sexy_man_boy_underwear_men_dance_by_netartnet-d4oo4ns.jpgTöbb ízben is szó esett már arról, mi vonzza a nőket a férfiakban (I., II., III., IV., V., VI., VII.). A kérdés természetesen összetett, s előfordul, hogy sokféle szempontot kell mérlegelni, azonban úgy tűnik, bizonyos prioritások szinte minden esetben megfigyelhetők. Olyanok, melyek általában még akkor is érvényt nyernek, ha csellel, erővel, kényszerrel, vagy más érdekekkel látszólag kiszorították őket.

Minden élőlény ösztönösen törekszik arra, hogy életképes, erős, egészséges, adaptív utódai lehessenek- s ezek az utódok fogják majd továbbvinni a szülők génjeit, s ezáltal tulajdonságait is. Mivel visszacsatoló folyamatról van szó, így magunk is aktívan befolyásoljuk, milyen férfi és nőtípus számít majd sikeresnek a következő generációkban. A választásunkkal döntünk, s döntéseink utódaink választásaira is visszahatnak- nem csupán passzív elszenvedői vagyunk a gének játékának. Így fordulhat elő, hogy az emberi ízlés szerteágazó szövevényében már szinte nyomon követhetetlenül ötvöződik a gyenge fizikum a zsenialitással, az erő az egyszerűséggel, a művésziség a pszichés problémákra való fogékonysággal vagy az anyaság az intelligenciával és problémamegoldó képességgel. Ami valaha, valamiért hasznosnak bizonyult, érvényesülni tudott, kiválasztották, vagy erejével érvényt szerzett az akaratának, az fennmaradt. És a legfontosabb: bármelyik tulajdonságot vegyük is alapul, önmagában, kiragadva mindegyik értelmetlen, elvont, haszontalan és felesleges. Talán ösztönökről és pszichéről, vágyakról és tudatos mérlegelésről is csak úgy van értelme beszélni, ha valamiért szembe akarjuk állítani a kettőt. Ha az ember érdekei között kibékíthetetlen ellentét feszül, amit sehogyan sem képes feloldani.  

Amikor megkérdezzük, mi a szépség- különböző, s gyakran egymásnak ellentmondó válaszokat kaphatunk. Egy gyakorlatias szempont mentén meghatározva nem az a szép, ami érdek nélkül való, sőt, bármit találjunk is szépnek, vonzónak, vagy kívánatosnak, az egyben valószínűleg igencsak hasznos is, vagy legalábbis valamikor az volt. Azt látjuk szépnek, ami egészséges, túlélő, adaptív, vagy bizonyos módon az egészségesre, túlélőre, adaptívra utal. Szép az ami tartós, maradandó tudott lenni. Nem a széphez vonzódunk, hanem a vonzót látjuk szépnek.

A maradandóságra viszont igen sokféle módon törekedhetünk, legfeljebb e törekvések egy idő után, más környezetben, más, részben általunk is befolyásolt feltételek mellett a visszájukra fordulhatnak. 

Mivel különböző tudóscsoportok, egymással versengve szorgoskodnak azon, hogy saját elképzeléseiknek érvényt szerezzenek, megpróbáltam előásni az első olyan kutatásokat, melyek rámutatnak arra a bizonyos legösztönösebb, legkitörölhetetlenebb, és legzsigeribb emberi tulajdonságra, mellyel a másodperc törtrésze alatt, öntudatlanul mérjük fel, ki lehet számunkra a legalkalmasabb potenciális partner. 

Mire van vajon kiélezve, amit oly gyakran az e fajta "ösztönösség" alatt értünk? Mitől tarthatunk amiatt, hogy természetünk mélyéről előtörve egyszer csak még akkor is ebbe az irányba húz, ha mégis más elhatározásra jutottunk végül és más mellett keressük a boldogságot? Mihez van szükségünk hatalmas társadalmi, s tudatos elhatározásra azért, hogy ki tudjuk játszani és irányítani tudjuk legelemibb törekvéseinket? Egyáltalán, mit értünk ösztönösen "megfelelő partner" alatt- ki az, aki termékeny és aki nemzőképes?

Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a gének szintjére lefordítva magával az egészséggel egyenlő, melynek legfőbb mutatója változatlanul az attraktivitás, sok más érzelmi, tudatos szempont mellett oly annyira, amit talán álmunkban sem gondolnánk. Szép az, ami egészséges. És egészséges az, ami szép. Mégpedig az örökítő (ivar)sejtek mércéje, életképessége, mozgékonysága szerint, s ez alkalomadtán csak a két tényező összefüggéseiben érhető testen...  

A történet az elmúlt évtized elején kezdődött. Ekkor vállalkozott rá az elsők között egy spanyol kutatócsoport, hogy a férfiakhoz kapcsolódó szociális és gazdasági tényezőkön kívül azt is megvizsgálja, mennyire van hatással a párok hímnemű tagjaira jellemző előnyös avagy előnytelen külső (előbbi két tényezőtől függetlenül) a női ízlésre, párválasztásra és a kapcsolatok minőségére.

sexy_man_boy_underwear_men_by_netartnet-d4ony7j.jpgA kutatást Maria Sancho-Navarro neve fémjelzi, aki 66 férfi és 66 női egyetemistát vizsgált, úgy, hogy a férfiakról mind szemből, mind profilból fotókat készítettek, majd a fotókat megmutatták a kísérletben résztvevő nőknek. A várakozásoknak megfelelően a nők a legszimmetrikusabb arcú férfiakat tartották a legvonzóbbaknak. A dolognak ezzel még nincs vége, ez önmagában nem bizonyíték semmire. Akár azt is mondhatnánk, hogy magától értetődő. A következő fázisban 12 jó és 12 gyenge minőségű ondóval bíró férfit mutattak meg egy újabb csoportnyi nőnek. Itt sem ér bennünket meglepetés, hiszen a nők által legvonzóbbnak ítélt arcok korreláltak a spermiumok gyorsaságával és egészségével. Végül, a két eredményt összevetve derült ki, hogy a nők értékelésében a jóképűség, a szimmetrikus arc, és a spermiumminőség mindkét csoportban erős összefüggést mutatott, ami lefordítva annyit jelent, hogy a nők képesek "arcról olvasni a spermium minőségét". Teljesen véletlenszerű volt viszont az összefüggés a férfiak társadalmi és gazdasági helyzetével, vagyis státuszával. 

Ha visszakanyarodunk egy évet, egy 2002-es kutatásig, arról is képet kaphatunk, hogyan befolyásolja a fenti jelenség a párok boldogságát. Az American Psychological Society tanulmánya szerint ugyanis minél vonzóbb külsővel rendelkezik egy nő partnere, annál nagyobb valószínűséggel fogja élvezni vele a szexuális együttléteket is. A Florida Atlantic University tudósai vizsgálatukban szintén az anyagi helyzet és egyéb társadalmi tényezők jelentőségét hasonlították össze a férfiak attraktivitásával, és arra az eredményre jutottak, hogy bár az előbbi két szempont is jelentős- különösen a nők tudatos mérlegelésének köszönhetően, s főleg a nem-vizuális, pusztán szó- vagy írásbeli vizsgálati módszereken alapuló kérdőíves felmérések során- hosszú távon a külső jelentősége vitathatatlan, s a statisztikákban az köszönt vissza, hogy nagyobb súllyal bír, mint a férfiak gazdasági, vagy társadalmi státusza. Egyedül a házastársak egyenlőségével találtak később hasonló korrelációt, egy 27 ezer pár szexuális szokásait elemző kutatásban. (Hangsúlyos, hogy egyik kutatásban sem csupán a szexuális együttlétek gyakoriságát, hanem a minőségüket és ezen belül a nők elégedettségét is mérték.)

Visszatérve az előzőhöz: a tanulmány során közel 400, stabil heteroszexuális kapcsolatban élő nő szexuális életét vizsgálták meg. Koruk 17 és 62 év között, átlagosan 23 év volt. A kapcsolat hossza 1 hónap és 40 év között változott.

Az eredmények összegzése igazolta, hogy a nőknek- egyéb tényezőktől függetlenül- több orgazmusuk van a külsőleg vonzó férfiakkal. Egész pontosan: minél vonzóbb külsőleg egy nő partnere, annál gyakrabban él át vele orgazmust. Egyedüli gátló tényező a kapcsolatban tapasztalt egyenlőtlenség lehet. Esett már szó róla, hogy bizonyos negatív viselkedési sémák követése még a legelőnyösebb külsőt is képes tönkretenni- valószínűleg ez köszön vissza abban a felmérésben, mely a végén így összegzi a tapasztaltakat: "azok a párok élnek leginkább kiegyensúlyozott szexuális életet, akik a nemek közti egyenlőség szempontjából fejlett országokban, vagyis Nyugat-Európában, Ausztráliában, az USA-ban és Kanadában élnek." "A nemi egyenlőség szempontjából legjobban álló országokban a párok 60-80%-a fejezte ki elégedettségét, míg ez az arány a hagyományosan férfiak által dominált társadalmakban, például a Közel-Keleten és Ázsia bizonyos tájain csak 20-50%-os." (a már említett kérdőíves felmérést 29 ország részvételével végezték és összesen 27 ezer pár töltötte ki) 

Dr. Todd Shackelford pszichológus, a tanulmány egyik szerzője azt fejtegette, hogy evolúciós kapocs lehet a jó külső és a jobb minőségű gének között. Azok a nők pedig, akik rendszeres orgazmust éltek át, nagyobb eséllyel estek teherbe, mert a hüvelyizmok összehúzódása segíti a megtermékenyülést. A kutatócsoport vezetője szerint a jó megjelenés nagy mértékben örökletes tulajdonság és a jó gének mutatója lehet.

Felvetődött, hogy a női orgazmus egy evolúciósan manipulatív stratégia, mellyel a jobb minőségű génekkel rendelkező férfiakat tudják kiválasztani a nők, a szexuális élvezet pedig nagyban fokozza a párzási hajlandóságot. A kutatók azt is megemlítették, hogy a hírességek valószínűleg az aktuális, kicsit mindenkori "szépségideált" testesítik meg a nők számára, így az általános vélekedéssel ellentétben nem az lesz vonzó, aki híres, hanem az lesz híres, aki leginkább vissza tudja adni vonásaiban a nők által előnyben részesített ideált. Fontos megjegyezni, hogy az ember esetében a különböző párválasztási stratégiákat pszichésen összetettebb folyamatok árnyalhatják, így fordulhat elő, hogy a nők külsőleg kevésbé vonzó férfiakat, a férfiak pedig kevésbé szép nőket részesítenek előnyben, ha velük látják biztosítottnak a kapcsolat jövőjét, vagy a nők azokkal létesítenek szívesebben hosszú távú kapcsolatot is, akik arca nagy fokú gyermekek iránti lelkesedést tükröz.

A hírességekről olvasottakat az a tény is alátámasztja, hogy a két nem számára közkedvelt sztártípusok külseje a legtöbb esetben markánsan eltér egymástól. A nők milliói nem Bruce Willisért vagy Arnold Swarzeneggerért rajongtak, s csak a férfiak igen kis százaléka szeretne az Alkonyat főhősére hasonlítani (sokaknak bármilyen negatív is legyen a példa, kiválóan alkalmas a fiatal nők vizuális ízlésének illusztrálására).

Az utolsónak említett kutatási eredmény részben erről is szól. 

Ma, amikor mindenki az anyagi javak birtoklásától, illetve a konditermek minél gyakoribb látogatásától reméli, hogy vonzóvá válhat, amellett, hogy az arc szimmetriáján kívül jelentős a test szimmetriája is, mindenképpen hasznos lehet tisztázni egy, a női ízléssel kapcsolatban terjedő általános tévhitet. Ezen kívül említésre méltó annak a szociológiai kutatások által kihangsúlyozott folyamatnak a jelentősége is, ami rámutat, hogy a nyugati világban egyre inkább megszűnőben van a férfi uralta családmodell, s ez a férfiak énképében érdekes torzulásokat hozhat létre: az említett ideális-testkép elérésének hajszolása mellett, azzal kicsit ellentmondásban, ám mégis egybefonódva arra késztetheti őket, hogy legalább az izomzatuk mértékében megpróbáljanak látványosan felülkerekedni a nőkön (nem feltétlenül agressziót vagy bántalmazást kell ez alatt érteni, mégis egyfajta kompenzálásként beszélnek róla maguk a szakemberek is). Ma már a nők is ugyanolyan jogokkal rendelkező, irányító feleknek számítanak, s ez gyakran és helytelenül a férfiak egymással szembeni gúnyolódására, illetve elbizonytalanodására adhat okot. Amivel azonban még mindig kihangsúlyozhatja a férfi a nő feletti fölényét, az a látványos testi erő- legyen szó akár védelemről, vagy a családért való helytállásról, ami önmagában, fölényeskedő jelleg nélkül lényegében tekinthető pozitívumnak is. 

Nem az számít tehát problémás momentumnak, amikor a férfi erejét a közös célok elérésére használja, hanem annak a jelenségnek az elbúrjázása és néha a szélsőségekig menő erőltetése, amelynek részeként a férfiak kritizálják bizonyos nők ízlését, nőiesnek vagy melegnek minősítik saját férfitársaikat (ezzel degradálva a nőket és a homoszexuálisokat is, hiszen nem csak arról van szó, hogy a szerintük "gyenge, silány, irányítható" férfi nőies vagy homoszexuális, hanem egyben arról is, hogy a nők és a homoszexuális férfiak olyanok, mint az erős és életképes férfitípus által silánynak, megvetendőnek tartott férfi- miközben ennek a pozitív ellentétpárja egyáltalán nincs jelen; nincs olyan nőiesnek vett jellemző, ami egy ilyen férfit felfelé minősítene saját, "férfias" jellegeihez képest) és megpróbálják a nyomásgyakorlás eszközével befolyásolni a nőket.

Az egyéni ízléstől eltekintve ugyanis a dolog kicsit fordítva áll (amellett, hogy általában még az oly nagy fizikai erőt megkövetelő feladatokhoz sem kellenek konditermi izmok). 

Az előbbin kívül gyakran említik az un. "Adonisz-komplexus" hatását is. A modern világ egyre nagyobb hangsúlyt fektet a férfitest esztétikumára, s ezt egyesek kifejezetten a kigyúrt izomzattal azonosítják. Ráadásul a termék-eladási statisztikák szerint az utóbbi években a férfitest erőteljes reklámtényezővé is vált.

De mit mondanak minderről a nők?

Egy ezzel kapcsolatos felmérés során férfiakat és nőket nyilatkoztattak arról, hogyan vélekednek a (túlzottan) izmos testről. Előbbiek esetében arra voltak kíváncsiak, milyen testet tartanának ideálisnak önmaguk számára, illetve mit gondolnak, "mire buknak a nők", míg utóbbiaknál azt mérték fel, mely testeket tartják legvonzóbbnak és legkívánatosabbnak, továbbá hogyan hat rájuk egy erőteljesen kigyúrt férfitest látványa. 

A férfiak többsége nem meglepő módon ugyanazt a típust jelölte meg az áhított és a nők által istenített kategóriában, általában tölgyfa vastagságú karokkal, derékkal és hatalmas vállakkal. Ez a tipikus, enyhén testépítő alkat szerintük egyértelműen a nők kedvence, legfeljebb az tarthatja vissza őket, hogy sajnálatos módon még mindig "nem jut ilyen minden hölgynek". Hogy az egészet tovább fokozzuk: a megkérdezett férfiak majd mindegyike úgy vélte, hogy a testépítő szalonok látogatói, sőt, maguk a testépítők válogathatnak leginkább a nők közül. 

A tanulmány szerzői ezután összehasonlították a válaszokat a 40, szintén kifaggatott nő válaszaival, hogy megtudják, mennyire ismeri egy átlagos férfi a női igényeket. A eltérés mértéke meglehetősen markáns: a nők legfeljebb a közepesen izmos férfiakat tartják vonzónak, a konditermi "testépítő alkattól" pedig (ami még közel sem magukat a testépítőket jelenti) nagy részük kifejezetten tartózkodna.

Végeredményben leszögezhető, hogy a nők nem igazán bizonyultak izom-pártinak, inkább az egészséges, sportos test az, ami hatással van rájuk. A szakemberek szerint ennek ellenére a férfiak izommal kapcsolatos megszállottsága a jövőben mindaddig fog fokozódni, míg elég bölcsek nem lesznek annak belátásához, hogy a másik nem szemében közel sem ezzel egyenlő a férfiasság.  

(szerző: Kalechtor)

Hasznos linkek a témában:

www.livescience.com/799-women-brains-react-surprisingly-fast-erotic-images.html

researchnews.osu.edu/archive/sexsurv.htm

www.livescience.com/4003-symmetrical-people-dancers.html

www.livescience.com/4002-symmetry-nature-fundamental-fact-human-bias.html

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2425022/Nice-guys-girls-dont-finish-Acts-charity-help-spice-sex-life.html

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2669482/Ill-shes-having-Women-prefer-men-road-tested-previous-relationships-not-many.html

fitoterapiakalauz.hu/immunrendszer-letezik-ferfi-es-noi-valtozat/

www.egeszsegkalauz.hu/psziches-betegsegek/tobb-tesztoszteron-kevesebb-empatia-107033.html

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2816415/Is-square-jaw-turnoff-Researchers-women-live-country-prefer-effeminate-men-softer-feminine-features-city-dwellers-prefer-masculine-looks.html

www.ulm.edu/~palmer/SpermWars.htm

scienceblogs.com/clock/2009/08/23/no-more-alpha-male/

www.huffingtonpost.com/2012/11/28/what-women-want-in-a-man_n_2206231.html

www.livescience.com/18414-healthy-skin-attraction.html

goodmenproject.com/featured-content/macho-men-die-early/

time.com/3536451/masculinity-not-always-most-attractive/

www.50plusz.hu/services/news?nid=42592

www.pnas.org/content/109/29/11740.abstract

www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120626092714.htm

http://www.academia.edu/3314190/Sexual_coercion_by_male_chimpanzees_shows_that_female_choice_may_be_more_apparent_than_real

a szöveget megalkotta: No_Name01  2013.12.28. 04:00
most jön a java: 304 komment · 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://nokesferfiak001.blog.hu/api/trackback/id/tr605709982

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Hűtlenség- és ami mögötte van 2014.02.09. 07:59:56

Ki ne tette volna még fel magának a lassan közhelyessé váló kérdést-  mi a tartós, boldog, és nem utolsósorban kölcsönös hűségen alapuló párkapcsolatok titka? Mennyire fontos a hűség? Fontos-e egyáltalán? Ki az, aki hajlamosabb a félrelé...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kalechtor 2014.01.13. 09:40:20

@Nico3: "Apropó, előfordulhat..." Ha belegondolok, ezért tűnhetett "igaznak" annyi minden a nőkről- de szigorúan csak a körülmények függvényében.

