A női egyenjogúság fogalmát sokan, sokféleképpen próbálták már eláztatni, s látva néhány mai elrugaszkodott feminista akciót, néha magukban a nőkben is felmerül: talán el kellene gondolkozni a feminizmus létjogosultságán. Hiszen gyakran használ olyan eszközöket, melyek ellen eredetileg küzdeni akart.

Mindez a harc természetéből fakad, vagy más húzódik mögötte? Ha nem lenne elég néhány férfi állandó beszólogatása- biztosan mindenki ismer jó pár ilyet- akik folyton azt vágják a fejünkhöz, hogy az asszony helye a konyhában lenne (vagy szebb szavakkal: kizárólag otthon), a nők semmihez nem értenek, és ők maguk is alárendeltségre, alacsonyabb rendűségre vágynak, a tehetséges nő meg amúgy is férfias mert a női szerep és az intelligencia kizárják egymást, hát lassan még azokkal az érvekkel is meg kell birkóznunk, hogy mi nők, illetve az értünk fellépő feminizmus agresszív, férfigyűlölő, radikális és ellentmondásos.

Elvesszük az egyetemi helyeket, a munkát a férfiak elől, pedig nem is értünk semmihez, parancsolgatni akarunk, pedig az a természetes, ha minket vezetnek, elismerésre vágyunk, pedig úgy normális, ha a nő néz fel a férfira. Ezeket aztán meglepően könnyű összemosni azzal, hogy ha a nő nem rendeli alá magát és többre vágyik a háziasszonyi szerepkörnél, hát biztosan férfigyűlölő, hiszen vitatja a férfi „természetadta” jogát arra, hogy ő legyen a sikeresebb, erősebb, okosabb, tehetségesebb egy kapcsolatban. Meglepően sokan érvelnek így- ha nem rendeled alá magad, lázadsz a természeted ellen, férfias vagy, továbbá nem is szereted igazán a férfit. Sőt, egyenesen gyűlölöd és el akarod tőle venni azt, ami eredetileg őt illeti. 

A feminista szervezetek túlzottan radikális akciói akár alá is támaszthatják ezeket a meggyőződéseket. Hiába érvelnek a normális, hétköznapi nők amellett, hogy ők egyszerűen csak lehetőségekre, elismerésre vágynak, arra, hogy foglalkozhassanak azzal, ami érdekli őket, arra, hogy dönthessenek a saját életükről és hogy ne akarjon valaki folyton „okosabb lenni helyettük”. Hiszen mindezeket  az akciókat sokan magával az egyenjogúsággal azonosítják. Ezt akarják hát a nők az egyenlőség zászlaja alatt- pusztítást, férfigyűlöletet? A heteroszexualitástól való elfordulást? Züllést, meztelenkedést?

De mi van akkor, ha kiderül, hogy mindennek éppen egy nőkkel talán hadilábon álló férfi az értelmi kiötlője- s ezért is maradt feltűnő, ám csak néhány követővel rendelkező kisebb csoport, mivel maguk a nők értetlenül állnak az előtt, ami történik?

Biztosan mindegyikünk hallott már az állítólag leszbikus, félmeztelenül tüntető feminista aktivistákról, akik "Femen" néven igyekszenek képviselni a nők érdekeit. Velük azonosítják a modern feminizmust, őket hozzák fel példaként, ha a nők jogairól van szó,  tagjaikat agresszióval, gátlástalansággal vádolják, s az ő példájuk által próbálják elhallgattatni azokat, akik csupán a nők egészséges emberi igényeiért szeretnének szót emelni. Roppant egyszerű a Femennel támadni a nőket, ám a szomorú helyzet, hogy bizony férfi is van a dologban. Nem is akárhogyan.

A férfi, aki egyesével válogatta össze a félmeztelen aktivistákat – leleplezték a Fement” - link.

De vajon mi vehet rá egy egyébként csöppet sem nőpárti, sőt, a nőkkel ordítozó és szándékosan befolyásolható, saját elmondása szerint jellemgyenge, függő lányokat kereső férfit egy ilyen lépésre? A csajozás? Csajozni ezerféle módon lehet. Meg sem kockáztatom, hogy a feminizmust kívánta ezúton segíteni. Ha ez lett volna a célja, rátermett, tehetséges, már bizonyított nőkhöz csatlakozik, egyenrangú partnerként, egy egészen másfajta „mozgalomban”.


Magának a feminizmusnak az aláásására azonban kiváló módszer ezeknek a fiatal nőknek a kihasználása- amire Szvjatszkijnek valószínűleg jó oka lehetett. Hiszen a feminizmus sok férfi szerint „megbolondította” a nőket, akik így „megkergülve” elvárhatatlan igényeket támasztanak velük szemben. Úgy, mint ápolt, igényes külső, kölcsönös tisztelet, házimunka megosztás, és egyéb hasonló rémségek. Ehhez már csak egyetlen lépés kell, hogy bebizonyíthassák, valójában a természetellenes, őrült női agresszióból, elférfiasodásból, férfi és embergyűlöletből, Istentagadásból fakad. Egy feminizmus ellenes férfi aktivistának gyakorlatilag nincs más dolga, mint összeszedni néhány talán sérült, de mindenképpen irányítható fiatal lányt, ígérni nekik ezt-azt, majd elvégeztetni velük a piszkos munkát,  közben olyanná formálni őket, amit ő rémképeiben a női egyenjogúság mozgalmára vetített. 

Az indok, nyíltan, vagy a mondatok között: ide vezet, ha a nők nem maradnak a konyhában, ha felborul a nemek egyensúlya, ha nem mindenki azt a tevékenységet végzi, amelyre született. A nő az általában lenézett házimunkát, mely egy férfi méltóságát mélyen bemocskolná, amelytől azon nyomban megszűnne- természetesen negatív értelemben- férfinak lenni. A férfiak pedig mindent, amihez tudás, tehetség, rátermettség kell, amihez, ha egy nő is ért, az kiváltképp dicsőséges, hiszen "nő létére" megbirkózott vele. De azért ne vigye túlzásba, mert "túl" okossá, önállóvá, függetlenné, tehetségessé válik, ezzel téve tönkre a párja önbecsülését. 

Abból mérhető le leginkább a megközelítések egyenlőtlensége, hogy míg a női tevékenységek a férfit lealacsonyítják, "kasztrálják", addig a férfi tevékenységek végzése- bár a hagyományos vélemény szerint nőietlenné teszi,- de kétségkívül felemeli a nőt. Hányan hallottuk már életünk során, hogy "ahhoz képest, hogy lány vagy, egész ügyesen megbirkóztál vele!"- amikor sikeresen elvégeztünk egy-egy feladatot. Míg a férfiak a "férfi létedre mosogatsz? micsoda töketlen papucs vagy te!" kedves minősítést kapják. A "tökös csaj" érdekes szóösszetételt már meg se említsük, ami okos, határozott, talpraesett, vagány személyiségre utal, s ha valakinek eddig nem volt teljesen egyértelmű, hát ebből azzá válhat, hogyan ítélik meg a két nemet egymáshoz viszonyítva. S bármekkora szólamok is zengjenek a nők érzelmességének, női szerepének magasztosságáról, bizony, mint általában semmiféle női "erény", ez sem válik dicsőségére egy férfinak- egész konkrétan gyenge lesz tőle, míg a nő az érzelmek állítólagos ellentétpárjától, a racionális, logikus gondolkozástól rátermett, okos, tehetséges- és persze kissé férfias. Eddigi világunk kétségkívül férfi-mérce szerint mér, amelyben a férfiaknak jutott minden, ami pozitív, a nőknek pedig maradt a hiány. Az erős, okos, tehetséges (e szerint a megközelítés szerint férfias) nő visszatetsző, mert elvesz valami jót a férfitől. A nőies férfi szintén visszatetsző- mert gyenge, szánalmas, tehetségtelen, döntésképtelen és nyámnyila- tehát kénytelen volt felvállalni valami nagyon negatívat a nőtől.

A legtöbb nőnek még csak nem is az otthonléttel lenne gondja, hiszen sokakat a munkahelyek is unottá, kiégetté, kiszolgáltatottá tesznek. A gond a szereposztással van és azzal, amit a különböző tevékenységekhez vagyunk hajlamosak társítani. Ha a nő produktív, esetleg alkotó, önkiteljesedést biztosító tevékenységet végezhet úgy, hogy nem jár el semmiféle munkahelyre, s ezzel közben a személyétől elvitathatatlan erőforrásokat biztosít a családjának és önmagának, vagy elismeréshez, sikerekhez, önkiteljesedéshez jut, teljesen lényegtelen, hogy egy irodában, vagy a szobájában ülve teszi ezt.  A nőknek azonban előbb-utóbb kizárólag a kiszolgáló szerepkört szánják, akkor is, ha maguk a férfiak nem értenek semmi különlegeshez, egyedihez, nem alkotnak, és semmi nem indokolná, hogy a nő biztosítsa a családban ezt a szerepkört és a hátteret. Sokat mondó a háziasszony szerepének állítólagos megbecsültségéről, hogy a férjek egy része mélységesen alantasnak és lealacsonyítónak tartja a házimunkát, leszámítva az időszakosan előforduló, tehetséget, rátermettséget, különleges képességeket igénylő zárszerelést, javítást, festést, és hasonlókat. Ezekhez viszont lehetőleg ne értsen a nő.

Többek szerint az imént vázolt felállás valójában egyensúly, ami csak úgy tartható meg, ha ragaszkodunk a hagyományos szerepekhez. Semmi házimunkamegosztás, igazi egyenrangúság. Semmi kölcsönös egymásra való felnézés, közös döntés. Vagy a férfigyűlölettől átitatott leszbikus nők jutnak hatalomra, vagy szépen visszatérünk a férfiak szerint való helyünkre. Egyesek nem akarják látni az árnyalatokat- vagy szándékosan szeretnék elvonni a figyelmet róluk? Hiszen már maga az a nőiesség pozitívumainak elvitatása, hogy "férfivá", esetleg férfigyűlölővé válna a nő, ha egyenjogú, egyenrangú akar lenni, egyszóval, ha nem rendeli alá magát.

A Femennel kapcsolatos témát én mindig óvatosan közelítettem meg. Először nem értettem őket. A végén már megpróbáltam értelmet látni a cselekedeteikbe: például azért vetkőznek félmeztelenre, hogy kihangsúlyozzák, a férfiaknak semmilyen körülmények között nincs joga nőket megerőszakolni, öltözzenek azok akárhogyan. De a keresztény egyház ellen indított támadásaikat, az agresszív kirohanásaikat akkor sem tudtam mivel magyarázni. Mindig felmerült bennem, hogy a feminizmus nem ezt akarta. A feminizmus épp ez ellen harcolt. 

A nők egyenjogúságának valóban elhivatott képviselői általában nem akarnak mást, csak lehetőségeket. Sehonnan nem szeretnénk kizárni a férfiakat, sem korlátozni a szabadságukat, esetleg rájuk kényszeríteni valamit. Azok a feminista nők, akik valószínűleg a legtöbben vannak, de kevésbé látszanak, mert nem járnak a Femenhez hasonlóan radikális tüntetésekre, bőven beérik a tanuláshoz, munkához, önálló keresethez, választáshoz való joggal, s mindez magában foglalhatja, hogy mindenki olyan életforma mellett tegye le a voksát, ami őt leginkább boldoggá teszi. 

Ahogyan rajtunk kívül mások is, kifejtjük a sztereotípiákról való véleményünket, de ez a szólásszabadság része, a hagyományosan gondolkozó emberek is megteszik. Az idő majd eldönti, kinek lesz hosszútávon igaza. 

Mindenesetre sok a nyitott kérdés. Hány radikális szervezet mögött állhatnak még férfiak? Hány feminista aktivista nő nem több általuk befolyásolt, nekik kiszolgáltatott  áldozatnál? Vagy meglehet, hogy Szvjatszkij, mint oly sok férfi, csak túlzott, amikor saját jelentőségét hangsúlyozva kijelentette a Femen-lányok jellemgyengeségéről mondottakat...? A jelenség vészesen hasonlít a "Szexmisszió", "Védett férfiak"  cselekményéhez, s úgy általában, a férfiak által alkotott, női "hatalomátvétellel" kapcsolatos történetekhez. Szerintük ugyanis minderre csak akkor kerülhet sor, ha egy zseniális férfi vezeti őket, vagy végletesen legyengülnek, sőt, egyenesen kihalnak a férfiak. Pedig a nők többsége nem akarja elvenni a másik nem tanuláshoz, munkához, tulajdonhoz való jogát, sőt. Még csak nem is hatalomátvételt szeretnének.

a szöveget megalkotta: No_Name01  2013.09.06. 12:28
most jön a java: 347 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nokesferfiak001.blog.hu/api/trackback/id/tr735497128

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Xylan 2013.10.05. 17:35:08

Ha pontosan tudnám miről beszélsz, akkor is csak reménykedek benne, hogy viccnek szántad. Kisebb összeget? :D Ejnye. Még tippelni sem tippelnék, mert valahogy mindig az ellenkezője történik.

Látom nagyon érdekel, hogy szegény Kevin barátod használható válaszokat kapjon. :)

Nico3 2013.10.05. 18:25:06

Húha! Csak ha maximum 25 évesek és iszapbirkózás formájában történik. Tudod!

danibusz 2013.10.09. 13:30:56

Egy kis érdekesség a gender-tudományról

t7.hu/0t8f

“When we talk of gender, we mean women. If men are discussed at all, it is usually in relation to
their role in advancing women’s equality, rather than men’s gender issues in and of themselves.”
(from “The Other Half of Gender,” published by The World Bank, 2006)

(Ha egyáltalán beszélünk a férfiakról, akkor a nők egyenlőségében részt vevő szerepükről beszélünk, nem pedig a férfiakról magukról)

Én ezt már rég észrevettem, de azt nem tudtam, hogy a nőtudomány, izé, a gendertudomány mellett szeretne egy férfitudomány is létrejönni. Nem a patriarchizmust nézi, hanem fura és hihetetlen módon a férfiak modern szerepét a férfiakon keresztül. Persze elhihetitek, mennyi sikere van eddig. Kb 1% a gendertudományban. Így nem is fura, ha olyan férfiak jönnek ki a gender-egyetemekről (és osztják az észt, mert nekik papírjuk van az emberekről), kik még magukat is szembeköpnék a tükörben, mert a férfiak mennyire rosszak. :(

Kalechtor 2013.10.09. 14:59:20

Nem szeretek angolul olvasni ilyeneket, mert félrevihet. Én nem vagyok fordító. Speciális területeken vagyok jó angolból, s ez nem igazán tartozik közéjük. :)

"(Ha egyáltalán beszélünk a férfiakról, akkor a nők egyenlőségében részt vevő szerepükről beszélünk, nem pedig a férfiakról magukról)"

Ilyen az ingajelenség. Régen fordítva volt. A régi tudomány-vallás-filozófia jó nagy része is gender. Sőt, a gender a biológiát is áthatotta! Ott volt a reál tudományokban is. Akkor a nőről beszéltek úgy, mint arról az önmagában nem értelmezhető "emberről", aki a férfi függvényeként létezik.

