Ki ne tette volna még fel magának a lassan közhelyessé váló kérdést-  mi a tartós, boldog, és nem utolsósorban kölcsönös hűségen alapuló párkapcsolatok titka? Mennyire fontos a hűség? Fontos-e egyáltalán? Ki az, aki hajlamosabb a félrelépésre és mi okból teszi? A nő, vagy a férfi? És tényleg olyan egyszerű a helyzet, hogy a férfiak bárkivel, bármikor, a nők viszont kizárólag azzal az egyetlennel- vagy ha mégsem ő az "igazi", akkor azzal az egyetlen legjobbal, akár többed magukkal osztozkodva is? Mindezek lecsapódásaként: mi lehet a hűtlenség kiváltó oka, s hogyan kerülhetjük el?

Az alábbi cikk arra vállalkozik, hogy megpróbálja megválaszolni ezeket a kérdéseket. Lehetőleg minél több oldalról megközelítve.

Genetika

dna-istock-rustycloud.jpgAz alapfogalmak hosszadalmas tisztázásától eltekintve feltehetően mindenki számára egyértelmű, hogy bár a szaporodásban a nőnem az a bizonyos szűk keresztmetszet, de férfiként az ember növelheti potenciális utódainak számát, azzal, ha minél több nővel létesít kapcsolatot. Legalábbis elméletben. A klasszikus magyarázat szerint ugyanis ez a férfiak versengését hozza magával, s mivel nem hogy több, de egyenesen valamivel kevesebb lány születik, mint fiú (ez az arány egészen az ember 40-50 éves koráig kitart), a helyzet ahhoz a tényhez vezethet, hogy egyesek vagy több nő gyerekéről is gondoskodhatnak, vagy más férfiak nevelik fel az ő utódaikat is. Harmadik lehetőségként előfordulhat, hogy a nő egymaga boldogul a feladattal.

A férfinak ezen kívül a jó gének mellett fontos a partner megbízhatósága is, így előfordulhat, hogy a kevésbé tökéletes, ámde biztos partnert választja a tökéletesebb, ámde bizonytalan helyett: olyan nőt keres, akinek feltétlenül szüksége van rá, így kisebb az esélye annak, hogy megcsalja, vagy otthagyja őt. A férfiak párválasztása ennek folytán mindig kicsit hezitáló jellegű és nem csak mennyiségében, de minőségében is többfelé irányulhat. Lefordítva: a férfit a szülői bizonyossággal kapcsolatban fennálló biológiai hátrány arra késztetheti, hogy a kevésbé rátermett nőt értékelje ideálisabbnak, holott szíve és ösztönei (s főleg genetikai érdekei) szerint kizárólag a legrátermettebbért érné meg feladnia a függetlenségét. A férfitársadalom nőkkel kapcsolatos sztereotípiáival összhangban ezért lehet bájos, aranyos, vagy vonzó egy - a férfiak szavaival élve - kissé butuska, ügyetlen, védelem után sóvárgó, gyakran elérzékenyülő, lelkileg labilis, "nem túl önálló" fiatal lány. Ám minél inkább ilyen a nő, a férfi annál inkább igyekezni fog több vasat is tartani a tűzben. Ezt a jelenséget, a bonyolult szaknyelvet mellőzve úgy írhatnánk le legegyszerűbben, hogy "a mennyiséggel kompenzálja a minőséget".

Nézzük a nőket. Számukra mi hasznot hozhat a több férfival való kapcsolat? Szintén klasszikus magyarázat, hogy a nő is többféle módon választhat. Szüksége van valakire, aki megbízható partnerként segíti a gyermekei felnevelésében, ám ez a valaki nem feltétlenül a legtökéletesebb férfi lesz- akinek az elmélet szerint épp elég lehetősége van arra, hogy biztosan nemzzen utódokat, így nehezebben ragad le egyetlen nő mellet. A nőnek mégis jól jönnek a jó gének, így előfordulhat, hogy időnként félrelép. 

Valóban ennyire egyszerű?

Csak első látásra. Az ember ugyanis nem a jó géneket, hanem a jó génkombinációk lehetőségét (és az erre leginkább utaló jeleket) hajkurássza, emellett mindkét nemnek érdeke egyfajta bizonyosság. Arról se feledkezzünk meg, hogy az, hogy végső soron mi számít "jó gén(kombinációnak)", visszacsatoló módon környezetfüggő. Függ a nemek, sőt, az egyének és gének szintjén is kialakult szaporodási szempontrendszertől.

A férfiaknak előnytelen, ha partnerük hűtlen lehet hozzájuk, mivel az apaságuk így nem garantált. Gondolhatnánk, hogy ezzel a dolog le van tudva, főleg, hogy a férfi szaporodás szempontjából kizárólag ebben az egyben szelektál. Ám ez is csak monogám kapcsolat esetén igaz. A férfiak hűtlenségét vizsgáló különböző felmérések azt mutatják, hogy félrelépés alkalmával kifejezetten szívesen jönnek össze azokkal a nőkkel is, akiknek személyisége, vagy magabiztossága egyébként frusztrálná őket.

A nőknél a dolog kissé komplikáltabb. Annak ellenére, hogy az anyaságukban mindig biztosak lehetnek, genetikai szempontból hátrányukra válhat, ha egy "hárem" tagjai, ahogyan az is, ha a "hárem ura" korlátozza őket abban, hogy máshonnan is jó géneket gyűjthessenek be az utódaik számára. Ez a változatosság egyébként a poligámia hiányával is hasznos, mivel a nő saját génjeit több (jó) kombinációban adhatja tovább általa. A szempont egyetlen partnernél is jelentkezik: a nők a testi előnyök mellett azokhoz a férfiakhoz vonzódnak legjobban, akik genetikailag a leginkább különböznek tőlük (a férfi ezt kénytelen volt feladni, bár neki is érdeke lenne, de számára előnyösebb, ha a nő hasonló hozzá- így könnyebben ismeri fel, ha valamelyik utód esetleg félrelépés eredményeként került a családi fészekbe, hiszen két hasonló szülőnek kicsi az esélye markánsan eltérő vonásokat viselő gyermek születésére).

Hormonok

201106061544_agy_szines.jpgA férfiak legfőbb nemi hormonja a tesztoszteron, míg a nőké az ösztrogén- de mindkét nemben megtalálható mindkettő.

A kutatások szerint azok a férfiak lennének a leghajlamosabbak a hűtlenségre, akik viszonylag magas tesztoszteronszinttel rendenleznek. A férfi nemi hormon egyrészt a fizikai versengésnek (és így az agressziónak) kedvez, másrészt szex-centrikussá teszi a hímnemet. 

A dőlt betűs rész annyiban szorul magyarázatra, hogy bár a hajlam bennük a legnagyobb és ha lehetőségük van, ők ragadják meg leginkább az alkalmat a félrelépésre, mégsem egyértelműen ők azok, akik a legtöbb partnerrel dicsekedhetnek. Az ellenkező nem körében ugyanis nem a legmagasabb tesztoszteronszintű, hanem a legszimmetrikusabb arcú és testű férfiak a legnépszerűbbek, ezeket a jellemzőket viszont a tesztoszteron egy bizonyos ponton mért koncentráción túl már hátrányosan befolyásolhatja- a két dolog így némiképp árnyalja egymást. Miért bizonyulhatott hasznosnak mégis ez a hormon és egyáltalán hogyan terjedhetett el ekkora mértékben? Erre a legegyszerűbb magyarázat, hogy őseinknél a legerősebb férfiak valószínűleg esélyt sem adtak szimmetrikusabb társaiknak, hanem még azelőtt legyőzték a fizikailag gyengébb hímeket, mintsem hogy helyettük választhassa őket valaki. A férfiak testi ereje így felülkerekedhetett külsejük más jellemzőin. A hímnem ezzel jó időre "kiütötte" az egyéb vele kapcsolatos szempontokat. Később már a nőknek is érdekükben állt ilyen férfiakat választani, ha nem akarták, hogy az ifjú "férjet", vagy majdani fiukat rövid úton eltegye láb alól egy nagyobb és erősebb férfi. 

Pedig a nők csak nagyon mérsékelten izom-pártiak, ahogy az arcvonások terén sem a legmarkánsabb jelenti számukra a legideálisabbat. Egy, a termékeny nők egymással való rivalizálását felmérő kísérletben ezt az alábbi megállapítással támasztották alá.

"Viszont meglepő módon nem mutatkozott változás a férfi arcok megítélésében. A nők - mind a menopauza előtt, mind az utána állók - egyöntetűen a nőiesebb vonású férfiakat találták egy kicsit vonzóbbaknak."
Részletek: A havi vérzés megszűnésével csökken a nők közötti rivalizálás

A cikk kifejti, hogy a női arcok megítélése a termékenység függvényében változik, a férfiarcok közül viszont életkortól függetlenül a szimmetrikusabbak tűnnek legvonzóbbnak. A "nőies" kifejezés ne tévesszen meg bennünket, a tudomány- tévesen- gyakran nevezi nőiesnek, vagy femimin vonásúnak a "túl jóképű" férfiakat.

Nők esetében hasonló a hormonális befolyásoltság.

A Texasi Egyetem kutatói érdekes összefüggést fedeztek fel az egyik legfontosabb női nemi hormon, az ösztradiol, és a nők túlzott kacérsága, hűtlenkedése között: a magas ösztradiol szinttel rendelkező nők átlagosan hajlamosabbak lehetnek a flörtölésre, sőt, arra is, hogy párhuzamos kapcsolatokat tartsanak fenn. Fontos tudni, hogy ugyanez a hormon teszi "vonzóvá" a nőket. Hatására alakul ki az egészséges csontozat, formás mellek és nőies derék-csípő arány.

A kutatást végző Kristina Durante és Norman Li szerint a nőknél mindez inkább "sorozatos, vagy párhuzamos monogámiát" jelent és nem egy éjszakás kalandokat, ám véleményüket cáfolja az a szintén általuk feltárt részeredmény, amely a különösen vonzó, magas ösztradiol szinttel rendelkező nők kötelezettségektől mentes szexuális kapcsolatokra való hajlandóságát mérte fel. A vizsgálatban résztvevő nők külsőre vonatkozó vonzerejét ők maguk, és tőlük független személyek is értékelték, férfiak és nők egyaránt, majd ezután hasonlították össze hűtlenkedésre való hajlamukat más, alacsonyabb ösztradiol szinttel rendelkező nőkével.

Nem egyértelműen igaz tehát a tény, hogy minél vonzóbb egy nő, annál inkább tartózkodik a szexuális kalandoktól, bár érdemes megjegyezni, hogy a tanulmány megfogalmazása szerint "csáberejük tudatában" a legvonzóbb nők is szelektálnak a férfiak és kapcsolattípusok között- a tartós kapcsolatba pedig talán még kicsit magasabb elvárásokkal is mennek bele. 

A szexuális viselkedés és párválasztás a (verbális) intelligenciával is összefüggést mutat:

Stanik és Ellsworth vizsgálatában azt találta, hogy a magasabb verbális intelligencia pontszámokat elérő nők nyitottabbak voltak a rövid távú szexuális kapcsolatok irányába, ugyanakkor kevésbé érdekelte őket a partner gazdagságának és státuszának jelzése és kevésbé vonzódtak a tradicionális nő-férfi szerepekhez, mint az alacsonyabb intelligencia pontszámú társaik."

Psziché, társadalom

Nálunk embereknél a három réteg egymásra épül, a legjelentősebbek mégis a szocializáció során belénk ivódott hatások, illetve a pszichés lenyomatok lehetnek. Az általános pszichés jellemzők részben összefüggnek a genetikával és a hormonokkal (tehát magával a biológiával)- például emiatt keresik a férfiak is, a nők is a számukra hosszútávon legbiztonságosabb kapcsolatot, míg rövid távon megpróbálkozhatnak egyéb lehetőségekkel, különös tekintettel a minél jobb gének beszerzésére, nem ritkán megtévesztve az "otthon tartott" vagy "távol lévő" partnert- míg mindemellett a biológiai jellemzők függvényében kialakult és kialakított társadalmi hatások is érvényesülnek.

Ennek folytán komplex módon valósul meg a természetes és nemi szelekció során az adaptáció erőteljesen visszacsatoló hatása, bonyolult társadalmi mintázatokat hozva létre, melyekben azonban változatlanul a hosszútávú fenntarthatóság az egyetlen vezérlő elv, ezt pedig mindkét nem a saját szempontjai szerint kívánja elérni-  jó esetben megtalálva azt a keskeny határvonalat, mely közös együttműködésük alapja lehet. 

A nemek harcán egyébként már csak azért sem kell meglepődnünk, amiért a nemek békés együttműködésén sem. Kölcsönösen szükségünk van egymásra, ám ami az egyik nem bizonyos tagjainak egyénileg genetikai, így hosszú távú társadalmi előny lehet, az a másik számára talán genetikai katasztrófával s így társadalmi kimúlással érne fel. Az epigenetika azon ténye a legszemléletesebb példa erre, mely szerint az anyai és apai gének már a magzatban is harcolnak egymással: az apai gének azért küzdenek, hogy a leendő gyermek minél több tápanyaghoz jusson, számítva rá, hogy a megtermékenyített nőtől a férfinak talán nem születhet több utóda, az anyai gének viszont tartalékolni próbálnak a további gyermekek számára.  

1258997459_top-10-reasons-sex-makes-men-healthier_flash.jpgRosszmájú férfiolvasók kedvéért ez lefordítható arra a jelenségre, amikor a fiatal, anyagias nők sejteni vélik, hogy talán hamarosan véget ér a kapcsolat, ezért addig próbálnak minél több haszonhoz jutni, amíg lehetőségük van rá. A példa természetesen jelképes, de kiválóan szemlélteti, hogy ilyen alapon a férfiak már a fogantatás után, genetikailag is "élősködőnek" nevezhetők- bár való igaz, hogy "csak" biológiai érelemben.

Másik közismert példa a poligámia jelensége, amely hosszú távon a "sokadik feleség" génjeinek csöndes kiszelektálódásához vezethetne- ebből következően a női hűtlenséget, mint "bosszút", a poligámia, vagy a férfihűtlenség már önmagában is indokolja, és nem csak pszichés, de biológiai, genetikai értelemben is. Ugyanez lehet a magyarázat a beteges női féltékenység kialakulására.

Visszatérve a társadalmi jelenségekhez, korunk egyik fontos megfigyelése a társas viselkedéssel kapcsolatban, hogy az elvárások függvényében a nők minden eddigi anonim, kontrollcsoporttal végzett felmérés szerint kevesebb szexuális partnerrel való viszonyt hajlamosak bevallani, a férfiak pedig valamivel többet, mint ami valóban megtörtént. Ebben nem kizárólag a nemek megítélése és a női hűtlenség férfira gyakorolt hosszú távú hatása az ok, szerepet játszhat az a tény is, hogy a férfi számára szinte bármilyen nővel való kapcsolat eredménynek számít, míg nők esetében a túl sok partner igénytelenségre utalhat.  A közhiedelmet kiegészítendő, a nők tehát nem csak "lejjebb", hanem ezzel összefüggésben egyszersmind "feljebb" is helyezkednek el ebben a hierarchiában. A partnerekkel szemben tanúsított szelekció hiányával nem egyszerűen hűtlenségre hajlamos, igénytelen személyeknek tekintik őket, hanem az értékesebb genom, a petesejt birtokosainak, akik döntési helyzetben vannak, s e kettő bonyolult módon következik egymásból. A petesejtből a hímivarsejtek számához viszonyítva nincs "túlkínálat", továbbá a nő arra sincs rákényszerülve, hogy bármely lehetőséggel éljen, néha akkor is ha neki nem megfelelő, mert egyébként lemaradhat a többi nőhöz képest az "evolúciós verseny" során. Sőt, egyenesen kockázattal járhat számára az elhamarkodott döntés.

A női hűtlenség és szexualitás múltbeli, általános elítélése természetesen főképp abból fakadt, hogy a nő igen könnyen bizonytalanná tehette a férfiak apaságát, mely ellen azok minden eszközzel küzdeni próbáltak- nem csak a nőkkel, de egymással is.

A fent leírtakból arra a tényre is következtethetünk, hogy a szexben eredendően a nő hivatott feltételeket szabni. Pszichológiai kísérletekkel igazolták, hogy a férfiak tudatosan a hűséges és alkalmazkodó, tartós kapcsolatban bármit bevállaló nőket értékelik legtöbbre, míg közvetett, kerülő kérdésekre válaszolva vonzóbbnak ítélték azokat, akik bár előzőeknél több szexuális kapcsolatba bonyolódtak, de ezek a kapcsolatok mindig az ő feltételeik szerint történnek; míg a nők tudatosan a sok szexuális tapasztalattal rendelkező férfiakra voksoltak, ám még jobban imponált nekik, aki előzőeknél kevesebb nővel feküdt le, viszont több nőnek kellett volna, ő ugyanis férfi létére már "válogathat is"- ez utóbbi természetesen mindkét nemre vonatkozik.

 ***

Cikkünk befejező szakaszában vegyük szemügyre a női és férfi hűtlenséget a különböző kapcsolattípusokra vonatkozóan.

Anyagiak:

Egy, az USA-ban készült felmérés szerint azok a férfiak bizonyulnak leghűtlenebbnek, akik nagyságrendekkel többet, vagy kevesebbet keresnek a társuknál. A többet kereső, vagy egyedüli családfenntartó férfiak esetében a gyakori üzleti utak, az éjszakába nyúló tárgyalások és megbeszélések kínálják a félrelépés lehetőségét, mely ellen a feleség kiszolgáltatott helyzeténél fogva gyakran nem tud fellépni. A jóval kevesebbet kereső férfiak pedig a statisztika szerint többnyire bizonytalanok önmagukban, így máshol szeretnének kompenzálni.

Az eredmények kis átfedéssel a nőkre is igazak, bár ők nem feltétlenül lépnek félre akkor sem, ha partnerük kevesebbet keres (ehhez számukra szükség van a kapcsolat megromlására, de az említett szempont önmagában nem mutat korrelációt a hűtlenségre való fogékonysággal), sem pedig ha több pénzt visz haza náluk (utóbbi főleg akkor igaz, ha a férfi "egyedüli családfenntartóként" működik a kapcsolatban- ilyenkor nehezebben kockáztatják gyermekeik jövőjét egy esetleges válással).  

Munkahely, szabadidő:

rendor-srac-500ec7f6e1e9db2760004006_thumb_top-center_624x0-false.jpgAz Umea Egyetem a The Local nevű lap által tette közzé kutatását, melynek eredménye szerint gyakoribb a hűtlenség és a válás esélye azoknak a körében, akik napi szinten távolról ingáznak munkahelyükre. Az adatok megdöbbentőek: az ingázás, a munka jellegétől és státuszától függetlenül mintegy 40%-al növelheti az elhidegülés kockázatát (mondanunk sem kell, hogy még nagyobb a veszély azon foglalkozások esetében, melyekre a családtól való több napos távollét is jellemző).

A dolog főleg férfiakat érint, akik annak ellenére kénytelenek elviselni a kellemetlen következményeket, hogy átlagosan többet keresnek társaiknál.

A probléma oka a szakértők szerint, hogy az ingázó férfiak családjaiban óhatatlanul is érvényesülni fognak a hagyományos nemi szerepek, amiket manapság már sokan nem fogadnak el. A férfinak alig lesz kapcsolata saját feleségével és gyermekeivel, hiszen érdemben csak hétvégén találkozik velük, mivel a gyerekek már alszanak, amikor este hazaér a munkából- ezért úgy fogja érezni, ő csak megkereste a pénzt a többiek számára.

A feleségnek viszont az otthonmaradó szülő szerepe jut, gyakran esély nélkül arra, hogy különösebb karriert építsen ki magának, vagy legalább képzettségének megfelelő munkát találjon. Anyagi függésbe kerül, "bejárónőnek" érzi magát saját otthonában.

