozna nem érezné magát kasztrálva hogy a felesége tartja? Igazat adok, ebben legalább lehetne valami egységes, konzervatív álláspont.

jefoo 2015.12.20. 11:08:01

@Nico3: @Kalechtor: Alacsony részvételük ellenére a fizikai érdemekek legérdemebb részét is a nőknek köszönhetjük már! A dióda, a bozon. Jó is, a diódát már én is kezdtem unni. El ne felejtsetek jövő héten is feltalálni valamit, hiszen mostmár nektek kell bennünket szórakoztatni, míg egy gitárral mutogatjuk magunkat! :-)

Nico3 2015.12.20. 12:37:20

@jefoo: Legérdemibbet akartál mondani? :)

@Kalechtor: Emlékszel arra a grafikonra, amivel annyi férfi csinált magából hülyét? A diplomák megoszlása, vagy valami ilyesmi. :)))
Akkor mondtuk, hogy a kőműveseknek is járhatna diploma.

Logikai feladvány Jefoo! :)))

Nico3 2015.12.20. 13:41:59

@jefoo: Egységes álláspont nincs, de a férfi hipergám ösztönök és a női feltételszabó ösztönök már állást foglaltak az ügyben. :)))
wtop.com/news/2014/06/study-examines-the-effect-women-breadwinners-have-on-financial-decisions-sex-life/

Kalechtor 2015.12.20. 13:52:04

@Nico3: Hát lehet azt elfelejteni? ;)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2015.12.20. 15:25:33

@jefoo: @Nico3: Az "érdemekek" fel se tűnt senkinek? :)

"Logikai feladvány Jefoo! :)))"

Ez már szemtelenség. :) Még csak nem is linkeled neki? Meg gondolod, ha annyi férfi képtelen volt rájönni, ő azonnal átlátja majd? :)

Egy matekos fiú oldotta meg kb. Blackkel párhuzamosan, hogy a "női szakmákban" az egyszerűbbekre is diploma jár (nagyobb fizetés nem feltétlenül, de az eredményt azért torzítja), ami le fogja húzni a női átlagot.
Ha a férfiaknál is járna diploma az egyszerűbb szakmákban dolgozóknak, az ő (egyébként nagyon pontatlanul megsaccolt) intelligenciaszintjük is jóval alacsonyabban lenne. A grafikon a szakmákat úgy kategorizálta, mint például: "egészségügyi, gyógyászati/biológiai diplomával" rendelkezők. Ide tartozott a gyógypedagógus, gyógyszerész, asszisztens is, de ide tartozna Nico is, meg talán a zseniális Melissan Wilson Sayres, a férfi y kromoszóma megmentője is. És a fél klinikányi, műméhet fejlesztő kutatónő. :)

A férfiaknál hasonló módon jöhetne a mérnökökhöz a kőműves.

A másik hiányossága volt az ábrának, hogy a SAT tesztből (amiben pont akkor fordított a szórás, ha nagyon jó az átlagos teljesítmény) csak a "reál" eredményeket vette figyelembe, a verbális készségeket és az ahhoz szükséges IQ-t teljesen kivonta. Nem találom a fiú blogját, de le is vezette ott, hogy micsoda kontármunka volt az egész. Belekerült az intelligenciával alig összefüggő térérzékelés eredmény, de nem kerültek bele a nyelvi készségek. Ez a kettő pedig azt a látszatot eredményezte, hogy a nők átlagban olyan "szakmákat" választanak, amihez alacsonyabb intelligenciaszint kell.

Szólj ha nem érted, Jefoo. :)
Az egészségügyi-biológiai diplománál hiába üt ki minden férfitudóst a fiatal Wilson-Sayres, ha az egészségügyi diplomákhoz szükséges "átlagos IQ szintet" lehúzzák a gyógypedagógiához és egyszerűbb szakokhoz szükséges értékek.

Utána kicsit megbeszéltük. .)

nokesferfiak001.blog.hu/2014/12/30/a_tizeneves_zsenilanyok_2014-ben_is_taroltak/full_commentlist/1#c26506015

"Pontosan. Ha emlékeztek arra az érdekes ábrára, ami Niconak annyira szemet szúrt és ami pár hónapja végigment a neten azzal a szöveggel, hogy a nők hajlamosabbak az alacsonyabb IQ-t igénylő foglalkozásokat választani, nos- abban egyet kell értenem, hogy az ábra valóban tökéletesen szemléltette a férfiak IQ-ját. Azokét, akik kritika nélkül vették be ezt a baromságot. ;)

A SAT tesztről először is tudni kell (nem saját érdem- ebben beelőztek), hogy egyoldalúan emelték ki bizonyos részeredményeit, s pontosan azokat (mily meglepő), amelyek a férfiak által előnyben részesített pályákhoz kapcsolódtak. A SAT teszt tekintetében ugyebár már maga a mintavétel sem reprezentatív, egy kiemelt részeredményt "átfordítani" az intelligenciára viszont egyenesen barbármunka volt... de ha előbbi nem volna elég érv, matekozhatunk is kicsit.

Ma több a diplomás nő, mint a diplomás férfi; a területeken pedig átlagoltak és részterületeket vontak össze, ami annyit tesz, hogy egy gyógypedagógust is ugyanúgy az egészségügyi diplomával rendelkezők közé soroltak, mint egy orvost. A nők által "uralt" tudományos pályák esetén ugyanígy, pl szvsz egy gyógyszerész is odaszámított a molekuláris biológusok közé. A "férfipályák" terén a diplomák aránya másképp alakul, nem kap diplomát a mérnökhöz hasonlóan a kőműves... aki (legyen egyéb szempontból bármennyire is értékes ember) IQ szempontjából valószínűleg "lehúzná" az átlagot."

jefoo 2015.12.20. 15:52:41

@No_Name01: Próbálkozom megérteni. Azt akartam eredetileg írni "Alacsony részvételük ellenére a fizikai érdemeket is a nőknek köszönhetjük már!", csak melléütöttem. :-(
Ez remélem nem főbenjáró bűn! :-)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2015.12.20. 16:51:13

@jefoo: Nyugaton nem az alacsony részvétel az igazán érdekes, hanem ezek a kiugró fizikai eredmények. Ha a nemek arányát veszed alapul a fizikában, akkor ezeket az eredményeket éppen férfiaknak kellett volna (valószínűségi alapon) elérniük.
Van egy elmélet arról is, hogy a "zsenik" között több a férfi, mivel a kisfiúk a kimagasló intelligenciát anyai ágról örökölhetik (az X kromoszómával) és tisztábban nyilvánulhat meg bennük. A kislányoknál az anyai és apai X kromoszóma "összeadódik" és egy "átlagosabb" intelligencia keletkezik belőle. Viszont, bár a nők aránya a zsenik között kisebb, a legnagyobbak mégis nők lesznek, mert ritka esetben előfordulhat, hogy a kislány anyai illetve apai részről is olyan X kromoszómát örököl, amelyek képesek felerősíteni ezeket a képességeket. Olyan ez, mint nyerni a lottón: nagyon valószínűtlen, mégis, ha sikerül, az ilyen nő okosabb lesz az egy X kromoszómás, "zseni" férfiaknál.

Biztos hallottál már te is Marylin Vos Savantról. Ma egyre több ilyen Savant sorakozik fel. Ezért nem mondanak semmit a nemekről a tudományt jellemző arányok.

priceonomics.com/the-time-everyone-corrected-the-worlds-smartest/

Még azzal sem lehet kísérletezni, hogy két zseni házasodik össze, mert valamelyik genetikustól olvastam, hogy a zsenik "keresztezéséből" inkább átlagos képességű gyerekek születnek. A genetika ilyen szinten kiszámíthatatlan. :)

Kalechtor 2015.12.20. 18:42:09

@jefoo: @Nico3: @No_Name01: A másik elmélet hormonális. :)

Ahogyan léteznek maszkulin-szubmisszív nők, úgy vannak feminin (nőies agyfelépítésű, domináns, akaratos, kimagaslóan intelligens) férfiak is. Ők azt az "árat" fizetik ezért, hogy aszexuálisok/homoszexuálisok/"(fél)impotensek" - "cserébe" viszont a "nőies" agyukkal nem lesznek szexfüggőek és kiválóan boldogulhatnak a tudományban, üzleti életben, vagy a sakkban. :)

Ha alapítanak is családot, kevés számú utóduk születik - és mivel a tanulmányok szerint kifejezetten "ellenségesek" a nőkkel, gyakran a házaséletük is boldogtalan. Általában "gold diggerek" mennek hozzájuk, többnyire a pénzükért; nem a szexuális, hanem a létfenntartó ösztönök miatt, ahogyan ogyebogyének is leesett már.

www.theguardian.com/education/2004/oct/20/science.highereducation

"Egy matekos fiú oldotta meg kb. Blackkel párhuzamosan..."