Támogatnám a férfitudomány létrejötték, de gyakran maguk a férfiak a legnagyobb ellenségei ennek. Ugyanis ha elkezdünk foglalkozni az ő problémáikkal, tiltakoznak. A férfi erős, sebezhetetlen, sérthetetlen. Azt sem veszik jó néven, ha analizálják a speciális férfigondolkozást. Ugyanis abszolútnak, objektívnak és elvontan-logikusnak tartják. A férfiösztönök helye is egyértelmű: el kell fogadni, úgy van, ne kutassuk az okát, illetve egyszerűen vegyük tudomásul. Ezek az ösztönök aztán a legspeciálisabb helyzetekben is felmentést adhatnak a máskor olyannyira objektívnek tartott férfi számára. Megerőszakolt valakit? Miért öltöztek alul a lányok?! Sejthették volna! Az abszolút igazságot képviselő (mármint önmaga szerint) férfielme saját szolgálatába állítja a férfiösztönt.

A mai, férfiakra specializálódott gender tudomány legfőbb hibájának azt tartom, hogy nem igazságosan egyenlíteni próbál, nem azt akarja elérni, hogy a férfiak ügyei is hangsúlyt kaphassanak, hanem ÚJRA úgy próbálja meghatározni önmagát, ahogy régen. A nőhöz viszonyítva, mint "önálló" nem. A férfi az, akinek céljai vannak, aki független, aki emberi, akihez a nő kapcsolódhat, s ezt vették el tőle a gonosz feministák, mivel általuk a nők is törekszenek egyéb célokra a férfin és a férfi függvényeként való léten kívül. :)

Azért később majd elolvasom részletesebben. De a férfi-gender érvei néha elég érdekesek. Még mindig elfogultan hangoznának, ha átfordítanánk őket a nőkre. Erre majd írok példákat is.

Kalechtor 2013.10.09. 15:00:42

Az a legviccesebb a férfi-gender érvekben, amikor arra hivatkoznak, hogy régen a nemek természetes szerepe érvényesült és semmi jelentősége nem volt a nők tudományos korlátozásának, egyáltalán annak, hogy tanulhassanak (miközben egyesek még ma is lebeszélnék őket)- hiszen ezek mellékes dolgok, nem számítanak, semmi közük ahhoz, hogy kevesebb női zseniről tudunk.

Miközben manapság azért romlik a kisfiúk teljesítménye a kislányokéhoz képest, mert elnőiesedett a pedagógus pálya, meg egyáltalán, a kislányok OTT LEHETNEK, ezzel feszélyezve a kisfiúkat. És a gonosz iskolai rendszer is olyan környezetet biztosít, ami nem alkalmas a fiús, férfias tehetség kibontakoztatására.

De azért a nőknek régen illett volna csillogtatni lángelméjüket, amikor sorra utasították el őket az egyetemek, egyik a másik után. Értem.

Dave(dkovari) 2013.10.09. 16:34:57

@__________________: " A férfi erős, sebezhetetlen, sérthetetlen. " Szerintem viszont MINDENKI, nem csak a férfiak gondolják így. Látnád a hozzászólásokat a nőktől videók alatt, ahol pl lefognak egy nőt. "Csak f***kalap voltak ott, férfiak nem", "hol vannak a férfiak?". Megkérdeztük páran, hogy a nők miért nem álltak ki a nőért. Sok válasz jött, de mind terelt. Majd kisebb kötözködés árán kimutatta a foga fehérjét.

A szokásos a férfi legyen egyenlő, de csináljon plusz dolgokat a nőknek. EZ A NŐKTŐL JÖTT, nem a férfiaktól. Sajnos ez van a világban. Ezért is van szükség egy ellenpólusra, hogy meg legyen az egyensúly.

Példázzam: Inga egyik oldalán(N) sok a súly, ezért áttolna szinte mindent a másikra(F). Ez teherelosztás? Nem. Szóval kell egy másik nyomóerő, mi középen tartja a súlyt. Ha nem megy szép szóval magától, akkor marad a kiabálás, erőszak.

Én nem akarom ezt. Nem azért változik minden, hogy újra elromoljon.

U.I.: A példánál kiegészíteném. Az első oldal a világ végéig azt hajtja, hogy nála van az összes súly. Ez a szabály.

Kalechtor 2013.10.10. 08:46:11

"A szokásos a férfi legyen egyenlő, de csináljon plusz dolgokat a nőknek. EZ A NŐKTŐL JÖTT, nem a férfiaktól. Sajnos ez van a világban. Ezért is van szükség egy ellenpólusra, hogy meg legyen az egyensúly."

Nem jó, ne csináljon csak semmi pluszt. Az lenne a vége, hogy tízszeresen akarja visszakérni az árát. Szerintem mondjuk az az oka, hogy ezek az említett nők, észrevétlenül, magától értetődően meg is adják azt a 10-szeres pluszt a férfinak. Mégpedig napi szinten. Gondolj bele, "tart" egy férfit, hogy hátha majd megvédi, ha véletlenül jönne a kardfogú tigris, közben mos rá, főz rá, takarít rá, biztosítja a nyugalmát, kényelmét, egyedül gondoskodik a közös gyerekekről, kiszolgálja. Megéri? Még ha gyenge nő is valaki, jobban jár, ha a saját munkájába fektet ennyivel több energiát és bérel egy jóképű testőrt. :P Hiszen a férfi elvonja, elszívja a nő minden életenergiáját, állandó figyelmet igényel tőle, megpróbálja sikertelenné tenni.

Van egy nagyon jó biológiai elmélet arról, hogy a nemek kialakulásakor a hímnem valójában kisebb testű parazitaként kezdte. :P Nem kell véresen komolyan venni, de ez némiképp eltér Dawkins gamétákkal kapcsolatos elméletétől. Ha megfigyeljük, bizonyos fajoknál a hímek gyakorlatilag nem is adnak át genetikai anyagot az utódnak, vagy ha igen, fele annyit, mint a nőstények, valahogy mégis elérték, hogy szükség legyen rájuk a szaporodáshoz. Itt be is fejeztem, nehogy háborgás legyen belőle férfi részről. Logikusnak logikus, a mai világra vonatkozóan azonban nincs túl sok jelentősége- bár kihatásai még mindig lehetnek. :P

Dave(dkovari) 2013.10.10. 09:37:23

@__________________: Ez egy véletlen történet volt, a videós. Hogy kerül oda a párkapcsolat? Az átlagot néztem, nem a személyes dolgokat.

Te írtad, hogy a férfi nem engedi. Erre én írtam, hogy a női-nem(ha már férfiztek) se igazán hajlandó segíteni, sőt! Ha ezt nem vetted észre, akkor sajnálom.

"Nem jó, ne csináljon csak semmi pluszt. Az lenne a vége, hogy tízszeresen akarja visszakérni az árát."

Ha neked az, hogy a nők is kiállnak a nőkért/férfiakért(akár odamegy és segít), vagyis mindenki kiáll mindenkiért elv érvényesül az 10X, akkor is kérje ki a férfi-nem.

Az inga példa pedig társadalmi megítélés, főleg kötelesség terén. Manapság a nőket "tehermentesítik", de nem súlyelosztással, hanem "teherátpakolással". Ez lehet Magyarországon nem észrevehető, de sok más helyen igen.

A kedvenc érvem a "A férfi az erősebb, hát segítsen a nőnek!", meg a "a nő miért segítsen a férfinek, hisz gyengébb". Na erre dobom be a női katonákat, rendőröket stb. Akkor ők is menjenek szépen haza, hisz gyengébbek? Na itt szokott témaváltás lenni az "ellenfél hölgytől".

Erre mit mondasz?

Kalechtor 2013.10.10. 10:00:55

"Ha neked az, hogy a nők is kiállnak a nőkért/férfiakért(akár odamegy és segít), vagyis mindenki kiáll mindenkiért elv érvényesül az 10X, akkor is kérje ki a férfi-nem."

Dehogy, ez így lenne normális. :)

"Az inga példa pedig társadalmi megítélés, főleg kötelesség terén. Manapság a nőket "tehermentesítik", de nem súlyelosztással, hanem "teherátpakolással"."

Itt nagyon nem érezhető. Én is azt tapasztalom, amit a többiek. Ha nő vagy, egy vegyes munkatársaságban, neked illik főzni a kávét, esetleg ha a kolléga kisgyereke valamiért ott van, még rá is neked illik odafigyelni (noha semmi közöd hozzá).
Az elvárás zavar, az, hogy ezt természetesnek veszik. A kisgyerekeket szeretem, semmi bajom velük. Pedig velem kapcsolatban azon szoktak csodálkozni, hogy egy nagyon racionális szemléletű nőben ugyan hogy férnek meg ilyen érzések?
(Talán úgy, hogy a kettő soha nem egymás ellenpólusa volt. A racionalitás nem azt jelenti, hogy valaki érzéketlen, rossz ember, ahogyan az érzelmek jelentése sem az, hogy érzelgős hülye az illető)

Ezek is csak példák. Cserébe annyit várnak a férfitól, hogy legyen illedelmes, nyissa ki az ajtót a nők előtt, esetleg ha szökőévben egyszer sor kerül nehéz tárgyak pakolászására, ott segédkezzen.

"A kedvenc érvem a "A férfi az erősebb, hát segítsen a nőnek!", meg a "a nő miért segítsen a férfinek, hisz gyengébb".

Erre mit mondasz?"

Fel se tudom fogni, soha nem használtam még ezt a mondatot. Engem kifejezetten idegesít, amikor magukat erős(ebb)nek gondoló férfiak erőszakosan segédkezni akarnak. Zavar, ha a kezem alá nyúlkálnak. :)

A férfi jelenleg azzal segíthetne a legtöbbet, ha végre ellátná saját magát. Kaja, ruha, tisztaság szempontjából. És részt vállalna a közös gyerek nevelésében, ami szintén napi feladat- legalábbis, ha szeretné, hogy az ő nevét is viselje. Ha nem, lehet külön lakásban önállóskodni. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.10. 10:51:13

"A férfi jelenleg azzal segíthetne a legtöbbet, ha végre ellátná saját magát. Kaja, ruha, tisztaság szempontjából. És részt vállalna a közös gyerek nevelésében, ami szintén napi feladat- legalábbis, ha szeretné, hogy az ő nevét is viselje. Ha nem, lehet külön lakásban önállóskodni. :)"

Ez lenne a lehető legjobb, amitől csökkenhetne a válások száma, növekedhetne a születésszám és javulhatna mindkét nem helyzete. A nők munkavállalása terén is, de jó hatással lehetne a kislányok, sőt, a kisfiúk képességeire is. A férfinak néha talán nem csak a saját, önös érdekeit kellene figyelembe venni. Sokan ezt teszik, sőt, még a felelősséget is a nők nyakába zúdítják (az minden baj okozója, hogy a nőnek is vannak szakmai céljai, érdeklődési köre és nem kíván főállású háziasszony, hátteret biztosító feleség lenni, a családfő kénye-kedvére... sőt, magát a családfő-irányított feleség felállást sem akarja, micsoda dolog ez?) :D

Dave(dkovari) 2013.10.10. 16:42:06

Már megint ugráltok a szintek között. Legyen a férfi a megmentő, rendfenntartó a közéletben, de ha belép a családi atmoszférába, akkor legyen csak egy ember. Szóval nem kell a férfiaknak hasítgatni magukat, mert a nők is segítenek nekik. :P

De ezt nem hiszem, hogy valaha is megértitek.

Dave(dkovari) 2013.10.10. 16:42:08

@__________________: "Fel se tudom fogni, soha nem használtam még ezt a mondatot. Engem kifejezetten idegesít, amikor magukat erős(ebb)nek gondoló férfiak erőszakosan segédkezni akarnak. Zavar, ha a kezem alá nyúlkálnak. :)
"

Akkor mondom úgy, hogy 10 nőt zavar, egy társadalmat meg nem. Sokat érnek vele a férfiak, kik változni akarnak.

danibusz 2013.10.10. 18:17:44

@__________________: "Az elvárás zavar, az, hogy ezt természetesnek veszik."

Nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy a nők még mindig nem állnak a lábukon. Vajon tudják-e, hogy te nem vagy gyerekkedvelő? :P

De tényleg. Mindenki úgy gondolkodik, ahogy akar. A lényeg az, hogy te hogy viselkedsz a másik gondolatához! Esetleg kommunikálj velük, és megtudják, mit akarsz és mit nem!*

*Még a válasz előtt mondom, hogy senkit nem mentek fel. A másképp gondolkodóakkal viszont úgy lehet jól együtt lenni, ha kommunikálunk. :)

Kalechtor 2013.10.10. 18:33:26

@danibusz: A nők? A gyerekes példából, meg a kávéfőzősből inkább az jön le, hogy a férfiak nem állnak a lábukon. :P

"Esetleg kommunikálj velük, és megtudják, mit akarsz és mit nem!*"

Köszi, majd megkísérlem, hátha sikerül! :D
Különben nem magamról írtam. :) Inkább általánosságban.

Én esetleg első körben szembesülök ilyesmivel. Kávét soha nem főztem még senkinek munkahelyen. Nekem csináltak már, több férfi is. Aztán sajnáltam kicsit, amikor egyikük helyett kolléganő jött, mert ő már nem hozta oda a kávét, fel sem merült benne- én is nő, ő is nő. :(

Dave(dkovari) 2013.10.12. 13:32:37

Egyre jobban látom, hogy nincs is olyan sok "femináci", akkor miért az ő elképzelésük valósul meg. Miért nem zabolázzák meg őket a feministák. Ez az örök kérdés nekem. Információhiány? Magabiztosság hiány? Nemtörődömség? Ki tudja, de a végeredmény magáért beszél. Amit hallanak arra ugranak a feministák, de más szemszögből nem nézik a legtöbben. Lásd: a nem feministák tudják a feminizmus történelmét, a legtöbb feminista meg nem.

Szóval hogy is van ez? A kisebb rész, az elvakult jut a "fazékhoz", miért? És nem ám a hatalom gonosz összeesküvése, mert több mint a 80%-át a törvényeknek és egyebeknek támogatják a feministák is. Tehát nem lehet rákenni a hatalomra, mert a feministák is csinálják.

o.O o.O o.O o.O ||||| O.o O.o O.o O.o

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 14:09:31

@Dave(dkovari): Egyre jobban látom, hogy nincs is olyan sok véreskezű, elnyomó diktátor vagy szexista, hímsoviniszta nőbántalmazó a férfiak között. Akkor meg miért az ő elképzeléseik valósultak meg régen? Miért váltak a vallás, filozófia nagyjaivá, akiket egy fél világ követett? Miért hozhattak törvényeket arról, tanulhassanak-e a nők?

Mert ezt tették, közben szokásokat vezettek be. Az átlagos emberek, a tudatlanok követték őket. A nyugodtak, békések, lelkileg, szellemileg magas szinten állók elvonultak és nem foglalkoztak velük. Néhányan próbáltak szembeszállni, köztük nők is. Tanulmányt lehetne írni arról, az évszázadok során hány és hány hulláma volt már a normális feminizmusnak, amely a nemek egyenjogúságát, egyenrangúságát hirdeti. Azt, hogy a férfi nem feljebbvaló a nőnél és mindenkit képességei, érdemei szerint ítéljenek meg. Ezek eredményeként a középkor után közel kétszáz évig a nők helyzete drámaian javulni kezdett.

Mégis vesztettek a múlt feminista mozgalmai, talán mert nem voltak elég radikálisak?

Csak a radikális, a "rossz" emberekben van annyi energia, hogy ilyen értelemben nagy dolgokat vigyenek véghez, mert őket belülről fűti valami?

Tegnapelőtt hangzott el a művészetekkel kapcsolatban, nem tőlem, hogy a művészek talán nem elég épelméjűek. Utána jött rá, hogy esetleg kompenzálnak valamit. Amiatt sincs ínyemre elhinni, mert ezek szerint nem-épelméjú, túlkompenzáló zsenik határozták meg egy világ kulturális fejlődését?

