- avagy az ösztönök harca -

A cikk első része

Térjünk vissza azokra a kutatásokra, melyek oly egyértelműen állítják, hogy együttélésre feminimebb, míg legtermékenyebb napjaikon, utódaik apjául magas tesztoszteronszintű, maszkulinabb, domináns férfiakat választanak a nők.

Mit kell egyáltalán "dominancia" alatt érteni?

Természetesen a férfiak (vagy a nők) egymás (s egyes értelmezés szerint a másik nem) fölötti "vezető szerepét" és "életrevalóságát", melyet továbbadhatnak az utódaiknak.

Sokan próbálkoztak a dominancia női ízléssel kapcsolatos definíciójával, kezdve a szociális státusztól, a képzettségen, intelligencián, egészségen, tesztoszteronszinten, testtartáson keresztül való meghatározottságig.

A szociális státusz viszonylag hamar kiesett a mezőnyből, mert bár a nők számára fokozottan jelentős a biztonság, ez csak bizonyos feltételekkel, s vélhetően sok esetben kalkuláció szintjén lesz igaz. Egy régebbi kutatás felfedezni vélte, hogy a gazdag férfiakkal a nők több orgazmust éltek át, ám később az is kiderült, hogy maguk a gazdag nők is elégedettebbek a szexuális életükkel, függetlenül attól, hogy a partnerük vagy ők keresték-e meg a pénzt- az orgazmuskészséget pedig mindennél jobban befolyásolja a férfiak külseje.

Handsome men have the best sperm

Well-off women have better and safer sex: Wealth and social standing mean a more satisfying love life, says new study

"However new research suggests that your socioeconomic status (based on income, education and occupation) affects how satisfying you are likely to find your love life."

Emellett a házasságok többsége közvetlenül az első gyermek születése után romlik meg, ami inkább korrelál az apa "karrierhajhászásával" (mennyi időt tölt távol a családtól), mint az alacsony fizetéssel.

Az utolsó érv, ami a gazdasági alapú státuszt cáfolja, hogy az "alfahímek" az elképzelések szerint épphogy nem adnának semmiféle biztonságot a nőknek, mivel egyébként is sok nővel nemzhetnek közös utódokat, így az elköteleződésük felesleges. Aki tehát biztonságot ad, az inkább "bétahímnek" tekinthető. Ha a nő fiai alfától származnak, nem azért fogják őket szeretni, mert megosztják az erőforrásaikat a gyermekük anyjával (ahogyan apjuk is (sem) tette), inkább más okot kell ideképzelnünk, mert az egyébként is hadilábakon álló elmélet így végképp ellentmondásba kerülhet önmagával.

A második vesztes a képzettség és intelligencia volt, melyek előnyben részesítése mögött szintén tudatos befolyást kell gyanítanunk. Természetesen senki nem vitatja, hogy hagyományosan sok nő keres gazdag és képzett férjet, de amikor párkereső oldalak profiljaival mérték fel, mekkora szexuális izgalmat vált ki a résztvevőkből az adott profil tulajdonosa, az intelligencia szinte egyáltalán semmit nem nyomott a latban. Csak miután arra szólították fel őket, hogy nyilatkozzanak, kivel tudják hosszabb távra is elképzelni az életüket kezdték el mérlegelni a férfiak értelmi képességeit is.

Az egyik ilyen vizsgálat kitér rá, hogy számtalan tanulmány támogatja a maszkulinabb külsejű (agresszívabb?) férfiak preferenciáját a nők termékeny napjain, miközben az intelligenciának szinte semmiféle hasonló hatása nincs a nők ösztönös ízlésére. A "szeretnék felnézni rá!" tehát inkább fakadhat az eltérő szocializációból, ami ellenben a férfiak "buta" nőkkel kapcsolatos "biztonságvágyából" ered- holott a férfiak éppen azon ösztönös oknál fogva preferálják szexuálisan a nőies testalkatot, mert a nőies nőknek és utódaiknak jobbak a kognitív képességei. (A nőies derék-csípő arány és nagyobb fokú termékenység összefüggései nem egyértelműen kimutathatók.) 

Men With Macho Faces Attractive to Fertile Women, Researchers Find

A cikkben viszont újra a már párkapcsolatban élő nőkről van szó, nem említik, hogy a még nem párkapcsolatban élő nőknek nincs ilyesfajta preferenciája. Őket sem szaglásuk alapján, sem vizuálisan nem vonzzák jobban a "maszkulinabb" (s feltehetően dominánsabb?) férfiak.

(Valójában a többieket sem, de itt sem szaladjunk ennyire előre.)

"There is no common agreement on the interpretation of the association between dominance and attractiveness. Some researchers have suggested that the high mating value of dominant men is due to their tendency to reaching higher socio-economical status and therefore gaining the resources which they may invest in their mate and offspring (Mueller & Mazur 1997). Alternatively, dominance has been suggested to honestly reflect male genetic quality. Tendency to dominate is a risky strategy in competitive encounters and is associated with higher levels of testosterone, which may reduce immunocompetence in various species (Folstad & Karter 1992); dominance could therefore reliably indicate male condition. There is also evidence that males of high genetic quality have a tendency for lower parental investment (Waynforth 1998). In response, a mixed mating strategy may have evolved in females: they prefer genetically superior males as short-term or extra-pair sexual partners while at the same time they are seeking males who are more willing to invest in their offspring as long-term or social partners (Reynolds 1996; Penton-Voak et al 1999; Blomqvist et al 2002; Foerster et al 2003). This interpretation is consistent with our findings that women in stable relationships have a strong tendency to prefer the smell of dominant men when in the fertile phase of their cycle, while single women and all women in non-fertile phases lack this preference."

Mindenesetre ez az idézet is némi pontosításra szorul: 

- Egyrészt a magas tesztoszteronszintű, maszkulinabb férfiaknak gyengébb az immunrendszere és a spermiumminősége, illetve megtermékenyítő képessége is; sőt, talán az átlagos intelligenciájuk is alacsonyabb. (lent bővebben kitérek erre, ahogyan arra is, hogy a "maszkulinabb" alternatívája nem a "feminim" lesz)

- Másrészt a (túlzott) maszkulinitás alatti vonzalommal kapcsolatban a nők legfogamzóképesebb napjainak meghatározása sem eléggé alátámasztott, s ha az volna is jobban illeszkedik a dolog a fenti, női stratégiához: ha a nő a maszkulinabb férfit is "versenyeztetni" akarja, legtermékenyebb napjain ad neki esélyt, mivel megtermékenyítőképesség szempontjából ő indul a legnagyobb hátránnyal. Ha ilyen férfitől (is) szeretne utódokat, megint csak ehhez a módszerhez kell folyamodnia, egyébként az illető spermáit könnyedén "kiütik" a jobb, életképesebb, hosszabb ideig túlélő spermiumok, melyekből több van.

A (szociális és párkapcsolati) dominancia vizsgálata további, árnyaltabb eredményeket is hozott, például, hogy mindkét nem arra vevő, ha a választottjuk a saját nemtársaival vagy az "idegenekkel" szemben viselkedik dominánsan. Sőt, a férfiak némiképp arra is buktak, ha a nők dominánsak voltak más férfiakkal. Ez a feltevések szerint egyfajta védelmet jelenthet: ha képes ellenállni az idegen férfiak nem kívánt közeledésének, nehezebben válik (nemi) erőszak vagy csábítás "áldozatává".

A hímnemről mindenesetre kijelenthető, hogy több, ellentmondásos ösztönkésztetés is lehet jelen egymás mellett, ezek két fő csoportja pedig a nőkkel kapcsolatos biztonságvágy a bizonytalan apaság miatt (maszkulin, szubmisszív nők preferálása), illetve a nőiesebb, jobb képességű nőkhöz való vonzalom. Az előbbi példa bemutatja, hogy még e kategóriák is továbbdifferenciálódhatnak, tekintve, hogy a férfi pozitívumnak veszi a nő részéről a többi férfivel szembeni kiállást, ami szintén a biztos apaságát garantálhatná.

A hímnem egyedeinek legjelentősebb ösztönös vágyát talán azzal a mondattal tudnánk lefordítani, hogy "egyedül én legyek alfa a nők szemében, míg az "összes többit" tekintsék bétának." A férfiból legalábbis ambivalens érzelmeket vált ki, ha a nők egyetemesen tisztelik a férfiakat és túlzottan kedvesek velük, különösen ha a kedvesükről van szó. A nők számára inkább pozitívum, ha egy férfi egyetemesen tiszteli a nőket. 

Women want men who are dominant with other men

Women Prefer Prestige Over Dominance In Mates

A korábbi link alapján a nőnemet nem csak tudatosan, hanem ösztönösen is taszítja az agresszió, illetve (más források szerint) vonzza a humor és az altruizmus. 

Következtetés: a dominancia- mindkét nemnél- addig vonzó, míg "kívülállókra" irányul. 

A férfiak agresszív viselkedésével kapcsolatos ellenérzések könnyen magyarázhatók evolúciós okokkal is: a természetes kiválasztódás általi életrevalóság és szaporodási ráta hasznossága és annak veszélyes és kártékony volta, ha a hímneműek jóval agresszívebbé válnak a nőneműeknél és egyoldalúan juttatják érvényre szaporodási érdekeiket úgy aránylanak egymáshoz, hogy génekre való lecsapódásuk alapvetően az agressziótól való viszolygást eredményezi.

Másik fő kérdés, hogy a férfiak miért veszik figyelembe pozitívumként a nők dominanciáját? Sarah Hrdy erről is talált valamit: a főemlősök szinte mindegyikénél a rangsorban magasan álló, domináns anyák kölykei nőnek fel a legnagyobb eséllyel, s ez olyannyira hatással van a hímekre, hogy a csimpánzok párzáskor például előnyben részesítik az ilyen nőstényeket. Ezen felül ezek a nőstények kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak, mivel az erőforrások megszerzésénél és elosztásánál a többiek fölött állnak, míg alacsonyabb rangú társaik gyakran feszültek és ingerlékenyek, ami már a terhesség alatt is negatívan hathat a magzat fejlődésére. Hrdy szerint az utód szempontjából a nők közötti rangsor és dominancia sem kevésbé fontos. (e.g., Hrdy, 1981=1999)

A szociális, szexuális dominanciával és szubmisszivitással foglalkozó kutatások egy része valamint az alternatív evolúciós modellek ezzel magyarázzák azt a jelenséget is, hogy a férfiak körében a nőkhöz képest nem csak az "agresszív", vagy "domináns", hanem a szubmisszív fantáziák előfordulása is gyakoribb és erőteljesebb.

"Remaining Questions

Both sociocultural and evolutionary theoretical
orientations lead one to expect strong gender differences
in the incidence of submissive fantasy themes. Perhaps
as a consequence to this convergence, together with
the power of conventional wisdom, the potency of gender
difference expectations occludes gender similarities
when they arise; that is, when gender similarities are
documented, they tend to be downplayed or ignored.
Moreover, although both categories of explanation
address well men’s sexual aggression toward women,
they fail to address men’s predilection for submissive
fantasies documented by sex fantasy scholars. Furthermore,
neither approach addresses within gender variability:
What kinds of women entertain such fantasies?
Evolutionary approaches by and large do not give rise
to hypotheses about individual differences. An exception
is RCT (Hawley, 1999).

An Alternate Evolutionary Model: RCT and Social Dominance

RCT diverges sharply from traditional sexual selection
views in its attention to gender similarities.
Although evolutionary perspectives generally propose
and support distinct cultures and psychologies of men
and women (e.g., Buss, 1989; Sadalla et al., 1987),
RCT assumes that women’s behavior is no less selfinterested,
competitive, or dominance-striving than
men’s."

(Patricia H. Hawley and William A. Hensley, 
Department of Psychology, University of Kansas)

Egyetlen tisztázatlan pontja maradt jelen, az ember ösztönös motivációit feszegető elemzésnek. Fentebb a "feminim férfi mítoszára" utaltam, olyan alternatívaként, mely tartós kapcsolatra "alkalmas", valójában azonban nem "feminim és maszkulin", legföljebb különböző módokon maszkulin, különböző stratégiákkal élő férfiakról van szó. A magas tesztoszteronszint és fizikai erő egészen másfajta tulajdonságokhoz vezet, mint az intelligencia, jó külső, egészség, termékenység- mondhatni ezek némelyike bizonyos értelemben akár ki is zárhatja egymást, bár az sem lényegtelen, mikor hat a tesztoszteron a szervezetre.

Mi az a "férfias"...?

Először is a fogalmak rendberakása végett: ha a nőket az ösztrogénszármazékok teszik nővé, nem pusztán az alacsonyabb tesztoszteronszint, továbbá a magas tesztoszteronszint teheti őket "férfiassá", nem csupán az ösztrogén hiánya, logikus, hogy a férfiakat sem a tesztoszteron puszta hiánya vagy alacsonyabb koncentrációja fogja feminimmé tenni. 

1. Tesztoszteron és testfelépítés-preferencia, immunrendszer...

A tesztoszteronszint tekintetében különféle fokozatok képzelhetők el, s egy bizonyos szint fölött a férfi nemzőképessége egyenesen leromlik, hímivarsejtjei gyengébb minőségűek, "hibásabbak" lesznek, noha testi ereje és izomzata nő. Emellett agresszívabbá válhat és mindez rossz hatással lehet az intelligenciaszintjére is.

A túl sok tesztoszteron pusztítja az agysejteket

Jelentős kitétel ebben, hogy kizárólag a felnőttkori tesztoszteron túltermelésre vonatkozik, magzati és fiatalkorban fokozottan szükséges a tesztoszteron megfelelő mennyisége a nemi jegyek kialakulásához. A magzati tesztoszteron az agy fejlődésére is más hatással van, mint a felnőttkorban kapott, vagy termelt "fokozott dózis".

Az eredmények enyhén szólva is ellentmondásosak.

"A nők vonzóbbnak találják arcképük alapján azokat a férfiakat, akiknek tesztoszteronszintje magas, amelyhez erősebb immunrendszer is társul főként azoknál, akik keveset stresszelik magukat - idézte egy európai kutatócsoport friss megállapítását a LiveScience című ismeretterjesztő portál."

(index.hu)

Amint láthatjuk, más tényezők is árnyalják a végeredményt. Az Index cikkének folytatása:

"Kiderült, hogy a férfiaknál a magas tesztoszteronszint összefüggésben volt a vonzó arccal és az erőteljes immunválasszal is. A nők a legerősebb immunválaszt adó férfiakat vonzóbbnak értékelték, mint azokat, akik immunválasza gyengébb volt. A vérmintákban mért hormon- és ellenanyagszinteket a tesztelést végző nők természetesen nem ismerték.

A tesztoszteronszint és a vonzerő közti kapcsolat azoknál a férfiaknál volt a legerősebb, akiknél a stresszhormon legalacsonyabb szintjét mérték. Ez arra utal, hogy a stressz az immunrendszert is gyengíti, ezzel együtt pedig csökkentette a nők által adott pontszámokat.

A férfiak tesztoszteronszintje és immunrendszerük erőssége közti kapcsolatot már korábbi tanulmányok is vizsgálták, ám a mostani vizsgálatsor az első, amely a férfiak vonzerejét is összefüggésbe hozta az előbbiekkel."

Egyetlen gond, hogy a magasabb tesztoszteronszint más vizsgálatok szerint fokozza a stresszt, tehát újra olyan különbséget kell gyanítanunk, ami nem csak ebből az egyetlen jellemzőből táplálkozik.

A dolog árnyalása nem is váratott magára túl sokáig.

Women's preferences for men's scents associated with testosterone and cortisol levels: Patterns across the ovulatory cycle

Randy Thornhill mindemellett a híres "pólós-tesztről" is ismert, ő mutatta ki, hogy a nők a tőlük eltérő MHC génekkel rendelkező, azaz a sajátjuktól különböző immunrendszerű férfiak szagát részesítik előnyben.

A fentinek szöges ellentéte is olvasható:

"A kutatások szerint a tesztoszteron gyengíti az immunrendszert, ami azt jelenti, a férfiak betegebbek és a  férfi-influenza bizony létezik!"

(itoterapiakalauz.hu)

"Miért van az, hogy a férfiak védelmi rendszere kevésbé éber.

Általánosan elfogadott hogy az egyik tettes a tesztoszteron- amely amellett hogy szükséges az erősebb izmok kifejlesztéséhez, vagy a szőrzet növekedéséhez, és ahhoz hogy a férfiak tipikus férfias viselkedési formákat mutassanak vagyis túl gyorsan vezessenek vagy belemenjenek a konfliktusokba  - egyszersmind csillapítja az immunrendszert.

Néhány évvel ezelőtt a Mayo-klinika kutatói megállapították hogy az egyik módja annak, hogy fokozzák az immunválaszt hím egerekben az, hogy jelentősen csökkentsék a tesztoszteron szintjüket. Ez a termelődött immunsejtek számának növekedéséhez vezet. Mi több a tesztoszteron-mentes egerek immunsejtjei sokkal agresszívebbek, és jobban készen állnak a támadásra mint az egerek eredeti sejtjei.

A tesztoszteron csökkentése például lerövidítette az időt amely alatt az immunrendszer helyre állt a kemoterápia után.

Így lehetne segíteni a férfiak rák elleni küzdelmét avval ha csökkentjük a tesztoszteron szintjüket például egy adag ösztrogénnel. Hogy ez működik azt már bebizonyította egy két évvel korábbi tanulmány (Massachusetts Institute of Technology)"

Következő cikk, a spermiumminőségről:

A mély hangú férfiaknak nem macsós a spermájuk

A végkövetkeztetést azért ne hamarkodjuk el, ahogyan annak sem érdemes azonnal bedőlni, hogy minél mélyebb a hang, annál vonzóbbá válik a férfiember- míg nem tudjuk, egyáltalán kik képviselték a "magasabb hangúakat" és hogyan. Többek között emiatt is érdemes utánanézni a kutatások módszertanának, mert amint látni fogjuk, a válaszadók még vizuálisan is gyakran kerülnek "kényszerhelyzetbe".

A témában a legérdekesebb összefoglaló:

Az izmosabb férfiaknak gyengébb az immunrendszerük, de több a nőjük

"A nagyobb kalóriagény mellett még van az izmos férfiaknak egy jelentős hátránya: azt eddig is tudtuk, hogy a férfiak immunrendszere gyengébb, mint a nőké, de az csak most derült ki, hogy minél izmosabb valaki, annál gyengébb az immunrendszere."

Itt is megjegyzik, hogy az ilyen férfiaknak ennek ellenére saját bevallásuk szerint(!) több szexuális élményben van részük, mert a nők az izmos férfiakat szeretik.

Egy a gond, hogy a nők erről valahogy folyton megfeledkeznek. Legalábbis ösztönösen- mert a tudatos megkérdezésen alapuló felmérések természetesen szépen hozhatják a várt eredményt, főleg ha a kérdésfeltevés módja is támogatja ezt.

A vizuális teszteknél mind a magas tesztoszteronszinttel, mind az izomzattal kapcsolatban markánsan eltér a helyzet, s mivel egy kép néha többet mond ezer szónál, szemléltetésként lássuk az alábbit:

"Az említett kutatás keretében a szakemberek nemcsak arra voltak kíváncsiak, hogy a férfiak milyen testre vágynak, hanem azt is megkérdezték a felmérés alanyaitól: szerintük milyen testalkat tetszik legjobban a nőknek? Ők válaszukban hűek maradtak a férfi-ideálról alkotott elképzelésükhöz, és a sajátjuknál jóval izmosabb ábrázolásokat jelölték meg. Egyúttal úgy vélték, hogy a testépítő szalonok minden lakója ellenállhatatlannak tűnik a nők szemében...

Az amerikai tanulmány szerzői azt is szerették volna tudni, hogy valójában ezek a férfiak jól ismerik-e a nőket. Kíváncsiságuk kielégítésére 40 hölggyel is kitöltettek ugyanilyen tesztet, az iránt érdeklődve náluk, hogy milyen férfitestet tartanak a legcsábítóbbnak. A válaszokból kiderült, hogy a nők többsége a közepesen izmos férfiakat részesíti előnyben. A kifejezetten "izompacsirtának" nevezhető férfiak pedig csak nagyon korlátozott mértékben érdeklik őket..."

A férfi legyen izmos?

A korábbiakban arról is olvashattunk, hogy a nők mintegy 20%-al kevésbé izmos férfit szeretnének, mint amilyen a "férfiak szerint ideális férfi". Továbbmenve azt is kimutatták, a test szimmetriája és az arc helyessége mellett mennyire jelentéktelen vizuális szempontból számukra a fizikai erőt (és magas tesztoszteronszintet) jelző izomzat.

Íme a testre vonatkozó női voksok- vizuálisan. Mint láthatjuk, a nagyon izmos felett a közepesen-vékony, sportos vezeti messze magasan a mezőnyt.

Forrás: The Ideal Male Physique — What girls want & what guys want to be

A fokozottan izmos alkat egyedül a "fokozottan mackós" alkatot volt képes kiütni. A bicepsz összességében egyáltalán nem érdekli a nőket. A túlságosan kockás has és nagydarab test a vonzerőre hátrányosan hat.

A női választás itt egyébként egybecseng az egészségesen közepes tesztoszteronszinttel, jó nemzőképességgel és immunerősséggel. A férfiak eltúlzott nemi jegyei úgy tűnik csak nagyon keveseknek jönnek be.

A beteges soványság mindazonáltal épp úgy nem vonzó, mint ahogyan a nők túlzott soványsága sem az a férfiaknak.

Mivel a témában szinte minden vizuális felmérés hasonló eredményt hozott, nem is vesztegetnék több szót rá.

Are Muscular Men More Attractive?

A nagyon izmos férfiaknak tehát legföljebb a múltban, az egyértelműen fizikai erőt alkalmazó versengés idején lehetett több szexuális partnerük, amikor konkrétan közvetlen ütközéses harc döntött róla, melyik nőkért vetélkedő hímnemű győz.

Csupán érdekességként linkelem egy fórumon talált, feltehetően fiatal lány "véleményét" az ideális férfitestről:

2. Tesztoszteron és arcpreferencia... avagy mennyire legyen maszkulin?

Itt egyetlen olyan kutatást emelnék ki, ami több más kutatást is árnyal, illetve gyakorlatilag megcáfol. Előtte azonban fontos kitérnünk rá, hogy az arcpreferenciával kapcsolatban a legtöbb tesztet úgy végezték, hogy ugyanazon férfi arcát tették mesterségesen maszkulinabbá (tesztoszteron okozta hatás) illetve feminimebbé (ösztrogén és alacsony tesztoszteronszint okozta hatás).

Ennek jelentősége akkor válik számunkra érthetővé, ha belegondolunk abba a viszonylag egyszerű ténybe, hogy a nők előtt kétféle választási lehetőség állt és többségük bizony nem leszbikus. Kimaradt a sorból tehát a mérsékelten magas, vagy mondjuk inkább úgy, alacsonyabb tesztoszteronszintű, "szimmetrikus arcú" férfi. Valós arcokkal megismételve ezeket a kutatásokat zavarba ejtően megugrott a "feminimnek minősített arcok" népeszűsége- amelyek igazából nem is feminimek, hiszen a magas ösztrogénszint hatásai nem tapasztalhatók az arcvonásokon. Itt is a nők azon preferenciája érvényesült tehát, hogy a túlságosan- egészségtelenül- magas tesztoszteronszintet, mely a hatalmas izmokat, fokozott testi erőt és az arc erősen maszkulin jellegét eredményezi, ösztönösen nem találják vonzónak.

Mást találnak viszont férfiasnak maguk a férfiak. Takarékoskodván a hellyel és az idővel, épp csak megemlítem, hogy az izmokhoz hasonlóan itt is az erőteljesen "maszkulin vonásokat" minősítették önmaguk számára ideálisnak és kívánatosnak. Ez nem meglepő, mivel az egymás közötti közvetlen harcot, a versengést, illetve a nőnemmel szembeni esetleges érdekérvényesítést nem mindig az segítette elő, hogy vonzóak legyenek a nők számára. 

Ami mégis fontos, hogy a férfi nem csak hogy mást talál férfiasnak, hanem az esetek többségében egészen mély meggyőződése, hogy az általa áhított külsőt és viselkedést találják férfiasnak a nők is. A hímnem úgymond "kivetít" és nem mindig törekszik a nőnem megismerésére, egyszerűen azért, mert a módszer túl időigényes lett volna, a gyengébb ellenfeleket meg könnyebb volt legyőznie- evolúciós biológusok szerint ezen érdekes jelenség egyfajta modern folyománya, hogy minél inkább tetszik egy férfinek egy csinos nő, annál inkább "beleképzeli" a helyzetbe, hogy valójában a nő vonzódik hozzá. A férfiaknak hajlamuk van arra- főleg rövidtávú ismerkedésnél- hogy túlbecsüljék a nők "szexuális hajlandóságát".

