Mileva Maric és Albert Einstein

Fotó: http://www.teslasociety.com/Mileva.htm

Mindig taszító, ha a két vagy több ember ér el együtt valamit, és egy aratja le a babérokat. Különösen furcsa, és megdöbbentő, ha ezt egy férj teszi a feleségével. Tudjuk, hogy minden erős, tudós, vagy hatalmas férfi mögött egy okos nő áll, és sok esetben a férfiak szeretik elfelejteni, milyen sokat köszönhetnek a háttérmunkásaiknak, a feleségüknek. Olyan jó lett volna, ha Einstein megmarad a piedesztálon, de a korabeli feljegyzések, elméletek, valamit a kutatások alapján ő sem volt különb férfi néhány babéraratgató férfitársánál, ami persze a tudományos munkájának elismerését nem érinti, inkább csak nüansznyit levon emberi nagyságából.

Mileva Maric, Einstein felesége

Albert Einstein első felesége, Mileva Maric, matematikus volt. 1875. december 19-én született Titelen, gazdag földbirtokos családban. Ősei valószínűleg boszniai szerbek voltak. Mileva még gyermekkorában megtanult magyarul, így Einstein-nek fel tudta olvasni a magyar tudományos közleményeket, elsősorban Eötvös Lóránd munkáit. Gimnáziumba több helyen is járt, kiváló érettségi vizsga után felvették a Zürichi Műegyetemre, itt ismerkedett meg Einsteinnel. Kettőjük kapcsolata a fennmaradt levelezésekből ismert, melynek zöme szerelmes levél, de szép számmal fordul elő benne vita szakmai tudományos kérdésekről is. 1901-ben Mileva terhes lett, de Einstein családja, főleg a lány vallása miatt, nem egyezett bele a házasságba (Mileva nem volt zsidó). Közös gyermeküket ezért saját családjánál szülte meg. A gyermekről semmit nem tudni, valószínű, hogy nevelőszülőkhöz került. 1903 elején, Einstein apjának halála után házasodtak össze. Házasságukból két fiú született.

Együtt végezték a tudományos munkát

A házaspár együtt végzett tudományos munkát, de kevés feljegyzés maradt arról, hogy melyik fél, mennyire járult hozzá a sikerekhez. Mileva tudományos munkáját sok félreértés és kevés ismert tény övezi. Két tudományos közleményről biztosan tudott, hogy létrejöttükben nagy szerepe volt az asszonynak. Az első cikket eleve közösen tervezték publikálni – mely a hajszálcsövességről szólt -, de később Einstein kihúzta Mileva nevét és saját neve alatt jelentette meg. A másik, amiért végül Einstein a Nobel-díjat kapta meg, olyan termodinamikai levezetéseket tartalmaz, amelyet a kutatók egyértelműen Milevának tulajdonítanak.

A relativitás-elmélet

Einstein legnagyobb munkájában, a relativitás-elméletben, valószínűleg nem volt közvetlen szerepe, de nem lehet elfelejteni, hogy Einstein csak fizikus volt, az elméleti matematika nem volt a szakterülete, nem is nagyon értett hozzá. Mileva dolgozhatta ki matematikusként a relativitás-elmélet matematikai alapjait. Einstein előtt két matematikus foglalkozott a relativitás-elmélettel, eredményeik matematikai szaklapokban jelentek meg, ezeket nem Einstein, hanem a felesége ismerte. 1911-től házasságuk megromlott, Einstein fűvel-fával megcsalta, saját unokatestvérével is, akit később feleségül vett. Mileva összeomlott, eltűnt a tudományos életből és csak a gyermekeinek élt. 1919-ben azzal a feltétellel vált el, hogy a leendő Nobel-díj összegét ő kezelhesse. Einstein ebbe szó nélkül beleegyezett, ami árulkodó momentum, miért adta volna oda az összeget, ha az asszonynak semmi szerepe nem volt az elmélet kidolgozásában? Ígéretét nem tartotta meg, mert a pénz egy részét befektette Amerikában, a többit elveszítette a gazdasági válság alatt. Mileva későbbi életéről szinte semmit nem tudunk, 1948 augusztus 4-én halt meg Zürichben.

ÍRTA: FRIC

Forrás: http://nokorszak.hu

(http://nokorszak.hu/kultur/einstein-a-felesege-el%C5%91l-is-learatta-a-baberokat)

a szöveget megalkotta: No_Name01  2013.05.07. 13:41
most jön a java: 8 komment

süti beállítások módosítása