Közben antiszociális, pszichikailag sérült hadvezérek döntöttek a háborúk sorsáról.

Persze akkoriban a nép 90%-a csak törvény, felső parancs formájában értesült a kötelességeiről. Kellett is a sok ember. Velük nyerték meg a háborúkat. Az a világ a szaporodásról és a háborúzásról, terület elosztásról szólt.

A jövő világának az egészséges népesség-arányról, a technikai eszközök okos használatáról, a minőségről (egyaránt vonatkoztatva emberekre és életszínvonalra) kellene szólnia.

De manapság miért nem tiltakozik szinte egyetlen férfi sem az ellen, amikor például egy fórumon nőket becsmérlő dolgokról kezdenek írni? Legfeljebb rájuk hagyják, követni kezdik őket, titkon örülnek egy kicsit, hogy valaki kiosztotta végre a csajokat. Esetleg a többi férfi is így tenne, csak nincs hozzá bátorságuk? Ők lehetnek, akik csupán azért hiszik rendes fickónak magukat, mert nem "mernek" szembeszállni a "gyűlölt" nőkkel.

Mindkét oldalt rendbe kellene hozni.

Dave(dkovari) 2013.10.12. 15:26:48

@No-Name01: "De manapság miért nem tiltakozik szinte egyetlen férfi sem az ellen, amikor például egy fórumon nőket becsmérlő dolgokról kezdenek írni? "

Milyen fórumokon jársz? Ahol én szoktam nézelődni ott sokan elkergetik ezeket a férfiakat.

De nézzük csak a lehetőségeket:
1: Leszólják őket a férfiak
2: Nem nézik a hozzászólásokat/blogot
3: Az oldal degenerált és ott a hülyék paradicsoma, minek írni
4: A szokásos nyelvezet(minden férfi.., a férfiak.., mert a férfiak már csak...) jön elő és ráhagyják a "nőkre" a dolgot
5: Nem érdekli őket a dolog, mert nem tartják veszélynek. "Nagyobb a füstje, mint a lángja."
6: Személyesen rendezik a dolgokat

Remélem ez elég érthető leírás. Bár lehet, hogy kihagytam valamit.

Ha tényleg az erő az egyetlen megoldás, akkor viszont nem kell meglepődni, hogy nem kapkodnak a feminizmus után a férfiak. Ezért ne nézzék le őket. Mert ez a legmocskosabb dolgok egyike. Mintha az arab nőket kezdenénk el szidni, mert nem akarnak talpig beburkolózni, pedig ott is csak erővel nyomják rájuk a dolgot.

Valamit valamiért. De mostanság ezt a kettős érvelést kihasználva játszadoznak, ezt nem fogom elviselni. Mondják ki, hogy erőszak, és utána ne érdekelje az, hogy én mit csinálok. Vagy érdekelje, hogy mit csinálok, és beszélgessen velem, informálódjon.

Dave(dkovari) 2013.10.12. 15:26:53

@No-Name01: "Persze akkoriban a nép 90%-a csak törvény, felső parancs formájában értesült a kötelességeiről. Kellett is a sok ember. Velük nyerték meg a háborúkat."

Most is a többség csak hírből ismeri a dolgokat, de támogatja őket. Szóval más a csatatér, de a módszer ugyanaz.

"Velük nyerték meg a háborúkat." Ide is illik. Hivatkoznak felülről rátok, ti meg nem tudjátok. Szóval veletek nyerik meg a csatáikat. "Mi képviseljük a nőket" szöveg ismerős?

Dave(dkovari) 2013.10.12. 15:26:54

@No-Name01: "Mindkét oldalt rendbe kellene hozni."

Addig lesz baj csak, amíg emberek vannak. Nem kell ide semmi ideológia, meg egyéb kifogás.

A legtöbb amit tehetünk ellene az, hogy mindenkit próbálunk helyrerakni. Mindentől függetlenül.

Kalechtor 2013.10.12. 16:22:29

Nekem inkább az a különös, hogy a férfiak a legtöbb esetben amiatt panaszkodnak, amire saját maguk vágytak. Drámai változást sajnos csak drasztikus lépésekkel lehetne elérni. Így megoldható lenne, hogy a két nemet egyenlő módon kezeljék és a férfiak jogai se csorbuljanak.

Konkrétumokban gondolkozva:

Testi bántalmazás esetében büntessék meg a férfit is, a nőt is. Ha bármelyik is megpofozza a másikat, részesüljön pénzbírságban, illetve zárják be. Legyen a bántalmazás ténye az alap. Mindegy, tesz-e feljelentést a sértett, ha lebukott a bántalmazó, lakoljon a tettéért.

CSBE-nál úgyszintén. Megcsalta a férfi a nőt, mire a nő lekever egy pofont? Vigyék el, tiltsák el örökre a barátjától, annak testi épsége érdekében. Akkor is, ha a nő simán ráripakodik a hűtlen férjre, barátra. Válasszák el őket, akarják, avagy sem. Ugyanis ez nem állapot, szegény férfiak így folyamatosan súlyos testi, pszichikai hátrányt szenvednek.

Újabb egyenlőtlenség, mely szintén a férfit sújtja: őt elítélik, ha csak szexet akar, a nőt viszont nem. Vagyis igen, de másképp, s igazságtalanság, hogy ennek ellenére a nők szinte bármikor részesülhetnek minőségi ingyenszexben- attól, akitől kívánják azt.

A férfi-lét szexuális kiszolgáltatottsága miatt közös érdek megóvni a férfit ezektől a helyzetektől. Ítéljék el a csak szexre játszó nőt is. Ezt természetesen nem tudhatjuk senkiről, leszámítva a prostituáltakat, úgyhogy a prostitúció betiltásával kellene kezdeni. Mindenkit büntessenek meg, aki prostituáltként keresi a kenyerét, azokkal együtt, akik igénybe veszik és fenntartják ezt a szolgáltatást. Hímnemű embertársainkat a saját érdekükben kötelességünk megvédeni önmaguktól, attól, hogy a nők szexuálisan kizsákmányolhassák őket.

Sőt, legszívesebben azt írnám, akárhányszor csak szexet akar egy nő egy férfitól, legyen kötelessége összeházasodni vele. Kitudódott a dolog? Jöjjön a rendőrség, és a férfi becsülete érdekében vezényeljék a templomba, adják össze őket. A fiúk persze eleinte tiltakoznának, de hamar belátnák, hogy így legalább nem lesznek kihasználva, megbecstelenítve.
Biztosan bennem is van sötét oldal, mert ezt csak érdekességként jegyeztem meg, valójában az első lennék, aki tiltakozik a törvény ellen. Vállalom, nevezzetek nyugodtan férfielnyomónak. :(

A férfi anyagi védelmét szolgálná az is, hogy ne nyúlják le a pénzét a nők. Ennek érdekében minden szórakozóhelyen be kellene tiltani, hogy férfi nőt bármire is meghívhasson. Ha ezt a pincér észreveszi, legyen kötelessége jelenteni a rendőrségen és mindkét felet zárják be. Sajnos ez a része kevéssé nyomon követhető, így a legbiztonságosabb az, hogy minden olyan párt, ahol a férfi jobbmódú a nőnél, nyilvánítsanak bűnösnek és válasszák el őket egymástól.

Attól tartok, a férfiak érdekeinek képviselete csak így oldható meg maradéktalanul.

Dave(dkovari) 2013.10.12. 17:58:01

A szórakozóhelyes részt kiegészíteném jelenlegi adatokból.

Sok helyen fizetnek a férfiak a belépésért, a nők nem. Miért is? Mert így a nőknek csinálnak előnyt, hogy menjenek, a férfiakat meg szelektálják. Nehogy kialakuljon egy "virsli party". És úgy is leihatják majd a férfiak.

Szóval csalogatják a "húsokat", akarom mondani a nőket. Itt nincs semmi diszkrimináció, mert ez üzlet.

Ebből volt egy per, persze nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Ha az üzlet megy, vagy pozitív a diszkrimináció a nőknek, vagy kisebbségnek, akkor az nem diszkrimináció.

Ez lenne a jelenlegi egyenlőség. :P Mindig lesz rá ok, hogy megmaradjanak a pozitív diszkriminációk.

A jog és kötelességről szinte értelmetlen beszélni, mert ketté választották. Pedig szerves részei egymásnak. És ezt szépen ki lehet használni, mert le kell mondani a "privilégiumokról", de a kötelességről nem szabad megfeledkezni.

De mi lett volna, ha nem bontják szét! A jog csökkenéssel kötelességcsökkenés lett volna. Ez pedig nem lett volna előnyös valakiknek. El lehet gondolkodni, hogy kiknek. >:(

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 18:08:54

@Dave(dkovari): Ez a belépős dolog mit gondolsz, kinek nagyobb előny? Nekem lenne egy tippem. De szüntessék csak meg nyugodtan. Szerinted kik tiltakoznának jobban miatta? :)

"A jog és kötelességről szinte értelmetlen beszélni, mert ketté választották. Pedig szerves részei egymásnak. És ezt szépen ki lehet használni, mert le kell mondani a "privilégiumokról", de a kötelességről nem szabad megfeledkezni."

Szintén zavaros, de hosszú távon ebben is az lenne a legjobb, ha egyenlően, arányosan oszlana meg. Tegnap Xylan, ma Black-Line pedzegette, hogy a kötelesség néha inkább hatalom. A férfiak többsége is ebben a formában vágyna rá.

"Majd én eltartom a családom!" = "Én rendelkezem teljhatalommal az anyagi javak fölött, a nő tőlem függ ebben."

"Majd én vállalom a felelősséget!" = "Valójában én vagyok az, aki mindent megengedhet magának. Ha valami nem jól megy, ha félrelépek, idegeskedek, dühöngök, majd a kisebb hatalommal, egzisztenciával rendelkező asszonyra hárítom, hogy miatta nem tudok eleget tenni "családfői" kötelességeimnek."

Mindez a hagyományos, régi normarendszer nézőpontjaiban is megmutatkozik. Azok szerint a mércék szerint is a nőkkel tolnak ki. Ha a férfi megcsalja a már kevésbé vonzó feleségét egy fiatalabb nővel, azt mindenki a férfitermészetre fogja és magától értetődőnek veszi. Miért nem figyelt oda magára a nő? Ha a nő megcsalja, elhagyja a munkanélkülivé vált férjét egy milliomossal, akkor egy szemét ribanc.

És ez a múlt amúgy is torz normarendszere! Hát ha még egy vonzó, fiatal fiúval csalja meg. :)

bALFAszHÍM 2013.10.12. 18:41:15

@Dave(dkovari): Elég jókat írtok mostanság Danival, jó olvasni. Fontos észrevételeket pedzegetsz a pozitív diszkriminációval kapcsolatban, és mértékkel fogalmazol ami nekem sokszor nem megy.

Dave(dkovari) 2013.10.12. 18:41:19

@No-Name01: "Ez a belépős dolog mit gondolsz, kinek nagyobb előny?"

Azon férfiaknak, akik a pénzükkel akarnak csajozni, mert kaptak indokot. :P Normális szórakozóhelyen inkább a normális emberek vannak.

"hogy a kötelesség néha inkább hatalom."
Ezért írtam, hogy egybe tartoznak. Az érme két oldala, mely különválaszthatatlan. Akié a felelősség, azé a döntés, stb.

Ahhoz képest, hogy a régi normáé még mindig szeretik alkalmazni a kötelesség számonkérését a férfiaktól, de ne szóljanak vissza, hisz nincs joguk. A nők meg csinálják amit akarnak, mert joguk van hozzá, de ne vállalják a következményeket, mert nem kötelességük. Erre mondtam, hogy ketté kellett választani, nehogy kiessen a kezükből ez a jó kis előny.

A pozitív diszkriminációs részt nem igazán fogjátok megérteni, csak annyira, mint mi a "láthatatlan privilégiumainkat". :P

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 18:45:58

@Dave(dkovari): Nagyjából egyetértünk, de ezt tényleg nem látom.

"Ahhoz képest, hogy a régi normáé még mindig szeretik alkalmazni a kötelesség számonkérését a férfiaktól, de ne szóljanak vissza, hisz nincs joguk. A nők meg csinálják amit akarnak, mert joguk van hozzá, de ne vállalják a következményeket, mert nem kötelességük. Erre mondtam, hogy ketté kellett választani, nehogy kiessen a kezükből ez a jó kis előny."

Milyen előny? Az előbb vezettem le, hogy ha a férfié a kötelesség, általában élni is akar vele. Veri az asztalt, hogy miért nincs szex, hisz eltartja a nőt, a saját botlásait pedig bocsánatos bűnként állítja be. Esetleg a nő hibáinak következményeiként. Okos nő hamar rájön, hogy nem éri meg.

De tessék, nyitva áll mindenki előtt a lehetőség. Ha a férfiak nem akarják, hogy egyenlőtlenség legyen, harcoljanak érte, hogy a nők is tartsák el magukat és vállaljanak felelősséget a saját egzisztenciájuk megteremtéséért. Persze így a férfinak vállalnia kell, hogy ugyanannyi házimunkát végez.

Vannak férfiak, akik e mellett a minta mellett teszik le a voksukat. Nagyon helyes, egyetértek velük. Még ha úgy is tűnik, kicsit "rugdossák" a nőket, mert kézzel fogható eredményeket várnak tőlük. Nekem ezzel semmi problémám, sőt.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 18:50:43

@bALFAszHÍM: Minden pozitív diszkriminációnak ellene vagyok. Egyenesen használna a feminizmusnak, ha mind a belépős előnyökhöz hasonló lehetőségeket, mind a jóléti szolgáltatások bizonyos, önálló jövedelemmel nem rendelkező nőknek való kedvezményeit megszüntetnék.

Természetesen nem a mindenkinek járó egészségügyi, iskolai, vagy hasonló szolgáltatásokra gondolok ezzel.

bALFAszHÍM 2013.10.12. 19:04:06

@No-Name01: Kíváncsian várom mikor vonultok az utcára ez ügyben tüntetni, más femikkel!

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 19:06:17

@bALFAszHÍM: Szerintem semmikor. Egyáltalán, most milyen ügyben is? Mi ellen, vagy mi mellett?

A férfiak panaszkodnak emiatt, az én életemre nem sok hatása van. Tüntessenek ők.

Sajnos erre azért nem fog sor kerülni, mert még önmagukkal is képtelenek megegyezni, milyen női jogok-kötelességek érdekében tegyék. :) Hisz általában mindegyikre panaszkodnak! :P

Dave(dkovari) 2013.10.12. 19:08:58

@No-Name01: "Milyen előny?" Törvény, Megítélés.

Ezek az eszközök kellenek a mostani dolgokhoz, mert különben összetörne a kristálypalota. Nem lehetne nyilvánosan felvonulásokat rendezni, tüntetni. Milyen eszközzel lehetne utána? "Mi átvesszük a jogokat! ÉS a kötelességeket is!" Jobban hangzik a mostani: "Jogokat! Jogokat!"

(És utána lehet szidni a férfiakt, hogy már megint nem csinálták meg ezt, vagy azt.)

A társadalom másképp épül fel, mint a háztartás. Ezért ne keverjük össze ezeket. A háztartás rossz, de nem lehet a társadalmi mizériával változtatni, csakis egyéni változással. Ezt meg kéne lassan érteni. Ez az a pont, amit eddig sehol se tudtam megértetni, mert mindig jött a "de majd változnak" szöveg.