Biztos neki is a mutatóujja volt hosszabb!
És most örüljön minden művészlélek, hogy az ilyenekből egy árva szót se ért. ;)

Kalechtor 2015.12.20. 18:48:20

@Nico3: "Egységes álláspont nincs, de a férfi hipergám ösztönök és a női feltételszabó ösztönök már állást foglaltak az ügyben. :)))"

A patriarchális területeken nem csak a nők, hanem a _férfiak_ szexuális elégedettsége is jóval alacsonyabb (ahogyan az olyan családokban is alacsonyabb átlagban mindkét félé, ahol a férfi a sikeresebb (és ő hozza a pénzügyi döntéseket, családfőként)

De hát erre legyünk büszkék: ezek inkább hagyják kasztrálni magukat a siker által, csak hogy _nők_ lehessenek. ;)

www.kiskegyed.hu/test-es-lelek/megelozes/sikerbetegseg-az-impotencia-24442?archiv=1&next=0

(csak azért a kiskegyedből, mert jön a karácsony :)

Nico3 2015.12.20. 19:10:50

@Kalechtor: Ezt úgy értelmezem, hogy léteznek olyan gyengébb képességű, maszkulin nők, akik más "nőkkel" (sikeres, domináns férfiakkal) akarnak házasságra lépni, mert ők nem tudtak igazi nőkké válni.

És MOST nyalhatsz sót. :)))

Kalechtor 2015.12.21. 12:44:15

@Nico3: Mindjárt kitűnik, hogy az önző, feminista nő (modern, nyugati nő) jeleskedik leginkább a gyereknevelésben. ;)

hajnal-anett.blog.hu/2015/12/19/a_nagycsalad_legendaja

Ahogy nyilván az is, hogy a nők csupán a már évszázadok óta végzett, kemény munkájukhoz kaptak jogokat és önrendelkezést. :)

A Dawkins szerint "parazita" ösztönvilágú (még jócskán ösztönvezérelt, hagyományos) férfitípus persze azt szeretné, ha ez utóbbi helyett ő rendelkezhetne a nő helyett a nővel és annak munkaerejével, reprodukciós képességeivel - anélkül, hogy bármilyen többletet is kellene nyújtania...

Mit nyaljak? ;)

ogyebogye 2015.12.22. 05:16:14

@Nico3:
"Engem az is foglalkoztat, hogy ha egy megerőszakolt nőről szóló tartalom alá a nők sorozatban beírkálnák, hogy "mázlista!", "bárcsak én jártam volna így!", "jöhetett volna inkább hozzám!", vajon LENNE E egyáltalán nemi erőszak törvényünk? :)))"

Tulajdonképpen az egész csak azért van, mert a nők szexualitással való hatalomgyakorlását kerüli meg. Ezért érzik sértésnek a nők, hogy elvettek tőlük olyasvalamit, amivel ők zsarnokoskodni akartak.

Nico3 2015.12.22. 05:16:17

@Kalechtor: Ha a férfiak nem önreflektálnak, hanem projektálnak és elidegenítik önmagukat a saját jellemzőiktől (a férfi leginkább olyan, amilyen a nőképe), akkor aki szerint "érzelemközpontúak" a nők, az saját maga érzelemközpontú? "Saját hibáit a nőre vetíti."

Tudom, hogy nem úgy értelmezed az érzelemközpontúságot, ahogy a legtöbb elmélet.
www.scribd.com/doc/243553293/2014-10-19-2

Amikor megkérdeztem, mit fogad be a férfi a nőtől, azt mondtad, a vért és az anyatejet. Az anya és a magzat vérkeringése közös. Ezáltal lesz teremtettség.

A nő a spermát fogadja be, amit átminősít. :)))

Kalechtor 2015.12.22. 05:44:08

@ogyebogye: Tulajdonképpen a rablás ellen is azért van törvény, mert a rablás a férfi vagyonnal való hatalomgyakorlását kerüli meg?
És a kirablásuk is csak azért sérti a férfiakat, mert úgy nem zsarnokoskodhatnak a vagyonukkal? Illetve a rabszolgaság is csak amiatt sértene téged, mert akkor nem zsarnokoskodhatnál senkin a fizikai erőddel?

Az önrendelkezés fogalma még mindig nem megy. :)

Azt sem értem, hogy a férfiak mintha eleve úgy születnének, hogy nem húznak éles határvonalat a nő és a saját testük, személyük között. Képtelenek értelmezni, hogy az erős szexuális késztetésük ellenére (szerintem ezt vetítik át abba a formába, hogy ők "érdemelnek" egy női testet, ami fölött rendelkezhetnek a nő helyett) kizárólag a saját testüket birtokolhatják.

Lehet, hogy a nőből születtetek és a nőbe tértek vissza - de nem ártana egy kis igazi függetlenség. ;)

És nem abban a formában, hogy Ákos-módjára megfordítjátok és azt mondjátok: a női princípium lényege, hogy hozzátok tartozzon; mert az ugyanaz, pepitában.

A független férfit nem érdekelné, tartozik-e valakihez a nő. Sőt, többet mondok: a női princípium lényege sem érdekli. Még annyira sem, hogy magát viszonyítgassa hozzá, és ebben az összehasonlításban nyerjen értelmet független férfiként.

Mihez kezdene a férfi, ha megszűnne ez a "középpont", ami számára még negatív formában is az önmeghatározásának alapja?

Korunk érdekes filozófia kérdése, hogyan tudná magát értelmezni "férfiként" - mert OK, hogy a nő mint anya megfogan, szül, nevel, életet ad (ezek azért nagyjából önálló funkciók - a megértésükhöz nem szükséges férfifogalom*), de kicsit előbb kellett volna átgondolni, hogy a férfi kihez képest és kinek lehet majd az, aki erősebbnek, okosabbnak, önállóbbnak hiszi magát? ;)

* és pontosan e "hiány" miatt iktatták be egyesek, hogy a férfiért-férfinek tegye...

Nico3 2015.12.22. 09:31:14

@Kalechtor: "Azt sem értem, hogy a férfiak mintha eleve úgy születnének, hogy nem húznak éles határvonalat a nő és a saját testük, személyük között. Képtelenek értelmezni, hogy az erős szexuális késztetésük ellenére (szerintem ezt vetítik át abba a formába, hogy ők "érdemelnek" egy női testet, ami fölött rendelkezhetnek a nő helyett) kizárólag a saját testüket birtokolhatják."
Ez inkább kicsit olyan, mintha egy kisfiú megrekedt volna a fejlődésben és anyakomplexusa lenne. :'(
Sok nőelnyomó volt egyébként anyakomplexusos. Meg sok diktátor. Még Hitlerről is írják valahol, ahogy azt is lejegyezték, hogy magzatpózban tudott aludni és fulladásos fantáziái voltak (meg félelmei).
Puzsér is valami fulladást emlegetett, vagy valami furcsa hasonlattal élt, hogy nem mer belefulladni a kapcsolatba. Nem tudom már, pedig elolvastam a múltkor.

ogyebogye 2015.12.22. 23:01:45

@Kalechtor:
Igen. Kivéve, hogy nem kizárólag a férfi, hanem úgy általában mindenki, akinek a van valamije. Ez lehet nő is. Lévén, te is dolgozol, és fáradságos munkával szerzel magadnak vagyont. Most mit szólnál, ha egy kigyúrt kokeró ezt ellenszolgáltatás nélkül elvehetné, arra hivatkozva, hogy a fizikai erőfölényének a hatalma jogán erre feljogosítva érzi magát?
És, ugyanilyen az, amikor a nő a szexualitásával való hatalomgyakorlás okán veszi el. Ha egyik elítélendő (mert az, hiszen akkor miért dolgozzon valaki, ha úgyis elvehetik tőle, amit megszerzett) akkor a másik is. Így lenne egál.

"Azt sem értem, hogy a férfiak mintha eleve úgy születnének, hogy nem húznak éles határvonalat a nő és a saját testük, személyük között."

Én meg aztat nem értem, hogy a nők mintha eleve úgy születnének, hogy nem húznak éles határvonalat a saját tulajdon, meg a másé között. :D Mer valamiért mindig azt képzelik, ha gyereket szültek, vagy mosogattak, akkor már nekik jár minden, amit mások szereztek meg.

"női princípium" fogalma az micsoda? Hogyan definiálnád?

Kalechtor 2015.12.22. 23:42:12

@ogyebogye: Bocs a hosszas várakozásért - máskor igyekszem előbb beengedni ezt a sok bölcsességet. ;)

"Most mit szólnál, ha egy kigyúrt kokeró ezt ellenszolgáltatás nélkül elvehetné, arra hivatkozva, hogy a fizikai erőfölényének a hatalma jogán erre feljogosítva érzi magát?"

Semmit.

Te nem tudtad, hogy olyankor nem szólni kell? :)

"És, ugyanilyen az, amikor a nő a szexualitásával való hatalomgyakorlás okán veszi el."

Nyilván tisztában vagyok vele, hogy általában véve a domináns hüvelyizomzat erősebb a szubmisszív pénisznél - no de azt erősen kétlem, hogy el is tud tőled venni valamit. Mármint, ha nem dugod be oda. ;)

"Ha egyik elítélendő (mert az, hiszen akkor miért dolgozzon valaki, ha úgyis elvehetik tőle, amit megszerzett) akkor a másik is. Így lenne egál."

Helyes!
Akárhányszor erőszakosan elveszi egy nő egy férfi pénzét a hüvelyizomzatával, azonnal fel kell jelenteni.

"Én meg aztat nem értem, hogy a nők mintha eleve úgy születnének, hogy nem húznak éles határvonalat a saját tulajdon, meg a másé között. :D"

Dehogynem húzunk - engem speciel meglehetősen sóhernek tartanak. :)

"Mer valamiért mindig azt képzelik, ha gyereket szültek, vagy mosogattak, akkor már nekik jár minden, amit mások szereztek meg."