Amikor elítélték volna őket a szexualitás nyílt felvállalásáért, vagy azért, hogy számít nekik a külső, a férjek meg ennek függvényében testileg kevésbé vonzóak, fiatalok és kívánatosak voltak, helytálló lehetett a megfigyelés, hogy a nő beszorított szemmel, gátlásosan várja a másfél órányi könyörgést vagy "előjátékot", testi ingert, hogy egyáltalán felizguljon valamire.

Mert ezt kapta. Ebből aztán levonták, hogy a nőknek nem számít a külső. :) Most meg itt ez a sok tudományos eredmény, orgazmusstatisztika, ami ékesen bizonyítja az ellenkezőjét.

Továbbmegyek. Akár az is ide tartozhat, hogy a nőt kicsit "meg kell erőszakolni", hogy élvezze a szexet. Végeztek olyan felméréseket is, melyek eredményéből kiderült, hogy a férfi részéről érkező, tiltakozással szembeni enyhén erőszakos attitűd azokat a nőket izgatja fel, akiknek erős szexuális gátlásaik vannak és szégyellik felvállalni a vágyaikat. Két további érdekességet jegyeztek le ezeknél a személyeknél. Nekik volt a legfontosabb, hogy ennek ellenére biztosak legyenek a másik megbecsülésében és szeretetében, de ezt csak úgy tudták elképzelni, ha tiltakoznak egy kicsit. Úgy érezték, így maradhatnak igazán tiszták. Illetve amikor végül mégis engedtek, éles váltásként azt "élvezték", ha úgy bánik velük a férfi, mint egy "ribanccal". Ez összhangban állt a sztereotípiáikkal, ami viszont megegyezett a meglett korú férfiú által vallott véleménnyel, mégpedig, hogy a szexet felszabadultan élvező nő "az ágyban voltaképp egy ribanc".

Innen már könnyen beugrik a férfiak oly gyakori mondása az igazi nőről: "a konyhában egy tündér, az ágyban egy..." :)

Kalechtor 2014.01.13. 18:26:20

Kevinnek: olvastam amit küldtél, de sem akkor nem érdekelt, sem most nem érdekel különösebben. Csupán az egyik aspektusa juttatott eszembe egy régi viccet. :)

A folyó északi partján a medve málnát zabál, a déli parton pedig a nyuszi ordibál neki:
- Hé medve gyere át ide mutatok valamit.
- Nem megyek nyuszika olyan sok málnabokor van itt és én éhes vagyok.
- Na medve koma gyere át mutatok neked valamit.
- Nem, most eszem nyuszika.
- De igazán medve tényleg nagyszerű dolgot mutatok.
- Na jól van megyek.
és a medve beveti magát az iszapos vízbe. Nagynehezen, vergődve átússza. Kijön
a vízből és nyakig trugyásan megkérdi nyuszikát:
- Na mit akartál mutatni ?
- Nézd medve milyen szép málnás van a túloldalon.

De akár a kecskéről, a bociról meg a káposztáról is szó lehetne, tökmindegy.

A lényeg, hogy

Vitathatatlan tény tehát, hogy az, hogy a málnás a túloldalon van-e, attól függ, melyik oldalról nézzük. :)

Nico3 2014.01.13. 18:26:22

Közben eszembe jutott, hogy az apa szerepét bizonyára azért nem vizsgálták, mert az anyáé látványosabb. Nem csak a férfi előjogokról lehetett szó, hanem a szülésről magáról is, bár ezzel kicsit összeférhetetlen, hogy úgy gondolták, a nő csak "kihordó". Valószínűleg ezzel is a teremtő szerepét akarták degradálni és kisajátítani. Hisz férfi legfeljebb a mítoszokban szülhet, ott válhat nővé, akkor is csak császármetszéssel.
BlackLine, te biztos ismered ezt a sztorit, amiben a férfi nővé akar válni. Még csak megfejteni sem kell, ott van az orrunk előtt a dolog, úgymond a természetszerű állapotot tükrözve. :)

Oliva76 2014.01.13. 18:26:25

Erről a párbeszédről részemről Sándorka története villant újra elém, aki a hanyatló potenciával küszködik.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.13. 18:35:20

@Nico3: Úgy értetted, megfordítva tükrözve?

Ennél jobb sztori a másik, amit írsz. Az, hogy nem is olyan rég még általános vélekedés volt, hogy csak a férfi csinálja a gyereket, mégis a nőt átkozták érte, ha nem tudott mondjuk fiút szülni. Olvastam is róla, hogy sok férfi akkoriban le akarta cserélni a feleségét emiatt. Bár érthető okokból inkább uralkodók életéről maradtak fenn ilyen feljegyzések.

De hogy passzolt össze nekik a két dolog? Azzal most ne törődjünk, hogy valójában mindkét nemen múlik az utód neme, de szerintük a férfi műve, ő teszi a nőbe, tehát azt kellett volna gondolniuk, hogy a nő nem tehet arról, fiút szül-e vagy lányt. :)

Ezek az elképzelések valahogy soha, sehogy nem akarnak passzolni a "konzervatív" szemléletben. Megint egyszerre mindent, felelősség nélkül. Az kellett, hogy ő legyen az alkotó, az már nem, hogy ő legyen a felelős is, ha mégse úgy sikerül, ahogy tervezték.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.13. 18:47:20

@Oliva76: Sándorka története. Hát igen, ő meg úgy akarta megmutatni, mennyire férfi, hogy azzal dicsekedett, tönkreteszi a nőket a szexuális teljesítményével, könyörögnek neki, hogy ne gyötörje őket agyon.

Falloszmagasztalás, nőkön való bosszú, visszaköszön, hogy nem úgy akar férfi lenni, ahogyan a partnerének kellemes lenne, hanem úgy, ahogy felülkerekedhet rajta, mindegy, sőt, pozitív, ha ettől a nő még szenved is valamilyen módon. Legalábbis a fantáziáiban így van. :)

Ez férfirészről tényleg a szexmegvonás egyik formája.

Kalechtor 2014.01.13. 19:02:39

A férfiak mindent össze-vissza kutyulnak. Szerintem szórakoztató. Valójában mi, nők vagyunk az egyszerűbbek. Nekünk elég egy fiatal, helyes, egyenlőségpárti fickó, aki elmosogat maga után, tud főzni és jó vele a szex - hacsak ők meg nem bonyolítják még ezt a roppant egyszerű elvárásrendszert is. :)

Kalechtor 2014.01.13. 19:02:42

Nem is strapálom magam tovább, Nico császármetszéses megjegyzése egyértelműen vitte ma a pálmát. :)

Nico3 2014.01.13. 19:56:32

Spontán beugrott. Tudod, hogy megy ez. Mint az elmúlt évszázadokban. Mindig kell egy kis mesterséges beavatkozás, ha felcseréled a szereplőket a történetben. :)

Xylan 2014.01.14. 08:30:34

@__________________: Hibátlan levezetés, így van.

Xylan 2014.01.14. 09:16:33

@Nico3: "de mit várnánk, ha a múlt század elején a tudomány még úgy tartotta, öngyilkossághoz vezethet a női maszturbáció"

Odavezethetett, csak megint az ok-okozat volt fordított. Tiltották, mert szerintük öngyilkosok lehettek tőle a lányok. És ez tényleg előfordulhatott, de inkább a mérhetetlen megaláztatás miatt, amit át kellett élniük, amikor kiderült, mit műveltek.

Xylan 2014.01.14. 09:30:53

@Nico3: "Apropó, előfordulhat, hogy ezért hiszik a korosabb férfiak, hogy a nők alapbeállítódása a szex kerülése, vagy a testükkel való üzletelés, szexszel való zsarolás, főleg ha fiatal korukban sem tapasztalták milyen, amikor kívánják őket."

Ezt a 30, 35 feletti férfiak általában így hiszik, akármilyenek is voltak előtte. Amikor a testisége önmagában már nem elég, vagy a természetének kell nagyon toppon lennie, és akkor egy erős, bensőséges kötődés által (utalt rá valahol Black-Line, bár azért megnézném őket pár év múlva) változatlanul jó lehet a szex, vagy az van, amit írsz. A nő szolgáltatásokat vár tőle, házat, kocsit, esetleg alkalmi kapcsolatok esetén pénzt, és vonakodik, húzódozik, néha-néha engedi magához. Ezért a középkorú férfiak fő problémája, hogy a partnerüknek gyakran fáj a feje, pláne ha a partner jóval fiatalabb és "nincstelen".
A csavar ott van a történetben, hogy valószínűleg azok is az általad írt véleményt fogják vallani, akik korábban gond nélkül csajoztak, vagy alakítottak ki tartós kapcsolatot különösebb "egzisztencia" nélkül is.

Egyszerűen azért, mert kényelmesebb a nőket úgy látni, mint akik üzletelnek a testükkel (ergo úgysincs más lehetősége a férfinak), mint magukat egy vonzóbbal, vagy korábbi önmagukkal összevetni.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.14. 10:19:06

Én még azt sem tartom kizártnak, hogy egy fiatal nő így is megfoghat egy nála korosabb, egzisztenciával rendelkező férfit. Hogy nem (nagyon) szexel vele.

A férfiakat vonzhatja a szexmegvonás, mert összekeverik a női elvárásokkal, főleg ha alkalmat ad nekik a kudarckerülésre. Ha nem túl gyakran lehet szexelni, akkor azzal sem kell szembenézni, hogy x életkor után évről-évre csökken a potencia. :)

Persze ez nem feltétlenül kudarc, ennek a CIKKnek az értelmében nyugodtan kompenzálhatnák. :)

www.ma.hu/eletmod.hu/179510/Oralis_szex_ha_jo_nem_lep_felre_a_no

Kalechtor 2014.01.14. 10:50:44

Nem olyan bonyolult. Jelzem, szigorúan általánosságban írom az alábbit. Az ember átlagéletkora, mindkét nemet összevetve 60-70 év, de még az is kamu, hogy régen 30-40 volt.

És mi vagyunk az egyetlen faj, akik szinte életünk végéig élvezhetjük a szexet. Később is lehet jó, mert a fő funkciója nem feltétlenül a szaporodás. Nem biztos, hogy az általam megszeretett, a mostaninál 10-20 évvel idősebb páromban feltétlenül a "jó géneket" fogom nézni.

Így az erős, bensőséges kötődés stimmel, talán ez az egyetlen- egységben a szexuális összhanggal- ami biztosíthatja, hogy változatlan legyen az élvezet minősége.

Egyébként egy idősebb férfi is képes izgalomba hozni egy nőt. Ez egyelőre nem saját tapasztalat, de miért ne? Ahogyan akár teherbe is ejtheti, csak épp nehezebben. 30 év alatti és 40 körüli férfiak megtermékenyítőképességét hasonlították össze, akiknek egyaránt fiatal feleségeik voltak. A 40-eseknek, egyéb tényezőktől megint csak függetlenül, háromszor, négyszer annyi időre volt szükségük ahhoz, hogy megfoganjon a baba, mint mondjuk egy huszonéves ifjú apajelöltnek. Na, ha azt mondom- bár közel sem ilyen egyszerű- hogy "felizgatni" is négyszer annyi idő, "pénz", energia egy 40-es pasinak egy nőt, akkor piszok nagyvonalú voltam. :)

Kalechtor 2014.01.14. 12:13:01

Van egyébként erről egy kicsit botrányos gondolatkísérletem, amire elég szép számmal láttam konkrét példákat is. Természetesen társadalomfüggő- és egyre ritkább, de egy nagyon fiatal, 18-25 közötti lánynak, akinek talán még a szexualitása sem fejlődött ki rendesen, a személyisége is kevésbé érett, ideális partner lehet egy nála 10-12, akár 20 évvel idősebb, "apukatípusú" férfi, aki kényezteti, a tenyerén hordozza, babusgatja, akinek a pici hercegnője lehet, mert boldog, hogy kapott egy gyönyörű, fiatal nőt.

Egy ilyen férfi szexuálisan is kevésbé aktív már, mint egy 20 éves. Köztük valameddig működhet a dolog.

No de, ahogy a férfi szexualitása egyre hanyatlik, a lányé meg beérik, a fickónak mind nagyobb és nagyobb "ingerre" van szüksége, fiatalabb testekre vágyik, a nő viszont egyre nagyobb "teljesítményt" várna el a párjától. Megtanulja élvezni a szexet, tudja mit akar, vizuálisabb lesz, már nem kell egyengetni, ébresztgetni a vágyait.
Így az ilyen kapcsolatok a nő 30 éves kora felé gyakran mennek szét. Egy 30 körüli nőnek ugyanis szexuálisan a jóval fiatalabb partnerek felelnének meg, akik még "erejük teljében" vannak, bevállalósak, testileg vonzóak.

Biztos otrombán hangzik, de ha belegondolunk, a felvázolt helyzetben jó néhány évig mindenki azt kaphatja, amit szeretne. Ehhez csak annyi kell, hogy senki ne a saját kudarcaként élje meg a tényeket, amikor váltásra kerül a sor.

Egyetlen buktatóra érdemes figyelni, hogy ne csússzon be 1-2-3 gyerek, akik vagy feleslegesen összeláncolják őket, vagy át kell élniük a hamarosan bekövetkező válást.

Persze adja magát a kérdés, hogy akkor gyerekek mégis mikor, kitől születnének ebben az utópiában?

Elképzelésem szerint az anya 30-35 éves kora körül, egy, vagy kettő. 35-től már a nők is nehezebben esnek teherbe, de ki mondta, hogy jó, ha sok gyereke születik mindenkinek, vagy nagyon hamar?
Ekkora már megáll a saját lábán is, jó esetben normális jövedelemmel rendelkezik, s a mellette lévő fiatalabb férfi támogató szerepét is képes "koordinálni", a szex pedig kellőképpen összekötheti őket. Mire a nő eléri a negyven-ötven közötti kort, talán ez a másik férfi is eljut a potenciacsökkenés azon fokára, hogy fiatal lány után nézzen. A gyerekek már tizenévesek. Ha működne a pozitív hozzáállás, a szülők békével "válnának el", barátilag továbbra is tarthatnák a kapcsolatot. :) Az ekkor 35 körüli férfi sem lenne túl nagy veszteség a nőnek- hiszen megmaradna az inkább baráti, LELKI kapocs! sőt, negyven valahány évesen, "független milfként" még mindig beleférne néhány alkalmi, vagy tartós "szexkapcsolat", huszonévesekkel, vagy harminc körüliekkel.

Persze ez csak egy ötlet. A megvalósításához nagyon felvilágosult gondolkozás, elfogadás, tolerancia, pozitív hozzáállás kellene. Valószínűleg akkora, hogy azzal már az idősebb élettárs elfogadása is simán menne mindkét félnek. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.14. 12:23:40

Megpróbálok rámutatni néhány apró hibára.

Még női szemmel is van egy olyan olvasata, hogy a férfiak másodszor a fiatal lányok fenekét nyalják, először meg a "FelnőttNők" mellett játszanak "koordinált" szexpartnert, míg be nem nőnek a gyerekek, aztán még ezután is le lesznek cserélve egyéjszakás huszonévesekre.

Erre most írhatod, hogy "de hát a férfi is azt kapja, amit akart!", mert még ha akarja is ezeket, biztos, hogy nem így. :)

Inkább fiatal nőt teherbe ejteni, magához láncolni, háziasszonnyá tenni, esetleg független harmincassal, negyvenessel kalandozni mellette. Vagy legfeljebb fordítva: a harmincas, negyvenes, általa lestrapált, őt kiszolgáló feleség mellé jönne jól neki néhány 20 éves szerető.

A férfiak nem olyan kompromisszumkészek ám. :) És ezt most ne úgy vedd, hogy téged annyira annak látlak.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.14. 12:44:10

És azt honnan veszed, hogy a MAI lányok ilyenek?

"egy nagyon fiatal, 18-25 közötti lánynak, akinek talán még a szexualitása sem fejlődött ki rendesen, a személyisége is kevésbé érett"

Tudom, hogy még mindig hatalmas a társadalmi nyomás, és néha az is csak (a pornós) elvárások miatt játszik el valamit, aki belül üvölt ellene, de fél, hogy "leprűdezik". Mert bizony, igen komoly kérdéssé lépett elő egy kisebbrendűségi érzéssel küzdő lány számára, hogy prűd, frigid "fap.n.", vagy ribanc legyen-e inkább mások szemében.

Ám ezért is veszélyes idősebb, kiforrott, őt manipulálni tudó férfi mellett kikötni!

Viszont a dolog másik oldala is fontos: a fiatal lányok szerintem nem ösztönszinten, hanem társadalmilag lehetnek éretlenek és kiforratlanok. A női szexualitásban még mindig rögösebb és nehezebb az út, ami a "végállomáshoz" vezet.

És a korosabb férfiak pontosan erre harapnak rá. Azért alakították így, azért ragaszkodnak a berögződésekhez, mert nekik és nem a lánynak kedvező, hogy a lány a sötétben tapogatózik, befolyásolható, idomítható, tényleg "magát adja oda" használatra a szeretetért, pénzért, biztonságért, közben elhiszi, amit róla, vagy a nőkről állítanak. Besétál a csapdába, felhagy a tanulmányaival, nekiáll mosogatni, mosni, főzni, gyereket szülni, hátteret biztosítani.

Ha nincs így, valószínűleg nem egy 30-as, 40-es pasi fogja meg, legalábbis általánosságban. Ha így van meg magának árt vele.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.14. 12:51:53

Blakc-Line. Te mi a francért nem írod inkább a cikkünket? :D

Kalechtor 2014.01.14. 14:08:21

Ez csak egy elképzelés volt. :) Említettem a buktatókat. Nem érzem igazságtalannak sem, sőt, figyelembe veszi a férfiak életkori sajátosságait, vágyait, potenciacsökkenését is, meg azt is, hogy épeszű nő bizony nem vállal be gyerekeket úgy, hogy egy "vén fószertől" (alias meglett korú férfiútól) függ anyagilag. :)

Azért meg ahogy mondani szoktuk a természetnél lehet reklamálni, hogy egy nő még "milfként" is gyakorlatilag azzal fekszik le akivel akar, míg egy férfi már 35-ön felül sem igazán boldogul pusztán a "szexuális vonzerejével", és számolnia kell vele, hogy talán csak így vagy úgy megvásárolt/kizsarolt szexben lesz része, legalábbis ha frissen kezd viszonyt.

"Még női szemmel is van egy olyan olvasata, hogy a férfiak másodszor a fiatal lányok fenekét nyalják"

Hát ne nyalják a fiatal lányok fenekét. Meg lehet próbálni, hogy úgy is összejön-e az arra hajlamos fiatal lány a 40-es fószerrel. :)

"először meg a "FelnőttNők" mellett játszanak "koordinált" szexpartnert, míg be nem nőnek a gyerekek, aztán még ezután is le lesznek cserélve egyéjszakás huszonévesekre."