Mert a változásnál nem voltak mindig partizán akciók, hisz mindenki változott.(irónia) Vagy az csak egy álom, mert mindkét "frontot" figyelni kell, hogy jó úton maradjunk.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 19:10:00

@Dave(dkovari): Dave, légyszíves írj nekem egy-két olyan kötelességet, amiről úgy látod, az itt kommentelő nők nem kívánnak neki eleget tenni. A férfiaktól viszont elvárnák. Mert így sajnos nem értem, mire célozgatsz. :)

Dave(dkovari) 2013.10.12. 19:10:47

@bALFAszHÍM: Neked más a stílusod, ezért tűnik "mértékletesnek" az enyém. Semmivel se vagyok mértékletesebb, mint te, csak másabb az amit leírok.

@No-Name01: "az én életemre nem sok hatása van. Tüntessenek ők. " Üdvöz lény a férfiak gondolkodásában. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 19:11:33

@Dave(dkovari): Ha BH. azt mondja, tüntessünk együtt az említett női előjogok ELLEN, azonnal indulok. :)

Dave(dkovari) 2013.10.12. 19:15:03

@No-Name01: 1: Nem főztök kávét a férfi kollégáiknak! :P
2: Csipke bokor vessző.

Fogalmam sincs, nem ismerlek titeket. És ti se a mi(férfi kömmentelők) kötelességmulasztásunkról szoktatok írni, hanem a "férfiéről". :P

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 19:17:14

@Dave(dkovari): Ha ők is főznek nekem, néha én is főznék nekik. :)

Ez így bizony nem jó. Akkor írj olyat, amiről úgy gondolod, elvárnánk, mint férfikötelességet, ám magunkat kihúznánk alóla. Én meg nyilatkozom magamról és az általam ismert feminista nőkről, valóban így van-e. :)

Dave(dkovari) 2013.10.12. 19:20:21

@No-Name01: Akkor vagyunk hárman. És nincs róla egy lista se.

Van olyan nemzetközi csoport, mely sokkal súlyosabb férfijogi problémák ellen van, de sehol se veszik komolyan őket. Akkor mit várnánk ettől a kis teadélutántól?

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 19:26:19

@Dave(dkovari): Én szívesen kiállnék az egyenlőség mellett. Írtam már erre néhány példát.

A mostaniak mellé nyugodtan odakerülhetne az, hogy ha a férfi nem akar gyereket, mondhasson le róla. Vagy a férfi fogamzásgátlóhoz való jog.

A CSBE törvényt is úgy kellene felépíteni, hogy az a hibás, aki "először üt". Ha a nő folyamodott tettlegességhez, akkor ő. (Leszámítva persze, ha a férfi előtte lefogta.)

A férfijogi mozgalmak többsége szerintem azért csúszik szét, mert maguk a férfiak se képesek dűlőre jutni annak ügyében, mit akarnak.

A legtöbb férfijogi mozgalom idővel deformálódik. Mit gondolsz, milyen irányba? Bingó: "jöjjön vissza a múlt!"

Az egyetlen, szélsőségesen férfijogi mozgalom eddig a patriarchizmus volt.
Az egyenlőség mintha semmilyen formában nem felelne meg nekik.

Nem dolgozik a nő? Akkor el kell tartani. Dolgozik? Akkor túl független, feminista.

Megoldás (férfijogi szemmel)- dolgozzon, ne a férfi tartsa el, mégse legyen önállóságot biztosító egzisztenciája és jogai.

Más téren is hasonló a helyzet. Nem állunk a férfijogi mozgalmak mellé, mert nincs ilyen. Vagy legalábbis anélkül még nem találkoztam vele, hogy ne akarta volna a nők jogait csorbítani a férfiak javára.

Úgyhogy, marad a teadélután. :)

Dave(dkovari) 2013.10.12. 19:28:57

@No-Name01: Biztos, hogy nálatok nem úgy van, mert nálunk a férfi az aki naphosszat dolgozik, otthon még plusz munkát vállal, még sincs pénze, se tisztelete. Akkor hol a közös pont? :(

Elvárás mindig helyzetfüggő, de vannak olyan pontok, melyek érzékletesek.

Vegyük csak a fizikai erő példáját:
A férfi erős, ezért jogilag hátrányban van egy nővel, mert biztos mindig él az erejével, meg erősazkosabb, de kötelessége rendet rakni a "gázos" helyzetekben, vagy férfiatlanak minősítik a nők és a férfiak.

Vagy a reprodukciós jogokat:
Nem tudja befolyásolni, hogy legyen-e gyermeke, az a nő felségterülete, de fizessen, még ha mindent meg is tett, hogy ne legyen gyermeke, de a nő meg akarja tartani a balesetből fogant zigótát.

Hirtelen ez a két legfontosabb, legszembetűnőbb dolog, ami az eszembe jutott.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 19:30:27

@Dave(dkovari): Pont ezekről írtam az előbb. És azt is írtam, hogy hiába állnék a férfiak jogai mellé, nem nagyon ismerek olyat, aki megközelítőleg annyira az igazságosság és egyenlőség híve lenne, mint ahogy az előző kommentben kifejtettem. Mindig valami mást akarnak.

Ti még fiatalok vagytok, veletek talán nem ez a helyzet, ezt nem tudom.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 19:33:09

@Dave(dkovari): Oliva női szemmel mást írt erről. Az ő párja is azt közölte a külvilág felé, hogy Oliva szerencsés nő, mivel ő (a férfi) kicsit többet keres nála. Míg valójában az volt a helyzet, hogy Oliva rendszeresen bevásárolt a saját pénzéből, kifizetett mindent, amire szükség volt a háztartásban, a férfi pénzéből pedig néha elmentek valahová. Hónap végére annak ellenére nem maradt pénze, hogy alig költött magára.

Dave(dkovari) 2013.10.12. 19:33:47

@No-Name01: "Nem állunk a férfijogi mozgalmak mellé, mert nincs ilyen. Vagy legalábbis anélkül még nem találkoztam vele, hogy ne akarta volna a nők jogait csorbítani a férfiak javára. "

Én meg nem láttam olyan nőjogi mozgalmat, mely nem az államtól szedte volna a plusz pénzt, amit persze egyenlőség nevén használna. Szóval ez is "egyenlő"

"A férfijogi mozgalmak többsége szerintem azért csúszik szét, mert maguk a férfiak se képesek dűlőre jutni annak ügyében, mit akarnak."

Nem nyert. Nem engedik őket megszólalni, bojkottálják, vagy elhíresztelik, hogy nőgyűlölők, így kitiltják őket. Persze lehetnek szélsőségesek is, mint a feminizmusban, de őket nem engedi az állam. De a feministákat igen.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 19:37:22

@Dave(dkovari): Ne a pénzből indulj ki. Abból a nők vagy nem kapnak, vagy ha igen, akkor általában bántalmazott nők számára fenntartott menedékházakat tartanak fenn belőle.

Egyébként még ma is számtalan patriarcha intézmény szedi az adófizetők pénzét, hogy fenntartsa magát belőle. Ilyen többek között a katolikus egyház is. Nem érdekel, csak hagyják békén az embereket. Kövessék őket a katolikus vallásúak, ha akarják. Államvallássá viszont ne tegyék az én pénzemből.

"Nem nyert. Nem engedik őket megszólalni, bojkottálják, vagy elhíresztelik, hogy nőgyűlölők, így kitiltják őket."

Talán, ha megmaradnának a férfiak egyenlő jogainál, nem közvetítenének ellentmondó közléseket és nem állítanák szembe a múltat, mint ideális állapotot a jelennel, egyszerre igazolva és tagadva, hogy létezett a nők elnyomása... jobb lenne a helyzet.

E mellé épp úgy nem tudnék odaállni, mint a svéd radikális feministák mellé.

Dave(dkovari) 2013.10.12. 19:41:35

@No-Name01: Oliva esete a másik véglet, ezért is írtam, hogy "Akkor hol a közös pont?". Nem tagadok semmilyen problémát. Elismerem, hogy nagyon változékony, heterogén. Ezért nem értem az eddigi mozgalmak által felvázolt egyet mozdítunk és jó lesz hozzáállását.

Ahány emberről kapok információt, annyi problémát látok. Csak az lát bele mindenbe férfielnyomást, aki bele akar látni. Én inkább szabálytalanságot, kiismerhetetlenséget veszek észre, ami a probléma.

Szabály nélkül káosz uralkodik. Persze, hogy van női probléma, mint ahogy problémás nő is. Tehát egészet átfogó renoválás kéne.

Dave(dkovari) 2013.10.12. 19:51:51

@No-Name01: Valaki(nő) felhozta a bántalmazó nő "mítoszát" és elzavarták, pedig feminista volt. Ahogy ő mondaná: Kitagadták a Sisterhoodból. Tehát nem kell tovább menni az egyenlőségnél, elég csak a közelében tartózkodni, hogy utáljanak. De ha csak az egyik tábor fele fele nézel, akkor maradhatsz.

Na ez a mentalitás jellemző a kritériumoknál, majd a férfi oldal ámítására jön a keserédes meseszöveg: "Ez nektek is jó."

Multikulturális oldalakon beszélünk arról, hogy hasonló probléma van a világban, akkor ez nem helyi jelenség.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 19:52:53

@Dave(dkovari): Hogyan hozta fel? Mi volt a történet? Ez kevés, ahhoz, hogy nyilatkozzak róla.

Az egyéni példák néha nem sokat mondanak az általános jelenségekről, mégis fontosak, a részletek miatt.

Dave(dkovari) 2013.10.12. 22:24:12

@No-Name01: Szerencsére nem kell messzire menni, hogy lássunk hasonlót. Parlament által meghívott kriminológusnő és a nőjogi szervezetek képviselői.

Megvan a jegyzőkönyv róla, szóval itt minden érthető.

Mégis érdekes cikk jelent meg a nőjogi szervezetek részéről. Egyet idelinkelek.

t7.hu/0tkw

Szóval a tények nem jók, mert szakember csinálja, de nem az övék. Érdemes olvasni, hogy észre se veszi azt a tényt, hogy azt írja a kriminológus, hogy közel azonos a férfi-nő elkövetők száma, erre a nőjogi oldal már vizionálja a nőterrort, mintha azt mondták volna.

És ez még csak a jéghegy csúcsa. Mi lehet a "fejlettebb" országokban akkor, ha az "elmaradottban" ilyen képzelgések vannak?

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.12. 22:52:11

"Parlament által meghívott kriminológusnő"

Összefoglalnád nekem röviden, ki volt ez a meghívott kriminológusnő és mit mondott?

Azt, hogy bizonyítottan körülbelül ugyanannyi nő bántalmaz férfit, mint ahány férfi nőt?

Ha a szakértők között Tamási Erzsébet neve is szerepel, sajnos figyelembe kell vennem, hogy az ő megközelítései épp oly elfogultak és speciálisak, mint Rusz Editéi.

Zárjuk rövidre. Mondjuk az általad felhozottak ne hivatkozhassanak arra, hogy természetes állapot, miszerint a nő "alárendeli" magát a férfinak, a férfi a "családfő", s ha a nő mégsem tesz eleget ennek, azzal lelkileg aláássa a férje férfiasságát. Ez az egyetlen kritériumom. Ilyen szakértő véleménye nem érdekel. :)

Ugyanis Tamási, Rusz, Bagdi és még sokan mások (nem beszélve Oraveczről) végső érve általában az, hogy a feminizmus az oka a társadalmi problémáknak, melyek többnyire a múltban is jelen voltak, csak nem foglalkozott velük senki. A nők bántalmazására különösen igaz ez.

Ezek a "szakértők" azt próbálják megmagyarázni nekünk, hogy ha nem rendelődünk alá és nem ismerjük el a férfit a család vezetőjének, ha nem tetetjük magunkat butábbnak és gyengébbnek, akkor azzal kasztráljuk és lelkileg tönkretesszük őt.

Egyrészt, nem hiszem el, hogy így lenne. Másrészt, ha így is van, ez tőlem akkora áldozat, hogy, hivatkozva a múltkori beszélgetésünkre, én is inkább hagynám levágni a fél karom. Eljátszani sem tudnám, őszintén megélni főleg nem.

Ha valóban ez a helyzet, azt javaslom, sürgősen próbáljunk meg találni rá valami nők számára is megfelelő megoldást.
A nők ugyanis, meglátásom szerint olyannyira nem vágynak erre, hogy a férfiak egy része máris rájött, mindezt csak drasztikus, kényszerítő lépésekkel lehetne újra megvalósítani.

Vagy egyszerűen azok maradnak fenn, akik nem függnek ettől és (hozzánk hasonlóan?) önmagukban is megállnak.

Kalechtor 2013.10.12. 23:29:50

"Ezek a "szakértők" azt próbálják megmagyarázni nekünk, hogy ha nem rendelődünk alá és nem ismerjük el a férfit a család vezetőjének, ha nem tetetjük magunkat butábbnak és gyengébbnek, akkor azzal kasztráljuk és lelkileg tönkretesszük őt."

Mert tönkre tudjuk? Érdekes. Most gondoljam felsőbbrendűnek magam? Vonzó, ha valaki felnéz rám és követ DE csak akkor, ha neki is kedvére való mindez. Ilyenkor érzem, hogy tényleg ADOK neki valamit azzal, hogy vezetem.
Ám ha nem teszi, kicsit se tesz tönkre vele sem lelkileg, sem máshogyan. Melyik nem tehát, amelyik függetlenebb és önmagában is megáll?

"Vagy egyszerűen azok maradnak fenn, akik nem függnek ettől és (hozzánk hasonlóan?) önmagukban is megállnak."

:)

"Másrészt, ha így is van, ez tőlem akkora áldozat, hogy, hivatkozva a múltkori beszélgetésünkre, én is inkább hagynám levágni a fél karom. Eljátszani sem tudnám, őszintén megélni főleg nem."

Az ember szabadsága- korlátolt. Velem konkrétan bármit tennének, képtelen lennék ezt adni a férfinak. Magam miatt még csak színlelni sem tudnám.

És akkor sem, ha a világ összes kisnyuszija sírva fakad. :)

Ez különben egy ősrégi történet. Tán még akkor kezdődött, amikor valaki kitalálta, hogy Ádám testéből született Éva.

Dave(dkovari) 2013.10.12. 23:43:29

@No-Name01: www.parlament.hu/biz39/bizjkv39/EMB/A417/1304161.pdf

Dr. Vizi János pszichiáter, jogász előadása a 9. oldaltól érdekes. Ő mondja ki, hogy a nők is elég nagy számban(25%) elkövetők.

Ott van sok érdekes nőjogi szervezet is. Pl PATENT, FEMEN HUN,

A lényeg a lényeg, hogy belemennek sok mindenbe. Miért nincs például az megemlítve a férfi áldozatoknál, hogy "Most a női áldozatokról beszélünk, a férfiak majd máskor jönnek?" Egyszerű a válasz. Nem foglalkoznak vele különösebben, de kihasználják, ill felhasználják őket mint "szegény áldozatok".

Szakmailag nem volt baj a szöveggel, amit mondott. Ott csak száraz adatokat mondott. De ez is sok volt már a nőjogi szervezeteknek.

De ott van még a Levél "Terikének és Margitkának" Ertsey Katalintól, amire "szépen" reagált a Nane. Persze hogy a fele le akarta váltani egyből a híveknek.

Szóval erősen tartja a gyeplőt a Sisterhood, hogy minden "rendben" menjen. Nem is írtak semmit se arról, hogy Katalin mennyit tett értük, hanem egyből elkezdték bírálni.
Erre válaszolt is a blogján Katalin:
t7.hu/0tl6

Ezért nincs olyan sok női politikus jelentkező. 2 oldalról éri őket a kritika. A férfi politikusok lenéző modora mellett a kritikus, terelgető nőjogi szervezetek nem segítenek, hanem irányítanak. Vagy azt csinálod, ami nekik kell(például említed azt, hogy fogjanak össze a nők, vagy nők is nagyobb számban követnek el erőszakos bűncselekményt, mint 1%), vagy megoldják, hogy leváltsanak téged, vagy folyton nehezítik a dolgod.