Dehogy jár! - kivéve, ha mások helyett IS szültek meg mosogatnak.
Ha te szülsz és mosogatsz mások helyett, ugyanez neked is jár tőlük. Tudod, hogy ilyenkor részedre is fizetnénk havonta azt a 20 ezer Ft körüli "vagyont", amiből megélhetnél. :)

Kalechtor 2015.12.23. 01:47:13

@ogyebogye: Na, kicsit átráztam, mert meló közben tele volt elütéssel. Javított version: (mondjuk ne vedd magadra, inkább magam miatt pofoztam helyre az elírásokat ;)

""női princípium" fogalma az micsoda? Hogyan definiálnád?"

Hm...

www.scribd.com/doc/243553293/2014-10-19-2

A női princípiumot folyton a férfiak akarják definiálni - vélhetően azért, mert csak hozzá képest tudják meghatározni magukat.

Fogalmilag a nőnek "nincs" szüksége arra, hogy meghatározza önmagát; ha úgy tetszik, nőnek lenni filozófiailag annyit tesz, mint egyfajta alapnak, középpontnak, embernek lenni, "külső" viszonyítási pont _nélkül_ is.*

(ez az, ami a patriarchális elmélet szerint "megfordulni" látszik - természetesen sikertelenül; így felemás, ellentmondásos, groteszk nő és férfikép épül belőle: a középponttá vált férfi, aki a "nővel" magyarázza önmagát; és a férfi számára való nő, aki annak a princípiumnak teremtetett, amely minden egyes jellemzőjét "belőle", "hozzá képest", "neki" fogalmazza meg)

Nincs egyetlen férfiakról szóló mű _sem_, amely önmagából magyarázná a férfit. :)

*Pedig a nő ezt tőle sem vitatná el - őt hidegen hagyja, van-e a másiknak saját benső középpontja, hisz ezzel az övé nem sérül. (s onnan tudhatjuk, hogy a férfinek _klasszikusan_ nincs, hogy azonnal ripityára törik még az illúziója is, ha a nők nem "hozzárendeltként/alárendeltként/hozzá tartozóként" vannak definiálva)

A férfit a nő teszi férfivá...

Ha megfigyeled, valójában a férfiak azok, akik folyton a nőkhöz képest "férfiak". Az most tökmindegy, hogy épp erősebbnek, okosabbnak, "egyenlőbbnek" hiszik-e magukat, vagy annak, aki a nő "kedvéért", a szexuális ösztönei hajtóerejénél fogva alkot, épít, válik sikeressé.

Ellenben a nőt annyira hidegen hagyja a másik nemhez való méricskélés a céljaiban és azok megélésében, hogy a két nem meg sem értheti egymást. :)

A férfiak folyton azt képzelik, hogy a csajok miattuk akarnak sikeresek lenni, egzisztenciát építeni (ahogyan ők a csajok miatt) - pedig kiábrándítalak, aki utoljára miattatok tette ezt, az anyukátok volt. ;)

Önálló női cél a karrier, a tudás, az alaphelyzetben nagyobb kockázatvállaló képesség - de a kínai tudóslánykák civilizációépítése, vagy a modern művésznők festészete is. A múzsájuk nem a férfi lett, s nem a férfi előtt akarnak tetszelegni, ahogyan nem is "helyette" akarnak valamit elérni, hogy aztán szüksége legyen rájuk és uralhassák a testét.

A kínai nők azért tarolnak "ellenszélben", (külső) motivációk és jutalom nélkül is - amikor a férfiak állítólag már ezerszer "kartondobozos" szintre süllyedtek volna, - mert mindez önmagukból fakad; csak annyi kellett hozzá, hogy (jelképesen) ne kössék el a lábukat többé.

A nők tehát önrendelkezést akartak - nem "egyenlőséget", de a férfiak ezt sem értik. Pedig a nő ebben sem "méricskél". Valójában a munkaerőpiacon vetélytárs férfiakat is inkább tekinti "semleges neműnek", mint férfinek.
A férfit meg akkor sem esik nehezére magával egyenrangú embernek tekinteni, ha butább, tehetségtelenebb, vagy lustább - de ez is magából a nőből és nem a másik képességeiből, tehetségéből, emberségéből vagy jóindulatából fakad.

A nő elég önálló ahhoz, hogy a hímnem ne vegyen el tőle semmit azzal, ha nem _birtokolhatja_. A hímnem (az eddigiek alapján) nem volt elég önálló hozzá, hogy ez ne károsítsa meg fordítva...

A férfitestet uralni épp oly evolúciós pazarlás (hisz enélkül is bármikor odaadja magát) mint amennyire idegen a férfinek való alárendeltség és rá való hagyatkozás is.

Nyilván nem valami férfiakén túlmutató "jóság" ez - fogalmazhatunk úgy is, hogy nem pazarlunk feles energiákat a férfiak lenézésére. ;)
Ha semlegesek nekünk, egyszerűen "levegőnek nézzük" őket... az nem kerül semmibe. :)

A nemi meghatározottságból eredő függőség készteti arra a férfit, hogy - mint függőbb fél - egyszerre magasztalja és nézze le a nőt; s ugyanebből a meghatározottságból fakadó függetlenség készteti arra a nőt, hogy a férfi valós értékétől függetlenül, mintegy nagyvonalúságból "egyenlőségpárti" legyen, s ne degradálja akkor sem a hímnemet, ha az ezerszer bukott meg előtte; - ám múzsává se magasztalja fel.

Egyszerűen azért, mert _egyikre sincs szüksége_.

Mindkét nem másikhoz való viszonyulása elsősorban önmagában rejlik - nem feltétlenül objektív módon. De ez van.

Holnap ide vonatkozó, érdekes gondolatokat olvashatunk az ifjú Otto Weiningertől - ha nem jön közbe plusz meló. ;)

Nico3 2015.12.23. 11:30:31

@Kalechtor: Weininger felismeri a projekció tényét, de sajátos módon magyarázza. A férfi önmagát keresi a nőben? :O
comitatusfolyoirat.blogspot.hu/2013/05/muhel-gabor-transzregressziv-motivumok.html?m=1

A kannibalizmus motívuma is átkerül a női szexualitásból a férfiébe. Miért akarja a férfi befogadni a nőt? És hogyan?

Nyugaton a női tudományos munka terén talán fordított az ok-okozati összefüggés. Keleten nem borul annyi mítosz, de nekik nem is volt annyi borulnivaló mítoszuk.

A nyugati férfientitás talán szándékosan hoz létre szellemi kihívásokat az ellentmondásos gondolkozásával és mítoszgyártásával. Amíg a női tudósok a logikátlanul megnyilvánuló férfiprincípium megfejtésével és a mítoszok tisztázásával foglalkoznak, addig sincs kapacitásuk feltalálni valamit.

A cél a nőnem figyelmének lekötése és szándékos összezavarása. :)))

A nő, mint racionális lény azonnal fennakad a férfi szubjektív és logikátlan gondolkozásán és megpróbálja megérteni, megmagyarázni, logikailag tisztázni azt. De ez reménytelen küzdelem. Az univerzun legnagyobb rejtélyében, a férfipszichében nincs semmi megfejtenivaló. Minden misztériumot a racionális női elme képzel bele, vetít rá, hogy logikai mintákat keressen. :)))

Kalechtor 2015.12.23. 12:34:01

@Nico3: Ez meg miféle túlbonyolított iromány kisasszony? ;)
Az hiányozna még, hogy én tovább bonyolítsam.

Inkább szólhat a szerző gondolkozásáról, mint arról, JA miért pont azokat a szavakat dobálta egymás mellé.

A "fény" pl mind nyelvileg, mind memetikailag egy jó alapanyaga az asszociációra épülő művészetnek. Aki írt már verset, sejtheti, hogy a költészet legalább annyira véletlenszerű, mint intuitív. Az egymás mellé dobált szavakból is születhet műalkotás - amikor ráeszmélünk, "miről" szólhatnak egésszé összeállva.

JA talán maga döbbenne meg leginkább, milyen hosszasan magyarázzák egy-egy motívumának előzményeit. :)

Kicsit olyanok a versek is, mint az össze-vissza működő férfi - akiben magunkból következően gyönyörű logikai mintázatokat fedezhetünk föl.

Mi teremtjük remekművé az ösztöneivel vívódó, ingatag kisfiút, az ügyetlen vesztest, a kompenzáló alfát, a szociopatát...

Mindazonáltal minden létezőnek megvannak a maga logikai alapjai. Ha te azt írod, nem érdemes a ff racionális megértésére törekerni, azzal is a rendszert elemzed. ;)

ogyebogye 2015.12.24. 06:30:16

@Kalechtor:
De ez ott téves, hogy a nő általában könnyen el tudja érni a férfinél, hogy bedugja oda. Főleg, hogy a férfiak többsége faszvezérelt. Így ez egy gyengeség, amivel a nők, tágabb értelemben a nőközpontú rendszer, visszaél.

Mások helyett meg nem kell mosogatni, meg mások gyerekét sem kell nevelni. Illetve, lehet, ha óvónéni, ápolónéni, vagy babysitter vagy. De akkor azért piaci alapon kapsz fizetést is. A saját magad által megszült gyerek neveléséért viszont nem korrekt dolog pénzt legombolni a spermadonortól. Mert ha a spermabankból vennéd a spermát, akkor se fizetne senki.

ogyebogye 2015.12.24. 06:30:21

@Kalechtor:
Szóval akkor jobbára egyetértünk abban, hogy a női princípium az hülyeség. Mert a nőnek nincs igénye, hogy definiálja a nőiséget, hanem a férfiak akarják valamilyennek látni a nőt.