Egymás kölcsönös meg nem értése és a házasfelek közötti távolság növekedése végül elhidegüléshez, hűtlenséghez, váláshoz vezethet.

Úgy tűnik, ilyen szempontból a minél nagyobb egyenlőség és munkamegosztás kedvez leginkább a kapcsolatoknak, míg a távolság, különbözőség elválasztja a nőt és férfit egymástól. Ez természetesen nem egyformaságot jelent, csupán annyit, hogy egyik fél se érezze magát függőnek, kiszolgáltatottnak, vagy kihasználtnak a másik által- nemhogy mindkettő. Az otthoni munkamegosztás egymás helyzetének átélését és megbecsülését is elősegíti.

A különböző foglalkozások körében  végzett vizsgálatok arra is fényt derítenek, mely szakmák esetében leggyakoribb a - gyakran hűtlenséget követő - válás.

Az alábbi listát az amerikai Journal of Police and Criminal Psychology tette közé.

1. Táncos és koreográfus (43%)
2. Bármixer (38%)
3. Masszázsterapeuta

És azok, akiknek a legnagyobb az esélyük a tartós, kölcsönös hűségen alapuló kapcsolatra:

1. Mezőgazdasági mérnök (2%)
2. Látszerész (4%)
3. Pályaudvari rendőr (5%)

A koreográfusok, bármixerek és masszázs szakmában dolgozók esetében a kutatók szintén hangsúlyozzák, hogy egyrészt az otthontól való rendszertelen távollét, másrészt a nagy kísértéssel járó munkakör (és így az élettárs részéről fellépő féltékenység) lehet a kiváltója a negatív fordulatnak. 

A statisztika az anyagi helyzettel semmiféle összefüggést nem mutatott. 

És a szex milyen?

Végezetül egy szexuális élettel kapcsolatos tény: 

Az Evolutionary Psychology által publikált tanulmány egy olyan kutatást közöl, mely 243 heteroszexuális kapcsolatban élő férfi részvételével készült, eredménye szerint pedig amennyiben a férfiak rendszeresen kielégítik partnerüket orálisan, nem kell aggódniuk az esetleges félrelépések miatt.

Itt is igyekeztek kizárni más tényezőket, hogy a vizsgálat minél hitelesebb legyen- végül a "jó és rendszeres orális szex" egyértelműen korrelált a nők elégedettségével és hűségével. A vizsgálatot egyébként az a kérdés indokolta, hogy mi értelme egyáltalán a nők szájjal való kényeztetésének, ha nem kapcsolódik közvetlenül a szaporodáshoz? Hát ez. És hogy mennyiben vezethet szaporodási sikerhez, ki-ki ítélje meg maga. 

3D-Sex-and-Zen-is-an-erotic-comedy1.jpgHasonló tesztek során más érdekességek is kiderültek. Többek között, hogy nem feltétlenül ahhoz vonzódunk szerelemmel, akivel képesek vagyunk a szexet is élvezni- és viszont. Ugyanis bármennyire is vonzónak találjuk egyéb szempontok alapján az illetőt, nem biztos, hogy az ágyban is kielégítő lesz vele a kapcsolat. Az emberek egy része kifejezetten negatívan ítéli meg valamiért azt a típust, akivel szexuálisan téren is összeillene, és a végsőkig rajonghat azért, akivel végül semmit sem tud kezdeni. Mindez abból fakadhat, hogy a hozzánk illő szexpartner azt szemlélteti számunkra, amilyenek jelen állapotunkban vagyunk, akibe "szerelemből bolondulunk halálosan bele" viszont azt, amilyenek lenni szeretnének- így kicsit saját idealizált énünket is viszontláthatjuk általa. Márpedig a vonzalom legmélyebb mozgatórugója a vágyott személyiségünk "visszaigazolására" való törekvés. Ezek után szerencsés embernek mondhatja magát, aki számára tökéletesen egybeesik a kettő...

(szerző: Kalechtor)

Ajánlott cikkek a témában:

Mit számít a férfitest...?

Hamarosan érkezik az új férfi-fogamzásgátló

Népszerű tévhitek nőkről és férfiakról- különbségek és hasonlóságok

Népszerű tévhitek nőkről és férfiakról- különbségek és hasonlóságok 2.

Népszerű tévhitek nőkről és férfiakról- különbségek és hasonlóságok 3.

A női párválasztás alapjai

 

Hasznos linkek:

www.livescience.com/799-women-brains-react-surprisingly-fast-erotic-images.html

researchnews.osu.edu/archive/sexsurv.htm

www.livescience.com/4003-symmetrical-people-dancers.html

www.livescience.com/4002-symmetry-nature-fundamental-fact-human-bias.html

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2425022/Nice-guys-girls-dont-finish-Acts-charity-help-spice-sex-life.html

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2669482/Ill-shes-having-Women-prefer-men-road-tested-previous-relationships-not-many.html

fitoterapiakalauz.hu/immunrendszer-letezik-ferfi-es-noi-valtozat/

www.egeszsegkalauz.hu/psziches-betegsegek/tobb-tesztoszteron-kevesebb-empatia-107033.html

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2816415/Is-square-jaw-turnoff-Researchers-women-live-country-prefer-effeminate-men-softer-feminine-features-city-dwellers-prefer-masculine-looks.html

www.ulm.edu/~palmer/SpermWars.htm

scienceblogs.com/clock/2009/08/23/no-more-alpha-male/

www.huffingtonpost.com/2012/11/28/what-women-want-in-a-man_n_2206231.html

www.livescience.com/18414-healthy-skin-attraction.html

goodmenproject.com/featured-content/macho-men-die-early/

time.com/3536451/masculinity-not-always-most-attractive/

www.50plusz.hu/services/news?nid=42592

www.pnas.org/content/109/29/11740.abstract

www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120626092714.htm

http://www.academia.edu/3314190/Sexual_coercion_by_male_chimpanzees_shows_that_female_choice_may_be_more_apparent_than_real

a szöveget megalkotta: No_Name01  2014.01.31. 03:29
most jön a java: 459 komment · 5 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://nokesferfiak001.blog.hu/api/trackback/id/tr135782634

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Hagyományos nemi szerepek a statisztikák tükrében 2014.02.09. 08:23:24

Manapság is gyakran hallhatjuk a munka és család összeegyeztetése miatt ideiglenesen problémákkal küzdő, megoldást nem találó nőktől, mennyivel kívánatosabb lenne háztartásbeliként élni. Hisz milyen jó lehetett régebben, amikor a férfi tartotta el a cs...

Trackback: Az intelligens nőknek nem kell gazdag férj- 2. kör... 2014.02.09. 08:22:50

Avagy "Érdekes következtetések egy kutatási eredmény kapcsán". „A kutatásban konkrétan azt feltételezték, hogy a magasabb intelligenciájú nők (1) hajlamosabbak rövid távú szexuális kapcsolatot létesíteni, (2) kevésbé fogékonyak a számukra fo...

Trackback: Hová tűntek a férfiak? - A férfi nem vész el... csak átalakul 2014.02.09. 08:21:17

Volt már szó a külsőről és a nemek ezzel kapcsolatos szerepvállalásáról, többek között Itt... Itt... és Itt... Arról is, hogy régen a nők voltak, akik színes, feltűnő külsejükkel megpróbálták rávenni a leggazdagabb férfiakat az elköteleződésre. A k...

Trackback: Ösztönösen vonzódunk a "metroszexuális" férfiakhoz? 2014.02.09. 08:20:54

A férfi- manapság változó, kinek mit jelent. Főleg külső terén. A férfi-külső ugyanis csak nemrég került a tekintetek kereszttüzébe, jó ideig annyi számított talán, hogy "emberes" legyen. Vagy még ennyi sem. Változott persze az általános férfidivat, de...

Trackback: A női agy és a hűtlenség biológiája 2014.02.08. 23:21:18

Nemrég írtam ennek a könyvnek a párjáról, a Férfi agyról, nos, az igazságosság úgy kívánja, hogy a Női agy is sorra kerüljön, természetesen a mi sajátos szemszögünkből. A két könyvet ugyanaz a tudós asszonyság írta, Louann Brinzendine: egyébként elsőso...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kalechtor 2014.03.09. 16:43:27

Gratulálok Nico, a matektudásod verhetetlen.
Azok egyébként nagyon idegesítő képek, szinte semmi nem látszik rajtuk.

@Xylan: Gondoltam, valahogy pótolnom kell a múlthéten elmaradt képernyő fotózást.
A tegnapit csak azért csináltam, hogy ne tudjanak üzeneteket küldeni a blogon át. Megint beizgultak, folyton írogattak bizonyos itt-ott kommentelők, hogy más kommentelőkről kérdezgessenek. :)

Nico3 2014.03.09. 16:48:58

Hogy érted, hogy semmi nem látszik? Talán közelebbről szeretnéd? Eléggé az előtérbe van tolva. :) Mi az, hogy pótolnod KELL a múlt hetit?

Kalechtor 2014.03.09. 16:54:52

Pont ez az! Takarja a lényeget.

Semmi rosszra nem gondoltam, de ott az a másik és még véletlenül se akarok lemaradni róla, ha újra létrejön egy index főoldalra érdemes állapot. :)

Nico3 2014.03.09. 17:03:59

"Pont ez az! Takarja a lényeget."
t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpY0eLScT7oM2HFuHA5PiwOGI9S5TqPM72abMjQ_tszhmebTWD_g

"Semmi rosszra nem gondoltam, de ott az a másik és még véletlenül se akarok lemaradni róla, ha újra létrejön egy index főoldalra érdemes állapot. :)"
t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpY0eLScT7oM2HFuHA5PiwOGI9S5TqPM72abMjQ_tszhmebTWD_g

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.09. 17:25:46

@bALFAszHÍM: Nem kell férfiként se folyton bólogatni, csak a nőtől se várjanak ilyesmit. Ne úgy érezzék férfinek magukat, ha maguk alá tudják gyűrni a nőt, és főleg ne csinálják ezt:

www.menstyle.hu/kiemelt-hir/Uralkodni-a-non-vagy-felnezni-ra/4448/

Mi nők nem bólogató kutyákat és ordító majmokat szeretnénk, csak annyit, hogy csendesen lépkedjen mellettünk egy metroszexuális kiscica. :)

Tessék, művelődj, a modern női pornó:

tarskereso-kalauz.hu/wp-content/uploads/2012/05/0811855511.jpg

És Xylan egyik régebbi kommentjének ez a szakasza is beugrott. :)

"Ha ő nem kíváncsi rám és már tizedjére hozza fel, "milyenek is valójában" a nők, egyértelmű, hogy csak a saját fényezéséhez és a másik nemen való verbális bosszújához keres valakit, amiből valójában ki sem akar kecmeregni. Több ilyen volt és még az sem hozza helyre a teljesen elhibázott hozzáállást, ha csak ellensúlyozni próbálja, hogy a fantáziáiban szeretne leborulni a nők lábai elé. Miért lenne köteles egy idegen nő az ő fantáziái miatt több órán át hallgatni, hogyan és miben "alacsonyabbrendű" a női nem? :)"

Nekem semmi bajom az erős férfiakkal, míg nem úgy akarnak erősek lenni, saját maguk miatt, hogy én gyenge legyek mellettük. :)

Kalechtor 2014.03.09. 19:10:22

@Nico3: Nézd, ami az előtérben van, olyat bármikor kaphat ingyen is az ember. :)

Itt egy jó kis cikk a szexualitásról.

vocs.unideb.hu/sex/conflictfiles/conflict.htm

Nem mindenben tekinthető hitelesnek. + Aki nem ért belőle semmit, aszerint biztos még marxista is vagyok. :D

Nico3 2014.03.09. 20:02:53

@No-Name01: Nem ismernek középutat, mert talán saját maguktól félnek, ha érted, mire gondolok.

@Black Line: Főleg a másikra értettem. :) BH meg nem érdekel, rég rájöttem, hogy a véleményét semmiben nem érdemes komolyan kezelni. Mint látom, én se őt, amiben biztos közrejátszik, hogy én küldtem el a legegyenesebben a búsba a blogról többször is, tehát értem, elfogadom, helyeslem. Más, hogy ez inkább saját indíttatásból történt, hiszen felőled például még az is nyugodtan kommentelhet ide, aki Hitlerhez hasonlít téged. De te danibusszal is úgy végigvitted, hogy azóta se ír ide. És azóta hánnyal, akik idetévedtek, nem számoltam.
Szóval én tegnap is inkább KZ miatt írtam. :)
Azért fogom a fejem, hogy inkább TE írhatnál egy újabb húszezren felüli olvasottságú, vagy három napig index2 főoldalának felét kitöltő cikket, mint többek között ez is volt. :)

s12.postimg.org/dddpyftml/Index_2.jpg
Jól elbeszélgettél itt raptorral, aki aranyos figura, és jól elkommentelünk, de már azt se számolom, hány kommentből lehetne nem csak blogkategóriában elsőosztályú cikk. Kedvesebb meg nem vagy szerintem, csak általában mindennel szemben érdektelenebb.

Kalechtor 2014.03.09. 20:19:20

@Nico3: Sejtem mire célzol, de a válaszodban benne van, miért foglalkozom én 0%-ban az egésszel. Te és mások valószínűleg később jöttetek rá arra, amit én hónapokkal ezelőtt megírtam.

Ha ismered a dolgok- és az emberek- működését, nem érhet túl nagy meglepetés. :) BH akkor ír ide, amikor akar, azt, amit akar és úgy ahogy akarja, ír vagy sem, teljesen lényegtelen. Miben különbözne ő Sadisttól, raptortól, csakférfitől, Doc-tól, vagy bármelyiktől, hogy ne válaszoljunk neki, ahogy bárki másnak? Ő is egy kommentelő, itt pedig moderáció nincs és nem is lesz. Alkalmas lehet bizonyos jelenségek bemutatására, vagy nem rosszindulatú viccelődésre, de ILYEN ÉRTELEMBEN, ahogyan te teszed, már most több karaktert áldoztunk rá, mint amennyit szükséges lett volna.

Kihangsúlyozom, hogy értem miről beszélsz, de erős embert nem lehet jelentéktelen dolgok által provokálni. :)

Xylan 2014.03.09. 20:31:43

@Black Line: Most tényleg írjam le, miben különbözik, és miért céloztunk rá Nico-val, hogy jobb lenne, ha nem írna? Engem sem érdekel, ír vagy sem, támadhatja a blogot, akár engem is, ennyire azért képes vagyok felülemelkedni a dolgokon.

De míg a többi kommentelő a véleménykülönbség ellenére egy következetes, érveken alapuló vitát próbált végigvinni, és vagy megszületett a végén a nagyjából közös nézőpont, ami után kellemes beszélgetés következett (raptorra célzok), vagy belátták, hogy vesztettek és nem próbálták újra, addig rá egy jóval gyengébb minőségű, többnyire szándékos kötekedésen és provokáción alapuló kommentstílus jellemző.

És alaposan végiggondolva, még Danit is az első csoportba sorolnám, mert Dani egyszerűen nem értette, miről írunk, de meggyőződésem, hogy akarta. Teljesen más ennek ellentéte, ha valaki értené, de nem akarja (és tudom, hogy te azt már több hónapja megmondtad, hogy nála ez tartalomtól független), így teszi magát a többi kommentelőhöz képest minőségtelenné, a hozzászólásait pedig céltalanná és értelmetlenné.

Objektíven ez a véleményem, szubjektív szempontból csak annyi, hogy érte is kár, de én letettem róla, hogy bárhol, bármilyen nagybetűs igazság meg fogja győzni. Pedig bizonyisten örültem volna neki, ha a net bármely szegletén megtörténik.

Kalechtor 2014.03.09. 20:50:12

Vicces, hogy mindenkinek ennyire számít. :) Lehet pont azért, amiért nekem nem.

Bazzeg, ne kelljen már azt látnom, hogy más oldalak üzemeltetői ezerszer nagyvonalúbbak mint ti, vagy csak ezerszer jobban tesznek az ilyen jelentéktelen hülyeségekre. :)
És most a nagyvonalúságot kéretik kizárólag ebben az összefüggésben nézni.

Ez egy nem személyes jellegű, nemek kérdésével foglalkozó blog. Az kommentel, aki akar. A kommentelők cikkekről és nemekről való véleményével foglalkozunk. Ha valaki elhúz a fasorba és leátkozza a blogot az égről, másnap meg visszajön és idenyom egy újabb véleményt, akkor ugyanúgy megvitatjuk/elfogadjuk/megcáfoljuk. Én legalábbis így gondoltam. :)

Xylan 2014.03.09. 21:15:51

@Black Line: De ő nem igazán véleményekkel jön, ezért írtam, hogy a többi kommentelővel ellentétben nem képvisel semmiféle minőséget. Nem sértegetni akarom, ez egy objektív meglátás, a mondanivalójáról szól, nem a személyéről. :)

Most kivételesen én kötöttem bele, belátom nem kellett volna. Illetve írtam egy provokatív kommentet, amire azonnal lecsapott. Utólag már bánom.

Te is szoktál mindenféle emberekről beszélni, hogy bemutass nagy igazságokat, vedd úgy, hogy ez is egy nagy igazság, amiről most beszélünk.

Kalechtor 2014.03.09. 21:46:17

@Xylan: Bocs, de nekem erre nincs időm.
Miért is hittem ennyi ideig, hogy ez itt NEM az ovi?

t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpY0eLScT7oM2HFuHA5PiwOGI9S5TqPM72abMjQ_tszhmebTWD_g

:)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.09. 22:03:57

Szerintem nézzetek fel és olvassátok el, milyen cikkeket ír Black-Line, és magatokat fogjátok gyerekesnek látni, hogy egyáltalán belefogtatok egy ilyen kisstílű érvelésbe.

És egyetértek, ez itt továbbra sem a dedó, mi meg szerintem nem kislányok vagyunk. De ha valaki mégis így gondolja, felőlem folytathatja, engem nem zavar.

Részemről még egyszer köszönöm a Nőnapi köszöntést BH.-nak, igazán kedves volt tőle! :)

Kalechtor 2014.03.10. 09:54:40

Íme egy kiváló példa arra, amikor az ember segíteni akar valakinek, ami rosszul sül el a végén. :)

Én csak szokás szerint védelmembe vettem szegény BH-t, ahogy valószínűleg bárkivel megteszem, amilyen hülye vagyok, aztán ennek kapcsán jött ez a vélemény-fejtegetős kommentfolyam. Pedig rá kellett volna hagynom Nicora, hogy őt nem érdekli.

Már azt is kezdem megtanulni, hogy ha az utcán sokan vernek valakit, lehetőleg nehogy segítsek neki, mert talán megérdemelte.

Xylan 2014.03.11. 09:57:02

@Kalechtor: Tőlem nem kell senkit védened.

Nicoval megfogalmaztuk, mit látunk másképp. Szerintem az is sejthető, hogy részemről az ilyesmi az ő véleményével kapcsolatos, személyétől független objektív meglátás és nincs semmiféle szubjektív háttérindítéka. :)

Nem sértegetni akartam, vagy visszavágni valamiért, Kevinről vagy akárki másról is ez lenne a véleményem, ami a stílusnak szól, nem az embernek.

Nico3 2014.03.11. 13:41:00

@No_Name01: Kedves Alexa, olvasd el a kommentemet, bizonyára nem tetszett volna a KZ-s dolog, ha annyira jelentősnek ítélnék bármilyen affért. Azért is tudtam le annyival ami a vasárnapi kommentemben van, mert a legmesszemenőbbekig egyetértek veled. :)

@Kalechtor: Ha ráérsz a Sayres mindenben téged igazoló kutatásáról szóló cikkel, mert helyette inkább szórakozol, azt sem vetem a szemedre, hiszen nekem is itt van még elfekvőben Kína. :)

Nico3 2014.03.11. 13:41:02

@Kalechtor: "Én csak szokás szerint védelmembe vettem szegény BH-t, ahogy valószínűleg bárkivel megteszem"

Igazad van, valószínűleg ezzel lehet a legegyszerűbben unalmassá válni előtte, de hát te azt is tudtad, hogy arra gerjedne, ha moderálnánk. :)

Kalechtor 2014.03.11. 14:20:36

@Nico3: Eddig csak országod volt. Már egész Kínát elfoglaltad? :)

BH-t addig húzzátok, hogy már csak a tisztesség tart vissza attól, hogy tényleg futtassam!