Ezért nem is csodálkozom, hogy kvótát akarnak. Ha maguktól nem jelentkeznek a nők, akik közül majd szelektálnak, akkor erővel kell őket benyomni. Jó kis ötlet, így végtelenszer válogathatnak majd.

Volt is egy videó, ahol egy LMP és egy MSZP képviselőnő volt bemutatva. Na ott voltak a jó kommentek. :) Ha azt olvastátok volna, a nőjogi szervezetek tagjainak hozzászólásait, akkor leestetek volna a székről.

Dave(dkovari) 2013.10.12. 23:43:31

Bónuszkérdés: Hogy kerül a bántalmazáshoz a ki hordja a nadrágot? Mármint a legtöbb esetben?

Egy szintig igaz, de hamar áttérünk olyan vizekre, ahol már nincs az a férfikép, de a probléma fennáll.

Pszichomókus beszélt arról, hogy mindenkit bánthatnak, mindenki lehet bántalmazó kb ugyanannyi eséllyel. Mégis a törvények zöme "nőt a férfitól védő". WAVA, Isztambuli egyezmény,stb.

Kalechtor 2013.10.13. 00:07:43

@Dave(dkovari): Szerintem itt egyesek már paranoiásak kicsit, amit annyiból értek és elfogadok, hogy számtalan helyen ez lesz a vége. Jön a Tamási Erzsébet, meg a többi fura szerzet. És velük a patriarchizmus is! :P

Azt beismerem, hogy ilyen helyzetben én sem szívesen lennék politikus. Félnék, hogy az emberség rovására megy.

"A férfi elkövetői arány kizárólag a férfi-női párkapcsolaton
- 10 -
belül magas, de ha lejjebb megyünk és megvizsgálunk más sértetti köröket is, például a
krónikus betegeket, a fogyatékkal élőket, a gyerekeket, akkor azt látjuk, hogy nagyjából fele-
fele az elkövetői arány, sőt vannak bizonyos kitüntetett sértetti körök, ahol a női arány
lényegesen magasabb, és ezt nem szeretném, hogy hallja a kisgyerek. Például az egy éven
aluli gyermekek sérelmére elkövetett emberölések és súlyos testi sértések az anya és
mostohaanya dominanciáját mutatják. Igazak a mesék, hogy a mostohaanyák többen vannak,
mint a vérszerinti anyák, és minél idősebb a gyerek, annál jobban egyenlítődik ki az arány, de
csak a serdülőkori gyerekeknél igaz az, hogy a férfi és a női hozzátartozói arány
kiegyenlítődik. Egészen addig a női elkövetők vannak többségben."

Erre gondoltál?

Nyilvánvaló, főleg, hogy a nők még mindig nagyságrendekkel többet foglalkoznak kisgyerekekkel, sérült személyekkel, fogyatékkal élőkkel. Ott van, hogy később egyenlítődik az arány. A férfi nem tudja bántani, ha nem ő gondoskodik róla.

Büntessék meg őket is. De hogy jön ez a párkapcsolaton belüli erőszakhoz?

Kalechtor 2013.10.13. 00:07:45

@Dave(dkovari): " Miért nincs például az megemlítve a férfi áldozatoknál, hogy "Most a női áldozatokról beszélünk, a férfiak majd máskor jönnek?" Egyszerű a válasz. Nem foglalkoznak vele különösebben, de kihasználják, ill felhasználják őket mint "szegény áldozatok"."

A férfiak se igen emlegetik a nőket, amikor a saját jogaikat védik. Mintha a női áldozatok puszta léte veszélyes lenne a férfi "tisztességére" nézve.

Szerintem egyenlő módon kellene kezelni, nemtől függetlenül, de az emberek többsége mindig megpróbál valamiféle mentséget keresni a saját nemébe tartozó elkövetők számára.

Nico3 2013.10.13. 10:03:19

@__________________:
"Az ember szabadsága- korlátolt. Velem konkrétan bármit tennének, képtelen lennék ezt adni a férfinak. Magam miatt még csak színlelni sem tudnám."

Tökéletesen így vagyok vele én is. Inkább az örök börtön, gályarabság. Inkább legyek mindenki rabszolgája, mint hogy szerelmi viszonyban alárendeltje kellene lennem egyetlen embernek.

Dave(dkovari) 2013.10.13. 15:31:09

@__________________: "De hogy jön ez a párkapcsolaton belüli erőszakhoz?"

De had idézzek még Dr. Vizi Jánostól: "Már maga az elnevezés is megkérdőjelezhető, az úgynevezett „családon belüli
erőszak”."
"Azért mondtam, hogy ideologikusnak érzem az ezekkel a témákkal kapcsolatos vitát,
mert gyakorlatilag az jön a médiából, amikor erről a kérdésről beszélgetnek, hogy a férfiak
bántalmazzák a nőket és a gyerekeket. "
"A férfi elkövetői arány kizárólag a férfi-női párkapcsolaton
- 10 -
belül magas"
"Nemrég a Bírónők Egyesületének tartottunk egy előadást a gyermekek elleni szexuális
abúzusról, és még engem is meglepett az a publikáció, amelyik az egyesült államokbeli
segélyvonalak hívóinak a feldolgozásából állt. Ott azt tapasztalták, hogy a bejelentők 25 százaléka női elkövetőről számolt be. Tudjuk, hogy a látencia milyen magas, úgyhogy nyilván óvatosan kell egy ilyen adatot kezelni, de, mondom, ez még engem is meglepett." !!!!!!!!"Ez nem tartozik közvetlenül a témánkhoz, csak azért mondtam el, mert ez aztán végképp a mítoszok világa."!!!!!!!!!!

Szóval ő most tényleg le akart számolni a mítoszokkal(milyen érdekes, én és Dani is ezt akarjuk mindenhol), hogy normálisan folyjon a megbeszélés.

És tudjuk, hogy a női oldalról is lehet!(!) látencia, tehát a 95% se olyan biztos, a 90% viszont mindenképp. Sőt olyat is hallottam, hogy a maradék 5% szinte teljesen Homoszexuális férfiak között folyt, szóval 100% férfi elkövető majdnem. Erre mit mondtok.

Nincs olyan oldal, mely normálisan kezelné az ügyet, de folyton hallom, hogy ők a férfiakért is vannak. Ekkorát még én se tudnék hazudni. Bár azzal a kitétellel, hogy a férfi lehet bántalmazó és a nő manipulálva van, ezért bánt, még egész jól állunk. Mert legalább elismerik, hogy a fiúkat is bántják. Összeteszem a két kezem, hogy legalább ennyit csinálnak.

És a végén a kedvencem: "Mi mindenkiért vagyunk, és az egyenjogúságért."

Kalechtor 2013.10.13. 16:08:58

@Dave(dkovari): Számoljunk le. Itt az elejétől azt olvashatod, hogy a férfi bántalmazottakat is kiemelten kell segíteni.

"És tudjuk, hogy a női oldalról is lehet!(!) látencia, tehát a 95% se olyan biztos, a 90% viszont mindenképp. Sőt olyat is hallottam, hogy a maradék 5% szinte teljesen Homoszexuális férfiak között folyt, szóval 100% férfi elkövető majdnem. Erre mit mondtok."

Ezek a százalékok mivel is kapcsolatosak?

Nézzük a tényeket.

Szexuális abúzus: 25% női elkövető, 75% férfi elkövető.

Tamási pedig a bántalmazásról azt mondja: az összes bántalmazott 25%-a férfi. A 25% férfibántalmazott "között" oszlanak meg a férfi és női bántalmazók.

"Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az
egyik fél a gyengébb nő, a másik pedig az erősebb férfi, hanem arról van szó, hogy a párkapcsolatban ki szeret kevésbé, mert az van hatalmi pozícióban."

Figyelemreméltó gondolat, viszont sajnos nem igaz. Gyanítom, itt nem az önzetlen felebaráti szeretetre céloz. Aki jobban szeret, tehát jobban szerelmes, az jobban is függ. A szerelemnek, újra megemlítem, különböző stratégiái lehetnek. A függőbb fél megpróbálhat jobban alkalmazkodni, hogy elérje, amit akar. De ha testi ereje nagyobb, akár megpróbálhatja erőszakkal is elérni ezt. Hány gyilkosságról hallunk, ami szerelemféltésből történt? Szerinted ki volt szerelmesebb? Az, aki már elhagyni készülte a párját, vagy az, aki ezért megölte őt?

Azért ügyes próbálkozás volt tőle.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.13. 17:34:49

Ha így felhozódott, Rita új cikke egészen jó lett.

t7.hu/0tp1

Érdekes is, hogy a boncolgatott írás "gáz női hibái" rám például egyáltalán nem jellemzőek, ahogyan a környezetemben élő nők többségére sem. Azokkal a nőkkel kapcsolatban tapasztalom, akik képtelenek voltak saját státuszt, egzisztenciát szerezni, illetve erőteljesen hagyományos, "szexista" légkörben nőttek fel.
A konzervatív szemlélet ezzel kapcsolatban is logikátlan. Panaszkodik e hibák miatt, "gáznak" tartja őket, ám ha egyik sem igaz egy nőre, könnyen nőietlennek tarthatják miatta.

Az ő szemükben ezek szerint a nőiesség egy halom olyan tulajdonság összessége, amit valójában utálnak a nőkben. :)

Dave(dkovari) 2013.10.13. 17:49:13

@__________________: "Ezek a százalékok mivel is kapcsolatosak?"

Talán te említetted, hogy "De hogy jön ez a párkapcsolaton belüli erőszakhoz?" amire millió "statisztikát" nézhetünk nőjogi szervezetektől. Ott van mindig a 95% bántalmazott nő. Meg a maradék férfi által bántott férfi.

De bezzeg a KSH szerint nem teljesen úgy van az úgy: Van ami kevesebb, van ami több részenként, de összesen is 90-10 Iszonyú sok tipust összevetve. www.ksh.hu/szamlap/eletunk.html

"De ha testi ereje nagyobb, akár megpróbálhatja erőszakkal is elérni ezt." Ne írj kisregényt, írd le nyugodtan, hogy férfi. Mások is ezt teszik. Manapság csak a nőkre kell valami szép körbevonalazást írni, a férfiakra nem.

Tudod millió stratégia van a lefogásra. A nőknek más az eszközük, például a lelki megtörés. De ezt nem nézzük, csak a férfiak fő fegyverét veszélyesnek, és így persze, hogy kijön az amit látunk.

Had folytassam az idézést Tamásitól:
"Más kérdés az ok. Magam is kutattam a férfi bántalmazottak magyarországi helyzetét és azt láttam, hogy az a traumatizálás, ami egy bántalmazó viszonynak a következménye, a férfiak és a nők esetében szó szerint ugyanaz. Pontosan ugyanazok a tünetek, ugyanazok a játszmák, ugyanúgy zajlik a dolog és pontosan ugyanaz a traumatikus eredmény.
Ugyanazokat a tüneteket produkálják a női áldozatok, mint a férfi áldozatok."

Akkor miért a férfit viszik el inkább hasonló esetben, ha hasonló a mechanizmus? A válasz egyszerű, őt tekintik veszélyforrásnak, a nőt nem. ez az alaphelyzet. Nesze neked jogi egyenlőség.

És ezt az idézetet nagyon is kedvencem, mint egyedül álló részt. "a. Fogalmunk sincs arról, hogy kik ezek a férfiak, bár tudom, van rá olyan válasz, hogy azok a férfiak, akik verik a feleségüket, ami szellemes, de tudományosan nem használható, mint ahogy az sem, hogy azok a bántalmazott
nők, akiket vernek a bántalmazó férfiak. Ez biztos nagyon szellemes, de nem gondolnám, hogy ez bármiféle tudományos módon segít. "

Ezt akár én is írhattam volna, vagyis mindenhova írtam már hasonlót. FŐLEG nőjogi oldalakra, fórumokra. Válasz érkezett a legtöbb helyen, hogy mit szólok be. Vagy töröltek onnan. :)

Ezért mondom mindig akinek tudom, hogy legyenek feministák, de ne csatlakozzatok szervezetekhez(feminizmus), mert ők nem komplettek. Ha ilyen fontos dologra, mint bántalmazók keresése, megismerése nem reagálnak értelmesen.

Innentől jön az üzleti rész a szervezetekben. A probléma megoldására kapnak pénzt, de nem oldják meg a problémát, mert akkor nem jönne a pénz. Érted, hogy ez mennyire gusztustalan.

Dave(dkovari) 2013.10.13. 17:57:28

@No-Name01: t7.hu/0tp5

Nekem ez jobban tetszik, hisz leírja, hogy: Vagy úgy csinálod, ahogy mi mondjuk, vagy te is támogatod a nőverőket.

Hát nem aranyosak. Ez pont olyan, mintha leírnám, hogy: Ha nem nyitsz külön számlát a barátodnak, akkor le fogd nyúlni mindenét. :)

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.13. 18:05:33

"Ne írj kisregényt, írd le nyugodtan, hogy férfi. Mások is ezt teszik. Manapság csak a nőkre kell valami szép körbevonalazást írni, a férfiakra nem."

Szerintem ne láss bele köntörfalazást, épp tőle. Ha tippelnem kellene, azt mondanám, az összes eddigi kapcsolatában neki volt nagyobb a testi ereje. Azt hiszem, egyszerűen elméletileg értette. Ha bármelyik fél testi ereje nagyobb.

"Tudod millió stratégia van a lefogásra. A nőknek más az eszközük, például a lelki megtörés."

Ezt szintén nem értjük. A férfi számára talán nem adott ez az eszköz? Vagy a nő, a lelki erejével legyőzheti a férfit, ha az erősebb nála? Előfordulhat, szó se róla, de ezek szerint a nő olyan szellemi erő birtokosa, amivel hatalmat gyakorolhat egy jóval nagyobb fizikai erejű egyén felett? Csak, hogy kissé harcművészeti nyelven beszéljek. A férfinak nincs lelki ereje, vagy mi? :)

"a. Fogalmunk sincs arról, hogy kik ezek a férfiak, bár tudom, van rá olyan válasz, hogy azok a férfiak, akik verik a feleségüket, ami szellemes, de tudományosan nem használható, mint ahogy az sem, hogy azok a bántalmazott
nők, akiket vernek a bántalmazó férfiak. Ez biztos nagyon szellemes, de nem gondolnám, hogy ez bármiféle tudományos módon segít. "

Majd átgondolom, de ha Tamási elmenne odáig, hogy vigyék el a bántalmazott nőt, mivel traumatizálja a bántalmazó férfit, akkor ez újra igaz fordítva is. Ha egy férfi kiváltja egy nőből, hogy a nő lelkileg tönkretegye, akkor azt a férfit el kell vinni, hiszen traumatizálta a feleségét? Ez már igencsak ingoványos talaj.

És még egy. Ha a bántalmazott nő nem lesz traumatizált, mert lelkileg annyira erős, hogy képes tűrni, akkor nyugodtan hagyni lehet, hogy félig agyonverjék? Ilyenkor ez a normális?

Hisz az is normális, hogy edzéseken kékre-zöldre vernek bennünket. Szubjektív, viszonyítás, hozzáállás kérdése. Ha hozzászoktatják a nőt, hogy verjék, s ő ebbe belenyugszik, szerinted békén kell hagyni a családot?
Talán egyenesen hasznos! A gyerekek eleve ebbe szocializálódnak, a lányuknak sem lesz "fura", hogy veri a férje! :)

Azt, amire te célzol, értem.
Nekem Tamási E. hozzáállása nem tetszik.