Mindennek tudatában azon sem kell csodálkoznunk, amikor a túlzott gyúrás ellenére sikertelen férfiak értetlenül állnak a modern nők "megkergülése" előtt, akik helyettük mindenféle "férfiatlan" alakhoz vonzódnak. 

Kicsit hasonló a helyzet ahhoz, hogy maguk a nők sem a buta és gyenge nőket tartják a nőiesség netovábbjának, hiába jönne jól a hímnemnek a biztos apaság szempontjából az ilyesfajta "női(etlen)" jelleg.

Az ösztrogén és a mesterségesen feminizált férfiarcok nőkre gyakorolt hatását talán az szemlélteti leginkább, hogy bár létezik ez a kategória is, a valóban feminim férfi általában magasabb testzsíraránnyal rendelkezik, s bár az ösztrogén jótékony hatásai folytán akár intelligensebb is lehet, utódainak ezt nem egyértelműen tudná továbbadni, mivel a magas tesztoszteronszintű férfihoz hasonlóan "gyengébb" a szervezete és a nemzőképessége.

Mit jelez a mutató- és a gyűrűsujj hossza?

"A British Journal of Psychology-ban megjelent tanulmány szerint a „nőies” hormonszintek miatt a kutatók kisebb eséllyel nemzenek gyermeket. A felmérés szintén érdekes eredménye, hogy az elnőiesedett kutatók rokonságában az átlagnál nagyobb arányban fordulnak elő diszlexiások (olvasási zavarban szenvedők). A betegség kialakulása részben a magas ösztrogénszinttel áll kapcsolatban."

A feminim, tudós-típusú férfiak általában nem örvendenek kimagasló népszerűségnek a másik nem körében, ahogyan a túl izmos/testépítő alkatú, vagy agresszív férfiak sem.

Az ígért tanulmány még részletekbe menőbben feszegeti az arcpreferencia kérdését.

Does Masculinity Matter? The Contribution of Masculine Face Shape to Male Attractiveness in Humans

Összegezve

Jelen cikk eredetileg egy férfiakról szóló kutatással nyitott, majd a nemek egymáshoz való viszonyát tekintettük át az eltérő szaporodási stratégiák, genetikai érdekellentétek és génelmélet függvényében.

Muszáj volt kitérni a női ízlésre annak megértése miatt, hogy a férfiak nem csak egymással kénytelenek versengeni, hanem a számukra hasznos "alfaság" elérése a nők részéről is bizonyos ellenállásba ütközik. Végső kérdésként maradt fenn a dominancia, agresszió és kedvesség hatása, melyekről már eddig is szó esett. 

Mint láttuk, a dominancia meghatározása közel sem egyértelmű, valamelyest hatással van mindkét nemre, emellett az eltérő érdekek miatt mind a nők, mind a férfiak többsége "óvatos".

A szociális és párkapcsolati dominancia nehezen megfogható voltának ellenére készült néhány felmérés arról is, miként és mennyire lehet a kedvesség és önzetlenség a nők számára vonzó.

Dominance, prosocial orientation, and female preferences: Do nice guys really finish last?

Nem mindenütt sikerült egyértelmű összefüggést kimutatni a férfiak vélt vagy valós dominanciájával, sőt- volt olyan vizsgálat, amelyben egyenesen a "kedves és önzetlen viselkedés" győzött.

Altruism Makes Men More Attractive to Women, Study Finds

Annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy a párválasztási stratégiák bonyolultabbak, mint hinnénk...

a szöveget megalkotta: Kalechtor  2014.11.09. 23:09
most jön a java: 345 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nokesferfiak001.blog.hu/api/trackback/id/tr286882285

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kalechtor 2015.05.31. 23:20:52

@ogyebogye: "Akkor meg mi ez a baromság, hogy a saját gyereke nevelését fel akarja számolni, mint "áldozathozatal" a férfinek?"

Hát a férfi meg a saját gyereke részbeni eltartásáért vár szexet. Ahelyett, hogy orgazmushoz akarná juttatni a nőt. WTF??? :)

"hanem a pinával való zsarnokoskodás van, amit még mind a mai napig büntetlenül lehet csinálni."

Ahogy az orgazmussal való zsarnokoskodást sem, amit akkor tesznek a férfiak, ha ők az erősebbek és két perc alatt befejezhetik. Mindjárt másabb lehetne a helyzet, ha az ilyen kapcsolatokban egy apró kis sokkolót lehetne a bőrük alá ültetni (vicc!!! valakinek volt már itt hasonló ötlete) amit az asszony irányítana és szex közben kedvére mozgathatná vele a férjét. ;)

"Hát bazz, de az tudott neki egzisztenciát biztosítani"

Nem biztosított, csak részt vállalt a saját gyereke felnevelésében.
Az egzisztencia névleg volt a férfié, valójában ketten teremtették meg a nővel. De megint kitérsz, nem ez volt a téma.

"Kérdés, akkor miért vannak egyáltalán jogaik?"

Az a kérdés, azoknak a férfiaknak miért vannak, akik még a saját ösztöneiken se tudnak uralkodni. ;) Milyen szint is az? Haszonjószág, ilyesmi? ;)

"Csakhogy, a férfi MINDIG olyant kap, aki csak "jobb híján" kategória, mivel nem ő van választó helyzetben."

Ez nem kifogás- monogámia esetén ugyanis a választás kölcsönös. A nők sem egy másik feleség mellé állnak be, hárembe. Tehát mindenkinek "érdemei szerint jut társ", ennyi. ;)

"A mesében. Azok mind eltartják a nőjüket, meg udvarolnak, meg mindenféle szemétséget lenyelnek, aminek te már a töredékét is büntetőjogi kategóriának minősítenéd, ha veled akarnák megetetni."

Nahát, ezek kapnak szexet?
Akkor mégse a rosszfiúkra buknak a nők? :D

Én nem nagyon minősítek a saját életemben büntetőjogi kategóriának semmit. Szerencsére még nem voltam rákényszerülve. (arra se, hogy én kövessek el ilyesmit, mert csak így oldhatom meg a problémáimat)

Egyébként nem figyeltél. Statisztika, hogy kb. ugyanannyi a hűtlen nő és a hűtlen férfi. A szeretőket ráadásul el sem tartják a férfiak.

Elmondom, hogyan lehetséges ez.
A kapcsolatok elején még van szex, ám később a férj elkényelmesedik, kötelességként várja el, nem akarja már kielégíteni a nőt, elhízik, ellustul. Ekkor a nő értelemszerűen nem élvezi és inkább lemond róla. Képbe jön a szerető, akiért pedálozni kell- mire a férfi hirtelen jól ápolt lesz, lefogy, odateszi magát, udvarol, teszi a szépet. De a szeretőt _nem tartja el_ (a feleséget igen- még sincs szex, mert az nem az eltartástól függ)

"Milyen hülyeség már az, hogy a férjjel való szex nemi erőszak? Ezen elgondolkodtál már? A nemi erőszak a szex szinonimája ma már? De akkor miért büntetik? ;)"

Nem, a férjjel való szex nem nemi erőszak HA a feleség is akarja. :) Ez az egyetlen szempont- nem az, hogy férj, vagy nem férj. Semmi nem nemi erőszak, amit a nő is akar. És minden az, amit nem akar.

Egyébként, milyen hülyeség az, hogy a saját gyerekének fizetett gyerektartás, vagyon a férfi kirablása? :O Ezen elgondolkoztál már? A saját gyerek eltartása ma már a rablás szinonímája lett? :D

"Ha nem lennének férfiak, akkor a nők aszexuálisak lennének, nem nagyon abajgatnák egymást."

Ez biztos.
Emiatt alakult ki a férfi, mint "szexuális tárgy". :) (vicc!)

"A férfiak viszont elbuzulnának, mert a férfiak szexualizálnak mindig mindent. A börtönökben is a férfi rabok erőszakolják meg egymást, hiába heterok, a női rabok viszont nem erőszakolják meg egymást."

Nagy bölcsesség. Emiatt kellene egymással megoldanotok, ahogyan az állatvilágban is. Ott se mennek rá a hímek a nőstényekre, hanem a párzási időszakon kívül egymással párzanak. De sok fajnál azon belül is többet szexelnek egymással, mint a nőstényekkel. Látod, ez evolúciósan marha hasznos fogás lehetett, mert gátolta az elszabadult, túlnépesedésre hajtó férfistratégiát. :D

"Me nem tudtok dugni. Tanuljatok meg. A passzívság hátránya, hogy nem lesz jó a szex."

Átlagban írtam, nekem nincs ilyesfajta problémám.
No, ti meg tanuljatok meg uralkodni a kangörcsötökön, ilyen egyszerű ez! :)

A szexuális ösztönnek való kiszolgáltatottság hátránya, hogy nincs folyton szex, amikor akarjátok. Ennyi. :)

"Ha nem házasodik, akkor alap, hogy nem, és nem is fizet egy fityinget se."

Attól függ, hogy szeretni fogod-e a gyereked, hogy a feleséged-e a nő. Nafene. Jobb körökben szerencsére nem így megy. :)

"Én pöcsfaló petesejtet akarok. :)"

Érdekes elképzelés.... de akkor hamar elfogyna. :D

Kalechtor 2015.05.31. 23:22:37

@ogyebogye: "Egyébként mivel magyarázod, hogy nemi erőszak esetén a legnagyobb a valószínűsége az ún. spontán peteérésnek, amivel magyarázzák, a megerőszakolt nők miért esnek gyakran teherbe?"

Valamivel kevered.
Nemi erőszak esetén pusztán a nők maximum 10%-a élvez el. Ez igen silány, ahhoz képest, hogy ha a férfiakat erőszakolnák meg a nők, azok közel 100%-a élne át orgazmust. :D

A spontán peteérés aránya intenzív orgazmusnál a legnagyobb. A nemi erőszakhoz ennek semmi köze.

De! Ha lenne se építhetünk ösztönökre társadalmat, jogrendet.
Vagy ha nektek kedvező ösztön, jöhet, ha kedvezőtlen, tűnjön el a süllyesztőben? ;)

"Ez mégiscsak azt jelenti, hogy bármennyi a rinya a női kontroll igényéről, egy nőnek leginkább a "suprise sex" az, ami a legnagyobb izgalmat jelenti, és arra készteti ösztönileg, hogy attól a férfitől termékenyüljön meg, aki képes volt kivenni a kezéből a kontrollt."

Ez mindennek ellentmondana, ami természetes. De lásd fentebb. ;) Nem tudom, hol olvastad ezt a hülyeséget, de jeleztem, hogy max pár %-nyi nő élvez el olyankor.

"Sokra mentek vele, ha nem kellenek a nőknek. Viszont, régen az ilyeneknek is lehetett asszonyuk, ha összekapirgáltak (vagy a családjuk) egy kis vagyont, földet."

Azt írtam, csajozhatnak. :)

ogyebogye 2015.06.01. 12:44:56

@Kalechtor:
"A spontán peteérés aránya intenzív orgazmusnál a legnagyobb. A nemi erőszakhoz ennek semmi köze."

De ha a nemi erőszaknál a nők nagyobb aránnyal esnek teherbe, mint beleegyezéses szex esetén, akkor ez azt jelenti, hogy ilyenkor intenzívebb orgazmust élnek át.
Az orgazmust lehet színlelni, lehazudni is, de a spontán peteérést, és a teherbeesést nem. :)

Másrészt, ez egyben meg is magyarázza, miért NEM kell törekedni arra, hogy egy nő intenzív orgazmust éljen át szex közben. Mert akkor csak nagyobb az esélye, hogy "baleset" történik, és teherbe esik soron kívül.

"De! Ha lenne se építhetünk ösztönökre társadalmat, jogrendet."

De a női ösztönre épített rendszer az persze okés.

"Vagy ha nektek kedvező ösztön, jöhet, ha kedvezőtlen, tűnjön el a süllyesztőben? ;)"

Igen. Vagy, ami igazságosabb: mindkét fél ösztöneit korlátozni kell.

"Nem tudom, hol olvastad ezt a hülyeséget, de jeleztem, hogy max pár %-nyi nő élvez el olyankor."

Mondom, kamukamu. Egy nő akkor élvez, ha fizetnek neki, hogy kamuzza be. A nemi erőszaknál nem fizetnek, ezért akkor nem csinálja ingyen. :)

"Azt írtam, csajozhatnak. :)"

Régen sem volt tilos. Ezek meg ma se tudnak csajozni, pont azért, mert a férfiak közötti csoporthierarchia aljára kerülnek a gyengeségük miatt. De ezt már átrágtuk párszor.

ogyebogye 2015.06.01. 12:44:59

@Kalechtor:
"Hát a férfi meg a saját gyereke részbeni eltartásáért vár szexet."

De a férfit nem tartják el a gyereknevelésért. Akkor? Hol itt az összefüggés?
Szexet meg mindenképp elvár, mert a nőnek semmi más haszna nincs, ha már nem tart el, minthogy lehet vele szexelni. Egyáltalán, ezért él vele együtt a férfi, hogy mindig rendelkezésre álljon a pina, nem pedig viccből, vagy hogy a nőnek kényelmesebb élete lehessen. Ez csak a rárakódó társadalmi hátrány, amit ideje lenne végre megszüntetni, hogy a nők is saját lábukra állhassanak, és egyenrangúak lehessenek a férfiakkal.

"Ahelyett, hogy orgazmushoz akarná juttatni a nőt. WTF??? :)"

Miért akarná? Ellenérdekelt benne a spontán peteérés veszélye miatt. Éppúgy, mint eleve a pinába élvezésben is ellenérdekelt. Ezért terjedt el az, hogy manapság már dugják ezek a macsók mindenhová, csak épp oda nem. :D

"Ahogy az orgazmussal való zsarnokoskodást sem, amit akkor tesznek a férfiak, ha ők az erősebbek és két perc alatt befejezhetik."

Egyáltalán honnan jött ez a jogosultságérzet, hogy a nőnek jár az orgazmus? Nem jár. Éppúgy, mint a férfinek sem. Ennyi. Az meg, hogy a férfinek gyakrabban van, (de egyébként silányabb) egyszerű biológiai okokra vezethető vissza. A férfi orgazmusnak van szerepe a fajfennmaradás, megtermékenyítés szempontjából, a nőinek viszont nincs.

"egy apró kis sokkolót lehetne a bőrük alá ültetni (vicc!!! valakinek volt már itt hasonló ötlete) amit az asszony irányítana és szex közben kedvére mozgathatná vele a férjét. ;)"

Biztos lehetne ilyen gumiférfit csinálni. Guminő is van.

ogyebogye 2015.06.01. 12:45:02

@Kalechtor:
" Statisztika, hogy kb. ugyanannyi a hűtlen nő és a hűtlen férfi. A szeretőket ráadásul el sem tartják a férfiak."

És akkor? Egyrészt a szeretőket is szokták anyagilag támogatni, a nők meg a családon belül sem tartják el a férfit.
Tehát?

"A kapcsolatok elején még van szex, ám később a férj elkényelmesedik"

Aha, a férj. Értem. Ne is folytasd. Az persze nem is lehet, hogy a nő kényelmesedik el, vagy elhízik, vagy teherbe esik, és ettől már annyira nyeregben érzi magát, hogy úgy gondolja, a kanállatnak többé nem jár a szex, mert nekem sincs rá igényem, neki meg az a dolga, hogy eltartson gyerekestől. Aztán, apjuk meglép a szeretőjével, tartásdíjat se fizet, le se szarja az elpofátlanodott asszonkát, az meg fel van háborodva, hogy milyen szemetek ezek a férfiak. :) De önvizsgálatot azt nem tart, hogy ő esetleg hol is ronthatta el a dolgot.

"Képbe jön a szerető, akiért pedálozni kell- mire a férfi hirtelen jól ápolt lesz, lefogy, odateszi magát, udvarol, teszi a szépet. De a szeretőt _nem tartja el_ (a feleséget igen- még sincs szex, mert az nem az eltartástól függ)"

Na látod. Akkor a feleséget se kelljen, ha értéktelenné vált, akkor méltatlan az eltartásra, ki kell dobni.
Ez a férj jól ápolt, sportos lett, is ismerős sztori: erre megy rá a "dadbod" kampány, hogy a férfiak, főleg ha már feleségük van, ne sportoljanak, meg nézzenek ki jól, mert az asszonka félti a helyzetét, hogy majd másnak is megtetszik az apjok, aztán ő dobva lesz.

"Nem, a férjjel való szex nem nemi erőszak HA a feleség is akarja. :)"

Ha feleségül ment hozzá, azzal egy életre szóló, írásos beleegyezését adta. :) Akkor? Utólag milyen jogon is akarná megszegni a szerződést? Akkor, ha megszegte, repüljön onnét a gyerekei nélkül.

"Ez az egyetlen szempont- nem az, hogy férj, vagy nem férj."

Akkor mi értelme van a férj pozíciónak? Legyen kin élősködni?

"Semmi nem nemi erőszak, amit a nő is akar. És minden az, amit nem akar."

Miért is nem a férfi van ebben a mondatban? Miért vannak többletjogai a nőnek, amikor nem ő dolgozott meg azért, hogy legyen szex, kapcsolat, család?

"Egyébként, milyen hülyeség az, hogy a saját gyerekének fizetett gyerektartás, vagyon a férfi kirablása?"

Milyen hülyeség az, hogy ilyen "tartás" egyáltalán létezik. A nő az önállótlan gyerek, akit el kell tartani? Ha igen, akkor milyen jogon pofázhat bele a férfiak dolgába, miért nincs alárendelve annak, aki felelősséggel tartozik érte?

"Nagy bölcsesség. Emiatt kellene egymással megoldanotok, ahogyan az állatvilágban is."

És, akkor a nőket irtsuk ki, mert azoknak semmi hasznuk nincs, csak sokba kerül az eltartásuk társadalmi szinten?

ogyebogye 2015.06.01. 12:45:05

@Kalechtor:
"Nem biztosított, csak részt vállalt a saját gyereke felnevelésében."

Na látod. Tehát, beismered, hogy az egzisztencia biztosítása legalább olyan részvállalás a gyereknevelésben, mint amikor anyuci 0-24-ben vigyáz rá. Tehát, a gyereknevelés anyagi hátterének a biztosításával a saját részét a férfi letudta. Akkor? Mi ez a feminista picsogás, hogy a férfiak nem vesznek részt a gyereknevelésben?

"Az egzisztencia névleg volt a férfié, valójában ketten teremtették meg a nővel."

Lópikulát. A nők ma is lényegesen kevesebbet hoznak a konyhára, mint amennyit visznek. A saját jövedelmüket gyakran magukra költik, amíg a férfiakét "közösnek" veszik, és abból etetik a gyerekeket.
Pedig fordítva kéne ennek lenni.

"Az a kérdés, azoknak a férfiaknak miért vannak, akik még a saját ösztöneiken se tudnak uralkodni. ;) "

Azoknak nincsenek is, azokat le szokták sittelni. :)

"Ez nem kifogás- monogámia esetén ugyanis a választás kölcsönös."

Hát hogyne lenne. Ha neked is csak olyan férfiak állnának rendelkezésre, akik nem tetszenek annyira, a szépfiúk meg szarnának a fejedre, akkor te sem érzékelnéd "kölcsönös" választásnak, ha csak egy olyan férfi választ téged, aki neked nem a legjobb, és még neked kell eltartatni is gyerekestől. Akkor te is úgy gondolkodnál, hogy forduljanak fel ezek, kell a fenének férfi. :)

"Tehát mindenkinek "érdemei szerint jut társ", ennyi. ;)"

Ezt ugye cáfolja az, hogy a nő van választó helyzetben, és a nőnek nem kell fizetnie a szexért szépfiúval sem.

"Nahát, ezek kapnak szexet?
Akkor mégse a rosszfiúkra buknak a nők? :D"

Hát dehogynem. Éppen azt mondom, hogy a rosszfiúkra buknak. És, azoknak érdemes egyáltalán nőzni, mert azok tudják már csak a mai "jogaiktól" eltelt, elkurvult, követelőző nőket a helyükre parancsolni.
És, a nők ezt szeretik, bármennyire is tiltakoznak ellene. Ezért mennek az értelmiségi, jó családból származó, jól kereső nők hozzá sittesekhez, nemi erőszakolókhoz, feleségverőkhöz. Mert csak ezekre tudnak felnézni, ezek tudják kivenni a kezükből az irányítás lehetőségét, a "domesztikált" kultúrférfi, aki szintén tanult, dolgozik, ma már nem érték, mert a nők is tudják ugyanezt, így ez a képesség nem jelent számukra semmi pluszt, amitől férfinek látnák.

Kalechtor 2015.06.01. 12:46:27

@ogyebogye: "De ha a nemi erőszaknál a nők nagyobb aránnyal esnek teherbe, mint beleegyezéses szex esetén"

De nem esnek.
Honnan vetted ezt a butaságot? :)

HA igaz lenne- akkor is ott egy halom módszertani hiba.
Lehet, hogy a férfiak azokat erőszakolják meg, akiknek épp peteérésük van- mivel megérzik ezt rajtuk valahogy. Lehet, hogy a megerőszakolt nő (és a nemi erőszakoló) nem védekezik- mivel a nő nem számít rá, az erőszakolót meg nem érdekli.

Tehát egyáltalán nem _lenne_ biztos, hogy orgazmus, spontán peteérés az ok.

"Másrészt, ez egyben meg is magyarázza, miért NEM kell törekedni arra, hogy egy nő intenzív orgazmust éljen át szex közben."

OK, nem kell törekedni rá.
Csak akkor nem szexel, vagy nem veled. ;) Amit te írsz, arra az a megoldás, hogy védekezel. Vagy az, hogy a férfinek ne legyen szex közben orgazmusa. Csinálja kézzel, nyelvvel. ;)

"Vagy, ami igazságosabb: mindkét fél ösztöneit korlátozni kell."

Korlátozva vannak. :)
A nők számára sincs kirendelve 10 db szexi, fiatal fiúescort, ingyen.

"Egy nő akkor élvez, ha fizetnek neki, hogy kamuzza be. A nemi erőszaknál nem fizetnek, ezért akkor nem csinálja ingyen. :)"

Ezt nem tudom értelmezni se.
Egy nő akkor élvez leginkább, ha a partner külsőleg vonzó és szimmetrikus- ezt mérték is. :)

"Ezek meg ma se tudnak csajozni, pont azért, mert a férfiak közötti csoporthierarchia aljára kerülnek a gyengeségük miatt. De ezt már átrágtuk párszor."

Nem, ezzel csak önigazolsz. Azt rágtuk át, hogy tudnak- emlékszel, emiatt utálják őket a kigyúrt fószerek. ;)

"De a férfit nem tartják el a gyereknevelésért. Akkor? Hol itt az összefüggés?
Szexet meg mindenképp elvár, mert a nőnek semmi más haszna nincs, ha már nem tart el, minthogy lehet vele szexelni."

Hát ezért szaporodjatok egyedül. :)

Gyereknevelésért a nőket se tartják el. Annyira meg a férfiakat is- hogy a nő egy picit többet keres. Ha az neked eltartás. ;)

"Egyáltalán, ezért él vele együtt a férfi, hogy mindig rendelkezésre álljon a pina, nem pedig viccből, vagy hogy a nőnek kényelmesebb élete lehessen."

Ezért ne éljen (élősködjön) csak, boldoguljon ahogy tud. Vegyen műméhet, nevelje a gyerekeit, legfeljebb kérjen pár ezer gyerektartást.

Mellesleg egy nő miért éljen egy férfival, ha az még jó szexet se ad- és apának se alkalmas? Mindegy, ha más nőkkel él, vagy egyedül, nemde? A mai világban már ennyit tudtok adni. Lakásom, autóm, karrierem, pénzem van. Sőt, szexet is kapok. Ha emberileg nem érnétek semmit, illetve nem lennétek alkalmasak apának, ugyan miért érné meg?

"a nők is saját lábukra állhassanak, és egyenrangúak lehessenek a férfiakkal"

A nők rég a saját lábukra álltak.
Magadtól miért is nem vársz ilyesmit? Te valami alsóbbrendű életforma vagy? ;)

"Miért akarná? Ellenérdekelt benne a spontán peteérés veszélye miatt. Éppúgy, mint eleve a pinába élvezésben is ellenérdekelt. Ezért terjedt el az, hogy manapság már dugják ezek a macsók mindenhová, csak épp oda nem. :D"

Helyes, legalább kipusztulnak, az erre hajlamosító génjeikkel együtt. Dugdossák egymásnak, ne a csajokat akarják fiúsítani. ;)

"Egyáltalán honnan jött ez a jogosultságérzet, hogy a nőnek jár az orgazmus? Nem jár. Éppúgy, mint a férfinek sem."