Jóindulatod különben vitathatatlan- a feminfo utóbbi cikkeinek kommentjeiben te is elérted, hogy Fló elmeneküljön, Reszet Elek pedig ne szóljon hozzád. Egyetlen mentséged, hogy mindezek felét az én szövegeimmel.

/Viszont olvasgattam a "csoki mindent megmagyaráz" c. alatt és roller egyre szimpatikusabb nekem is./

Ja. És jól nyomod. Elismerésem. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.11. 14:42:37

Reszet Eleket csak hagyjuk. Olyan apróságokon problémázik, hogy Nico nem lenne hajlandó egyetlen tányért sem "egyoldalúan" elmosogatni és egyedül otthon maradni a gyerekkel.

Figyelmen kívül hagyva, hogy Nico ennek folytán lehet az a tökéletes nő, aki egyáltalán nem kér korábbi nyugdíjazást, mert természetesen egyedül unokázni se fog a nagypapa helyett és nem végzi el a vejére eső házimunkát, nem igényel semmiféle rugalmas részmunkaidőt és nem költi a férfi pénzét, mivel nem ő vásárol be rendszeresen a családnak. :)

Hát mi a fontosabb a férfiaknak? Erről a halom "női előjogról" való lemondás, vagy pár vacak tányér? :)

bALFAszHÍM 2014.03.11. 17:19:28

@Kalechtor: Nem kell engem sajnálni, az amit itt a lányoktól kapok; jogos. Megszolgáltam. Lassan egy éve húzzuk egymást, kisebb-nagyobb megszakításokkal, ami nagyjából annyiban merül ki, hogy a nevetséges fikcióikat, téveszméiket szembe állítom a valósággal... De mindenesetre jól esett hogy kiálltál értem. :)

Kalechtor 2014.03.11. 17:27:52

@bALFAszHÍM: Ez a minimum, páran azért remélhetőleg sejtik, milyen korrekt ember vagyok valójában. :)

"Megszolgáltam. Lassan egy éve húzzuk egymást, kisebb-nagyobb megszakításokkal"

Na-na. Ha reálisan akarom látni, arra jutok, hogy ők azért jobban meghúztak téged. :)

Egyébként nem sajnállak, le főleg nem, az nem szokásom- egyszerűen kifejezésre juttattam, hogy szerintem ez már kicsinyesség volt tőlük. De úgy tűnik, átgondolták.

@No_Name01: "Hát mi a fontosabb a férfiaknak? Erről a halom "női előjogról" való lemondás, vagy pár vacak tányér? :)"

Viccelsz??? Ha nem lenne miből enniük, még képesek lennének éhen halni. :(
Bár először csak jobb lenne az alakjuk. :)

Xylan 2014.03.11. 18:12:52

Elismerem, igaza van. Nevetséges fikciónk volt újra és újra, hogy végre megtanul normálisan gondolkozni, és ő újra és újra szembesített bennünket a valósággal, hogy nem. :)

Kalechtor 2014.03.11. 18:26:34

@Xylan: Erről beszélek. Vagy már a kezdetektől eldobod ezt az igényt, hogy logikát találj bennük, vagy ha meg akarod őrizni az illúziódat, soha többé nem beszélsz egyetlen patriarcha (!) férfival sem. És nem is olvasol tőlük semmit. :)

Olyan az egész, mintha lenne egy nyilvánvaló, magyarázatra szinte nem is szoruló egyenes, amit ők, hogy igazuk lehessen, kicsit elcsavarnak, tekernek, összekuszálnak, kifordítanak, átírnak. Aztán ráfogják, hogy az övéké az egyenes, és az eredeti görbe volt. És az is kizárólag valami elferdült szellemiségű illető lehet, aki megint ki akarja egyenesíteni.

Én meg akárhány ilyet látok, ott látom azt a szerencsétlen, eredeti, 100%-ig a természet rendjét tükröző egyenest is benne- amit még így se tudtak teljesen elrontani.

Hiába tartanak elém bármilyen kicsavart logikát, mindenben ugyanaz a női és férfitermészet köszön vissza, és csak egyre nagyobb meggyőződésem, hogy nem tévedtem. Kíváncsi vagyok, mikor látják be végre a fantáziáik természetellenességét. És a saját bukásukat. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.11. 18:41:44

@Kalechtor: Ilyen elvontan még senki nem írta le, mennyire kompenzálnak a patriarcha férfiak. :)

Egyébként nekem soha nem voltak illúzióim. Ha még az olyan viszonylag nagy koponyák se vették észre magukon, mint Freud, hogy a "péniszirigységnek" semmi értelme, és valójában ő szenved szülési irigységben, illetve mondhatni a patriarcha férfi akarta elfoglalni a nő természetszerű helyét, akkor a többiek? A jó kis, szintén a nő helyére törő meséjüket se hagyjuk ki, amiben Ádám megszüli Évát császármetszéssel. :)

Támogatom azt a meglátást, hogy a patriarcha típus még a tudományban sem feltétlenül képviseli a racionalitást, az elfogulatlanságot és a logikát, mert nem mindig tudja. Saját kiszolgáltatottságának rabja, s ez arra készteti, hogy folyton a nő helyére akarjon törni.

Csakhogy ő nem érzékeli a saját kicsinyes irigységét. Ez vihetett bele oly nagy tudósokat is abba a hibába, hogy magukat nevetségessé téve lehetetlen elméleteket kövessenek.
Amik többségét egy olyan fiatal tudósnő, mint Sayres, pillanatok alatt dönt le kártyavárként. :)

"A női természetnek oly annyira ellentmond a patriarchizmus, hogy nőket korlátozó törvények nélkül egyetlen napig sem állt volna meg."

"Hiába tartanak elém bármilyen kicsavart logikát, mindenben ugyanaz a női és férfitermészet köszön vissza, és csak egyre nagyobb meggyőződésem, hogy nem tévedtem."

Minél jobban bonyolítják, annál átláthatóbb az egész. A tényekkel nehezen lehet vitázni. :)

Kalechtor 2014.03.11. 18:58:20

@No_Name01: Freud és a másodjára beszúrt teremtéstörténet a maga módján még színvonal volt, kevés logikai bakival.

A maiak eléggé levitézlettek, erre szokás mondani, hogy a készítője jobban tette volna, ha elmegy üvegesnek. :)
Viszont megfontolandó, hogy pszichésen talán a bukás a lényeg bennük. Sok férfi vonzódhat ahhoz, hogy jó nagyot bukik és nyilvánosan megszégyenül. Ez most részemről nem valamiféle nemi előítélet, biztos sok nő is vonzódik hozzá, csak ők valahogy mégse provokálják ki ezt.

Míg a férfi igyekszik, és csak várja és várja, hogy jöjjön végre egy Sayres. De egyre inkább nem jön. A Sayresek valahol tényleg szeretnének tartani egy szintet. És remélem, most már érthető, miért írtam azt, amit.

Mindegy, nekem tökéletes ez a felállás, amiben folyamatosan bizonyságot szerezhetek arról, hogy a nő nem a patriarchákat, hanem a metroszex pojácákat tekinti igazi férfinak. :)

Nico3 2014.03.11. 19:17:20

@Kalechtor: "Viszont megfontolandó, hogy pszichésen talán a bukás a lényeg bennük. Sok férfi vonzódhat ahhoz, hogy jó nagyot bukik és nyilvánosan megszégyenül."
Nem értek egyet. Azt mondod, szándékosan írnak hülye elméleteket, hogy ezzel rejtve, az elmélet nevetségessége által elismerjék az igazságot. Én inkább vallom, hogy nem telik tőlük jobbra. A patriarchizmus egy ellentmondásos, ahogy írtad, teljesen természetellenes és kifacsart valami, az oldalbordatörténet és péniszirigység pedig egyáltalán nem összetett, de még így is átlátszó. Ha komplexebb rendszerben akarnak gondolkozni, az szükségszerűen silányabb lesz még ennél is, nem?

"Mindegy, nekem tökéletes ez a felállás, amiben folyamatosan bizonyságot szerezhetek arról, hogy a nő nem a patriarchákat, hanem a metroszex pojácákat tekinti igazi férfinak. :)"
Másképp miért akarták volna folyton átszabni a nőket valami mássá? :) Láttam írtad Kínát, erre kiváló párhuzam a kínai nők lába, abból is kisebb lábat akartak csinálni. Azért nem jó nekik a nő úgy, ahogy van, mert tudják, hogy a pénzük, törvényeik, kényszereik nélkül a nők a patriarchákra nem tudnak férfiként nézni. Hiszen a patriarchákban benne van az, hogy legalábbis tudatosan mindent tagadnak, ami egy nőnek vonzó lehet egy férfiban.

Nico3 2014.03.11. 19:17:22

"Azért nem jó nekik a nő úgy, ahogy van, mert tudják, hogy a pénzük, törvényeik, kényszereik nélkül a nők a patriarchákra nem tudnak férfiként nézni."

Elnézést, ezekkel SEM tudnak. A patriarcha országokban a legnagyobb a frigid nők aránya. :)

KevinT 2014.03.11. 19:17:24

Mondja már valaki meg kiaz a sayres?:)

Nico3 2014.03.11. 19:28:20

@Kalechtor: Lemaradtam, hogy jön oda az utolsó sor.

@KevinT: Egy fiatal kutató. :)

Kalechtor 2014.03.11. 20:33:35

Ez az? "Mindegy, nekem tökéletes ez a felállás, amiben folyamatosan bizonyságot szerezhetek arról, hogy a nő nem a patriarchákat, hanem a metroszex pojácákat tekinti igazi férfinak."

Saját maguk bizonyítják Nico. Minden egyes elszólásukkal, vagy dühös kirohanásukkal, ahogy azt is, hogy marhára nem tetszik nekik a dolog. :)

Emlékezhetsz, hogy volt erről cikk is.

nokesferfiak001.blog.hu/2013/08/11/a_ferfi_nem_vesz_el_csak_atalakul

bALFAszHÍM 2014.03.11. 20:33:38

"... a feminizmus egy tál lencse ..." - ideje lenne kiönteni. :(

Kalechtor 2014.03.11. 21:04:49

@bALFAszHÍM: Elhiszem, tekintve, hogy eddig egyetlen érvünket se tudtátok cáfolni. Csak egyszer lett volna itt valaki, aki kicsit is szellemi kihívást jelent. Vagy most gondoljam azt, hogy a férfi negyedannyira sem szellemi lény, mint a nő? Muszáj nekem csak távolról, elvontan, amolyan érdekességként élvezni a szubjektív férfipszichét- legalábbis patriarcha vonatkozásában? :(

Félre ne érts, így is szeretünk benneteket, de azért legalább néha adhatnátok okot egy kis agytornára is.

Szóval elhiszem, hogy baj, hogy már gondolkozhatnak a nők, és így az óvodásszintű mítoszaitok semmire nem jók. :)

@Nico3: Az az tétel, hogy "fordítsd meg a patriarchizmus állításait és megkapod az igazságot" még a legegyszerűbb dolgokra is érvényes.

1. Második teremtéstörténet. Ádám testéből születik Éva, a férfiből a nő, a férfi az "első nem".
Valójában biológiailag a nőnem az elsődleges és a nő az, aki szül.

2. Péniszirigység. Freud azt állítja, a nők gyermek utáni vágya azért alakul ki, mert nem lehet péniszük. Valójában a férfiaknak lett azért péniszük, mert csak így szaporodhatnak, szülni nem tudnak, a nemi szerveiknek igazodniuk kellett a nőéhez. A szaporodásra szolgáló szerveknek semmi értelmük az utód nélkül.

3. A patriarchizmus szerint a nő érzelmileg sebezhetőbb.
Az eddigi összes erre irányuló kutatás során azt kaphattuk, hogy a férfiak az érzelmileg labilisabbak.

"A férfinak nagyobb stressz a szakítás, mint a nőnek.
Az erősebb nem sokkal gyengébb, ha a párkapcsolatok viharairól van szó - a közhiedelemmel ellentétben.
A férfiak a nőknél sokkal érzékenyebbek a párkapcsolatok viharaira - erre a megállapításra jutottak az észak-karolinai Wake Forest University szociológia karának munkatársai."

A mentális betegségekre is igaz ez, egyetlen kivétel valóban, ha a nő patriarchális házasságban él.

"Bebbington és munkatársai (1981) azt találták, hogy a férfiak esetében a házasság védelmet jelentett a súlyos depresszió és a szorongászavar ellen: a házas férfiak 2,6%-a, míg az egyedülálló férfiak 8%-a szenvedett ilyen zavarban. A nők esetében a házasság hatása fordított: az egyedülálló nők 4,1%-a szenvedett depresszióban vagy szorongási zavarban, a házasoknál ez az arány több mint négyszeresére nőtt (18.4%)
Mások is kimutatták, hogy a házasság a nők esetében növeli, a férfiak esetében csökkenti a mentális betegségek kockázatát."
(forrás: K. Oatley, J. M. Jenkins: Érzelmeink)

Az első idézetben foglaltaknak nem örülök, meg is jegyeztem rá, hogy nem azzal kellene trükközni, hogy minket gyengítenek maguk alá, inkább ők is erősödjenek meg. :)

4. A nők hajlamosabbak élni a szexmegvonás eszközével, annak ELLENÉRE, hogy elvileg intenzívebb orgazmusra képesek. Önmagában is természetellenes feltételezés, nem?
Valójában a férfi az, aki még a számára kívánatos és élvezetes szexet is képes megtagadni, ha úgy érzi, kiszolgáltatottá válik általa, és inkább a nőre erőltet valami "bosszúszerűt".

5. Példa a patriarcha férfi felelősséghárítására: jelenlegi tudásunk szerint, az anya is befolyásolhatja bár, de a hímivarsejten múlik a születendő gyerek neme. Patriarcháék viszont a nőket büntették, ha nem tudtak fiút szülni, annak ellenére, hogy szerintük a nő csak kihordja a magzatot, az utód az apától "származik". Bravó, háromszoros ellentmondás. :)

6. A nők anyagközpontúak és földhözragadtak.
Holott az egész patriarchizmus, benne még az akkori egyház jelentős része is a vagyonhajhászásban és nem a szellemi kiteljesedésben lelte örömét.

Egyelőre ennyi.

Azt sem értem, miért nem a saját viselkedésükön gondolkoznak el, amikor tapasztalják, hogy nők tömegeit taszítja a "hagyományos" hozzáállásuk. Nem. Szerintük a nőnél romlott el valami, át kell formálni, vagy ahogy régen is, mindenből kizárni, manipulálni, hogy ne építsen saját egzisztenciát, kiszolgáltatottá tenni, hogy beérje a patriarcha férfiakkal. Jobb híján. :)

Kalechtor 2014.03.11. 21:04:52

@Nico3: "fordítsd meg a patriarchizmus állításait és megkapod az igazságot"

Ők persze még ezt is megfordították. :)

Nico3 2014.03.11. 21:29:19

@Kalechtor: Az 1. és a 6. pontokra reagálnék.

"Valójában biológiailag a nőnem az elsődleges és a nő az, aki szül."
Enyhe kifejezés, azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy a nőnemből fejlődött ki a hímnem, bár utána párhuzamosan, egymás mellett fejlődtek.
Mióta ez kiderült, egyre kevesebb férfi hisz az evolúcióban. Van egy olyan sejtésem, hogy hamarosan az intelligenciatesztekben sem fognak hinni, néhány mostanában született eredmény miatt. :'(

"Holott az egész patriarchizmus, benne még az akkori egyház jelentős része is a vagyonhajhászásban és nem a szellemi kiteljesedésben lelte örömét."
Tegyük hozzá, hogy ez az egyház volt a patriarchizmus feje! :) Azonban egyszer már arra jutottunk, hogy a papok nőiesek, hiszen szoknyában jártak, ékszereket viseltek, megtagadták a férfiszexualitást és helyette fiatal ministránsfiúkkal...háltak együtt. :)

Figyelnünk kell a pontosságra. Az ellenfél könnyen ránk húzhatja, hogy "de hisz nőiessé váltak", és visszafordíthatja ránk az állítást.

Kalechtor 2014.03.11. 21:54:16

@Nico3: "Az ellenfél könnyen ránk húzhatja, hogy "de hisz nőiessé váltak""

Esetleg akartak. Ki mondta, hogy sikerült is nekik? :) Hiába tagadtak meg minden férfijellemzőt, attól még nem lehettek igazi nők.
Nem érhettek fel a matriarchális társadalom papnőinek szellemi örökségéhez. :(
Így ütötte fel fejét az anyagiasság és az ellentmondások halmozása, a nők folyamatos démonizálása. Irigységből. Aztán jött a nők elleni tömeghisztéria, aminek utóhatása még ma is tart!
Utóbbira bőségesen akadnak írásos bizonyítékaink is. :)

"Azt mondod, szándékosan írnak hülye elméleteket, hogy ezzel rejtve, az elmélet nevetségessége által elismerjék az igazságot."

Ha végigolvasod ezt, be fogod látni, hogy ezúttal sem tévedtem. Továbbmegyek, a férfiak talán ezzel akarnak kedveskedni a nőknek! Minden férfi sejti, hogy a nők vonzódnak azokhoz, akikből pozitív értelemben kicsit hülyét csinálhatnak. :) Ez amolyan kis női kedvesség, és nincs benne semmi rosszindulat, ettől látjuk aranyosnak a férfit.
Be ne dobja valaki, hogy a jóindulatú szexizmus egy formájáról van szó. Bár néha már tartok tőle, annyira felkapott lett a férfiak küzdelme az egyenjogúságért. :(

Tehát, a férfi talán direkt provokálja a nőt, azért, hogy a nő igazi nőnek érezhesse magát mellette és egyszersmind a férfi is bizonyságot szerezhessen a nő briliáns elméjéről, éles logikájáról, határozottságáról. Mindez sajnos odáig fajulhat, hogy a férfiak szándékosan kezdenek hülye elméletekben "hinni", és ez már valóban átlátszó. Ilyenkor az lehet a megoldás, hogy a férfi bízik benne, hogy a nő egy kiváltképp összetett és ellentmondásmentes patriarcha elméletet is képes lesz zsebből megcáfolni, így ilyet keres. Bár az már közel sem biztos, hogy talál is. :(

Amúgy ma te is kötekedős kedvedben vagy? :D

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.11. 22:03:35

Nem akarok beszállni, de BH. iderakta a saját bölcsességét a ti bölcsességeitek mellé, amivel bár semmit nem mondott, de ez máskor is így volt, ti meg csak úgy elsétáltok mellette? Na. Majd foglalkozom vele én. :)

@bALFAszHÍM: Ez egy jelképes igazság arról, hogy egyes férfiak leghőbb vágya, hogy kiborítsák a feminista nőket, de sehogy sem sikerül? :)

KevinT 2014.03.11. 22:14:18

Azt olvastam,hogy szellemi ökörségéhez.:)

Kalechtor 2014.03.11. 22:23:08

Kösz Kevin, már féltem, hogy nem tudunk igazodni- kizárólag szolidaritásból- a patriarcha agymenések szintjéhez. Így legalább KICSIT megközelítjük a színvonalat. :)

Xylan 2014.03.12. 08:22:32

@Kalechtor: Hiába cáfolod meg ezeket a butaságokat. Nem az értelemből táplálkoznak, érzelmi alapon vannak jelen a férfiaknál. Ami a férfit magasztalja, a nőt gyengének, gyámoltalannak, alacsonyabb rendűnek mutatja, tetszeni fog nekik. A harag, a bosszú, a saját vágyaik elfogadásának hiánya, a kisebbrendűségi érzés táplálja őket. Ezért kell nagyon a feminizmus, mert ha a kisujjad nyújtod, le akarják vágni a karod. :)
Azt mondod, ne legyen korábbi nyugdíjazás; az is kellene, hogy rendeld alá magad, és mosogass helyette, hisz te vagy a kedves, önfeláldozó házitündér, ő meg az okos és határozott akar lenni, szóval te tagadd meg magad és szolgáld őt. Ha egyáltalán eljut idáig és nem kezd szidni, hogy elveszed majd a munkát a fiatal "családfenntartók" elől.