Nico3 2015.12.24. 10:12:42

@Kalechtor: "A nők már nincsenek, mert ma már ugyanúgy önállósodhatnak, nem kell függeniük senkitől. A férfiak viszont még mindig függő helyzetbe kerülnek, ha gyereket csinálnak. És, itt van közöttünk véleménykülönbség. Mert te azt szeretnéd, hogy ha már a férfiak el vannak nyomva, akkor az lenne a méltányos, hogy ennek párjaként a nők is el legyenek nyomva. Én meg inkább azt szeretném, hogy a férfiak se legyenek elnyomva. Mert fölösleges mindkettő. Abba az irányba kéne haladni, hogy a nők függése fokozatosan csökkenjen a férfiak anyagi erőforrásaitól. És, akkor dönthetnének úgy, hogy egyedül nevelik a gyerekeiket. Akkor is maradna olyan Marcsa, aki a te erőforrásaidra szorulva akarna gyereket vállalni. Mert a nőknek nem kell "alfának" lenni, sem erőforrásteremtő készséggel rendelkezni ahhoz, hogy legyen olyan férfi, akinek megtetszenek. Mert a szexuális késztetésbeli különbségek miatt, mindig lesznek olyan férfiak, mint pl. te, akik az alacsonyabb szintű, életképtelen nőket is válasszák."
Azért magához képest (!!) ekkora hihetetlen szellemi fejlődésnek én még nem voltam tanúja, neki lassan már ellentmondásai se lesznek. Hát még ahogy a népességcsökkenésről érvel! :)))

Nico3 2015.12.24. 10:12:45

@Kalechtor: "Alfának kell lenni. Az tutira a saját utódját neveli, ráadásul még sok más nő is neveli az utódait"
Alfa férfi = olyan ribanc férfi, aki az utódnevelő (ideértve a munkaerőt, anyagiakat) erőforrásokra gerjed a nőkben és ezért adja el a szexualitását? Mások erőforrásaiért árulja magát. És ilyennek kell lenni? :)))

Vagy ha ez nem ribanc azért, mert a nők az erőforrásaikkal fizetnek neki a szexért, a sok férfit lehúzó nő se az. :)

Nico3 2015.12.24. 10:12:46

@ogyebogye: Az apai utódgondozás nem csak az embereknél létezik. Van néhány monogám faj, ahol ismert. Ilyenek a farkasok, ahol az újabb kutatások azt mondják, a nőstények még dominánsabbak is a hímeknél.

Ahol monogámia van ott megfigyelhető, hogy mindkét nemnél van rangsor. A hímeknek is csak akkor éri meg feladni a magszórást, ha elég értékes nőstényt tudnak választani maguknak. Az utód anyai ágról örököl rengeteg fontos tulajdonságot, ilyen az intelligencia, dominancia, agresszió.

Az apának akkor éri meg energiákat fektetni az utódgondozásba ahelyett, hogy más nőstények után is koslat, ha a mennyiséget fel tudja cserélni a minőséggel.

A hímnem utódgondozása mégis különbözik a nőstényekétől. A nőstények eredetileg is kötődnek a petesejtjeikhez, aztán a magzathoz és a csecsemőhöz. A hímek nem kötődnek a spermiumokhoz.
Ha kötődnének hozzájuk, az apaság se lenne olyan felemás, hogy az idegen nőknek, élősködő módon elszórt kakukkfiókát a férfi sorsára hagyja és csak a "nevelt" gyerekét érzi a gyerekének, a többi el is pusztulhat felőle, a véletlenre bízza felnőnek-e.

Viszont azt sem mondhatjuk, hogy nem létezik apai ösztön.

"Az emlősök mindössze hat százalékánál játszanak fontos szerepet az utódok gondozásában a hímek – a szoptatást leszámítva ugyanúgy bevetik magukat azért, hogy életben tartsák a kicsinyüket, mint a nőstények. Egyre több tudományos, kulturális és egészen hétköznapi jel mutat arra, hogy az ember is az emlősöknek ehhez a hat százalékához tartozik: vagyis elmondható, hogy Föld élővilágában az apákká alakuló emberek nagyon is különlegesek."
http://vs.hu/magazin/osszes/a-ferfiak-agyat-tenyleg-atprogramozza-az-apasag-0205#!s0

"A férfiak hormonjai sem közömbösek a gyerek érkezésére. Azoknak az apáknak, akik különösen nagy odaadással babusgatják a gyereküket, szinte biztosan magasabb az oxitocinszintjük. A tesztoszteronszintjük pedig átlagosan a harmadával csökken a baba születését követő első három hétben. Ezeket a hormonális változásokat magyarázza egyrészt az, hogy az apára hatással vannak az anya hormonális változásai, másrészt az, hogy a hormonjaik őket is felkészítik az apaságra. A tudomány ezt azzal magyarázza, hogy ha a szokásos szinten áramlana bennük a tesztoszteron, az az utódgondozás szempontjából nem túl szerencsés viselkedési formákban nyilvánulna meg, vagyis túlságosan el lennének foglalva azzal, hogy más férfiakkal versengjenek, és más nőket csábítsanak el, ahelyett, hogy a pelenkázásra koncentrálnának. Nagyjából hat héttel a gyerek születése után aztán a férfiak hormonszintje visszaáll."

"És igen, átalakul a férfiak agya is. Egyrészt az utóduk látványa élénk idegi aktivitást vált ki az agyukban, de a Denver és Yale Egyetem tudósainak a kutatásából az is kiderült, hogy az apák agya strukturális változásokon is átmegy. A vizsgálat során 16 újdonsült apának az agyát szkennelték két, illetve négy héttel az után, hogy megszülettek a gyerekeik, majd 12-16 héttel később megismételték. A felvételek összehasonlításából kiderült, hogy az apák agyában több területen is megnőtt a szürkeállomány: a többi között a jutalmazás feldolgozásában részt vevő striátumban, a hormonális kontrollért felelős hipotalamuszban, az érzelmekben szerepet játszó amigdalában és elülső homloklebenyben, valamint a memóriába és döntéshozatalba beleszóló oldalsó prefrontális kéregben. Vagyis ezek mind-mind olyan agyterületek, amelyek az utódokhoz való kötődésben és a nevelésükben is szerepet játszanak."

www.origo.hu/tudomany/20110705-szulogyerek-kapcsolat-atalakul-az-apak-agya-amikor-gyerekuk-szuletik.html
www.origo.hu/tudomany/elet/20060207aszules.html

A kulcs a gyerekkel töltött idő. És emiatt alkalmatlanok apának a patriarchák, akik CSAK a nővel akarják neveltetni a gyerekeiket, ők meg leginkább pénzt keresnének, aminek kettős értelme van: a nő függőségben tartása és a kötődés elkerülése, mivel a gyerekhez, családhoz való kötődés a férfinél a kicsapongásra való hajlamot is csökkentheti. (A nőnél pont NEM.)

A lényeg, hogy az olcsó pénzen megvett, kiszolgáltatott helyzetű "biztos nő" ne tudjon reklamálni, ha a férjének nem fontos a család, a saját gyerekei, hanem ehelyett továbbra is "magot szórna".

Az ilyen férfiak híres "apai szeretete" egy válással általában meg is szűnik, úgy vannak vele, hogy a "régi gyerekkel" csináljon az anyja, amit akar, ők már az "új családjukra, gyerekeikre" koncentrálnak. (Egy nő anyai szeretetét SOHA, SEMMI nem szünteti meg. Az sem, ha elszakítják a gyerekeitől.)

Ezek a férfiak mindkét fajta férfistratégia előnyét kiélveznék: élősködő parazitaként, magszóróként az "alfa" (ribanc :D) stratégiáét is, meg párőrzőként a monogámét is.
Amiben az a tisztességtelen, hogy választhatja bármelyiket egy férfi, de akkor ne várja el, hogy a nők csak az egyiket választhassák. Nézze el a feleségének is, hogy kakukkfiókákat csempész a családi fészekbe és rajta élősködik, ha ő is élősködik valakiken, valahol. :) Vagy ne akarjon házasságot. Vagy maradjon ő is hűséges. :)))

Kalechtor 2015.12.24. 11:50:20

@ogyebogye: "Főleg, hogy a férfiak többsége _faszvezérelt_*. Így ez egy gyengeség, amivel a nők, tágabb értelemben a nőközpontú rendszer, visszaél."

Ne haragudj, de mi köze hozzá a nőnek, hogy a hímnem anno azt a stratégiát választotta, hogy genetikai élősködő lesz - emiatt "faszvezérelt" is lett, mert a nőnem erőforrásaira gerjedt rá (egész pontosan arra, hogy a nő majd az ő génjeiből is utódokat hoz létre és nevel fel _helyette_ is)? ;)

Ebből nem következik, hogy a nőnem tagjai ezzel vissza fognak élni valamilyen módon.