Kalechtor 2013.10.13. 19:25:35

@No-Name01: "A konzervatív szemlélet ezzel kapcsolatban is logikátlan. Panaszkodik e hibák miatt, "gáznak" tartja őket, ám ha egyik sem igaz egy nőre, könnyen nőietlennek tarthatják miatta.

Az ő szemükben ezek szerint a nőiesség egy halom olyan tulajdonság összessége, amit valójában utálnak a nőkben. :)"

Majdnem. A konzervatív szemlélet azt szeretné, ha a nőknek nem lennének céljaik, elvárásaik, ha üresek és szolgaiak lennének. Na akarjon státuszt, de a férfi státuszára se hajtson. Ne akarjon okos, határozott lenni, de a férfitól se várja el ezeket.

Hogy még szebb legyen, ezzel ellentétben képtelenek nőnek látni azokat, akiknek- most tartalomtól függetlenül- nincsenek elvárásaik a másik felé. A férfi ösztönösen tudja, hogy az ilyen nő (aki nem képes valamit magától elérni, illetve nem azt sugallja, hogy értékes, s így igényes is egyben), "biológiailag értéktelen", eldobható kategória, legfeljebb egy-két szexre "jó".

@Dave(dkovari): "Talán te említetted, hogy "De hogy jön ez a párkapcsolaton belüli erőszakhoz?" amire millió "statisztikát" nézhetünk nőjogi szervezetektől. Ott van mindig a 95% bántalmazott nő. Meg a maradék férfi által bántott férfi."

Talán a nőjogi szervezetek is úgy gondolkoznak, ahogyan a férfiak és beleveszik azokat a nőket is, akiket "csak" lelkileg törnek meg? Hm? :)

A téma tényleg ingoványos.

A testi erőt meg nemektől függetlenül értettem. Sőt, hogy még árnyaltabb legyen, a súlyos testi sértés talán azért jellemző inkább a nőkre, mert ők akár szerelemféltésből, akár megfélemlítésből, akár bosszúból vagy védekezésből kénytelenek "eszközökhöz" folyamodni. Kés, méreg, stb.

A férfinek elegendő, ha folyamatosan sakkban tartja a nőt, hogy a nő tudja, ha elhagyná a partnerét, az utána menne és megverné, bántalmazná. Így nem is feltétlenül muszáj megütnie.

Tessék, itt most azt feltételezem, hogy a férfi fizikailag erősebb, a nő gyengébb. De a jelenség, hogy miért a nők támadnak késsel, fegyverrel, így magyarázható leglogikusabban. Sok átlagos nő hiába mondaná azt, hogy "ha elhagysz, megpofozlak!"

Az anyagi javak elosztása is ilyen lehet- nemektől függetlenül. Aki teljesen kiszolgáltatott, azt elég ezzel sarokba szorítani. Nem mer lelépni, fél, hogy nincstelenként végzi. Ha gyerekek is vannak, még súlyosabb a helyzet.

Azt hiszem, a férfiak most részben(!!!) a válások által tapasztalják meg ezt az érzést. Kellemes kilátások? :)
Remélem legalább érthető, miért nem akarjuk a múltat.

Tamási Erzsébet és mások ezeket a tényezőket nem akarják figyelembe venni. Kerülgetik, mivel elvük szerint az lenne a normális állapot, ha a nő anyagilag, lelkileg a férfi gyámolítására szorulna.

Apropó, egy újabb hibás pont. A nőt rendszeresen úgy állítják be, mint aki lelkileg gyengébb, aki mellé kell valaki, hogy vezesse, mert kiszolgáltatott. Míg a férfi erős, stabil. Így önmagukkal mennek szembe, amikor azzal érvelnek, hogy az instabilabb, törékenyebb lelkialkattal rendelkező fél (a nő) képes megtörni, bántalmazni a stabilabb, erősebb, kihívásokra, traumás helyzetekre sikeresebben reagáló felet- akinek szerintük ugyebár még stresszhelyzetben is támogatnia kellene a másikat.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.13. 20:05:21

"Apropó, egy újabb hibás pont."

Én már nem is számolom, mennyi mindent magyaráznak teljesen megfordítva. A cikk, amiről Rita írt is ilyen.

De azt már többször leszögeztük, hogy így voltaképp a patriarcha férfitípus marakodik a patriarcha nőtípussal, miközben mindezért a feministákat okolja. :DD

Dave(dkovari) 2013.10.13. 21:56:02

@No-Name01: "Én már nem is számolom, mennyi mindent magyaráznak teljesen megfordítva."

Most éppen melyik oldalról beszélünk? Mert lassan egálba vannak a félrement dolgaik. :)

Persze a szokásos "ennek semmi köze a feminizmus" szöveg most maradjon ki. Mert sok onnan jött. Vagy jön a "ne vegyétek a hagyományoshoz, mert azt ők is elítélik" szöveg. :)

"De azt már többször leszögeztük, hogy így voltaképp a patriarcha férfitípus marakodik a patriarcha nőtípussal, miközben mindezért a feministákat okolja. :DD"

A másik oldal meg a degeneráltak miatt(max 20%) hoz mindenkire terjedő törvényeket. És azt mondva,hogy ez nem vonatkozik mindenkire. Szóval egyik kutya, másik eb. És egyre csak gyűlik mindkét oldalról a hülyeség.

Nagyon offolva, nem a témához.

Talán írok egy cikket, ha lesz kedvem, meg stílusom, hogy állnak a férfiak a változáshoz a tapasztalataim szerint. Miért nincs kemény magja a férfi feminizmusnak. :)

danibusz 2013.10.13. 21:56:09

@No-Name01: "
"Tudod millió stratégia van a lefogásra. A nőknek más az eszközük, például a lelki megtörés."

Ezt szintén nem értjük. A férfi számára talán nem adott ez az eszköz? Vagy a nő, a lelki erejével legyőzheti a férfit, ha az erősebb nála? Előfordulhat, szó se róla, de ezek szerint a nő olyan szellemi erő birtokosa, amivel hatalmat gyakorolhat egy jóval nagyobb fizikai erejű egyén felett? Csak, hogy kissé harcművészeti nyelven beszéljek. A férfinak nincs lelki ereje, vagy mi? :)
"

Nagyon vicces. Sőt, nevessünk is szerencsétlen férfiakon, akik nem is ütnek, és nem is gáncsolnak el nőket! Hahahahaha!

Milyen egy szerencsétlen flótás, hogy hisz abban, hogy mást ne bántsunk, hát nem tudja, hogy ő egy férfi, neki ütni vernie kéne mindent és mindenkit?

Hagyjuk már ezt a férfigyalázást, oké?
Ez a "másik férfi" néven ismert effektust már nagyon unom. A környezetetekben minden férfi egy szent, de aki azon a körön kívül esik, az galád ,mocskos, vagy esetlen senkiházi.
Ez a "másik férfi" fogalma, és látom, hogy nagyon megy nektek. :(

"Jajj, de hát én őket is megvédeném, ha ez a csúnya gonosz Hókuszpó... rendszer nem állna az oldalukon, ami folyton megvéd minden férfit, s az alapból kedves, okos, szép nők a rendszer miatt gonosszá, butává, csúnyává válnak, jaj-jaj-jaj!"
Nekem ebből elegem van. Miért ez megy mindig, miért nem lehet végre egy kis pozitívum? Miért csak a szépfiúk a pozitívum nektek? Miért nem lehet jól élni a ti kis elvárásaitokon kívül?

Itt reked meg mindig a feminizmus. Befurakszik a házadba, a mozdulataidba, a gondolataidba, az emberekről alkotott képedbe, és furán nézel, ha mások azt mondják, hogy "én ebből nem akarok"? Hogy nem akarják a szomszéd város összes férfiját szidni, mert vagy agresszorok, vagy nyámnyilák?

Ha ezt egyszer felfogjátok, akkor megértitek végre a feminizmus baját. Nem kell Jehova tanújának lenni, hogy ott állsz minden ember háza előtt, ha kell órákat, azt mondva, hogy "ismeri a feminizmust", "a feminizmus megváltja életét, térjen meg mielőbb"... :(

Kalechtor 2013.10.13. 22:05:47

@danibusz: "Nagyon vicces. Sőt, nevessünk is szerencsétlen férfiakon, akik nem is ütnek, és nem is gáncsolnak el nőket! Hahahahaha!
Milyen egy szerencsétlen flótás, hogy hisz abban, hogy mást ne bántsunk, hát nem tudja, hogy ő egy férfi, neki ütni vernie kéne mindent és mindenkit?
Hagyjuk már ezt a férfigyalázást, oké?"

Ezt most mire? Nem is erről írt. Éppen arra a feltevésre reagált, amely szerint a nő az, aki lelkileg gáncsolja, fúrja a másikat. A nő miért lenne ilyen? Miért hiszik ezt róla?

S az miért férfigyalázás, hogy ha a férfi lelkileg erős, akkor képes ez ellen tisztességesen és megjegyzem, jogosan védekezni, ha mégis így lenne?

Én pedig még arról is írtam, hogy nő is bánthat férfit, féltékenységből, szerelemféltésből, indulatból. Csupán annyira tértem ki, hogy mivel sok esetben a nő a gyengébb fél, ő ehhez általában eszközöket használ.

danibusz 2013.10.13. 22:39:32

@__________________: "Ezt most mire? Nem is erről írt. Éppen arra a feltevésre reagált, amely szerint a nő az, aki lelkileg gáncsolja, fúrja a másikat. A nő miért lenne ilyen? Miért hiszik ezt róla?"

"Előfordulhat, szó se róla, de ezek szerint a nő olyan szellemi erő birtokosa, amivel hatalmat gyakorolhat egy jóval nagyobb fizikai erejű egyén felett?"

Tehát szépen mismásolja a férfi védekezés-elkerülést, "mert üt, oszt jó van". Ez a probléma.

"S az miért férfigyalázás, hogy ha a férfi lelkileg erős, akkor képes ez ellen tisztességesen és megjegyzem, jogosan védekezni, ha mégis így lenne?"
Mert ilyen erővel azt is mondhatnám, hogy "miért nőbántalmazás, ha egy erősebb nő képes tisztességesen, és jogosan védekezni?"

Az ő stílusa egy lekicsinylő "hát nem fizikumban erősebb?" volt. Mintha a fizikai erő céltáblává is tehetné, mert visszaüt. Ez pedig megalázó, és aljas. Pont, mint a radikálisok. Igen, azok is ezt mondják, csak erősebben. Nincs áldozat, mert üthet. :(

A vége érthető, de kérem, a stílus maga az ember, úgyhogy emberekről beszélve tiszteljük az embereket, ideákról beszélve meg szidjuk egymást, oké? :P

Dave(dkovari) 2013.10.13. 22:39:51

Elég nehéz összeegyeztetnünk Danival a dolgokat, mert olyan mintha 2 világban élnénk. Egyszer veletek beszélünk, majd másszor a világ/Mo. híreiről értesülünk.

Ezért kérlek vegyétek figyelembe, hogy nehéz mindig kettéválasztani a dolgokat. Gyakran megesik, hogy a világ dolgait is nektek címezzük. Előre is bocsánatot kérek a nevünkben.

Kalechtor 2013.10.13. 23:06:20

@danibusz: "Mintha a fizikai erő céltáblává is tehetné, mert visszaüt. Ez pedig megalázó, és aljas. Pont, mint a radikálisok. Igen, azok is ezt mondják, csak erősebben. Nincs áldozat, mert üthet. :("

Nem így vettem ki. Ellenkezőleg. Ha a nő lelkileg támad, akkor a férfi lelkileg védekezhet. Fordítva is.

Olyan ez az érvelésed, mint amikor a férfiak a fordítottját mondják. A nő úgyis képes megtörni, befolyásolni a férfit, így "mindegy", a férfi erősebb vagy sem. Nincs jelentősége. A nő úgyis arra manipulálja, amerre akarja (= a nő akár céltábla is lehet)

Mindkettőben találhatunk igazságot. Mégis TISZTESSÉGTELEN így érvelni. Kettős mérce, mindegyik.

"Igen, azok is ezt mondják, csak erősebben. Nincs áldozat, mert üthet. :("

Férfi is lehet áldozat. A szakértők érvelése azért csúsztat, mert eleve azt feltételezi, hogy a nő "bármilyen" férfit képes megtörni (pszichésen), s a férfi ennek a végletekig kiszolgáltatott s kénytelen eltűrni, miközben semmiféle védekezési lehetőség nincs a kezében.

Sőt, továbbmenve, sokan még a fizikai bántalmazást is ezzel magyarázzák. A nő előtte tönkre vágta, ezért ütött.

Az egészben az a szép, hogy nem veszik észre: férfiak is alkalmaznak hasonlót. Érzelmi zsarolás, manipuláció, fenyegetőzés. "Ha elhagysz, megölöm magam", "ha nem teszed meg, nem szeretsz!", "te már nem is tisztelsz engem"- ahogyan nők is folyamodhatnak fizikai fenyítéshez.

Tegyünk pontot a végére. Én azt mondom: lelki eszközre csak lelki eszköz lehet a válasz.

Fizikaira pedig fizikai. Ha bármelyik is megüti a másikat, a párja védekezhet, üthet, lefoghat. Ha lelkileg fúrja, akkor lelki szinten védje meg magát. Álljon ki magáért, vitázzon, védje meg az igazát.

Remélem, így megfelel.

Kalechtor 2013.10.13. 23:06:24

@Dave(dkovari): OK. :) Például? Olvastatok most valamit?

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.13. 23:56:59

"Tegyünk pontot a végére. Én azt mondom: lelki eszközre csak lelki eszköz lehet a válasz.

Fizikaira pedig fizikai. Ha bármelyik is megüti a másikat, a párja védekezhet, üthet, lefoghat. Ha lelkileg fúrja, akkor lelki szinten védje meg magát. Álljon ki magáért, vitázzon, védje meg az igazát."

A párom szerint ez azért is esélytelen, mert egy nő akkor nem "győz" egy vitában, ha meg sem szólal.

Ezért akarhatja a férfiak egy része, hogy a nők eleve vitatkozni se kezdjenek, summa summárum feltétel nélkül fogadják el a férfiak szavát.

danibusz 2013.10.14. 09:53:01

@No-Name01: "A párom szerint ez azért is esélytelen, mert egy nő akkor nem "győz" egy vitában, ha meg sem szólal. "

Nem hiába van az a vicc, hogy "Egy vitában az utolsó szó mindig a nőé. Ha a férfi utána megszólal, az egy új vita kezdete."

Viszont elég érdekes, hogy a párod is ezt mondja, akkor se értik majd meg itt a többiek. :(

"Ezért akarhatja a férfiak egy része, hogy a nők eleve vitatkozni se kezdjenek, summa summárum feltétel nélkül fogadják el a férfiak szavát."

Hát, ezt simán elképzelem. Ne nevessetek, én tudom, hogy nem csak ma született bárányok vannak, akiket a csúnya rendszer rángat zsinóron. :P

Van női megfelelő, ott hangot felemelni se szabad. Sőt, ez lassan törvényes lesz, amint most nincs bűntett, ha nincs áldozat. Senki sem javít, mindenki egyenlít. A "régiek" elhallgattatnak, a "modernek" betörnek. Csak hát pár ezer év "előnyt" látnak a nőknél, így nekik egyre jobban megengedett.