Nem kell, csak ha gyereket is akarnak valaha. :) A vége totál igazságos jófejség, a "milf" még azt sem feltétlen várja, hogy ezek a fiúkák kötelezzék el magukat mellette. Mi szüksége lenne rá, milyen pluszt adna az neki, főleg ha már van egy-két gyereke? A fiúk így még függetlenek is maradhatnak. :)

Az idősebb pasi lecserélése meg tényleg csak akkor nem törvényszerű, ha 20-22 évesen akar szülni a nő. Az általam fent említett vizsgálatban igencsak fiatal feleségeik voltak a 40 körüli férfiaknak, mégis 3-4-szer annyi idő alatt tudták teherbe ejteni őket (tehát logikus, hogy kisebb volt a sikeres fogantatás esélye), mint egy huszonéves partner. Ez magától értetődő módon csak fokozódik, ha már a nő is elmúlt 30.

Esetleg nem valami szép szükségmegoldásként megteheti, hogy elegánsan félrelép valakivel, aki még toppon van.

Nico3 2014.01.14. 19:21:56

BlackLine, Te teljesen ütődött vagy. És ezt nem az utópiádra írom. :D

"És a korosabb férfiak pontosan erre harapnak rá. nekik és nem a lánynak kedvező, hogy a lány a sötétben tapogatózik"
Ez csodálatos meglátás. :)

Kalechtor 2014.01.14. 22:20:59

Köszönöm. :) És a szöveget is eredetiben hagyták, kivéve egy kis hibát.

Ez teljesen más téma, erről jut eszembe.

Átírtam a progit androidra, akinek kell. Kevinnek meg egy új helyesírás ellenőrzőt, automatikus javítás nélkül, mert nemrég fejezte ki aggodalmát, hogy mióta a régebbi teljesen "kinyifant" (idéztem), inkább hanyagolja a kommentelést.

Xylan 2014.01.15. 17:24:23

Black-Line magyarázatát akár úgy is értelmezhetjük, hogy az, aki ösztönösen elfogadja, hogy telik felette az idő, egyben elfogadja azt is, hogy a legegészségesebb megoldás számára (az utódok szempontjából), ha egy huszonéves férfitől termékenyül meg.
Hiszen a 40-45 évessel a saját korának előrehaladtával már egyre sikertelenebbül próbálkozna.

Az pedig nagy ár, ha túl fiatalon és kiszolgáltatottan vág bele, anélkül, hogy megteremtené hozzá önmaga számára a biztos feltételeket, amit valahol maga a női ösztön diktál. Először legyen meg az egzisztencia, aztán jöhetnek az utódok. Én mindig így éreztem.

Elég pozitív a megközelítés? :)

Kalechtor 2014.01.16. 10:55:50

@Xylan: "Az pedig nagy ár, ha túl fiatalon és kiszolgáltatottan vág bele, anélkül, hogy megteremtené hozzá önmaga számára a biztos feltételeket, amit valahol maga a női ösztön diktál."

Így van, ha nem piszkálnak mesterségesen bele és nem veszik el ennek lehetőségét a nőktől. Ezért váltott ki a fenti cikk is akkora felháborodást, főleg férfiakból, ami kiváló alkalom volt annak bizonyítására, hogy amit ők női természet alatt értenek, az még saját levezetésük szerint sem több egyfajta fizikai vagy társadalmi kényszerességnél.

Gyanítom, ez nem tetszhetett.

"Az American Psychological Society tanulmánya szerint ugyanis minél vonzóbb külsővel rendelkezik egy nő partnere, annál nagyobb valószínűséggel fogja élvezni vele a szexuális együttléteket is. A Florida Atlantic University tudósai vizsgálatukban szintén az anyagi helyzet és egyéb társadalmi tényezők jelentőségét hasonlították össze a férfiak attraktivitásával

...
Visszatérve az előzőhöz: a tanulmány során közel 400, stabil heteroszexuális kapcsolatban élő nő szexuális életét vizsgálták meg. Koruk 17 és 62 év között, átlagosan 23 év volt. A kapcsolat hossza 1 hónap és 40 év között változott.
Az eredmények összegzése igazolta, hogy a nőknek- egyéb tényezőktől függetlenül- több orgazmusuk van a külsőleg vonzó férfiakkal. Egész pontosan: minél vonzóbb külsőleg egy nő partnere, annál gyakrabban él át vele orgazmust. Egyedüli gátló tényező a kapcsolatban tapasztalt egyenlőtlenség lehet."

Nehéz egyébként ilyen régi felméréseket előhalászni. A beígért cikk is azért maradt el, mert minimum ennyire alá akarom támasztani tényszerű adatokkal, amikből valahogy nem csinálnak akkora szenzációt, mint más, az idősebb, vagy előnytelenebb külsejű fószerek számára kedvezőbb tendenciákból.

Ilyenkor azt is megemlíthetném, mennyire félremagyarázták a mackós férfiak testalkatával kapcsolatban megfigyelt "eredményeket". Volt egy cikk, olyasmi címmel, hogy "miért imádják a nők a mackós pasikat". Ízlésektől és pofonoktól eltekintve felőlem imádhatnák- de a zord tények szerint egy ilyen alkatú férfinak átlagban elég komoly összegekkel többet kell keresnie ahhoz, hogy párkapcsolata lehessen, mint egy vékonyabb, sportosabb alkatúnak.
Mire következtettek ebből?

"A nők a pénzre buknak!"

Ugyan... arról van szó, amiről mindig, legalábbis a többség esetében. Egy fiatal, helyes, egészséges alkattal, vonzó testtel rendelkező férfi olyan nőkkel jöhet össze, akik vonzódnak hozzá és kívánják- ha együtt mosogatnak, még együtt is maradhatnak- míg egy idősebbnek vagy kevésbé előnyös alkatúnak maradnak azok, akik egyéb módon kívánnak "hasznot húzni" belőle. (ilyenkor kifejezetten előny, ha a nőnek a szextől való tartózkodás- a "fejfájás"- áldás és nem önbüntetés)

Előre is elnézést kérek mondjuk Olivától, ha a jelenlegi kedvese bármelyik említett kategóriába esne. Sosem tagadtam, hogy a benső ellensúlyozhatja ezeket a "hiányosságokat", azt sem, hogy az egyéni ízlés bizonyos szabadságot enged meg ebben. :)

Bizonyára az sem véletlen- nem mintha számomra ez a típus lenne a favorit- hogy a nyugdíjas retroszínészek helyett ilyenek miatt járnak moziba, legalábbis amióta kezdünk felszabadulni a társadalmi nyomás alól.

upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/thumb/7/72/Edward-cullen-photo.png/250px-Edward-cullen-photo.png

A férfiak szerint ő "feminim", vagy "meleg", a nők tömegei szerint meg férfi. Az, hogy gazdag, szuperképességű vámpír, nulla százalékban magyarázza meg, miért egy kisminkelt tinifiú mondjuk a klasszikus, macsó Drakula helyett.

Nem tartom egészségesnek az Alkonyat-őrületet, de egyes dolgokra remekül rámutat.

Kalechtor 2014.01.16. 16:44:08

Egy kis olvasnivaló ezzel kapcsolatban:

"A túlsúlyosság nem csak olyan szempontból jelent hátrányokat, hogy plusz kilókkal jóval nagyobb bizonyos betegségek kialakulásának kockázata, hanem azért is, mert az elhízottaknak jóval kevesebb szexben van részük, mint a normál testsúlyúaknak.

Az elhízottságból következően a túlsúlyos nők körében jelentős azok aránya, akik elhanyagolják a nem kívánt terhesség elleni védekezést, a túlsúlyos férfiak között pedig jóval gyakoribbnak számít a potenciazavar – olvasható a British Medical Journal című tudományos szaklapban közzétett tanulmányban, amely különösen az orvosok figyelmét hívja fel a két kínos kérdéshez – a szexhez és az elhízáshoz – kötődő különösen nagy felelősségre.

A tudományos elemzés egy olyan francia vizsgálódás adatain alapszik, amelyben több mint 10 ezer 18 és 69 év közötti férfi és nő vett részt a 2006-os évben. A közreműködők kétharmada normál testsúlyúnak tekinthető, egynegyede enyhén túlsúlyos, míg a maradék 411 nő és 350 férfi jelentősen elhízott. A három csoportba való besorolást a kutatók a testsúlyt és a testmagasságot figyelembe vevő testtömegindex alapján határozták meg.

Az elemzés során kiderült, hogy a nagy mértékben elhízott nők esetében 29 százalékkal nagyobb volt azok aránya, akiknek a felmérést megelőző egy év alatt egyetlen szexuális aktust sem tudhattak maguk mögött. A hasonló mértékben elhízott férfiak esetében ez az arány még magasabb – 69 százalék – volt. E férfiak körében mindemellett még két és félszer gyakoribbnak bizonyult a potenciazavar; a nők között pedig a nem kívánt terhességet mutatták ki négyszer sűrűbben."

Meglepő módon fenti alá belinkelték ezt.

"A vékonyabb nőknek sok szempontból egyszerűbb dolguk van: a pasik figyelmét könnyebben magukra vonják, fittnek és egészségesnek tűnnek, de egy friss, amerikai tanulmány szerint van (legalább) egy olyan terület, ahol minden csinosság ellenére hátrányban vannak: a szexuális élet. Egy új, tengerentúli kutatás állítása szerint ugyanis a túlsúlyos nők szexuális élete jóval aktívabb vékony társaikénál. A Bliss Kaneshiro és Marie Harvey, a honolului, valamint az oregon-i állami egyetem kutatói által vezetett vizsgálódásban összesen 7000 nő vett részt.
A két tudós korábbi tanulmányok eredményeit is felhasználta vizsgálódásaihoz, amely abból a megfigyelésből indult ki, hogy a súlyfelesleggel rendelkező nők esetében jóval nagyobb a nem tervezett terhességek száma, mint a normál testsúlyúak körében. A jelenség oka, a fogamzásgátlók alkalmazásának és hatásának különbözősége mellett – Kaneshiro eredeti feltételezése szerint – a szexpraktikákban és az aktívabb szexuális életben keresendő. A tudósok persze minden részletre kíváncsian részletesen kielemezték a résztvevők szexuális szokásait, majd párhuzamba állították az érintettek testtömeg-indexével.
Az értékelés után kiderült, hogy a súlyfelesleggel élő nők hálószoba-praktikái egyáltalán nem térnek el vékonyabb társaikétól, ugyanakkor minden látszat és előzetes várakozással ellentétben nem számítanak absztinensnek a szexszel kapcsolatban, sőt éppen ellenkezőleg: a molettek jóval gyakrabban bújtak ágyba a kifejezetten csinosnak mondható társaiknál. Az erőteljesebb testfelépítésű nők 92 százaléka mondta, hogy gyakran, vagy rendszeresen él nemi életet férfi partnerrel, míg a vékonyak körében „csupán” 87 százalék állította ugyanezt.
„Az eredmény teljesen ellentmond minden várakozásunknak” – mondja Bliss Kaneshiro – „és pillanatnyilag nincs is rá tudományos magyarázatunk”. „Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy minden szexuálpszichológus komolyan vegye ezt az eredményt, és ne próbáljon a nő külső tulajdonságai alapján következtetni annak szexuális szokásaira és szexuális életének intenzivitására” – hangsúlyozza Marie Harvey. „Számos orvos sajnálatos módon abból indul ki, hogy a kövérebb nők szinte nem élnek szexuális életet. Ebből kiindulva elégtelenül tájékoztatják őket a fogamzásgátlásról és a szexuális úton terjedő betegségekről is. Mindez hatalmas hiba” – teszi hozzá a kutatónő."

A konzekvenciát szívem szerint hanyagolnám, de részben elkerülhetetlen: bizonyára a férfiaknak is a csinos nők tetszenek elsősorban, de finoman fogalmazva egy átlagos férfi (próbálok tapintatos lenni) szinte bárkinek könnyen kapható.
Továbbá. Fogalmam sincs, elvileg lehet valaki nőként kiváló ízlésű és válogatós természetű a túlsúlya ellenére is.
De ha csak feltételezzük, hogy mégsem, megint oda lyukadunk ki, hogy az átlagos férfi szinte bárkinek könnyen kapható. Elnézést a válogatós férfiaktól és nőktől. :)

A leszbikusok témáját pont azért szoktam általában másokra hagyni, mert az én megfogalmazásommal még félreértenék.

Konklúzió- szex szempontból nőként (29 kontra 69 %) kockázatmentesebben lehetnék túlsúlyos, már ha ez lenne a célom.

Nico3 2014.01.16. 16:44:09

A férfiak külsejéről mindig szegény Schopenhauer jut eszembe. Annyira szerette a nőket. Mintha a saját külsejét vetítette volna rájuk.

Az tetszett még régebben, amikor (nem itt) arról beszéltél, hogy a férfiaknál természetszerű evolúciós stratégia azoknak a tulajdonságoknak a lekicsinylése, amikre úgysem lehet hatásuk. A kor, meg a külső. Hiába gyatra valami miatt a nemzőképesség. Azok a férfiak voltak sikeresebbek, akik a gyatra nemzőképességűek közül nem vonták meg maguktól azt a pár százalék esélyt se, hanem megpróbáltak nyomást gyakorolni a nőkre. Hátha mégis összejön az utód, rondán vagy 40-50-60-on túl is. És ez természetszerű, mert egészséges férfitől nem várhatjuk, hogy elismerje az igazságot. Az várható tőle, hogy ha lehet, hazudjon. Sosem fogja lehajtott fejjel beismerni, hogy kész, csúnya vagyok, öreg vagyok, elfogadom, nem kellek a nőknek, hát meghagyom a lehetőséget annak, aki helyes, sportos. Míg van esély, küzd, manipulál, megpróbálja befolyásolni a nőket.
Nálunk ennyire nem kiélezett, mert nem vonjuk meg magunktól az esélyt akkor sem, ha belátjuk, hogy vannak nálunk szebbek és fiatalabbak. Ha gyereket akarunk, vagy csak szexet, úgyis lehetőségünk lesz mindkettőre. Inkább a házasságban kiteljesedő, hagyományos nő lehet, aki folyton azzal érvel, amivel a férfiak is, csak ő természetesen a hagyományos női részével: hogy értékesebb egy fiatal csitrinél, mert az nem főzne olyan isteni ebédet, vagy nem biztosítana ilyen meleg otthont, vagy nem nevelne három gyereket a férjének ennyire önfeláldozó módon.

Kalechtor 2014.01.16. 18:14:31

@Nico3: Kicsit zavaros, de ha arról van szó, hogy a férfinak valamiért (már) csak néhány %-nyi, csökkent esélye van, hogy- egészséges- utódot nemzzen, és ennek függvényében tartják vonzónak a nők, igen, szerintem részben természetes, hogy "hazudni" fog erről.

Mármint arról, hogy ilyen kicsi az esély a sikeres, egészséges fogantatásra, a relatíve jó orgazmusra, szexuális élvezetre egy fiatalabbhoz, jobb külsejűhöz, egészségesebb testűhöz képest.

A nőnél nehezebben fogja azt vallani, hogy telik az idő, vagy a külső is számít a másik nemnek, nagyjából azért is, amit a kommented második felében írtál. :)

Emiatt amúgy haragudni se tudok rájuk. Soha nem vártam, hogy hagyjanak fel a bizonygatással, mivel bizonyos értelemben ön és szaporodásellenes stratégia lenne.

Egyébként abban is szinte biztos vagyok, hogy még mindig sokat finomítanak a férfiak életkor, vagy súly függvényében történő spermiumminőség-változásairól való tényeken. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.16. 18:28:50

Valószínűleg mindkét nemnél túloznak, csak épp ellentétes irányba. A férfiaknál tovább tart a termékeny időszak, de a termékenység egyre csökken. Előfordulnak 50-es, 60-as apák, de ott szinte mindig fiatal a feleség, ami pont annyit dobhat a sikeren, mint a fordítottja (klimax előtt álló nők, fiatal apajelöltekkel), ám még így sem beszélhetünk túl gyakori jelenségről.

40-en túli anyák is akadnak, az öregek történetei szerint meg régen a nők többsége nagyjából a klimaxig szült, teljesen megszokott módon. Amikor az első unoka született, akkor született az utolsó saját gyerek is, gyakran 45 körül, a nyolcadik, tizedik. Állítólag elég gáz volt, alig várták, hogy jöjjön a változókor. :)

(Arról sajnos nincsenek fennmaradt írások, vajon a férj volt-e az utolsónak született gyerekek apja is.)

Kalechtor 2014.01.16. 19:44:58

Nico elég pontatlan megfogalmazásba vitt bele. Természetesen nem egy adott férfiól van szó, aki vagy túl idős, vagy elhízott, ezért hirtelen hazudozni kezd róla, hogy az nem számít- bár ez is előfordulhat; hanem úgy általában jellemző, hogy mivel nem akarják a legkisebb esélyüket sem elkótyavetyélni- ez az evolúciós része- ezért férfiként általában ragaszkodnak hozzá, hogy míg a férfiember él és mozog, addig "változatlanul" alkalmas a szexre és az apaságra.

Hiszen ezek teljesen más, általuk "tudatosan" befolyásolt tényezőkön múlnak, s még véletlenül sincs közük a külsőhöz, fiatalsághoz, elhízás kerüléséhez.

Ő jól kezdte, én hibáztam.

"Az tetszett még régebben, amikor (nem itt) arról beszéltél, hogy a férfiaknál természetszerű evolúciós stratégia azoknak a tulajdonságoknak a lekicsinylése, amikre úgysem lehet hatásuk."

"40-en túli anyák is akadnak, az öregek történetei szerint meg régen a nők többsége nagyjából a klimaxig szült, teljesen megszokott módon. Amikor az első unoka született, akkor született az utolsó saját gyerek is, gyakran 45 körül, a nyolcadik, tizedik."

Csak óvatosan, nem olyan egyszerű. A sokat szült nők állítólag könnyebben esnek teherbe újra. Ne ferdítsünk. De ennek is utána kellene nézni, mennyire van tudományos alapja. :)

Nico3 2014.01.16. 20:38:16

Ha esetleg azt hinnéd, hogy én infókat akarok tőled, mint azok a csúnya nénik pár hete akkor ki kell ábrándítsalak mert teszek rá. :)
Olvastam valahol egy érdekeset, inkább valami mást nézhetnél meg nekem. Ehhez lehet még kedved is lesz.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.16. 20:48:07

Milyen csúnya nénik kapták el? :D Ez nekem kimaradt.