Nagyon nyomasztó lehet együtt élni az ilyen férfival, megtagadnunk a vágyainkat miatta. Elhiszem, hogy még az egészséges nőkből is kiölik az erőt, a tartást, szellemet, nőiességet, észrevétlenül, a manipulációikkal, zsarolásaikkal, a ha szeretsz, ha igazi nő vagy kuncsorgásaikkal. Ezt a statisztikára, ami szerint a házas nők körében megnégyszereződik a mentális betegségek száma. Azzal, hogy a férfi magának akar minden önálló, értékelendő tulajdonságot, a szabad levegőt veszi el a nőtől. Lelki parazitaként élősködik rajta, s egy kisebbfajta szellemi gyilkosságot követ el.

A nő legyen kedves, gyengéd, alkalmazkodó és gyenge. Szolgáljon. És hát, ez vezet majd oda is, hogy frigid lesz. Egy erejétől, tartásától megfosztott nő hogyan is érezhetné nőnek, embernek magát?

Az vigasztal, hogy ha végleg felszámoljuk a patriarchizmus társadalmi maradványait, ezt soha többé nem tudják már az aljas kis trükkjeikkel megvalósítani.

Kalechtor 2014.03.12. 08:47:13

@Xylan: Ezt sem szoktam érteni, hogy akkor mi legyen a korábbi nyugdíjazással? Menjenek ők unokázni, meg a vejük, fiuk helyett főzőcskézni, bár ez se törvényszerű, tudom. De abban én is biztos vagyok, hogy ha tovább dolgoznánk, azért szidnának bennünket. :) Ha azt akarják, hogy húzzunk el a munkahelyekről 40 év után- mondjuk én nem tervezem- annak ára van.

De a többi "jogegyenlőtlenséget" (juttatást, előnyt) sem értem. Jórészt a gyerek után járnak, a CSALÁDNAK, gyermeket nevelő szülőnek- és a férfiak AKARJÁK, hogy az anya vegye igénybe őket. Itt is szabad a pálya, maradjanak otthon, vegyék igénybe, menjen az ő nevükre, az anyáknak szerintem mindegy, úgyis a közös gyerekre költik, aki a férfi gyereke is. Soha nem tudtam, miért úgy él ez a köztudatban, mint a "nőnek járó előny a nő gyereke után", miközben egyfolytában megy a hiszti, hogy ők aztán NEM cserélnének a nőkkel, mert ők FÉRFIAK. :) Szóval mégiscsak kellemesebb nagy, bátor, tiszteletreméltó, racionális(nak hitt!) férfiként húzni az igát egy munkahelyen, mint otthon pelenkázni, mosogatni, sikálni a padlót.

Ebből is leszűrhető, társadalmilag melyik nem helyzete előnyösebb. Nyafoghatnak miatta, hogy szerintük a nő elirigyli a férfitulajdonságokat, de magukat cáfolják meg, hogy nőként olyan hú de jó szerepet szánnak az embernek, ha egyszer milliónyi nő önként és dalolva vállalná a férfiak helyzetét, míg fordítva ez kevés esetben igaz. És egyáltalán nem a feminizmus bűne, hogy keveseknek füllik a foga a fizetetlen, másik élősködése által kiszolgáltatottá tévő ingyencselédséghez. Nem a feminizmus találta ki, hogy "nők, vissza a konyhába", és Oliva ex barátja se a feministáktól tanulta, hogy ő bizony nem cseléd, hogy házimunkát végezzen.

Aki nem érti, hogy itt milyen lényeges fogalmakról van szó, az gondoljon bele megfordítva, képzelje el, hogy holnaptól minden bizonytalan, félénk, vagy buta nőt leférfiasoznak, ha pedig egy nőnek "férfimunkát" kellene végeznie, kihúzná magát és finnyásan azt mondaná, bocs, de nem vagyok én SZOLGA. :) Ha túlérzékeny is lenne, ahogy a férfiak általában :) odavágnák neki, hogy szedje már össze magát, legyen NŐ!

A gyerekre visszatérve, fura, hogy ezeket a juttatásokat a sajátjuktól sajnálják. Magyarországon elenyészően kevés azoknak a nőknek a száma, akik egyedül vállalnak gyereket. Az elvált nőknél szintén a KÖZÖS utód profitál a "kedvezményekből", amelyek azt a terhet hivatottak kompenzálni, hogy az anya egyedül végez minden gyerekneveléssel kapcsolatos feladatot. Itt is lehetne cserélni, de nem úgy, hogy az apa a válás pillanatában érzi magát hirtelen alkalmasnak- talán a vagyonmegosztás miatt IS?- a gyereknevelésre, és ekkor tenné ki a házból a leamortizálódott nőt, aki miatta esett ki több évre a munkaerőpiacról.

Szóval, ha lebontjuk a kedvezményeket, kiderül, hogy valójában nincsenek is kedvezmények. Ami jár a "nőknek", azért általában duplán dolgoznak meg és háromszor annyi lehetőségről mondanak le miatta. És mindez járhatna a férfiaknak is, csak épp nem kérnek belőle. A nő viszont bárhogyan dönt, szerintük mindenképpen elmarasztalható. Ha gyereket szül, viszi az adójukat, ha nem szül, rossz karrierista szingli. Ha előbb nyugdíjba vonul, viszi az adójukat, ha nem vonul, elfoglalja a munkahelyeket.
Én egyébként támogatom a nyugati modellt, ilyen szempontból kezeljük egységesen a szülőket, mindkettőnek ugyanaz járjon, ugyanúgy és ha nem élt vele, bocs, de a másik nem használhatja fel helyette. Akkor aztán nem kellene irigykedni a nők juttatásaira. :)

A "buta elméletekről" tudom, hogy tisztán érzelmi az indítékuk, nem is foglalkozom komolyan velük. Végigvezettem, hogy váltogatták ezeket az elveket a múltban, mindig aszerint, hogy nekik kedvezzenek. Ma még szellemileg és erkölcsileg felénk magasodnának, holnap már azt magyarázzák, hogy a férfiösztönök miatt nézzük el a nemi erőszakot. Semmi másról nem szól az egész, mint hallgatólagosan elfogadott

férfi előjogokról
és férfi előjogokról
és harmadszor is férfi előjogokról.

Ezek után ne várja senki, hogy bárki komolyan vegye, amikor leírják, hogy a férfi a sziklaszilárd, határozott racionalitás. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.12. 09:11:11

Kénytelenek lesznek cserélni. Illetve elfogadni, hogy senki nem csinálja meg helyettük a házimunkát (kivéve ha mamahotelben élnek), ha agglegények maradnak. A legújabb statisztikák szerint már csak fele annyi szingli nő tervezi, hogy házasságot köt, mint ahány egyedülálló férfi. :)

Nyugodtan utasítsák el a modern nőket, éljenek egyedül, akkor is kell főzniük, mosniuk. És legalább nem egy nőnek kell helyettük is. :)

A juttatások meg tényleg nem női privilégiumok, hanem a gyermekes SZÜLŐK kapják őket, nincs semmiféle különbség nő és férfi között, a család dönt róla, ki mondjon le a gyerekvállalás miatt az egzisztenciateremtésről. A hagyományos férfi maga várja ezt a nőtől. A feministák ennek nemhogy örülnének, hanem kritizálják és elutasítják az ilyen férfiakat.

Kivétel talán a terhességgondozás és a szülés közbeni orvosi közreműködés, de kinézem belőlük, hogy előbb-utóbb még ezt is felróják. Pedig én soha nem panaszkodom amiatt, hogy nem mehetek prosztata vizsgálatra! :)

"A gyerekre visszatérve, fura, hogy ezeket a juttatásokat a sajátjuktól sajnálják."

A családos férfiak nem abból a szempontból gondolnak bele, hogy ők gyakorlatilag a gonosz, elvetemült, gyermektelen feminista-karrieristák adójának segítségével nevelik a GYEREKEIKET.

Én fogok gyereket vállalni, de most vegyem elő a számológépet és számoljam ki, eddig mennyi adóm ment el a kisgyerekes apukák juttatásaira, amit bár a feleségük vett igénybe, de a közös gyerkőcök után, és mindez a férfi erőforrásait pótolta? :)

Nico3 2014.03.12. 10:08:32

A gyereket nevelnie kell valakinek. Vagy az anyának, vagy az apának, vagy mindkettőnek. Normális hozzáállással nem róhatják fel azokat a juttatásokat, amiket a GYES-en lévő nők kapnak, akik az ő gyerekeiket nevelik. Vagy nekik nem számít a genetikai rátájuk? Közönségesen fejezem ki magam, de ennyiről van szó. A férfi a nő gyereknevelő-erőforrásai nélkül képtelen lenne hatékonyan szaporodni. Azt mutatják be hol női hátrányként, hol a férfi lehúzásaként, ami az ő szaporodási sikereiket segíti elő! :)

Ide jó az a gondolatkísérlet, hogy a nők akár le is léphetnének szülés után, otthagyva a csecsemőt az apának. Visszamehetnének dolgozni, foglalkozhatnának a szakmai előmenetelükkel, hogy becsületes, adófizető állampolgárok lehessenek, a férfi meg oldja meg egyedül, lásson el egy újszülöttet, közben ne hagyja abba a munkát sem. Vagy majd mi nagyvonalúan támogatjuk őket az adónkból, hiszen akkor ők lesznek az ÉLŐSKÖDŐK, mi a MUNKAERŐK. :)
Ja, és ne úgy nevelje az újszülöttet, hogy ráhagyja a NEGYVEN ÉV UTÁN lenyugdíjazott édesanyjára, miközben szidja a nők előbbi nyugdíjazását. :)
De mit is beszélek! Egy tökéletes világban a férfiak mennének hamarabb "pihenni", így legfeljebb a nagypapa tudna segíteni a pelenkázásban.

És nem csak emiatt, de emiatt IS történik, hogy a nők egyre inkább nem kérnek a főállású anya, kizárólagos és egyedül helytálló háziasszony szerepből, mert látják, hogy úgy szívás az egész, ahogy van. Ha már mindenhogy szidnak, szidjanak azért, mert sikeres vagyok, nem mosogatok senki után és egy milkó körüli a fizetésem. :D

Ezt a hozzászólást múlt héten tettem közé a feminfon:

"Úgy vettem észre, a tanult, magas státuszú férfiak megpróbálnak kapcsolatra lépni a szintén tanult, ám valamelyest alattuk elhelyezkedő nőkkel, akik családja nagyjából azonos szinten áll az övékével, ám a lány hagyományosan gondolkozik és legfeljebb azért diplomázik le, mert úgy illik, aztán felvállalja a főállású családanya szerepét. Csakhogy ezek a nők már egyre kevesebben vannak. A férfi azzal is elvágja magát, hogy azt hiszi, elég a pénze, “rangja”. Hajt, karriert épít, de nem foglalkozik magával, szétesik, elhízik, hanyag, ápolatlan. Rám sok ilyen férfi volt dühös, mert visszautasítottam őket, hiába képzelték el, mennyire egymáshoz illő pár leszünk.
Végül (egyrészről nincs ezzel baj, nem azért) ott voltak kénytelenek keresgélni, ahol a nők annyira “kiszolgáltatottak”, hogy semmi más nem lebeg a szemük előtt, csakhogy legyen egy eltartójuk. Több kollégám is van, aki konkrétan szégyell megjelenni a feleségével, és a család sem örült a frigynek.
Elismerem, a szex lehet jó és a házimunka is el van végezve, de ugye érzed, hogy ilyen esetekben a férfi nem a személyével hódított, hanem egyszerűen csak azoknak a nőknek kellet, kényszerűségből."

Kalechtor 2014.03.12. 10:23:54

Én röviden úgy foglalnám össze, hogy MINDEN előny a GYEREK után jár, a gyerek SZÜLEINEK. És CSAK AZÉRT veszik őket ÁLTALÁBAN a nők igénybe, mert a férfi, figyeljünk:
MAGA UTASÍTJA EL a gyereknevelést.
Pont.

Akár 20 különböző nyelven is leírhatom, és senki a világon nem tud megcáfolni ebben.
A megoldás is kézenfekvő- ne utasítsák el a kakis pelust, és az egzisztenciális kiszolgáltatottságot, ez az ára, hogy ők is azonnal és automatikusan részesülhessenek a Kánaánból! :)

Megismétlem, fantasztikus szerep lehet az, amitől a legutolsó melós is finnyáskodva fordul el és leminősítve érezné magát, ha neki kellene végeznie, és itt természetesen nem a szülőségre célzok, hanem az egésznek a kiszolgálás részére, a tipikus cselédmunkákra, arra, hogy anyuka kapkod és készíti elő mindenkinek szobalány módjára az életét. :)

@Nico3: "Ha már mindenhogy szidnak, szidjanak azért, mert sikeres vagyok, nem mosogatok senki után és egy milkó körüli a fizetésem. :D"

Igazad van. :)

KevinT 2014.03.12. 12:48:26

@Xylan: Hidd már el, hogy azok a nők csak othon frigidek a patriarka férjükkel.:)

Kalechtor 2014.03.12. 14:22:47

Keresgéltem egy kicsit és találtam egy cikket, ami sztereotip, de tanulságos.

hvg.hu/egeszseg/20110625_nos_ferfiak_nyugdij

"A házasságban élő férfiaknak nem szabadna a feleségüknél korábban nyugdíjba menniük, mert így nem lesz otthon senki, aki megfelelően gondoskodna róluk és odafigyelne az egészségügyi állapotukra - figyelmeztet egy új tanulmány."

"Az eredmények azt mutatták, hogy míg a nők javulást tapasztaltak a nyugdíjazást követő néhány éven belül, addig a feleségüknél korábban nyugdíjba vonuló férfiak meg voltak győződve arról, hogy a tétlenség minden egyes nappal tovább rontja a fizikai állapotukat, egészen addig, amíg a feleségük nem csatlakozik hozzájuk.
A szakemberek szerint a férjek viselkedésében bekövetkező változás a megfelelő női gondoskodás hiányára vezethető vissza."

Ejha! Mint az egyedülállók esetében is. Hagyd ott magában a férfit és magától "tönkremegy"? És a nőkről ki gondoskodik, ki figyel rájuk? Miért veszik alapul, hogy a nő két ember helyett is tegye meg ezt?
És hol a statisztika arról, hogy négyszer annyi férjezett nő küzd mentális betegségekkel, mint ahány szingli?
A férfi miért nem talál magának valamilyen otthoni FELADATOT, miért csak céltalanul téblábol és várja, hogy hazaérjen az asszony?

Ki ne látott volna olyan nyugdíjas házaspárt, ahol a férj egész nap heverészik a fotelben, a feleség viszont főz, mos, unokázik, ha vidéken élnek, még a kertbe is lemegy, felsöpri az udvart. Közben odafigyel rá, hogy a "papa" nehogy éhen haljon. :))) És ez SENKINEK nem tűnik fel, körülöttük meg a fiatalok rosszul szocializálódnak és természetesnek veszik, hogy az egyik- jellemzően a nő- kis híján huszonnégyórázik, míg a másik- jellemzően a férfi- SEMMIT nem csinál.

A nők később súlyos árat fizetnek a hagyományos kapcsolatért, azért a kezdetekben jellemző kis előzékenységért, udvarlásért!

"a tanulmány - amely a résztvevők szívműködését is vizsgálta - kimutatta, hogy a férfiaknál alacsonyabb volt a nyugdíjas korban kialakuló szívproblémák kockázata, míg a nőknél ugyanez az arány a nyugdíj előtti időszakhoz képest változatlan maradt."

Persze, hisz a nők az otthoni melótól és a férjük viselkedésétől kaphatnak szívinfarktust. :)

"Amikor a nők nyugdíjba mennek, talán nagyobb gyakorisággal fogják ellenőrizni a férjük egészségi állapotát, rendszeresebben viszik őket orvoshoz"

Nem tudom, miért jó az a férfiaknak, ha úgy beszélnek róluk, mint egy nagy gyerekről. :)

"A nők hagyományosan mindenki más szükségleteit saját maguk elé helyezik, ezzel pedig az egészségüket teszik kockára"

Ez meg egyszerűen igaz.

Oliva76 2014.03.13. 14:42:16

@Xylan: Megváltozott a társadalom. Nem kötnek már velük házasságot a nők, nem szülnek gyereket tőlük, sokan inkább szinglik maradnak. Vagy szakítanak velük, ahogy én is tettem. Most már van önrendelkezésünk. Nem bosszút akarunk állni, csak nem választjuk a nekünk rosszat. Így sem jár igazán jól senki, mert sok lesz a magányos ember és kevés a gyerek, a boldog család, de két rossz közül kell választani.
Nem kell együtt élni velük, és egyre több nő nem is teszi.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.13. 14:46:07

@Kalechtor: "És ez SENKINEK nem tűnik fel, körülöttük meg a fiatalok rosszul szocializálódnak és természetesnek veszik, hogy az egyik- jellemzően a nő- kis híján huszonnégyórázik, míg a másik- jellemzően a férfi- SEMMIT nem csinál."

Mert addigra hozzászoknak. Ezért veszélyesek azok a kapcsolatok, amelyekben a nő egzisztenciálisan kiszolgáltatott. A gyerekeknek az számít, amit látnak, nem az, amit hallanak, ezt több pszichológiai kísérlet is bizonyította. Az ilyen családokban pedig azt látják, hogy az anyának egyoldalúan alkalmazkodnia KELL az apához, a családfőhöz.

@Oliva76: :)

bALFAszHÍM 2014.03.13. 16:34:25

@Oliva76: ha huzamosabb ideig én sem kellenék senkinek, hasonlóan vélekednék, áltatnám magam, mint te. Az, hogy te egyedül vagy, az egy következmény, egy okozat. Ilyen egyszerű. A feminizmus és a párkapcsolat összeegyeztethetetlen. (na ezt a szót írd le kevin)
Hazásság akkor születik, ha A FÉRFI DÖNTÉST HOZ! Ő kéri meg, vállalja fel a nőt, nem fordítva. Nem kelletek nekünk, nem titeket keresünk. Ennyike. :)

bALFAszHÍM 2014.03.13. 16:34:26

@No_Name01: "Ez egy jelképes igazság arról, hogy egyes férfiak leghőbb vágya, hogy kiborítsák a feminista nőket, de sehogy sem sikerül? :)" - na, azért volt egy pár jó pillanatom itt, nem?

Kalechtor 2014.03.13. 16:54:08

@bALFAszHÍM: Miért kell megint azt látnom, hogy rosszkisfiú vagy? Nem tudom, írtam-e már, de tényleg ideje lenne megkomolyodnod. :)

Oliva nincs egyedül. A barátját pedig Ő HAGYTA OTT.

A feminizmus talán összeegyeztethetetlen a patriarcha házassággal, de a patriarcha házasság meg a szexuális élvezettel és boldogsággal összeegyeztethetetlen. Utóbbi kettő azért jelentősebb, mint egy cetli. Bár megértem, hogy el akarjátok érni, hogy a nőknek még attól is az életük függjön, házasságban élnek-e, ám ideje elfogadnotok, hogy mindez már a múlt. :)

"Hazásság akkor születik, ha A FÉRFI DÖNTÉST HOZ!"

Meg ha a nő IGENT mond rá. Szeretnétek, hogy ti választhassatok, de ez sajnos nincs így. Ma dupla annyi szingli férfi házasodna, mint ahány nő. Túlkínálat van belőletek, de így se kelletek már eléggé. :)

Oliva a kapcsolatában volt egyedül és még jó szexet se kapott. :( Hogyan is kaphatott volna egy patriarchától?