Kalechtor 2013.10.14. 19:26:36

@danibusz: "Viszont elég érdekes, hogy a párod is ezt mondja, akkor se értik majd meg itt a többiek. :("

Dehogynem! Én azt értem meg ebből, hogy a párja különösen okos férfi, mivel belátja, hogy mindig a nőnek van igaza. :)

@No-Name01: Valakinek el kell vinnie a balhét. :P

Dave(dkovari) 2013.10.14. 19:55:53

@__________________: Ismered a mondást: Okos enged, szamár szenved.

Konok népség a nő, nem érdemes vele leállni vitatkozni, mert a végsőkig kiáll akár még a nyílt hazugság mellett is.

Az okos férfi inkább majd más helyzetben hozza rendbe a dolgot, nem vitával. Törékeny a férfi lélek, mert szüksége van a nőre. Míg a nőnek nem, így nyugodtan lehet "szókimondó".

danibusz 2013.10.15. 09:57:25

@Dave(dkovari): "Az okos férfi inkább majd más helyzetben hozza rendbe a dolgot, nem vitával. Törékeny a férfi lélek, mert szüksége van a nőre. Míg a nőnek nem, így nyugodtan lehet "szókimondó"."

No, ezt jól le írtad! Én is úgy látom, hogy az itteni nők is azért beszélnek már-már háziállatként néha a férfiakról, mert kb olyan viszonyban is vannak vele. :)

Jónak jó, de nélküle is elvan az ember(nő). Talán ezért van sok macskás vénlány? :P (szegény macskák, férfiba nézik őket. Vagy fordítva?)

Kalechtor 2013.10.15. 18:55:14

@danibusz: A vénfiúkkal még a macskák se akarnak együtt lakni! :(

Amúgyis mi baj a macskával? Az legalább cuki és selymes a szőre! :)

danibusz 2013.10.18. 14:46:26

Na, megint jön a sz**kavarás.

t7.hu/0u71

"Nők mentették meg a világot?"

És

"A felálló kétpárti bizottságban hat nő és hat férfi kapott helyet."

De attól milyen szépen mutat, hogy férfi=marakodás, nő=összetartás, béke...

Nem mintha csak most kaptak volna észbe ezen problémán, csak biztos eddig elnyomták szegényt, mert akkor hogy marakodhatnának a "nagy férfiak".

Na kérem, így lehet teljesen elrontani egy gondolatot. Pökhendi, majdénmegmondom stílusban írni.

Legalább van egy rossz példa előttetek. :)

bALFAszHÍM 2013.10.18. 16:24:11

@danibusz: Számomra csak a lényeg nem derült ki, ebből a gagyi felejthető femina cikkből. Mi a tököm történt? Felemelték a kb. 16 billió dolláros adósságplafont még feljebb, és a hedonista állam továbbra is folytatja a föld kiszipolyozását, vagy elkezdenek végre adósságot törleszteni?
Mert, ha adósságot törlesztenek, akkor a szociális kiadásokat kell nyirbálni, ami szembe megy az alkotmány (talán) 14. kiegészítésével, vagy megint megtámadnak valakit akire Izrael rámutat. :(

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.18. 16:38:17

Éljen a pátriárka hatalom. Hurrá. :) Egyébként nem rossz a cikk, sok általános igazság van benne. Még ha nem is fekete-fehér.

""Meg tudjuk csinálni"- mondta, majd demokrata szenátortársa, a legnagyobb tekintélyű szenátor asszony, a több mint negyed évszázada szenátusi tag Barbara Mikulski szólt bele a mikrofonba: "Gyerünk, oldjuk meg! Én tárgyalni akarok, megegyezést akarok!" Tíz percre rá egy harmadik női szenátor csatlakozott hozzájuk. Néhány napra rá már öten voltak, két demokrata női szenátor is beszállt."

Ez valószínűleg mindig így volt a tudományban, világtörténelemben. A férfiak elindítottak valamit, amivel egyben rengeteg problémát, felfordulást is generáltak. Kitaláltak valamit, de a káosz közepén akadt el a dolog. :( Aztán jött egy bölcs feleség, szerető, vagy egy Lisa Meitner, Mileva Maric, Rosalind Franklin és megoldotta. Mindkét nemnek megvolt a maga szerepe. Férfi nélkül talán nincs megoldandó "probléma", nő nélkül pedig nincs "megoldás". S ezek az ellentétek adják magát a fejlődést. Kell ahhoz a zűrzavar is, amit a férfiak idéznek elő. :P

@danibusz: "Nők mentették meg a világot?"

Én jól szórakozom a cikken. Nem kell ezt annyira komolyan venni. :)

Kicsit túlzásnak tartom, de most legalább megtudhatják a férfiak, milyen érzés, amikor nőként hallgathatjuk, hogy a férfi csinálta a spanyol viaszt is, közben megmentette a nőt a karfogú tigristől, a háborúktól, amiket maga idézett elő, míg a nő otthon lógatta a lábát és mosogatott, hiszen másra úgysem alkalmas, sőt, a lelke mélyén nem is vágyik egyébre. :D

Ne csodálkozzanak, ha ezek után a nőknek nem is igazán kell a "spanyol viaszuk". :)

Dave(dkovari) 2013.10.18. 17:36:50

@No-Name01: "A kirekesztettség ellensúlyozására lérehozott "női klubba""

Megint csak azért álltak össze a nők, mert valami ellen küzdenek. Ritka a közös cél, inkább a közös ellenség a kapocs.

Ha nem lenne "ellenség", akkor nem lenne összefogás se. Ezt gyakran észrevehetjük. Tehát a nagyobb mozgalmak közös pontja az "ellenség ellen szinkronizált tökéletes fellépés, hihetetlen kapcsolathálózat, de utána nem is ismerjük szinte egymást" módszer.

Vagy feloszlik a banda, vagy keresnek más "ellenséget". Lásd hova fajult a feminizmus, ahol már nincs lényeges ellenségkép. Miket nem gondolnak "ellenségnek" már ott?

"Férfi nélkül talán nincs megoldandó "probléma", nő nélkül pedig nincs "megoldás". S ezek az ellentétek adják magát a fejlődést. Kell ahhoz a zűrzavar is, amit a férfiak idéznek elő. :P"

Ne aggódj, az élet más területén pedig a nő szokta a "bolhából elefántot", vagy a "bármely kis problémából megoldhatatlan krízist csinálhatsz, ha elegendő ülést tartasz róla" módszert alkalmazni. :)

Kalechtor 2013.10.18. 17:41:52

Tetszik ez az értelmezés, hiszen egyenlőségen alapszik és mindkét nem feladata egyaránt fontos! A férfi az összevisszaság, a szétszórtság, káosz, ellentmondás, paradoxon- a nő az összeszedettség, integráltság, bölcsesség, szuperself. Egyiknek sincs értelme a másik nélkül, egy érme két oldala ők, a világ két fontos pólusa, melyek kiegészítik egymást! :)
Dani, nehogy hosszú cáfolatot szánj rá, csak a fenti komment ihletett meg. Bár egyre jobban élvezem a hozzászólásaidat, nagyon eredeti mostanában, amit írsz, a stílussal együtt, ahogy előadod.

"vagy megint megtámadnak valakit akire Izrael rámutat"

Ez már csak így megy, BH, a rokonok néha jobban marják egymást, mint az idegenek.

"Megint csak azért álltak össze a nők, mert valami ellen küzdenek. Ritka a közös cél, inkább a közös ellenség a kapocs."

Az embereket gyakran kovácsolja össze a közös probléma. :)
A patriarchák is összefogtak, ha arról volt szó, hogy a szerintük való helyükön kell tartani a nőket, míg más kérdések felmerülésekor gyakran mészárolták le a velük nem egy kasztba tartozókat, vagy az eltérő elveket követőket.

Dave(dkovari) 2013.10.18. 17:46:49

@No-Name01: "Én jól szórakozom a cikken. Nem kell ezt annyira komolyan venni. :)
"

Addig, amíg nem ezzel kezdenek el évtizedekig mindent "kiharcolni" a mozgalmak. "Hát nem látjátok, hogy" fog jönni.

A "spanyol viasz"ról meg annyit, hogy most nyomják majd az övéket a képünkbe. Vagy nem hallottad a nők jók a vezetésbe, mert ők jobbak elvet? Nő nélkül nem jó a vezetés, stb.

Vajon ez nekem idegesítő csak? Vagy férfi nélkül milyen a vezetés?

Megnézném a csupa ÁTLAG(nem a ti elképzelésetek szerinti) nőből álló munkahelyet. Biztos tökéletes munka, munkamorál. 2000% teljesítmény, nem pedig 100%, mint máshol.

Vagy ott is csak átlagos lenne a helyzet? Egyesek(nem kell írni kik szerint) szerint nem. Szerintük a nők nem férfiak, ezért jók.

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.18. 18:01:25

@Dave(dkovari): Szerintem senki nem beszélt arról, hogy a munkahelyeken csak nők legyenek. Vezető meg nem a nagyátlagból lesz. :)

Tartsuk meg az egyensúlyt, ne képzeljünk többet a cikkbe. Például férfimintára azt, hogy most már aztán minden nő jobb minden férfinál.

Megoldották, észnél voltak, gyakorlatiasak, helyén volt az eszük, ennyi. Ha felidézed az emberiség eddigi történelmét, láthatod, hogy a többnyire kényszermegoldásként uralkodónak választott nők sem vezettek rosszabbul egy országot, mint a férfiak. Mégis csak a fiú trónörökös hiányával kerülhettek trónra.
Ez a tény viszont nem jelenti, hogy a férfi alkalmatlan lenne a vezetésre.

A kedvenc részem a cikkből:

"És hogy mit gondolnak erről a férfiak? Örülnek. Többek között a korábbi republikánus elnökjelölt John McCain is hangot adott örömének, hogy a nők előléptek: "képzeljék csak el mi mindenre lennének képesek, ha ötvenen lennének"- mondta. Demokrata kollégája is el volt ragadtatva a nők teljesítményétől a bizottságban. Mint mondta, a nők nagyarányú részvétele óriási segítséget jelentett, és bár nem tudni hogy akkor is így alakult volna-e a dolog, ha 12 férfi vagy 12 nő ül a testületben, ő a maga részéről nagyon elégedett volt a közös munkával."

Egy bölcs nő, bölcs férfi, egyszóval: egy bölcs vezető azonban ilyenkor nem esik abba a hibába, hogy kérkedni kezd és lenézi a másikat. Egyetlen jó vezetőtől sem hallottam még, hogy az őt követők képességeit becsmérli, vagy erőszakkal lefelé akarja nyomni őket. Tudom, én is viccelek néha, de az életben nem szokásom az ilyen jellegű kritika.

Ha bárki példaképként állhat előttünk, az tényleg a kereszténység Krisztusa, akit önként követtek és aki biztatta a tanítványait, nem pedig lehülyézte őket. :)

Kalechtor 2013.10.18. 18:14:51

Említettél valamit, amit kicsit elemezgettem, de azt hiszem, nem ma teszem itt közé az eredményt. Egyetlen mélylélektani analízis sem überelheti a holdra mutató ujjat. :)

Dave(dkovari) 2013.10.19. 01:46:01

@No-Name01: "Vezető meg nem a nagyátlagból lesz."

Tévedsz. Politikában a nagy átlag szava szent. Tehát ők változtatnak + feminista lobbi. Végeredményként az jön ki, hogy addig mehetnek el, ameddig manipulálni tudják a tömeget.

"Egyetlen jó vezetőtől sem hallottam még, hogy az őt követők képességeit becsmérli, vagy erőszakkal lefelé akarja nyomni őket."

Ersley Katalin és a Nane esete, ami miatt a fele ember már utálta majdnem. Szóval Magyarország nem megfelelően működik.

danibusz 2013.10.19. 12:17:47

@No-Name01: "Tartsuk meg az egyensúlyt, ne képzeljünk többet a cikkbe. "

Mármint azt ne nézzük a cikkben, hogy:

"A szenátusban egymásnak feszültek a felek, és nagyon úgy festett, hogy ha nem lesz megállapodás az ideiglenes költségvetésről és az adósságplafonról, akkor Amerika csődbe megy. Ehelyett jöttek a nők, és nekiláttak megoldást és konszenzust keresni. Sikerült nekik, megtalálták."

Tehát szenátus(férfiak)=rossz, nők=jók.
Itt nincs semmi rejtett sor, csak maga a mű. Ha ebbe nem láttok olyat, hogy a nők a jók, a férfiak nem, akkor értem, miért nincs számotokra annyi radikális feminista. :(

"Egy bölcs nő, bölcs férfi, egyszóval: egy bölcs vezető azonban ilyenkor nem esik abba a hibába, hogy kérkedni kezd és lenézi a másikat."

És itt jön az a baj, hogy a nők ugyanazt csinálják, mint régen a férfiak, csak fordítva. A női vezető alapból jó, a férfi vezető alapból rossz. :(

Nézzük csak a cikkeket itt. A férfi így roszabb, a férfi úgy roszabb, és még csak a szemetek se rebben ellene, sőt, hangosan bólogattok is rá. De egyszer mondjam ki például a biológia óránál, hogy a nő is öregszik, és mekkora perpatvart csaptok. :P

Xylan 2013.10.19. 14:00:01

@Dave(dkovari): "Tévedsz. Politikában a nagy átlag szava szent. Tehát ők változtatnak + feminista lobbi."

A parlamentek nagy részében még férfitöbbség van. Milyen feminista lobbiról beszélsz?
Rengeteg, a hagyományos nemi szerepekből fakadó patriarchális intézkedést a feminista lobbira szokás fogni, annak ellenére, hogy a nőszervezetek mindegyik ellen tiltakoznak. Ilyen az ingyenes belépő lányok számára, a női parkoló, a 14 év alatti szex engedélyezése. Érdekes, hogy mindkét oldal egymásra mutogat. A feministák szerint a patriarchák érdekeit szolgálja mindez, a patriarchák viszont a liberális-feminista érdekekre fogják. Mindjárt kitűnik, hogy senki nem vállalja, ő akarta volna, valahogy mégis megvalósul minden hülyeség.

És ellentmondást látok, abban, hogy először vezetőkről írsz, majd kitérsz és hétköznapi emberekről, a tömegről kezdesz beszélni. :)

A politikában is vannak döntéshozó vezetők. A különböző pártoknak is vannak vezetőik. Ne a választókról és a politikusoknál lobbizó civilekről beszélj. :)

@danibusz: A cikk nem írja le konkrétan, hogy a férfi rossz, a nő jó.
De ha írná is, részben a múltból származna a nézet. Évszázadokig tömték a fejünket azzal, hogy romlottak, bűnösek és erkölcstelenek vagyunk, de egyben jók, szelídek, együttműködő és angyali teremtések is. :D Biztosan ismered: a nő tartja össze a családot, békét teremt a veszekedő felek között, megértő, elfogadó, mindig megbocsát, empatikus, jobban figyel a másikra, blablabla. :)
Manapság sem szűnt meg, kis koruktól kezdve hallgathatják a lányok, hogy béküljenek ki mielőbb, ők "lányok", nem szabad veszekedni, csúnya dolog, szeretni kell egymást, legyen önzetlen, figyeljen a másikra, "anyáskodjon" felette, s minden körülmények között fogjanak össze. Régen azt is hozzáfűzték, hogy a nők ilyen szeretetteljesek bár, mégsem alkalmasak vezetőnek. De hát tudod, ilyen kétbites női aggyal nem lehet mindent megjegyezni. :))

Dave(dkovari) 2013.10.19. 14:37:46

@Xylan: USA hagyományos lenne? Még gondolatba sem. Ha ott nincs feminista lobbi), akkor sehol se. Na jó, talán a svédek vezetnek előttük.