Kalechtor 2014.01.16. 21:04:30

Csak bepróbálkoztak.
Igyekszem minden embertársamhoz keresztényi szeretettel viszonyulni, de hogy szakadna rá az ég, aki engem valaha informátornak nevezett. Jó, nem, egy egyszerű jégverés is megteszi. :)

Én meg úgy en bloc már minden ilyesmire teszek, amellett, hogy hogyan szűröd ki épp ki van egy gép előtt, vagy milyen áj-t használ? Mikor tavalyelőtt szimbiotizáltunk, arra se jött rá a kutya se.

Kalechtor 2014.01.16. 21:04:31

"Az elhízott férfiaknak háromszor nagyobb az esélyük arra, hogy alacsony a spermiumszámuk, mint normál testsúlyú társaiknak - állítja a Fertility and Sterility egyik tanulmánya. A legkövérebbek esetében háromszoros a kockázata a kevés számú és lassú spermiumoknak, állapította meg a Utahi Egyetemről Dr. Ahmad O. Hammoud munkatársaival együtt.

"Szoros kapcsolat mutatkozik a túlsúly és a megváltozott spermiumjellemzők között" - állítja Hammoud és csapata.
Az elhízás károsan befolyásolhatja a termékenységet a férfiak esetében. A megnövekedett testzsír alacsonyabb tesztoszteron-, és magasabb ösztrogénszinthez vezethet. Hogy megvizsgálják, miként befolyásolja a BMI-index a spermiumminőséget, 390 olyan férfi adatait értékelték ki, akik két évnél tovább jártak termékenységi kezelésre partnerükkel együtt. A vizsgált férfiak 24 %-a normál súlyú volt, 43 % túlsúlyos, 33 % elhízott. Összesen 10,5 %-nál állapítottak meg alacsony spermiumszámot.
Az alacsony spermiumszám jelensége a BMI-indexszel együtt emelkedik. Az elhízott férfiak 3,3-szor nagyobb eséllyel szenvednek az elváltozástól, mint a normális súlyúak. A spermiumok mozgása is lassabb lesz, ahogy növekszik a BMI-index, illetve a túlsúlyos férfiak esetében sokkal nagyobb arányban találtak abnormális alakú hímivarsejteket is.
A tények értelmében valószínű, hogy a tanulmányozott csoport spermiumminősége sokkal rosszabb, mint a népességé - mutatott rá Hammoud és csapata."

www.hazipatika.com/napi_egeszseg/ferfi_problemak/cikkek/az_elhizott_ferfiak_szexualis_eleten_mi_segithet_animacioval/20090306000200

A nőknek is ügyelniük kell az elhízásra. A tanulmányok alapján valószínűnek tűnik, hogy túlsúlyosként csak nem-kívánt terhességük lehet, az viszont fokozottan. :(

Csak vicceltem, tisztában vagyok vele, hogy mindkét nemnél káros. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.17. 10:25:56

Áj-t használ? Te kicsit túlbecsülöd embertársaidat. Ha megnézni nem tudja, gondolod használni igen?

Xylan 2014.01.17. 11:09:20

Láttátok hol nyomja Dani? A feminfon. Vagyis egyelőre nem válaszol arra, hogy ő is nyugodtan nevelhet egyedül gyereket.

feminfo.postr.hu/a-filmipar-szexista-de-valtozik

Igaz, hogy petesejtje meg mitokondriuma soha nem lesz hozzá, de részletkérdés, ezúttal tényleg nem ezen van a hangsúly.
Neveljenek egyedül gyereket ők is. Fektessenek bele annyi időt, pénzt, energiát, ingyenmunkát, mint egy nő. Vállalja az apa, hogy majd ő egyedül! Még az abortuszok száma is csökkenhetne.
Kíváncsi vagyok, mit válaszol, bár már most tudom, hogy a vele való párbeszéd értelmetlen.

Köszi Black-Line. Hétvégén lesz cikk? :)

Xylan 2014.01.17. 11:09:25

A többihez már nem akarok hozzászólni, szerintem szócséplés. Tegnapelőtt leírtam a magam végkövetkeztetését. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.17. 11:29:55

Mintha Dani, vagy bárki más valaha is értelmes válaszokat tudott volna adni azokra a felvetésekre.

Hányszor is hozta fel ugyanazt? Mindig várt egy kicsit, aztán megint leírta, mintha soha nem lett volna megcáfolva előtte.

Gyerektartás is jár egyébként az apának is, ha neki ítélik a kicsit, mert olyan ügyesen gondoskodik róla. :)

Kalechtor 2014.01.17. 13:57:16

Nem csak a petesejt tartalmaz mitokondriumokat, kisebb mennyiségben megtalálhatók a hímivarsejtben is, de ahogy a hímivarsejt külső "burka", a fej, farokrész, úgy ezek is "elpusztulnak", amikor beolvad a petesejtbe.

A petesejt gyakorlatilag kinyírja az apai mitokondriumokat. Kizárólag a genetikai anyagot tartja meg, amit aztán egyesít a sajátjával.

Fontos része ez is az anyai hatás jelenségének, amiről egyszer egészen részletesen szeretnék írni.

Nem tudom, lesz-e cikk. Egy átfogóbb vonatkozásban lenne érdemes szót ejteni az orálszex- "no válás" témájáról, mondjuk párhuzamba állítva- hogy ott válnak ritkábban, ahol megosztják a házimunkát, ahol apuka sok időt tölt a gyerekekkel s ott jó a szex a nőnek is, ahol egyenlőség van és attraktív a férfi. De nem volna-e vérlázító mind e mellé ennyire kihangsúlyozni az orális szex fontosságát? :)

Bár nem én hangsúlyozom, hanem a tények. Viszont csöppet sem motivál, hogy ennyit foglalkozzak a házasság kérdésével. A jó külső- több orgazmus mint téma, merőben más.

Danival nem tudom miért kell még a feminfon is foglalkozni, ebbe már tényleg ne vigyetek bele. Én voltam, aki hónapokig készséggel, érvelve válaszolt minden kérdésére vagy vádjára. Még azzal is szembesítettem, hogy a legrettegettebb rémképzete, az, hogy a nők angyalok, a férfiak meg elvetemült gazemberek, részben a patriarchizmus meghasonlott, kettős nőképének hozománya, sok minden mással együtt- amiből akkoriban pont a férfiak tudtak profitálni. Hiszen egy kisfiú eleve rosszcsontnak indul, később is érthető, ha kicsapong, füllent, vagy félrelép. Férfitermészet.
Ma meg a feministák próbálnak, ha már megmaradt ez az ostobaság.

Tessék. Legyen most a férfi a jobb nem! Legyünk mi, nők az elvetemültek! Fogadjanak el bennünket így, gyarló mivoltunkban, hunyjanak szemet fölötte, ha félrelépünk, vagy önzők vagyunk, hiszen hogy is tudnánk olyan megértők, elfogadók, mártírok lenni, mint szegény férfiak (minden évben kétszer, férfinapon, apák napján kapnak érte egy csokor virágot majd- ki van benne? :)

Kalechtor 2014.01.17. 14:35:00

Ennél többet most sem tudnék írni neki.

nokesferfiak001.blog.hu/2013/10/19/miert_allnak_maskepp_a_ferfiak_a_feminizmushoz_egyeni_meglatas_egy_ferfiszemszogbol/fullcommentlist/1#c20975919

Hozzáfűzöm, nőnek és férfinak néha kifejezetten rossz magukból kiindulni a másik nemet illetően, mert nehezen fogják fel, mit is jelent "igazi" nőként vagy férfiként az, amire vágynak.

Egy kis szemléltetés ehhez.

nokesferfiak001.blog.hu/2013/12/28/mit_szamit_a_ferfitest/fullcommentlist/1#c21350785

Eddig akármit olvastam, csak alátámasztatta számomra a fentieket. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.17. 14:51:45

"Hozzáfűzöm, nőnek és férfinak néha kifejezetten rossz magukból kiindulni a másik nemet illetően, mert nehezen fogják fel, mit is jelent "igazi" nőként vagy férfiként az, amire vágynak."

Néhány évtizede, még inkább néhány évszázada (Freud korából bőségesen maradt erre vonatkozó írásos bizonyíték) nők tömegei vallották, hogy mindennek ellenére inkább férfinak születtek volna, míg ennek az ellenkezőjére alig akadt példa. Alig volt olyan férfi, aki szívesen lett volna megbecsült, magasztalt, (férfiak által birtokolt) "Nő". Szerintem ez önmagáért beszél. :)

Nico3 2014.01.17. 15:41:23

"A petesejt gyakorlatilag kinyírja az apai mitokondriumokat. Kizárólag a genetikai anyagot tartja meg, amit aztán egyesít a sajátjával."
Nana! :D Az ilyet pont úgy nem szeretik, mint amit a linkeltben írsz.

"Magyarán: a férfinél természete szerint semmi olyasmi nincs, amit a nő ne kaphatna meg könnyedén, mégis létfontosságú lenne számára. (A férfiak mondjuk ezt elég nehezen szokták viselni és általában kitalálnak mindenféle misztikus dolgot, ami eleve nekik rendeltetett- és még alá is támasztja a nők fölötti hatalmat, úgy mint akár a női természet klasszikus magyarázata- de teljesen felesleges. Egyáltalán nem arról van szó, hogy haszontalanok vagy szükségtelenek lennének)"

A nőktől különben azt vették el, ami a legfontosabb. A döntés jogát. A férfi úgy érezte, ha nem teszi, ő nem fog rendelkezni vele. Egyetlen alapkérdésre tudnám én is visszavezetni: melyik dönthessen arról, kivel, mikor, hogyan, és főleg milyen szempontok szerint lesz szex, szaporodás, kapcsolat. De a női természeten, a szabad választás ösztönén kívül elvették az egyéniséget is.
Egyszer jött egy kérdés, talán danibusztól, hogy tényleg annyival jobb-e most, mint régen? Persze felsorolt hozzá egy halom negatívumot is. Aztán érkezett rá egy nagyon jó válasz: "lehetőségek szempontjából mindenképp".

A régi nőkép szerint mi lehettél? Feleség, anya, úgy, ahogy a férfinak megfelel, attól eltekintve, megfelel-e neked magadnak is. Most mi lehetsz? Döntésképes, felnőtt ember.
Ahhoz tudnám leginkább hasonlítani, hogy a férfiaknak is hiába mondjuk, mennyire jó, mennyire hasznos, ha tartásdíjra vannak kötelezve, hiszen mindez az ő SAJÁT GENETIKAI ÉRDEKEIKET szolgálja. Sokat emlegetett mondásunkkal élve tesznek rá. :) Ha nem ők DÖNTÖTTEK így, nem érdekli őket. Akkor sem, ha rájuk kényszerítik a házasságot egy nagyon kedves, szép, csinos lánnyal, aki kiváló háziasszony és minden évben szül nekik egy gyereket, de ők tegyük fel még kalandozni akartak a gyereknevelés és házasélet helyett. Miért nem fogadja el a férfi, hogy a nő eldöntötte és csak jót akar neki? Miért ódzkodnak annyian, hogy ők még nem szerettek volna családot, amikor ott gőzölög a finom vasárnapi ebéd, és a kis feleség által beszerzett függöny is csak az ő kedvükért olyan csudálatos!? :) A másik fele meg azért reklamál, mert nőt, házasságot akar. Hát nem fogják fel, hogy a nők csak meg akarják óvni őket maguktól azzal, hogy nem foglalkoznak velük? :)

Amit az első kommentben írsz, ahhoz minden embernek joga van. A férfinak is, de a nőnek is.
Én megértem az ódzkodó férfiakat, általában ők nem értenek minket. Egyetlen egy undorító szokással kellene felhagyni, amit normális nő sem űz a másik nemmel. Le kellene végre állni vele, hogy a férfi akarja megmondani, mi a jó a nőnek.

Kalechtor 2014.01.17. 16:07:55

@Nico3: Mi a túrót írjak, ha egyszer így van? :)

"A másik fele meg azért reklamál, mert nőt, házasságot akar. Hát nem fogják fel, hogy a nők csak meg akarják óvni őket maguktól azzal, hogy nem foglalkoznak velük? :)"

Hát... igen. Zseniális. Nekem egyenesen ordít ebből a mondatból a férfi-megfelelőjének (menj hozzá 20 évesen egy vén fószerhez és adj fel mindent, hisz csak meg akar óvni!) ötletes és cinikus kifigurázása. Bravó. :)

No, írt már Dani, de vitázzon vele aki meszet evett. u.a. a nóta. Meg kellene kérni rá, hogy definiálja már ő maga önmagában a férfit, de úgy ám, hogy ne legyen ott viszonyítási alapként a gyengébb, butább, érzelmileg labilisabb, családfőt követő nő. Azt nem szabad, tilos belekevernie. Sok sikert a feladathoz. :)

Arra persze egy szót se reagált, hogy

"A támogatások szükségtelenek a nőknek, egyetlen dolog kellene, hogy a férfi mosson, főzzön, takarítson magára, legyen végre önellátó, ne óriáscsecsemő, továbbá a saját gyereke nevelésére (pelenkázás, etetés, fürdetés, játék, séta, kirándulás) is szánjon időt. Így a nő felszabadul az alól, hogy a férfire eső részt is neki kelljen megcsinálnia és feleslegessé válik minden számára nyújtott pluszjuttatás, hiszen meg tudja szerezni magának, amit akar."

"Ahogyan egy férfi se tudna önerőből megélni, ha egyedülálló apa akar lenni. Vagy a nő keresetére lenne szüksége a magáé mellé, vagy szociális juttatásokra. Ezért kellene neki is alkalmazkodnia: gyereket nevelni, házimunkázni, ha már szüksége van a nő erőforrásaira ahhoz, hogy gyerekei lehessenek. Én így látom. Ha te egyedül szeretnél gyerekeket nevelni, nem tudnád te sem egy fizetésből eltartani a gyerekeket, plusz magadat. Arról nem is beszélve, hogy hanyagolnod kellene a tanulmányaid, állásodat, rohanni haza, ha beteg a gyerek, nem tudnál túlórázni, munkaútra menni.
Ugyan, mennyivel nevelne könnyebben egyedül gyereket egy férfi? Mégis úgy csinálnak, mintha ők lennének a szuper jófejek, akik kisegítik a nőt."

"A “segélyek” többek között a dolgozó nők béréből is jönnek, adó formájában. Ezért nem értem, miért akarják a férfiak, hogy a nők egy része htb. lehessen. Hiszen már nincs lehetőség arra, hogy otthon gazdálkodjon, vagy kézműves termékeket áruljon, varrjon, kenyeret süssön, jószágokat neveljen. Én, mint dolgozó nő, miért segítsek be egy htb feleség eltartásába? Legyen az, aki akar, de tartsa el a férje, állami juttatások nélkül."

"Nem lenne rossz ötlet, hogy ezeket a juttatásokat azok kaphassák, akik dolgoznak, nők és férfiak egyaránt. De elfelejted, hogy ezzel nem csak a nőktől, hanem a CSALÁDOKTÓL is elvonnák azt a pénzt. Szóval a te majdani, htb feleséged sem maradhatna csak úgy otthon, mert a te gyereked után sem járna. Sőt, egyenesen kisebb lenne az esélyed rá, hogy htb feleséged lehessen."

Jelzem, nem a gyűlölet beszél belőlem, de én és más aki szívesen túlórázik, vagy vállalkozik, vagy vállal többletmelót, de tegyük fel, hogy egyszerűen csak normálisan ellátja a munkáját, mi okból adózzunk mindenféle államilag fenntartott patriarchális intézménynek- melyekben szoknyát viselő szűz férfiak akarják megszabni, hogyan legyünk nők?

Vagy miért tegyük ugyanezt, hogy nem szoknyás férfiak tőlük függő háztartásbeli feleség mellett játszhassák a patriarchát?

Xylan 2014.01.17. 18:58:29

@Nico3: "A régi nőkép szerint mi lehettél? Feleség, anya, úgy, ahogy a férfinak megfelel, attól eltekintve, megfelel-e neked magadnak is."

Valahogy úgy festett, hogy örüljön a nő, ha szülhet és ezért értékes, abba már ne szóljon bele mikor, mennyit, hogyan és kitől. Adjon hálát, hogy gyerekei lehetnek, a férfi pedig van olyan jó, hogy megközelítőleg annyit invesztál a saját utódai ellátásába, amennyit ő, cserébe viszont mindenről teljhatalmúan dönteni kíván. Ha elég jóságos, nem szúr ki nagyon a feleségével, de ennyi.

Áldozat? A munka azért, hogy befektet az utódait kihordó nő és a saját utódai ellátásába, nem áldozat. Ahogyan a nő is ugyanezt tette, viszont. Most rójam fel áldozatként, hogy az anyák többsége akár az életét is adná a férfi gyerekeiért, ezzel kedvezve a férfiak fennmaradásának? :)

A monogámia sem a nőkkel szembeni áldozatról szól, a férfi valószínűleg következmények nélkül csalhatta a feleségét. Ha bármi is visszatarthatta, az nem a házastárs, a nő volt, hanem esetleg az, hogy egy másik férfi feleségéről, "tulajdonáról" volt szó.

Dani elgondolkoztatott, hogy most csak ez csap a visszájára bizonyos nők nézeteiben, ami szintén helytelen, de részben érthető.

Ha férfi vagy, örülj, hogy gyereket csinálhatsz, abba már ne szólj bele, mennyit, mikor, és hogyan (szexelj). Néha abba sem kitől, ha úgy esett, miért nem vigyáztál jobban?
Adj hálát, hogy apa lehetsz és a nő is invesztál nagyjából annyit az egész projektbe, mint te a munkáddal, hűségeddel, fáradozásaiddal. Cserébe, mert van ilyen jófej veled, a feleséged teljhatalmat kíván. Fogadd el. Bízz benne, hogy jóságos lesz és nem hoz olyan döntéseket, melyekkel kedved ellen való dolgokra kényszerít. Hiszen a jó férj, a jó apa egy nőnek nagyon fontos, értékes segítség, érdekelt a megtartásában.

Ne panaszkodjon senki. Az így gondolkozó "feministák" pontosan úgy szerethetik a férfiakat, ahogyan a nőket szerethették egyes férfiak régen.

Mindkét esetben előfordulhat, hogy a kontrollal rendelkező felet őszinte szeretet jellemzi.

"Egyetlen alapkérdésre tudnám én is visszavezetni: melyik dönthessen arról, kivel, mikor, hogyan, és főleg milyen szempontok szerint lesz szex, szaporodás, kapcsolat. De a női természeten, a szabad választás ösztönén kívül elvették az egyéniséget is."

Ha nem dönthetnék semmiféle önmagammal kapcsolatos dologban, mit érne nekem ez a nagy civilizáció? Értéktelen lenne, amit eddig állítólag a férfiak- most már igen aktívan a nők is- építettek. Mit érne a tudás, ha úgysem tanulhatnék, a fejlett jog, ha úgysem dönthetnék, vagy akár a kényelem, ha a legalapvetőbb ösztöneimet és érdeklődésemet kellene cserébe adnom?
Mindegy lenne, ha valami természetközelibb matriarchizmusban élnék, ahol legalább a férfiak közül lehetne válogatni. Jobb szabadnak lenni egy viskóban, mint rabnak egy palotában.