"na, azért volt egy pár jó pillanatom itt, nem?"

Kétségkívül, a férfiak titkon imádják, ha a nők lemossák őket a terepről. Meggyőződésem, hogy felér nekik egy kiadós orgazmussal.

Ja, és kérhetném egy kicsit ügyesebben? Ha már olyan kedvesnek tartasz, gondolj arra, hogy megérdemlek valami jobban sikerült olvasnivalót is. Vagy máskor hagyom a melankolikusabb szemléletű embereket válaszolni- mert ez így elég langyos. :)

Kalechtor 2014.03.13. 16:54:49

@bALFAszHÍM: Bár ez megint olyan jól sikerült patriarcha logika volt. :) Ő szakított, és a férfit hagyja ott azóta a sokadik barátnője is, de te úgy teszel, mintha fordítva történt volna. Ez is csak bizonyítja a veletek kapcsolatos "megfordításos" elméletemet. :)

"ha huzamosabb ideig én sem kellenék senkinek, hasonlóan vélekednék, áltatnám magam, mint te."

Annak meg inkább örülj, ha kellesz valakinek és becsüld meg, mert sok ezer férfi él ma Magyarországon, aki még ennyit sem mondhat el magáról. Nekik marad a prostik által biztosított illúzió, a hazugság. Esetükben valahogy megértem, hogy nőgyűlölettel árasztják el az internetet, magyarázható- bár fel nem menti őket a hibáik alól. Akinek viszont rendben van az élete, foglalkozhatna hasznosabb dolgokkal is. :)

bALFAszHÍM 2014.03.13. 17:02:23

@Kalechtor: ahhoz képest a langyos hozzászólásomra 2 reagálást is kaptam.
Te Blackline vagy?

Kalechtor 2014.03.13. 17:08:20

@bALFAszHÍM: Naná. Lehet még valaki ennyire egós és komolytalan? :)

Akarom mondani frappáns, bölcs és cáfolhatatlanul pontos!

A múltkor valakik adatokat akartak megtudni tőlem néhány emberről, így trükköztem kicsit a nevekkel, hogy ne küldhessenek üzenetet a blogon. De már abbahagyták. Nyugi, nem rólad. Rólad csak egyetlen illető, annak se sikerült. Saját magáról mindenki olyan infót oszt meg, amilyet akar- én ilyesmibe változatlanul nem folyok bele. :)

Kalechtor 2014.03.13. 17:08:21

@bALFAszHÍM: Túl sok bölcs gondolat jut eszembe, kár lenne egyet is kihagyni. Nem rólad szólt a kettő, sajnos rólam, jobban élvezem az egészben magamat. Te csak eszköz voltál ehhez.

Ne vedd véresen komolyan. :)

Kalechtor 2014.03.13. 18:07:23

@bALFAszHÍM: Nem többet, mint a __________________ vagy a BlackLine jelentett. Abban hiszek, hogy nem a név számít, hanem a viselője.
Feltételezem te is, hiszen másképp biztos nem nevezi bALFAszHÍMnek magát valaki, aki megállás nélkül patriarcha akar lenni. :)

Xylan 2014.03.13. 18:23:39

@Kalechtor: Eleinte biztos előadja a patriarcha énjével teljesen ellentétes oldalát, ami nyilván vonzó a nőknek. :)

Csak ez lehet a magyarázata, hogy képes csajozni. De ez megint csak azt bizonyítja, hogy a modern nőnek, és úgy általában a nőnek olyan minőségében vonzó a férfi, ahogyan mi állítottuk. :)

"Kétségkívül, a férfiak titkon imádják, ha a nők lemossák őket a terepről. Meggyőződésem, hogy felér nekik egy kiadós orgazmussal."

Sose fog megváltozni, azt hiszi, csak így kaphatja meg amit akar. :(

"Nem kelletek nekünk, nem titeket keresünk."

BH. Kevinbe köt bele itt leginkább, kezdek gyanakodni, hogy fiúkra fáj a foga. :)

Xylan 2014.03.13. 18:23:41

"ha huzamosabb ideig én sem kellenék senkinek, hasonlóan vélekednék, áltatnám magam, mint te."

Magadból indulsz ki, de legalább nem tagadod. Hasonlóan viselkedsz. Vagy talán nem ezt teszed egyfolytában? Áltatod magad. Még ki is vetítesz, mert Oliva már százszor mesélte, hogy van új kapcsolata, amit a régivel ellentétben élvez, annak ellenére, hogy már le akart mondani a férfiakról. Ilyen a patriarcha típus, még a semmit is inkább választanák helyette a megtört nők.

A házasságnak az a fajtája, amiről te beszélsz, megnégyszerezi a mentális megbetegedések kockázatát és frigiditást idéz elő. Soha nem a nőknek volt fontos. Nektek volt fontos, hogy a nőknek fontos legyen.

De ami a legfontosabb, hogyha valóban a nőknek érne többet a házasság, akkor NEM ŐK VÁLNÁNAK EL.
És erre még az sem indok, hogy a vagyon miatt teszik, mert jó esetben a férfi és a vagyona többet kellene, hogy érjen, mint a vagyon egymagában. Akitől azért válnak el, hogy kisemmizzék, az előtte se ért semmit. :)

bALFAszHÍM 2014.03.13. 19:15:41

@Xylan: az utolsó bekezdést nagyon eltaláltad. Finom logika, abszolút egyetértek.

Kalechtor 2014.03.14. 14:36:19

@Xylan: Én nem feszegettem, mennyire képes csajozni, azt főleg nem, hogy miért. :) Szándékosan nem akartam ebbe az irányba elvinni a fonalat. Csak azt a megjegyzést tettem, hogy ma sok férfi már azt sem mondhatja el magáról, ami náluk állítólag alap dolog: hogy ha úgy dönt, kapcsolatban élhet egy nővel. Mert már nem így működik. Sokan vannak, akik a pénzük és jó munkájuk ellenére évek óta hiába keresnek barátnőt, nem mellesleg jól melléfognak abban, miért olyan válogatósak a csajok. A statisztikákat és a nők csökkenő motivációit elnézve az a férfi, akinek barátnője van, megnyerte a lottófőnyereményt. Akinek családja is lehet, olyan főnyereményt nyert meg, aminek összege többszöröse az előzőének. Férfiak tízezrei, ha nem százezrei fognak család és utódok nélkül kiveszni a világból, ha így folytatjuk. Azt ugyanis, hogy a szingli nők nem akarnak férjet, gyereket, mert "karrier" és "család" közötti választásra KÉNYSZERÍTIK ŐKET a hagyományos gondolkozású férfiak, a végén nem csak ők szívhatják meg.

Ezért kellene megbecsülnie a helyzetét, annak, aki nem ezek közé tartozik.

"De ami a legfontosabb, hogyha valóban a nőknek érne többet a házasság, akkor NEM ŐK VÁLNÁNAK EL.
És erre még az sem indok, hogy a vagyon miatt teszik, mert jó esetben a férfi és a vagyona többet kellene, hogy érjen, mint a vagyon egymagában. Akitől azért válnak el, hogy kisemmizzék, az előtte se ért semmit. :)"

Közös vagyon az inkább. Vagy olyan vagyon, amit a férfinak tulajdonítanak, de a nő munkáján felkapaszkodva gyűjtötte össze, és egyedül nevelve a kisgyerekeit ő is képtelen lett volna rá. Ahhoz meg a férfiak ragaszkodnak annyira, hogy a pénzüket értékeljék bennük, mert valószínűleg ez az egyetlen módja, hogy irányító szerepet tölthessenek be a kapcsolatban. És így érhetik el azt is, hogy semmi másban ne kelljen megfelelniük a nők igényeinek. Aztán ők lepődnek meg legjobban, ha teljesül a vágyuk és csak "az" (már nem a szex, hanem a pénz) számít bennük. :)

Milyen társ lehet az a férfi, aki helyett egy nő, a szerintük "társas lény", inkább választja az egyedülálló anyaságot néhány kisgyerekkel, azok minden nyűgével, a róluk való gondoskodással, amit aztán senkivel nem tud megosztani? És inkább elégíti ki az igényeit harmadszintű erotikus történetek olvasgatásával, mint egy hús-vér férfival.

bALFAszHÍM 2014.03.14. 18:15:54

@Kalechtor: szerinted egyértelműen a férfiak a hibásak a elidegenedésért. Szerintem ez egy tök standard folyamat, ami a következőkből adódhat.
- globalizáció. (mindenki nagyban gondolkodik, nem kisebb közösségekben, családban. ja és mindenki egyéniség, aki jobbat érdemel)
- városiasodásból fakadó egymás iránti érdektelenség.

Vallom, hogy ez a kormányzat érdeke. Egy család sokkal nehezebben megbontható, mint ahogy az egyén eltaposható. Az egyén magát védi, a családtagok egymást. És ehhez csak egy eszköz a feminizmus. Hatékony, ahogy ez Paul Elam (avoiceformen) X% cikke alapján kiderült.

Kalechtor 2014.03.14. 18:54:31

@bALFAszHÍM: Nem jó a viszonyítási alapod. Ha a "család" fénykorában JOGEGYENLŐSÉG lett volna és a nőknek nem az az EGYETLEN választásuk van, hogy EGYOLDALÚAN alkalmazkodjanak a "családfőhöz" (már ez banális számomra, hogy a férfi a családfő :)- akkor elfogadnám érvként.

Hogy bizonyos érdekcsoportok a világon mindenből hasznot akarnak húzni, még a nők emberi jogaiból is, egy dolog. Krisztus szent tanításaiból talán nem akartak az egyházon keresztül? Hány párhuzamos példát hozzak még?

Hogy ez minimálisan befolyásolja, hogy a patriarchális családmodell ellentmond a női természetnek és a női ösztönöknek, egy totál másik dolog.

Én is írhatnám, hogy a háttérhatalom emancipációs harcra buzdítja a férfiakat, aminek folytán nem hagyják magukat a családban "irányítani", "elnyomni", "kizsigerelni"... bocsánat, aminek folytán szabotálják a normális (nősoviniszta :) családmodellt, magát a család intézményét, melyben természetes, hogy a férfi alkalmazkodik a nőhöz.

Remélem érthető. Ti is tudjátok, hogy a nőknek a patriarchális család úgy hiányzik, mint egy púp a hátukra. Szeretik a férfiakat, csak épp nem így. Nem is úgy persze, ahogy eltúlozva leírtam. Nem véletlenül akarjátok folyton visszafelé forgatni az idő kerekét, legalábbis ebben.

A globalizációs folyamatokban emellett kétségkívül van igazság, éppen ezért szoktam rá felhívni a figyelmet, hogy a hagyományos modell, melyben a férfiak többsége sem dolgozott munkahelyen és a család tagjai közösen tartották fenn a családi gazdaságot- ma már nem kivitelezhető.

Kalechtor 2014.03.14. 18:54:33

@bALFAszHÍM: "szerinted egyértelműen a férfiak a hibásak a elidegenedésért"

A férfiak csak belenőnek egy rendszerbe, és nem akarják feladni a családfőséget az egyenrangú kapcsolatért, mert azt hiszik, hosszú távon úgy járnak jobban.

Az alfahím mániásoknak egyetlen dologra szoktam felhívni a figyelmét. Figyeljék meg, mikor van a barátnőjükkel szex? Amikor a férfi ellenáll, uralkodni akar, irányítani akarja a nőt, kitart az "elvei" mellett- vagy amikor egyetért? Mikor fogadja el őt a nő? Akkor fekszik le vele leginkább, amikor fogvicsorgatva kiáll és kész akár veszekedni is a kedvesével? Vagy amikor végül kimondja, hogy "igen drágám"?
Még a legnagyobb macsók is csak kihívást jelentenek, és kizárólag ebben a pillanatban juthatnak be egy nő ágyába.

Nem pártolom ezt a végletet sem, felnőtt emberek meghallgatják egymást és készek a kompromisszumra, de nem árt ismerni a női természetnek ezt az "árnyoldalát". Ha nem értesz egyet vele, nincs szex. És nem a szexmegvonásos büntetés miatt, hanem mert a nők csak az ilyen férfiakat tudják elfogadni.

Ha ennek ellenére mégis lefekszik a férfival a nő, na, akkor van igazán nagy baj, mert ez azt jelenti, hogy már egyáltalán nem érdekli a férfi véleménye.

Magyarul, nem több a szemében egy faroknál. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.14. 19:08:56

@Kalechtor: Én nem mindenben értek egyet. :) Amit írtál, jól példázza, hogy a nők általában véve rosszul tűrik, ha irányítani akarják őket. De szerintem minél függetlenebb valaki, annál nagyobb az esélye, hogy könnyedén elfogadja, ha nem mindenben értenek vele egyet.

Egy kiszolgáltatott nőnek mindig nagyobb gáz a véleménykülönbség, mert ő kénytelen "megbízni" a férfiban.
Az esetek jelentős részében bizony tényleg fordítva sülhetnek el a férfiak törekvései. Azt szeretnék, ha követné őket a nő, a nő viszont a "kiszolgáltatottságánál" fogva arra törekszik, hogy a férfi olyan dolgokat tegyen, amikkel az ő vágyait követi, mégpedig kicentizve. Szex mondjuk lehet enélkül is, a férfi zsarolásából kifolyólag és én is biztos vagyok benne, hogy az ilyet a nő egyáltalán nem fogja élvezni.

A nagyon független nőkre viszont még az is igaz lehet, hogy egy velük semennyire nem egyetértő férfival is élvezik, mert semmiben nem függenek tőle. :) Ilyenkor egyszerűen arról beszélhetünk, hogy két ember "szexuális szolgáltatást" nyújt egymásnak.

bALFAszHÍM 2014.03.14. 20:20:15

ugyanazokat a köröket futjuk; egyoldalú férfihibáztatás.
Ennél tovább kell látni!

Kalechtor 2014.03.14. 21:36:26

@bALFAszHÍM: Nem hibáztatok senkit. Van egy állapot, amit meg kellene oldani. Vagy el lehet fogadni. Attól függ, ki mit akar.

Az a helyzet, hogy míg Tamási E-hez hasonlóan érvelnek a férfiak, akkor sem léphetünk tovább a megoldás felé, ha egyébként a nőkben is "lenne" elég "hiba", tehát ha valóban kétoldalú a dolog.

Mert a férfi érvelése jelenleg így fest:

"Jaj a gonosz nők bántani akarnak minket, ők is épp olyan elvetemült bántalmazók lehetnek, mint mi!"

"Legyen a nő kiszolgáltatott. Uralkodni akarok rajta. Nézzen fel rám, hogy férfinek érezhessem magam. Minek neki önállóság? Fúúúj, önálló, magukért kiállni tudó, "harcias" nők!!! Hogy érezzem így magam férfinak?! Majd én megvédem! Gondoskodom róla, vezetem!"

Csak most, csak neked, csak a te kedvedért. Újra. Ha én vezető vagyok- bár esetemben nem azért történt, mert szükségem lenne arra, hogy bárkin is uralkodjak- akkor vállalom azt a felelősséget, hogy akit vezetni akarok, azt akár meg is védem, nemhogy ő maga bántani tudjon.

A még jelentősebb momentum ebben, hogy a férfiak játsszák az ártatlan báránykát, de bevallottan ragaszkodnak a nő "alávetettségéhez". Közben mondogatják, amit az első idézetben írtam. :) Nos, ha ti a hátatokon hengergőztök, mint egy boldog kismacska, valahányszor olyan cikket olvastok, hogy a férfi a legfőbb szellemi meg mittoménmi magasság, a nő meg fogadja el, hogy alá kell rendelnie magát neki, feltétlenül, hisz ő csak a visszfénye, a feministák is jogosan kiáltanak "gonosz férfit". Nincs joga panaszkodnia elnyomásra annak, aki maga is elnyomó akar lenni. Nekem itt tiszta a lelkiismeretem, az érzékletes túlzások ellenére NINCS SZÜKSÉGEM "nőuralomra". Nem attól érezném magam nőnek- bár az is igaz, hogy az alávetettségtől még annyira se.

"Egy család sokkal nehezebben megbontható, mint ahogy az egyén eltaposható. Az egyén magát védi, a családtagok egymást."

Ebben meg tévedsz. A hagyományos családban a család maga a férfi érdekeit szolgálta, és jóval befolyásolhatóbbak voltak, mint az egyén. Ha az egyház boszorkányt kiáltott, vagy máglyára küldött valakit, az emberek családként sem mertek fellépni ellene. Sőt, szerintem külön egyénenként nehezebb minket irányítani. Ha mindkét fél egyéniségként lép a kapcsolatba, nehezebben meggyőzhetők, mint akkor, amikor a család köteles volt a családfőt követni. Régen több száz évig is fennállt bármilyen korrupt intézmény, ma cserélődniük kell, az emberek könnyebben jutnak információkhoz, van saját véleményük, nem egyfajta "hazugságot" követnek. Ilyen szerteágazó tömeget képtelenség irányítani.

Anno butaságban próbálták tartani a népet, babonákat hitettek el velük, feltétlen engedelmességgel tartoztak. Egyesek szerint persze az volt a fénykor, hisz szerintük- ami számomra nagyon nem szimpatikus, tartozzam bárhová- van egy réteg, aki nem is lenne méltó másra. Magukat természetesen születési jogon épp úgy ezek fölé helyeznék, mint a férfit a nő fölé. Akkoriban, ha akár férfiként rossz helyre születtem volna, vagy mondjuk te születtél volna rossz helyre, néhány patriarcha társad annyiba se nézett volna, mint egy véleménye szerint gyermeki létállapotban megrekedt asszonyszemélyt.

Ha neked mégis szimpatikus az ő eszméjük, az a te dolgod. Az emberek felfelé nyalnak, lefelé taposnak.
És többnyire mindig ugyanazokat a köröket futják.

Kicsit hosszú válasz lett, feleslegesen, mert úgysem fog eszedbe jutni. Hiába szoktad felróni a feministáknak, hogy súlyos hiba, ha csak a valóság egyik oldalát látják.
Most pedig nyugodtan keresgéld tovább a bizonyítékokat arra, milyen szemetek is a nők, kutasd fel az egyetlen fellelhető egyetemi "lánykvótát", ami ellen maguk a diákok tiltakoztak- ne aggódj, a gyakorlottabb társaid is folyton azt az egyet találják meg, mivel nincs több; vagy az 1%-nyi hamis rágalmazót. Azokat is, akik megerőszakolják vagy bántalmazzák a férfiakat.

Itt soha nem tagadta senki, hogy mi is emberek vagyunk. Leírtam Daninak, hogy nem gondolom jobb embernek magunkat a férfiaknál, ettől függetlenül meggyőződésem, hogy a patriarchizmusnak nem volt és jelenleg sincs semmiféle jogos alapja. Az agresszív és bántalmazó nők tetteire pontosan ugyanúgy megoldást kell találni, mint a hasonló férfiakéra, nemektől függetlenül.

Xylan 2014.03.14. 21:36:28

@bALFAszHÍM: Én mutatok egy másik megközelítést. A modern nő és a hagyományos férfi nem kellenek egymásnak és egyik se enged. A nő az egyenlőségből, a férfi az uralkodásból. :) Elég nagyvonalú vagyok?

Ráadásul már a nők sem gondolkoznak feltétlenül családban, párkapcsolatban. Nem arról van szó, hogy jobbat érdemelnek, hanem, hogy bizonyos férfipéldányoknál úgy tűnik tényleg jobb a semmi is. Nem arról van szó, hogy ne tudnánk alkalmazkodni, hanem, hogy néha nincs miért. Ha mindent el akarnak venni amit szeretünk, ha le akarnak nyomni és még a szex is csak kötelesség. Miért mennénk bele az ilyenbe? Már nincs elég nyomás rajtunk hozzá.