A logikád alapján ugyanígy kijelenthetnénk, hogy a férfiak átlagosan erősebbek, ezért verik a nőket. :)

(a rad. femiket ne keverd bele - akkor szólj, ha én jelentek ki hasonlót)

Egyébként épp ennek a genetikai élősködésnek köszönhetitek mind a könnyen kaphatóságot, mind azt, hogy a "klasszikus" férfiből hiányoznak az egzisztencia és civilizávcióépítő ösztönök. :)

Emiatt "engednek le" azok a "modern alfahímek", akiket a központi hatalom immár nem tart elnyomás alatt - ám apának és partnernek is alkalmatlanok, ahol közös erővel kellene tevékenykedniük az _utódokért_ (gyakorlatilag a saját genetikai érdekükért), _nem_ pedig a nőt kellene "eltartaniuk" a "szexért cserébe".

Írtam már, hogy Kínában ezerszer diszkriminatívabb körülmények között a nők elkezdtek civilizációt építeni? ;)

A férfiak híres "civilizációépítése" viszont mindig is két póluson nyugodott: egyrészt az eleve nőies aggyal bíró férfifeltalálók munkásságán, akiket nem a szexfüggés, hanem a feminin természet hajtott (ilyen volt pl Tesla), másrészt a férfiak nagy tömegeinek "állami gyámság alatt tartásán", amely ha megszűnik, ezek az erők szétszélednek, pornózásba, prostizásba, "kartondobozos létbe" fektetik az energiáikat.

Utóbbiak valójában semmi újat nem tettek hozzá a világ fejlődéséhez - de még az is vitatható, mennyit dolgoztak ők a családjukért, s mennyit a gyámságuk alatt tartott nő, akinek rendelkezhettek a munkájáról.

A patriarchális férfiak nagy átlaga olcsó biorobotként funkcionált - s ebben sem a "nehezebb részt" választotta; a modern orvostudomány térhódítása előtt (ahol számtalan úttörő női érdem tűnt fel már a kezdetekkor is* - hovatovább: a gyógyítás már a patriarchális társadalomban is "női feladat" volt...) jóval több intelligenciát igényelt egy magatehetetlen, sérülékeny, kiszolgáltatott csecsemő sikeres felnevelése, mint a földeken való robotmunka. Olvashatod a Nico által linkelt tudományos cikkekben, mennyire feljavítja a kognitív képességeket a csecsemőgondozás (ezt szeretnénk mi jótékonyan megosztani veletek :) - de mégis hol mutattak ki ilyesmit a földtúrásról? Na látod. :)

Természetesen dönthettetek volna úgy, hogy igazi társként beálltok a nők mellé, nem pedig pusztán a fizikai erőtöket teszitek a kapcsolatba. Mert bármennyire nem tetszik, ez történt. Ez volt a legegyszerűbb nektek - miközben feleséget az intelligencia és szellemi minőség miatt szelektáltatok magatoknak:

szepsegkutatas.blog.hu/2010/09/25/noies_testalkat_okosabb_utod

Ennek köszönhetően kifejlődtek volna az apai ösztöneitek, s vele együtt az egzisztencia/civilizációépítő ösztönök is, így nem azt láthatnánk, - ha körülnézünk a világban - hogy napjainkban "elnyomott" kínai nők, gyerektelen, aszexuális férfitudósok, meg sokgyerekes anyukák teszik a legnagyobb tudományos felfedezéseket. :)

És nektek sem lenne akkora áldozat már a puszta létfenntartásért, önmagatokra végzett munka is.

Te se vágynál folyton eltartásra, ha a férfiak férfiősei a hímnem evolúciója során nem szoktak volna hozzá a parazita életformához.

Ezért szoktam mondogatni, hogy mi nők _soha_ ne lustuljunk el annyira, hogy elnyomjuk a hímnemet, mégis a hátán felkapaszkodva, főnökként és nem vezetőként funkcionálva boldoguljunk - és a tudományos világból se zárjunk ki benneteket kvótákkal, ahogyan anno ti tettéket, hogy ne igényeljen különösebb szellemi kihívást férfiként boldogulni: mert mindennek csak az lenne a vége, hogy mi is elbutulnánk és elvesztenénk a legértékesebb ösztönkésztetéseinket, amelyek mindvégig a világ fenntartásának mozgatórugói voltak részünkről.

Nem kell tehát férfielnyomástól tartanotok a munkaerőpiacon vagy az egyetemeken. Mivel eddig is csak azért tettétek oda magatokat, mert a hatalomnak pénz és hódítások kellettek, ti meg férfiként sem bírtatok elegendő önrendelkezéssel ennek megtagadásához - a továbbiakban elég lesz a számotokra tálcán nyújtott, régóta óhajtott "szabadság", hogy a kínai mintához hasonlóan, egy-két generáción belül errefelé is taroljanak a nők. ;)

Nem a női önrendelkezéstől függ ugyanis sem a születésszám lecsökkenése, sem pedig a férfiak "kivonulása a társadalom fenntartásából" - ezt sikerült picit benéznetek. :)

*Minden egyedül attól függ, mennyi szabadság jár _nektek_ - míg ugyanis nem emelkedtek "modern-férfi" (jó családapa, megfelelő társ), vagy "női" (kutató, tudós, civilizációépítő zseni) szintre, az önrendelkezésetek pusztán azzal lesz egyenlő, hogy szexuális tárggyá degradáljátok magatokat. ;)

Kalechtor 2015.12.24. 11:59:57

@ogyebogye: "A saját magad által megszült gyerek neveléséért viszont nem korrekt dolog pénzt legombolni a spermadonortól."

Azzal egyetértek, hogy ha a nőnek nem kellett többre a férfi és eleve nem is tervezte, hogy a gyakorlatban is a gyerekei apja lehet - nem tisztességes gyerektartást követelnie. Hiszen nem osztja meg vele a gyereknevelés örömteli részét (sem)

Tehát ha valakinek csak szexre, spermadonornak kell egy fószer, komoly kapcsolatra nem kér belőle, ne kelljenek semmilyen formában az erőforrásai. :)

*Vagyis érje be annyi "erőforrással", amennyit a gyakorlatban is elfogadott: a spermával...

Nico3 2015.12.24. 13:01:33

@Kalechtor: Egyesekről meg hülyeségeket beszélnek. :D

ogyebogye 2015.12.24. 13:01:35

@Nico3:
"Van néhány monogám faj, ahol ismert."

Főemlősök között is? Erre kéne valami link. Ahol írnak erről, hogy konkrétan milyen feltételekkel valósul meg az apai utódgondozás.

"A hímeknek is csak akkor éri meg feladni a magszórást, ha elég értékes nőstényt tudnak választani maguknak."

De az embernél nem tudnak. Pont ez a problémák kiváltó oka.

"Az apának akkor éri meg energiákat fektetni az utódgondozásba ahelyett, hogy más nőstények után is koslat, ha a mennyiséget fel tudja cserélni a minőséggel."

De megint ez van, hogy mivel az embernél a nő választ, ő lehet hipergám, így a férfire csak rá van kényszerítve, hogy ha valakivel dugott, akkor az el kell tartania. Ez pedig egyértelműen társadalmi, mert az állatvilágban nincs ilyen. Ott legfeljebb olyan van, hogy az erősebb hímek elzavarják a gyengébbeket a nőstények közeléből.

"A nőstények eredetileg is kötődnek a petesejtjeikhez, aztán a magzathoz és a csecsemőhöz. "

Így van. A nő is kötődik, kimutatható az oxitocin szint emelkedése a kisgyerekes nőknél. A férfinél viszont nem.

"Ezek a férfiak mindkét fajta férfistratégia előnyét kiélveznék"

Igen. És, ha társadalmilag nincs másként, akkor ki is élvezik. Az alfáknak általában van családja, plusz, még a többi nőt is ők dugják. A többi férfinek meg nem jut semmi. Ez van. De ez a nők miatt van, mert a nők ilyenek, hogy csak az erős, magabiztos férfi tud nekik megtetszeni, a többi nem.

Nico3 2015.12.24. 13:01:37

@Kalechtor: Mit bénáztam el? 6 százalék! :DDD

Kalechtor 2015.12.24. 13:23:48

@ogyebogye: Lárifári! :)

Te is olyan mémeket jegyzel meg, amiket nem kéne - és még azokat is rosszul. ;)

A 6% az _emlősökre_ vonatkozik; rajtuk kívül jóval több az apai utódgondozást is megvalósító, monogám faj, gondolj csak pl a madarakra.

OK, most látom, hogy főemlősök. A történet meg szokás szerint csak _még jobb_ lesz. Tessék:

www.origo.hu/tudomany/20130730-az-utodok-megoleset-akadalyozza-meg-a-monogamia-a-foemlosoknel.html

"De megint ez van, hogy mivel az embernél a nő választ, ő lehet hipergám"

A patriarchátusban a nőket kapcsolatfüggővé tették - hipergám meg a férfi lehetett. Nyugodtan válogathatott "maga fölé", mert a jogelőnyök biztosították számára, hogy butább, lustább, tehetségtelenebb félként is családfő lehessen - sőt, dönthessen az esetleg okosabb, tehetségesebb felesége munkaerejéről, vagy akár lenyúlhassa annak tudományos érdemeit. Ezért fordulhat elő, hogy a nők kompetenciái ma minden szinten jobbak. :)

mandiner.hu/cikk/20100608_a_magyar_nok_jobbak

"Így van. A nő is kötődik, kimutatható az oxitocin szint emelkedése a kisgyerekes nőknél. A férfinél viszont nem."