Ebben már egyetértünk!
És a szex sem jár senkinek alanyi jogon. Oda leginkább az orgazmus a "belépő". ;)

"A férfi orgazmusnak van szerepe a fajfennmaradás, megtermékenyítés szempontjából, a nőinek viszont nincs."

Hogyne lenne. Növeli a teherbeesés esélyét.
Te is írtad.

"Biztos lehetne ilyen gumiférfit csinálni. Guminő is van."

Stimmt. Ezért is javallott, hogy aki nem élvezhető kategória, vegyen magának guminőt. Vonatkoztasd a férfiakra is, amiket a nőkről írtál. Nincs tiltva, hogy kielégítsétek magatokat. Nem muszáj szexelnetek velünk. ;)

"Tehát, a gyereknevelés anyagi hátterének a biztosításával a saját részét a férfi letudta. Akkor? Mi ez a feminista picsogás, hogy a férfiak nem vesznek részt a gyereknevelésben?"

Részvállalás- de a jó apaságot számomra nem ez jelenti.
Nem tartom jó mintának, ha a nő "csak" gyereket nevel- a férfi meg "csak" egzisztenciát épít. Legyen a nőnek is egzisztenciája, legyen a férfi is szülő.

"Pedig fordítva kéne ennek lenni."

Amit előtte írtál, abból egy szó sem igaz.
A férfiak magukra jóval többet költenek, nekik vannak drága hobbijaik, ők kapnak szórakoztató elektronikai cikkeket ajándékba- míg a nők munkaeszközöket. :D

Fordítva??? Ugyan miért is?
Bár én mondom, benne vagyok. Ha a férfi elvégez minden gyereknevelést, házimunkát, a nő meg egy picit többet keres (mint sok családban a férfi) + a férfi munkagépeket kap, a nő meg szórakoztató cikkeket, azzal mi járunk jobban. ;)

Aztán ebbe még az is belefér, hogy néhány %-nyi nő eltartsa a férfiakat, ahogy csupán néhány %-nyi férfi tartja el a nőket.

Kalechtor 2015.06.01. 12:47:08

@ogyebogye: "Ha neked is csak olyan férfiak állnának rendelkezésre, akik nem tetszenek annyira, a szépfiúk meg szarnának a fejedre, akkor te sem érzékelnéd "kölcsönös" választásnak, ha csak egy olyan férfi választ téged, aki neked nem a legjobb, és még neked kell eltartatni is gyerekestől."

Szerintem akkor se nyafognék, meg hisztiznék, hanem vagy lemondanék róla, vagy megpróbálnám kihozni a helyzetből a maximumot. :) Egyébként- már miért kellene gyerekestől eltartanom? A férfiak se tartják el a nőket, soha nem is tették. Hány olyan családról tudsz, ahol a nő htb, a férfi meg több százezret keres?

Amennyivel többet keres az átlagférfi, kb annyival itt is sokunk többet keres a partnerénél. Akkor most mi férfiakat tartunk el? Soha eszembe se jutott ilyen hülyén értelmezni... :)

"Ezt ugye cáfolja az, hogy a nő van választó helyzetben, és a nőnek nem kell fizetnie a szexért szépfiúval sem."

Nektek se kell.
Vagy tőletek tán pénzt kérnek a szépfiúk? :)

"És, a nők ezt szeretik, bármennyire is tiltakoznak ellene."

Nem, ilyen te vagy- és frusztrál, hogy mégse akar senki jól rácsapni a fenekedre. ;)

"hogy úgy gondolja, a kanállatnak többé nem jár a szex"

A szex nem "jár"- azt élvezik. Vagy nem. ;)
Egyébként meg miért az a probléma, hogy a nő hízik meg, hanyagolja el magát- ha a férfi még _úgy is_ akar szexet?

Ezek szerint csak a férfiaknak kellene csinosnak, vonzónak maradniuk- a nőknél ez nem számít, ha még az elhanyagoltság ellenére is a férfiak akarnak jobban szexelni velük. ;)

"Tehát?"

Megint másról beszélsz.
Arról volt szó, hogy ez is cáfolja az "alfahímelméletet".

"Na látod. Akkor a feleséget se kelljen, ha értéktelenné vált, akkor méltatlan az eltartásra, ki kell dobni."

De hisz a férfiak többsége nem tartja el a nőket.
Szex meg akkor van, ha a nő is élvezi. Mi a gondod?

Kidobni a nőt a saját lakásából, amit nehéz munkával szerzett magának? Hogy gondoltad te ezt? :)

Vagy úgy véled, pl az én lakásom automatice egy férfit illetne, aki nem dolgozott meg érte? ;)

"Ez a férj jól ápolt, sportos lett, is ismerős sztori: erre megy rá a "dadbod" kampány"

Ez csak a rad. feministák kampányához hasonló- az ilyen férfiak vigasztalni akarják magukat és rá akarják kényszeríteni a nőkre, hogy fogadják el a testüket. ;)

"Ha feleségül ment hozzá, azzal egy életre szóló, írásos beleegyezését adta. :) Akkor?"

Dehogy adta. :)
A férj meg írásos beleegyezését adta, hogy rabszolga lesz? Hm...

Mondom, a házasság soha nem arról szól, hogy bármikor, bárhogyan rendelkezhet a másik a testeddel. Gondolj bele, milyen tág fogalom ez. Tegyük fel, ha az asszonyka megmérgezne egyszer dühében, mondhatná, hogy te írásosan belementél, hogy rendelkezzen a testedről. Ő nem tett mást, csak élt e jogával. :)

Vagy eladna rabszolgának... ez már nem tetszene, mi? ;)

"Utólag milyen jogon is akarná megszegni a szerződést? Akkor, ha megszegte, repüljön onnét a gyerekei nélkül."

Honnét? A lakásából? Jól értem, hogy ha épp nincs kedvem a szexhez, költözzek ki a lakásomból? No, hát a férjeknek talán ezért kell kiköltözniük, ha megszegik, hogy "boldoggá tegyék" (orgazmushoz juttassák) a nőket. :D

"Akkor mi értelme van a férj pozíciónak?"

Nem tudom, felőlem akár semmi.
Ti tudjátok, miért akartok a nőknél nagyobb arányban házasságot.
Én rég mondtam, hogy szerződés, adás-vétel alapon _nem működik_. :) A szex kizárólag élvezet-alapon megy zökkenőmentesen, a jó apaság sem papír kérdése.

"A nő az önállótlan gyerek, akit el kell tartani?"

Miért?
Az a nő tartása, ha a férfi FÉLIG eltartja a gyerekét?

Írtam, csak talán nem olvastad, hogy ha szülnél nekem pár szöszi gyereket, én is fizetnék havi húszat. Tarthatnád belőle magad, meg az utódaimat. Gondolod, nem kellene mellette dolgoznod? ;)

"Ha igen, akkor milyen jogon pofázhat bele a férfiak dolgába"

Na. Ti is akkor pofázhatnátok bele a nők gyerekvállalásába, ha megtanultok szülni. Bár akkor meg azért nem.

Néha mintha értelmi fogyatékos lennél. Ezúttal komolyan írom és nem sértegetni akarlak.

Olvasd vissza, miről volt szó. Olyan kettős mércéid vannak, hogy gyanúm szerint egyetlen célod volt megutáltatni magad a nőkkel, hogy valahogyan anélkül tudd _biztosan_ elkerülni a velük való szexet, hogy szembe kelljen nézned azzal, hogy ... nem is tudom, hogy írjam, képtelen vagy szexuálisan vonzódni hozzájuk? :)

Pl mi a véleményed a női nemi szervről, a klasszikus szexről?
A férfiak jelentős része puncimániás. Nincs ezzel gond, egy egészséges szexualitású nő meg farokmániás lesz. Szerintem a farok egy nagyon kellemes valami.

Kalechtor 2015.06.01. 13:03:12

@ogyebogye: Ne kerülgessük a forró kását- egyszer szembe kell nézned a motivációiddal. ;)
Tárgyilagosan kérdezem, szellemileg érdekel, én aztán semmit nem akarok tőled. A pszichéd viszont érdekes képet mutat.

Passzolhatod is a választ, azzal, hogy semmi közöm a dolgaidhoz- de a játszmázást nem szeretem és közeget se szeretnék szolgáltatni hozzá. Az építő jellegű vita meg veled kizárt. :)

A jelenség nem ismeretlen a pszichológia történetében.
Sok olyan férfi fantáziál túlzott libidóról és nemi erőszakról, aki nem "tud" vonzódni a nőkhöz/nem a nőkhöz tud vonzódni. Nézz a tükörbe és _magadnak_ valld be, ha nálad is ez a helyzet; ne nekem.

Én csak egy egyszerű kérdést tettem fel. :)

A másik gyanúm az egzisztenciális problémák (van egyáltalán munkád, munkahelyed, vagy otthon vagy? esetleg egészségügyi problémák miatt nem tudsz dolgozni?- ezt is csak kérdezem, talán még segítenék is, ha tudok)- ami miatt a nők "felső pár %-át" irigyled, elfeledkezve, hogy ők is búsásan megfizetik az árát az eltartásuknak.
Egy átlagos nővel a te mentalitásoddal szerintem nagyon nem lenne kedved cserélni.

Másfajtával meg akkor se tudnál, ha a férfiak tényleg eltartanák a "szubmisszív" nőket, mert talán nem vagy jó dominánsnak, de hogy szubmisszívnek se, az hétszentség. :)

"És, akkor a nőket irtsuk ki"

Miért kellene bárkit is kiirtani? Mindenki éljen, ahogy tud, tartsa el magát.
A sok feleségén élősködő herét se akarja kiirtani senki. TI akarjátok egymást.

A nőstények minden fajnál megférnek tőletek, holott a hímek sok fajnál csak az erőforrásokat fogyasztják- de nem jók semmire. ;)

Kalechtor 2015.06.01. 13:11:20

@ogyebogye: Hogy játszmázás helyett megmaradjunk a vita tárgyánál- beleegyezéses szexnél az emberek tudatosan védekeznek, nemi erőszaknál ez ritkábban áll fenn.

Tehát ha(!) igaz lenne (de nem igaz), amit írsz (hogy a nők ilyenkor esnek teherbe nagyobb eséllyel) az statisztikailag abból is következhetne, hogy hirtelen helyzetben nincs lehetősége védekezni, máskor azonban tudatosan megteszi.

_Nincs_ köze az orgazmushoz.

Nemi erőszak közben a legdurvább statok szerint is a nők maximum 10%-a élvez el.

A nemi erőszak fantáziáknak meg fontos összetevője a _tudatos kontroll_, az események irányításának lehetősége. Még azok is undorodtak az _igazi_ nemi erőszak jelenetektől, akik a _megjátszottakat_ élvezték.

Ha te élvezed a megerőszakolós fantáziákat (hogy téged erőszakoljon meg valaki), bizonyára te is így vagy vele. Ha mégsem, inkább vagy mazochista, mint szubmisszív.

Nico3 2015.06.01. 15:35:42

@Kalechtor: Tanulságos a kis barátod. Ezzel a hozzáállással tényleg elérhető, hogy még az a nő is megundorodjon a szextől, aki eredetileg szerette volna. Biztonságban érezheti magát. :)))

Nico3 2015.06.01. 16:19:50

@Kalechtor: "Egyébként, milyen hülyeség az, hogy a saját gyerekének fizetett gyerektartás, vagyon a férfi kirablása?"

Milyen hülyeség az, hogy ilyen "tartás" egyáltalán létezik. A nő az önállótlan gyerek, akit el kell tartani? Ha igen, akkor milyen jogon pofázhat bele a férfiak dolgába, miért nincs alárendelve annak, aki felelősséggel tartozik érte?"
Figyeled, hogy csúsztat? Ugyanezt írta a szexről. Akkor végül is beismerte, hogy a férfi ösztönlény, akit gyámság alá kellene helyezni, mert az ösztönei irányítják, nem tud felelősséget vállalni értük.

""Milyen hülyeség már az, hogy a férjjel való szex nemi erőszak? Ezen elgondolkodtál már? A nemi erőszak a szex szinonimája ma már?"

"Egyébként, milyen hülyeség az, hogy a saját gyerekének fizetett gyerektartás, vagyon a férfi kirablása? :O Ezen elgondolkoztál már? A saját gyerek eltartása ma már a rablás szinonímája lett?"
Itt az előzmény. :)))

Nekem egyértelmű, hogy ha szerinte a férfi egy kiszolgáltatott ösztönlény, akinek kegyelemből vagy kötelességből kell szexet adni és nem képes egyenrangú szexpartnerré válni, megint magára mondott ítéletet szegény. :'(

A nő eltartásáról meg senki nem beszélt, azt ő képzeli bele. A gyerektartás soha nem erről szólt. Én is fizetnék gyerektartást, ha úgy adódna, mégse követelnék szexet vagy orgazmusokat. Mi köze annak ahhoz, hogy milyen érzelmek fűznek a gyerekemhez? :O

"A jelenség nem ismeretlen a pszichológia történetében.
Sok olyan férfi fantáziál túlzott libidóról és nemi erőszakról, aki nem "tud" vonzódni a nőkhöz/nem a nőkhöz tud vonzódni."
És sokan tényleg nemi erőszakolóvá válnak.
Az erőszakolók tekintélyes százalékának nincs orgazmusa. A nők elleni düh hajtja őket. A nőt akarják megbüntetni, őt hibáztatják azért, mert impotensek vagy melegek. Ez se újdonság ám, az aktív férfi mindig a passzív nőt hibáztatta, azért is, ha túlságosan vonzódott hozzá, azért is, ha nem tudott hozzá vonzódni. Mi ez, ha nem a férfiak gyermeki szintre süllyedése, a felelősségvállalás hárítása?

Kalechtor 2015.06.01. 16:36:03

@Nico3: Érdekes ez a szakasz, direkt kihangsúlyoztam, hogy "a saját gyerekének fizetett gyerektartás".

Teljesen másra válaszolt. :)

Azt se veszi észre, hogy ő akar folyamatosan beleszólni a nők életébe- nem azok az övébe. Ha nem tévedek, egyetlen nő sem kényszerített gyerektartás-fizetést, apaságot rá.

Amit írt, azt meg egyszerűen lefordítva, a nőkre vonatkoztatva úgy is mondhatnánk, hogy a nő a férfi fölötti gyámságot érdemel azért, mert részben eltartja, neveli a közös gyerekeket.

Találtam még egy ellentmondásos pontot.

Szerinte a nők szeretetet kapnak a férfiaktól, mégse ő hozta fel az "emberi" vonatkozását a kapcsolatnak. Azt hozta fel, hogy a férfi csak a szexért van együtt a nővel (az szeretet? nafene), egyébként a nőket ki is lehetne irtani.

Bazzeg, egyetlen embertársam kiirtása se jutna eszembe, akkor se, ha nem ad orgazmusokat, vagy nem tart el. Éljen kedvére, én aztán megférek tőle. Sőt, akkor se, ha részben én tartom el az adómból. Inkább, mint fordítva. ;)

Ezt az eltartást hajtogatja folyton, amire vágyik valamiért és amit a nőkre vetít. De így csak önmagával vitatkozik. Szerintem a férfiak ne tartsák el a nőket, legyenek inkább szexuálisan vonzóak + jó apák. :) (persze valamiért ez sem felel meg neki)

Tőle függetlenül, sokféle pszichés verzió lehetséges ilyenkor.
Pl egészen adja magát, hogy a férfi nem is a punci, hanem a farokhiánytól szenved (a nőfüggő típust elég könnyen felismerem- és az nagyon nem ilyen)- ám ettől tudatosan frusztrált, elfojtja, emiatt jönnek a nemi erőszak fantáziák. Ha megerőszakolná őt egy másik férfi, elkerülhetné a felvállalás felelősségét. Ám a férfiak galád módon azokat a szemét nőket akarják megerőszakolni, akik _nem érdemelnek ilyesmit, hiszen még örülni sem tudnak ennek_!!!

Következmény: a szemét nők gyűlölete. ;)
Az egyén nem a nőket irigyli más férfiaktól, hanem a férfiakat a nőktől.

De ez csak elmélet. :)

ogyebogye 2015.06.01. 19:58:58

@Kalechtor:
"De nem esnek.
Honnan vetted ezt a butaságot? :)"

De igen. Volt valahol erről cikk, vagy a tévében láttam.

"Lehet, hogy a férfiak azokat erőszakolják meg, akiknek épp peteérésük van- mivel megérzik ezt rajtuk valahogy. "

Ez simán lehet, de nem hiszem, hogy egy nemi erőszak esetén mérlegelnék, hogy kit és mikor.

"Lehet, hogy a megerőszakolt nő (és a nemi erőszakoló) nem védekezik- mivel a nő nem számít rá"

Ööö ez is tuti, de a spontán peteérésről volt szó.

"OK, nem kell törekedni rá.
Csak akkor nem szexel, vagy nem veled. ;)"

Velem amúgy sem, másrészt, honnét tudná előre?

"Amit te írsz, arra az a megoldás, hogy védekezel."

De nincs mivel, mert megtorpedózták a férfitablettát.

"Vagy az, hogy a férfinek ne legyen szex közben orgazmusa."

Az meg azért nem jó, mert állítólag maradhatnak a húgycsőben spermák, amik az előváladékkal bejutnak, és ugyanúgy teherbe lehet esni akkor is.

Az egyetlen biztonságos védekezés férfiként, ha olyan helyre nem dugod be, ahonnét 9 hónap múlva kijöhet valami. :)

"Csinálja kézzel, nyelvvel. ;)"

Ez már jobb ötlet, attól nem lehet teherbe esni, és, akkor a nő is élvezhet.

"Korlátozva vannak. :)"

Pölö? megbüntetnek, ha kihasználsz valakit, vagy a szexel zsarolsz, vagy előnyszerzésre használod a szexualitásodat?
Tudtommal ezekre nincs törvény.
Persze, a szex elvételére van. Azaz, ha megígéred, hogy fogsz dugni Józsival, ha kifesti a szobádat, akkor ha nem dugsz, azért téged nem lehet feljelenteni, ha viszont a Józsi utána elveszi a "jutalmát" akár tetszik akár nem, azért a Józsit már igen.
Akkor? Hol itt az egyenlő esélyek?

"A nők számára sincs kirendelve 10 db szexi, fiatal fiúescort, ingyen."

Miért, a férfiak számára ki van? Ráadásul, nekik még olyan nőket is el kell tartani, akivel már nem élnek együtt. Ez is egyenlőtlenség, akkor vagy a nőknek is kelljen, vagy a férfiaknak sem.

"Hát ezért szaporodjatok egyedül. :)

Gyereknevelésért a nőket se tartják el."

Hát ti is. És hogy ne tartanák el? Erről szól az egész szociális újraelosztó rendszer, meg a családjog. Nézzél bele.
Ez női meló, azt annyi. Férfit úgy sem tartotok el, tehát az meg felesleges, hogy önző módon csak a saját magatokra keressetek. Akkor tartsátok el a gyerekeiteket is, vagypedig ki kell tiltatni a munkahelyekről a nőket, mert így elfoglalják a helyet a férfiak elől, akik viszont (többnyire) eltartanák szívesen a családjukat.

ogyebogye 2015.06.01. 19:59:03

"Mellesleg egy nő miért éljen egy férfival, ha az még jó szexet se ad- és apának se alkalmas?"

A lóvéért szoktak. És, fordítva is lehetne, ha nem lennétek ilyen önzők.
Így hogy a fenébe legyen "jó apa" ha dolgoznia kell?

"Mindegy, ha más nőkkel él, vagy egyedül, nemde?"

Végülis. Más nőn legalább nem akarnátok tudnátok élősködni, mert az nem hagyná magát, meg a jogi háttér sincs meg hozzá.

"Lakásom, autóm, karrierem, pénzem van. Sőt, szexet is kapok. "

De a férfiak nem. Ezért nem olyan rossz a patriarchátus, hogy a nőktől, akik önzőek, viszont hatalommániásak, el kell venni annak a lehetőségét, hogy lakása autója karrierje legyen, akkor rászorul a férfire, és az pedig ezeknek a nyújtásáért cserébe kap szexet ;)
Vagypedig, kötelezni kell a nőket, hogy adjanak szexet a férfiaknak ellenszolgáltatás nélkül.

"És a szex sem jár senkinek alanyi jogon. Oda leginkább az orgazmus a "belépő". ;)"

Bakfitty. Szex nélkül nincs orgazmus. Azt meg, hogy a férfiak miért nem törekszenek arra, hogy oda bedugják, már tárgyaltuk.

Majd ha megszűnik a gyerektartás intézménye, akkor lesz orgazmus. Addig meg nektek coki. :)

Menjetek, tüntessetek a gyerektartás meg a kényszerapaság eltörléséért.

"Hogyne lenne. Növeli a teherbeesés esélyét. "

Hát pont ezért kell elkerülni. Az a férfinek nem érdeke.

"Legyen a nőnek is egzisztenciája, legyen a férfi is szülő."

De ebből csak annyi valósult meg, hogy most már a férfinek is gyerekeznie kell, de azért a törvények értelmében mégis neki kell eltartania a családját. Ettől már tényleg jobb volt az is, amikor a nők nem dolgozhattak, mert akkor legalább szükségük volt a férfire, és így visszavettek az arcukból.

"A férfiak magukra jóval többet költenek, nekik vannak drága hobbijaik, ők kapnak szórakoztató elektronikai cikkeket ajándékba- míg a nők munkaeszközöket. :D"

Me álmodban. A fogyasztások, vásárlások 80%-át a nők kezdeményezik. A férfiak papírdobozokban is elélnének egy jó klímájú, trópusi éghajlaton, nekik nem kellenek a fölösleges csecsebecsék.
Így aztán, vagy a férfi döntsön, mikor mit vehet a nő, vagy a nőnek kell a pénz 80%-át is megtermelnie, ahelyett, hogy irigykedik a férfire, ha az vesz magának egy új órát, vagy telefont.

"Ha a férfi elvégez minden gyereknevelést, házimunkát, a nő meg egy picit többet keres"

Mit picit többet? Annyit, amennyiből képes eltartani a családot. A férfit is, a gyerekeit is. A kasszát pedig többnyire a férfi kezelné, mert ugye, ő ér rá bevásárolni, meg ő tudja mi kell a gyereknek.

Ez a minimum. Nincs több ilyen sunyi félmegoldás, mint a munkába állásnál, hogy ugyanannyit kerestek, azt minek, amikor nektek a szexért sem kell fizetni, a gyerekeiteket se ti tartjátok el, meg a férfiakat se. Akkor? Mi a faszomnak annyi pénz egy nőnek, ha ennyire önző?

ogyebogye 2015.06.01. 19:59:10

@Kalechtor:
"Egyébként meg miért az a probléma, hogy a nő hízik meg, hanyagolja el magát- ha a férfi még _úgy is_ akar szexet?"

Miért akarná? Nem ilyen lovat vett, ha lehetne, lecserélné egy fiatalabbra, gyerektelenre.

"Ezek szerint csak a férfiaknak kellene csinosnak, vonzónak maradniuk"

Fölösleges lenne, mert a nők úgysem udvarolnak, nem visznek el nyaralni, nem hívnak vacsorázni, nem pénzelnek, nem tartanak el stb. Tehát, nincs rá motiváció. Nem válthatod egyéb haszonra sem a szépségedet, sem a szexualitásodat, mert a nők önzők. Így aztán, mivel haszonlesők is, majd megveszi őket valaki, aki nagyon akar dugni. De akkor nincs válogatás, fizetett érte, akkor házastársi kötelesség. Ha nem teljesíti, korbácsot neki .:)

"a nőknél ez nem számít, ha még az elhanyagoltság ellenére is a férfiak akarnak jobban szexelni velük. ;)"

Ez csak az miatt az egyenlőtlenség miatt van, hogy a nők zsarnokoskodhatnak a szexel.
Ezt kéne megszüntetni. Ha engedélyeznék a férfi választást, akkor a férfiak kizárólag a fiatal, termékeny nőket duggatnák, a vén szipirtyókat meg hagynák gyerekeket nevelni. ;)

"Kidobni a nőt a saját lakásából, amit nehéz munkával szerzett magának? Hogy gondoltad te ezt? :)"

Éppúgy, ahogy a férfit is ki szokták. Ha már a nőt is, az már nem tetszik? Ott már nem fontos a gyerek érdeke?

"A férj meg írásos beleegyezését adta, hogy rabszolga lesz?"