Ha fordítva is így van, ha nektek nem éri meg egy egyenjogú és egyenrangú kapcsolat, az csak ráerősít a folyamatra. Mi nők első ízben tehetjük meg, míg a férfi bármikor élhetett a lehetőséggel, hogy nem kér a családból, ha az nem az ő kedve szerint való. Ebből fakad, amit ma is várnának, hogy a nő legyen a kapcsolatorientáltabb (alkalmazkodóbb). Képtelen vagyok másképp látni. Emlékszel Bye Alexre? Téged is felháborított és hangot adtál annak a véleményednek, hogy Bye Alex egy papucs, nőben viszont tökéletes lenne, hogy "nincs neki más" és folyton "várja a kedvesét". Nem is értem, mit akarsz itt, ha szerinted ennyiből áll egy nő élete és ha másra is vágyunk, már elveszítjük a nőiességünket. Hát tudod mit? Én inkább vállalom, hogy ne legyek nőies a magadfajtának, még örülök is neki, ha nem vagyok az. :) A patriarchák meg nekünk nem férfiasak. Látod egyenlőség van, nincs min vitázni. :)

Nico3 2014.03.15. 16:11:23

Erzsike néniről már az is eszembe jutott, hogy a radikális feministák beépített embere. Aki nem azzal kezdi a cikkeit, hogy egyenjogúság van, ideje lenne felszámolni a múlt "angyali nőképét" és "agresszív férfiképét" (tudjuk, a lányok jók, a lányok mindenkit szeretnek, a fiú meg úgyis fiú), hanem azon sopánkodik, mekkora kárt okozott, hogy a nők már nincsenek elnyomva.
Ha mégse, nem is tudja mennyit használ ezzel a "jó ügynek". Ő és a követői tényleg azt csinálják, hogy egyik pillanatban a verbális erőszak miatt sírdogálnak, a másikban meg azért, hogy legyen újra nőelnyomás. A kettő néha olyan észrevétlenül, ám annál feltűnőbben megy át egymásba, hogy pont kellő mértékben tartják fenn vele a nőelnyomás rémképét. Erzsike néni ugyanis megfeddi a nőt, mert nem akar alárendelt lenni, de a férfit még a pofonokért is felmenti.

A feministáknak elég előkapniuk a polcról pár ilyet, hogy megmutassák, 100 év alatt szinte semmit nem javult a világ.

Nico3 2014.03.15. 16:11:24

@Kalechtor: @No_Name01: A két hozzászólásból kijön a lényeg. :) Tényleg túloz, mert NEM GYENGE ÉS ALÁRENDELT nőként rám a kettő közti igaz, velem nem kell mindig egyetérteni, mert attól még NEM érzem irányítottnak magam. :) Mi lefeküdtünk akkor is, ha összekaptunk valamin, mert nekem is szükségem van a jó szexre és az összekapás értelemszerűen nem keltette a saját elnyomásom érzetét bennem, az egzisztenciám, a fizum, a kapcsolatban elfoglalt helyzetem mellett. Ennyi. :D A szex után MINDKETTEN engedtünk egy kicsit és megszületett a KOMPROMISSZUM, ami mindkettőnket MEGNYUGVÁSSAL és ELÉGEDETTSÉGGEL töltött el. Hisz szeretjük egymást, így örültünk, hogy nem legyőztük a másikat hanem számára is megfelelő helyzetet tudtunk elfogadni. :)

De ez a módszer olyan családokban NEM működhet, ahol a nő annyira nincs kontrollhelyzetben az élete és a közös élet felett, hogy a legkisebb probléma miatt is úgy érzi, nem szereti, akitől az élete függne.
Ennek a társadalmi vonzata, hogy ha a társadalom a gyengeséggel azonosítja a nőt és gyenge nőket akar, akkor szerintem minimális számú nő kivételével, akik tényleg szeretik alárendelni magukat, a többiek úgy védekeznek a kiszolgáltatottság ellen, hogy radikális törvényeket támogatnak és minden közeledést sértésnek vagy zaklatásnak vesznek.

Akarjatok csak gyönge lányokat fiúk, 90%-ukra rá se lehet majd nézni, mert utálni fogják és kompenzálják a saját gyöngeségüket! :D Nagyon kevés nőre igaz, hogy szeretik és elviselik, ha főnökként emelkedik feléjük a férfi. Legfeljebb fiatal korukban veszik be, hogy így kell, utána jönnek a szokásos problémák és a "női kompenzálás" (szexmegvonás; gyerek kisajátítása; a férj cseszegetése; mert saját magát UTÁLJA a nő, amiben benne van a férfi is, ő várta tőle a hagyományos, önfeladó szerepet, esetleg nem érti mi a baj, mert az elején még minden "olyan jó volt"). Erzsike néni megállhatna egy pillanatra és felfoghatná, hogy a fiatal lányok úgy indulnak az életnek, hogy tartással teliek, sudárak, erősek, testileg-szellemileg kiteljesedettek, alkotók (jó szakma) és a lényüket továbbadók (szintén jó szakma és anyaság!), férjüket szeretők és általa szeretettek akarnak lenni, nem a másikkal szurkálódó hárpiák, akiknek egyetlen "hatalma" a szex és a gyerek. Ha minden rendben, a szex és a gyerek közös boldogság, nem egymás legyőzésének eszköze. :) Mindennek oka van!!! Aki még ezeket is el akarja venni, amik miatt létrejött az egész együtt élés (gyerek közös nevelése, kölcsönös szexuális élvezet) attól előtte már NAGYON SOK MINDENT ELVETTEK!

A jelenleg tapasztalt állapotokból arra következtetek, hogy a nők nagy része iszonyodik a kiszolgáltatott helyzettől és a bókok fogadása helyett inkább zaklatásnak minősít mindent, ami olyan pasitól érkezik, akihez képest alacsonyabb rendűnek, kiszolgáltatottnak érezné magát. (Egy pasi miért örül annak, ha véletlenül megkapja, hogy jó a segge, vagy észveszejtően helyes? Mert TUDJA, hogy ő az élet számtalan területén kompetens ember, akit nem lehet kizárólag szexuális tárggyá degradálni és kihasználni!)
Ha majd a nők is el lesznek fogadva az élet számtalan területén kompetens embernek, mind boldogok lesznek tőle, hogy a seggüket dicsérik és eszükbe se jut, hogy bárki is kihasználhatja ezzel őket.

Lehet, hogy a pasi egyáltalán nem rosszindulatú, sértő, ő csak udvarolna. A nő nem tudja elfogadni férfiként, mert magát se tudja nőként, hiába állítják TUDATOSAN a férfiak, milyen nőies.
"még az egészséges nőkből is kiölik az erőt, a tartást, szellemet, nőiességet, észrevétlenül," Megteszi ezt maga a társadalom.
Aztán ha mégis lesz kapcsolat, nem tudja elfogadni az ágyában sem. Valameddig áltatja magát, de ez a házastársak egymáshoz való viszonyáról legalább annyira szól, mint arról, hogy a nők a "metroszexuális" külsejű férfiakhoz vonzódnak és több orgazmust érnek el a helyes pasikkal. Akárhogy is buzizzák vagy nőiesezzék le őket irigységből a többiek.

Kalechtor 2014.03.15. 19:45:45

@Nico3: Szokatlan nekik, mert túl sokáig volt elnyomva a női természet. A szex is csak rövid idő óta lehet érv, mert a régi ember azt feltételezte, hogy a nők puszta kötelességből tűrik. Ha mégse, annak valami rendellenesség az oka. :) Ezért képtelenség meggyőzni a vérbeli patriarchákat.

Váltogatják a nézőpontjaikat is.

Ha rámutatsz, hogy a rájuk erőltetett rendellenes szerep miatt a nők többsége frigid volt, átváltanak arra a stratégiára, hogy a túlzott szexuális élvezet nem is nőies és természetes. Csak tudnám, hogy akkor milyen hiba folytán lehet többszöröse a mi orgazmusunk az övékének?

Saját bevallásuk szerint tarthatnak is a női élvezettől, mert a férfi élvezettel ellentétben nem az igénytelenséget, hanem az igényességet fogja erősíteni. Ha a feleség is élvezi, és főleg, ha TUDJA, hogy képes élvezni, ott bizony semmi más nem segít, csak ha jól csinálják.
A szexet élvező nő csak azzal és csak úgy hajlandó lefeküdni, "akivel és ahogy neki IS jó". A szexet élvező férfi egyre "kiszolgáltatottabbá" és "igénytelenebbé" válhat, míg a hasonló nő egyre függetlenebbé és igényesebbé, finnyásabbá. Itt a kulcsmomentum tényleg az, hogy a nőnek nem feltétlenül van szüksége szexre (a bármilyen helyett jobb a semmi is), míg a férfinek igen, de erről nem mi tehetünk. :)

Végeredményben az egész szexualitást és gyerekszülést úgy foghatták fel, hogy hatalom a nők kezében, holott ezzel a hatalommal csak akkor éri meg (vissza)élni, ha az embertől elvették az egész életét. Egyébként, pontosan ahogy írod, jobban járnak a nők az élvezetes szexszel, és azzal, hogy szerető apukája van a gyereküknek, mint azzal járnának, hogy a szexet maguktól, apukát a gyerektől vonnák meg. Ez viszont csak akkor működhet, ha nem kényszerítik önfeladásra a nőt, ha SAJÁT MAGÁT érezheti VALAKINEK- forever nagybetű :)- nem azáltal, hanem már azelőtt, hogy gyermeket vállal. :)

Xylan 2014.03.15. 20:37:43

@Kalechtor: Ezzel azért még a patriarcháknak is nehéz vitába szállni:

"A nemi egyenlőség szempontjából legjobban álló országokban a párok 60-80%-a fejezte ki elégedettségét, míg ez az arány a hagyományosan férfiak által dominált társadalmakban, például a Közel-Keleten és Ázsia bizonyos tájain csak 20-50%-os."

"Az eredmények összegzése igazolta, hogy a nőknek- egyéb tényezőktől függetlenül- több orgazmusuk van a külsőleg vonzó férfiakkal. Egész pontosan: minél vonzóbb külsőleg egy nő partnere, annál gyakrabban él át vele orgazmust. Egyedüli gátló tényező a kapcsolatban tapasztalt egyenlőtlenség lehet."

-> "Ha rámutatsz, hogy a rájuk erőltetett rendellenes szerep miatt a nők többsége frigid volt, átváltanak arra a stratégiára, hogy a túlzott szexuális élvezet nem is nőies és természetes."

Érdekes, egyébként gyakran teszik azt a megjegyzést, hogy lényegében a nőknek is csak egy jó farok kell. ? Tudom, hogy ez is csak a saját felmentésükre szolgál. Lehet a férfi trehány, bunkó, akármilyen, ha jó a farka, szeretni fogják a csajok, akár keresztül is gázolhat rajtuk, néha fel is pofozhatja őket, egyszerűen imádja majd a nő, mert "jólmegdugta"! :) Stimmt, úgy érvelnek, ahogy épp az érdekükben áll.
Ennek fordítottja is megfigyelhető. Legyen a férfi rendes ember, egzisztenciálisan stabil, tartsa el a családját, akkor joggal várhatja, hogy kötelességtudatból lefekszenek vele, hiszen a nő csak hálából szexel, épp úgy, ahogy a prostik. Pénzért.

Hát egyik sem igaz. A kielégítő szex tényleg az egyik alap, de akármilyen jó farok legyen valaki, ha a természete nincs rendben, tartós kapcsolatra akkor sem kellene, ha a legizgatóbb dolgokra képes az ágyban. Erről mesélhetne néhány férfi, akiknél a nő kielégítésében a csillagos ég sem volt határ, bármit megtettek volna érte, más téren viszont hímsoviniszta tahó volt mind, legfeljebb eleinte remekül titkolták. Amikor kibukott belőlük a hagyományos férfiszerep, kicsit sem függtem tovább a szexuális képességeiktől. Esélyt adtam, kivártam, kompromisszumra juthatunk-e, de ha nem történt meg, csak ezért (t.i. a szexért) nem maradtam velük.

És fordítva sem, nem mintha engem a pénzkereső képesség vonzana bárkiben, de más szempontból is lehet akármilyen példás férj, biztos nem feküdnék le vele pusztán hálából. Hozzuk össze együtt úgy, hogy mindkettőnknek jó legyen. :) Itt is kész vagyok próbálkozni, ha látom az igyekezetet, volt fiú, aki bénázott és én biztattam. A hozzáállásra vagyok érzékeny. Nem az kell, hogy azonnal profi legyen, és tudja, mit milyen szögben várok el, hanem, hogy ne "megvásárolni" akarja a női szexualitást. Sőt, inkább "csak béna" legyen de tudjon rám is figyelni, akkor garantálom, hogy összehozzuk. Előbbinél esélytelen.
(Ide is belinkelhetném a fejfogós képet azzal kapcsolatban, hogy sok embernek valahogy nem ez a normális hozzáállás.)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.16. 12:34:36

@Nico3: "Erzsike néniről már az is eszembe jutott, hogy a radikális feministák beépített embere. Aki nem azzal kezdi a cikkeit, hogy egyenjogúság van, ideje lenne felszámolni a múlt "angyali nőképét" és "agresszív férfiképét" (tudjuk, a lányok jók, a lányok mindenkit szeretnek, a fiú meg úgyis fiú), hanem azon sopánkodik, mekkora kárt okozott, hogy a nők már nincsenek elnyomva."

Nem vagy vele egyedül. :) Nem a nők verik le most a férfiakon az elnyomást, hanem a férfiak maguknak köszönhetik, hogy több ezer évig a saját érdekükben a nőkre kényszerítették a "szent" szerepét és a démonizálás és nőnemtől való rettegés mellett irreálisan nagy mértékű tűrést, szenvedést, önfeláldozást vártak tőlünk. Míg a férfi férfi maradt, ha csalt, ha ütött, ha kiabált, ivott, számára megengedett volt mindez.

Mindig akadt indok, mentség, az áldozathibáztatás egyes patriarchális országokban még most is akkora, hogy a nemi erőszakon átesett lányok szégyenülnek meg és akár hozzá is adják őket az erőszakolójukhoz, akinek "jó feleségei" kell, hogy legyenek!
Egy ilyen életnél talán még a halál is jobb. :(

Igen, igaz, hogy a patriarchizmus életben tartja a nőket. Úgy és annyira, amennyire a férfiaknak szükségük van rájuk. De én ezt minőségében NEM nevezném életnek.

rptr 2014.03.24. 13:21:16

jajj mi megy itt.

mindenben ezt a kontrollmániát látni, beteg. fullos palinak nincs szuksege arra hogy akárkit is kontrolláljon. nem kell neki kompenzálni semmit. ha olyan palival akadtok össze, aki kontrollálni akar a hétköznapi életben, az csak azt mutatja hogy nem jutott nektek fullos pali. magyarul ti sem vagytok elég jók.

van annak egy bája, hogy ilyen kontroll fuj, olyan kontroll fuj, aztan a szurke 50re "veritek".

_egy ffi erejét a mellette ülő nő mosolya határozza meg_

Kalechtor 2014.03.24. 17:42:51

@rptr: Kikérem magunknak ezt a sértést, mindenki tudja, hogy mi itt Twilight pártiak vagyunk. (Ma már kétszer megvolt) :)

image.hotdog.hu/user/feryy/twilightkepek/tumblr_lb6ocbDdQN1qcq1dko1_500.gif

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.25. 10:53:34

@rptr: Nem látok mindenben kontrollmániát, de tudod hogy megy ez. Ha egy nő saját maga akar dönteni a sorsa felől, azonnal jön a kontroll, társadalmi normák formájában. Ezer oldalról zúdul ránk, hogy mikor szüljünk, hogyan viszonyuljunk a párunkhoz, miben fogjuk vissza magunkat, hogyan látsszunk butának, gyengének, behódolónak. Nyiss csak meg egy női magazint. :) Mi már a párjainkkal küzdünk ez ellen, mert ők nem kontrollmániásak, de velük együtt bélyegeznek meg a másfélék. A küzdés nem vérre menő. A szabad véleménynyilvánítást takarja. :)

Ha karriert akarunk, kérdőre vonnak, miért nem követjük a hagyományos női szerepet? Ha még nincs gyerekünk, szintén. Ha elmeséljük, hogy nálunk nem egyoldalúan mi végezzük a házimunkát, hanem a párunk is, belekötnek. A társadalom kontrollmániás.
Pedig érdemes megnézni, miből állnak az állítólag fene nagy női elvárások. Ne akard, hogy a nő helyetted IS végezze el a házimunka rád eső részét, ne várd, hogy lemondjon miattad a szakmai törekvéseiről, neveld te is ugyanolyan részben a saját gyerekeid, legyen jó a szex, figyelj oda te IS a külsődre és ne akarj felette családfő lenni. Rég rájöttünk, hogy ráadásul ezek több mint felével a férfi még csak nem is a nőnek ad valamit. Gyereknevelés, házimunka végzés kötelesség, önérdek, nem a nőnek tesz szívességet vele. A saját gyerekei 50%-ban történő eltartásával sem, az anyjuk szintén megteszi ezt jó esetben. A jó szex és külső az esetleg, amit annyira túlzásnak tarthattok, de hosszú távon hidd el, megtérül a "befektetés". :)

"ha olyan palival akadtok össze, aki kontrollálni akar a hétköznapi életben, az csak azt mutatja hogy nem jutott nektek fullos pali. magyarul ti sem vagytok elég jók."

Gondolom fordítva is igaznak tartod. Ha valakinek féltékenykedő, kontrollmániás, uralkodás-mániás a felesége, az csak azért lehet, mert ő nem elég jó és nem jutott neki jobb. :)

"van annak egy bája, hogy ilyen kontroll fuj, olyan kontroll fuj, aztan a szurke 50re "veritek"."

Ebben tévedsz, nem egy gátlásos, szexuális elfojtásokkal küzdő háziasszonnyal beszélsz. :)

"egy ffi erejét a mellette ülő nő mosolya határozza meg"

Ez viszont értékelhető mondat.

Kalechtor 2014.03.25. 11:09:50

A kontrollmániás férfiaknak szerencsére egyre inkább megjön az eszük és úgy döntenek, önként szelektálják ki magukat a társadalomból. Véleményem szerint ez a legbékésebb megoldás mindenki számára. Remélhetőleg a nyafogás is véget ér, hogy miért választja a fiatal nők egyre nagyobb hányada inkább a szingliséget ahelyett, hogy egy nála jóval idősebb fószer feleségeként, a férjének kiszolgáltatva és a férjét családfőként elfogadva, önálló egzisztencia nélkül szülni kezdene.

Mindenki fellélegzik, ha azok a férfiak, akik állítólag nem is vágynak gyerekre, felhagynak a nők szidalmazásával és a nőkkel szembeni állandó nyomásgyakorlással. A hagyományos férfi, aki saját maga akarja egzisztencia nélküli létbe taszítani a nőt, nem panaszkodik majd többé megállás nélkül arra, hogy neki kell az egész család eltartásának súlyát- amit maga választott, sőt, maga kényszerít ki!- a vállán viselnie.

@rptr: Raptor. :) Tegnap elfelejtettem!

"van annak egy bája, hogy ilyen kontroll fuj, olyan kontroll fuj, aztan a szurke 50re "veritek"."

Akik egész nap a feministákat átkozzák, ezek szerint feminista pornót néznek? :D Vagy talán még annál is "rosszabbat". Bele se gondolok! :)

Nico3 2014.03.26. 11:14:35

@Kalechtor: Dehogynem gondolsz bele. Ismerve téged nagyon is belegondolsz. :D

@rptr: Játszhatunk ezzel olyat is, hogy amelyik férfinek bejön a Szürke 50 árnyalatának fordítottja, az biztos egy radikális feminista + erőszakos + agresszív + uralkodó feleséget akar magának, aki semmiben nem hagyja dönteni. Hm? :)

Kalechtor 2014.03.27. 10:05:12

@Nico3: Tagnap mi volt? Ne játszadozz, mert le fogom tiltani a böngésződet. :)

És főleg ne élj vissza a nemlétező tudásoddal úgy, hogy felületes információ alapján megpróbálsz nyilatkozni emberekről. Emlékszel rá, milyen az, amikor egy nagylányból hirtelen kislány lesz?