"hogy a nőszervezetek mindegyik ellen tiltakoznak." Ahhoz képest Obama most nagyon is a nőkért van. WAVA, egészségügyi program, stb mind nőközpontú. Ez ellen miért nem tiltakoznak, ha már mindegyik ellen tiltakoznak?

"És ellentmondást látok, abban, hogy először vezetőkről írsz, majd kitérsz és hétköznapi emberekről, a tömegről kezdesz beszélni. :)"

Pedig ez egyszerű. A vezetőkkel is baj van, meg a néppel is. De tudod, hogy a vezetőket bármennyire cserélheted, ha a nép nem változik. A kettő szerves része egymásnak.

A lobbiban az a jó, hogy kényszerít, de a munka nem az övé, így az esetleges kudarc a munkavégzőé, míg a siker az "ösztönzőé". Ezért is terjed jól a feminizmus, hisz ő csak "ösztönöz", nem hibázhat.

Az egészben az a legjobb, mikor olvasom a világhálón, hogy nincs politikai ereje a feminizmusnak, közbe meg változtatják a törvényeket, lemondatnak embereket. Huncut ez a feminizmus, huncut.

Dave(dkovari) 2013.10.19. 14:46:52

@Xylan: Tudod vicces dolog ez a nem mondja ki.

Nem itt beszéltük meg, hogy a "férfi" nem a férfi, hanem csak egy része a férfiaknak? (ugye-ugye itt is megy a "nem írtam én le") Tehát nem számít, hogy mit ír, csak az, hogy mire használja majd fel. És azt már tudjuk. Látom magam előtt a címet: "Ha válság van, akkor nő kell oda, hisz csak ők képesek ezt megoldani!", vagy "Nőket a legfelső pozíciókba, hisz ott a példa, hogy jó lesz nekünk! A férfiak csak civakodnak!" "férfi helyett inkább nőt válassz ha jót akarsz!"

Jé és fordított nemi alapú diszkrimináció.

Xylan 2013.10.19. 14:47:00

@Dave(dkovari): "USA hagyományos lenne?"

Elnézést, nem tudtam róla, hogy az USA-ban élő emberek kivétel nélkül matriarchális törzsek leszármazottai. :)

"Ahhoz képest Obama most nagyon is a nőkért van. WAVA, egészségügyi program, stb mind nőközpontú. Ez ellen miért nem tiltakoznak, ha már mindegyik ellen tiltakoznak?"

Éppen az USA kezdte meg az elsők között a kisfiúk felzárkóztatására és a férfiak egészségügyi állapotára koncentráló programokat. Annak ellenére, hogy a hagyományosan gondolkozó férfiakból még ez is tiltakozást váltott ki.

Hogy miért? A férfiak miért fogadják el, hogy különbözünk, amikor az a téma, hogy ők a jobbak a vezetésben és miért nem fogadják el, amikor a nőket tüntetik fel pozitívabb színben?
Miért tiltakoznak a hasonlóságok ellen, ha a nők jogairól van szó és miért helyeslik, amikor azzal érvelnek, hogy a nők sem jobb, erkölcsösebb emberek?

Magas erkölcsi, szellemi színvonal kell hozzá, hogy a tömeg hosszú távon is következetesen gondolkozzon a kérdésekben és ne csak a számára pillanatnyilag hasznos momentumokat ragadja ki. :)

"A vezetőkkel is baj van, meg a néppel is. De tudod, hogy a vezetőket bármennyire cserélheted, ha a nép nem változik. A kettő szerves része egymásnak."

Egyetértek, ennek fényében viszont nem jól fejezted ki magad.

"A lobbiban az a jó, hogy kényszerít, de a munka nem az övé, így az esetleges kudarc a munkavégzőé, míg a siker az "ösztönzőé". Ezért is terjed jól a feminizmus, hisz ő csak "ösztönöz", nem hibázhat."

Kié a munka? Talán a politikusé? Még mindig többet tesznek munka terén a lobbizó civilek.

"Az egészben az a legjobb, mikor olvasom a világhálón, hogy nincs politikai ereje a feminizmusnak, közbe meg változtatják a törvényeket, lemondatnak embereket."

Viszonyítsd a jelenleg is fennálló, patriarchális, hagyományos érdekszervezetekhez. Azokhoz képest nem lesz olyan aránytalanul hatalmas. :)

Xylan 2013.10.19. 14:54:07

@Dave(dkovari): Talán. De úgy is megközelíthető, hogy tényekből vonunk le következtetéseket. :)

Egyelőre a férfi bőven szabadon választható, s szerintem ez így is marad. Minden választópolgár dönthet majd, kire akar szavazni. Nem úgy, mint régen, amikor a nőknek sem választó joga nem volt, sem választhatóak nem voltak, s még e mellé jöttek a sztereotípiák.

Egy ilyen háttérrel igazán szép eredmény, amit a politikusnők összehoztak. Nagyobb összefüggésében inkább hagyjuk, mert az USA egész politikáját elfuseráltnak tartom. :)

Dave(dkovari) 2013.10.19. 14:57:02

@Xylan: "Viszonyítsd a jelenleg is fennálló, patriarchális, hagyományos érdekszervezetekhez. Azokhoz képest nem lesz olyan aránytalanul hatalmas. :)"

Hát igazad lehet. De akkor sokkal aljasabb náluk, hisz kihasználja legtöbb helyen a patriarchális hibákat, így kap "hatalmat". Most ez akkor jobb?

Xylan 2013.10.19. 14:57:52

@Dave(dkovari): Kihasználja? Nem tudom, hogy érted. Inkább kijavítani igyekszik. :)

Dave(dkovari) 2013.10.19. 18:56:52

@Xylan: Akkor most már csak az a rész hiányzik, hogy végre ők is munkához lássanak, ne csak a szélsőségeseik dolgozzanak. :)

Nico3 2013.10.19. 20:27:02

@Dave(dkovari): Izé....a férfiak meg kihasználták, hogy nők úgyse tehetik be a lábukat oda, ahol ők voltak. :)

Dave(dkovari) 2013.10.19. 21:02:20

@Nico3: Akkor itt kétoldali tisztogatásra lenne szükség. XD

Oliva76 2013.10.20. 14:26:33

Szerintem fontos, amit azok a nők tettek. Fogták és megoldották. Ez egy követendő minta mindannyiunk számára. Ennek a hozzáállásnak kell jelentenie a jövőt. Nem látok sok realitást én sem abban, hogy a múltra hivatkozva kárpótolni kellene a nőket. Még a jelenben is arra kell törekedni, hogy kiiktassuk a negatív hatásokat az életünkből. Én ezt tettem. Fogtam és megoldottam. Most egyetemi végzettségem van, jó munkám és jó kapcsolataim. Én már nem panaszkodom, amit itt nektek leírtam, az volt a lecke, amit köszönök az életnek.
De az kellett hozzá, hogy fogjam magam és a sarkamra álljak. Másképp még mindig a csinos kis szakácsnője, szobalánya, szórakoztató szexszolgáltatója lennék valakinek és vigasztalgatnám magam, ahogy éveken át tettem, hogy milyen szerencsés vagyok, hiszen mellettem van A FÉRFI.
Az egész női nemre és feminizmusra kivetítve ez annyit tesz, hogy ha elértük ezt a szintet akkor már elnyomni se fognak bennünket és nem hisztizünk nem panaszkodunk, nem kérünk kegyelemkenyeret hanem fogjuk magunkat és elérjük amit akarunk. De akkor meg kell barátkozniuk vele a férfiaknak, hogy soha többé nem hagyjuk magunkat eltéríteni az utunktól. Nem engedjük, hogy a behízelgő szövegek, szólamok, a zsarolás, a manipuláció elhitesse velünk, mi gyengébbek vagyunk és a feladatunk kimerül a háziasszonyi feladatok elvégzésében. Lehet, hogy akkor fognak igazán megijedni a férfiak, amikor már nem küzdünk tovább a sztereotípiáik ellen és nem lesz hatása az önbizalmunkra annak, amit mondanak. Figyelembe vesszük majd a férfi igényeit, de nem fogunk helyette is mosogatni, se vállalni a buta kis házitündér szerepét. Annyira vesszük figyelembe, amennyire még nem sérti a saját céljainkat.
Én egy ilyen jövőt szeretnék. És nagyon remélem, hogy a nőknek eszük ágában sem lesz utánozni a férfiakat és úgy érvényesülni, hogy bezárják a másik nem előtt az egyetemek ajtaját.

Azért leírom, hogy mit kaptam a környezetemtől, mert megoldottam a sorsomat. Azt, hogy nem bírtam a fenekemen ülni, ráért volna a diploma, nem olyan fontos az és így elszalasztottam azt az áldott jó embert, akiért más összetenné a két kezét. Pedig lassan elvett volna, boldog feleség lehetnék. Ostoba vagyok, hiszen nem csalt meg, nem ütött meg soha. Elkezdhettem volna ragozni, hogy éveken át erőltette, hogy az árnyékában éljek, a szexet meg egyszerűen kizsarolni akarta. Úgysem értették volna.
De nem érdekel. Ez a legnagyobb fejlődés, amit attól a kapcsolattól kaptam! Egyszer kell meglépni, hogy soha többé ne legyen ránk hatással az ilyesmi.

danibusz 2013.10.20. 15:51:16

@Oliva76: Nos, most megleptél. :)

Kicsit sejtem most már, milyen lehetett a többieknek itt. Jót akar az illető, de más stílusa van, ami lassan csiszolódik. :)

Így, hogy már érződik, hogy magad mögött hagytad a múltat, csak nem szeretnéd még egyszer, már példa is lehetnél az "aktív" feministáknak. (megjegyzés: A radikálissá vált nőszervezeteknek) :P

danibusz 2013.10.20. 15:59:52

@Oliva76: "De akkor meg kell barátkozniuk vele a férfiaknak, hogy soha többé nem hagyjuk magunkat eltéríteni az utunktól. Nem engedjük, hogy a behízelgő szövegek, szólamok, a zsarolás, a manipuláció elhitesse velünk, mi gyengébbek vagyunk és a feladatunk kimerül a háziasszonyi feladatok elvégzésében."

Hát, nem a férfiak manipulálnak az élet sok területén. A "vásárló" az ember sok cég életében. Bocs, mind szemében. :(

" Lehet, hogy akkor fognak igazán megijedni a férfiak, amikor már nem küzdünk tovább a sztereotípiáik ellen és nem lesz hatása az önbizalmunkra annak, amit mondanak. "

Sok férfi még mindig attól ilyed meg, hogy sok nőnek még mindig baja van a "nagy nőelnyomással". A minden sarkon erőszakolnak, percenként ölnek nőket, stb szövegtől minden nő berezel. Hát még a "minden nőt megütöttek egyszer életében" (sőt, lehet el is esett egyszer már! Vagy tüsszögött, mekkora lelki sérülést okoznak ezek!) (csak az egyszeri dolgok felnagyítása a céljuk)

Tehát már a szellőtől is "muszáj" maradandó sérülést szerezniük, nem gyógyulhatnak ki, mert akkor hogy lenne életrevaló a sok nővédő szervezet.

"Figyelembe vesszük majd a férfi igényeit, de nem fogunk helyette is mosogatni, se vállalni a buta kis házitündér szerepét. Annyira vesszük figyelembe, amennyire még nem sérti a saját céljainkat. "

Én már várnám ezt a korszakot. Ahol hiába mondod egy nőnek, hogy nem mehet egyetemre, menne! :)

Viszont remélem visszafele nem kell majd hunyászkodni, mert a nő a központ, azt tehet, amit akar, stb...

No_Name01 · http://nokesferfiak001.blog.hu/ 2013.10.20. 16:14:43

"Hát, nem a férfiak manipulálnak az élet sok területén."

Dehogynem. A férfi sem kevésbé manipulatív. A nőkre vonatkozó sztereotípiák tele vannak ilyen tényezővel. A magánéletben is megfigyelhető, ilyen a már említett "akkor nem is szeretsz igazán!", "nem tisztelsz engem", "igazán megengedhetnéd, ma már minden nő megteszi/egy rendes asszony ennyit megtesz a férjének" (a szexre vonatkozóan), stb.

A férfi hajlamos arra, hogy intézmények által lássa biztosítva a nők "feletti" jogainak érvényesülését, erre szolgáltak régebben a patriarchális törvények, melyek levették a felelősséget az egyén válláról. Állam, egyház, bíróságok, szokásjog. Ma is akadnak szép számmal, akiknek akkor nyugodna meg a lelke, ha a fiúk és lányok ebbe nőhetnének bele, ez garantálná a férfi előjogokat.

Ha ilyen nincs, a férfi úgy érzi, (intézményes) ereje megcsappant és jön a finom terelgetés, a manipuláció.

"Én már várnám ezt a korszakot. Ahol hiába mondod egy nőnek, hogy nem mehet egyetemre, menne! :)"

:D
Ez tetszik. :)

Én egyébként végig értettem, miről beszél Oliva. Nem siránkozni akart ő, csak méltatott bennünket annyira, hogy szerette volna, ha megértjük az indítékait. Azt, hogy nem csak jókedvéből hagyott ott egy remek férfit, aki állítólag a tenyerén hordozta. :)

A nőknek néha muszáj közvetíteniük, mi mozgatta a cselekedeteiket, hiszen ennek hiányával ti sem tudnátok, mit akarunk, mi a jó nekünk, mire vágyunk. Talán azt látnátok, hogy a megkergült nők talpig rendes férfiakat tesznek tönkre, női szeszélyből, vagy azért, mert érzéketlenek, önösek. :)

"Viszont remélem visszafele nem kell majd hunyászkodni, mert a nő a központ, azt tehet, amit akar, stb..."

Én is remélem. :)

Xylan 2013.10.20. 17:23:03

@danibusz: "Én már várnám ezt a korszakot. Ahol hiába mondod egy nőnek, hogy nem mehet egyetemre, menne! :)"

Ezért van szükség pozitív példákra, elemzésekre, magyarázatokra. Hiszen ha ezek nem lennének, mindannyian a hagyományokba, a múlt normáiba szocializálódnánk. Úgy nem megy, hogy csak az ellen-oldal fejti ki a véleményét, hosszasan ömlengve arról, szerinte mi a nők szerepe és hivatása, miközben a nők meg ettől függetlenül, "némán" vonulnak befelé az egyetemekre. :D Tekintetve véve, hogy senki nem 18 éves, viszonylag felelős gondolkozású, szabad akarattal rendelkező (ez sem igaz, a 18 éves javában függ a szüleitől) emberi lénynek születik, hanem azzá fejlődik, részben a környezete befolyására.

Mindebből azt akarom kihozni, hogy a feminizmusnak erőteljesen arra kell fókuszálnia, hogy tudós, vezető, minden tiltás ellenére helytálló, önmagukért kiállni tudó, sikeres nőket mutasson be példakép gyanánt a jövő nemzedéknek. Kívánatosnak tartanám, hogy főleg olyanokat, akik emellett nem voltak épp úgy férfigyűlölők, ahogyan jó néhány múltbeli egyházi személy, filozófus, vagy tudós nőgyűlölő volt ("tömeghisztéria"), de be kell látnom, éppen az említett tömeghisztéria után nem lehetett könnyű nekik elkerülni, hogy először ne az ellentétes oldalra lendüljenek át.

Kalechtor 2013.10.20. 19:21:22

@danibusz: "Én már várnám ezt a korszakot. Ahol hiába mondod egy nőnek, hogy nem mehet egyetemre, menne! :)"

Nagyon imponáló hozzáállás. :)