Miért kéne a férfinek rabszolgának lenni? A nőci két pofon után megtanulná, hogy ki az erősebb, és utána tisztelettel bánna a ház urával, nem lennének ilyen tévképzetei, hogy a rabszolgája, meg pénzkereső automata.
Látod, ezért kéne itt durvagyosran rendbe tenni a törvényeket, mert a férfiak valóban éltek a többlethatalmukkal évezredeken keresztül, a nők viszont visszaélnek vele. Tehát, a nő nem férfi, nem alkalmas arra, hogy az ő kezében legyen a hatalom, mert csak visszaélésre haszálja. Ennek csak az lesz a vége, mint a svédeknél, hogy már a nők 40%-át megerőszakolják, meg elverik, mert a férfiak nem tűrik tovább, hogy a csótány dirigáljon otthon. Persze, éppen ezt akarják a feministák, hiszen ők ebből élnek, ha a nőket verik, meg erőszakolják, akkor lehet erre lóvét kérni az államtól, meg az eu-s alapból.

ogyebogye 2015.06.01. 19:59:15

@Kalechtor:
"Jól értem, hogy ha épp nincs kedvem a szexhez, költözzek ki a lakásomból?"

Szerintem az volt a téma, hogy ha a nő nem akarja eltartani a saját gyerekeit, viszont dugni se akar, meg együtt élni se a férfivel, akkor költözzön el. Mindegy, hogy övé volt-e a lakás, a gyerek érdeke azt kívánja, hogy az maradjon ott, akinél a gyerekek maradnak. Ez esetben pedig ez az apa. Látod, majd ti is jól ráfaragtok az igazságtalan törvényekre, kellett nektek dolgozni. Majd beköltözik egy szubmisszív here oda, aki dolgozni se akar, viszont csodásan mosogat, meg gyereket nevel, akkor az úgyis olyan nehéz, hogy azért már jár neki a lakásod. Majd veszel másikat, ha még a tartásdíjfizetés mellett telik, habár, ha eléggé felturbózza a hím a gyerek eltartásának költségeit, akkor pár százezer levonás után már lehet, nem sok marad a fizetésedből. Akkor dolgozz többet. Megérdemled, nem? Nem tudtad kielégíteni a férfit, aki a gyerekedet neveli.

"Nem tudom, felőlem akár semmi. "

Na látod. Ha pedig előny nem jár vele, akkor hátrány sem: nincs több gyerektartás.

"Az a nő tartása, ha a férfi FÉLIG eltartja a gyerekét?"

Igen. Különben fixen 24E forint lenne, mint a gyes. Annyiból el lehet tartani a gyereket az állam szerint.

"Na. Ti is akkor pofázhatnátok bele a nők gyerekvállalásába, ha megtanultok szülni. Bár akkor meg azért nem."

Na látod, ezért nem is fogunk. :D

"hogy valahogyan anélkül tudd _biztosan_ elkerülni a velük való szexet"

Nem olyan nehéz azt elkerülni. :)
Látod, ebben az egy dologban előnyben vagyunk veletek szemben :)

"A férfiak jelentős része puncimániás. Nincs ezzel gond, egy egészséges szexualitású nő meg farokmániás lesz."

Hát hogyne lenne gond. Az egyenlőség nevében a férfiaknak a fütyijét kő levágni,a nőknek a mellét. :)
Csak nem képzeled, ha nekem az ott nem maradhat, akkor neked az ott igen? Hímsoviniszta. Vagyis, izé, nősténysoviniszta. :) Nna.
Feministáknak voltak már amúgy is kasztrálási javaslataik.

"Miért kellene bárkit is kiirtani? Mindenki éljen, ahogy tud, tartsa el magát."

De a nők nem csinálják, csak élősködni akarnak az államon, meg a férfiakon.

És, a feministák szerint is csak a férfiak 10%-ra lenne szükség. Ami igaz is, mert azoknak legalább jutna szex. Viszont, akkor nem lenne, aki dolgozzon, mert a nők nem mennének le a bányába, meg nem építenének házat. Így vissza kéne másznotok a fára. Ezért a kérdést elnapolták :D

Kalechtor 2015.06.01. 20:01:14

@ogyebogye: "De igen. Volt valahol erről cikk, vagy a tévében láttam."

Forrás?
Szerintem a fejecskéden kívül sehol nem láthattál ilyesmit.

"Velem amúgy sem, másrészt, honnét tudná előre?"

Utólag tudja- és hülye lesz többször is lefeküdni a férjével, ha ő nem élvezi. :)
(mintha szándékosan _fájna_ neked, hogy a nők is élvezik a szexet?)

"Pölö? megbüntetnek, ha kihasználsz valakit, vagy a szexel zsarolsz, vagy előnyszerzésre használod a szexualitásodat?
Tudtommal ezekre nincs törvény."

Nem- de kösz, nem is élnék vele.
Aki ilyesmivel él, _annak elég baja, hogy nem érvényesülhet egyenes eszközökkel_.
Mellesleg ezekért _senkit_ nem büntetnek meg. Téged se.

Csináld ügyesen, okosan, ennyi. :)

Már megbeszéltük, hogy az ilyesmi nem büntetőjogi kategória. Felnőtt ember tud ellene védekezni. A férfiakat se büntetik egymás manipulálásáért, a nőket sem a nőkéért, miért épp egyoldalúan kellene? Úgy tudom csak elképzelni, ha ember-ember között tiltanék.

De várj csak... felőlem ez is mehet. Mint írtam, élni nem élek vele, a sok érzelmi-zsaroló fószer meg legalább rács mögé kerülhet, pl ha azzal manipulálja análszexre a nőt, hogy a pornóban is élvezik a csajok. Vagy azzal, hogy "de ha szereccc megengeded, nyaf-nyaf-nyaf...!" Hehe, mindig röhögök az ilyeneken, eszembe se jutna a másik szeretetére hivatkozva, önös módon követelőzni, sem a szexben, sem azon kívül. :)

Vagy szerelmet _hazudik_, hogy szexhez jusson. Tehát itt nem látok különösebb problémát. Nyilván a _PUA_ is büntetve lenne. Betiltanák az összes technikát, a használóikat meg lecsuknák, hisz az is manipuláció. :) Akkor is, ha nem működik- a szándék a fontos!!!

"Azaz, ha megígéred, hogy fogsz dugni Józsival, ha kifesti a szobádat"

Ilyet legfeljebb te ígérsz Józsinak- aki hülye, ha beveszi. ;) Okos ember ez ellen is védekezhet. Megtanulhatnátok végre, hogy a szex egyetlen garanciája, ha élvezi veletek a nő.

"azért téged nem lehet feljelenteni"

Megint nem értem, mi a probléma.
Férfiakat se büntetnek hasonló dolgokért, ha pl a nőknek ígérnek valamit, de nem tartják be.
Hány férfi is téveszti meg a nőt, hogy jó lesz vele a szex? Rajtad kívül szinte mind ezt reklámozza magáról. Aztán sokkal állítólag mégse lesz jó. Rács mögé velük!!!
Hány férfi is hazudik arról, milyen sokáig bírja? És arról, hogy mennyi az a 20 centi??? Még ha nem is számít a méret, ezek is aljas, manipulatív fogások! :)

"Miért, a férfiak számára ki van?"

Mit nem értesz abban, hogy "sincs"?

"Ráadásul, nekik még olyan nőket is el kell tartani, akivel már nem élnek együtt."

Ilyesmiről nem tudok. Sőt. Ha a férfi már nem él a nővel, alig fizet a saját gyereke eltartásába is, a nő mégis neveli, helyette is, egyedül. Tehát, itt megint a férfi az élősködő fél. :)

"És hogy ne tartanák el? Erről szól az egész szociális újraelosztó rendszer, meg a családjog."

Az inkább arról szól, hogy a nőnek löknek valami kis kegyelemkenyeret, ami éhenhalni se elég, de ezért cserébe a férfi helyett is teljes szülőként kell gyereket nevelnie.
A lusta férfi meg mehet nyugodtan karriert építeni, miközben parazitaként szaporodik. ;)

"akik viszont (többnyire) eltartanák szívesen a családjukat."

Mikor?
Soha nem volt ilyen, inkább a férfit is a nagycsalád tartotta el. ;)

"Így hogy a fenébe legyen "jó apa" ha dolgoznia kell?"

Úgy, ahogy a nő jó anya.
A munka nem zárja ki ezt.
Bár igazából nekem tökmindegy, nálunk pl elvárás, és mindkét részről fennálló igény, hogy ő is maradjon majd otthon a gyerekkel. Ha jó apa, nem gond.
Hozzád hasonló mentalitású emberre viszont nem bíznám a gyerekemet, annyi szent. ;)

"Más nőn legalább nem akarnátok tudnátok élősködni"

Még mindig nem esett le, hogy élősködni itt egyedül te akarsz? :)
Hiába papolok én neked arról, hogy _mindennek _ára_ van_?

Mellesleg, még mindig több esélyünk lenne, hiszen köztudott, hogy élősködni csak a nőkön lehet. ;)

"Azt meg, hogy a férfiak miért nem törekszenek arra, hogy oda bedugják, már tárgyaltuk."

Ne magadból indulj ki. A férfiak oda dugják be legszívesebben. ;)
Rajtad is csodálkozom... hisz ott a _legaktívabb_ a nő.

"tüntessetek a gyerektartás meg a kényszerapaság eltörléséért."

Miért mi?
Nekünk mi közünk hozzá? A gyereknek jár, nem nekünk. :) Küldjék el az apák tüntetni ellene a gyerekeiket!
Ahogy az is a gyereknek jár, ha az anyja pelenkázza, eteti... vagy ezek szerint mégis azzal tartja el a férfit? :D

"de azért a törvények értelmében mégis neki kell eltartania a családját"

Mivel?
Az átlag(!) 20 ezer ft gyerektartással? Hm, ezek szerint a nők hittételeddel ellentétben alacsony igényűek, ha annyiból megélnek gyerekestől!!

"Ettől már tényleg jobb volt az is, amikor a nők nem dolgozhattak"

A nők mindig dolgozhattak, dolgozniuk is kellett, jogaik nem voltak, mert a férfi élősködni akart. ;)

"A fogyasztások, vásárlások 80%-át a nők kezdeményezik."

Mert még a zoknit is ők veszik a férjüknek. :)
Hogy mondjak valami okosat, nálunk a mindennapi fogyasztások nagy részét nem én kezdeményezem. Csak a pénzügyi kontroll van mondhatni nálam.

Kalechtor 2015.06.01. 20:04:03

@ogyebogye: "Annyit, amennyiből képes eltartani a családot. A férfit is, a gyerekeit is. A kasszát pedig többnyire a férfi kezelné, mert ugye, ő ér rá bevásárolni, meg ő tudja mi kell a gyereknek."

Miért tartaná el a nő a családot, ha a férfi se tette soha? :)
A többit lásd fentebb.
Mindennapi szinten nálunk se én kezelem a kasszát, utálok boltba járni, unom, a fogyasztások nagy részét a partnerem kezdeményezi. Nem veszek kaját, tisztítószert, de még függönyt, ágyneműt sem. Nem érdekel az ilyesmi, tökmindegy, csak ne rózsaszín legyen!!!
Igazából, minden csak úgy meglesz otthon, kinyitom a szekrényajtót, és ott van! :)

No persze, erre nem azt mondják, hogy szegény, elnyomott nő vagyok, mert helyembe hozzák a kenyeret, kiflit, tejet, hanem, hogy nekem ki van nyalva a seggem. Pedig a te logikád szerint szegény, elnyomott nő vagyok! Hogy is van ez? Cserébe persze én is odateszem magam, a nagyobb kiadásokról (autó, tévé, ilyesmi) pl általában én döntök. ;)
(ne vedd komolyan- azért döntök én, mert jobban értek hozzá, de ezzel együtt is megbeszéljük; azért vásárol be ő, mert így praktikusabb, ő főz, ő tudja, mi kell a konyhára, de könyörgök, nekem IS főz, akkor meg mi a francról beszélünk, hogy költi a pénzem? mellesleg, keres is, tehát a közös pénzt :)

"Akkor? Mi a faszomnak annyi pénz egy nőnek, ha ennyire önző?"

Mert a pénzt teljesítmény és képességek szerint kell osztogatni, nem férfi-farok-szociális-jóléti rendszer alapon? ;) Hála a jó égnek! :)

eduline.hu/felsooktatas/2011/10/3/20111003_brit_nok_fizetes_felmeres

Nőjetek fel, legyetek méltó szexuális partnerei a nőknek, legyetek jó szülők és nem lesz szükségetek arra, hogy farok-alapon folyósítsanak nektek többletjogokat. :)

"Miért akarná?"

Te írtad. Ezek szerint nem gond, ha az ilyen nő "nem ad szexet"? ;)

"nem visznek el nyaralni, nem hívnak vacsorázni, nem pénzelnek, nem tartanak el"

Akkor te csak a hasznosságukért szereted a nőket.
A szexet meg vélhetően nem, hiszen azért nem éri meg vonzóvá válni. ;)

No, fordítva gondolkozunk.
Szerintem a jó szex ezeknél többet ér- pláne, hogy azt már megette a fene, ha csak a másikon keresztül tudom megszerezni említettek "árát".
Nekem pl kifejezetten unszimpatikus volt, aki mindenáron ilyesmivel akart nyomulni.

"Éppúgy, ahogy a férfit is ki szokták. Ha már a nőt is, az már nem tetszik? Ott már nem fontos a gyerek érdeke?"

Ácsi, itt arról volt szó, hogy akkor dobják ki a nőt, ha nem szexel a férfival.
Emiatt szerintem a férfiakat se szokták kidobni.
Ha nem szexelnek a nővel, de elvannak mellette, nem zavarnak sok vizet, jó apák- évekig együtt maradnak velük. Tehát itt is megvan az egyenlőség.

Még én sem dobnék ki valakit (a saját lakásomból sem), csak azért, mert évek múltán elromlott vele a szex- de látnám, hogy a gyerek szereti és jó apa, normális társ. Fel ne hozd az eltartás-hülyeségedet, ez nem arról szól.

"Miért kéne a férfinek rabszolgának lenni? A nőci két pofon után megtanulná, hogy ki az erősebb, és utána tisztelettel bánna a ház urával, nem lennének ilyen tévképzetei, hogy a rabszolgája, meg pénzkereső automata."

Mert erről szól a szerződés. A másik fél rendelkezhet a testeddel. Ha megvered, megmérgezhet; azt sem büntetné a törvény. Egy korrekt szerződés valahogy így néz ki- nem úgy, hogy a férfi rendelkezik a nő testével, a saját testével, meg mindkettőjük munkaerejével, reprodukciós képességével.

Kezdem érteni, miért nem terjedt el a fajtád.
Régen nem egykönnyen mutatták ki az ételmérgezéseket... ;)

Másrészt, a törvényekben ne legyen nemi különbség, tehát ha te pofozkodsz, téged is verhessenek, dughassanak meg az alfahímek.
Nem ördögtől való gondolat, hogy emiatt lehetett előnyös a nőknek a háremtartás- nem pedig szexuális okokból. Ha a férfi úgyis haszontalan, együttműködésre képtelen, taszító valaki (amilyennek _te_ lefested- mert most abból kell kiindulnunk), jobb, ha minél kevesebb férkőzhet a nő közelébe belőle.
Így kevesebb ideje lesz egy-egy feleségre, a hozzád hasonlóakat viszont jól befenyíti, alkalomadtán beveri nekik a lompost is, hogy tudják, hol a helyük. ;)

(no- erre masztizhatsz ma este :)
(nem kell megköszönni! :)

Kalechtor 2015.06.01. 20:05:20

@ogyebogye: "mert a férfiak nem tűrik tovább, hogy a csótány dirigáljon otthon"

Miért, inkább a féregnek kellene? :)
Aki visszaél az erejével és úgy dönt el egy vitás helyzetet, hogy megüti azt, aki nem ütötte meg őt, arra sajnos nem tudok jobb szót.
Bár a férgeknél nem nagyon van értelme az "ösztönlény" kifejezésnek.

Én sose vertem meg így senkit. Szvsz nem tudnál úgy felhúzni, hogy bántsalak, hiába pattognál nekem úgy, mint itt. ;)

Elsősorban önmagam miatt. Számomra fontos az önuralom, szerintem mindig az a _gyengébb_, aki először üt. Másodsorban is önmagam miatt. Ha együtt élek valakivel, az _ne féljen tőlem_. Ha leesem a lábamról, ő fog ápolni, ha alszom, ő alszik mellettem, ha úgy osztottuk meg a feladatokat- ő főz nekem. Ha félne tőlem, nem tudnék bízni benne. Harmadsorban önmagam és a gyerek miatt. A gyerek mindkét szülőjét szereti, fáj a lelkének, ha bántják egymást. S az a gyerek egyszer majd felnő- és a másik szülőt bántalmazó könnyen tőle kaphatja vissza, amit tett. :)

S végül, de nem utolsósorban az emberség miatt.

"Szerintem az volt a téma, hogy ha a nő nem akarja eltartani a saját gyerekeit, viszont dugni se akar, meg együtt élni se a férfivel, akkor költözzön el."

Nem ez volt a téma, olvasd vissza.

"Mindegy, hogy övé volt-e a lakás, a gyerek érdeke azt kívánja, hogy az maradjon ott, akinél a gyerekek maradnak."

Pontosan- ebben egyetértek. És annál maradjanak, aki jobb szülő.

"Majd beköltözik egy szubmisszív here oda, aki dolgozni se akar, viszont csodásan mosogat, meg gyereket nevel, akkor az úgyis olyan nehéz, hogy azért már jár neki a lakásod."

Ha jobb szülő, járjon. A gyerek érdeke az első. :) Amúgy is, ebben az esetben nekem lesz több lehetőségem dolgozni, túlórázni, nem neki, akit lefoglal a gyereknevelés.
(de a "jobb szülőség" nem a "herékre" jellemző)

"Majd veszel másikat, ha még a tartásdíjfizetés mellett telik, habár, ha eléggé felturbózza a hím a gyerek eltartásának költségeit, akkor pár százezer levonás után már lehet, nem sok marad a fizetésedből."

A jelenlegi, férfiakra is vonatkozó törvények ezt eleve nem tennék lehetővé- ugyanis maximalizálják a gyerektartás összegét.
Veszek másikat? Sose vettem meg senkit (el sem adtam magad- veled ezt jobb tisztázni, mielőtt félremagyarázod)

Az összeget nem lehet "felturbózni", de ha a gyerek létfenntartása a tét, magamtól fizetnék többet. Nem az járna a fejemben, hogyan lesz új partnerem, új gyerekem, a régi meg mehet a fenébe.
(valószínűleg _ezért_ a hozzáállásbeli különbségért ítélik a gyerekeket az anyáknak)

"Igen. Különben fixen 24E forint lenne, mint a gyes. Annyiból el lehet tartani a gyereket az állam szerint."

Az átlag ott körül mozog. Problem? Gazdag férfiak esetében nyilván nem, de ők egyrészt kevesen vannak, másrészt, én is többet fizetnék 24-nél, ha a gyerekem jóléte a tét.
Az átlag azt is mutatja, hogy ha néhány gazdag férfi keresete függvényében többet fizet, sok férfi nem fizet semmit.

"Feministáknak voltak már amúgy is kasztrálási javaslataik."

Elég ostoba ötlet. _Végleg_ haszontalanná tennék vele a férfit. ;)

"De a nők nem csinálják, csak élősködni akarnak az államon, meg a férfiakon."

Ez még mindig te vagy. :)

Kalechtor 2015.06.01. 20:39:37

@ogyebogye: Megtennéd, hogy összeméred a gyűrűs és mutatóujjad hosszát? Melyik a hosszabb, rövidebb? Tartsd ki magad elé egyenesen a kezed, vagy tedd le az asztalra, esetleg használj vonalzót.

Ne félj, a farokméreted nem érdekel. ;)

Nico3 2015.06.01. 21:29:52

@ogyebogye: Verésre is vágysz? Ha szépen kéred, Black saját kezüleg is elintézheti neked. :D De muszáj lesz meggyőznöd, hogy élvezed, a provokáció nem müxik. :)))
Úgy meg már nem is lenne az igazi ugye? :)

ogyebogye 2015.06.01. 21:56:51

@Kalechtor:
"Utólag tudja- és hülye lesz többször is lefeküdni a férjével, ha ő nem élvezi. :)"

Hát ezé nem köll feleségül venni. Akkor nem lesznek jogai. Többször meg ki a fene akarna lefeküdni ugyanazzal a nővel? Az uncsi lenne. :)

"Aki ilyesmivel él, _annak elég baja, hogy nem érvényesülhet egyenes eszközökkel_."

Érvényesülhetne. Mint te is élhetsz férfi életet nőként. Nem kötelező aljaskodni, meg a láthatatlan női előjogokat kihasználni.

"Mellesleg ezekért _senkit_ nem büntetnek meg. Téged se."

Kösz. De nekem nincs rá lehetőségem. Ez megint olyan falra hányt borsó, minthogy, a nő sem erőszakolhat meg. És? Kit érdekel? Ez egyértelműen csak a nőknek jó, a női aljaskodás büntethetetlensége meg csak a férfiaknak rossz. Ennyi. Tehát, egyenlőtlenek az erőviszonyok.

"Úgy tudom csak elképzelni, ha ember-ember között tiltanék."

Az pont elég lenne.

"Nyilván a _PUA_ is büntetve lenne. Betiltanák az összes technikát, a használóikat meg lecsuknák, hisz az is manipuláció. :)"

Felőlem. Csak hogy különböztetnéd meg, hogy ki az, aki PUA, és ki az, aki natural alfa? :D A bíróság felbérelne egy PUA gurut, hogy megállapítsa? LOL

"Megtanulhatnátok végre, hogy a szex egyetlen garanciája, ha élvezi veletek a nő."

Hát, ezt lehúzhatod a wc-be, már mondtam. Mivel a nő a passzív fél, így a férfin múlik, élvezni fogja-e, azt meg előre nem tudhatod. De nem is érdekes, már mondtam, mert a férfiak szeretik a változatosságot. Egy szépfiú szarik arra, akarsz-e vele másodszor is dugni, ő nem akar, azt annyi. Majd hívlak. Csá! :)))

"Hány férfi is téveszti meg a nőt, hogy jó lesz vele a szex?"

B+ Ha valaki azt állítja magáról, hogy jó lesz vele a szex, akkor el is hiszed? Jesszasz. Esther Vilar idézete jut eszembe, hogy miért nem használják a nők az agyukat? :)))

"Tehát, itt megint a férfi az élősködő fél. :)"

Mindig a nő az élősködő fél, mert ő köti feltételekhez a szexet, ő akarja mások által megkeresett pénzből felnevelni a saját gyerekét.
Ez sosem fordul meg, mert a férfi nem ilyen. Ha nevel gyereket, azt a saját jövedelméből teszi, nem akar másokon élősködni.

"ezért cserébe a férfi helyett is teljes szülőként kell gyereket nevelnie."

Nincs férfi helyett is. A férfinek NEM kell gyereket nevelni. Már megbeszéltük. Az állatvilágban sem jellemző, az ember nősténye is meg van áldva anyai ösztönökkel.
Gyakorlatilag a nő két dologra jó: szexre, meg gyereket nevelni. Minden mást a férfiak is meg tudnak csinálni.

"A lusta férfi meg mehet nyugodtan karriert építeni"

És, most meg a lusta nő megy "karriert építeni", tűsarkúban kelletni magát a munkahelyen, mert dolgozni nem akar, helyette is a férfi kollégák dolgoznak, ő meg a főnök farkát szopja az asztal alatt, hogy legyen egy kis fizetésemelés. Most ez kinek jó így? Nem lenne jobb, ha a lusta nők otthon lustálkodnának a gyerekük mellett?

"Miért mi?
Nekünk mi közünk hozzá?"

Az, hogy ti akartok orgazmust. Nekünk tök jó úgy is, ha nektek nincs. És, elmagyaráztam, hogy miért van ez így. Nem mellesleg, mi fizetünk érte valamilyen formában. Ha más nem, akkor azzal, hogy nekünk kell kezdeményezni.
Majd ha ti kezdeményeztek, ti fizettek, akkor lehetnek igényeitek. Addig meg örüljetek, hogy a poppolótokon lyuk van, és hallgassatok. :)))

"A gyereknek jár, nem nekünk. :)"

A gyereknek az jár, hogy teljes családban nőjön fel. Ha a nő ezt megbontja, akkor menjen a francba. De, leginkább, milyen jogon sérti a gyerek érdekét azzal, hogy önző módon a saját pöcke után megy?

ogyebogye 2015.06.01. 21:56:53

@Kalechtor:
"Megtennéd, hogy összeméred a gyűrűs és mutatóujjad hosszát? Melyik a hosszabb, rövidebb? "

A gyűrűs hosszabb. Főleg a jobb kezemen.