Remélem nem akarsz te is úgy járni. :)

Nem személyeskedünk, nem közlünk információkat, nem kötünk össze neveket. És ezt a látszatot se keltsd, csak azért, mert tűzközelben lehetsz. Hadd beszélgessenek szabadon, a net arra való. Ha valamelyik úgy gondolja, hogy megoszt veled valamit, majd megteszi magától, én biztos nem fogok a kezedre játszani senkit, még bízva legőszintébb jóindulatodban sem.

Nico3 2014.03.27. 10:35:58

@Kalechtor: Én már csak Sayrest akarom BlakcLine, személyesen tőled. :D

Kalechtor 2014.03.28. 13:56:12

"Hiába a sok eladott könyv, az olvasók több mint fele csalódott vagy csak kíváncsiságból olvasta el azt, állítják, hogy a könyvnek semmi köze az újszülöttek számához vagy két ember hálószobájának titkaihoz."

"A legnagyobb szervezet feje, Clare Philipson szerint mindenkinek jogában áll elolvasni a könyvet és nem betiltani akarják, hiszen azt nem áll jogukban, csak szeretnék felhívni a figyelmet a sztori valódi tartalmára, ami nem is igazán a gyerekeket, hanem a gyermekes anyákat veszi célpontba."

"Az írónő soha nem titkolta, hogy a könyvhöz unalmas életének perverzióit használta fel"

-> Unalmas, megfelelő férfihez/szexhez nem jutó, gátlásos, önértékelési problémákkal küzdő nők "perverziója", hogy kikötözzék és tárgyként használják őket?

"Az utca embere szerint a szervezetnek igaza van, és az olvasók nagy része csalódott a könyvekben, de nincs szükség könyvégetésre."

Persze, hogy nincs. :) Az a könyv teljesen ártalmatlan, és ezer ilyen könyv sem tud a nőkből természetük ellenére alárendelődő szexjátékot csinálni, mert egyre többen jönnek rá, hogy nem ez tenné boldoggá őket.

starity.hu/magazin/31046-anglia-nem-ker-tobbet-a-szurke-otven-arnyalatabol/

"Alice Peterson Monday To Friday Man című kötete nagyobb sikernek és pozitív visszajelzéseknek örvend, két elvált ember történetét mutatja be, akik kutyasétáltatás közben találkoznak, szerelmük felébred, és mindketten kihozzák egymásból azt a szexuális jellemet, ami eddig még nem volt náluk észrevehető. Míg Amerikában egyre nő az érdeklődés a projekt iránt, és minden második héten felmerül egy pletyka a színészeket illetően, az angolok parodizálják azt."

Szerintem az egész 50 árnyalatos baromság egy patriarcha propaganda. Az írónőt valószínűleg pont úgy lefizethették, mint a nemek szerepéről tudománytalan cikkeket megjelentető "szakembereket". Erre mit olvasok ma?

velvet.hu/trend/2014/03/27/a_kotozos_szexre_buknak_a_sindie-anyukak/

Elvált, határozott, fiatal férfiakkal szórakozó nők, de a szintén patriarcha propagandát nyomató Velvet mindebből arra a következtetésre jut (ezúttal nem kizárólag egyedül), hogy, idézem

"Valószínűleg a kötözős-extrém szexet is jobban csípik a középkorú, elvált nők, mivel az ilyen típusú fehérnemű és kellékek is 17 százalékkal kapósabbak."

"Ekkor jött nyilatkozatában a legszomorúbb fordulat: „és miért ne? Nők minden életkorból olvasták A szürke ötven árnyalatát, és a könyv befolyása hozzájárult, hogy a nők sokkal feljogosítottabbnak érezzék magukat és kísérletezőbbek legyenek, mint valaha”"

Mégis honnan vették, hogy ezek a nők magukat akarják otthon kikötöztetni? Azzal sincs semmi baj, élvezze, akinek bejön, de nagyon egyoldalú következtetés, tekintetbe véve, hogy valószínűleg jóval több férfi vágyik ilyen izgalmakra.

@Nico3: Őszinte leszek. Sayres eredményeiről minden fellelhető anyagot összegyűjtöttem, de nála makacsul tartja magát a 4:3 arány. Láttam, tegnapelőtt egy az egyben idézted néhány ezzel kapcsolatos gondolatom. Pedig imádom, amikor a saját szavaiddal adod vissza. :)

Nálam az erre írt szimuláció szerint, amiről igaz, hogy a program kizárólag matematikai kombinációkkal dolgozik, mivel nem volt alkalmam férfiak y kromoszómáját ilyen módon is tesztelni- a nemi szelekció szempontjából még magas szaporodási ráta mellett is 19,2%-nál nem lesz nagyobb a női szempontból még kellően adaptív szelekciós mutató. Míg fel nem oldottam ezt a látszólagos ellentmondást- különösen, hogy Sayrest némileg kompetensebbnek érzem a témában, mint magamat- semmilyen konklúziót nem akarok közzétenni a szelekció mértékével kapcsolatban. Azt a magyarázatot sem hamarkodnám el, hogy a nők preferenciái nem mindig érvényesülhettek, mert erősen kétélű fegyver.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.28. 14:54:57

@Kalechtor: Sajnos elvesztettem a fonalat. Te kicsit elvont vagy ettől a programírástól. Mi a 19,2?

A 4 aránylik az 5-höz értelmezhető, mert az 25 százalék. A 19,2 százalékot én nem igazán értem. A gének szintjén kalkuláltad vagy hogy? Nem tudom visszafordítani, hogy ebben mi aránylik mihez és hogy.

Nico3 2014.03.28. 19:25:19

Négy aránylik a háromhoz, nem mindegy ám! Te se vagy egy matekos. Black írta jól. :D

Kalechtor 2014.03.29. 11:22:54

Ne akadjatok fenn a számokon, populációfüggő- a férfiak 19,2%-áról van szó, ami azt jelenti, hogy tegyük fel nők 100%-ának, férfiak 80,8%-ának génjei mentek át a következő generációkba.

Így már megfelel? :) Ez nem azt jelenti, hogy a férfiakat illetően törtszámban kellene gondolkoznunk, mert a populáció több millió főt is jelenthet. De még ez sem lenne probléma, mert sokféle változót használhatunk. Előfordulhatott, hogy valakinek kevesebb, míg másnak több gyereke született. Hogy mit feltételeznek a számok, azt felírtam egy képlettel, mert Sayres nekem azon a ponton nem elég egyértelmű, illetve nem ismerem elég részletesen az összes tényezőt.

Ezzel összefüggésben az is fontos, hogy a nők jobban felismerik a hűtlenség jeleit a férfiak arcán, mint fordítva. Tehát náluk valamiért evolúciósan jelentősebb, hogy ne csalják meg őket. Itt egy kis ellentmondásba ütközünk, de feltételezem, a hímnem kialakulásakor a hím még kizárólag a párzásra volt determinálva, ezért nem maradt együtt a nőstényekkel, és nem érezte sajátjának az utódokat. Ez valamilyen szinten átmehetett a férfiakba, ezért tartom mesterséges dolognak az egész patriarchális társadalmat.

Az apák egy része valahogy szintén nem érzi sajátjának a gyerekét és felelősséget sem úgy vállal érte, ahogyan a nők, inkább úgy közelíti meg, hogy a gyerek a nőé, ő pedig a szexet fizeti ki. Nem szokták érteni még a gyerektartást sem, nemhogy a közös gyereknevelést. Egy férfinak bármikor lehetősége van arra, hogy utódokat nemzzen egy másik nőnek, így könnyebb elfelejtenie az előző utódait. Ez a gyerekek szempontjából kemény, de gyakorlati szempontból annyit jelent, hogy NEM SZABAD a férfiakra bízni a "családfőséget", mert nem mindig képesek hosszú távon is felelősen bánni vele és nem is alkalmasak rá. Minden, ami ennek ellenkezőjét hivatott bizonyítani, gyakran nem több, mint üres duma a párzás érdekében. :)

A férfit leginkább ez az ösztön irányítja, és nem várhatjuk el, hogy egy farok döntsön a gyerekeink sorsáról. A bíróságok nem véletlenül hoznak nőknek "kedvező" (miben? hogy egyedül gondoskodhat az utódairól? az apáknak néha még az is csapás, ha felerészt kell ezt vállalniuk) ítéletet. Az elenyésző számú kivételtől eltekintve maguk a férfiak szoktak értetlenkedni azon, miért kellene bárhogyan is részt venniük egy olyan gyerekről való gondoskodásban, akinek az édesanyja már nem hajlandó velük lefeküdni- véleményük szerint ugyanis ez nem az utódaik ellátása, hanem csupán a nőnek való segítségnyújtás, amit a nő már nem érdemel meg tőlük, hiszen nem ad CSERÉBE szexet.

Egy olyan, beszélgetések során leszűrt tapasztalatról van szó, amiben valahogy eddig még nem cáfoltak a tömegesen rám záporozó ellenvélemények.

Ha már így alakult, indokoltabb volna egy teljesen anyajogú családot fenntartani, ahol a gyerekek az anya nevét viselik, bár a legjobb az lenne, ha a férfiak eddig nem zárták volna ki a lehetőségekből a nőket, más férfiaktól való "megóvás" címén, akik így egyedül is vállalhatnának gyereket. Csak a tehetségtelenebb nők lennének kitéve annak a veszélynek, hogy a természetük szerint felelőtlenebb férfiak otthagyhatják őket, ők pedig nem lesznek majd képesek a gyerekeiket egyedül is felnevelni.

Ez persze erős visszaható szelekciót eredményezne. Amelyik férfi tehetségtelen nőt választana, s aztán otthagyná, annak kivesznének a génjei. A nőknek sem érné meg tehetségtelennek "maradni", mivel folyamatosan fennállna a veszélye, hogy a kizárólag párzásra determinált férfi bármikor leléphet (de épp ezért nem kellene számára semmiféle apai jogokat biztosítani)

Ez csak egy gondolatkísérlet, nem így alakult, a férfiak szépen elnyomták a nőket, hogy meg tudják venni maguknak a családot. Hiába tetszene nekem jobban az a verzió, hogy az apai érzések is teljesen természetesek, ahogy azt bizonyos kutatások is kimutatták.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.29. 15:51:38

@Kalechtor: "Egy olyan, beszélgetések során leszűrt tapasztalatról van szó, amiben valahogy eddig még nem cáfoltak a tömegesen rám záporozó ellenvélemények."

Engem sem. De nem mindenki ilyen és aki nem ilyen, az is mondhatja néha tévesen. Azt szerintem se szabad elfogadni, hogy az egzisztenciateremtés a férfi dolga, mert vagy el kellene fogadni vele azt is, hogy nincs válás, vagy egy férfiak szerint igazságos társadalomban váláskor le kellene mondani a gyerekekről, annak ellenére, hogy addig szinte kizárólag te nevelted őket. Vagy ami ennél is rosszabb, nevelni kellene őket tovább munkanélküliként, hisz addig se volt a nőnek jövedelme és ezt a FÉRFI AKARTA. Mindezt gyerektartás nélkül, mert mi az, hogy ő fizessen? Hiába az ő igénye volt, hogy a nő egy életre feladjon mindent az anyaságon kívül.

Mindenkinek meg kellene érteni, hogy ez egy súlyos, következményekkel járó döntés, ami nem csak pár évre határozza meg az életüket. A gyerekeknek fel kell nőniük, nem lehet őket csak úgy otthagyni a kiszolgáltatottá tett anyjukkal. De még az sem várható a kiszolgáltatottá tett anyjuktól, hogy a végtelenségig alkalmazkodjon.
Vagy azt kell elfogadni, hogy a nők stabil szakmai háttérrel, nagyjából biztos munkahellyel, saját jövedelemmel felvértezve, 30-nál előbb semmiképpen nem akarnak szülni. Nem ítélkeznék ebben, csak fenntartásokkal jelentem ki, hogy egy gyereket nem lehet kitenni a férfiak biológiai szeszélyeinek, hogy ők majd úgyis tudnak maguknak újabb gyerekeket csinálni, az anya meg oldja meg az előzőek sorsát. Persze a felelősség mindkét felet terheli, a nőknek is észnél kell lenniük, hogy az erősödő propagandák ellenére se sétáljanak bele egy ilyen csapdába.

Nico3 2014.03.29. 20:28:07

Én is sokszor elgondolkozok a nőgyűlölő férfiakon, de nem mindig érdemes. Azt se tudják, hogy azért szidják-e a nőket, mert a még mindig meglévő elnyomásuknak hála, egyik-másikat el kell tartani, ami persze nem igazi eltartás. A nő helyettük is mossa az alsógatyájukat, meg benne van az én adóm is. Vagy azért szidják őket, mert el akarják tartani magukat és nem végeznek a férfi helyett is ingyenmunkát?

A gyerek dolgot vicces fordítva elképzelni, hogy ha a nőt nem elégítik ki rendesen, nevelje a férfi a gyerekét egyedül, ahogy akarja. Szerintem nem sok anya mondana ilyet. És még meglepődnek a bíróság döntésén. Én látom, hogy sok jó apa van, de az ilyeneknél mit keresne egy gyerek?

Xylan 2014.03.30. 14:57:18

@Nico3: "Azt se tudják, hogy azért szidják-e a nőket, mert a még mindig meglévő elnyomásuknak hála, egyik-másikat el kell tartani, ami persze nem igazi eltartás. A nő helyettük is mossa az alsógatyájukat, meg benne van az én adóm is. Vagy azért szidják őket, mert el akarják tartani magukat és nem végeznek a férfi helyett is ingyenmunkát?"

Ez az állandó ön és nőgyűlölet megfigyeléseim szerint sajnos a kissé hátrányosabb külsejű, impotens, meghasonlott, gyakran mazochista férfiakra jellemző. Irigykednek a helyesebb, "metroszexuális" férfiakra, akiknek szinte mindig van barátnőjük, rövid, tartós kapcsolatuk, anélkül, hogy megvásárolnák a női szexualitást.

Fent említettek azonban, természetesen a kisebbrendűségi érzésük miatt, ezt szeretnék, amellett, hogy azzal kell nyugtatgatniuk magukat, hogy ez a természetes viszony a nemek között, hiszen RÉGEN is így volt, és úgyis ezt akarja minden nő. :) Mivel szenvednek a saját kishitűségüktől, és haragszanak a vonzó férfiakra és a nőkre, ezért kell őket folyamatosan szidniuk is, magukból pedig sajnálandó áldozatot csinálni, akit megfosztanak a pénzétől.

Onnan ismerhetők fel legkönnyebben, hogy ha találkoznak azokkal, akik nem anyagiakat várnak a férfitól, egy 3 éves óvodás kisfiú mintájára kezdenek el hisztériázni, hogy márpedig AKARJA CSAK a pénzüket a nő, mert ők kizárólag úgy érzik FÉRFINAK magukat. Ha kell, erőszakkal odanyomják a pénzt, nem hagyják a nőt fizetni, vagy végső elkeseredésükben, hogy igazukat bizonyíthassák, prostihoz járnak. Nem csak feltétlenül amiatt, mert egy nem üzleti jellegű kapcsolathoz kevesek lennének, hanem azért is, mert ilyen kicsinyes módon élhetik át a női test feletti kontrollt és így kerülhetik el, hogy bármit is bele kelljen tenniük a kapcsolatba és esetleges kudarcokkal kelljen szembesülniük "metroszexuális" társaikhoz képest.

Az enyhe mazochista hajlam folytán az ilyen jellemzések is kedvükre lehetnek, hiszen újra áldozatszerepbe kerülnek általuk, szenvedni fognak, és rátámadhatnak a gyűlölt nőnemre is. :)

Xylan 2014.03.30. 14:57:19

Más: kérnék egy admin meghívót, mert így nagyon kényelmetlen kommentelni. Állandóan be kell engedni a kommentjeimet, amihez semmi kedvem.

Kalechtor 2014.03.30. 15:44:33

@Xylan: Nekem nem mindig kell beengedni, pedig nincs is admin meghívóm. :D

"Onnan ismerhetők fel legkönnyebben, hogy ha találkoznak azokkal, akik nem anyagiakat várnak a férfitól, egy 3 éves óvodás kisfiú mintájára kezdenek el hisztériázni, hogy márpedig AKARJA CSAK a pénzüket a nő, mert ők kizárólag úgy érzik FÉRFINAK magukat."

Hibátlan jellemrajz. :) Annyival azért kiegészíteném, hogy sok nőnek tényleg addig nyomhatják a szöveget, hogy "majd én eltartalak!", "gondoskodom rólad!", "ez a férfi dolga!", "ne akarj már te lenni a férfi a kapcsolatban, maradj nő!"- hogy lemond a saját egzisztenciáról és kiszolgáltatja magát nekik. Így elérik amit akartak. Ők mégsem mindig tartják be a szabályokat.

Vagy elszórják, prostikhoz hordják a pénzt, közben mégis hatalmas áldozatokat várva a nőtől, aki nyomorog mellettük- vagy a nőnek is juttatnak belőle, de állandóan szidják érte és a szemére vetik azt, amit ők követeltek ki maguknak.
Hagyományos értelemben véve a prostihoz járás kicsit olyan, mintha a feleség ezután a szomszédra főzne heti 7-ből heti 3-szor, és a szomszéd gyerekeit nevelné a férj gyerekei helyett, mert a szomszéd jobban ki tudja elégíteni.

Nem csoda, ha az ilyenek mellől előbb-utóbb lelépnek, amibe szintén azt látják bele, hogy ők biztos nem voltak elég pénzesek. És még véletlenül se merül fel bennük, hogy ez pusztán a nőgyűlölő magatartásuk eredménye.

Ez természetesen nem általánosítás, de a közelemben nemrég vált el egy ilyen házasságban élő nő, akinek a férje ragaszkodott hozzá, hogy főiskola után ne csináljon semmiféle "karriert", ne is nagyon dolgozzon, maradjon háziasszony, és anya. Hamar érkeztek a gyerekek, néhány hónap részmunkaidős munkaviszony után, egymás után kettő. A férj 4 év múlva rádöbbent, hogy ő ki van zsigerelve és ez mekkora szívás, hogy a családja rajta élősködik, miközben anyuka lopja a napot otthon a két gyerekkel, és ő ebbe amúgy is tönkre fog menni, nem bírja, lassan le kell mondania a sörről, a játékteremről, és minden más hobbijáról is. Már előtte is előfordult, hogy havi 20-30 ezer forintnyi összeget hagyott örömlányoknál, amit a függő helyzetbe került felesége kénytelen volt eltűrni neki- aki ekkor már nem "ideális, igazi nő, magasztalt főállású anya" volt, hanem a férje szerint "lusta tehén, akit neki kell kitartania". Amikor betelt a pohár, már keményen függött a kis kiruccanásaitól, annyira, ami hosszútávon a család megélhetését veszélyeztette volna.

Ekkor indította el a hálátlan, pénzéhes perszóna a válópert. :) Szívás mindenkinek, nincs egyetlen év szakmai tapasztalata sem, két kisgyerekkel nem fog egykönnyen munkát találni, tehát férjuram fizet, mint a katonatiszt.

Itt is visszaköszön, hogy a férfiak, akikről szó van, tényleg rövidtávra gondolkoznak. Először vonzó az egzisztencia nélküli nő, mert bíznak benne, hogy hálás lesz a pénzükért, és problémamentesebben juthatnak szexhez, jobban elengedhetik magukat, ezért próbálják kikényszeríteni ezt a magatartást a nőkből. Később az ilyen nő már teherré válik. Ekkor már a prostival pótolnák szeretett feleségüket, családjukat, mert nála lehet újra átélni azt az érzést, hogy leteszik az asztalra a pénzt, megvan az igényeik szerinti szex, aztán elsétálhatnak a kocsmába inni egy sört. :)

Táblát kellene ragasztani a hátukra, hogy "férjnek, apának alkalmatlan".