Látom a másik cikket sem sikerült rendesen elolvasni arról, hogyan változik meg az apák agya, ha valóban apaként viselkednek. ;)

"Ez van. De ez a nők miatt van, mert a nők ilyenek, hogy csak az erős, magabiztos férfi tud nekik megtetszeni, a többi nem."

Már megint a hülyeség. :)

A monogámia legnagyobb hajtóereje sajnos az volt, hogy a hímnem megoldhasson egy saját maga generálta problémát:

"A _főemlősök egynegyedénél_ azonban kialakult a szociális monogámia. A kialakulás okairól a kutatók régóta vitáznak. A szociális monogámia azt jelenti, hogy a partnerek párkapcsolatban élnek, közösen nevelik fel az utódot, de előfordulhatnak más szexuális kapcsolatok is.

Christopher Opie, a brit University College London kutatója és csapata 230 egyed családfáját megvizsgálva információkat gyűjtöttek párosodási szokásaikról, továbbá arról, hogy milyen magas a populációban a kölykök megölésének aránya és milyen arányú a szülői gondoskodás.

A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a monogámia kifejlődésének legnagyobb motorja az utódok megölésének lehetősége. A hímek ugyanis gyakran megölik más hímek utódait, hogy a nőstény hamarabb termékeny lehessen az ő utódjukkal. Egy monogám kapcsolatban az apa meg tudja védeni utódait az ilyen támadásoktól. Ha pedig meg tudják osztani egymás közt a gyermek gondozásával járó terheket, az anyának több erőforrása marad a szoptatásra. Ennek hatására csökkenhet is a szoptatási időszak hossza, így a nőstény hamarabb készen áll az újabb vemhességre."

Az embereknél is emiatt tartunk el egy halom élősködő férfit: a parazita magszóró ösztön miatt megemelkedett tesztoszteronszint által generált bűnözés folytán börtönökben elszállásolt bűnözőket, + ugyanennek további hozadékaként a rendőröket, börtönőröket, ügyvédeket, ügyészeket, bírókat (jó, ezek többségében nők - de a női bírók más fontos tevékenységet is folytatnak családanyaként :), rehabilitációs munkatársakat. Nesze neked. :)

Emiatt is lenne itt az ideje, hogy a kiugróan magas tesztoszteronszint, amit _semmiképpen_ nem a női ízlés szelektált ki (mivel a nők _nem_ a maguknál erősebb, magabiztosabb férfiakat szeretik), hanem annak köszönhető, hogy "az erősebb hímek elzavarják a gyengébbeket a nőstények közeléből" - mindenki legnagyobb örömére lecsökkenjen.

A prenatális tesztoszteron hím irányba formálná át az agyatokat - ám felnőttként már nem emelkedne meg a tesztoszteronszintetek. Mindez nektek is jobb volna, mert nem lennétek sem agresszívek, sem "faszvezéreltek". :)

A cikk másról is ír:

"Sok főemlősfajnál hosszú a gyermekkor, tehát a szülőktől való függés időszaka - többek közt azért, mert ezen emlősök általában viszonylag nagy agyának több időre van szüksége a kifejlődéshez. Az utódnevelésben együttműködő apák biztosítják ezt a hosszú gyermekkort, és időt adnak az agy kifejlődésére. Feltehetőleg az embernél is hozzájárult a monogámia az összetett agy kialakulásához."

Mint tudjuk, az intelligencia fejlődését viszont a nőknek köszönhetjük.
A gyerek az anyától örökli az IQ-ját, illetve a nők nőies alkata is emiatt formálódott olyanná, amilyen. Ami szemben áll a férfiak "tesztoszteronos", fizikai erejével, amitől még mindig barlanglakók lennénk. ;)

@Nico3: Szörnyű! Mindjárt autoerotikus asphyxia-t követek el magamon. De csak mert már unom a sok kardomba dőlést, holott az egy nőiesebb kivégzési mód. ;)

Nico3 2015.12.24. 13:53:42

@Kalechtor: Már hiába töröd magad, 3-szor 6 százalék ha jól számoltam. Lesz ez még annyi, mint Kína. :)))

www.origo.hu/techbazis/20151222-minden-iphone-utan-fizet-az-apple-az-ericssonnak.html
Ezek a lepukkant svédek. :'( Az Apple már őket is pénzeli. Miket fejlesztenek! Hála a feminizmusnak. :)))

hirek.prim.hu/cikk/2013/04/26/lanyokat_csabitott_az_ericsson
Kínát még közel se verik, de azért a nemzetközi átlaghoz képest kiváló eredmény.

"A vállalat 110 000 munkatársának jelenleg majdnem negyede nőkből áll, amely különösen jelentős, ha ezt összevetjük az iparágban lévő, jóval 20% alatti eredménnyel. Az Ericssonban a menedzseri pozíciók 20%-át is nők töltik be, és a felsővezetők 12%-a is hölgy. A tervek szerint 2020-ra az Ericssonnál a női dolgozók aránya az összlétszámban eléri a 30%-ot."

Nico3 2015.12.24. 13:53:44

@ogyebogye: Ha ilyen feltételekkel:
"A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a monogámia kifejlődésének legnagyobb motorja az utódok megölésének lehetősége. A hímek ugyanis gyakran megölik más hímek utódait, hogy a nőstény hamarabb termékeny lehessen az ő utódjukkal. Egy monogám kapcsolatban az apa meg tudja védeni utódait az ilyen támadásoktól."
Az sajnos azt jelenti, hogy a hímek tényleg teljesen haszontalanok. Annyira jók, hogy megvédjék saját maguktól és más hímektől a nőstényeket és az utódokat. Mintha egy nőnek csak annyi hasznát vehetnéd, hogy nem főz neked, így nem kell attól tartanod, hogy megmérgez. :'(

Nico3 2015.12.24. 16:13:28

@Kalechtor: Most miért kell ezt is ilyen hamar elrontani? :'(

@ogyebogye: Nyugi ogyi. Ezeket is meg tudod válaszolni, csak tegyél megint úgy, mintha a felét nem is olvastad volna. :D

KevinT 2015.12.24. 20:47:11

@Nico3: azt mondja szent este csak a hozád hasonló hülyék foglalkoznak ilyennel.:D

Oliva76 2015.12.24. 20:47:15

@Nico3: @Kalechtor: Szegény Sarah Hrdy, akiről mindig írtatok. Biztos nem gondolta volna, mikor a tudományos hímsoviniszta világ összezárt ellene, hogy egyszer a "sok apa" elmélete még elfogadottá válik.
Mégse említik sehol, pedig ő már akkor tudta. Ez tényleg meglepő.

"a parazita magszóró ösztön miatt megemelkedett tesztoszteronszint által generált bűnözés folytán börtönökben elszállásolt bűnözőket"

Tényleg kíváncsi lennék a verbális intelligenciádra, mert ezt pont négyszer kellett elolvasnom, mire összeállt a fejemben. :D

Hát, az előző komment elég sarkított.
De arról én is olvastam, hogy az állatvilágban az utódgondozás miatt a nőstények jobb vadászok, mint a hímek. A hímek csak fizikailag erősebbek a nőstényeknél.
Az embernél a nőknek az intelligens utódok miatt a fizikai erőt a nőies alakra kellett cserélni, de talán nálunk is így lett volna.

ogyebogye 2015.12.24. 20:47:16

@Kalechtor:
De most már nincs patriarchátus, és a nők még hipergámabbak, mint régen.
Mert, mint írtad is, régen a rendszer olyan volt, hogy a férfiakat nemi alapon többletjogokhoz juttatta, így kompenzálva a férfiak nemi alapú hihetetlenül nagy biológiai hátrányát a párválasztási piacon. És, mivel így egy átlagos férfi is megszerezhetett egy átlagos nőt, akkor ha nem is valósult meg a hipergám vágya, de azt jobban meg tudta becsülni, és cserébe dolgozni rá, mint így, hogy napjainkban annyira lefelé kéne választani, hogy a férfiak többségének csak olyan jut, akit nem tart méltónak. És, akkor az mellett persze, hogy akar még NŐt is, és így szolgáltatókat vesz igénybe, vagy ha még gazdagabb, szeretőket tart. Mint látod, ezért kell egy férfinek sokkal jobban keresnie. Mert neki ezek mind igen sok pénzbe kerülnek, plusz, még mellette a családját is el kell tartania (ez valamiért mind a mai napig megmaradt). Egy nőnek meg ezek ingyen járnak, mert neki nem kell fizetnie azért, hogy egy jó pasival is lefeküdhessen a hordóhasú férje mellett. És, a gyerekeit sem egyedül kell eltartania.

ogyebogye 2015.12.24. 20:47:18

@Nico3:
Na látod. Mondom, hogy semmi haszna nincs. Ha a nők nem lennének ilyen lusták, :-) akkor nevelhetnék egyedül a gyerekeiket, és nem kéne monogámia.
Mert ma már nem nagyon díjazzák, ha egy férfi egy másik férfi gyerekeit megöli. :) Tehát, a férfi "védő" szerepe kvázi kiesik. Másrészt, ezt a védő szerepet amúgy is csak a leginkább tesztoszteronos férfiak lennének képesek betöltetni, de fentebb meg írjátok, hogy azok nem vonzóak a nőknek.
És, mivel a válások, kapcsolatok szétesése az esetek 80-90%-ban a nők miatt van, így le lehet szűrni, hogy valójában a nők nincsenek ösztönileg arra programozva, hogy férfi mellett éljenek. Ha nem szorulnak rá közvetlenül a férfire sem fizikai, sem szellemi alultápláltságuk okán. Tehát, akkor ennek megfelelően, az egész rendszert át kéne alakítani olyanra, hogy a nők motiváltak legyenek az önállósodásban, fokozatosan leépíteni a férfiaktól elvont kényszertámogatások rendszerét, hogy egyre kevésbé számíthassanak a férfire. És, akkor végül megszüntethető lenne a közösködés. Hosszú távon ez mindkét nemnek jó lenne, mert a nők is szabadok lennének, és a férfiak is. És, akkor mindenki csak addig lenne együtt, amíg akarna, és nem volna jogi kényszer.