Miért, ez mit jelent? :)

ogyebogye 2015.06.01. 21:56:55

@Nico3:
"Verésre is vágysz?"

Nem, az nélkül elvagyok. De van bennem egyfajta mazo hajlam, ezt jól sejted. :)

ogyebogye 2015.06.01. 21:56:57

@Kalechtor:
"Miért tartaná el a nő a családot, ha a férfi se tette soha? :)"

Haggyadmá. Mind a mai napig a férfi tarja el.
A körömreszelgetés nem meló, már beszéltük. Meló a házépítés, mezőgazdasági munka, útépítés, gépek, termékek készítése.

A nőknek alibi munkahelyeket csináltak állami szférában, amit a dolgozó férfiak által befizetett adóból tartanak fenn. Azaz, a női önállóság egy mítosz.
És, igen, jó lenne, ha visszamennétek a helyetekre, és valami más szórakozást találnátok, mert így túl sokba kerültök. Sokkal többe, mint amíg nem rendelkezhettetek vagyonnal, meg önállóan nem intézkedhettetek.
Ezt a luxust sajnos egy komolyabb gazdasági összeomlás után már nem engedhetjük meg magunknak, úgyhogy, készüljetek, hogy mikor kerültök ismét férfi gyámság alá. :)))

Kalechtor 2015.06.01. 21:57:33

@ogyebogye: "Hát ezé nem köll feleségül venni. Akkor nem lesznek jogai."

Ellenkezőleg. Akkor _lesznek_. ;)

"Mint te is élhetsz férfi életet nőként."

Én női életet élek, kösz. :) Megint fogalomzavarban szenvedsz.
Egyenes célból építettem egzisztenciát, domináns vagyok, nincs élősködő hajlamom. :)

"Tehát, egyenlőtlenek az erőviszonyok."

Egyenlőek, hisz ti is manipuláltok, ezerféle módon. Nyomást gyakoroltok, sajnáltatjátok magatokat. Azokat a nőket is manipuláljátok, akiket hagyományos szerepre szocializáltak. Zsaroljátok őket az egzisztenciátokkal, el akarjátok őket tartani- és ezáltal elnyomni, a vagyonotokkal!!! :)

"Felőlem. Csak hogy különböztetnéd meg, hogy ki az, aki PUA, és ki az, aki natural alfa? :D A bíróság felbérelne egy PUA gurut, hogy megállapítsa? LOL"

Az ilyen fogalmaknak eleve nincs alapja- de nem is lényegesek. Mondjuk úgy lennének megkülönböztetve, ahogy egy manipulatív nő egy őszintétől? ;)

"Egy szépfiú szarik arra, akarsz-e vele másodszor is dugni, ő nem akar, azt annyi."

Na és? Egy nő annyi szépfiúval dug, amennyivel nem szégyell.
Ha meg csak szexuális lény, nincsenek magasabbrendű emberi céljai, szeretet, család, szellemiek- nem is igen ért többet egy dugásnál. ;)

"B+ Ha valaki azt állítja magáról, hogy jó lesz vele a szex, akkor el is hiszed? Jesszasz. Esther Vilar idézete jut eszembe, hogy miért nem használják a nők az agyukat? :)))"

Nem- én ránézek és eldöntöm, _jó lesz-e vele a szex_. :) Ezt már letisztáztuk. Ha ránézésre jó lesz, a gyakorlatban is jó, mindegy, ha csak egy helyben fekszik. Nagyon elrontani se tudja, akárhová akar mozogni. ;) (legfeljebb nem tud- ne úgy értsd, hogy lefogom :))

Nekem a férfiakról jut eszembe, hiszen emlékezz csak, őket nyilvánította hülyébbnek. Imádom, amikor ezt csinálod. Tehát a nők tudják manipulálni a férfiakat, mert a hülyéi mindent elhisznek. De hisz akkor oktondik, gyámság alatt a helyük!!! Ha egy nő azt állítja, hogy lefekszik a férfivel szobafestésért, nincs annyi esze az idiótájának, hogy ebben 0% lesz a realitás??? ;)

"Ez sosem fordul meg, mert a férfi nem ilyen. Ha nevel gyereket, azt a saját jövedelméből teszi, nem akar másokon élősködni."

A férfi szerinted gyereket nevelni se akar, meg anyagilag invesztálni se.
Akkor viszont parazita. Pont. :)

"Gyakorlatilag a nő két dologra jó: szexre, meg gyereket nevelni. Minden mást a férfiak is meg tudnak csinálni. "

Várj csak?
Ha a férfi viszont szexre se jó, meg gyereket nevelni se- a többi minden mást meg a nők is meg tudják csinálni, akkor ti minek is vagytok? ;)

Csak azért nagy luxus ám a természettől, hogy nekem dupla annyi emberrel szemben lehessen igazam!

:)

"Most ez kinek jó így?"

Ez így csak a főnöknek lenne jó, már ha igaz lenne.
De ezért is nem igaz. ;)

"Az, hogy ti akartok orgazmust. Nekünk tök jó úgy is, ha nektek nincs."

Nekünk is jó, ha nektek nincs. :)
Ti akartok szexet. Nekünk úgy is jó, hogy ha nincs orgazmusunk, nincs szex.

"mi fizetünk érte valamilyen formában"

Mivel? Nem elég, hogy parazita módon élősködtök gyereknevelés terén, de már azt is fizetésnek veszitek, amit nem a nőnek, hanem a saját gyereketeknek "adtok" (ha adtok)?

A nők többsége egyébként is azt választaná, hogy legyetek élvezhetők.
Nem muszáj, de akkor nincs szex.

Hiába manipulálnátok őket az eltartással! Nem lesz szex, ezt számtalanszor tapasztalhattátok. Lehetne annyi eszetek, hogy akkor _sem_ hiszitek el, ha a nő maga állítja. Erről... khm... Esther Vilar jut eszembe. ;)

"Majd ha ti kezdeményeztek, ti fizettek, akkor lehetnek igényeitek."

Szerintem mindkét félnek lehet olyan igénye, hogy élvezze a szexet.
És mindkettő számoljon azzal, hogy ha nem élvezik vele, akkor nem lesz szex.

Itt is egyenjogúság van, látod.
A fizetésnek ehhez semmi köze.

Én is írhatnám, hogy az élvezhetetlen félnek kell fizetnie, tehát hallgassatok, majd akkor kaptok ingyen szexet, ha élvezhetővé váltok. ;) (ez igaz is egyébként)

"A gyereknek az jár, hogy teljes családban nőjön fel. Ha a nő ezt megbontja, akkor menjen a francba. De, leginkább, milyen jogon sérti a gyerek érdekét azzal, hogy önző módon a saját pöcke után megy?"

Leírásod alapján a férfi nem apa, hanem az "állatvilág hímje". Márpedig a gyereket nem szabad egy olyannal büntetni... mivel ösztönlény, arra kell használni, amire való. A nő gyámsága alatt dolgoztatni, a bányában, hogy legalább ezzel hozzájáruljon a társadalom fenntartásához, ha már emberi módon nem tudott. ;)

"A gyűrűs hosszabb. Főleg a jobb kezemen.
Miért, ez mit jelent? :)"

Kösz. Majd egyszer megmondom.

"De van bennem egyfajta mazo hajlam, ezt jól sejted. :)"

És ezt miért muszáj provokálni? :)

Akinek a gyűrűsujja hosszabb, annak nagyobb rá a hajlama. Ez van. ;)

Kalechtor 2015.06.01. 22:05:14

@ogyebogye: "Meló a házépítés, mezőgazdasági munka, útépítés, gépek, termékek készítése."

Írtam, hogy az a fiatal kisasszony feltalált egy agyhullámokkal vezérelhető robotot, tehát hamarosan már erre se lesztek jók. Végre teljes jogú parazitákká válhattok- mert az emberséges nők még _akkor sem_ hagynak éhenveszni benneteket. ;)

Majd az általuk feltalált robotok termelnek nektek is.
De akkor nem lesz mese, valamire alkalmassá kell válnotok. Jó szex, jó apaság. Lehet készülni!

"És, igen, jó lenne, ha visszamennétek a helyetekre, és valami más szórakozást találnátok, mert így túl sokba kerültök."

Összehasonlítsuk, mit tett le eddig az asztalra Nico, te, meg én? ;)

Egyénileg nézzük, ki kerül túl sokba.
Aztán aki véletlenül hereként él, mert se fizikailag, se szellemileg nem teszi oda magát, attól mondjuk vegyük el a szavazójogot és ragasszuk be a száját? :)

Egyébként az egészségügyben pl több nő dolgozik. De még az is meglehet, hogy ha kórházba kerülsz, épp egy Nico által tervezett "orvosi cuccal" fognak megbuherálni- hogy a magamét már ne is említsem.

Te mit találtál fel nekünk, nőknek? ;)

Üzemi konyhán, varrodákban is több a nő, férfi elvétve akad. Ha neked az nem erőforrás, tessék, holnap mehetsz a mezőre pucéran, eheted a nyers búzát, hajrá! :)

(a mazo hajlamról annyit, hogy ezért _sem_ kell fizetnie a férfinek. bármikor akad egy nő, aki _ingyen_ is szívesen megkínozza. nalátod, mégiscsak nekem van igazam ;)

Kalechtor 2015.06.01. 22:18:18

@Nico3: Egy játszma az egész. Ha ismered a motivációit, nem idegesít. :)
Igazából nem fontos neki, hogy jól érveljen. Részeket ragad ki, amire írhat valami sejtése szerint provokatívabbat. Amikor élesedik a helyzet, picit visszább vesz- de nem őszintén, csak trükközik.

No, ez is egyfajta manipuláció akar lenni. ;)

Változatlanul az a véleményem, hogy okos ember kiismeri, tanulmányozza és kezeli, tehát önmagával cáfolja azt a tételt, hogy a (butább) nők képesek manipulálni a(z okosabb) férfiakat. Ha mégis, a férfi a hülyébb. ;)

Márpedig, kinek kell irányítani a társadalmat? Az okosabbnak, aki kevésbé manipulálható, befolyásolható, vagy a kevésbé okosnak, aki egy olcsó trükkel is átverhető- pl, hogy lefekszik vele a nő, ha kifesti a falat?

:)

Nico3 2015.06.01. 22:30:22

@Kalechtor: És mi van, ha ez is csak trükk és valójában nem is mazo hajlamú? :D

Nico3 2015.06.01. 22:30:29

@ogyebogye: Mondj néhány mazo fantáziát! :D Kicsit tanakodtunk, és nekem van egy másik elméletem. Te szereted, ha a nők szexmegvonással kínozzák a férfiakat, emiatt gerjedtél rá ennyire a témára. :D

Őszintén: melyik a legizgalmasabb fantázia a három közül?

-Megerőszakol egy nő.
-megerőszakol egy férfi.
-szexmegvonással kínoz egy nő. ???

ogyebogye 2015.06.01. 22:35:24

@Kalechtor:
"Miért, inkább a féregnek kellene? :)"

Aha. A féreg az egy hasznos állat, mert porhanyósítja a földet. De a csótány az haszontalan, és undorító. :D

"Szvsz nem tudnál úgy felhúzni, hogy bántsalak, hiába pattognál nekem úgy, mint itt. ;)"

De aszontad, a férfinek is szabad szemétkedni. És, tényleg. :)

"És annál maradjanak, aki jobb szülő."

Az a jobb szülő, aki el tudja tartani. Nem az ingyenélő anyuci, aki egy babysitterel kiváltható.

"A jelenlegi, férfiakra is vonatkozó törvények ezt eleve nem tennék lehetővé- ugyanis maximalizálják a gyerektartás összegét."

Lófausztot. Múltkor már linkeltem, hogy valakinek annyi gyerektartást állapítottak meg, mint a havi bevétele.

" Nem az járna a fejemben, hogyan lesz új partnerem, új gyerekem, a régi meg mehet a fenébe."

Dehonnem. Pont neked, aki még az ingyen pinát is sajnálnád a férfiaktól?
Látod, nekünk meg ez a fontos, hogy minél több nőt be tudjunk cserkészni, a régi meg felőlünk fel is fordulhat gyerekestül. Lúzerje.

"Az átlag ott körül mozog."

Szerintem nem. (Bár nem tudom) Olyan 60-70 körül lehet az átlagfizetésből levont. 20 ezer legfeljebb a munkanélkülieknek.

"Elég ostoba ötlet. _Végleg_ haszontalanná tennék vele a férfit. ;)"

Ezt beszéld meg velük. Amúgy nem, mert dolgozni még tud, a nők meg úgysem szeretik a szexet. A kasztrált férfi nem nyaggatja őket. Tiszta haszon. :)

Kalechtor 2015.06.01. 22:40:38

@ogyebogye: "De aszontad, a férfinek is szabad szemétkedni. És, tényleg. :)"

Nyilván. Ha én mondok valamit, az úgy is van.
Vagy úgy veszed észre, panaszkodtam rá egyszer is, hogy mit _írsz, mondasz, hogyan próbálsz verbálisan felülkerekedni_? ;)

Ti is megtanulhatnátok végre, hogy erős (erre törekvő) embert nem lehet verbálisan "kasztrálni", bántalmazni, mert kezeli a helyzetet.

"Az a jobb szülő, aki el tudja tartani. Nem az ingyenélő anyuci, aki egy babysitterel kiváltható."

Volt két stat arról, hogy ez se igaz. Linkeljem? :)

nokesferfiak001.blog.hu/2015/03/13/genetika_oroklodhetnek_a_szulok_tapasztalatai/full_commentlist/1#c26949586

"Lófausztot. Múltkor már linkeltem, hogy valakinek annyi gyerektartást állapítottak meg, mint a havi bevétele."

Egyetlen, kivételes, véletlen eset.
Én meg linkeltem, hogy az új törvények az apákat még a gyerekeknél is jobban védik.

"Dehonnem. Pont neked, aki még az ingyen pinát is sajnálnád a férfiaktól?"

Ez hogy jön össze?
Sose dugtam pénzért- hiába tehettem volna meg. Megint nem vágod, mi a lényeg.
Azzal viszont nektek kell számolnotok, hogy aki nem pénzért dug, az élvezetből akar.
Az élet nem jótékonysági intézmény, a nő nem az anyukátok. Leírásod szerint bennetek sincs semmi ilyen irányú önzetlenség. :)

"Látod, nekünk meg ez a fontos, hogy minél több nőt be tudjunk cserkészni, a régi meg felőlünk fel is fordulhat gyerekestül."

Na. Az ilyen nem való apának- erről beszélek.
Nem a nő miatt, de ha a saját gyerekét se becsüli semmire?

Amúgy az imént írtad, hogy a jobb szülő, aki el tudja tartani. Ez alapján kivéve, ha férfi. Nem látok ugyanis logikát benne, hogy az számítson jobb szülőnek, aki felől fel is fordulhat a gyerek. :)

Ez nem lúzerség- hanem szülőség, emberség kérdése.

"Szerintem nem. (Bár nem tudom) Olyan 60-70 körül lehet az átlagfizetésből levont. 20 ezer legfeljebb a munkanélkülieknek."

Max a fele lehet a fizunak, és sok ember él létminimum alatt.

Kalechtor 2015.06.01. 22:43:47

@Nico3: Lehet, hogy én _tényleg_ túlbonyolítom a dolgokat? ;)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2015.06.02. 09:07:20

@Kalechtor: "Na és? Egy nő annyi szépfiúval dug, amennyivel nem szégyell.
Ha meg csak szexuális lény, nincsenek magasabbrendű emberi céljai, szeretet, család, szellemiek- nem is igen ért többet egy dugásnál. ;)"

De a nő régen bármikor teherbe eshetett. Vagy elképzelhetőnek tartod, hogy akit csak élvezeti szexre kívánt, azzal nem a termékeny napjain feküdt le? Esetleg akkor is léteztek alternatív megoldások, és használták is őket? Ha belegondolsz, a nők csiklójának léte ilyesmit is bizonyíthat. Link is van erről, hogy a női hűség ezért függhet össze a férfiak orálszex készségével.

A másik magyarázat a női csiklóra, hogy a nő képes legyen önmagát is gyönyörhöz juttatni, ne szoruljon a férfire ebben.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2015.06.02. 09:58:49

@Kalechtor: "Mindennapi szinten nálunk se én kezelem a kasszát"

Szegény, elnyomott nő vagy.
A konyhából is ki vagy tiltva. :)
És még otthon is pénzt kell keresned pihenés helyett! Így is lehet ezt a képet értelmezni. :D

Kalechtor 2015.06.02. 10:06:00

@No_Name01: Én tudok otthonról _is_ dolgozni, ő meg nem. Ez már akkor is így volt, amikor összejöttünk. Rosszul épp ő se keres, nincs anyagilag rámszorulva, bár karrierpályán én vagyok- de ha otthon voltunk, látta, hogy melózom- ebből lett, hogy na, akkor ő meg főz nekem (szeret főzni)
Az első időszakban nem is tudtuk, mennyi jövedelme van a másiknak, annyira nem érdekelt bennünket egymás keresete.
(Azon kevesek egyike volt, aki hamar megértette, elfogadta, nem látta "merényletnek", hogy mindenki fizesse a sajátját, vagy kölcsönösen hívjuk meg egymást)
Meg se maradtam olyan mellett, akivel ebből hosszú távon is konfliktusok adódtak- mert utána rendszerint jön az "ár", azért, ami neked valójában a hátad közepére se hiányzik.
Felhánytorgatás, követelőzés, jogosultságérzet, nyomásgyakorlás.

Nincs ebből probléma- nekem a munka hobbi is, neki meg a főzés az. :)

A többit nagyjából megosztjuk, a vásárlás speciális, nálunk jönni-menni, ügyeket intézni mindketten szeretünk, de a konyhára annak praktikusabb, aki főz. És akkor már megveszi a mosószereket, egyéb dolgokat is. Nem kell neki bevásárlólistát írni. :)

Szerintem nem az idegesíti a nőket, ha a férfi valamivel kevesebbet keres, hanem, ha semmit nem akar csinálni otthon. Ilyenkor nem a nő vár valamit a férfitől, a férfi várja a nőtől, hogy helyette is dolgozzon.

KevinT 2015.06.02. 12:18:15

@Kalechtor: arol is tud,hogy,netezés közbe nögyülölökkel töltöd az idöt?:D
Én, nem értem,miért kelene köteleséggé tenni a szexet.A nök igy is tulzottan szeretik hiába nem akartam öket elnyomni sose.
Az ember nem gyöz az egyik házas asszonytol a másikig rohangálni.:D

Kalechtor 2015.06.02. 12:26:22

@KevinT: Ne csináld, ha fárasztó. Férfi vagy, nem kötelez senki és semmi. :)

Egyébként meg, ha a fenti, szexhez való hozzáállás az általános, te egy hős megmentőnek számítasz- az összes többi, hozzád hasonló "alfahímmel" együtt. :)

Na, ezért nem tudnak bizonyos szubmisszív-mazochista férfiak csajozni. Ha ehhez hasonlóan állnának a dolgokhoz (mint amire itt láthattunk példát a napokban), még a szubmisszív nők elől is futva menekülnének a férfiak. ;)

Kalechtor 2015.06.02. 12:28:47

@No_Name01: Állítólag a hüvely meg a csikló nem is két különálló szerv, hanem a hüvely belső falát is a csikló szövetei veszik körül- avagy maga a csikló tekinthető a hüvely egy nyúlványának.

Ha így vesszük, a csikló belépő a hüvelyhez. ;)

KevinT 2015.06.02. 12:36:13

@Nico3: jobat tudok.megerőszakolja egy férfi aki,egy nő szex rabszolgája.
Szerintem csak meleg himribi akart lenni,de nem kelett a férfiaknak.:)

Kalechtor 2015.06.02. 12:38:54

@KevinT: Az állatvilágban, ahol ő "él", nincs olyan, hogy "meleg hímribi". Még mit nem.
Az erősebbek egyszerűen elkapják a gyengébbeket és jól megdugják őket. A nőstényeket kevesebbszer, mert azokra csak párzási időszakban mennek rá. ;)

Nico3 2015.06.02. 13:02:17

@ogyebogye: "Viszont, nem igazán világos, hogy a feministák mint vertyognak ezen, amikor pont ők kurvítják el a nőket."

A nemi erőszakon?
Én azt nem igazán értem, a patriarchák mit vertyognak azon, ha a nő lenyúlja a vagyonukat, hiszen ők akarják mindenáron "pénzügyi szolgáltatóvá", "bankautomatává", "eltartóvá" degradálni a hímnemet. :)))

Mit kell vertyogni rajta, ha egyszer ezt akarják!
Ha ők akarják, akkor persze nem megalázó, nem kihasználás, hanem önmegvalósítás, mi? :DDD

És azt se értem, mit vertyognának rajta, ha a nő rabszolgaként dolgoztatná őket a bányában. Ők akarják, hogy a férfi legyen a fizikailag erősebb. :D

@Kalechtor: Ez a "férfilogika" csodás! Máris jobban érzem magam, mint egyébként szoktam! :)))
(Másik kettőt kérem moderálni!)

Nico3 2015.06.03. 10:13:46

@Kalechtor: "Ugyancsak hasznos a nőstény számára az a gyakorlat, amit már említettem, nevezetesen, hogy a hím udvarlásképpen eteti a nőstényt. Madaraknál ezt rendszerint az ifjúkori viselkedéshez való egyfajta visszatérésnek tekintették a nőstény részéről."

:)))

Nico3 2015.06.03. 10:13:49

@Kalechtor: "Egyenlőek, hisz ti is manipuláltok, ezerféle módon. Nyomást gyakoroltok, sajnáltatjátok magatokat. Azokat a nőket is manipuláljátok, akiket hagyományos szerepre szocializáltak."

"Az a családi boldogság stratégiát játszó nőstény, aki egyszerűen felméri a hímeket, és megpróbálja előre felismerni a hűség jellemző jegyeit, kiteszi magát annak, hogy rászedik. Nagy előnyhöz jutna az a hím, aki hűséges, házias típusnak tudja kiadni magát, ám valójában elhagyásra és hűtlenségre való erőteljes hajlamot rejteget. Mindaddig, amíg elhagyott feleségeinek van esélyük arra, hogy néhány gyermeket felneveljenek, a szoknyapecérnek módja van több gént továbbadni, mint a vetélytárs hímnek, aki hű férj és apa. A hímek részéről a hatásos rászedés génjeire nézve kedvező tendencia érvényesül a génkészletben.

Megfordítva: a természetes szelekció kedvez azoknak a nőstényeknek, akik nagy ügyességre tesznek szert abban, hogy átlássanak az ilyen csaláson. Ennek egyik módja az, hogy különösen nehezen adják oda magukat, amikor egy új hím udvarol nekik, de az egymást követó párosodási időszakokban egyre készségesebben fogadják el múlt évi párjuk közeledését. Így automatikusan büntetik azokat a fiatal hímeket, akik első párzási időszakukba fognak bele, akár csalók, akár nem. A naiv elsőéves nőstények utódai viszonylag nagyobb arányban hordoznak hűtlen apáktól származó géneket, ám a hű apáknak előnyük van az anya életének második és további éveiben, mert nem kell végigmenniük az udvarlási rítusoknak ugyanazon a hosszú, energiapazarló és időigényes útján. Ha egy populációban az egyedek többsége tapasztalt, nem naiv anyák gyermeke - ez ésszerű feltevés bármely hosszú életú faj esetében - akkor a becsületes, jó apaság génjei uralkodóvá válnak a génkészletben."
De itt azt mondja, hogy bár a nőstények büntetik a túl fiatal hímeket, a túl fiatalon "tapasztalt" hímmel összejövő nőstények is megbűnhődnek. A megfelelő női stratégia tehát először tapasztalttá válni és utána gyermeket vállalni?

"A természetes szelekció, mivel kifinomította mindkét fél képességét arra, hogy észlelje a becstelenséget a másiknál, a durva csalást meglehetősen alacsony szinten tartotta. A hímek többet nyerhetnek a becstelenség révén, mint a nőstények, s arra kell számítanunk, hogy még azoknál a fajoknál is, ahol tekintélyes mértékű szülői önzetlenséget tanúsítanak, rendszerint egy kicsit kevesebbet dolgoznak, mint a nőstények, és egy kicsit hajlamosabbak a szökésre. Madaraknál és emlősöknél minden bizonnyal ez a normális."

"Vannak azonban olyan fajok, melyeknél a hím ténylegesen többet tesz a gyermekekért, mint a nőstény. A madarak és emlősök között az apai áldozatkészségnek ezek az esetei kivételesen ritkák, ugyanakkor gyakoriak a halak körében. Miért? Ez olyan probléma elé állítja az önzőgén-elméletet, mely hosszú időn át foglalkoztatott. Nemrégiben egy szakdolgozatban szellemes megoldást vetett fel T. E. Carlisle kisasszony."
Ez ki?