Xylan 2014.01.17. 19:07:10

@__________________: Talán Dani olvassa most ezt a blogot?

Kalechtor 2014.01.17. 19:38:00

Az egész szoc. rendszer hibás, már Dawkins kapcsán rámutattam, épp itt, a neoténnyel való vitában. Gyermekek utáni ellátásnak alapvetően a munkaévek függvényében kellene járnia. Semmi baj, ha valaki fiatalon akar szülni, tartsa el a férj. A férfiak is erre vágynak. Sok olyan nőre, aki nem tud a szociális hálóba csimpaszkodni. A fizetések viszont ennek függvényében magasabbak lehetnének, tehát többet lehetne előtakarékoskodni. Egységesen, teljesítmény szerint, akár úgy, hogy a férfi el tudja tartani a családját, vagy a nő egyedül a gyerekeit (+ férjét, ha úgy alakul)- sajnos ez erősen relatív, viszonylagos, ki milyen szintet igényel ehhez.

Otthon maradni 3 évig lenne optimális, másfélig az anyának, másfélig az apának, ha nem veszik igénybe, vesszen el ez az idő. Legalább a nők is mondhatnák, hogy a férfiak az ő túlórájukból, adójukból tudnak gyereket nevelni. Míg a feleség agyonhajtja magát a családért, a férj lazíthat másfél évet. Egy kis éjszakázás, főzőcske (amúgy is férfihobbi!), mosás, takarítás, közben kiruccanás a másik kettőért az oviba, tiszta Hawaii, s mindez a nő áldozatkész munkája folytán, hiszen csak a megfizetett tevékenység jelent erőforrást, a többi csak élősködés, az aktív fél kiszipolyozása. Ne feledjük, e mellé tiszta lakással, meleg vacsorával, nyugodt légkörrel illik várni a megfáradt feleséget, aki keményen melózik egész nap, az ő kis családjáért. :)

Lehet gyűjteni az aláírásokat, ne csak mi részesülhessünk ilyen frankó dolgokból.

@Xylan: Kérdezd meg tőle. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.17. 23:39:58

A feminfóra.

"Meg kellene kérni rá, hogy definiálja már ő maga önmagában a férfit, de úgy ám, hogy ne legyen ott viszonyítási alapként a gyengébb, butább, érzelmileg labilisabb, családfőt követő nő. Azt nem szabad, tilos belekevernie. Sok sikert a feladathoz. :)"

Tényleg durva, hogy nem nagyon tudják a nők lekicsinylése nélkül meghatározni önmagukat. Valami erős benső kényszerességnek hat, és nem a feminizmus hozta. Előtte is szükségük volt rá, hogy a férfit, mint embert a nő fölé emeljék.
Már olvasni se szeretek olyan cikkeket, amik úgy kezdődnek, hogy "Milyen az Igazi Férfi", mert semmi kedvem állandóan szembesülni vele, milyen önállótlan, érzelgős, ragaszkodó, érzékeny, gyenge és hülye a nő. :)

A "nő jó, férfi rossz" mémben is lehet egy olyan, hogy ha nem menthető fel minden férfi, akkor a férfi bizonyára úgy általában démonizált. Ha viszont egy is felmenthető, akkor szükségszerűen a nő az, aki természeténél fogva gaz provokátor, lelki bántalmazó.

A férfiakkal kapcsolatos előítéleteknél a feminfón felhozódott a pedofília is. Támadt egy remek ötletem. Érdemes lenne végezni egy kísérletet valamelyik játszótéren, ahol óvodáskorú gyerekekhez odamegy egy középkorú nő, aki kedvesen rájuk mosolyog, kicsit beszélgetni kezd velük, ezután cukorkával kínálja őket. Majd ugyanez megtörténik egy középkorú férfival is. A kísérletben kizárólag apukák vehetnének részt, anyukák kizárva!

Jöhetne a statisztika, mikor rohan apuka megrémülve, hogy kimenekítse a gyerekét a "pedofil" karmai közül. Őszintén kíváncsi lennék. Arra is, hogy alakult volna ugyanez 50 éve. Elfogultságomban arra tippelnék, hogy maguk a férfiak is inkább a nőt látnák békés szülőtársnak, aki egyszerűen anyáskodik egy kicsit.

Ezen a képen persze javíthatnánk. És nem az a megoldás, hogy a nőket is démonizálni kezdjük, hanem mondjuk megszokottabb látvány lehetne a gyerekeivel aktívan foglalkozó férfi.
Elméletben ugyanis nagyon könnyű felszólalni a nemünk számára hátrányos sztereotípiák ellen, miközben nem vesszük észre, hogy akár mi magunk is hozzájárulhatunk a fenntartásukhoz. Akkor is, ha utáljuk őket.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.18. 12:30:05

@__________________: Tegnap nem válaszoltam rá, de tökéletesen egyetértek. :) Semmi különösebb juttatás nem jár a nőnek, ami ne járna a férfinak, mint egyedülálló szülőnek, vagy magának a családnak is. Ám többször találkoztam vele, hogy ők úgy fogják fel, jófejként beszállnak "a nő gyerekének nevelésébe" a szexért.

Tessék, csinálhassák maguk. Ha nem érdekli őket, dirigálni akarnak az együttműködés helyett, és ha nem lehet, feladják a családot, vagy köszönik, de nem mondanak le a jól fizető túlórákról egy csecsemő ellátásáért, felejtsék el a "szaporodási rátájukat" és hagyjanak békén bennünket. Majd szülnek akkor a nők, ha megállnak a saját lábukon. Talán keveset, későn, de részemről nem érzem, hogy sokat veszítene ezzel az emberiség.

Ez nem jelenti, hogy nem kell apa. :)

Még attól sem félek, amitől S.B. tartott. Hogy túl sok nő választja majd a főállású anyaságot. Ha megmarad a fizetett munka és a tanulás lehetősége, valószínűleg elenyésző kisebbségről lenne szó. Hiszen ha választhatok, hogy otthon dolgozzak-e, fizetetlenül, aminek folytán korlátozottá válnak az egzisztenciális lehetőségeim, és akár csapnivaló szexet kényszeríthetnek rám, vagy ne otthon tegyem ezt, viszont egzisztenciáért, pénzért, a magam és gyermekeim biztonságáért, önállóságáért és nem utolsó sorban azért, hogy "csak azzal, akkor és úgy" ahogy nekem is megfelel, azt hiszem nincs több kérdés.

Nem a munkától való eltiltás, hanem a jogi egyenlőtlenség és az önálló egzisztencia ellehetetlenítése tartotta évszázadokig a férfiak alatt a nőket. Azt pedig igencsak bajosan tudnák visszaállítani újra. :)

Már csak azért sem, mert ahogy számtalan helyen említettük, minden értelemben természetellenes volt. Egy szociális háló, férfiaknak, a nők ingyenmunkájából, egyoldalú jogi kedvezményekkel, melyben mindkét fél dolgozott, de csak az egyik döntött. Bármennyire szépnek és nosztalgikusnak találják egyesek a nagycsaládok működését, semmi másról nem szólt, mint hogy a nő, a férfi, a nagyszülők és a nagyobb gyerekek fenntartják a családi gazdaságot, nem arról a férfiistenítő maszlagról, hogy a Férfi mint a Mindennapok Hőse egyedül eltart 12 embert. :)

A nagycsaládot maga a nagycsalád működtette, annak minden tagjával, a családfőnek legkedvezőbb módon. Az okát már tudjuk. (A férfi magának akarta a nő szaporodási helyzetét.)

Xylan 2014.01.18. 14:01:23

A nők által még ma is működtetett, láthatatlan szociális hálót ingyenmunkának nevezik. Ebből a férfi épp úgy ki akarja húzni magát, mint ahogy régen forgatta úgy a lapokat, hogy ő lehessen a "nő", az elsődlegesen feltételeket szabó fél, mert többletjogokkal születik és a munkájának látható, használható, hatalomban mérhető eredménye van.

Sőt, ehhez az eredményhez a nő és az egész család munkája hozzácsapódott. Paradoxon, de minél többet dolgozott a feleség és a család, annál hatalmasabb, befolyásosabb családfő lett a férfi, de a nő ebből mindig csak rajta keresztül részesülhetett.

Egyszerűen felmérhetjük a nők által nyújtott "szocháló" jelentőségét, akár napjainkban is. Képzeljük el, milyen karriert építhetnének a férfiak, mennyit túlórázhatnának, mekkora kézzelfogható egzisztenciát teremthetnének, ha maguknak kellene 1-2-3-4 gyereket felnevelni, feleség, anya nélkül?

Vagy hasonlítsuk össze egy sokgyerekes családanya és egy független szingli átlagos munkahetét, órában mérve, melyik mennyi időt, energiát fordít házimunkára, háttérbiztosításra, mások, tehát nem a saját nyűgös problémáinak megoldására, ügyes-bajos ügyeinek intézésére, vagy a róluk való gondoskodásra, beleértve a munkahelyről való hazarohanást, bevásárlást, gyógyszertárba szaladgálást, a gyerekek tanítását, velük való játékot, meseolvasást, főzést, uzsonnacsomagolást, mindent.

Mindezzel a nő a férfi számára tart fenn egy olyan szociális hálót, amely lehetővé teszi a férfi sikeres szaporodását. Miért legyen nők milliója ilyen jófej, amikor szingliként, ha nem neveli a férfi gyerekeit és nem látja el ezen erőforrásokkal a férfit, akár karriert is építhet?
Annyira könnyű, semmiség? Ha igen, fel lehet hagyni azzal, hogy minket akarnak ebbe a szerepbe kényszeríteni. Ha napi félórás hobbi, a nagy és erős családapa bizonyára nélkülünk is elboldogul vele, közben elengedett kézzel lesz sikeres mérnök, orvos, tudós, vezérigazgató. Nem kellenek neki ahhoz a mi erőforrásaink, hogy karriert építsen + gyerekeket is neveljen.

Kíváncsi vagyok, mit szólna a társadalom, ha a nő azt mondaná: megszülöm, de tessék, ezzel megtettem a magamét. Neveld fel egyedül. Mivel az anyja vagyok, a fizetésem függvényében juttatok számodra havi x ezer forint gyerektartást, amiből lényegében eltartalak téged és a gyerekeidet! Számlát kérek róla, mire költöd. És még jó szexet sem várok érte, nem azért adom, mint ahogy sok férfi fordított esetben megközelítené. :)

Idézet a feminfóról:

"Nagyon kevés az egyedülálló apa. Úgy veszem észre, kevesen akarják férfiként vállalni ezt az “áldozatot”, inkább választják a könnyebb részét, hogy csak tartásdíjat fizetnek. Szóval a gyerek eltartásának felét. És csak hétvégén vigyáznak rá, néha akkor is fogadnak női segítséget. Sőt, sokan a legkönnyebb mellett döntenének, hogy válás után gyerektartás se legyen, mintha az a nőnek járna a szexért. Érdekes hozzáállás. Ezt a nézőpontot férfiaktól hallottam, olvastam, többször is.

Egy nő is gondolkozhatna így, de képzeld csak el, milyen anyának tartanák, ha azt várná, különválás után az apa maradjon a közös gyerekekkel. Ő főzzön rájuk, öltöztesse őket, ő vigye óvodába, iskolába, ő járjon szülői értekezletre, ő adja fel a jól fizető túlóráit a gyerekért. Az anya meg fizet 20-30-40 ezret, ezzel tudja le anyai kötelességeit. Természetesen a közös lakásban is a 2-3 gyereket egyedül nevelő férfi maradhatna, a nő mehetne albérletbe, vagy a szeretőjéhez, vagy ahová akar.

Ahhoz, hogy megértsd a társadalmi ítélet igazságos voltát, gondolj kicsit bele abba, hogy ha a férfi a tartásdíjfizető, külön élő szülő, őt mindenki áldozatnak látja. De ha a nő lenne, az emberek 90%-a a tartásdíjfizetés és hétvégi szülőség ellenére egyértelműen hanyag, rossz, önző anyának tekintené, aki csak saját magára gondolt, nem hajlandó a kicsi gyerekeiről gondoskodni, és néhány odavetett ezressel, tízezressel intézi el az egészet."

bALFAszHÍM 2014.01.18. 15:45:59

@Xylan: Amíg a válások 70%-át kezdeményezitek, addig senki, de senki nem mossa le rólatok a "vírus" "gomba" "parazita" jelzőket, mivel ezek mind érdekházasságok voltak, mely házasság végén anya kapja a szajrét gyereket. Az, hogy ki válik egyedülálló apává anyává, azt kizárólag a feminista érzületű bíróságok döntik el, 90%-ban a nők javára.
Most sincs igazad.

Kalechtor 2014.01.18. 15:48:40

@bALFAszHÍM: Ezt tudtommal olyan embernek írtad, akivel az volt a legfőbb problémád, hogy nem akarja elfogadni, hogy kitartsa a férfi. :) Ne haragudj meg, a legutolsó sorban sem személyeskedésnek szánom, de ha ennyire ütődött érvekkel vitázol, legfeljebb RM-es dekorációként lehetsz itt. :)

Miért lennének mind érdekházasságok? A házasság tönkremehet, kihűlhet, senki nem látja előre. Ráunhat a nő a férfira. Ahogyan a férfi is a nőre.
De ezek szerint jól értelmezem, hogy mégis az önellátó, biztos egzisztenciával rendelkező nő a "nőideálod". Nem tudom, miért kamuztál akkor itt hónapokon át.

Kalechtor 2014.01.18. 16:01:30

@Xylan: Rányomnák a saját anyjukra. :) Állítólag azért élünk tovább, mi nők, mert evolúciósan sikeresebbek voltak közöttünk, akik a saját unokáik nevelésébe is besegítettek, azok apái helyett.

Tudod, "ahol legalább két nő van egy családban, ott már a férfi se hal éhen!" :)

@bALFAszHÍM: BH neked annyit még, hogy ott van a Xylan által írt lehetőség, meg lehet próbálni. Legyen minden ingyenmunka megosztott, vagy vállaljátok fel ti, férfiak. Semmiféle szociális háló, vagy kedvezmény nem kell utána. Hajráf! :)

Xylan 2014.01.18. 18:13:00

@bALFAszHÍM: Nekem az is megfelelne, szigorúan elméleti alapon, hogy egy olyan hős patriarchával való frigyben, amilyen te is vagy, én viszem a házat, kocsit, magas fizetést, míg te a puszta testedet, majd miután évekig mostál, főztél, takarítottál rám és nevelted a gyerekeim, szigorúan csak azt tartom meg, amit ÉN kerestem és vásároltam, a SAJÁT fizetésemből. Egy fillér sem kellene tőled.

Te meg összepakolhatod az életed egy tescos szatyorban és agyő. :) Elvihetsz mindent, amit TE vettél, vagy TE hoztál a lakásba.

Akkor biztos nem lennék élősködőnek minősítve. Sőt, neked kellene megköszönnöd, hogy annyi ideig tartottalak parazitaként. Ha vállalnád a 3 gyerek nevelését még az egyik lakásom is megkaphatnád, mellé fizetnék neked gyerektartást minden hónapban.

De mivel semmit nem értesz abból, amit fent írtam, vedd ezt a kommentet tárgytalannak.

Nekem soha nem kellett egyetlen filléretek sem, neked kellenek olyan nők, akik anyagilag függnek tőled. Írtam már, megvan az ára. A sok éves, rajtuk való élősködéseteket utólag kell megfizetni, törvényes úton. Ahogyan azt is, ha valaki nem akarja kivenni a részét a gyereknevelésből, a lenézett házimunkából, ezért a másik nem kénytelen helyette is elvégezni. Behajtják rajtatok, adó formájában. A rabszolgatartás kora elmúlt.

Erre értem, hogy nekem fordítva is megfelel, lehet cserélni. Miért nem tapsikolsz hozzá? Megkaphatnád, amire látszólag (de csak látszólag) oly irigy vagy te és a többi férfi is. Bár tudom, nem a csere kellene nektek, hanem nemes egyszerűséggel minden.

Válaszolnod felesleges, szerintem ne gabalyodj bele még jobban.

"Az, hogy ki válik egyedülálló apává anyává, azt kizárólag a feminista érzületű bíróságok döntik el, 90%-ban a nők javára."

Majd akkor írj, ha egyetértesz azzal, hogy egy apa is épp úgy etessen, pelenkázzon, fürdessen, öltöztessen, tanítson, ápoljon, stb. gyereket a házasságon belül, mint egy anya. Mert ha nem, akkor ugyan miért ítélné neki a bíróság? Aki még a házasságon belül sem volt kompetens ebben, arról miért higgyék el, hogy hirtelen megtanulja és szívesen végzi? Fordítva ülsz a lovon. Majd igazat adok, ha olyanok reklamálnak tömegesen, akik arra készülnek, hogy aktívan részt vegyenek a gyerekről való gondoskodásban.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.18. 18:31:35

"Állítólag azért élünk tovább, mi nők, mert evolúciósan sikeresebbek voltak közöttünk, akik a saját unokáik nevelésébe is besegítettek, azok apái helyett."

Ez a legtöbb helyen tényleg így van. A nők még nyugdíjas korukban is aktívak, mosnak, főznek, unokáznak. Kész szerencse, főleg ha a gyerek apja nem képes felemelni a fenekét a fotelből. Persze akkor sincs megbecsülve a másokról való gondoskodás. Illetve a gyerek apukájára jutó házimunka felvállalása. :)

KevinT 2014.01.18. 20:46:29

köszi a helyes írás ellenőrző progit.:) Megakadtam annál a résznél hogy a férfi császármetszéssel szűl.Én sehol se találtam ilyet.

Nico3 2014.01.18. 20:46:36

@bALFAszHÍM: Javítsunk rajta. Mostanában készülünk gyereket vállalni a párommal, karrier már megvan. Valahol írtam én is, hogy az ő hozzáállásával több gyerek sem kizárt. Felváltva maradunk otthon, minden velük kapcsolatos feladatot egyenlően osztunk meg, ahogy jelenleg a házimunkát is.
Engem általában azért ítélnek meg ismeretlenül, hogy miért nem szültem fiatalabb koromban, egy biztos egzisztenciával rendelkező férfi mellett. Akkor most lehetne 3 gyerekem, és ha nem férnénk össze a férjemmel, ha zsarnokoskodna felettem, vagy nem tudnék elválni, vagy harcolnom kellene a házért és a gyerektartásért. Mindkettőt (házasságban bennmaradás, harc) szükségszerűségből, hogy ne haljanak éhen a kicsik. Olyan juttatásokért küzdhetnék, amikért látszólag nem dolgoztam meg soha, mert én csak szültem és elbabáztam az időt otthon. Láthatatlanul persze nagyon is megdolgoztam volna, de az ugyan kit érdekel? Vagy tűrhetnék a végtelenségig, mártírként, és aztán a szegény kölykök fejéhez vághatnám, hogy csak értük áldoztam fel magam.