Ne érjen az a vád, hogy általánosítok- az olyan esetekről beszéltem, ami a közelemben élő nővel is történt. Akinek nem Inge, annak Olga. :)

Nico3 2014.03.30. 17:42:14

Ez egy kiváló szűrő. Hagyja-e, hogy fizess a randin? Ha elsőre nem, még vártam. Ha másodikra és harmadikra sem, felálltam és szó nélkül otthagytam. Ilyenkor borítékolható volt a kisebbségi komplexus és a rossz szex.
Elvárja-e, hogy végezd el a házimunkáját? Ha igen, egy mamahotelből szabadult dacos kisfiú, aki kontrollt akar feletted és mindent megbocsájtó anyucira van szüksége. Egy mártírszerepet játszó nőre, aki mellett ő is mártír lehet. Kölcsönös játszma.
A normális, egészséges énképpel rendelkező nőnek az ilyen férfi haszontalan, mert szexet, házimunkában való részvállalást nem tud és akar adni, amiért magad dolgoznál meg, attól viszont megfosztana. Halnak a bicikli esete. :)

Sok barátnőm csak felületes kapcsolatokat keres, mert akkor legalább nyugodt életet élhet. Nem kell elviselnie az ilyen defektesek uralkodási mániával és kompenzálással vegyes idétlenkedését. Sajnos annyira kis manipulatívak, hogy nem mindig nyilvánvaló már az elején, de a kétféle szűrő ad valamilyen támpontot. Hagyna-e fizetni, és hajlandó-e kimosni magára a büdös zokniját. :)

Ha a válasz mindkét esetben nem, valószínűleg nem egy párkapcsolatra alkalmas férfival van dolgunk, de még a szexre való alkalmasságot is erősen kétségbe vonnám.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.03.30. 17:55:56

@Nico3: Én azt szoktam mondani, hogy majd akkor végzem egyedül a házimunkát a munkám mellett, ha a férfi a munka után kint hasogatja a fát, műveli a kertet, neveli a teheneket, a lovakat, esetleg eljár a mezőre. Ez elég hatásos érv. :) Nem a páromnak, mert neki semmi baja azzal, hogy megcsinálja.

Ha a férfiak által elvégzett zárszerelést, polc összerakást, falfestést hozzák fel, amik többségét magam is megoldom, közlöm, hogy rendben, majd félévente egyszer főzök én is valamit, az év második felében meg elmosogatok. :) Ezek ugyanis időszakosan előforduló feladatok.

Nálam volt olyan férfi, akivel ezen vesztem össze az első randin. Én is felálltam és egyszerűen elsétáltam. Elég családot láttam már, ahol az anyuka idegesen pisszeg a gyereknek a halom mosatlan között, hogy maradjon csendben, mert apuka nem hallja rendesen a tévét. Persze míg anyuka el nem válik, mert rá nem jön, hogy jobban jár, ha változatlanul ő mosogat és vigyáz a gyerekre, de pisszegni legalább senki miatt nem kell.

Xylan 2014.03.30. 18:33:08

Válás után legtöbbször nem történik más, mint hogy a férfi továbbra is kénytelen bizonyos mértékben eltartani a saját gyerekét, viszont senki nem végzi el a házimunkáját és senkitől nem kap jó szexet. A férfiak nem fogják fel, hogy a nők egyedül azért válnak, mert esetükben az ilyenek mellett már házasságon belül is így volt.

A továbbiakban a nő is eltartja a gyerekét, ő is rákölti az általa megkeresett pénzt, de emellett neveli is és gondoskodik is róla. A férfi egyenesen kevesebbet tesz, hisz ő csak fizet. Érdekes, hogy a nő így is jobban jár. Ami szerintem azt jelenti, hogy nem volt igazán értékes vesztenivalója, a férje semmi olyat nem tudott adni neki, amiért érdemes lett volna megtartania. Sem kielégítő szexuális életet, sem házimunkával és gyerekneveléssel járó terheket nem vett le a válláról. Ellenkezőleg, előfordulhat, hogy még több terhet pakolt rá.

Kíváncsi lennék arra is, hogy a férfiak vajon elválnának-e az olyan nőktől, akik egy picit többet keresnek mint ők, de miután hazaértek, leülnének tévézni vagy netezni, elmennének a barátnőkkel szórakozni, nem vennék ki a részüket a házimunkából és a gyerekeikkel sem foglalkoznának 10-20 percnél többet, mert úgy lennének vele, hogy nem az ő feladatuk, csinálja csak apuka egyedül. Ám majdnem minden éjszaka elvárnák a minőségi szexet.

Apuka vajon elgondolkozna-e azon, hogy jobban kijön, ha nem tart otthon a gyerekei mellett egy ilyen női óriáscsecsemőt, hanem inkább fizesse csak a gyerektartást és ne élősködjön rajtuk?

Kalechtor 2014.03.30. 19:24:23

Semleges véleményként írom, hogy főleg a szocializációban látom a probléma gyökerét. Ha egy fiúgyerek azt tapasztalva nő fel, hogy az édesanyja egyedül dolgozik a családért, annyira megszokott lesz neki az egész nap robotoló nő, és henyélő férfi képe, amit a legjobb racionális érvek sem fognak belőle kiirtani. Az apját is fel kell mentenie, akkor is, ha nem ő "tartotta el" a családot, hanem a család tartotta el őt. Emiatt válik hangsúlyossá, hogy a nőnek jelentsen státuszt, hogy kapcsolatban lehet, "elkelt", moshat, főzhet valakire.

Én egy férfit sem vádolok konkrétan ezzel, azért írom, mert eddigi tapasztalataim alapján nagyon sok esetben EZ áll a háttérben.

Nico3 2014.03.30. 20:05:01

@Xylan: "Apuka vajon elgondolkozna-e azon, hogy jobban kijön, ha nem tart otthon a gyerekei mellett egy ilyen női óriáscsecsemőt, hanem inkább fizesse csak a gyerektartást és ne élősködjön rajtuk?"

Nyitva áll a lehetőség előttük, kereshetnek akár olyan nőt is, aki csak gyereket szül nekik, aztán lelép és fizeti a gyerektartást.

De valahogy soha nem a férfiak akarnak CSERÉLNI. Ezt már tisztáztuk. Mindaddig, míg eszük ágában sincs belekóstolni a szerintük annyira előnyös hagyományos női szerepbe, a nők viszont azért harcolnak, hogy ők is túlórázhassanak és egzisztenciát építhessenek, csak magukat teszik hiteltelenné. :D

Az összes patriarcha férfinyafogás megbukik azon, hogy ők maguk ragaszkodnak a (látszólag!) családfenntartó férj mítoszához. :)

Nico3 2014.03.30. 20:05:03

@Kalechtor: Nézd meg az apját, vedd el a fiát! Ez egy nagyon bölcs mondás és férfiakra jobban igaz. :D

Ha az apa semmirekellő nőgyűlölő, előbb-utóbb az lesz a fiúból is. Sajnos nincs elég erejük, hogy kijavítsák a saját elszúrt szocializációjukat.

Kalechtor 2014.03.30. 20:24:45

@Nico3: "De valahogy soha nem a férfiak akarnak CSERÉLNI."

Nem arról van szó, hogy cserélni. Nem hogy cserélni nem akarnak, hanem egész nap a biztos egzisztenciával rendelkező, jómódú, diplomás, sokat kereső, saját lábukon megálló nőket szidják, akik semmi mást nem várnak tőlük, mint közös gyereknevelést, házimunkát és jó szexet.

Az ilyen férfi még ezt sem akarja. Nem szeretne nőt, aki ugyanannyit visz anyagi téren a kapcsolatba, mint ő maga. :)

Olyan nőt akar, akit kitart, aki a pénzét akarja. Aztán szidja ezt a nőt, mert amikor még így sem képes benntartani a házasságban, mivel vagy a nő volt már előtte is olyan, aki csak erre hajt, vagy a férfi nem tud többet nyújtani, mint hogy tejel- esetleg nem is akar többet nyújtani, mert úgy képzeli, egy életre megvette magának azt, akivel bármit megtehet- akkor elválnak tőle.

Ezen normális ember ne is gondolkozzon. Mondtam már néhányszor, hogy ha megpróbálnánk komolyan venni, könnyen kisülhetne az agyunk. Azért tűnik zagyvaságnak, amit ezek a férfiak összehordanak, mert az is. Csapongó, egymásnak ellentmondó érvek, minden nő rossz valamiért. Ez amiatt van, mert nem gondolkoznak elég logikusan és ellentmondásmentesen, de folyton fogást keresnének, hogy szidhassák a nőket. :)

Érzelmi alapú a dolog, a bennük munkálkodó meghasonlottság, önmagukkal való harc idézi elő.

Xylan 2014.03.30. 21:33:56

Ismerős. Ez a típus engem is szidott, mert tanultam, dolgozom, próbálok anyagilag stabil lábon állni, de azokat a fél htb. anyákat is szidja, ahol a férfi keres többet. Mert az veszélyes, hisz válásnál mindent egyenlően kell megosztani és úgy fogja fel, hogy ő kereste meg az egészet, pedig nem lett volna képes annyit keresni, ha ő neveli a gyerekeket is.

Ha felvetem, hogy miért nem választott jó anyagi helyzettel rendelkező nőt, az ilyen csak néz rám, bután.

Rájöttem, hogy bármennyire is nem zavar, ha egy férfi kevesebbet tud nálam, azért nagyon buta férfival sem érdemes kezdeni, mert az emberi dolgokban is nehézkes és problémás lehet a kommunikáció. Talán önmagát sem érti, nemhogy engem és a kapcsolatokban jelenlévő összefüggéseket. Bár a férfiaknál néha az a helyzet, hogy értelmesek lennének, de menekülnek önmaguk elől.

Ha viszont intelligens, megfelelő akarattal párosulva megérthetik egymást és közös szempontokat találhatnak a nővel. Ezt a feminfon is tapasztaltam, a roller nevű kommentelő hozzászólásait olvasva. :)

Oliva76 2014.03.31. 00:16:58

@No_Name01: Rögtön ott a pont.
"Azt szerintem se szabad elfogadni, hogy az egzisztenciateremtés a férfi dolga, mert vagy el kellene fogadni vele azt is, hogy nincs válás, vagy egy férfiak szerint igazságos társadalomban váláskor le kellene mondani a gyerekekről, annak ellenére, hogy addig szinte kizárólag te nevelted őket. Vagy ami ennél is rosszabb, nevelni kellene őket tovább munkanélküliként, hisz addig se volt a nőnek jövedelme és ezt a FÉRFI AKARTA."
@Xylan: Meg itt is.
@Kalechtor: Itt meg aztán főleg.
@Nico3: "de a kétféle szűrő ad valamilyen támpontot. Hagyna-e fizetni, és hajlandó-e kimosni magára a büdös zokniját. :)
Ha a válasz mindkét esetben nem, valószínűleg nem egy párkapcsolatra alkalmas férfival van dolgunk, de még a szexre való alkalmasságot is erősen kétségbe vonnám."
Akármilyen meglepő, tényleg ilyen egyszerű dolgokon múlik. Ha nem hagyja hogy fizess és arról beszél, hogy házimunkázz helyette MENEKÜLJ! :) És nem csak azért, mert pontosan ezek miatt fog pár év múlva lenézni és folyamatosan megalázni, saját magát meg felmagasztalni, hanem mert az egész ilyen kapcsolat úgy csapnivaló, ahogy van.

Ezeket meg tanítani kéne.
"Elég családot láttam már, ahol az anyuka idegesen pisszeg a gyereknek a halom mosatlan között, hogy maradjon csendben, mert apuka nem hallja rendesen a tévét. Persze míg anyuka el nem válik, mert rá nem jön, hogy jobban jár, ha változatlanul ő mosogat és vigyáz a gyerekre, de pisszegni legalább senki miatt nem kell."

"A továbbiakban a nő is eltartja a gyerekét, ő is rákölti az általa megkeresett pénzt, de emellett neveli is és gondoskodik is róla. A férfi egyenesen kevesebbet tesz, hisz ő csak fizet. Érdekes, hogy a nő így is jobban jár. Ami szerintem azt jelenti, hogy nem volt igazán értékes vesztenivalója, a férje semmi olyat nem tudott adni neki, amiért érdemes lett volna megtartania. Sem kielégítő szexuális életet, sem házimunkával és gyerekneveléssel járó terheket nem vett le a válláról. Ellenkezőleg, előfordulhat, hogy még több terhet pakolt rá."

Még egyet hozzátennék, ez pedig akármilyen otrombán hangzik, a gyerekek után kapott pénz! Ne felejtsük el, hogy a házasság alatt a férfinak is ugyanolyan kedvező, hogy nem egyedül kell egy lakást fenntartania, hanem a feleségével, és a gyerekek után kapott pénz is hozzáadódik a közös bevételhez. Sok férfinak kényelmesebb a családi élet, mert tényleg keveset keresnek, de a feleségük fizetésével és az ezen kívül kapott pénzzel már fenntartja magát a család. A férfi ezt is érezheti igazságtalannak, amikor elválnak tőle. Akármilyen földhözragadt megközelítés, de az az akármennyi alkoholista, időszakosan munkanélküli férfi nagyon jól ellehet egy ilyen családban, ahol több gyerek is van. Megértem az ő problémáikat, de az magáért beszél, hogy még ők is bután néznek és nem értik, miért kellene nekik férfi létükre kivenni a részüket a gyereknevelésből és az otthoni feladatokból. Csak akkor kapnak észbe, amikor már válnak tőlük és csak akkor kellene a gyerek és a támogatások, meg a lakás, ami egy átlagos család életében igenis jelentős anyagi és egzisztenciális alap lehet. Biztos vagyok benne, hogy ők is szeretik a gyerekeiket, csak azt nem tudom, válás után mit csinálna a gyerekekkel akár egy ilyen apa, akár egy karrierista férj, aki alig töltött néha-néha egy kevéske időt a kicsikkel! Szerintem semmit nem gondolnak át rendesen így ezt sem.

Kalechtor 2014.03.31. 08:30:13

@Oliva76: Nem otromba. Reális. Miért finomkodnánk? A nőkről sokan azt is elképzelhetőnek tartják, hogy azért esnek teherbe, hogy elvetessék magukat és ezáltal biztosítsák a megélhetésüket.
Mi miért zárjuk ki, hogy a férfiaknál is fennállhatnak hasonló indítékok, akár szeretik a gyerekeiket, akár nem?

Sok helyen nem az apa tartja el a gyerekeket, hanem ha úgy vesszük, a gyerekek tartják el az apát. Még ha az elején nem is így tervezték. Ilyenkor a válás dupla érvágás lehet, de nem tudok mást írni, mint hogy nem főleg emiatt, de emiatt is nevelje és lássa el őket legjobb tudása és képességei szerint, ne csak élősködjön a családján.

A váláshoz témazárásként annyit, hogy akárhogy is vesszük és akármennyire is képesek lennének a nők egyedül is elboldogulni, ha mindkettő rendesen odateszi magát, két ember könnyebben gondoskodik a gyerekekről, mint egy. A gyerek plusz házimunkát, elfoglaltságot, törődést, nevelést igényel, ami így szépen megoszlik. És ez lenne a megfelelő hozzáállás, nem csak azért, mert mindkét szülőjére szüksége van és mert az anyának is könnyebb.

Ebből adódik, hogy normális férfitől normális nő, ha már vannak gyerekei akkor válik el, ha vagy végképp elment az esze- vagy ha a férfi nélkül is pontosan annyira, ha nem jobban fog boldogulni a gyerekneveléssel és háztartási feladatokkal (a szexet most hagyjuk, azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a nő azzal is együtt maradna, akire ráunt, vagy akivel nem jó a szex- de nem is rossz vagy elviselhetetlen; mert még így is igaz, amit írtam)

Ez mindkét szülőre áll, és nem csak az támasztja alá, hogy a férfiak manapság sem válnak el, inkább csalják a feleségüket és prostiznak, hanem az is, hogy régen se igen tették. Legalábbis meglehetősen ritka volt, hogy egy férfi elzavarta a feleségét, a gyerekeket pedig teljesen egyedül nevelte tovább. Vagy ő maga lépett le inkább, vagy egy fiatalabbra cserélte az asszonyt, esetleg gazdag ember volt, aki tudott nevelőnőket fogadni. De csak úgy nem mondott le a női erőforrásokról, hogy ő majd egyedül viszi a prímet mindenütt, a mezőn is, meg a bölcső mellett is. A nagyobb gyerekeket itt se vegyük alapul, teljesen más, ha egy 14 éves fiú már ment az apjával a mezőre, a lány meg főzött, sütötte a kenyeret. Ők inkább munkaerőt jelentettek, nem terhet.

És egy utolsó fenntartásomat is megemlítem. Szinte mindenki osztja azt a nézetet, hogy a nők érzelmesebbek és társfüggőbbek- mégis ők válnak el gyakrabban. Nem értem, ezt egyesek hogy tudják magukban összerakni? Az elvált nők többsége egyedüllétre vágyik és soha többé nem köt házasságot. Állítólag nem is tudna. Épp a férfiak szokták mondogatni, hogy harmincon túli elvált nőként erre esély sincs- bár én ezt azért egy kicsit vitatnám.

Most vagy azt kell elfogadnunk, hogy:

a,- A férfi nem volt megfelelő a társas kapcsolatra, olyannyira, hogy a nőnek az örök magány is jobb alternatívát jelent. (a gyerekek egy idő után kirepülnek, aki elválik, épp olyan "macskás öregasszony" lesz, mint aki férjhez sem ment- ha a férfiak elfogadják, hogy a nőknek ettől kellene leginkább félniük, gondoljanak bele, hogy ők akkorát buktak a társas kapcsolatok terén, hogy sok nő a már meglévő házassága helyett is emellett az opció mellett dönt)

b,- A nők lelkileg sokkal stabilabbak és önállóbbak, kevésbé függnek a férfiakkal való érzelmi viszonytól, mint fordítva.

c, nincs.

Ennél meg a közös javakat hagyjuk, mert elég hozzá egy fikarcnyi logika, hogy a közös javak és a kielégítő érzelmi kapcsolat (megfelelő szexuális élet, közös gyereknevelés) jóval többet érne, mint a közös javak csak úgy, mindezek nélkül. Ha nem érne többet, ott baj van, mert ott mindez hiányzott.

Nincs apelláta, kizárólag a fenti, a és b lehetőségek közül esélyes valamelyik.

Nico3 2014.03.31. 15:35:20

@Kalechtor: "Ebből adódik, hogy normális férfitől normális nő, ha már vannak gyerekei akkor válik el, ha vagy végképp elment az esze- vagy ha a férfi nélkül is pontosan annyira, ha nem jobban fog boldogulni a gyerekneveléssel és háztartási feladatokkal"
"aki elválik, épp olyan "macskás öregasszony" lesz, mint aki férjhez sem ment- ha a férfiak elfogadják, hogy a nőknek ettől kellene leginkább félniük, gondoljanak bele, hogy ők akkorát buktak a társas kapcsolatok terén, hogy sok nő a már meglévő házassága helyett is emellett az opció mellett dönt"

Nyugodtan hozzávehetjük, hogy hallomásom szerint néha a szex is rossz. Megint halnak a bicikli esete. Mit nyújt az ilyen férfi, ha a nő se a gyereknevelést, házimunkát nem oszthatja meg vele, se érzelmileg nem kielégítő a kapcsolat, se jó szex nincs? Jobb alternatíva, ha alapból nem köt házasságot. Pénzt, lakást, kocsit úgyis szerezhet, ahhoz nem feltétlenül kell egy másik ember. A háztartást úgyis egyedül látja el. Szexet úgyis kaphat bármikor, mivel nő. Ha nagyon összekapja magát, még gyereket is szülhet egyedül. A férfi magának keresi, hogy csak a pénze, meg esetleg a farka legyen értékes, mivel minden másból saját magát zárja ki. Aztán csodálkozik. Főleg az olyan, aki egy háromszavas egyszerű mondatában is két egymással ellentétes dolgot várna el a nőktől.