"Elhagyva most már a halakat, rátérek a másik fő nősténystratégiára, a férfias férfi stratégiára. Az ezt alkalmazó fajok nőstényei gyakorlatilag belenyugszanak abba, hogy semmiféle segítséget nem kapnak gyermekeik apjától, és ehelyett minden erejükkel arra törekszenek, hogy jó génekhez jussanak."
Ezt meg már saját maga is felülírta a hódító génben...

nokesferfiak001.blog.hu/2014/11/09/miert_a_buta_noket_szeretik_a_ferfiak_ii/full_commentlist/1#c27161968

A szexuális konfliktus elmélet az egyetlen jó értelmezésnek tűnik.

Kalechtor 2015.06.03. 10:50:34

@Nico3: "Feltehetőleg ez a helyzet az elefántfókáknál"

Hehe.
Az elefántfókák végigerőszakolják a nőstényeket, azok akarata ellenére.
Néha az egészen fiatal egyedeket is, akik elvetélnek vagy elpusztulnak.

"A nőstények csak néhány hímnek engedik meg"

encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTG5pktxftEyvUbsFj0MBIXIMNULpx9556D_Ela64FbTjrHbgoW

Ez viszont jó gondolat.

"Bármilyen fogyatékosságaik legyenek is, azt már bebizonyították, hogy képesek túlélni, s a nőstény ily módon valószínűleg a hosszú élet génjeivel egyesíti saját génjeit.

Igen ám, de nincs értelme, hogy gyermekeinek hosszú életet biztosítson, ha azok nem adnak neki ugyanakkor egy csomó unokát is! A hosszú élet első látásra nem elfogadható bizonyítéka a férfiasságnak. Valóban, egy hosszú életű hím talán pontosan azért maradt életben, mert nem vállalt kockázatot a szaporodás érdekében. Annak a nősténynek, aki idős hímet választ, nem lesz szükségképpen több leszármazottja"

"Egy olyan társadalomban, ahol a hímek azért versenyeznek egymással, hogy férfias férfiként kiválasszák őket a nőstények, az egyik legjobb dolog, amit egy anya tehet a génjeiért, hogy olyan fiút hoz világra, aki azután, amikor reá kerül a sor, vonzó férfias férfinak bizonyul. Ha biztosítani tudja, hogy fia, amikor felnő, azon kevés szerencsés hím egyike legyen, akik a legtöbb kopulációhoz jutnak, akkor rengeteg unokája lesz. Ennek az a következménye, hogy a nőstény szemében egy hím egyik legkívánatosabb tulajdonsága egészen egyszerúen maga a nemi vonzerő."

Na ez az, ami totálisan logikátlan. :)

"Az a nőstény, aki egy rendkívül vonzó férfias férfival párosodik, nagyobb valószínűséggel szül olyan fiakat, akik a következő nősténygeneráció számára vonzóak lesznek, s akik sok-sok unokát nemzenek neki. Elképzelhető tehát, hogy eredetileg a nőstények olyan, nyilvánvalóan hasznos tulajdonságok alapján választják ki a hímeket, mint az erőteljes izmok, de amint az ilyen tulajdonságok egy faj nőstényei körében mint vonzó tulajdonságok széles körben elfogadottá válnak, a természetes szelekció a továbbiakban már pusztán azért is kedvezni fog nekik, mert vonzóak."

_Matek. ;) (vegyük át újra- adott egy "béta" vagy "omega" nő; a fiúutód az ő tulajdonságait is örökli; ha csak a kevés számú alfahím párzik, s a nők genetikai hajlamuknál fogva ezt az "osztozkodó" rendszert támogatják, az csak az "alfa" nők fiainak fog kedvezni, hisz ők eshetnek majd bele abba a következő 20%-ba, a többi, "silányabb" nő fiúutódai hoppon maradnak... ellenben, ha azok a gének érvényesülnek, melyek a nőket birtoklásra, féltékenységre, és a "béták" választására (nevezzük ezt inkább promiszkuitásnak) teszik hajlamossá, az ő leányaik is ilyenek lesznek, minek eredményeként fellazul/létre sem jön a poligám rendszer és nem csak az "alfa" nők fiai szórhatják a génjeiket. stimmt?)

Ha mindenki "alfahímektől" termékenyült meg anno- nem az apák minősége döntött a következő generáció alfáiról. Hanem az anyáké. :)
A bónusz, hogy a nők sosem lehetnek benne biztosak, léteznek-e náluk "jobb" egyedek, akiket a nekik tetsző "alfa" megtermékenyít. Egyetlen út marad, újra, (kölcsönös) promiszkuitás / kölcsönös monogámia és féltékenykedés. :) (utóbbi akkor követelhető ki a férfitől, ha nem válogat felfelé a nő és nem egyoldalúan kiszolgáltatott)

Azzal, hogy nincs abszolút szempont- egyben arra is céloztam, hogy a génfrissítés inkább szól a változatosságról, új _variációkról_, összeférhetőségről, a degeneráció kerüléséről, az MHC komplexről, mint arról, hogy a néhány %-nyi, nőknél erősebb, dominánsabb, okosabb férfi háremet tarthat. :) Igen- válogatósabbak (biológiailag!) a nők, mert a hímnem még erre _sem_ figyelt. Nem ő kockáztat. Írtam, hogy a hímek az állatvilágban is kevésbé figyelnek pl a vérfertőzés elkerülésére, a túl fiatal-túl idős nőstények elkerülésére, mert kevesebb a vesztenivalójuk. S igen, emiatt úgy tűnhet, hogy a nőnem szab feltételeket- meg amiatt tűnhet még így, mert a nőnem az esetek egy részében _ugyanannyit_(!) várna el (közös utódgondozás), mint amennyit _ő is nyújt_._

Ebben az egyben egyetértünk:

"Én nem hiszek ebben az elméletben, ámbár most már nem vagyok annyira magabiztos, mint amikor először hallottam róla. Rámutattam, hogy a logikus következmény a féllábú és félszemű hímek kifejlődése volna. Zahavi, aki izraeli, azonnal visszavágott: „Legjobb tábornokaink némelyike félszemű!” Mindazonáltal továbbra is megmarad az a probléma, hogy a hátrányelméletben, úgy látszik, alapvető ellentmondás van. Ha a hátrány valódi - és az elmélet lényegéhez tartozik, hogy valódinak kell lennie -, akkor maga a hátrány éppoly biztosan fogja büntetni az utódot, mint ahogy vonzhatja a nőstényeket. Mindenesetre fontos, hogy a hátránynak nem szabad továbbjutnia a lányutódokba."

"Mindeddig kudarcot vallottak azok a matematikai genetikusok, akik a hátrányelvet megpróbálták működőképes modellé fölépíteni."

Pontosan. A páva farka egyszerűen azt hivatott feltűnően reklámozni, hogy a hím egyed egészséges. :)

Kalechtor 2015.06.03. 10:52:06

@Nico3: "Így az elefántfókák nem azáltal győznek és tartják meg háremüket, hogy esztétikailag vonzóak a nőstények szemében, hanem azzal az egyszerű módszerrel, hogy minden hímet legyőznek, aki megpróbál betörni a háremükbe. A háremtartók többnyire megnyerik ezeket a harcokat a reménybeli bitorlókkal szemben, hiszen éppen ezért háremtartók. A bitorlók ritkán győznek, mert ha képesek lennének győzni, akkor már korábban megtették volna! Ennélfogva az a nőstény, aki csak a háremtartóval párosodik, génjeit olyan hímmel egyesíti, aki elég erős ahhoz, hogy visszaverje a sok elszánt nőtlen hím részéről kezdeményezett, egymást követő kihívásokat. Ha szerencséje van, fiai örökölni fogják apjuk képességét arra, hogy háremet tartson. A nőstény elefántfókának gyakorlatilag nincs sok választási lehetősége, mivel a háremtulajdonos őt is megveri, ha megpróbál félrelépni."

Köszönöm!

"Az elv azonban továbbra is az, hogy az a nőstény, aki a küzdelmekből győztesen kikerülő hímet választ párosodásra, ezzel használhat génjeinek."

Idióta. ;)

encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTG5pktxftEyvUbsFj0MBIXIMNULpx9556D_Ela64FbTjrHbgoW

Nico3 2015.06.03. 10:54:34

@Kalechtor: Megpróbál félrelépni?????? Dehát MINEK próbál meg? :D
Biztos CSAK shit teszt! :D

Kalechtor 2015.06.03. 10:55:31

@Nico3: Ezt kár volt. :)
Még valaki elhiszi, hogy _tényleg_. ;)

Kalechtor 2015.06.03. 15:37:21

@Nico3: "Ezt meg már saját maga is felülírta a hódító génben..."

Azért ne feledjük, hogy az előző mítoszokhoz képest a megközelítés egyértelműen pozitívumnak minősül. :)

S végső soron részben ebből nőtt ki korunk tudományos téren egyik legnagyobb érdeme, az epigenetika is- ahol 'szerencsére már átvették a terepet a csajok, hogy rendbe tegyék azokat a logikai bakikat, amiket elfogultságában még Dawkinsnak sem sikerült felfedeznie. :)

www.origo.hu/tudomany/20120829-genetikai-konfliktusok-kromoszomak-ivarsejtek-es-mitokondriumok-kozott.html

A _laikusok_ körében egyébként már az is haladásnak minősülne, ha leszoknának róla, hogy a _faj érdekeivel_ érveljenek- s olyan ökörségeket hozzanak fel egy vitában, hogy pl a faj hasznára válik, ha az alfahím legyilkolja az előző alfahím (tehát a birtokba vett nőstények) utódait- emiatt mindez a nőstényeknek is _érdeke_.

Kíváncsi vagyok, mit szólnának egy olyan (nekik való) érvhez, hogy a faj hasznára válik, ha a feleség "alfahímtől" termékenyül meg, emiatt ez érdeke az alfahím gyerekeit nevelő "bétahímnek" is. ;)

Nico3 2015.06.03. 16:01:25

@Kalechtor: "Kíváncsi vagyok, mit szólnának egy olyan (nekik való) érvhez, hogy a faj hasznára válik, ha a feleség "alfahímtől" termékenyül meg, emiatt ez érdeke az alfahím gyerekeit nevelő "bétahímnek" is. ;)"
Miért ne lehetne? :)))
Ha a háremtartó vezérhímek miatti "gyerekgyilkosságokkal", amik tönkreteszik a nőstények addigi erőforrásbefektetését, szerintük nincs különösebb baja a nőstényeknek, és nem törekszenek az ilyen szaporodási rendszer ellen hatni, mert ez a faj érdeke, akkor a béta férjeknek mi bajuk lenne azzal, hogy a feleségek a legjobb, alfa férfiaktól akarnak megtermékenyülni? :D
A "faj érdekében" az a helyes, ha ők se akarnak egy női hűségre alapuló rendszert erőszakolni a társadalomra. :)))

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2015.06.03. 19:05:39

@Nico3: "A "faj érdekében" az a helyes, ha ők se akarnak egy női hűségre alapuló rendszert erőszakolni a társadalomra."

Ők nem egy olyan rendszerre vágynak, amiben más férfiak feleségei hűtlenkednek velük? Mert én akkor nagyon eltévedtem. :)

"Így automatikusan büntetik azokat a fiatal hímeket, akik első párzási időszakukba fognak bele, akár csalók, akár nem. A naiv elsőéves nőstények utódai viszonylag nagyobb arányban hordoznak hűtlen apáktól származó géneket, ám a hű apáknak előnyük van az anya életének második és további éveiben, mert nem kell végigmenniük az udvarlási rítusoknak ugyanazon a hosszú, energiapazarló és időigényes útján."

Nem vettétek észre, hogy ez mennyire nem hiteles? A fiatal hímeknek még nincs elég rutinjuk a nőstények megtévesztésében. Könnyebben szűrhetők.
Az első éves nőstényeknek ugyanígy nincs rutinjuk a megtévesztés felismerésében. Az embernél is a fiatal nők hajlamosak a férfiakat más nők minősítése alapján megítélni, a korral ez csökken.
A fiatal nőstényeknél különben valaki mérte ezt az arányt, vagy csak elmélet?
Én is találkoztam vele valahol, hogy a hímek manipulálnak és próbálják önzetlenebbnek mutatni magukat. A férfiak természetesen átírták, szerintük a normális, önzetlen férfiak akarnak önző rosszfiúnak tűnni.

Ha mégis az ösztönöket vizsgálóknak van igazuk, pedig az embernél sem az "alfakörhintán" töltik az idejüket a nők, hanem míg fiatalok, a rosszfiúk éppen a megnyerő és kedves (manipulatív?) stílusukkal verik át őket sorban. Ahogy tapasztaltabbá válnak, ez mérséklődik, átlátnak rajta és végre érvényesíthetik a normális férfiakkal kapcsolatos preferenciáikat.

@Kalechtor: "A _laikusok_ körében egyébként már az is haladásnak minősülne, ha leszoknának róla, hogy a _faj érdekeivel_ érveljenek- s olyan ökörségeket hozzanak fel egy vitában, hogy pl a faj hasznára válik, ha az alfahím legyilkolja az előző alfahím (tehát a birtokba vett nőstények) utódait"

A fajnak az is érdekében állna, ha életben hagyná őket. Én se hiszek ebben az ezerszer porrá zúzott baromságban, amit alfahím elméletnek hívnak, de ha igaznak vesszük, az előző alfa is alfa volt, akár jobb alfa is lehetett, csak már megöregedett, legyengült.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2015.06.03. 19:17:02

@Kalechtor: Azt se tudtam, hogy a hátrányelméletnek nevezett hantázást egyetlen ember találta ki. De ha igaza van, miért szabályos minták vannak a páva farkán? Elég lenne színesnek és figyelemfelkeltőnek lennie.

És ezt húzták rá a magas tesztoszteronszintre is, ami tényleg egészségtelen, de gondolom az egészségtelen férfi a férfiasságát mutatja azzal, hogy a magas tesztoszteron ellenére is talpon marad. Jaj. :)

Jól jöhetett az első annak bizonygatásához, hogy a férfiaknál akkor is az erő számít, ha nem. Meg a második is ehhez jöhetett jól.

en.wikipedia.org/wiki/Amotz_Zahavi

en.wikipedia.org/wiki/Handicap_principle

De ha jól látom 75 óta letesztelték már néhány matematikai modellel, amelyek egyike se működött. :)

Oliva76 2015.06.04. 09:49:15

@Kalechtor: "Írtam, hogy az a fiatal kisasszony feltalált egy agyhullámokkal vezérelhető robotot"

Én kicsit félek ezektől. Nem is félek, csak tartok. Mikor itt láttam azt a másik tudósnő által feltalált valamit, anyagot, ami önmagát hajtogatja össze, már megfogalmazódott bennem, hogy a férfiak világa talán egysíkú és korlátolt volt, túl anyagvezérelt, az anyagi érdekek miatt a fejlődésben korlátolt is, de kell nekünk ennyi epigenetika és mesterséges intelligencia, szociális robotok, önálló életre kelt mesterséges szerkezetek?
Mi történik, ha ember által elpusztíthatatlanná válnak?

Azt írtad, az epigenetika, robotika, asztrofizika lassan már nők által uralt terület. Remélem nem csak az eszük van a helyén, de a józan ítélőképességük is. Még ha nem is különítjük el élesen a kettőt.

Kalechtor 2015.06.04. 10:45:21

@Oliva76: "Mikor itt láttam azt a másik tudósnő által feltalált valamit, anyagot, ami önmagát hajtogatja össze"

A részben kémiai mechanizmusok segítségével "programozható" anyagot inkább építkezéseken tudnám elképzelni.
De nem ijesztgetni akarlak- hogy aztán majd önálló életre kel az épület. ;)

A többire sajnos senki nem tudja a választ.

Kalechtor 2015.06.04. 10:46:30

@No_Name01: Sajna ha korrekt vagyok (márpedig elsősorban magamat verem át, ha nem vagyok), azt kell mondanom: a pávafarok szemekre emlékeztet, ami jobban vonzhatja a ragadozókat, mintha össze-vissza-mintájú volna. :)

A hátrányelmélet ettől függetlenül ökörség. ;)

No, tegyen igazságot, aki tud!

www.diagnozis.hu/az_immunrendszer_alakitja_a_ferfi_vonzerot/

Itt feltevésem szerint megint "trükköztek"- majd le fogom vezetni, miben.

www.eurekalert.org/pub_releases/2004-11/mc-mcd110504.php

Most jöjjön a java.

www.sciencenewsline.com/articles/2013122323490032.html

www.genengnews.com/gen-news-highlights/high-testosterone-men-have-the-weakest-immune-responses/81249287/

Egy kicsit önmagát magyarázó magyarázatot is kínál- tehát már haladunk. A hátrányelméletnél jobb, bár még ne örüljön senki.

És most vissza, a kortizolra- és adjuk meg a kegyelemdöfést. :)

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2015019/Alpha-males-increased-stress-levels-high-social-standing.html

Nico3 2015.06.04. 12:40:05

@No_Name01: "Ők nem egy olyan rendszerre vágynak, amiben más férfiak feleségei hűtlenkednek velük? Mert én akkor nagyon eltévedtem. :)"
Igen. És a nőt büntették egyoldalúan, mert másképp szembe kellett volna nézniük vele, hogy ők is büntetést kaphatnak, ha házasként félrelépnek másvalaki feleségével.
Pedig ha a nőre tulajdonként vigyáztak, gyámság alatt, akkor a nőt csak ellopták, nem volt felelőssége.
A tolvaj az elsődleges felelős.

Máskor, ha nemi erőszakról, női értékről van szó, olyan jól tárgynak tudják tekinteni a nőt. Bezáratlan kocsi lopásához, lakás kirablásához hasonlítani. Az önrdendelkezés fogalmát nőnél még értelmezni is nehéz nekik. Egy férfi lefeküdhet száz nővel is, nála a nem akkor is nem, nem köteles belemenni a szexbe, amire nem vágyik. De egy nőt, ha kicsapongó volt, sok férfi szerint már kisebb bűn megerőszakolni, mert A FÉRFI SZEMÉBEN úgyis lecsökkent az "értéke". Mintha nem az akarat, beleegyezés, élvezet, vágy dominálna, vagyis csak náluk.
De ha a felelősségvállalásról van szó, a nő hirtelen már nem "tárgy", akit csak elloptak, akkor már a másik helyett is neki kell felelnie, akkor már a férfi a szerencsétlen ösztönlény, akit provokáltak, a nő meg az erkölcs őre.

Eldönthetnék, mert ha ellopják a kocsimat és megkerül, nem a kocsit verem meg, amiért hagyta ellopni magát. Aki a tárgyakat bünteti, az idióta. :D Az is, aki "káresemény" és "érték", nem emberi döntés, akarat, szexuális partnerek számától független pillanatnyi beleegyezés szerint ítéli meg a másikat, akire utólag a saját döntésének súlyát is áthárítaná.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2015.06.04. 14:46:24

@Nico3: Hát ez az. Ha a nemi erőszakolót bármilyen értelemben is felmenti, hogy ő csak elvette a tiltakozó nő által kipakolt "árut", mint egy előhagyott értéktárgyat, a szeretőjével félrelépő nőt miért nem menti fel, hogy őt csak ellopta az a másik férfi? :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2015.06.04. 15:44:55

@Oliva76: "Mikor itt láttam azt a másik tudósnő által feltalált valamit, anyagot, ami önmagát hajtogatja össze"

Megkerestem, biztos ez volt az.

robohub.org/cell-origami/

Az ő munkája.

www.gelrobot.net/author.html

Én is úgy sejtem, hogy ha nem lehetne a "szociális", "társadalmi", "egészségügyet segítő" jelzőkkel takarózni, a robotikában sem fordulhatna elő annyi, vagy több (?) nő, mint férfi. Már gyerekkortól sztereotipizálnák őket. Mert a matematika, a harcászat, a technika, az "férfiterület", át kell engedni szegény fiúknak, ne ügyetlenkedjenek ott a nők, meg amúgy se foglalják el. :)

Roma gyerekek gyerekkori álmairól olvastam egy cikket, nem tartozik szorosan a robotika témájához, de a roma kislánytól, aki a bátyjaihoz hasonlóan arról álmodozott, hogy rendőr lesz, volt képe megkérdezni a riporternek, hogy "az nem túl fiús pálya egy lánynak"? A kislány ügyesen kivágta magát a szituációból, aminek örültem. Az évszázados agymosás elleni küzdelem mégis halad valamerre. :)

Kalechtor 2015.06.04. 16:08:18

@Oliva76: @No_Name01: Mire ideér a patriarchális közel-kelet (meg a távol-kelet), mi számítunk majd barbár, elmaradott, fejletlen közegnek. ;)

www.thenational.ae/uae/education/emirati-women-engineering-bright-future-at-robotics-institute

Vagy valami pólusváltás folyik, a fene tudja. :)

Oliva76 2015.06.04. 21:05:30

@No_Name01: "A férfiak természetesen átírták, szerintük a normális, önzetlen férfiak akarnak önző rosszfiúnak tűnni."

A régi párom nem alfából lett béta, hanem bétából lett olyan alfa, aki mellett majdnem végleg elment a kedvem a férfiaktól.

Míg "udvarolt" egyenrangú társként voltam kezelve, sose tekintette fontosabbnak az ő tanulmányait, az ő munkáját, lehetőségeit. Nem is emlékszem olyan esetre, hogy az érzelmi, szexuális kielégülésben önző lett volna, ágyba hozta a reggelit, akkor is, ha ő aludt nálam.
Amikor összeköltöztünk, rögtön az ő roppant fontos munkája került középpontba, meg ő, önző, kényelmes, rátarti lett, akkor körözött le, mert az ő céljai voltak a fontosabbak. Írtok az árról, ennek az ára az volt, hogy mindig nekem kellett volna hallgatni, tűrni, alkalmazkodni, végezni az összes házimunkát, igazodni. Engem nem tartott el, többet keresett, de majdnem én tartottam őt, mert a többlet neki külön pénzt jelentett. A szex természetesen csak róla szólt, az ő problémáit meg kellett hallgatni, az enyémeket nem, ha neki volt rossz napja, el kellett volna viselnem, hogy rajtam vezeti le, ha nekem, én ne terheljem őt semmivel.

Észrevettem, hogy akkor mennek át pökhendi alfába, mikor összeköltözött velük a nő, vagy ha megvan a gyerek és biztosra veszik, hogy már hozzájuk láncolódott. Addig nem mernek, félnek, hogy elhagyják őket, s akkor aztán majd megint kezdhetik elölről az udvarlást, míg fognak valakit.
Meg is fogalmazódott rosszabb időszakaimban bennem, hogy ha minden férfi ilyen, a nőknek folyamatosan csak udvaroltatniuk kellene maguknak, mert addig jó minden, utána csak elromlik. Ha észrevették, hogy a férfi már biztosra veszi őket, gyorsan nekik lecserélni és keresni egy másik udvarlót, míg LE nem megy "alfába". :)

Xylan 2015.06.04. 21:05:31

@Kalechtor: Ez hasonlít ahhoz, ami a Távol-Keleten történik.
A Távol-Kelet is nagyobb nőelnyomó térség volt pár évtizede Európánál, de ma már India is több tudósnőt ad a történelemnek, mint Európa vagy Amerika.
Nincs idejük reagálni a férfiaknak, a világ nagyon felgyorsult.
Nyugaton más történések előzték meg a nők tudományos világba való belépését. Olvastam a múltkor idézett csiki-csukiról. Száz éve sincs, hogy minden egyetemi kar megnyílt előttük. Sok még akkor is 90 százalék feletti férfi kvótával. Néhányat később párszor még lezártak, ezekből lettek a ma férfiasnak számító szakok.
A háborúk miatt a fizetett munka a nőknél jóval megelőzte az egyetemi tanulmányok engedélyezését. Dolgozniuk kellett előtte is, de ekkor szoktatták őket hozzá, hogy nőként csak alacsony presztízst biztosító, alulfizetett cseléd vagy besegítő munkakört tölthetnek be. A férfit akkor helyettesíthetik, ha hiányzik onnan.

Kínában ezt kivédte az egykepolitika. A japán nők meg a háziasszony létből kerültek egyenesen az "egyenjogú" munka világába. Közel-Keleten sem lépnek fel a nyugatihoz hasonló akadályok, egyedül Iránról olvastam, hogy túl sok lett a reál szakos lányhallgató, ezért férfi kvótákat vagy teljes kitiltást vezetnek be. De szerintem már azzal is elkéstek.