Esetleg választhatnám, hogy otthagyom a gyerekeket az apjuknak, aki amolyan klasszikus férfiként nem ért a nevelésükhöz, de így mindenki szar anyának látna. Erre nincs jó megoldás. Illetve úgy érzem, a lehető legjobban döntöttem, mert soha nem kell kisemmiznem senkit és én sem érzem azt, hogy kegyelemkenyéren tartanak, örök hálával tartozok, hanem számokban kifejezhető értéke van az erőforrásaimnak. Sem azt nem érzem, hogy a munkámon élősködnek, nyilvánvaló elismerés nélkül, sőt rendszeresen leminősítve csak-házimunkaként.
Most a külvilág szemében önző karrierista vagyok, aki minden bizonnyal elnyom egy szerencsétlen fiatal férfit.
Ha férfi lennék, ugyanilyen viselkedéssel és beállítottsággal megjegyzem én lennék a szuper, önzetlen mintaférj.
Xylan a legfontosabb feminfos mondatot felejtette le.

"Ahhoz, hogy megértsd a társadalom ítélet igazságos voltát, gondolj kicsit bele abba, hogy ha a férfi a tartásdíjfizető, külön élő szülő, őt mindenki áldozatnak látja. De ha a nő lenne, az emberek 90%-a a tartásdíjfizetés és hétvégi szülőség ellenére egyértelműen hanyag, rossz, önző anyának tekintené, aki csak saját magára gondolt, nem hajlandó a kicsi gyerekeiről gondoskodni, és néhány odavetett ezressel, tízezressel intézi el az egészet."

Erre gondolok:
"Elképesztő, hogy ha a férfival történik ugyanaz, akkor ő áldozat, ha a nővel, akkor ő egy önző, saját gyerekeit elhagyó szingli, nem pedig kiszipolyozott szülő. Hm? :)"

Nico3 2014.01.18. 20:46:38

@bALFAszHÍM: Hogy beleszóljak a másikba is egy kicsit, Xylan csak azt akarta megmutatni, hogy a nő erőforrásai teljesen magától értetődőnek vannak véve, ezen felül le is vannak minősítve. Természetes, hogy a nő főz rád, mos rád, intézi az ügyeid, eléd pakolja a kaját, helyetted is neveli a gyerekeidet. Csupa olyan, amiért nem jár pénz, elismerés, a függetlenséget meg egyenesen hátráltatja (ami persze nektek csak jól jön, a tieteket segíti). A férfi része a megfizetett, elismert munka. Ebből általában az következik, hogy amit a nő csinál, az természetes, értéktelen. Ha mást akar csinálni, nem jó, hiszen akkor szerintetek "férfias" lesz, és kellemetlen számotokra, hogy önállóságra tesz szert, féltek, hogy nem lesz szüksége rátok.
Hogy nem kell neki, amit adtok.
(Kell a nőnek a férfi, de adjon mást, másképp! Mosogasson, pelenkázza a gyereket. Azzal is ad, ha már úgy szerettek mártírok lenni. És nekem is ez jönne jól nőként, hiszen segítené az egzisztenciámat, aki rólam teljesen átvállalja ezeket, én meg szívesen túlóráznék, mert az pénz, elismerés, érdem.)

Ha a nő csak kitartott, ha az ő munkája semmi, át lehet vállalni róla a kényelmes szerepet. Ezt valahogy senki nem akarja. Mindenki félti az egzisztenciáját. A nőtől. Konklúzió: belekényszerítitek a nőket egy szerintetek élősködő, valójában minden ingyenmunkát felvállaló szerepbe, majd nyafiztok miatta, hogy mekkora áldozatok vagytok. A megoldási kísérleteket amelyek leleplezik ezt, meg zsigerből elutasítjátok.

Témától függetlenül, magánvéleményként közlöm, hogy szerintem teljesen felesleges írnod a blogra. Ugyanazt ismétled el százszor, amire a neked válaszolók szintén ugyanazt tudják százegyedjére is megismételni. Ha ez egy házasság lenne, az első hónapban elváltam volna tőled. Utálom a játszmákat. :)

Kalechtor 2014.01.18. 23:36:19

@KevinT: A férfi már a kezdetektől irigykedhetett a nő szerinte előnyösebb biológiai helyzetére, ezért a legősibb teremtéstörténethez jóval később hozzátoldotta, hogy az ő testéből született a nő, nem pedig fordítva, ahogy biológiailag eredetileg van.
De mivel hüvelye nincs, érthető, hogy a történetet "császármetszéssel" kellett megoldani. Viszont az asszony így egy férfimásolattá silányult csupán.

Eztán jó néhány évezredig tartotta magát az elképzelés, hogy mi nem vagyunk többek silány, tökéletlen férfiaknál. Számtalan filozófus lejegyezte ezt, a legnagyobb egyetértésben. :)

Mint sok minden másnak, ennek a morbiditása is abban rejlik, hogy annyira szükségük volt ránk, hogy le kellett minősíteniük bennünket. BH is írta, hogy a nőket tekintették értékesebbnek, ezért őket adták-vették, míg a férfiak irtották egymást. Csakhogy mindenki elfeledkezik egy roppant jelentőségteljes tényről. Ezt is a férfiak akarták. Még ez is férfiszempont.

Nekem, mint nőnek, nem értékes a másik nő, sőt, könnyen meglehet, hogy épp a férfiak, fiúk az értékesebbek. Szigorúan biológiai értelemben, mi hasznom lenne egy velem egyneműből (leszámítva, ha engem segítő családtag)?
Az emberi énem bármi mást is mondjon, ösztönösen miért lenne érdekem idegen nők gyerekeinek felnevelésébe invesztálni, mondjuk a szerintem jelenleg igencsak elbaltázott szoc.háló által?

A múltban kizárólag a férfiak szaporodási stratégiái érvényesültek. Érték volt a nő, mint tulajdon, a petesejt birtokosa, mint potenciális anya. De a legtöbb nőnek a háta közepére nem hiányzik ez a viszonyulás, amelyben megszabják számára, hogyan- a férfinek tetsző módon- legyen nő, feleség, anya, minden mást viszont, ami akadályozhatná ezt a férfiigényt, elzárnak előle. Minden nő egyforma, potenciális "szülőgép", de egyik sem lehet tudós, vagy uralkodó, vagy vezér. Megóvják, akarja, vagy sem. A hátránytól is, az előnytől is.

A női hajléktalanság kapcsán említettem már ezt, mivel nőként azért is kisebb az esély rá, mert egy férfi bármikor készséggel befogadja, mint ingyencselédet, szexpartnert, s így a lakhatásért a nő a (rab)szolgája lesz. De ugyanez a férfitípus talán betiltaná a nők egyetemre jutását vagy elvenné a szavazati jogukat. Megóv- és rabságban tart. Azt a kifejezést használtam, hogy a nőket igyekeznek egy stabil "középvonalon tartani". Nekik vagyunk értékesek. Megmentenek a testünkért, de legszívesebben eltiltanának mindentől, ami bezavarhat számukra a női test birtoklásába. A nem fogamzóképes nő már kevésbé érték, nála sincs semmi olyan, ami kellene a férfinak. A kínaiak elkövették azt a hibát, hogy a szülőknek a leánycsecsemők sem voltak azok (ugye, ugye?)- s most a felnőtt férfiaknak, mint felnőtt nők, már hiába is lennének.

Gondolkozzunk árnyaltan, ezzel az erővel maguk az egymást irtó férfiak is értékesek, akik még azzal is nekünk ártanak, hogy háborúkat generálnak egymással. Ha a nő fontos, mint "szülőcsatorna", a férfi is épp ilyen értékes, mint "modern rabszolga", fontos tehát az is, hogy megóvjuk őt. Merő ostobaság lenne a férfiak kiirtására törekedni.

Női ösztönösség is tetten érhető ebben, sok nő él közöttünk, aki nőtársait legszívesebben egy kanál vízben fojtaná meg, az őt körülvevő férfiakat azonban "megőrizné", egyfajta őt szolgáló udvartartásként.
Lehet hálálkodni nekik. :)

Gondolatkísérlet vége.

És többről, lényegesebbről is szó van itt.

Nem tudom, kinek volt lelkiereje végigolvasni az összes jelenlegi cikk alatt szereplő kommentet, a neoténnyel való vitát (vagy az előző cikk alatt kicsit ugyanezt "csakférfivel"), azt sem tudom, te pl. tisztában vagy-e vele, mi az a petesejt és melyek az öröklődés legfontosabb törvényszerűségei, de következzen egy kis játék.

Adott két társadalom.

Több millió fővel.

Az egyikben minden férfi keményen dolgozik, rabszolgaként, a nők pedig keményen szülnek. Ám mindig csak 100 férfi termékenyítheti meg az összes társadalomban élő nőt. Ők az uralkodók. Ők irányíthatnak mindenki mást.

A másikban félgőzzel dolgoznak, ám néhány kivételtől eltekintve majd az összes férfi részt vesz a szaporodásban, sőt, minden egyes nő minden egyes gyereke más apától fogan. A férfiak körbejárnak, Józsi csinál egy gyereket ma Julcsinak, holnap Sárinak, de a Julcsi következő gyereke már Palitól születik, és a Sárié is. Apai utódgondozásra nem igazán lehet számítani, nincs szociális háló sem. Ha Julcsi kevésbé életrevaló Sárinál, a gyerekei elpusztulnak. Elég kegyetlen, szerencsére senki nem akar ilyet. :)

Kell hozzá némi genetikai és matektudás, de egy tippet kérnék, hol lesz magasabb az átlagintelligencia.

Oliva76 2014.01.19. 13:13:49

Nem tudom a megoldást. Következnie kellene a cikkből és a hozzászólásokból? Elolvastam megint a cikket és átfutottam a hozzászólásokat. Az derül ki, ami a cikkből is, hogy a nők a jobb külsejű férfiakkal élvezik jobban a szexet, ennek gátja lehet amit én is kihangsúlyoztam, a kapcsolati egyenlőtlenség.
Megnéztem a linkeket, amik más hozzászólásokhoz vezetnek, de abból meg csak annyit tudtam meg, hogy a nőknek tetszik az alfa férfi, de ösztönösen taszítja őket, ha náluk is alfább, mert akkor már ellentmondhat annak amit itt is annyiszor említesz, a választásuknak és önrendelkezésüknek.
De fogalmam sincs, hogy miért kérdezted ezt az intelligenciáról? Ha az első társadalomban az uralkodók a szuperintelligens alfahímek és csak ők adják tovább a génjeiket, első ránézésre logikus, hogy náluk lesz magasabb, de lehet, hogy ennek ellenére boldogtalanok és elnyomottak lesznek a nők, és ezért semmit nem ér majd nekik a civilizáció?

Oliva76 2014.01.19. 14:05:45

"Miért lennének mind érdekházasságok? A házasság tönkremehet, kihűlhet, senki nem látja előre. Ráunhat a nő a férfira. Ahogyan a férfi is a nőre.
De ezek szerint jól értelmezem, hogy mégis az önellátó, biztos egzisztenciával rendelkező nő a "nőideálod". Nem tudom, miért kamuztál akkor itt hónapokon át."

Két fontos dolgot is sikerült ezzel megragadnod. A férfiak szerint nekünk nőknek tudni kellene kit választunk és ha később mi lépünk le, szemét, erkölcstelen némberek vagyunk. De ha ők lépnek félre, vagy hagynak el bennünket, akkor persze az is csak a mi hibánk lehet. Nekik nem kellene tudniuk? Ők talán felelőtlen gyerekek? A férfi nem vállal felelősséget, és a Tamási Erzsébet félék, a "szakértők" még biztatják is ebben, azzal hogy mindent a nő hibájának láttatnak.
Pedig a férfiak változnak többet a kapcsolattal, ennek én is tanúja voltam. Az exemről mind azt le tudom írni, hogy később nagyon sokat változott, amikor már nyeregben volt, mind azt, hogy mintha maga se tudta volna, mit is keres egy nőben. Hol ezért volt hibás a nő, hol meg azért, és az egész egy jojó effektusra emlékeztetett. Én nagyon sokáig próbáltam megoldani a párkapcsolati problémáinkat, de egyre csak rosszabb lett, egyre mélyebbre süllyedt, mert hogy csak én próbáltam ezt, az megerősítette abban, hogy én úgyis mindent megteszek a kapcsolatért és soha nem fogom elhagyni. Hát ebből következően neki mindent szabad.
Arra már nem is írok semmit, hogy ítélnék meg az emberek, ha a nő hagyná ott a férfit a gyerekekkel a közös lakásban és ő vállalná a havi tartásdíj általi gondoskodást.

Kalechtor 2014.01.19. 19:06:47

@Oliva76: Köszi. Kérdés, hogy mihez viszonyítva értékeljük a válaszod.

Annak fényében, amennyire az emberek 99%-a ért a biológiához, akár profi megfejtésnek is minősíthetném. :)

Xylan 2014.01.19. 19:51:00

Ne viszonyítsd, nem tisztességes. Vagy csak a sajátodhoz. Egyébként ez túl egyszerű. :)

csakférfi 2014.01.19. 19:51:04

@__________________: Az intelligencia állandó---az embernél hiszen kialakult a nyelv és az írás az emlékezés továbbadására az utódok felé.
Tehát nem kell minden újszülöttnek feltalálni a relativitáselméletet,vagy az emberi test biológiájáról szóló elképzeléseket,az evolúció elméletet.....stb.Elég ha megtanulja az elődei által felvázolt szabályrendszert és az abban esetlegesen előforduló logikai hibákat kijavítva tökéletesítse a tudását az utódaira hagyva .
Namármost,ebből a szempontból nézve az ember mint intelligens lény a földön(férfi vagy nő)több ezer éve kész evolúciós szempontból.A tudása gyarapodott csak.
Azt hogy most néhány feminista (önmagát különbnek tartó)nő még milyen elferdült eszme rendszert akar a férfiakra ráerőszakolni,az lényegtelen.
Kérdésem a következő:
Ki a rasszista?
_aki heteróként buzikat szidja
_aki fehérként a négereket szidja
_aki nőként a férfiakat szidja
_aki férfiként a nőket szidja
_aki keresztényként a muszlimokat szidja
_aki genetikusként a géneket hibáztatja
Nos?

Kalechtor 2014.01.20. 12:59:27

@csakférfi: Rasszista, akinek előítéletei vannak. Okos, akinek tapasztalatai. Bölcs, akinek elég az önismeret.

Máris elmagyarázom az önismeret jelentőségét. Aki ismeri önmagát, az nem kínlódik, nem hezitál, és főleg nem vetít ki. Nem magával bajlódik folyton. Így rá tud hangolódni a másik másféle, övétől eltérő személyiségére is. Tud figyelni. Nem téved, nem ítél azonnal, nem akar semmit bizonyítani. Már nincsenek benső harcai, amikbe be kellene vonnia a külvilágot.

Létezik-e vajon ilyen ember?

Fennkölt szöveg vége, lehet oszolni. :)

Kalechtor 2014.01.20. 12:59:30

@Oliva76: Nyilván nem arról van szó, hogy a nők most már aztán legfeljebb szülni akarnak, aztán lelépni és otthagyni a gyereküket.

Ez csak egy kiváló szemléltetés a női erőforrásokra, amik lehetővé teszik a férfinak a boldogulást, gyereknevelést és egzisztenciateremtést- egyszerre. (=pozitív szaporodási ráta)
Gondoljunk bele, mennyivel könnyebben vagy nehezebben, függőbben vagy önállóbban haladna a "siker" felé egy pályakezdő férfi, aki magára lett hagyva egy pár hónapos csecsemővel, vagy két óvodáskorúval. Más szempontból megközelítve, fel lett szabadítva a teher alól, hogy meg kelljen osztania a nővel a jövedelmét, erejét, bevételeit, energiáját.

Képzeljük el, hogy nem kell a férfiaknak többé "eltartaniuk" a nőket, kizárólag magukról és a gyerekeikről kell gondoskodniuk. Munka, házimunka, nevelés, főzés, teljes körű ellátás, ügyintézés, eközben harc a rá törő kardfogú tigrissel.
(túlóra, profi teljesítmény a munkahelyen, karrier)

Hozzáfűzöm, szülni továbbra is a nők szülnének. Talán így még többet is.

Gondolati szinten remek eljátszani vele, az meg a férfiak hatalmas szerencséje, hogy a nők még mindig vannak olyan "jófejek", hogy csak fele-fele arányban várják el ezt. :)

csakférfi 2014.01.20. 19:29:24

@__________________: Rasszista az aki a másik embert hibáztatja saját félelmeiért.
Mindegy hogy milyen ember vagy a lényeg hogy a másik is hozzád hasonló.Se nem rosszabb se nem jobb.
Ismerem Önt!Már egyszer vitába keveredtünk.Akkor is a női fennsőbbrendűséget hangoztatta.Hadd gondolkodjam az Ön fejével:Minden nő akit megaláznak,önt is beleértve-a férfiak.Az azért van mert.....ez a rasszizmus.
Én ismerem a saját félelmeimet Ön viszont kivetíti (az ön által annyira preferált tudás miatt--többet tud mint a férfiak---többet ér)a saját fajtájára.Ugyanis a férfi is intelligens.Mivel az is ember.Még ha Ön annyira keresi is a bizonyítékokat ennek kigúnyolására.
Ön nem harmóniában él hanem harcban (a félelmei okozójával)önmagával.
sajnálom hogy az egyetemek amiket Ön elvégzett nem tanították meg arra hogy,emberként gondolkodjon.A nyelvek amiket beszél arra jók hogy kommunikáljon ,de ne értse amit más mond.
Az ember az,aki nem harc árán szerzi a békét,hanem őrzi azt.
A harc mindig áldozatokkal és sérülésekkel jár.A kimenetele pedig mindig kétséges.
Ha mindig a győzelem árán szerzett dicsőséget áhítja (ez okoz örömöt).
Akkor rosszabb mint Hitler.
saját fajtájára támad.
És még csak nem is szégyenli!!
Mint ahogy a Jobbik sem a cigózást!!!

Kalechtor 2014.01.20. 19:46:58

@csakférfi: Az elejével egyetértek.

A többit jó, hogy szemléltetted. De sajnos te vetítetted rám, hogy ha egyenrangú kapcsolatot akarok, akkor legyőzöm a páromat.

Azt sem írtam, hogy engem megaláznak a férfiak. Sőt, olyanról sem esett szó, hogy a férfi ne lenne intelligens. :)

S hogy ne lenne ember?! A gondolat is felháborító.

"sajnálom hogy az egyetemek amiket Ön elvégzett nem tanították meg arra hogy,emberként gondolkodjon"

Hm...