Nico3 2015.12.25. 14:39:10

@ogyebogye: A Blacknek és nekem szánt válaszod akkor most nem két egymással ellentétes vélemény? És mi beszélünk hülyeségeket amikor azt mondjuk, hogy összevissza beszéltek! :D
A nők soha nem voltak hipergámok. :))) Mindig beérték a maguknál rosszabb minőségű férfiakkal. :'(

@Kalechtor:

"Nem kell tehát férfielnyomástól tartanotok a munkaerőpiacon vagy az egyetemeken. Mivel eddig is csak azért tettétek oda magatokat, mert a hatalomnak pénz és hódítások kellettek, ti meg férfiként sem bírtatok elegendő önrendelkezéssel ennek megtagadásához - a továbbiakban elég lesz a számotokra tálcán nyújtott, régóta óhajtott "szabadság", hogy a kínai mintához hasonlóan, egy-két generáción belül errefelé is taroljanak a nők. ;)"
Szerintem kifejezetten pozitív fordulat lesz, ha a férfiak be akarnak tolakodni (akár kvótákkal) a női munkahelyekre. :))) Ezeken a területeken nem kell kevesebbet talpalni, mint csúcsvezetőként. Nem is haszontalanabbak vagy szükségtelenebbek (lásd az ápolónőket, vagy a viccet a takarítónőkről meg mérnökökről :))), ám kevesebbet visznek el a fizetések az adónkból.
Mit fognak érezni az ilyen területekről kieső lányok, akik eddig arra lettek szocializálva, hogy ugyanúgy napi nyolc órában húzzák az igát, de kevés pénzért, mert a férjük majd úgyis sokat keres? Végre ráeszmélnek, hogy nem éri meg a hátukon hordozni kiszolgáló személyzetként ezt a társadalmat, mialatt a patriarchális kvótákkal bebratyizott, kitartott férfivezetők pezsgőt iszogatnak a légkondis irodáikban.

Ez a ráeszmélés hasonló lesz ahhoz, mikor a nők évszázados robotmunka után megelégelték, hogy a férfiak gyámkodnak a munkaerejük felett a családi gazdaságban, és jogokat követeltek.

A folyamat megint a feminizmusnak segít. Ha pedig a természet végképp megmutatja, hol van a nők helye a társadalomban, tényleg felzárkózhatunk Kínához. :)))

Látom kaptál ogyebogyétől buksisimit. :D

@Oliva76: A legtöbb biológiai áttörést nőnek köszönhetjük, csak nem mindegyikük kapta meg érte a kellő elismerést. :'(
"AZ 1950-ES ÉVEK ELEJÉN egy amerikai genetikus, BARBARA McCLINTOCK jelentette be, hogy a kukoricának olyan génjei vannak, amelyek egyik kromoszómáról a másikra ugranak. Annak ellenére, hogy először hitetlenkedve fogadták, elméletét végül elismerték és 1983-ban a Nobel díjjal jutalmazták érte. Ma már tudjuk, hogy "ugráló gének", vagy transzpozonok valóban léteznek. Egy időben azt hitték róluk, hogy egyszerűen hulladék DNS-ek, de ma már ismert, hogy nagy szerepet játszanak a genetikai információk közvetítésében, terjesztésében. A baktériumokban például, olyan tulajdonságokat hordoznak, mint az antibiotikumokkal szembeni ellenállóképesség és nemcsak a kromoszómák közt képesek mozogni, hanem képesek arra is, hogy a plazmidokba beépülve más baktériumokba kerüljenek át. Ez a fő útja annak, [...] [ahogyan az antibiotikumokkal szembeni ellenállást meghatározó mutáció elterjed a baktériumok között]."

Oliva76 2015.12.25. 16:50:00

@Nico3: "Munkáját sokan a legjobbnak ismerték el a területen, jelentős kutatási ösztöndíjakat kapott és 1944-ben az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences) tagjává választották. Az 1940-es-1950-es években McClintock felfedezte a transzpozíciót és ennek segítségével megfejtette hogyan képesek a gének különböző fizikai tulajdonságokat ki- és bekapcsolni.

Elméleteivel megmagyarázta a genetikai információ repressziójának és expressziójának generációnkénti eltérését. Mikor 1953-ban kutatásai és azok alkalmazhatósága tudományos szkepticizmusba ütköztek, nem publikálta többé felfedezéseit. Később kiterjedt citogenetikai és etnobotanikai kutatást végzett a dél-amerikai kukoricafajták területén. McClitock kutatásai 1960-1970-es években kaptak nagyobb nyilvánosságot, amikor a kutatók bebizonyították korábbi, a kukorica génváltozásaival és -szabályozásával kapcsolatos kutatásainak eredményeit.

Ezután sok elismerésben és díjban részesült, 1983-ban orvosi Nobel-díjat kapott, a génáthelyeződés (transzpozíció) kutatásáért. A mai napig ő az egyetlen olyan nő, aki ebben a kategóriában nem megosztva kapott Nobel-díjat."

Csoda, hogy elkerülte a megosztott Nobelt. Vagy azt, hogy máig vitassák, vagy eltulajdonítsák az eredményeit, azért mert nő.

ogyebogye 2015.12.25. 16:50:02

@Nico3:
Miért ellentétes?
De igen, a nők is hipergámok. És, ők ezt meg is élhetik. Viszont értem, mit akarsz mondani. Hogy a nők értékesebbek mint a férfiak. Így a férfiaknak csak a legjobb, legszebb felső tartománya az, ami megfelel nekik. De ez ettől még hipergám. És, a férfiak meg nem magukhoz mérik a nő értékességét, hanem a többi nőhöz képest.

Nico3 2015.12.26. 20:41:56

@ogyebogye: "1. Az, hogy egyrészt, vitatható, mert a legtöbb állatfajnál nem figyelhető meg, hogy a nőstény a hímen élősködne, másrészt, nem téma. Társadalmi és kulturális együttélési szokásokról, normákról van szó, nem állatokról. Kábé akkora ökörség a nők haszonlesését az ösztönökkel mentegetni, mintha férfiaknál a másik férfi megölését, vagy a nők megerőszakolását arra hivatkozva mentegetnéd, hogy hát ez természeti törvényszerűség, ezért értelmetlen tiltani társadalmilag. Mert az állatvilágban is megfigyelhető, azoknál a fajoknál ahol a hím nagyobb testalkatú mint a nőstény, a hímek egymással harcolnak, és az erősebbek aztán begyűjtik és meghágják a nőstényeket. Az embernél viszont elég jól le lehetett szoktatni a férfiakat erről. A nőket is éppúgy le lehetne, ha nem lenne ez a kerékkötő hozzáállás, ami a nők önállósodásának korlátozásában, és az élősködésük mentegetésében látja a megoldást."
Ha már te se arra válaszolsz, amit írtam, én is megtehetem.
Vedd észre, hogy ez a kettő UGYANAZ! Az állatvilágban fizikai erővel kényszerítik az alfahímek a nőstényeket, akik inkább LEFELÉ válogatnának. Az embereknél meg külső korlátokat hoztak létre, ami belekényszerítette a nőket a házasságba. De ezt csak úgy tudták megtenni, ha bezárták a nőt, megfosztották a jogaitól és legfeljebb a családi gazdaságban, gyámság alatt dolgoztatták. Hiszen ha szabadon járhatott-kelhetett volna, szabadon megválaszthatta volna azt is, mikor és kivel létesítsen kapcsolatot.
A patriarchátus ezt megspékelte azzal, hogy a jogelőnyökkel rendelkező férfi kiélhette a hipergám ösztöneit és magánál életrevalóbb, ügyesebb, intelligensebb feleséget szerezhetett, mert az is ugyanúgy a gyámsága alá került. :)))

ogyebogye 2015.12.27. 15:00:50

@Nico3:
:DD Ezmieez? Kikapsz. :-P

Magánál ügyesebb, életrevalóbb intelligensebb, feleséget szerezhetett: sokra ment vele, ha neki kellett eltartania gyerekestől. És, ez valamiért mind a mai napig megmaradt a patriarchális rendszerből.

Kalechtor 2015.12.27. 15:55:18

@ogyebogye: Folyamatosan csal, pedig nem is kínai. :)

Úgy van - adj neki egy kis spankinget, hátha attól megjön az esze...

Egyébként okos döntés volt, hogy te se a kommentjére válaszoltál. Már Kínánál meggyanúsított, hogy veled is szövetkeztem.

Hm... és ilyeneket nézek el neki, csak mert ennyivel tehetségesebb vagyok nála. ;)

"Magánál ügyesebb, életrevalóbb intelligensebb, feleséget szerezhetett: sokra ment vele, ha neki kellett eltartania gyerekestől."