Sok embertől hallottam, hogy a törvények még erősen diszkriminálják a nőket, mint például a kínai családjogi törvények, amelyek nem büntetik rendesen a családon belüli erőszakot, válásnál az apánál helyezik el a gyereket, a ház is a férfiak nevére kerül, annak ellenére hogy a lakásváráslások nagy részét a pár tagjai egyenlő anyagi részesedéssel valósítják meg. Mégis kimagasló a nők aránya a tudományos világban, a cégvezetésben, a művészetben. A közel-keleti törvényeket is erőltetik felülről, több-kevesebb sikerrel, de igazából már csak a szegényebb, elmaradottabb területeken találnak fogást általában a nőkön.
A menekültek többsége is onnan kerül egyébként Európába.

Kalechtor 2015.06.04. 21:41:53

@Xylan: Nem szabad ezt elkomolytalankodni holmi tudományos maszlaggal- a kelet komoly fenyegetés, tehát megfontolandó, hogy a nyugati társdalom fenntartása érdekében el kellene nyomn... izé, megfelelő társadalompolitikával kellene gyermekvállalásra ösztökélni a férfiakat.

Ez így nem lesz jó, hiszen szerencsétlen nők részéről hiába van meg az akarat, ha az elkényelmesedett nyugati férfi képtelen a roppant fontos munkája mellett olyan bagatell dolgokkal is foglalkozni, mint a pelenkázás, mosogatás. :)

Holott!
A szegény, nyomorban élő közel-keleti társai 6-8 gyereket is bevállalnak, pedig náluk többszöröse az itteninek a férfihajléktalanság, állandó jelleggel az életükre törnek, kisfiúkoruktól kemény fizikai munkára vannak kényszerítve, nincs tévéjük, mobiltelefonjuk, de még hús se kerül minden nap az asztalra!!!
Ezek a hős férfiak a felsoroltakon kívül nem ritkán _hetekre_ távol vannak a családjuktól, hogy megélhessenek- olyankor szex _egyáltalán nincs_, legfeljebb a kecskékkel! Ezek meg itt szexmegvonásra panaszkodnak, ha az asszonynak néha-néha fáj a feje. :(

A nyugati férfinak csak pelenkáznia, főznie, mosnia kellene otthon, meg ülnie a kényelmes, gépiesített munkahelyén (ami nem egy kőfejtő, ugye), + nem követelőzni a szexért, hanem odafigyelni rá, hogy a nőnek is jó legyen. De sokan még erre sem képesek, helyette nemet mondanak a gyermekvállalásra, miközben amazok olyan sanyarú körülmények között is bevállalják a nyolcat. Akkor is, ha jóval többen végzik hajléktalanként. Akkor is, ha itt még a hajléktalanszállón, vagy a pályaudvaron is kényelmesebb viszonyok garantáltak.

Ebből következően a társadalompolitikának talán hasonló körülményeket kellene teremtenie _a férfiak számára_, a népszaporulat feljavítása érdekében, mert úgy tűnik agyukra ment a nagy luxus. ;)

És még panaszkodnak, hogy a válások során hogy lehúzzák, meg tönkreteszik őket.
Hát ha még ennél is jobban figyelnénk az érdekeikre? Jó dolgukban már egy gyerek se születne a végén!!! :)

(és akkor kihal a csodás, _patriarchális_ kultúra)
(különben is, talán nem a férfiaknak kell elsősorban leutánozni a mélyen tisztelt patriarcha férfiakat, ha már olyan sokra becsülik a nagy népszaporulatot garantáló, patriarchális jólétet?- és egyelőre leginkább a fent említett jellemzőkkel rendelkező rendszer hozza normálisan a szerintük kívánt szaporodási rátát) :)

Nico3 2015.06.04. 22:18:39

@Kalechtor: Igen, igen. Helyeselek. Az maradt csak ki, hogy jó részük írni-olvasni se tud, nemhogy karrier! :))) Talán a nyugati férfi is könnyebben igába hajtaná a fejét, akarom mondani, könnyebben viselkedne normális apaként, ha nem holmi önmegvalósítással foglalkozna. :'( És még kifogással se élhetne, mert példaképei, a közel keleti férfiak is olcsó fizikai munkából élnek! :D

Kalechtor 2015.06.04. 22:50:04

@Nico3: @No_Name01: "de a roma kislánytól, aki a bátyjaihoz hasonlóan arról álmodozott, hogy rendőr lesz, volt képe megkérdezni a riporternek, hogy "az nem túl fiús pálya egy lánynak"?"

Akik a kislányok "jó útra térítéséről" álmodoznak, azok figyelmét felhívnám a következőkre.

A kislány vagy arról ábrándozik, hogy rendőr, orvos, mérnök, etc lesz- vagy arról, hogy _hercegnő_. Tudom arra vágynak, hogy a 10 év alatti kisleány kijelentse: a mosás, főzés, takarítás, gyereknevelés a "karriervágya", de ez a realitás kőkemény talaján maradva majd akkor várható el, ha a tíz év alatti kisfiú karriervágya se az lesz, hogy felnőve űrhajós, sárkányölő hős, vadász, feltaláló válik belőle- hanem
átlagjóska, a háromgyerekes, tisztes, gyermekeiért dolgozó családapa, aki nehéz, olajos, monoton melót végez egy gyárban. :)

Gyereket persze sok kislány szeretne, de a "karriervágy" nem fog a házimunkára irányulni. Vagy robotikai mérnök:

www.syrobo.org/wp-content/uploads/2014/10/women-in-robotics.jpg

Vagy hercegnő. ;)

lopom.hu/uploads/images/big/1931/df7c142f19151673334d6ee8258f3982.jpg

KevinT 2015.06.04. 23:08:53

@Kalechtor: "Tudom arra vágynak, hogy a 10 év alatti kisleány kijelentse: a mosás, főzés, takarítás, gyereknevelés a "karriervágya", de ez a realitás kőkemény talaján maradva majd akkor várható el, ha a tíz év alatti kisfiú karriervágya se az lesz, hogy felnőve űrhajós, sárkányölő hős, vadász, feltaláló válik belőle"
he he.Mire vágyik,aki, arra vágyik, hogy, az ürhajos, sárkányölö felesége lessz?:D

Kalechtor 2015.06.04. 23:13:57

@KevinT: Az a hercegnő!!!
Miért kellene egy űrhajós feleségének házimunkáról álmodoznia? ;)

cdn.big.men.hu/files/news/11/9/411_4_big.jpg

@Oliva76: Ez meg +1000! :D

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2015.06.06. 13:53:59

@Kalechtor: "Sajna ha korrekt vagyok (márpedig elsősorban magamat verem át, ha nem vagyok), azt kell mondanom: a pávafarok szemekre emlékeztet, ami jobban vonzhatja a ragadozókat, mintha össze-vissza-mintájú volna. :)"

www.dailymail.co.uk/health/article-2402553/Why-women-really-stronger-sex-Research-suggests-testosterone-weakens-immune-means-man-flu-actually-real.html

"Women seem to have two more things going for them. First, they keep their immune system troops on active duty for longer.

A large study by Japanese researchers recently found that although we all produce fewer B-cells and T-cells — key players in the immune system — as we get older, the decline is more rapid in men than women.

Women also seem to be getting added protection from having two X chromosomes — which is what makes them women — while men have an X and a Y."

www.psmag.com/health-and-behavior/girls-immune-systems-rule-boys-drool-73250

"THE ANSWER MIGHT BE that this is one of those odd outcomes that follow from the perverse incentives of evolutionary logic. In 1992, a pair of biologists at the University of Tromsø in Norway proposed the "immunocompetence handicap hypothesis," which essentially says that males will perform dumb, dangerous stunts to impress females. The idea behind the immunocompetence handicap hypothesis is that, in order to prove their genetic fitness to potential mates, males make a trade-off between a robust immune system and a set of elaborate, testosterone-driven secondary sex characteristics, like brightly colored plumage in tropical birds. Those males with the best immune system genes will be healthy despite a big testosterone handicap. The males who can tolerate the highest testosterone levels will have the most exaggerated sex characteristics, and therefore, sex characteristics will be a reliable visual indicator of genetic fitness.

The immunocompetence handicap hypothesis has been provocative and controversial. The evidence for it is decidedly mixed, but the idea has spawned more extensive research into the question of what visual cues signal robust health in humans. Is men's sexual attractiveness related to the performance of their immune systems? In a study published last year, an international team of scientists attempted to answer that question. The authors hypothesized that masculine features in young male volunteers would be rated more attractive by women and signal the possession of good immune system genes. It turns out that the body feature most closely linked to attractiveness and immune system performance is fat—as you might expect, having too much or too little is less attractive and less healthy.

Whether human males handicap their immune systems for the sake of sexual attractiveness is an unresolved question, but the consequences of sex-based differences in immunity are large, for both men and women. Medical researchers hope that a better understanding of the causes will help them tailor vaccines, drugs, and other treatments to the distinct needs of men and women."

www.zmescience.com/medicine/women-live-longer-than-men-immune-system-05423/

"Many theories have been proposed in attempt to explain this gap. In fact, it turns out the females of most species live longer than males, which might mean that the life expectancy gap might be deeply rooted in our biology."

Vagy a többi fajnál is elnyomta őket a feminizmus. :(

A megfelelő reakció nem a tagadás, a feminizmusra mutogatás lenne, hanem a különbségek felismerése és kompenzálása. Fordítsunk időt, pénzt, energiát immunerősítő gyógyszerekre férfiak számára, ahelyett, hogy kárpótlásul újra a macsó társadalmat követelnék, amiben még alacsonyabb az átlagéletkoruk.

Xylan 2015.06.06. 18:01:33

@No_Name01: A nőt átlagban nem vonzódnak a sok arcszőrzettel rendelkező férfiakhoz, a szőrös mellkasú férfiakhoz, a túl izmos férfiakhoz, az agresszív férfiakhoz. Ez nem általános érvényű törvényszerűség, de erős átlag. A szőrös férfitesthez is vonzódik kb. 20 százalékuk, a túlzott izomzathoz is kb. 10 százalék, biztosan az agresszió is bejön valakinek, még ez sem kizárt. Hogy kinek, miért, az jó kérdés, Black is mondta már, hogy nála nem sok vizet zavart, ha agresszív hajlamú volt a férfi. :)

Úgyhogy ezt csak a túl magas tesztoszteronszintre írom, mert ezek a legfőbb hozadékai.

Itt van ez a két kutatás, szerintem ezeket kellene összevetnünk megbízhatóság szempontjából, mert ellentmondanak egymásnak. Black azt mondja, trükköztek annál, amiben a magas tesztoszeronszint, az immunrendszer erősség, a stresszmentesség volt vonzó. Az "alfahímek" stresszszintje magasabb is.

Az első:

"Dr. Fhionna Moore és kutatói teamje 74 fiatal felnőtt, lett(országi) férfi hepatitis vakcinára adott immunválaszának adatait gyűjtötte össze."
"Az erős immunválaszt adó férfiak, akiknek a tesztoszteron szintje magasabb volt, kapták a legmagasabb „attraktivitási” pontszámot a nőktől"

www.diagnozis.hu/az_immunrendszer_alakitja_a_ferfi_vonzerot/

A második:

www.livescience.com/25079-females-prefer-thin-over-macho.html

"However, a new study finds that while women do respond more favorably to the faces and bodies of men with strong immune responses, they seem to cue into fatness and thinness, not macho features, when making their judgments.

Fatness, or adiposity, "is an obvious choice for a marker of immunity because of its strong association with health and immunity," study researcher Vinet Coetzee, a postdoctoral scientist at the University of Pretoria in South Africa, told LiveScience."

"The trouble with the immunocompetence handicap hypothesis is that masculinity is not universally attractive to women, Coetzee and his colleagues wrote today (Nov. 27) in the journal Proceedings of the Royal Society B. Nor have studies consistently linked macho features with good physical health."

"The results revealed that fatness, as measured with facial adiposity, was linked to both antibody response and attractiveness, with pudgier men both having weaker immune systems and being seen as less appealing by the fertile women. A statistical analysis found that contrary to what the immunocompetence handicap would suggest, masculinity was not linked to either immune response or bodily or facial attractiveness."

A másik kedvencünk, az egészség is fontosabb, mint a "macsó jegyek".

www.livescience.com/18414-healthy-skin-attraction.html

Kalechtor 2015.06.06. 20:09:20

@Xylan: A végén még azt hiszik, mazochista vagyok. ;) A nem zavart nem egyenlő azzal, hogy ilyen a preferenciám. Inkább felszínes kapcsolatnál mindegy volt, pláne, hogy az agresszív hajlam _nem mindig_ párosul emberileg elvetemült és rosszindulatú személyiséggel. Egy latensnőgyűlölő"jófiú" néha lelkileg szemetebb lehet. :)

nokesferfiak001.blog.hu/2014/11/09/miert_a_buta_noket_szeretik_a_ferfiak_ii/full_commentlist/1#c27087266

Engem az se zavart, ha egy srác szende, félénk, szűzies volt. ;)

KevinT 2015.06.07. 14:03:24

@Oliva76: nekem se ugy panaszkodnak a férjükre,hogy már nem elég seggfej,hanem, hogy már nem olyan kedves mint régen.:(

Kalechtor 2015.06.07. 16:10:49

@KevinT: Skiddie, hidd el, a 40-es fószerek ezt _jobban_ tudják. Tudod, élettapasztalat. ;)

Mire 40-es férj leszel, talán te is szépen elfelejted, miért szerettek anno a nők... :)

ogyebogye 2015.06.13. 11:48:01

@Nico3:
"Én azt nem igazán értem, a patriarchák mit vertyognak azon, ha a nő lenyúlja a vagyonukat, hiszen ők akarják mindenáron "pénzügyi szolgáltatóvá", "bankautomatává", "eltartóvá" degradálni a hímnemet. :)))"

Tévedsz. Ezt is a nők várják el, illetve, a feministák erőltetik, hogy minél könyebben ki lehessen fosztani egy férfit.

"Ha ők akarják, akkor persze nem megalázó, nem kihasználás, hanem önmegvalósítás, mi? :DDD"

Ezt csak ti hiszitek a munkára. Mert ezt ti lehetőségként kaptátok meg nem kötelezettségként, és azt hiszitek, vagány, hogy majmoljátok a férfiakat. Pff.
Abba bele sem gondoltok, hogy a férfiak számára ez kötelezettség, nyűg, teher. Amitől szívesen szabadulnának.
De ha ti úgy, én is úgy: menstruálni akarok, meg gyereket akarok szülni. A nők is ezt csinálják, akkor tutira valami előnyös dolog lehet ez, különben minek csinálnák? Elnyomás van, hogy ezekből engem kizárnak!

"És azt se értem, mit vertyognának rajta, ha a nő rabszolgaként dolgoztatná őket a bányában."

Odacsapunk ám előbb-utóbb, már nagyon uncsi, hogy a gyengébb akar dirigálni az erősebbnek.

Kalechtor 2015.06.13. 12:00:02

@ogyebogye: Tessék, olvassál. Mindenre ott a válaszom, de erre speciel ki is emelem neked.

"Ezt csak ti hiszitek a munkára. Mert ezt ti lehetőségként kaptátok meg nem kötelezettségként, és azt hiszitek, vagány, hogy majmoljátok a férfiakat. Pff."

A nők nem majmolják a férfiakat. A férfiak majmolják a nőket, amikor eljátsszák, hogy nekik is van egzisztenciaépítő ösztönük.
De ilyenkor kiderül, hogy nincs. Illetve máskor is, mikor arra hivatkoznak, hogy a nők hiányával, vagy a nőkhöz korlátlanul hozzáférve őket semmi sem érdekelné, szextárggyá válnának. :)

"De ha ti úgy, én is úgy: menstruálni akarok, meg gyereket akarok szülni. A nők is ezt csinálják, akkor tutira valami előnyös dolog lehet ez, különben minek csinálnák? Elnyomás van, hogy ezekből engem kizárnak!"

Nem vagy kizárva, nyugodtan kezdheted, akár már holnaptól. :)
JOGOD van hozzá! Mutass egyetlen olyan törvényt, ami kizárta ebből a férfit. Na-na-na??? :)

"Odacsapunk ám előbb-utóbb, már nagyon uncsi, hogy a gyengébb akar dirigálni az erősebbnek."

Kezdhetitek a titeket elnyomó, gyengébb férfiakkal, mert míg azoknak benyaltok prosztatáig, addig hallgass a nevetek. :D
Legyen csak egyenlő mérce. Miért tennél különbséget, hogy a nálad okosabb-gyengébb nőnek nem nyalsz be, az okosabb, gyengébb férfinak meg igen? Ez negatív diszkrimináció!!!
Ha nem vagy valami erős meg pláne hülyeséget beszélsz. Miben mérjük, szkander vagy IQ teszt? ;)

www.scribd.com/doc/268546192/2015-06-I

ogyebogye 2015.06.13. 22:07:34

@Kalechtor:
"A nők nem majmolják a férfiakat."

Hahaha. Dehogynem. Az egész feminizmus nem más, mint a férfiak majmolása.
Először elkezdtetek irigykedni férfiakra, hogy nekik nem kell szülni, gyereket nevelni, így aztán addig sirbákoltatok, amíg a férfiakra is rányomták a tartásdíjat, hogy nehogy már azoknak valami előnyül legyen.

Aztán elkezdtetek irigykedni, hogy a férfiak dolgoznak, pénzük, vagyonuk lehet, akkor addig sirbákoltatok, amíg ezt is ki nem követeltétek.

Aztán elkezdtetek irigykedni az alfahímekre, hogy ők mindennap más nővel dugnak, ebből lett a szexuális önrendelkezés hogy akkor ti is faszkörhintázhassatok.

Csak nem veszitek figyelembe, hogy ezek a dolgok, bár NEKTEK FONTOSAK A FÉRFIBEN, a férfinek nem fontosak a nőben, így más megítélés alá esik, másként is viszonyulunk hozzá.

"A férfiak majmolják a nőket, amikor eljátsszák, hogy nekik is van egzisztenciaépítő ösztönük."

Tudom, hogy meleg van, de komolyabb koncentrációt, ha kérhetek. :)

"Illetve máskor is, mikor arra hivatkoznak, hogy a nők hiányával, vagy a nőkhöz korlátlanul hozzáférve őket semmi sem érdekelné, szextárggyá válnának. :)"

Aha. Ezt is elirigyeltétek, akkor azért váltatok szextárggyá. :)

"Miért tennél különbséget, hogy a nálad okosabb-gyengébb nőnek nem nyalsz be, az okosabb, gyengébb férfinak meg igen?"

Én nem nyalok be egyiknek sem. Viszont, nekem van annyi eszem, hogy nem megyek oda egy 120 kilós állatnak beszólogatni, meg provokálni, mert félek, hogy pofánvág. De ti nők simán megteszitek, aztán amikor kaptok egy sallert, akkor égig ér a hiszti, hogy patriarchális férfierőszak, meg a TÖBBI FÉRFI védjen meg az állam jóváhagyásával, mert micsoda igazságtalanság történt.

Kalechtor 2015.06.13. 22:25:19

@ogyebogye: Remélem egy időre ennyi lesz, Makrancos Kati. ;)

Hiába vagy ilyen tűzrőlpattant- gondold át higgadtan, egyáltalán _miért csinálod_? Nem itt- mindenhol. Félsz, hogy másképp nem állnak szóba veled? Beszélgethetnénk egyszer erről, érdekelne a háttér.

"Hahaha. Dehogynem. Az egész feminizmus nem más, mint a férfiak majmolása."

Ezt is megbeszéltük. Lárifári. :)

"Csak nem veszitek figyelembe, hogy ezek a dolgok, bár NEKTEK FONTOSAK A FÉRFIBEN, a férfinek nem fontosak a nőben, így más megítélés alá esik, másként is viszonyulunk hozzá."

Akkor mégis csajokat akarsz eltartani?
Figyelj, mert nem írom le többször: nagy ívben teszünk rá, hogy mi a véleményetek a női szerepünk ezen részéről, mert _soha nem miattatok csináltuk, hanem veletek ellentétben egyenes szándékkal_. Ezt nem értitek, mert a ti célotok (saját bevallásotok szerint- de javíts ki, ha tévedek!) _másodlagos_.

Csak a nőknek akartok imponálni vele- miután őket megfosztottátok az elérésétől. A nőnek azonban akkor se Jóska jár a fejében a tanulmányai, szakmai sikerei közben, ha mellette üvöltitek ezt a hülyeséget, torkotok szakadtából. :)

A ti dolgotok, tetszik nektek vagy sem, hogy egzisztenciát építünk. De látom, semmiképp sem fér a fejedbe, hogy a nő ebben _nem_ férfimódra viszonyul és nem szontyolodik el, nem tartja feleslegesnek a tanulást, egzisztenciaépítést, ha a másik nem szexuális lényként csak szexre játszik. :)

Nekünk fontosak a férfiben? Részben, emberileg, de nem jobban, mint amennyire a személyisége részének tekinthető. Ha neki fontos, fontos nekem is, mert szeretem- amúgy teszek rá, milyen a képzettsége, vagy a "társadalmi státusza".
Annak a nőnek fontosak, akik kiszolgáltatottak nektek. De annak is csak kényszerűségből. A többiről ott volt a kutatás- az intelligens, saját erőforrásokkal bíró nő számára a jó apaság hangsúlyos, meg a külsőtök. Ez van. :) (legalább azok az adatok kielégítik a mazo-énedet, ha már más nem akarja ;)

"Tudom, hogy meleg van, de komolyabb koncentrációt, ha kérhetek. :)"

Lásd előbbi, bár tudom, nehéz lesz felfognod. :)

"Én nem nyalok be egyiknek sem. Viszont, nekem van annyi eszem, hogy nem megyek oda egy 120 kilós állatnak beszólogatni, meg provokálni, mert félek, hogy pofánvág. De ti nők simán megteszitek"

- Benyalsz.
- Beszólsz (szvsz mindenkinek, arra apellálva, hogy kíméletes lesz veled, az ártatlan kis pofid, meg az állandó panaszáradatod miatt / ki akarsz provokálni valamit / ezzel egyidejűleg gyűlölni is akarod azt, akit provokálsz, mert szerintem lehet egy ici-pici gond az önelfogadással is :)

"De ti nők simán megteszitek, aztán amikor kaptok egy sallert"

Én még annál sem fenyegetőzöm veréssel, aki gyengébb nálam. Ez a TI műfajotok. ;) Akkor hárítok/ütök vissza, ha már ütnek, nem kezdeményezek verekedést. Elvitázhatnánk arról, melyikünk hozzáállása a korrektebb. A tied, aki az "akármilyen" fizikai erőd ellenére játszod itt a nagy és erős "férfit"- vagy az enyém, aki szintén az "akármilyen" fizikai ereje ellenére se ütne meg, akárhogy provokálnád. ;)

Látod, ez a baj, hogy farokjogon mehet ez is, az eltartásra való hivatkozás is, de ha meg kellene mutatni, ki mennyit tett le az asztalra...?

És újra- _emiatt_ nem tudtok csajozni, amin a PUA egyenesen ront, azzal, hogy a PUA vezérek anyagi érdekei miatt olyan pökhendiségre manipulálja a sok hozzád hasonló "átlagjóskát", ami nem csak nektek, de egy valóban nagy és erős férfinak sem állna jól. Nyilván nem is működik. És nyilván egyre bonyolódik az önmagát igazolni akaró rendszer, ami az élősködő PUA klánnak egyre több pénz. :)

Egyébként soha nem írtam mást, csak annyit, hogy akkor lesz "jogotok" keménykedni a nőkkel, ha a harmatgyenge férfivezetők nem állhatnak oda leüvölteni a fizikailag kurva erős kőművesek fejét.

Ha a fizikai erőn alapuló rendszert akarod visszahozni, legyen _egységes_ - úgyis titeket kúrnának először popsiba az imádott alfáitok, akiknek nyaljátok a fenekét. ;)

Kalechtor 2015.06.13. 22:29:55

@ogyebogye: Most pedig nekiugorhatsz ennek.

www.scribd.com/doc/268546192/2015-06-I

De előtte ülj le, vegyél elő papírt, tollat, és nyálazd át a rendszered. Egyre rosszabb, most már végképp szétesett az egész. Abban pl egyszer már egyetértettünk, hogy a férfiak alapvető célja a "szex", a nőké az utódgondozás, utódok védelmezése, egzisztenciaépítés. Legalábbis az állatvilágban. Ennek ellenére folyamatosan váltogatod a nézőpontokat.

"a férfinek nem fontosak a nőben, így más megítélés alá esik, másként is viszonyulunk hozzá."