"Ön nem harmóniában él hanem harcban (a félelmei okozójával)önmagával."

OK. béküljünk ki! Bár én eddig se haragudtam.

"Akkor rosszabb mint Hitler."

Ez ám a bók!
De azért még egyszer kösz, valamire majdcsak jó lesz ez is. :)

Kalechtor 2014.01.20. 19:56:23

@csakférfi: Azért a kivetítős szövegem lenyúlása tényleg nem volt szép, de mit csináljak, ez van.

csakférfi 2014.01.20. 20:26:39

@__________________:
A többit jó, hogy szemléltetted. De sajnos te vetítetted rám, hogy ha egyenrangú kapcsolatot akarok, akkor legyőzöm a páromat.
Ilyent én nem kértem tőled.Sőt inkább azt mondtam hogy az intelligens ember nem harcol senkivel hanem tulajdonságokat elfogad,még ha az sértő önmagára nézve is .Ezért látok olykor "szöke nő " tulajdonságot a feleségemben ő meg "szőrös majom" jellemzőt.
Még sohasem aludtunk el úgy hogy haragudjunk egymásra.
Te viszont ezt kétled.
Vagy rosszul emlékszem?
Amiért blogolsz azt nagyvonalakban eltaláltam.
Ön ilyen ember(nő).
tehát van "önismeretem"
Tényleg nem sértegetésnek szánom mégha neked annak is tűnik.
Néha az emberek cinizmusra hajlamosak.
Én is.
Ám ez nem jellemző rám mivel ezt csak akkor gyakorlom ha felém is ezt közvetítik.
Nem bóknak szántam a Hitlerhez való hasonlítást, mert a diktátorságra utalta nem a tömegmészárosra.
Te akarsz új szabályokat ráerőszakolni a férfiakra.

Kalechtor 2014.01.20. 20:33:39

@csakférfi: Eléggé. :) Ugyanis én elhittem, hogy ti boldogok lehettek együtt, te meg kijelentetted, hogy nekem tönkremegy a kapcsolatom. Sőt, már most úgy rossz, ahogy van.

Nem tűnik sértegetésnek, inkább azt látom, amit már sokszor, sokaknál, hogy megpróbálnak teljesen felcserélni magukkal. Még a mondataikat is a számba adják.

Mert a tömegmészárlás szerinted inkább bóknak vehető?

A fene se akar a férfiakra erőszakolni semmit. Azt csinálnak, amit akarnak, míg ők se akarnak rám. :) Annyit írtam, hogy inkább hasba szúrnám magam, minthogy alárendeljem magam egy férfinak. Az egyenlőség ellen semmi kifogásom. Nem várok többet, mint amennyit adok- ha ez neked elnyomás, épp rád jellemző, amit rólam írsz.

csakférfi 2014.01.20. 21:03:57

@__________________: Na fog ez menni.
Arra utaltam hogy az idődet amit a netezés miatt elvesztegetsz azt aférjedtől veszed el.Tehát a következtetésem az ebből nem beszélgettek eleget vagy nem tartod őt megfelelő vitapartnernek.Ez azét egyik sem jellemző ránk a feleségemmel.Ez a hiba a Tiéd.
nem hiszed el hogy síríg szeretni fogom a feleségemet mint ahogy ő is engem.--ez azért van mert egyesek írigylik a másik ember boldogságát.az irigység hiba .Ez is a tiéd mivel szabad akarat nem illúzió hanem szubjektív döntések sorozata.Az generálja nálad az irigységet hogy elsőséget kaptál a férjedtől és nem lettél boldogabb tőle pedig ez volt a vágyad.Nem tudod mi akkor a boldogság forrása a titok mindig félelmet kelt az emberben ez nálad irigységben tünik ki.
de ráerőszakolod mert azt írtad valamikor :az elsőséget fontos döntésekben a te véleményed élvez.Magyarul fejet hajt a mai kor szellemének megfelelően előtted istennő előtt(lehet hogy túlzok ezzel a kifejezéssel).Mivel a férfiban a harag és a fizikai erősebb sokkal mint egy nőben ezért azt a férjed nem fogja kiélni inkább benyeli,( mint a tolerancia jelét feléd).Ezért öbenne fog frusztrációt okozni évekkel később és a kapuzárási pánikba sétál.Ez is a te hibád bár csak közvetve.
Akarsz még diskurálni ?
Rólatok és a sorsotokról,boldogságotokról?

Kalechtor 2014.01.20. 21:21:27

@csakférfi: Dehogy fog. :)

Amíg azt próbálod görcsösen elhitetni velem (rámerőszakolni?) hogy

1- én mit gondolok rólad.

2- én mennyire boldogtalan vagyok.

Addig csak azt mutatod meg, hogy

3- te mit gondolsz magadról.
4- te mennyire vagy elégedetlen.

"de ráerőszakolod mert azt írtad valamikor :az elsőséget fontos döntésekben a te véleményed élvez."

De hisz én ezt egyszer sem kényszerítettem rá. Nekem csak az a fontos, hogy engem ne akarjanak irányítani.

A te feleséged fejet hajtott a régi kor szelleme előtt, mert nálatok te vagy a családfő? Ráerőszakoltad magad szegény asszonyra, ezért lenne jobb érzés, ha mások is ilyenek lennének? Csökkentené a bűntudatod? :)

Esetleg, te kivétel vagy?

És már azt is megmondod, hogy a párom majd kapuzárási pánikba sétál.

Miért ilyen fontos neked, hogy elhitesd magaddal, hogy akik nem úgy élnek mint te, boldogtalanok és tönkremennek? Miért fantáziálsz idegen emberekről?

Én jobban bízom a te boldogságodban és igazadban, mint te.

Mellesleg, csak miattad szólok, hogy ez elsősorban önmagaddal szemben csúnya dolog, nem velem. Szedd össze egy kicsit magad. Ha tényleg önként döntött úgy az a nő, hogy bízik benned és rád mer hagyatkozni- illene méltónak lenni erre.

Aki méltó, ha nő, ha férfi, az megáll akár önmagában is és nem várja, hogy mindenki a lábai elé boruljon a másik nemből (= ne merészeljen más normák szerint élni), mert ha nem így van, az kilendíti a bizonyosságából.

Én nem harcolok veled, felőlem élhetsz úgy, ahogy akarsz. Te küszködsz magaddal.

Nico3 2014.01.21. 08:13:46

Mit számít már akkor, hova sétál? Öreg fószer lesz szegény. :)
Segítek csakférfinek, mert ez így túl unalmas.

"Addig csak azt mutatod meg, hogy
3- te mit gondolsz magadról.
4- te mennyire vagy elégedetlen."
Hehe. Mit vársz tőle?

"Ön ilyen ember(nő).
tehát van "önismeretem""
Mit írjon, ha nem az önismeretét?

@__________________: Egy tizedmásodpercig se hittem, hogy bárki is komolyan gondolja a gyereke elhagyását, de ja, értem. Ez az a verzió, amikor a nő nem lenne púp a sikeresen szaporodó férfi hátán. :)

Nico3 2014.01.21. 08:13:48

Mindenki kivetít. Neked ő ugyanolyan betű meg számhalmaz mint a többi. Még az embert is ugyanúgy látod meg mögötte. Te nem azt vetíted ki ami bent van, hogyha ártalmatlan szúrkapiszkálódásnak látsz mindent? Jelentéktelen, mert képtelen vagy átérezni a hatalmas érzelmi bevonódásukat.
Csakférfinek meg nem is azaz alapproblémája, hogy muszáj elhitetnie magával ezeket, hanem hogy még veled is muszáj lenne, mert csak úgy nyugodna le.

Nico3 2014.01.22. 08:34:00

Mondjuk azt olvastam csakférfi kedvenc cikkében, hogy a kapuzárási pánik már 30-tól kezdődik, de lehet neked azok is öreg fószerek már, tehát igazam van. :)

KevinT 2014.01.22. 08:34:03

@Nico3: Nem értem.
Hogy szaporodik sikeresen?
Valamiből kimaradtam.

Kalechtor 2014.01.22. 09:49:16

Kevin

A példa mondanivalója, hogy női erőforrások nélkül teljes egészében neki kellene felnevelnie a gyerekeket. Viszont semmi gondja nem lenne a nővel. (se pénz, se lakás, se kaja, ruha, vagy bármi biztosítása)

A társadalom általában nem veszi számításba a nő férfi számára nyújtott erőforrásait. Vagyis igen, de csak úgy, hogy a nő neveli a gyerekeit, a férfi meg lehetővé teszi ezt. Kihagyják a dologból, hogy a gyerekek az apa génjeit is öröklik. Mi abban a jófejség (bármelyik részről), ha a saját génjeim továbbadásába invesztálok?

Bár az ellentétek nem is ebből születnek, mert a többség valószínűleg nemétől függetlenül kész erre de általában a neki legkedvezőbb módon próbálja meg kivitelezni. :) Pl. a "női munkát" gyakran tekintik női hobbinak. (a férj kemény munkája révén lehetővé teszi, hogy a feleség otthon maradjon és csak házimunkát végezzen)

Elterjedőben van a fordított értelmezés, a kölcsönös választás hangsúlyozásával- nagyon helyes. Ha két ember összeköti az életét, mindkettő igényeit illik figyelembe venni- főleg akkor, ha az egyikre hagyományosan csupa olyasmit akarnak rányomni, ami a befolyását és döntési jogát csorbíthatja a másikhoz képest, akiét viszont tényleg csak növelheti ezzel. Szóval a feleség lehetővé teszi a férjnek a házimunkája által, hogy az egész álló nap a munkahelyén "bulizzon"- HA ez neki, a feleségnek is megfelel. :) Ha nem, akkor a "szeretem" és a "nemszeretem" dolgokat is meg kellene osztani, ezt hívják kompromisszumnak. Mert mindaddig hiába állítják a férfiak, hogy ők rabszolga módjára szenvednek, míg könnyebb két órával tovább bennmaradniuk, mint megfogni és elmosogatni egy koszos edényt.

A különbség egyszerű és még csak nem is magában a munkafolyamatban rejlik. Azért könnyebb és felemelőbb géplakatosnak, vagy kukásembernek lenni, mert büszkén odaállhatsz a másik elé azzal a látszattal, hogy a te erőforrásaidból éltek meg. Ő függ tőled, nem fordítva. Hiszen elmosogathat akár ezer edényt is, abból nem adnak ám ennivalót a boltban! :) De te! Te egyenesen két ember helyett dolgozol keményen. Hogy ő nyugodtan mosogathassa az ezer edényt otthon.

A mosogató elé láncolni persze egyetlen férfit se lehet (legfeljebb koszos tányérból eszik), csak akkor nem a nőket kellene szidni érte, hogy csökken a születésszám. Mindenki szabad ember. Ha mosogatni nem muszáj, szülni sem.

Mint ahogy természetesen az ellen se lenne kifogásom, ha egy férfi szerint munkahelyre elzavarni egyetlen nőt se lehet- legfeljebb éhen hal. :)

@Nico3: Te félreértettel valamit. Nem állítottam, hogy különb lennék a többieknél. Az emberek bizonyos pontokon állnak, ahonnan a véleményeik igaznak tűnnek, de ezek a pontok nem feltétlenül egymás fölött helyezkednek el. Eszemben sincs relativizálni az erkölcsöt vagy az igazságot, csak annyit állítok, hogy a többség talán legjobb szándéka és tudása szerint marakodik állandóan.

csakférfi 2014.01.22. 18:11:23

@__________________: Tényleg nem értesz semmit.
Csak elpazaroltam az időmet ,arra hogy megértsd nem ellenfélnek tekintek egy másik embert(téged)!Pusztán vitáztam és mivel intelligens vagy, próbáltam veled megértetni néhány viselkedés minta hová vezet öregkorodra.Sajnálom hogy bajlódtam Veled!A blogod egyszerűbb lesz ha csak a tiédhez hasonló véleményeket hallgatsz meg.Az én ....nos nem számít.
Nem írok több kommentet.Ehhez a bloghoz, a fent említett okoknál miatt.:(

csakférfi 2014.01.22. 19:38:08

@Nico3: Nem szoktam,ezek miatt dühös lenni.lenyugodni pedig,évekkel ezelőtt sikerült.Ment saját séróból.Nem kellett hozzá más csak józan ész.
A pszichomajmok nem az a kategória.Sem a diplomás megmondó emberek,sem a papok vagy az istenek.A hitem az amit gondolok azt gondolom amit tudok.Mögé látok az írásoknak és mint ilyen gondolatok meghatározzák az emberi viselkedést.Nem rejtély számomra milyen "betegség" lesz az öregkorra az egyén büntetése.Mármint aki a kommentelés és blogolás miatt leírja azokat.Volt szerencsém.
Az önismeretem abból fakad hogy a saját félelmeimet megismertem.A legbennsöbbeket is!Nem drogozom és iszom alkoholt hogy ne féljek.A félelmet nem legyőzni kell és nem elkerülni,hanem együtt élni vele.
Nem meditálok mert nem vezet sehová ha a képzelem a nyugalmat.Értelmes embernek gondolok mindenkit aki blogol vagy netezik.Addig amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik.
Neked sikerült ez.

Kalechtor 2014.01.22. 19:46:47

@csakférfi: Nincs mit megértetned, ugyanis nem tekintelek ellenfélnek.

Ejnye. És most írtad le, hogy nem kommentelsz ide többé, erre mégis? Nem baj, írj nyugodtan. Jól festenek a szövegeim alatt a bölcsességeid. Ha már menthetetlennek tartasz- más legalább tanulhat belőlük. :)

Én legfeljebb annyit tehetek, hogy felőlem azt gondolsz rólam amit akarsz, de gyanítom az ellenkezőjének jobban örülnél.

A jósolgatásról viszont tényleg leszokhatnál. Az esetek nagy részében ugyanis nem arra teljesedik be, akiről kimondták. :)

Nico3 2014.01.23. 12:40:27

Unalmas már, hogy mindenki meg akarja mondani, milyen boldogtalanok lesznek a nők, mert majd lelépnek mellőlük a gonosz egyenlőségpártiságuk miatt. Míg az esetek 70 százalékában mi lépünk le, ennek semmi értelme.
Megmondta Tamási Erzsébet, hogy mindennek oka van. A válásnak is. Ha egyik férfi se azért házasodik össze a feleségével, hogy már a nászéjszakán azon törje a buksiját hogy lehetne agresszív bántalmazó, csaló, tróger, akkor az is igaz, hogy egyik nő se azért házasodik össze a férjével fiatalon és boldogan, hogy aztán elváljon és kisemmizze. A nagy szakértő asszony csak nem használ kettős mércét. Vagy mégis?
Ha egyáltalán létezne a jelenség egy olyan országban, ahol ez a jellemző gyakorlat.

"Tegnap néhány ezzel egybehangzó dolgot meséltem el, egy kicsit barátibb e-mailben. Először arról írtam, hogy konkrétan ismerek olyan férfit, aki szó szerint azt mondta a kb. 15-25 ezer Ft közötti gyerektartásra, hogy a volt párja el akarja lehetetleníteni őt, mert tudja, hogy abból a pénzből ő elsőosztályú prostituálthoz egyszer, másodosztályúhoz kétszer is elmehetne. Ostoba volt, aki kitalálta a gyerektartást, mert gátolja, hogy a férfiak újabb kapcsolatokat alakíthassanak ki más nőkkel. Miért fizessen annak, aki már úgysem fekszik le vele?"
nokesferfiak001.blog.hu/2013/07/22/a_siker_es_a_potencia-_forditottan_aranyos/fullcommentlist/1#c21241109
Mellesleg: aki a vagyona fitogtatásával keres magának párt, az tudja be annak, mint amit ő mondana egy miniszoknyás, szerinte provokatív lánynak miután nemi erőszakoló támadta meg.
Ha a belső értékeikkel próbálnának csajozni ezek a férfiak, nem a pénzükkel, valószínűleg más réteg találná meg őket.
Vagy olyan nincs? Általánosítsunk, démonizáljuk egymást? Minden nő a pénzre hajtó anyagias ribanc, minden férfi agresszív, erőszakos állat?
Én értem mit akar közölni csakférfi ilyen kétségbeesetten, mármint azon kívül, hogy mások boldogtalansága teszi boldoggá. De ő is csak a férfiakat ért sérelmeket látja mindenben, a nőket érők felet szemethuny. Nem véletlen ez a "csakférfi" nick. :) Megnézném én, hogy háborog egy nők hibáiról szóló cikk alatt!

@csakférfi: Kösz; én is szeretlek. Ez legyen a legnagyobb bajom!

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.23. 12:44:29

@Nico3: "Ha a belső értékeikkel próbálnának csajozni ezek a férfiak, nem a pénzükkel, valószínűleg más réteg találná meg őket.
Vagy olyan nincs?"

Tudom, hogy ezt másra (a benső értékeket kereső nőkre) írtad, de egészen találó lett így egymás után. :)

Kalechtor 2014.01.23. 18:11:31

@Nico3: Hagyd már békében távozni ezt a szegény embert. :) Jót akart, még szomorú is volt hozzá.

Na igen. Olyasmit állítani, hogy minden válás mögött érdekházasság áll, minimum akkora blődség, mintha azt mondanám, minden házasságban elcsattanó pofon már az ismerkedéskor jó előre kitervelt, sunyi, aljas szándékkal elkövetett erőszak. Egyik se lenne igaz, de ennek belátásához le kell venni az egyoldalú nő/férfihibáztatásra sarkaló szemellenzőt.

Nico3 2014.01.25. 16:20:21

Csak mindenről eszembe jut, mennyire rosszul építi fel az érveit Tamási Erzsébet. Mégis annyi elvakult ember hisz neki, mert rajtuk is szemellenző van. :)
Szerintem csak annyit látnak az egészből, hogy a férfiaknak kedvező dolgokat mond. A vagyonos rész meg adta magát a válásból meg a gyerektartásból. :)

"Egyik se lenne igaz, de ennek belátásához le kell venni az egyoldalú nő/férfihibáztatásra sarkaló szemellenzőt."
Tamási Erzsébet szerint az egyik igaz lehet, a másik nem. A nők "verbális erőszakgyakorlásának" szerinte semmiféle előzménye vagy oka nincs. Vagy azzal egyszerűen nem akar foglalkozni. Mi ilyennek születünk és kész. :D

Kalechtor 2014.01.25. 18:25:51

Tamásit is békén lehet hagyni. Nem érdemel több szót.

"Tamási Erzsébet is ott bukik el, amikor a kisebb hatalommal felruházott nőnek osztaná a nagyobb felelősséget. Hát hogyan lehetne az egyébként gyakran érzelmileg labilisabbnak, gyengébbnek minősített, döntési joggal kevésbé rendelkező nőnek a hibája, ha a férje alkoholistává, munkanélkülivé vagy depresszióssá válik? Hogyan tudná verbális erőszakkal kiherélni egy feleség a nála érzelmileg stabilabb, vezető szerepre született férjét? Ez olyan, mintha a gyermeket okolnánk azért, mert valaki rossz szülő. Miért nem biztosított megfelelő szülői-hátteret számára?"