_Soha_ nem kellett eltartania - hiszen a nők is termelőmunkát végeztek, gyakran még eladásra is; fontak, szőttek, varrtak, ami sok családnál szellemileg magasabb szintű alkotómunkának számított a téglahordásnál vagy kapálásnál, kaszálásnál, földművelésnél. A főzés, gyereknevelés is bonyolultabb és sokrétűbb volt ezeknél.

Nem is értem, e jelenséget minőségileg átemelve miért nem fogadják el egyesek, hogy a modern korban a férfimunka megfelelője a fizikai tevékenység, míg a női munkáé a tudományos kutatás, vagy szellemi alkotómunka - s miért nem ennek függvényében határozzák meg a nemi szerepeket is? ;)

Nico3 2015.12.27. 17:59:25

@ogyebogye: :DD
Mit művelsz?

De legalább nem tagadod, hogy a férfiak ösztönösen mindig is maguknál okosabb, ügyesebb, életrevalóbb nőkre vágytak.
Hiába akarják lenyomni őket még ma is, ez a részükről csak egy hatalmasra duzzasztott SHIT TESZT és valójában nagyon haragszanak, ha a nők sajnálatból eljátsszák, hogy butábbak, vagy gyengébbek, ezért nekik kell vezető szerepet betölteniük a kapcsolatban. :)))
Nem is tudják szeretni vagy becsülni az ilyen nőt, és az se ritka hogy egyenesen meggyűlölik. :'(

Vagy amiatt csináljátok, mert mazochisták vagytok és pont úgy élvezitek, ha nem kapjátok meg az áhított, magatoknál okosabb feleséget, mint a szexmegvonást? :)))

Nico3 2015.12.28. 13:20:11

@Kalechtor: Puzsér Róbert beszól cuki Ákosnak és a FÉRFIAKNAK. :)))
szelsokozep.com/cikk/877-a-kokainkeresztenyseg-es-a-kvotafeminizmus-harca-a-nemek-ellen

"Ez a vita nem azért duzzadt ekkorára, mert a magyar társadalom végletesen megosztott akár a női munkavállalás, akár a gyerekvállalás kérdésében. Az emberek nagyon nagy többsége teljesen rendjén valónak gondolja a női főnököt, a női karriert, és azt is, hogy egyenlő munkáért egyenlő pénz jár. Ahogy az emberek nagyon nagy többsége értéknek tartja a gyerekvállalást, és ahogy fiatalon szinte minden ember nagy családról álmodik."

"• A mai Magyarországon az, amiről Ákos és László beszél, nem választás. A nőknek ugyanúgy és ugyanolyan keményen kell dolgozniuk"

"Tapasztalatom szerint a család-projekteknek nem a nők a legnagyobb ellenségei, hanem a felnőni és elköteleződni képtelen férfiak.

• Szüleink magatartásmintái ma már követhetetlenek, új és működőképes receptjeink pedig nincsenek a párkapcsolatokra, a társadalmi munkamegosztásra vagy a férfi és a női szereperekre. Ákos és László szíve szerint a tizenkilencedik századba parancsolna vissza minket, míg a balliberális véleményelit a huszadik század ideológiai harcait folytatja a kifulladásig. Egyik élvezettel adja elő a macsót, és házimunkát oszt, a másik ha tehetné, betiltaná a nemeket. Senki sincs, aki átvezesse a férfiakat és a nőket a huszonegyedik századba. Oda, ahol természetes, hogy a nők egy része karriert épít, férfiakkal versenyez, és győz vagy veszít. Ahol természetes, hogy a színpadon vagy egy ország élén áll. De ahol ugyanilyen természetes, hogy a nők egy másik része az anyaságban és a családban teljesedik ki. Ahol a közgondolkodás mindkét nőt sikeresnek, mindkét életet teljesnek ítéli. Mert mindkettő sikeres és teljes."

Már csak azt hagyta ki, hogy ha egy férfi igazi társ és apa, a nőnek sem kell választania ezek között. Ha meg nem az, ne alapítson családot, csak azért, hogy a saját családjából önként kivonuló családfő lehessen. A nők ma már azért házasodnak, hogy partnerük legyen a férfi és apja is legyen a gyerekeiknek, ne csak anyja, nem pedig a saját elnyomásukat akarják szexszel kifizetni. :)))

KevinT 2015.12.29. 17:58:22

@Nico3: meg büntet.:)
Azonal fel háborodni,rendörségért kiabálni, férfi eröszak történik:D

KevinT 2015.12.29. 17:58:28

@Kalechtor: te meg még biztassad
Melyik oldalon állsz?:D

ogyebogye 2015.12.29. 17:58:45

@Nico3:
Többnyire nem kapjuk meg, ez így igaz.
Ez a mire vágyunk meg így többes számban nem állja meg a helyét.

ogyebogye 2015.12.29. 17:58:48

@Kalechtor:
Ez így igaz. Nem volt olyan sosem, hogy a nőknek a gyereknevelésen kívül mást nem kellett csinálnia. Most sem lesz.

Kalechtor 2015.12.30. 02:37:49

@Nico3: Abban igaza van Puzsérnak, hogy a születésszám csökkenése globális szinten a fejlettség, jómód mellett nem a női, hanem a ff önrendelkezéssel korrelál.

Ha a ffak nincsenek "elnyomva" a nők vagy az állam által, se a produktív munkára, se a gyerekvállalásra nem motiváltak - ehelyett beérik a "magszórás illúziójával". (-> nem rendelkeznek utódgondozó ösztönnel, sem alapvető kötődéssel a hímivarsejtjeikhez)

Mindez szvsz abból fakadhat, hogy a hímnem hosszú időn át kizárólag a szexre koncentrálhatott - és parazita módon szaporodhatott azáltal, hogy mások (a nők) látták el helyette is erőforrásokkal az utódait. Ez okozza azt az ellentmondásosságot is a férfiösztönökben, hogy a rátermett, domináns, erős nőket preferálják (ezeken tudtak anno "élősködni"; a többinél a magára hagyott utód elpusztult...), akiket a párőrzés és biztos apaság miatt mégis elnyomnának és pontosan azoktól a jellemzőktől fosztanának meg, amelyeket maguk szelektáltak be a rendszerbe bennük. (+1 - a magszórást is ilyen nőkért volt érdemes feladniuk)

A magszórás illúziója viszont őket is átveri - ugyanis nem adhatják tovább a génjeiket.

A nők meg mára végképp megunták, hogy a szexen kívül minden mást nekik kellene "kipréselni" a férfiből - aki amúgy csak rajtuk élősködne.
Vagy ha mégsem, akkor még azt is női önfeladással kell "kifizetni", hogy ő is kész energiákat fordítani a saját génjeiből keletkező utódokról való gondoskodásba...

"Ha meg nem az, ne alapítson családot, csak azért, hogy a saját családjából önként kivonuló családfő lehessen. A nők ma már azért házasodnak, hogy partnerük legyen a férfi és apja is legyen a gyerekeiknek, ne csak anyja, nem pedig a saját elnyomásukat akarják szexszel kifizetni. :)))"

Mit kezdjünk egy patriarchával? Se apának nem való, se férfinek (szexpartnernek, partnernek, társnak)

Egyet tudott: jogokat bitorolni helyettünk _is_; pénzt keresni helyettünk _is_; munkát adni (gyámság alatt) nekünk _is_.

Ha vannak saját jogaink, ha mi kapjuk meg a saját munkánk ellenértékét (nem ő, helyettünk), és ha lehet igazi munkahelyünk, semmi szükségünk rá, hogy valaki helyettünk akarjon nő és ember lenni.
Kösz, a saját céljainkat ezután mi valósítjuk meg; ami a férfi céljait nem érinti.

Legyen (ha akar) a maga örömére sikeres (avagy nem), menjen érdeklődésből tudományos pályára, akarjon az utódai miatt (és ne miattunk) jól keresni (ahogy mi is), és főleg: szeresse őket önmagukért, ne a "biztos szexért" cserébe.

Az is az ő dolga, ha mindezekről lemond - de bárhogy is dönt, minket hagyjon ki az "indítékokból". Vigye annyira, amennyire önön motivációiból a szexen túl vinné; és ne mutogasson ránk, hogy az ő céljai "csak" a mi céljaink fénymásolatai, és nekünk egyrészt ennek ellenére kellene minden ilyen célt "férfiasnak" látnunk, másrészt baromi hálásnak kellene lennünk, hogy az élősködő magszóráson kívül mást is méltóztatik (kizárólag a saját feltételei szerint) bevállalni a génjei fennmaradásának érdekében... :)

Én totális szabadságot adnék nekik. Ne miattam akarjanak tetszelegni egy halom olyan dologgal, amit így ezáltal akarnak elvitatni tőlem. ;)

Nico3 2015.12.30. 11:47:55

@Kalechtor: Puzsér még megtalálhatja az arany középutat. Egy ilyen karót nyelt embernek az jön be, ha fehér lovaggá válik. A cuki Ákosoknak is csak addig áll jól a hímsoviskodás, míg fiatalok, mert addig úgyse arra figyel senki, mit mondanak. Aztán koppannak egy kicsit. :)))
www.doctornerdlove.com/2013/03/leveling-up-most-attractive-man/

De tényleg, mikor láthatunk egy rapkoncerten olyat, mint Enrique Iglesias koncertjén? :D