Miért ismételgeted folyton?
Viszonyuljatok ahogyan _akartok_! Ökörség lenne ilyesmivel foglalkoznunk, hisz ha nincs egzisztenciánk, nem csak az életünk, a szex lesz rosszabb, de megy részetekről a hiszti, hogy el kell tartanotok a nőket. Ha meg van, azért megy.

Szóval, ha még mérlegelnénk is- látod, hiszti így is, úgy is van. Akkor meg nem _mindegy_? ;)

ogyebogye 2015.06.14. 19:34:02

@Kalechtor:
"És újra- _emiatt_ nem tudtok csajozni, amin a PUA egyenesen ront"

LOL. Hát, de nem ront. Teljesen jól működik, csak éppen nehéz jól adni, mert sajnos eléggé képességfüggő. Éppúgy, mint a sminkelés sem ront egy nő randipiaci értékén, de csodákat azért nem lehet várni tőle.
Azért vagytok PUA ellenesek, mert jól megkeveri a szálakat, ha az átlagbéla és lelövi a shit teszteket, és nem tudjátok két mondatból megállapítani, ki a jó pasi, és ki az, aki nyúlbéla.

De ne aggódj, a nők majd ehhez is alkalmazkodnak, aztán akkor már nem lesz akkora durranás a PUA sem.
Mint a testépítők se olyan nagy szám, amióta minden magára valamit adó férfi megpróbál "gyúrni".

ogyebogye 2015.06.14. 19:34:05

@Kalechtor:
"Viszonyuljatok ahogyan _akartok_! Ökörség lenne ilyesmivel foglalkoznunk, hisz ha nincs egzisztenciánk, nem csak az életünk, a szex lesz rosszabb, de megy részetekről a hiszti, hogy el kell tartanotok a nőket."

De ha meg van egzisztenciád, akkor meg nincs kapcsolat. Legalábbis, azokkal a férfiakkal, akikre izgultok.

Akkor ezt rágd meg, hogy vagy az a fontos, hogy jó pasid legyen állandóra, akivel jó a szex, de akkor ahhoz alkalmazkodnod kell.
Vagy megfelel a nyúlbéla is, de akkor meg mit rinyálnak érte a nők folyton, miért derogál nyúlbélát pátyolgatni, ha úgyis van egzisztencia?

Elég ellentmondásosan gondolkoztok, ezt kéne valahogy feloldani, hogy előre léphessünk.

Kalechtor 2015.06.14. 19:38:29

@ogyebogye: "Azért vagytok PUA ellenesek, mert jól megkeveri a szálakat, ha az átlagbéla és lelövi a shit teszteket, és nem tudjátok két mondatból megállapítani, ki a jó pasi, és ki az, aki nyúlbéla."

A PUA nagyon könnyen felismerhető. És amíg nektek lesz hosszabb a _gyűrűsujjatok_, ne is várjátok, hogy manipulációval tudtok megvezetni bennünket. Használjátok inkább ujjazásra. Mármint magatokon. ;)
Érdekesnek érdekes- de inkább pszichológiai szempontból.

"Mint a testépítők se olyan nagy szám, amióta minden magára valamit adó férfi megpróbál "gyúrni"."

A túl izmos férfi sose volt az. :)

No, érdekesség, csak neked. Ezt nevezik kutatásnak. Itt kezdődne.

"Abstract
Recent years have seen great interest in the relationship between relative earnings and marital
outcomes. Using data from the 1997 National Longitudinal Survey of Youth, I examine the
effect of relative earnings on infidelity, a marital outcome that has received little attention.
Theories of social exchange predict that the greater one’s relative income, the more likely one
will be to engage in infidelity. Yet, emerging literature raises questions about the utility of
gender-neutral exchange approaches, particularly when men are economically dependent and
women are breadwinners. I find that, for men, breadwinning increases infidelity. For women,
breadwinning decreases infidelity. I argue that by remaining faithful, breadwinning women
neutralize their gender deviance and keep potentially strained relationships intact. I also find
that, for both men and women, economic dependency is associated with a higher likelihood
of engaging in infidelity; but, the influence of dependency on men’s infidelity is greater than
the influence of dependency on women’s infidelity. For economically dependent persons,
infidelity may be an attempt to restore relationship equity; however, for men, dependence
may be particularly threatening. Infidelity may allow economically dependent men to engage
in compensatory behavior while simultaneously distancing themselves from breadwinning
spouses."

www.asanet.org/journals/CS/Jun15ASRFeature.pdf

"For breadwinning men, the greater their relative income, the more likely they were to engage in infidelity."

"Equity theory proposes that individuals who perceive themselves as under- or over-rewarded will experience distress, and infidelity may be an attempt to restore relationship equity (Prins et al. 1993)."

"Among individuals under age 30, about 80 percent of women and 70 percent of men desire an egalitarian marriage in which both partners share breadwinning, housekeeping, and childrearing (Gerson 2010). As the range of acceptable roles and responsibilities continues to expand, men may become more comfortable with economidependence and no longer seek alternative exchange partners.
For women, men’s economic dependency appears to stabilize marriage: breadwinning women were less likely to cheat. This is especially noteworthy given that breadwinning women may actually have more opportunities to engage in extramarital sex."

Csak szólok, próbálják ezt is félremagyarázni- és hozzáigazítani a hagyományos normákhoz. Nem nagyon megy nekik. :)

"Yet, the findings presented here suggest that the relationship between women’s relative earnings and divorce has been misinterpreted. In this study, as women’s earnings increased relative to their husbands’, they were more likely to engage in relationship stabilizing behavior"

Kiemelve, neked:

"In 2013, 24 percent of all married couples included a wife who earned more than her husband, compared to just 6 percent in 1960 (Wang et al. 2013). Moreover, economic and educational differences between spouses are shrinking (Schwartz 2010; Schwartz and Han 2014).
For example, high-earning husbands are increasingly likely to be married to high-earning wives."

A kapcsolatok száma, amelyekben a nők keresnek többet, egyértelműen emelkedő tendenciát mutat. A magas keresetű férfiak magas keresetű nőket vesznek feleségül.

"Economic dependency likely increases infidelity more for men who embrace more traditional gender ideologies than for men who embrace more liberal gender ideologies."

A hagyományosan gondolkozó férfiaknál növeli a hűtlenség esélyét, hogy a feleség keres többet. Ilyen férfit mi a francnak keresnénk magas fizetéssel- amikor _részben_ pont amiatt akarunk egzisztenciát, hogy elkerülhessük? ;)

Kalechtor 2015.06.14. 19:43:10

@ogyebogye: "So what causes marital instability? Research published in the June issue of the American Sociological Review found that economic dependence leads to a higher chance of cheating— for both men and women— and that the dependent spouse is more likely to stray, or “bite the hand that feeds.” Dr. Christin L. Munsch, the study’s author, a sociologist at the University of Connecticut, discovered that, while chances of infidelity increase whenever one’s partner holds the purse strings, husbands have a much harder time with disparity — and cheat about three times as much than financially reliant wives."

No de megint a "két rossz" közül kell választani. A férfiak e szerint akkor _is_ hajlamosabbak(!) a hűtlenségre, ha tőlük függ anyagilag a nő, meg akkor _is_, ha ők függnek anyagilag a nőtől. Megint nekem lesz igazam. Az _egyetlen_ épeszű megoldás, ha nem engedjük, hogy anyagi függőségbe taszítsanak, de! nekünk sem szabad eltartanunk egy férfit. Tiszta sor, mindenki tartsa el magát. :)

Felhívnám a figyelmed arra, hogy a stat szerint a gazdaságilag függő nők is hajlamosak csalni- ellenben ha a nő ~ugyanannyit keres, vagy többet- az csökkenti a hűtlenség esélyeit. Nyilván közrejátszhat, hogy a nem-függő nő szabadabban választhat magának ideális partnert, s nem lehet az "én tartalak el!" szövegre hivatkozva számára rossz szexre sem "kényszeríteni".

“Generally, marriage is more stable when both people are in the work force, and both are contributing financially,” said Munsch. “It’s like many other things in a relationship. Most of us don’t like inequality. Nobody likes dating someone who is way more into you, than you are to him or vice versa.”

Khm, jut eszembe, mintha azt állítanátok, hogy a verbális agresszióban a nők vezetnek (a fizikaiban meg a férfiak- azt ne vedd ide, hogy a gyerekbántalmazások nagy részét a gyerek 10 éves kora alatt állítólag nők követik el, hisz az apa ott sincs a gyerek mellett; ez az érv olyan, mintha mi hivatkoznánk arra, hogy a háborús gyilkosok nagy része férfi)

A többiről meg ennyit. :)

www.sciencedaily.com/releases/2012/11/121129093703.htm

Elég megnézni, melyikünk is "verbálisagresszívkedik" jobban. Meg azt is, ennek _ellenére_ ki áll jobban érvelés terén. ;)

"De ha meg van egzisztenciád, akkor meg nincs kapcsolat. Legalábbis, azokkal a férfiakkal, akikre izgultok."

Ezt honnan vetted?
Pont akkor van azokkal. Egyébként nem válogathat olyan szabadon az ember- vagy ha válogathat is, a kapcsolaton belül lesz kiszolgáltatott, ami tönkrevághatja az egészet.

"Akkor ezt rágd meg, hogy vagy az a fontos, hogy jó pasid legyen állandóra, akivel jó a szex, de akkor ahhoz alkalmazkodnod kell."

Ezt se értem, hogy jön ide. Én tudom, hogy mindennek ára van- de a kölcsönös alkalmazkodással speciel sose volt gond. ;)
+ olyan is lehet, hogy valami valamiért már túl nagy ár.

Amúgy eddig nem az volt, hogy pont a jó pasik nem ragaszkodnak hozzá, hogy eltartsák a nőket, mert szerinted a bétáknak van szükségük erre?

"Vagy megfelel a nyúlbéla is, de akkor meg mit rinyálnak érte a nők folyton, miért derogál nyúlbélát pátyolgatni, ha úgyis van egzisztencia?"

Nem "nyúlbéla" az, aki szerinted eltartja a nőt? Azt se tudom, mi az a "nyúlbéla", én nem ilyen szempontok mentén kategorizálok- már ha annak lehet nevezni az ízlésemet. Volt nagyon szelíd, félénk partnerem is, meg "rosszfiú" is - de nem ez volt bennük a lényeg. Mindkettő hasonlóan nézett ki. Csak az egyik hisztizett, a másik meg nyafogott. És olyan is volt, aki se nem hisztizik, se nem nyafog. Ő van meg még most is. ;)

"Elég ellentmondásosan gondolkoztok, ezt kéne valahogy feloldani, hogy előre léphessünk."

Nem látom, hogy bármiben ellentmondásos igényeim lennének. :)
Neked annál inkább- többszörösen is. ;)

ogyebogye 2015.06.14. 21:49:00

@Kalechtor:
"És amíg nektek lesz hosszabb a _gyűrűsujjatok_, ne is várjátok, hogy manipulációval tudtok megvezetni bennünket."

Áruld már el, mi ez a gyűrűsujj-mizéria, mert még mindig nem vágom.

Kalechtor 2015.06.14. 22:02:54

@ogyebogye: Semmi. Ne vedd ennyire komolyan. ;)

ogyebogye 2015.06.15. 10:34:32

@Kalechtor:

De kíváncsi lennék rá. :)

ogyebogye 2015.06.20. 19:35:31

@Kalechtor:
Egyébként nem igaz ez a tesztoszteronos mizéria sem a gyűrűsujjal.
Ma alkalmam volt megtekinteni egy kedves nőismerősöm kezét ezzel kapcsolatban, és neki is mindkét kezecskéjén a gyűrűsujj volt a hosszabb. És, nem egy cserzett bőrű, már félig férfibe átment ún. "nőitudós" kategória, hanem egy kifejezetten nőies (csöcsös, fenekes, puhabőrű) nőről van szó. Tehát, nála biztosan nem volt gond élete során a férfihormon túltengéssel, mégis hosszabb a gyűrűs ujja.

Kalechtor 2015.06.20. 19:50:24

@ogyebogye: Totál KO a kommented. Neked. ;)

Nem értetted meg az egészet. _Egy_ nőismerősöd kezét? (az én példáim meg egyediek, mi? ;) Szóltam, hogy vannak ilyen nők, a cikk viszont átlagokról beszél.

"És, nem egy cserzett bőrű, már félig férfibe átment ún. "nőitudós" kategória"

A női tudósok többsége egyrészt általában kifejezetten nőies alkatú, arcú, még arról is voltak tanulmányok, hogy "nagyobb" (nőiesebb) fenekű, másrészt skiddie, itt PRENATÁLIS tesztoszteronról van szó.

Én is tudok egyébként több ilyen nőről is- ők is nőiesek külsőre. Van közöttük jófej, kevésbé jófej, azt is megjegyeztem, hogy előbbre járnak, mert nem verik az asztalt szexért, kapcsolatért, orgazmusért, van amelyik tudatosan próbál korrekt lenni.
(érdekesség- Esther Vilarnak is a gyűrűsujja hosszabb)

Kalechtor 2015.06.20. 19:51:50

@ogyebogye: Márpedig ő feminista. Mármint Vilar. Hisz a patriarchális rendet kritizálja- szerinte abban mindenki egyformán idióta. :)

ogyebogye 2015.06.20. 22:23:49

@Kalechtor:
"érdekesség- Esther Vilarnak is a gyűrűsujja hosszabb"

Na látod. És, ő is jóeszű, normális hozzáállású nő volt, éppen úgy, mint ez a nőismerősön is.

Tehát, lehet, hogy ez éppen az ún. "nemnői" IQ és EQ készséget jelöli. :D

ogyebogye 2015.06.20. 22:23:50

@Kalechtor:
"Márpedig ő feminista. Mármint Vilar. Hisz a patriarchális rendet kritizálja- szerinte abban mindenki egyformán idióta. :)"

Igen, de ő OBJEKTÍV kritikát fogalmaz meg, a rendszerrel kapcsolatban.

Nem pedig egy férfihibáztató, nőmosdató undorító hozzáállást erőltet, mint manapság a "fősodratú" femcsik.

Kalechtor 2015.06.20. 22:25:48

@ogyebogye: Megint sikerült megragadnod a lényeget. ;)

KevinT 2015.06.23. 21:31:09

@Kalechtor: "Ma alkalmam volt megtekinteni egy kedves nőismerősöm kezét ezzel kapcsolatban, és neki is mindkét kezecskéjén a gyűrűsujj volt a hosszabb." ha, férfiban van nöies ujju,nöbe hogyne lehetne férfias ujju????:D

Kalechtor 2015.06.23. 21:38:02

@KevinT: "ha, férfiban van nöies ujju"

Van hát. Azt ki mire használja a tehetségét meg az ujjait. ;)

manboobz.files.wordpress.com/2015/02/rooshyoutube.jpg

www.rooshv.com/wp-content/uploads/2007/04/richmond04.jpg

http://www.publimetro.co/_internal/gxml!0/4dntvuhh2yeo4npyb3igdet73odaolf$b2ipyig95klecj50s6bizjebejiv7d4/Screen-Shot-2012-06-06-at-6.jpeg

Nico3 2015.08.20. 15:27:17

@ogyebogye: Idess ogyebogye, mit találtam neked. Ennyit arról, hogy a nők elválnak a "bétásított" férfiaktól. :D
Bár én azt se értem, mi akar lenni ez a "bétásítás", mert velem már nagyon sok férfi akarta megtenni, mégse sikerült nekik. :))) Mi itt arra jutottunk, hogy a férfiaknak azért kellenének nőelnyomó törvények, mert nem tudják dominálni a nőket. És amiatt kellene a kislányok "hagyományos" szocializációja, mert egy másképp szocializálódott felnőtt nőt már képtelenek "lenyomni". Egyetlen férfi lehet egy kislány életében, aki még hatással van a későbbi elnyomhatóságára: és ez a férfi az apa.

www.livescience.com/26428-dad-sexism-daughter-ambitions.html

www.lse.ac.uk/newsAndMedia/news/archives/2010/05/divorce.aspx

"It found that, relative to families in which women are homemakers and men do little housework and childcare, the risk of divorce is 97% per cent higher when the mother works outside the home and her husband makes a minimal contribution to housework and childcare. However, there is no increased risk of divorce when the mother works and her husband's contribution to housework and childcare is at the highest level. The lowest-risk combination is one in which the mother does not work and the father engages in the highest level of housework and childcare."
Ott a legmagasabb kockázatú a válás, ahol az anya dolgozik, de az apa nem végzi el a hm ráeső részét. Ezután következik, hogy a nő dolgozik, a férfi meg magas szinten elvégzi a házimunkát. És azoknál a családoknál a legalacsonyabb a válás kockázata, ahol a férfi dolgozik is, és magas szinten házimunkázik is. :)))

www.geo.tv/5-19-2010/65193.htm

ogyebogye 2015.08.20. 23:53:18

@Nico3:
Hiszem, ha akarom. Béta hímként már eleve lottóötös nyertesnek kéne lennem, hogy egyáltalán észrevegyenek a nők. Tehát, innen az okfejtés értelmetlen. Nem úgy válnak el, hogy áhh, ez de elbétásodott, hanem úgy, hogy akkor észreveszik, hogy más férfiak mennyivel jobbak, érdekesebbek, férfiasabbak, mint aki otthon van. De nem tudják, hogy miért. Azért, mert az otthoni papucs lett, és már semmi izgalmas nincs benne.

Kalechtor 2015.08.20. 23:54:03

@ogyebogye: "Hiszem, ha akarom."

Azt elhiszem, hogy te azt hiszel, amit akarsz.
Ez viszont egy un. "semleges" stat, ami furamód pont az ellenkezőjét akarta bebizonyítani. Nem "hit" kérdése. ;)

Kalechtor 2015.08.21. 00:10:29

@Nico3: "Bár én azt se értem, mi akar lenni ez a "bétásítás""

Az igazán domináns embert nem lehet "bétásítani". Az, hogy szereti a családját, nem egyenlő a bétasággal. Ha egyesek szerint igen, lelki-szellemi értelemben kurva nagy bajban van az emberiség. :) (én _is_ szeretni fogom a családomat, fiústól, gyerekestül, nagymamástól-nagypapástól, nem fogok kakukkfiókákat odaszülni, otthagyni a gyereket esténként az apjával, közben dorbézolni, felelőtlenül nem törődni a jólétével, mert majd úgyis lehet másik egy újabb fószertől)

Ezt a bétásítást csak azok a férfiak találták ki, akik sose voltak dominánsak.
Akiket "meg kellene sajnálni" és a nőnek kellene őket "háttérbiztosítással", "lelki támogatással", stb-vel "maga fölé _emelnie_". Tamási és mások is erre apellálnak. Sajnáld meg a férfit, hadd érezhesse "férfinak" magát, fogd vissza magad, játszd el, hogy gyengébb vagy és kiszolgáltatottabb.
Igen ám, itt a bökkenő- azt, hogy "gyengébb vagyok" vagy "vezetőre van szükségem" ugyanis tényleg csak eljátszani lehet. Erőből nem lehet elgyengülni, függetlenségből nem lehet "függővé" válni. Bármilyen különösen hangozzon, megerősödni még mindig természetesebb és könnyebb folyamat. Onnan "akaratlagosan", valaki iránti szeretetből "visszaesni" a szándék ellenére is lehetetlen, hiszen úgy leszel lelkileg egyre erősebb és függetlenebb nála, ahogy egyre elfogadóbb leszel vele, hogy szeretni tudd. :)

Másrészt, ha manapság az a kurvasok válás mind a "bétásodás" miatt történik, akkor nincs mese, az a kurvasok "bétává" tehető férfi sose volt domináns igazán. Ez meg már paradoxon. Honnan teremtek elő ilyen sokan, a nőknél kevésbé dominánsak, "bétásíthatók"? Nem magyarázat a "fehér lovag" szindróma- fehér lovagnak bőven lehet lenni domináns emberként is. De továbbmegyek. A domináns ember _gyárilag_ képtelen szubmisszívvé válni, akármennyit "fehér-lovagoskodik". Lehetek én a végletekig előzékeny, _szubmisszív_ nem leszek, az hótziher. :) Mert azt se tudom, hogyan kellene kezdeni, mit kellene érezni hozzá. Még ha a földre fekszek, hogy a másik gyalogoljon át rajtam, ha akar, abból is a dominancia fog előjönni, meg az erő. (nyilvánvalóan itt ne konkrétan rám gondoljunk- a példa elméleti :)
(mondjuk ezt a fiúm is mondta egyszer, amikor valamit hülyeségből kipróbáltunk- hogy "te még ezt is csak "egóból" tudod nyomni"; mj.: nála az "egó" ebben az értelemben pozitív, kb. az erő, dominancia megfelelője)

Egyébként akármilyen "egósan" hangozzon, lassan már én is amolyan "fehér lovag" stílusban nyomom, és ismételten megjegyzem, mégse érzem magam "szubmisszívebbnek". :) Sőt, megkockáztatom, hogy egyre erősebbnek inkább, bár a szubmisszivitás nem feltétlen a gyengeség szinonimája, mozoghatnak külön síkon- de így érthetőbb.

Vagy a férfiaknak ez az egész alfa, dominancia dolog nem is a benső erőre, lelki stabilitásra van kihegyezve, hanem a "magabiztosságnak" nevezett, pillanatnyi "arroganciára", "dacra", + arra a szexuális funkcióra, hogy inkább magot szórnak a végtelenségig, prostiskodnak, megdugnak minden dughatót, s szándékosan kerülik a kötődést még a saját családjukhoz is?

"A gyenge férfiaknak MAGUKKAL van bajuk."

Lehet, hogy ezzel mindenki így van.
Én már nem ítélkezem senki felett. A bármi okból "gyenge" nők is békétlenek, általában ők szekálják állandóan a férjüket, ők próbálnak meg kontrollt gyakorolni rajta. Egy erős, "független" nőt nem fog frusztrálni, ha nem hívogatják percenként, nem tud a másik minden lépéséről (nyilván az övéről se tudnak), nem ő "rendelkezhet" a férfi fizetéséről is (minek?), vagy a férfi megnéz idegen nőket is (ő is megnéz idegen férfiakat)- és még sorolhatnám.
Lehet úgy vannak vele, hogy ha tőlük "elvárták" a gyengeséget és alárendeltséget, a függést és alkalmazkodást, a kiszolgáltatottságot, ha az ő életüket is "ellopták", ők is "visszalopják" a férfi életét. A túlkompenzáló szubmisszív férfiak is hasonlót csinálnak, mintha a "sors" ellopott volna tőlük valamit, amiért a nőket kell büntetniük; annyi a különbség, hogy őket nem a nő nyomta el, hanem a saját vágyaikkal nincsenek megbékélve. Emiatt felesleges a nőnemet hibáztatni. A világon egyetlen olyan erőszakos norma sincs, amely azt mondaná kisfiúkoruktól kezdve a férfiaknak, hogy vágyjanak domináns nőre- míg az ellenkezője azért elég gyakori. A "legyél előzékeny a lányokkal" sem erről szól, az is inkább abból indul ki, hogy azért legyél előzékeny, mert erősebb, ügyesebb, okosabb vagy, mint azok a "gyenge kis buták". :)

Ez a szerep természetes velejárója (noha ebben a formában nem pártolom- mert a nőkre nézve több a kár benne, mint a "haszon", no meg a nők nem gyengébbek vagy butábbak, mint a férfiak)- az erős ember jó esetben spontán lesz "előzékenyebb" _mindenkivel_. Ha mégsem, az legfeljebb abból fakad, hogy már ezzel sem akar véletlenül "lesajnálni" másokat, így inkább feltételezi azt, hogy hozzá hasonlóan erősek.

ogyebogye 2015.08.21. 11:58:10

@Kalechtor:
"én _is_ szeretni fogom a családomat, fiústól, gyerekestül, nagymamástól-nagypapástól, nem fogok kakukkfiókákat odaszülni, otthagyni a gyereket esténként az apjával, közben dorbézolni, felelőtlenül nem törődni a jólétével, mert majd úgyis lehet másik egy újabb fószertől"

:DDDD

Hábazz mecsoda házassági fogadalmak.

Ezt úgy elképzelem, ahogy az anyakönyvvezető előtt feltartott kézzel elmondod. :)))))

Nico3 2015.08.21. 14:03:12

@ogyebogye: :DDD Ezen én is röhögtem. Romantikát ne is várj tőle, jó ha megtanulja értékelni. :D

De tudom, mi hiányzik neked ebből a szövegből!
"Egész életemen át hűséges ELTARTÓJA leszek!" :D

Oliva76 2015.08.21. 16:53:30

@Kalechtor: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Meg adj hozzá még vagy ezret! :)

Kalechtor 2015.08.21. 16:54:03

@Oliva76: Köszönöm, de ez már a sorból is kilóg. ;)