Ez nem az én véleményem, itt önmagával ütköztetem. Ő gondolja úgy, hogy a férfi szerepe vezető szerep, a férfi családfő, nála kell lennie a jogoknak (és a felelősségnek? annak már kevésbé)
Ha kijelentené, hogy a nőt tartja lelkileg erősebbnek, stabilabbnak és felelősségteljesebbnek, talán el tudnám fogadni legalább az egyik felét annak, amit összehord a nemekről. Viszont ebben az esetben milyen indokkal adná épp a férfi, a labilisabb fél kezébe a nő sorsát is?
Ha viszont azt mondaná, ezen a téren a férfi a rátermettebb, ő az aki olyan, akár egy "bölcs szülő" (a nők a hagyományos gondolkozásmód szerint lényegében egyfajta gyámság alatt álltak), az nem lenne hiteles, hogyan képes egy nő egy lelkileg fölötte állót verbális erőszakkal kicsinálni. Sőt, hogy lehet képes arra, hogy fizikai erőszakra vegye rá? Ugyan már.

Hát lehet provokálni az erős embert? És ez mindkét nemre vonatkozik.
Még csak nem is arról van szó, hogy mindent el kellene tűrni. :)

Ez ugyanolyan felelősséghárítás, mint hogy a nők az okai, hogy nem születik elég gyerek (bár mi az elég, és kinek), nem a férfi, aki néha még elmosogatni se hajlandó maga után, mert derogál neki. Sőt- igazából gyereket se akar. Vegye rá a nő! (?) Érdekes logika, azt akarják, hogy mi akarjuk és mi alkalmazkodjunk érte a végsőkig, egy az egyben ránk tolva minden felelősséget. Ha- a feltételezés kedvéért- a nő vágyik inkább gyerekre, valamiért mégsem vállalja, talán kedvet kellene csinálni neki hozzá, nem kényszeríteni és felelősségre vonni. Vagy ha valaki férfiként úgy érzi, hogy neki ebben semmiféle kötelessége nincs, akár csendben bele is nyugodhat a helyzetbe. Hányszor halljuk, hogy mit akar a férfi- szexet. És a nő?- gyereket. Mi történt? Most, hogy a nők (is) egyre inkább kezdenek kielégítő szexre vágyni, a férfiak meg gyereket akarnak majd? Én szerencsére ismerek ilyeneket, de kíváncsi lennék, hányan vallják be az elsők között, hogy a legnagyobb álmuk az apává válás, nem csak elvontan, elméletben, tisztes távolságból mutogatnak idegen nőkre. Az idegen nők miért éreznék jobban a saját ügyüknek, mint a rájuk mutogató férfiak, akik ezen kívül semmiféle olyan "áldozatra" nem képesek, ami a nő szempontjai szerint könnyítené meg a nő helyzetét.
Ha akarják, elsősorban a saját, személyes életükben vállalják fel, ha nem, ne mással vitessék el a balhét.

A gyerektartás szintén nem téma, keresztül-kasul lett a másik cikk alatt is elemezve, hogy a férfiak jelentős részének véleménye szerint nem a gyerek tartásának felét hivatott fedezni, hanem kizárólag együttélés alatt jár a gyerek anyjának, azért mert lefekszik a férfival. Ilyen felfogással nem kell meglepődni, ha a nőnek egy idő után nem füllik a foga a szexhez. Kb. miután észrevette, hogy nem a kölcsönös örömszerzés a cél.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.25. 18:29:29

"Vagy ha valaki férfiként úgy érzi, hogy neki ebben semmiféle kötelessége nincs"

De, az, hogy 40 felé, mikor már kellően kitombolta magát olyanokkal, akikkel nem akar családot alapítani, lesz olyan nagylelkű, hogy hosszas könyörgés után belemegy egy hozzá egyoldalúan alkalmazkodó fiatal nővel a gyerekvállalásba.

És az, hogy egyre kevesebb az ilyen fiatal nő, természetesen a feminizmus és a nők hibája. :)

Nico3 2014.01.25. 20:57:40

Ez a másik tényleg röhejes dolog, amikor azzal fenyegetnek, hogy a férfiak lassan leszoknak a házasságról és mi lesz akkor velünk, nőkkel?
Amennyiben így van, a férfi lényegében tüntetőleg szabotálja a gyerekvállalást, aztán ránk mutogat, felhozva indokként, hogy a házasság mai formája neki nem jó. Na hát akkor amit ők képzelnek el ideális házasságként, az meg nekünk nem lenne jó. Annyi eltéréssel, hogy mi abban a helyzetben kénytelenek lennénk mégis férjhez menni és idomulni az ő igényeikhez, mert nem lenne más választásunk. És ők ezt nagyon jól tudják.

Nico3 2014.01.25. 20:57:42

Két lehetőséget látok. Vagy a férfi is képes verbális erőszakra, mivel ő is érzelmi-zsarolhat, megfélemlíthet, manipulálhat, ordibálhat, nyomást gyakorolhat, bűntudatot kelthet. Ezek az "én tartalak el, ezért köteles vagy(...)!", "ha szeretsz, akkor megteszed", "te csak egy(...) vagy!", "el ne merj menni, mert...", "rossz anya/feleség/háziasszony vagy, nem értesz hozzá, nálam nélkül éhen halnál" és társai. De férfiszemmel ez érthető és jogos elvárás, kritika, vélemény, a nőnek meg az a vágya mondjuk, hogy "te is vedd már ki a részed a gyerekkel eltöltött időből és a házimunkából, mert egy percnyi szabadidőm sincs" hiszti, zsarolás, cseszegetés, a férfin való uralkodási szándék.
Vagy valóban ügyetlenebbek ebben a férfiak, és a nő felülkerekedhet ha akar. A férfi pedig alkalmanként egyetlen megoldást lát maga előtt: azt, hogy egy pofonnal szerezzen érvényt az igényeinek. De ez nem jó megoldás. Idegeneket se pofozunk fel csak úgy, mert csúnyát mondtak. Erről már meg lett fogalmazva egy anomália, hogy vannak erősebb és gyengébb férfiak és a szabályozás hiányával az erősebbek minden következmény nélkül naponta elpüfölhetnék a gyengébbeket, ha valami nem tetszik. Pimasz volt az ügyintéző a bankban, vagy jogtalanságot követett el? Durr, egy pofon. Majd megindoklom a rendőrségen azzal, hogy provokált! :) Pont ezért kell most külön CSBE szabályozás, mert régebben csak ilyen esetekben volt érvényben a törvény, a többi családon belüli ügynek számított, ide értve a családon belül elkövetett nemi erőszakot is. Ha "azok a bizonyos" férfiak csak akkor és azért ütnék meg a velük kapcsolatban lévő nőket, amikor és amiért egy idegen férfit is megütnének, szerintem hirtelen pozitív ugrás következne be a statisztikákban. :)

Egyetlen hosszú távon is működő szabály alkalmazható, hogy nemétől függetlenül az a hibás, aki először üt. És nyugodtan lehet menni feljelenteni a pofozkodó nőket is, vagy azokat, akik lelki terror alatt tartják a gyenge férfit.

A többire van egy találó komment. :)
nokesferfiak001.blog.hu/2013/07/22/a_siker_es_a_potencia-_forditottan_aranyos/fullcommentlist/1#c21238984

Én csak ugyanazért foglalkozom Tamási Erzsébettel, mint te is szoktál hasonlókkal. Nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy ilyen ellentmondásos és kettős mércékkel szennyezett a mondanivalója. Haragudni nem tudok arra, aki ekkora hülyeségeket beszél.

Oliva76 2014.01.25. 22:52:56

@__________________: Lassan egy hete gondolkozom,mi van a megfejtésemmel. Te biztos az a feledékeny típus vagy. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.01.26. 16:29:40

@__________________: Elgondolkoztam egy mondaton. Egyáltalán, miért törekednének a nők a férfiak "kiirtására"? Néhány beteg csoportosulástól eltekintve, akiket nyilván valamilyen trauma érhetett előtte.

Milyen érdeke fűződne ahhoz a nőnek? Ennek a feltevésnek az egész feminizmusra való kivetítése minimum beteges. Kétségbe vonja, hogy a férfi adhat olyat, amivel boldoggá teszi a nőt és a nő is viszont adhat ilyet a férfinak. Vagy annyira nem akarják ezt a nőknek is kedvező módon, hogy inkább a puszta létét is letagadják a modern szerepek működőképességének.

Próbálná csak valaki kiirtani bármelyik férfit, aki fontos nekem. Vagy továbbmenve, bármelyik férfit, akit ismerek és semmi bajom velük. Még tovább: bármelyik férfit. Ha bárhol ilyet vezetnének be, akkor az én páromat is veszély fenyegethetné, és majd a fiamat is.

Nekem ez is eszembe jut, ahogy remélhetőleg a normális férfiaknak az, hogy mi lenne a feleségükkel, lányukkal, anyjukkal, nővérükkel, húgukkal, ha újra megvalósulna néhány ősi patriarchális elv.

Persze tudom, hogy a feminizmus áztatásán kívül semmi másra nem jó ez a férfiirtásról szóló para. Ha eddig bárki is irtotta őket, azok a saját "nemtársaik" voltak, nem a nők, hisz mind egyedüli "alfahím" akart lenni. A nők, köztük a feminista nők is nagyon jól megférnek a férfiaktól, ha azok nem támadnak nyíltan ellenük és nem próbálnak természetellenes dolgokat rájuk erőszakolni.

Nem tudom, hogy gondolják ezt? Hacsak nem ért egy nőt valami helyrehozhatatlan trauma a férfiak által, nem fog terrorista csoportot szervezni a szomszédjában békésen éldegélő tisztes családapa, vagy magányos agglegény, vagy egyetemista fiúcsoport, nyugdíjas Pista bácsi, vagy akárki ellen. Egy férfit még birizgálhat és bosszanthat is a csinos szomszédnő, ha nem fogadja a közeledését, de egy nőt ugyan mi bosszantana egy őt békén hagyó férfiban?

Xylan 2014.01.26. 18:58:09

@Nico3: Nem akarják feljelenteni a pofozkodó nőket, mert férfiatlannak tartják az ilyesmit. :) Azt szeretnék, ha a férfiak pofozkodásával szemben is elnéző lenne a társadalom, nem azt, hogy a nőkét is büntessék.

Bár elhiszem, hogy mindaddig nem pofozkodik a férfi, míg valamiről nem érzi úgy, hogy az már súlyos tiszteletlenség vele szemben, de ennek a megítélése egyénenként változó lehet. Meg aztán legtöbbször már a beígért pofon is elég lehet hozzá, hogy a másik elhallgasson.

Egyébként azért tűnik olyan kicsavart logikának az egész, mert mindenki tisztában van vele, hogy amikor bántalmazó nőket emlegetnek, csak a bántalmazó férfiakról akarják elterelni a figyelmet, arányoktól függetlenül. Én és több nő is feltettük már a kérdést az ezzel a módszerrel támadó férfiaknak, hogy szeretnék-e ha "szigorítanák" a fizikai bántalmazás büntethetőségét nők esetében és tennének-e valamit ezért (kampány, bántalmazott férfiak toborzása). A válasz általában "nem" volt. És itt tényleg ne azokra gondoljunk, akik valóban képesek harcképtelenné tenni egy férfit, különösen, hogy ők meg általában nem élnek vissza ezzel.

A női bántalmazókkal való érvelés ennek alapján olyan, mintha a nők harcoltak volna a jogaikért, azzal együtt, hogy egyben kinyilvánították volna, mégsem akarnak szavazni, vagy egyetemre járni, mert azt nőietlennek tartják. Viszont ne éljenek a férfiak se a lehetőséggel, és akkor egyenlőség lesz.

Írok még egy példát. Ugyanilyen a gyermekelhelyezési hajcihő. Harcolnak érte a férfiak, elfogultsággal vádolva a bírói gyakorlatot, miközben még a házasságon belül is visszautasítják, hogy ők is kivegyék a részüket a gyermekről való gondoskodásból. Ilyenkor mi van? Miért harcol valaki olyasmiért, ami valójában nem kell neki? Az egészről az a benyomásom, hogy jobb híján, mert az eredeti cél inkább az, hogy a nő se tehessen feljelentést, illetve ne legyen lehetősége elválni. Ez maga a "klasszikus modell", elég pár évtizedet visszamennünk hozzá. A családon belüli bántalmazást nem igazán tekintették büntetőjogi kategóriának és a válás se volt valami egyszerűen kivitelezhető mutatvány.

KevinT 2014.01.26. 18:58:10

@__________________: "mindkét nemre vonatkozik" ez szép, hogy ha valaki a saját magára is érti amit a férfiakra. :)

Kalechtor 2014.01.27. 08:26:23

@KevinT: Elsősorban saját magamra értem ezeket. Az hótziher, hogy soha nem végeznék senki helyett házimunkát, vagy fogadnék el magam felett családfőt- erre vonatkozik az egy hete írt "Legyen minden ingyenmunka megosztott, vagy vállaljátok fel ti, férfiak. Semmiféle szociális háló, vagy kedvezmény nem kell utána". Nekem ne kedvezményekkel kompenzálják az ilyesmit, amiért még hálásnak is kell lennem, miközben megpróbálnak lebeszélni a kiemelkedés lehetőségéről.

Viszont semmit nem várok másoktól, ami rám ne vonatkozna. :)

Ha én se tudok eleget tenni neki, milyen jogon kényszerítem bárkire is?

A legtöbb mozgalom pontosan ebbe bukik bele. Önmagukra nem tartják érvényesnek a szabályaikat. Nem következetesek az elveik. Pl. Andrea Dworkin nem hiteles, amikor a férfiakról beszél, Schopenhauer vagy a nőtlen püspökök viszont hitelesen nyilatkoznak a nőkről- de tucatjával sorolhatnám még, hogyan alkalmazzák eltérően a nézeteiket, attól függően, hogy mi a tartalom.

Így hosszú távon pont ők nem tudnak vitaképesek és hitelesek maradni.

Igen, mindkét nemre vonatkozik. Sőt ki is egészítem. Én még egyszer se szaladtam a rendőrségre, ha testileg megtámadtak, de engem nyugodtan feljelenthetnek, ha csak úgy lenyomok egy pofont annak, aki csak beszólogatott nekem.

Az erő és a tudás arra való, hogy éljünk, nem arra, hogy visszaéljünk vele. :)

@Oliva76: Ide, kommentben egyelőre nem akarom kirakni, de szívesen megírom neked. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2014.04.24. 15:03:34

"Jóképű férfiak életképes spermával

Spanyol kutatók bebizonyították, hogy az arc formája és a nemzőképesség között igenis van összefüggés.

A kutatás során a Valencia Egyetem kutatói azt vizsgálták, a nők képesek-e helyesen dönteni, amikor az utódlásról van szó. A felmérésbe bevont 66 férfi arcáról szemből és profilból készítettek fényképeket, majd odaadták a képeket ugyanennyi nőnek, azzal az utasítással, hogy minősítsék szépség és vonzerő szempontjából a képeken látható urakat. Az eredmény nem volt meglepő, a várakozásoknak megfelelően a nők a szimmetrikus arcú férfiakat vonzóbbnak ítélték meg, mint szabálytalan arcú társaikat.

Közben a férfiak spermáját is vizsgálat alá vetették a kutatók, amely során azok életképességét, mozgékonyságát elemezték. Ennek a kutatás második fázisában volt jelentősége, amikor a nőket arra kérték: próbálják meg kitalálni a fotók alapján, kinek van kitűnő, normális, illetve rossz spermája. A nők ösztönösen ráéreztek a férfiak utódlási képességeire, amikor a jóképű férfiaknak virgonc és formás spermát gondoltak. A kutatás szerint az egyetlen, ami nem hozható összefüggésbe a spermium és az arcforma kapcsolatával, az a spermakoncentráció.

Nem véletlen tehát, hogy a nők a jóképű férfiakat részesítik előnyben, amikor párválasztásról és utódnemzésről van szó, az esztétikai élményen túl a fajfenntartás is biztosítottabbnak látszik egy sármos férfi esetében. Csak ezek után jönnek a "kézzelfoghatóbb" előnyök - no nem kell semmi rosszra gondolni, csupán a szociális, szellemi és egyéb tulajdonságokról van szó.

És hogy mi a helyzet a nők arcával? Brit kutatók a hang és az arc összefüggését vizsgálták, az eredmény szerint a férfiak a legszebb arcú hölgyekhez párosították a lejátszott csábos hangokat."

Kalechtor 2014.04.24. 15:18:51

"Az eredmény nem volt meglepő, a várakozásoknak megfelelően a nők a szimmetrikus arcú férfiakat vonzóbbnak ítélték meg, mint szabálytalan arcú társaikat."

A fiúm és Kevin arcán próbáltam ki a fotójuk tükrözésével (mindkettő nagyon szabályos), hogy a teljes szimmetria viszont tényleg inkább riasztó. Mikor visszaküldtem Kevinnek, sokkolta a saját teljesen szimmetrikussá tett arcának látványa. :) Talán mert szokatlan. Pedig ránézésre egyiken sem tűnnek fel az asszimetria apró jelei.

www.2perc.hu/ha-a-sztarok-arca-teljesen-szimmetrikus-lenne/

Nico3 2014.04.24. 16:02:40

@Kalechtor: Szerintem még te se tudod pontosan tükrözni az arcot. Megállapítható, hogy húzódik egy arc középvonala, se nekem ezekről a mesterségesen szimmetrikussá tett arcokról mindig az az érzésem, hogy túl nagy, vagy kicsi az orra, túl közel van egymáshoz a két szem, ilyesmi.

Kalechtor 2014.04.24. 16:36:57

@Nico3: Máris elkezdted tanulni a kínai nyelvet? :)

Nico3 2014.04.24. 19:22:41

@Kalechtor: Eredetileg azt akartam írni, hogy milyen szép, szabályos az arcuk a keleti "virágfiúknak", fiatal fiúsztároknak is, biztos azért váltak olyan hamar sikeressé a nők körében. :) Ezt a másikat hagyjuk, kicsit félrement. :)

KevinT 2014.04.24. 19:49:52

@Nico3: Enyém is olyan de te már látad.:)

Kalechtor 2014.04.25. 15:17:42

@Nico3: Állítólag sok a plasztikai műtét is. :) A videókba biztos a legszebbeket teszik.

De nyaranta látok néha turistákat, az már vegyes társaság. Viszont tovább megőrzik a fiatalságukat, arrafelé egy 40 éves férfi tűnik olyan korúnak, mint náluk egy 25-ös.